Bitcoin Forum
August 16, 2022, 07:05:48 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 23.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 »
1  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN] QUANTOR - Quantitative investments in decentralized economy on: August 13, 2018, 05:45:52 AM

2  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN] ITRUE - INSTANT ACCESS TO CONTROLLED GAINS WITH DEVICE-FREE TECHNOLOGI on: August 11, 2018, 05:58:03 AM
3  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN] PropPush - To Revolutionize Property Information Sharing Globally on: August 11, 2018, 02:19:28 AM

Sa mga bansa kung saan ang mga lupa ay ibinibenta/nabebenta/o pinapauhan sa mga hindi ekslusibong lokal na ahente ng mga lupa, ito ay mahala na maibahagi ang kinakailangan/detalye sa mas marami pang maykaugnayan na ahente sa mga lupa hanggat maari para ang posibilidad ng mabilis na transaksyon ng lupa ay ma-maximize.
Ang Propush ay isang plataporma na nagbabahagi ng real-time na impormasyon sa mga lupa na inaalok at kinakailangan sa mga lokal na merkado.

Ang Idle properties ang kumakatawan sa pinakamalalaking tubo ang nawala sa mga kalahok sa pamilihan ng lupa at ngayon dang libong alertos sa lupa ang naibahagi sa pamamagitang PropPush sa limang mga bansa.\

Ang propush ay nagpapalano na baguhin ang kasalukuyang plataporama(Unang Henerasyon) sa pamamagitan ng makabagon henerasyon at ecosystem na hinimok ng PropPush token (PSH) base sa Stellar blockchain at lubusang baguhin ang pamamahagi ng impormasyon ng lupa sa buong mundo.

Ano ang PropPush?
Ang Propush ay isang plataporma na nagbabahagi ng real-time na impormasyon sa mga lupa na inaalok at kinakailangan sa mga lokal na merkado.
Ang Propush ay resulta ng online oriented service para i konekta ang libo-libong nagbebenta bumibili at nagrerenta ng lupa at mga ahente para sa mabilisang transaksyon.

Kung isa kang mayari ng lupa at humahanap ng bibili o magrerenta ng iyong lupa, ang Propush ang bahala na tumulong sayo para abutin ang mga libo-libong ahente ng mga lupa, na maaring makatulong sayo na makahanap ng tamang bibili,uupa para sa iyong property sa mabilis na panahon. kabaliktaran naman, kung ikaw ay naghahanap ng lupa na bibilin o rerentahan, Ang Propush ang bahalang kumonekta sa iyong mga kinakailangan sa mga lokal na ahente ng lupa, na maaring makatulong sayo na mahanap ang iyong minimithi na bahay at/o lupa na gawing negoyo base sa iyong kinakailangan.PROPPUSH TOKEN (PSH)
Ay inilunsad sa Stellar blockchain, Ang PSH ay awtomatikong maikakalakal sa Stellar Decentralized Exchange (SDEX), Kaya naman , hindi kinakailangan na maipalista ito sa kahit anong 3rd party crypto token napalitan (di tulad ng e.g ERC-20 tokens). Sa pamamagitan ng matagumapay na pag-deploy sa inilirawan na business model, Ang PSH ay magiging sentro ng PropPush business. AT saka, ito ay inaasahan na sa hinaharap ang PSH ang ay ma-adopt sa buong mundo sa lahat ng may relasyon sa tao sa merkado ng lupa. Ang PSH ay maroong dalawang tungkulin na nasa ibaba
Halimbawa:
I.Para paganahin ang proseso sa pagbili
Gamit ang PSH ang mga ahente ng lupa ay maaring makabili ng tiyak na listahan ng detalye ng mga kontak kung san sila interesado.
Gamit ang PSH ang mga mayari ng lupa at naghahangan ay maaring mag-sponsor ng kanilang listahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng detalye ng kanilang kontak para sa sa mga ahente ng lupa, kaya ma,am ang pagpapabuti ng kanilang palitan para sa mabilis na transaksyon sa lupa, kapag ang ahente ay hindi kinakaialngan na bilin ang kanilang kontak.
II.Para paganahin ang proseso para sa pabuya
-Bagong listahan na maaring makakuha ng PSH tokens, kapag naabot ang pamantayan [ang pamantayan ay para paunlarin para maiwasan ang mga pekeng pagpapalista]
-Gamit ang PSH ang mga developers ng lupa ay maaring makakuha ng ensitibo sa kanilang mga protekto sa lupa na makikita sa plataporma para sa kanilang layunin na grupo.


