Bitcoin Forum

Local => Altcoin Announcements (Pilipinas) => Topic started by: Coin_trader on June 30, 2017, 01:58:57 AMTitle: [ANN][PRE-ICO][CARECOIN]Care4Me & CareCoin-Kinabukasan ng Healthcare Management
Post by: Coin_trader on June 30, 2017, 01:58:57 AM

Salin sa Filipino mula sa orihinal na thread na nasa link na ito: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1990545.0 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1990545.0)Website (http://www.carefourme.com) | Slack (https://join.slack.com/care4medev/shared_invite/MjA1MDUyMDM5NDkyLTE0OTg2NjYwNDktNjBiNWEzZjc2ZA) | GitHub (https://github.com/Care4Me) | Twitter (http://twitter.com/care4me_) | Facebook (http://facebook.com/carefourme)


Para sa lahat ng mga katanungang may kinalaman sa Care4me platform at Presale/ICO
Pakisuyong sumali kayo sa amin sa Slack!


Tuloy-tuloy kaming naghahanap ng mga may  talento.
Nagustuhan nyo ba ang aming proyekto at nais mapabilang sa aming team?
Pakisuyong mag- email sa amin sa info@HeliosHealthGroup.comAno ang Care4Me?

Ang Care4Me ay isang peer-2-peer platform na tutulong sa mga nurses at mga indibidwal na nangangailangan ng mga serbisyo ng  care management sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa button. Ang Care4Me platform ang magsisilbing web, iOS at Android application; isiping tulad ng Uber-para-sa mga-Nurses. Ang Prototype ay kasalukuyang under development at ang unang rendisyon ay isasapubliko sa Hulyo 8, 2017 sa Care4Me website.


Ang Kasalukuyang Suliranin

Ang Care4Me ay naglalayong sugpuin ang multi-bilyong problema sa Industriya ng Kalusugan; hospital readmissions. Ang hospital Readmission ay kapag ang isang pasyente ay na-discharged mula sa ospital ay muling ibinalik o muling na-confine sa loob ng 30 araw mula sa unang pag-discharge. Noong 2013, 18% ng lahat ng inpatient admission ay nagresulta sa readmissions na nakapaloob sa 30 araw mula ng ma-discharge, tinatayang nasa $15 bilyon ang nagugugol sa loob ng isang taon. Karagdagan sa mga gugol na ito ang repeat hospitalizations na naglalagay sa pasyente sa mas malalang panganib sa komplikasyon, mga impeksyong maaaring makuha sa ospital at stress. Sapagkat halos lahat ng mga readmissions ay para sa mga nonsurgical services, ito ay tila hindi profitable para sa mga ospital.
https://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb196-Readmissions-Trends-High-Volume-Conditions.pdfAng Care4Me Solution

Ang misyon ng Care4Me ay mapababa ang hospital readmissions sa pamamagitan ng direktang pakikipagtambalan sa mga Health Insurance Providers at mabigyan sila ng mga nurse na kakailanganin upang mabigyang-serbisyo ang milyon-milyong pasyenteng na-discharge mula sa mga ospital sa buong bansa. Ang mga Insurance providers ang siyang nasa unahan sa pakikipagbaka sa hospital readmissions sapagkat sila ang unang naaapektuhan ng financial burden nito. Kung magkagayon, ang mga Insurance companies na ito ay maghahangad na magkaroon ng mga subcontract sa mga nursing agencies na makapagbibigay ng kinakailangang workforce upang mapagsilbihan ang libo-libong mga pasyenteng na-discharge mula sa mga ospital sa buong bansa. Ang aming mga nurses ay bibigyan ng importanteng gawain na bisitahin sa kanilang mga tahanan ang mga pasyenteng bagong labas galing sa ospital upang matiyak na sinusunod nila ang mga tamang bilin na ibinigay sa kanila ng kanilang mga doctor.CareCoin:
Kung Saan ang Health Care ay nakatagpo ang Blockchain


Ang CareCoin ay isang ERC20 token na nilikha sa  Ethereum ecosystem para sa isang tanging kaukulan sa Healthcare Industry. Ang Care4Me ay ang unang platform na inilakip ang Ethereum technology para sa praktikal na healthcare service. Ang aming platform ay magpapadali para sa mga nurses na mag-apply at mag-submit ng lahat ng kanilang qualifications tulad ng mga lisensya at mga sertipikasyon sa Care4Me database sa pamamagitan ng streamlining ng on boarding process sa app. Ang aming mga staff ang magre-review ng lahat ng mga dokumentasyon at magpapatotoo na ang mga nurses ay talagang kwalipikado. Ang patotoo o sertipikasyon ay dokumentado na ginamitan ng Ethereum Smart Contracts at isinapubliko upang matiyak ang mataas na antas ng tiwala sa aming mga nurses.