Pangkat ng PropPush
Ang PAngkangat na nasalikod ng PropPish ay mga propesyonal sa blockchain,technology, mga lupa, sa field ng mapupuhunan at negosyo, na magkaroon ng matagumapay na paglulunsad at pamamahala sa maraming teknolohiya at kumpanya ng lupa sa tatlong kontinente.
4  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🚀💥🚀[AIRDROP] | ROUND 1 | 100000 CTC | CATHOLICCOINS.ORG🚀💥🚀 on: July 31, 2018, 01:45:54 AM


Ang CATHOLICCOINS ay opisyal na inannunsyo ang kanilang unang antas ng AIRDROP. Ang layunin ng AIRDROP ay mag-advertise ng Pre-ICO at ICO ng Catholic Coin. Ang kabuuang ilang ng naka se reserbang token para dito ay 100,000 CTC. Sa kompetisyon ng ICO, ang 1 CTC ay maaring maikalakal sa mga palitan ng crypto na magsisimula sa presyong 0.21$ ng AIRDROP na pinalano sa 24.6.2018 na magtatapos sa 4.8.2018


Ang mga karapat dapat na user ay maaring kumita ng libre na 50 CTC tokens.ISANG BESES! lamang matatanggap ng bawat user ang kanilang pabuya.Para maging kapat dapat sa pabuyo maaring sundin ang mga sumusunod na hakbang:

• Sumali sa aming opisyal na Catholic Coin Telegram channgel at mag post ng kahit isang mensahe - https://t.me/catholiccoins
• Punan ang form ng pagpaparehitro para sa AIRDROP - https://goo.gl/forms/K71zHxP52TIFIAN13
• Mag post sa thread na ito ng simpleng pananaw tungkol sa proyektong ito.]5  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [BOUNTY] TRACOIN.CO- $1M, SIGNATURE, TRANSLATION, VIDEO, ARTICLES, AIRDROP on: June 04, 2018, 01:06:11 PMTRACOIN BOUNTY CAMPAIGN : 600,000 TCN ($600K) ay hahatiin ayon sa stakes na naipon.
Sa Bounty campaign ay may kasamang 4 na kategorya:
1. Signature campaign : 50%
2. Translations and moderation campaign : 20%
3. Video campaign : 15%
4. Articles campaign : 15%


General rules:
1. Ang  tagapagtatag at ang manager ng campaign ay may nakareserbang karapatan para tanggihan o tanggapin ka sa kahit anong kadahilanan.
2. Ang  tagapagtatag at ang manager ng campaign ay may nakareserbang karapatan para baguhin, o mag dagdag ng patakaran sa bawat campaign.
3. Ang may Red trust at newbie ay hindi maaring makasali.
4. Sa pagsali sa TRACOIN  bounty campaign, ikaw ay susundin ang lahat ng naangkop na patakaran.
5.Ang Spamers at mayroong maraming account ay magdudulot sayo ng iyong pagkatanggal.Pagbabayad:
Jr.Member: 2 stakes/week
Member: 4 stakes/week
Full Member: 6 stakes/week
Sr.Member: 8 stakes/week
Herro/Legendary: 10 stakes/week
Avatar: 1 stakes/week


Patakaran:
1. Ang Newbie ay hindi maaraning makasali
2. Gumamit ng TRACOIN signature hanggang sa pagtapos ng campaign
3. Ang mga post na maybaba sa 75 na titik ay hindi isasama bilang valid posts.
4. Gumawa ng 7 posts kada linggo
5. Ang pagreregistro ng mgay maraming account, ay naka-blacklist
6. Red trust ay hindi tinatanggap


Paano Sumali:
1. Para mag sign up sundin ang link: CLICK HERE
2. Spreadsheet: CLICK HERE


AVATAR:

SIGNATURE CODE:
Code:
[center][table][tr][td][size=2pt][tt][color=#228]████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████[/td][td][url=https://www.tracoin.co/][size=2px][tt][color=#228]
                   [color=#8ee]▄▄██[/color]▄█[color=#8ee]████[/color]▄▄█████▄▄
                 [color=#8ee]▄███[/color]▄█▀[color=#8ee]███[/color]▄███████████▄
                [color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]████▀[color=#9ef]█████[/color]▀████
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███▀   [color=#9ef]▀█████[/color]▀███[color=#9ef]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color]
▀█████████████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███▀     [color=#9ef]▀██████████████████████▀[/color]
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███       [color=#9ef]██████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color]
  ▀██████████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]███████████████████▀[/color]
   ▀█████████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]██████████████████▀[/color]
     ▄▄▄▄▄▄▄▄[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]██████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color]
     ▀███████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]████████████████▀[/color]
       ▀▀▀▀▀▀[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]██████▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color]
        ██████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███       [color=#9ef]███████████████[/color]
         ▀████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███▄     [color=#9ef]▄███████████▀[/color]
               [color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███▄   [color=#9ef]▄█████[/color]▄███
                [color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]████▄[color=#9ef]█████[/color]▄████
                 [color=#8ee]▀███[/color]▀█▄[color=#8ee]███[/color]▀███████████▀
                   [color=#8ee]▀▀██[/color]▀█[color=#8ee]████[/color]▀▀█████▀▀[/td][td][url=https://www.tracoin.co/][font=calibri][size=20pt][i][b][glow=#fff,1][color=#fff].[color=#228]tra[color=#9ef]coin[color=#fff].[/td][td][size=2pt][tt][color=#228]████
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
████[/td][td][center][url=https://www.tracoin.co/][font=arial][size=10pt][b][glow=#228,1][color=#228].[color=#9ef]THE WORLD'S FIRST GLOBAL MARKET PLACE[color=#228].
[color=#228].▬▬▬[color=#9ef]FOR LAND TRANSPORT SYSTEMS[color=#228]▬▬▬.[/td][td][/td][td][/td][td][url=https://web.facebook.com/Tracoinofficial][size=2px][tt][color=#228]


        ▄▄▄▄
      ▄█████
      ███
    ▄▄███▄▄
    ███████
      ███
      ███
      ███
      ███[/td][td][/td][td][/td][td][url=https://twitter.com/Tracoinofficial][size=2px][tt][color=#228]           ▄▄▄
 █▄       █████▄▀
 ███▄▄ ▄▄██████▀
  ▀█████████████
   █████████████
    ▀██████████
    ▄████████
▄▄████████▀▀[/td][td][/td][td][/td][td][url=https://t.me/joinchat/GmbpwBFakARKX8zLHXTOJg][size=2px][tt][color=#228]
               ▄▄▄
         ▄▄▄██████
   ▄▄▄███████▀████
▀█████████▀ ▄████
   ▀████▀ ▄██████
      ▀ ▄███████
        ██▀█████
        █   ▀██[/td][td][/td][td][/td][td][center][font=arial][size=10pt][b][url=https://www.tracoin.co/static/ico/images/content/tracoin.pdf][glow=#228,1][color=#228].▬[color=#9ef]WHITEPAPER[color=#228]▬.[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3179280][glow=#228,1][color=#228].[color=#9ef]ANNOUNCEMENT[color=#228].[/td][/tr][/table][/center]

Code:
[center][table][tr][td][size=2pt][tt][color=#228]████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████[/td][td][url=https://www.tracoin.co/][size=2px][tt][color=#228]
                   [color=#8ee]▄▄██[/color]▄█[color=#8ee]████[/color]▄▄█████▄▄
                 [color=#8ee]▄███[/color]▄█▀[color=#8ee]███[/color]▄███████████▄
                [color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]████▀[color=#9ef]█████[/color]▀████
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███▀   [color=#9ef]▀█████[/color]▀███[color=#9ef]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color]
▀█████████████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███▀     [color=#9ef]▀██████████████████████▀[/color]
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███       [color=#9ef]██████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color]
  ▀██████████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]███████████████████▀[/color]
   ▀█████████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]██████████████████▀[/color]
     ▄▄▄▄▄▄▄▄[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]██████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color]
     ▀███████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]████████████████▀[/color]
       ▀▀▀▀▀▀[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███         [color=#9ef]██████▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color]
        ██████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███       [color=#9ef]███████████████[/color]
         ▀████[color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███▄     [color=#9ef]▄███████████▀[/color]
               [color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]███▄   [color=#9ef]▄█████[/color]▄███
                [color=#8ee]████[/color]██[color=#8ee]████[/color]████▄[color=#9ef]█████[/color]▄████
                 [color=#8ee]▀███[/color]▀█▄[color=#8ee]███[/color]▀███████████▀
                   [color=#8ee]▀▀██[/color]▀█[color=#8ee]████[/color]▀▀█████▀▀[/td][td][url=https://www.tracoin.co/][font=calibri][size=20pt][i][b][color=#228]tra[color=#9ef]coin[/td][td][size=2pt][tt][color=#228]████
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
  ██
████[/td][td][center][url=https://www.tracoin.co/][font=arial black][size=10pt][color=#228]THE WORLD'S FIRST GLOBAL MARKET PLACE
[color=#9ef]███   [color=#228]FOR LAND TRANSPORT SYSTEMS   [color=#9ef]███[/td][td][/td][td][/td][td][url=https://web.facebook.com/Tracoinofficial][size=2px][tt][color=#228]