https://i.imgur.com/QCHpCKbh.png

Ang mga Health Insurance providers na naka-register sa app ay mag-a-upload ng lahat ng mga pasyenteng kasalukuyang nasa kanila. Ang mga nurses na pinagtibay ay magkakaroon ng opportunidad na tumanggap ng kwalipikado para sa serbisyo.
Bibigyang serbisyo nila ang mga ito at magsa-submit ng lahat ng mga kailangang dokumentasyon sa mga Insurance Providers. Ang mga insurance providers naman ay mag-i-iwan ng mga reviews para sa nurse na maaari ring i-certified sa pamamagitan ng Ethereum Smart Contract technology. Ang mga Carecoins ay ipagkakaloob sa mga nurses habang ang kanilang reputasyon bilang mapagkakatiwalaang nurse ay tumataas. Ito ay magbibigay  ng mahalagang insentibo sa mga nurses upang maipagpatuloy ang high-quality standard of work and care para sa aming mga kliyente. Ang sistemang ito ay gaganang tulad ng sa  Uber and Lyft's rating system of driver and clients. Ang magiging pagkakaiba ay nakabase sa katotohanang ang aming mga reviews ay sertipikado sa blockchain kasama ng nurse qualifications at mga lisensya. Ang CareCoins ay maaaring ipagpalit sa cash, rewards o magamit sa iba pang health related services kung saan, sa hinaharap, ay tatanggap ng CareCoins.PRESALE

Petsa ng Presale: Hulyo 17, 2017
Dako ng Presale: http://www.carefourme.com
Pangalan: CareCoin
Tiker: CARE
Kabuuang CareCoin Supply: Ia-anunsyo Manatiling nakasubaybay!
Nakalaang Ibenta @ Presale: 32,500,000 CareCoinsAng gumaganang Care4Me prototype aymakukumpleto sa Hulyo 8, 2017. Ang prototype na ito ay magbibigay pagkakataon sa publiko na masulyapan ang care4Me platform. Upang makumpleto ng husto ang platform, isang team ng mga backend developers, UI/UX professionals at mga legal/financial consultants ang kailangang i-hired. Upang maisakatuparan ito, isang maliit na halaga ng CareCoin ang ibebenta sa isang ICO Presale. Hindi katulad ng malalaking ICO, ang isang maliit na presale ay magbibigay-daan sa amin upang makalikom ng sapat lamang na salapi upang makumpleto ang aming minimum viable product V1.0 (MVP) at maihanda ang lahat ng mga pormal na kondisyon para sa isang proper CareCoin ICO.

Upang makasali sa presale, mag-register ng account sa www.carefourme.com. Kapag may iba pang mga instruction na mabubuo, lahat ng registered participants ay padadalhan ng notipikasyon.PRESALE MILESTONES

Ang Presale funds ay gagamitin sa mga sumusunod na Milestones:

   Completion ng prototype sa pagiging Minimum Viable Product v1.0
   Pagkuha (hiring) ng mga key Directors at Staff para ilunsad ang Care4Me operations
   Pagpapalawak ng marketing outreach
   Pagkuha (hiring) ng mga legal at financial advisorsBALANGKAS NG PRESALE

Ang balangkas ng CareCoin presale ay gaya ng mga sumusunod:

   Ang Presale ay tatagal ng 2 linggo at mahahati sa 5 rounds, kung ang alinmang round ay hindi makumpleto sa loob ng 2 linggo, ang presale ay mai-extend ng karagdagang 2 linggo.
   Ang pondo ay ire-refund para sa incomplete rounds. Ang mga nakumpletong rounds ay di na ire-refund.
   Kapag nakumpleto na ang  5 rounds ng funding, Ang Presale ay isasara na, lahat ng purchases ay gagawing pinal at ang CareCoins ay ire-released sa mga owners.PRESALE BONUSES

Ang mga Bonuses ay ibibigay gaya ng mga sumusunod:


   Sa bawat round na makukumpleto pagkatapos ng initial purchase, bibigyan kayo ng 1% ng inyong purchase para sa bawat makukumpletong karagdagang round.
   Bilang halimbawa: Bumili kayo ng 100,000 CareCoins sa round 1. Makatatanggap ka ng 1000 CareCoins sa mga susunod na makukumpletong round na may kabuuang 4000 CareCoins bilang bonus.
   Ang mga Purchases sa 5th round ay kwalipikado para sa CareCoin Give-A-way na nagkakahalaga ng katumbas ng 5% ng total CareCoin na nabenta sa 5th round; tinatayang 325,000 CareCoin.[/size]


 
Milestone RoadmapAng Kinabukasan ng CareCoin

Sa pamamagitan ng matagumpay na paglulunsad at pagpapalawak ng Care4Me platform sa Care management health sector, Ang Helios Health Group ay mamumuhunan ng 75% ng revenues sa research and development ng bagong peer-2-peer technologies. Ang mga teknolohiyang ito, na ang mga aplikasyon ay sumasaklaw mula sa hospital services hanggang sa mga health insurance markets, ay magbibigay-daan sa paggamit ng kasalukuyan at mga hinaharap na blockchain at ethereum smart contract technology upang lubusang muling mahubog kung paanong ang pangangalagang pangkalusugan sa mundo ay napangangasiwaan. Ang aplikasyon ng smart contract technology sa loob ng healthcare industry ay may malaking potensyal upang mapalawak ang access sa healthcare sa pamamagitan ng pag-eliminate sa burukrasya, fraud at corruption at pagbibigay sa mga tao ng access sa healthcare na tunay na marapat sa kanila.
Ito ang layunin ng Helios Health Group sa paggamit sa CareCoin bilang pangunahing Health Currency upang suportahan ang paparating na mga innovations. Sa hinaharap, magkakaroon kami ng global network ng serbisyong pangkalusugan na gumagana bilang isang full working system. Ang sistemang ito ang mag-aalis sa mga tradisyunal na istruktura na lubos na umaasa sa mga health insurance companies at sa central governments upang magbigay ng access sa healthcare sa pamamagitan ng sentralisadong pamamaraan. Ang kinabukasan ng healthcare ay nasa mga kamay ng mga karaniwang tao.