        ▄▄▄▄
      ▄█████
      ███
    ▄▄███▄▄
    ███████
      ███
      ███
      ███
      ███[/td][td][/td][td][/td][td][url=https://twitter.com/Tracoinofficial][size=2px][tt][color=#228]           ▄▄▄
 █▄       █████▄▀
 ███▄▄ ▄▄██████▀
  ▀█████████████
   █████████████
    ▀██████████
    ▄████████
▄▄████████▀▀[/td][td][/td][td][/td][td][url=https://t.me/joinchat/GmbpwBFakARKX8zLHXTOJg][size=2px][tt][color=#228]
               ▄▄▄
         ▄▄▄██████
   ▄▄▄███████▀████
▀█████████▀ ▄████
   ▀████▀ ▄██████
      ▀ ▄███████
        ██▀█████
        █   ▀██[/td][td][/td][td][/td][td][center][font=arial black][size=10pt][color=#9ef]█  [url=https://www.tracoin.co/static/ico/images/content/tracoin.pdf][color=#228]WHITEPAPER[/url]  █
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3179280][color=#228]ANNOUNCEMENT[/td][/tr][/table][/center]

Code:
[center][url=https://www.tracoin.co/][font=arial black][color=#9ef]████████████████████ [color=#228]▌    TRA[color=#9ef]COIN    [color=#228]▐ [color=#9ef]████████████████████
[color=#123]Th[color=#223]e [color=#333]Wo[color=#432]r[color=#442]l[color=#542]d's [color=#652]F[color=#752]ir[color=#852]s[color=#862]t [color=#961]Gl[color=#a61]o[color=#a71]b[color=#b71]al [color=#c71]M[color=#c81]a[color=#d80]rk[color=#e80]e[color=#e90]t [color=#f90]Pl[color=#e90]a[color=#e80]c[color=#d80]e [color=#c81]f[color=#c71]o[color=#b71]r [color=#a71]La[color=#a61]n[color=#961]d [color=#861]T[color=#851]r[color=#752]an[color=#652]s[color=#642]po[color=#542]rt [color=#432]S[color=#333]ys[color=#233]t[color=#223]e[color=#123]ms[/url]
[font=arial][b][color=#f90]☷   [url=https://www.tracoin.co/static/ico/images/content/tracoin.pdf][color=#228]Whitepaper[/url]   ☷   [url=https://web.facebook.com/Tracoinofficial][color=#228]Facebook[/url]   ☷   [url=https://twitter.com/Tracoinofficial][color=#228]Twitter[/url]   ☷   [url=https://t.me/joinchat/GmbpwBFakARKX8zLHXTOJg][color=#228]Telegram[/url]   ☷   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3179280][color=#228]Announcement[/url]   ☷[/center]

Code:
[center][url=https://www.tracoin.co/]████████████████████ ▌    TRACOIN    ▐ ████████████████████
The World's First Global Market Place for Land Transport Systems[/url]
[url=https://www.tracoin.co/static/ico/images/content/tracoin.pdf]Whitepaper[/url]   ☷   [url=https://web.facebook.com/Tracoinofficial]Facebook[/url]   ☷   [url=https://twitter.com/Tracoinofficial]Twitter[/url]   ☷   [url=https://t.me/joinchat/GmbpwBFakARKX8zLHXTOJg]Telegram[/url]   ☷   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3179280]Announcement[/url][/center]

Code:
[center]███████████████ ▌    TRACOIN.CO    ▐ ███████████████
The World's First Global Market Place for Land Transport Systems[/center]


Pagbabayad:
1. Translate ANN Thread: 50 stakes
2. Translate Bounty Thread: 50 stakes
3. Translate Whitepaper: 150 stakes
4. Moderation thread: 5 stakes/posts


Paano Sumali:
1. kapag gusto mo na sumali sa campaign ng pagsasalin, dapat mong isalin ang lahat,
    whitepaper, ANN thread, and bounty thread.
2. Pakiusap, Ipost sa thread nato para sa reserba ng Translation.


Code:
Username:
Profile link:
Language:
Portfolio/Experience/previous translations links:
ANN Thread+Thread Bounty, Whitepaper translation: YES
ETH (myetherwallet):

SPREADSHEET

Pagbabayad:
1. Normal quality: 10 stakes
2. Medium quality: 30 stakes
3. High quality: 50 stakes
4. TOP quality: 100 stakes


Patakaran:
1. Paglalarawan tungkol sa TRACOIN at ang mga tampok nito.
2. Maari mong i-upload ito sa Youtube
3. Dapat namay 100 na Subscribe
4. Hindi dapat baba ng 2 minuto
5. Ibibigay namin ang stakes ayon sa quality at sa audience ng video.
    Kapag Mas maganda, mas maraming stakes ang mamaari mong matanggap. Ang bilang ng stakes na naka assign ay hindi negotiable.
6. Ang plagiarism at ang iba pa ay iba-ban.


Paano Sumali:
1. Para mag sign up sundin ang link: CLICK HERE
2. Spreadsheet: CLICK HERE


Pagbabayad:
Standar quality: 10 stakes
Medium quality: 20 stakes
high quality: 30 stakes


Patakaran:
1.Ang Blogs at Webs na tinatanggap para maka-access sa pabuya ay mga: blogger, Wordpress, personal websites, third-party websites, na mahigpit na maykaugnayan sa cryptos.
2. Ang pinakamaliit na blog ay dapata na 7 months ang tanda, na may blog post na higit sa 100 post.
3. Ang posts at mga artikulo ay dapat Ingles ang wika.
4. Ang pag publish ng posts at artikula ay dapat na may nilalaman na hindi baba sa 500 words, TRACOIN logo at: dapat malinaw, maigsi at napapaliwanag.
5. Ang posts at mga artikulo ay dapat na may nilalaman na 1 link sa ANN thread, 3 links sa TRACOIN.CO, 1 link sa sarili mong profile sa bitcointalk.
6. Ang copy / paste o anumang klase ng spam o mga pagpapahayag na lumalabag sa TRACOIN.CO project ay hindi pinapayagan.


Paano Sumali:
1.  Para mag sign up sundin ang link: CLICK HERE
2. Spreadsheet: CLICK HERE

6  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [BOUNTY] QUANTOR - Quantitative investments in decentralized economy on: May 20, 2018, 02:42:56 PM
15/05/2018 - SIGNATURE BOUNTY CAMPAIGN - RULES UPDATED
1) Ngayon ang Jr.Members ay maari ng sumali sa Signature Bounty Campaign.
2) Ang lahat ng gantimpala ay dinoble sa Signature Bounty Campaign.

Tungkol sa Quantor

Ang Quantor at isang lugar sa merkado ng Algorithms na puhunan at solusyon sa edukasyon para sa cryptocurrency at traditional na merkado sa pinansyal.

Ang ecosystem ng Quantor ay nagpapatupad ng accelerator para sa algorithmic traders para suportahan sila sa pagpapaunlad ng kanilang puhunan sa algorithms para sa desentralisadong ekonomiya. Ang Epekto ng platapormang ito ay para makuha ang tuloy tuloy na propesyonal na pagsasanay ng algorithmic traders, na mabibigay sa kanila ng solusyon na edukasyon sa makabagong impormasyon na teknolohiya, pinansyal na engineering at algorithmic trading galing sa mga kilalang eksperto.

Ang Transaparensiya ng ecosystem ay nagsisigurada sa paggamit ng blockchain technology. Ang pagtatala ng pagsasagawa ng trading algorithms, mga statistik ng lahat ng antas sa pagpapaunlad ng trading algorithms, at ang mga propesyonal na backgroung ng mga developer's ay nakatago sa kalat na ledger (blockchain).
Introduksyon

Maligayang Pagbisita sa opisyal na thread ng Bounty Quantor Campaign!
Ang mga kasali sa Bounty Campaign ay gagantimpalaang ng QNT tokens.
Ang kabubuang bilang ng QNT tokens ay 2,000,000,000.
Ang basehang presyo ng kada QNT token ng walang diskwentro ay nakatakda sa antas na $0.01


2% ng kabuuang suplay ay nakalaan para sa Bounty Campaign na ito:
40,000,000 QNT (Ang kabubuang halaga ay $400,000)
Iskedyul

Unang Linggo: Abril 23 - 29
Ikalawang Linggo: Abril 30 - May 6
Ikatlong Linggo: Mayo 7 - 13
Ikaapat na Linggo: Mayo 14 - 20
Ikalimang Linggo: Mayo 21 - 27
Ikaanim na Linggo: Mayo 28 - Hunyo3
Ikapitong Linggo: Hunyo 4  – 10
Ikawalong Linggo: Hunyo11 - 17
Ikasiyam na Linggo: Hunyo 18 - 24
Ikasampung Linggo: Hunyo 25 - Hulyo 1
Ikalabing Isang Linggo: Hulyo 2 - 8
Ikalabing Dalawang Linggo: Hulyo 9 – 15
ikalabing Tatlong Linggo: Hulyo 16– 22
Ikalabing Apat na Linggo: Hulyo 23– 29
Ikalabing Limang Linggo: Hulyo 30 – Agosto 5
Ikalabing Anim na Linggo: Agosto 6 – 12
Ikalabing Pitong Linggo: Agosto 13 – 19
Ikalabing Walong Linggo: Agosto 20 – 26
Ikalabing Siyam na Linggo:  Agosto 27 - Setyembre 2
Ikadalawampong Linggo: Setyembre 3 - 9
Ikadalawamput Isang Linggo: Setyembre 10 - 16
Ikadawamput Dalawang Linggo: Setyembre 17 - 23
Ikadalawamput Tatlong Linggo: Setyembre 24 - 30
Ikadalawamput Apat na Linggo : Oktubre 1 - 7
Ikadalawamput Lima na Linggo: Oktubre 8 - 14
Ikadalawamput Anim na Linggo : Oktubre 15 - 21
Ikadalawamput Pitong Linggo: Oktubre22 - 28
Ikadalawamput Walong Linggo: Oktubre29 - Nobyembre 4
Ikadalawamput Siyam na Linggo: Nobyembre 5 - 11
Ikatatlompung Linggo: Nobyembre 12 - 18
Ikatatlomput Isang Linggo 31: Nobyembre 19 - 25
Ikatatlomput Dalawang Linggo: Nobyembre 26 - Disyembre 2

*Ang Bounty Campaign ay tuloy sa pagtakbo hanggang sa pagtatapos ng main token sale o hanggang sa lahat ng bounty tokens ay maipamahagi.Pangkalahatang Patakaran

1. Ang Pagpapalista ng maraming account ay ipinagbabawal. para sa paggamit ng madaming account, mga lumalabag sila ay tatanggalin.
2. Ang Bots, Autoposting, Spam , Nanloloko at nanghahamak ay hindi pinapayahan at ito ay ikokonsiderang paglabag sa Bounty Campaign. Ang pagaasal na ito ang magtatanggal sayo sa Bounty Campaign, ay ikaw ay hindi na maaring makakuha ng QNT tokens.
3. Ang Bounty Campaign ay isasagawa ng Lingguhan. Sa kada tapos ng linggo na gaya ng sinabi sa taas, Aming irerebisa ang inyong paguulat para sa gantimpala, Ang mga kalidad ng nilalaman at partisipasyon sa social networks, at aming ibibigay ang token sayo. Pakatandaan na ang nilalaman kung ano ang iyong sinalihan para sa pabuya na iyong sinasalihan para sa pabuya ay dapat na isapubiliko at available bago ang pagtatapos ng Quantor token sale +3 araw pagtapos noon.
4. Ang Bounty Campaign ay gaganna sa alituntunin na "first come first serve". Kapag ang bilang ng lahat ng bounty tokens ay naubos na, ang Bounty Campaign ay isasara. Ang lahat ng bibigyan ng tokens ay ipapamahagi matapos ang pagsasara ng Bounty Campaign.
5. Ang mga kasali ay kinakailangan na mag Subscribe sa lahat ng Quantor accounts sa bawat sosyal network na kung saan ang mga kasali ay nakarehistro at/o ang mga kasali sa bounty.
6. Sunday bago ang 24:00 UTC, ay dapat na maiulat ang resulat sa Kada Linggo sa Thread na ito.
*Ang mga patakaran sa Bounty Campaign ay maaring mabago.
Nakalaang Bounty

40,000,000 QNT tokens (Kabuuang halaga ay $400,000) ay nakalaan sa Bounty Campaign, sa mga sumusunod:
   ♦ Twitter Bounty Campaign = 3,500,000 QNT (8.75%)
   ♦ Facebook Bounty Campaign = 3,500,000 QNT (8.75%)
   ♦ Telegram Bounty Campaign = 3,500,000 QNT (8.75%)
   ♦ LinkedIn Bounty Campaign = 3,500,000 QNT (8.75%)
   ♦ Content Creation Bounty Campaign = 12,000,000 QNT (30%)
   ♦ BitcoinTalk Signature Bounty Campaign = 8,000,000 QNT (20%)
   ♦ Translations Bounty Campaign = 6,000,000 QNT (15%)
Twitter Bounty Campaign
3,500,000 QNT


Magrehistro dito: https://goo.gl/forms/sy3lsBLDywUjQcNg2
Icheck ang inyong estado rito: http://qntr.co/reward

Patakaran:
Dapat na i-follow ang Quantor account: https://twitter.com/quantor_co

Ang iyong Twitter account ay dapat na mayroong di baba sa 500 followers.
Ang bilang ng iyong mga followers ay nakapirmi sa oras na ikaw ay sumali at hindi na ito maaring baguhin.
Ang iyong audit score ay dapat na hihigit sa 90% https://www.twitteraudit.com/.
Ang iyong Twitter account ay dapat na orihinal. Ang Hindi tunay, at para, o hindi aktibo at bot account ay hindi tinatanggap.
Ang mga kasali ay dapat na aktibo at regular na gumagamit ng Twitter, At dapat na ire-tweet/I-Share ang Opisyal na tweets ng Quantor.
Dapat kang maka gawa ng ng dibaba sa 3 retweets kada linggo at hindi tataas sa 2 retweets kada araw
Dapat na gumawa ng orihinal na tweets tungkol sa Quantor: na di baba sa 2 orihinal sa tweets kada linggo at hindi lalampas sa 1 orihinal na tweet kada araw
Ang lahat ng tweets at retweets at dapat na naglalaman ng Hashtag at link: "#Quantor http://qntr.co"

Paguulat:
Dapat na ikaw ay magpasa ng Linggohang paguulat sa Thread na ito, ito ang karampatang ayos:
Code:
Twitter Link: _________
Your Number on the Spreadsheet: ________
Bitcointalk Username: ________
Retweets:
1 – (dd/mm): _____
2 – (dd/mm): _____
3 – (dd/mm): _____

Tweets:
1 – (dd/mm): _____
2 – (dd/mm): _____
3 – (dd/mm): _____

Pabuya:
Bilang ng followers:     500 - 999     1000 - 2499     2500 - 4999     5000+
Pabuya kada tweet:100 QNT200 QNT400 QNT800 QNT
Pabuya kada retweet:50 QNT100 QNT200 QNT400 QNTFacebook Bounty Campaign
3,500,000 QNT


Magparehisto rito: https://goo.gl/forms/H9rEoX3gu6DjzMWy2
Icheck ang inyong estado rito: http://qntr.co/reward

PATAKARAN:
Dapat na ilike at i-follow Quantor page: https://www.facebook.com/quantor.co/ and join Quantor Group https://www.facebook.com/groups/QuantorGroup/

Ang iyong Facebook account ay dapat na mayroong di baba sa 500 friends/followers.
Ang bilang ng iyong mga friends/followers ay nakapirmi sa oras na ikaw ay sumali at hindi na ito maaring baguhin.
Ang iyong Facebook account ay dapat na orihinal. Ang Hindi tunay, at para, o hindi aktibo at bot account ay hindi tinatanggap.
Dapat na ikaw ay makagawa ng hindi baba sa 15repost at gumawa ng dibabasa 15 original posts tungkol sa Quantor sa oras ng Bounty Campaign.
Pinakamataas na post at repost kada araw ay 1.
Ang repost ay dapat na may kasamang positibong kumento tungkol sa proyekto.
Ang orihinal na post at dapat na naglalaman ng impormasyon na tungkol sa Quntor project: Ang paglalarawan at mapagkumpetensyang kalamangan sa produkto , ang mga kalamangan ng pamumuhunan sa proyektong ito, ang impormasyon na tungkol sa quantor token sale.
Ang lagat ng posts at reposts ay dapat na naglalaman ng hashtag at link: "#Quantor https://quantor.co"

Paguulat:
Dapat na ikaw ay magpasa ng Linggohang paguulat sa Thread na ito, ito ang karampatang ayos:
Code:
Facebook Link: _________
Your Number on the Spreadsheet: ________
Bitcointalk Username: ________
Reposts:
1 – (dd/mm): _____
2 – (dd/mm): _____
3 – (dd/mm): _____

Posts:
1 – (dd/mm): _____
2 – (dd/mm): _____
3 – (dd/mm): _____

Pabuya:
Bilang ng friends:     500 - 999     1000 - 2499     2500 - 5000
Pabuya kada post:200 QNT400 QNT800 QNT
Pabuya kada repost:100 QNT200 QNT400 QNTTelegram Bounty Campaign
3,500,000 QNT


Magrehistro dito: https://goo.gl/forms/JAV5iA91KxLurzqp1
Icheck ang inyong estado rito: http://qntr.co/reward

Patakaran
Dapat na ikaw ay sumali sa parehong channel ng Quantor : https://t.me/Quantor and Quantor group: https://t.me/QuantorEN
Magpadala ng mensahe sa Telegram Group at isama iyon sa anyo ng pagpaparehistro.
Dapat na magpost ng mensahe sa thread sa sumusunod na ayos:
Code:
#Joined Telegram
Telegram username: ______
Bitcointalk username: ______

Magpadala ng positibong kumento tungkol sa protekto sa Telegram group at doon ay isasama iyon sa anyo ng pagpaparehistro.
Dapat na ikaw ay mag post ng dibaba sa 10 mensahe sa Telegram Group sa oras ng Bounty Campaign, ngunit hindi lamang sa iisang araw.
Dapat ikaw ay aktibo at nag popost ng dibaba sa dalawang mensahe kada linggo sa Telegram Group.

KARAGDAGAN:
maari mong irepost ang mensahe sa  @Quantor channel sa ibang channels at ibang Telegram groups. Hindi lalagpas  sa 15 reposts kada linggo.
Maari kang magshare ng mensahe sa  @Quantor channel sa ibang websites namay kakaibang ayos ng link: https://t.me/quantor/<post_number>. Hindi lalagpas sa 15 shares kada linggo.
Maari mong idagdag ang QUANTOR sa pagtatapos ng iyong username sa ayos ng "nickname | QNTR.CO" at panatilihin ito hanggang sa pagtatapos ng token sale at karagdahang 3 araw matapos ang token sale.

Paguulat
Dapat na ikaw ay magpasa ng Linggohang paguulat sa Thread na ito, ito ang karampatang ayos:
Code:
Telegram username: ______
Your Number on the Spreadsheet: ________
Bitcointalk Username: ________
Reposts to other channels:
1 – (dd/mm): _____
2 – (dd/mm): _____
3 – (dd/mm): _____

Shares to other websites:
1 – (dd/mm): _____
2 – (dd/mm): _____
3 – (dd/mm): _____

Pabuya:
   + 100 QNT sa kada repost at share ng mensahe sa @Quantor channel.
     Hindi ka makakatanggap ng pabuya kung mayroon kang ibang sinusuportahang signaturs sa iyong username.
   + 500 QNT kada linggo para sa pagdagdag ng QUANTOR sa iyong Telegram username.LinkedIn Bounty Campaign
3,500,000 QNT


Magrehistro dito: https://goo.gl/forms/VGBfIRpaBz6fTfu93
Icheck ang inyong estado rito: http://qntr.co/reward

Patakaran:
Dapat mong i- ang follow Quantor company: https://www.linkedin.com/company/quantor/  

Ang iyong LinkedIn account ay dapat na mayroong di baba sa 100 followers/connections.
Ang bilang ng iyong mga Connections ay nakapirmi sa oras na ikaw ay sumali at hindi na ito maaring baguhin.
Ang iyong linkedIn na account ay dapat na mayroong tanggap na imahe kasama ang detalye ng iyong propesyonal na background(kumpletong profile).
Ang iyong Twitter account ay dapat na orihinal. Ang Hindi tunay, at para, o hindi aktibo at bot account ay hindi tinatanggap.
Ang mga kasali at dapat na aktibo ay regular na gumagamit.
Kinakailangan mong makagawa ng dibaba sa 15 reposts at gumawa ng dibaba sa orihinal na post tungkol sa Quantor sa oras ng Bounty Campaign.
Pinakamataas na post at repost kada araw ay 1
Ang repost ay dapat na may kasamang positibong kumento tungkol sa proyekto.
Ang orihinal na post ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa Quantor project: Mga paglalarawan at kalamangan sa pakikipagkumpentesya ng produkto, Ang kalamangan sa pamumuhunan sa proyekto, ang impormasyon tungkol sa Quantor token sale.
Ang lahat ng post at repost ay dapat na naglalaman ng hashtag at link: "#Quantor http://qntr.co"

Karagdagan:
Maari mong palitan ang headline ng iyong profile sa mga sumusunod na text:
"Meet Quantor! Revolutionary fusion of algorithmic trading and blockchain technology! QNTR.CO"
Panatilihin ang text sa iyong headline hanggang sa pagtatapos ng token sale ng Quantor karagdagang 3 araw matapos ang token sale.

PAGUULAT:
Dapat na ikaw ay magpasa ng Linggohang paguulat sa Thread na ito, ito ang karampatang ayos:
Code:
Linkedin Link: _________
Your Number on the Spreadsheet: ________
Bitcointalk Username: ________
Reposts:  
1 – (dd/mm): _____
2 – (dd/mm): _____
3 – (dd/mm): _____

Posts:
1 – (dd/mm): _____
2 – (dd/mm): _____
3 – (dd/mm): _____

GANTIMPALA:
Bilang ng connections:     100 - 499     500+
Pabuya kada post:600 QNT1200 QNT
Pabuya kada repost:300 QNT600 QNT
  + 5000 QNT Karagdagan para sa QUANTOR na nakalgay sa iyong LinkedIn headline.Content Creation Bounty Campaign
12,000,000 QNT


Magrehistro dito: https://goo.gl/forms/41xqbwKstAy3scju1
Icheck ang inyong estado rito: http://qntr.co/reward

PATAKARAN:
Ang iminumungkahing paksa sa paggawa ng nilalaman: token sale, Kalamangan ng proyekto ng Quantor at magagandang ideya sa pag aadvertise at sa pagpapalawag ng aming proyekto mula sayo (Dodoblehin ang bilang ng QNT matapos ang moderation at pagpapatupad).
Ang iyong nilalaman ay kelangan makita at maaprubahan ng QUANTOR. ang Hindi apubadong nilalaman ay hindi gagantimpalaan.
Ang iyong content ay dapat na naglalamang ng hashtag at link: "#Quantor http://qntr.co"  at ganun din sa link ng  Whitepaper: http://qntr.co/wp
Ang paggamit ng copy-paste sa aming marketing material ganun din sa Google Translate ay mahigpit na ipinagbabawal.
Ang nilalaman ay dapat na kakaiba. ang pag Repost na galing sa iba ay ipinagbabawal.
Ilista ang iyong creative contenct sa pamamagitan ng pagpupunan sa registration form.

VIDEO:
Ang iyong video ay dapat na may mataas na kalidad (720p/1080p).
Ang iyong Youtube Channelay dapat na mayroong hindi baba sa 1000 subscribers.
Ang iyong video ay dapat na i-share sa iyong account sa social networks: Facebook, Twitter and/or LinkedIn.
Ang iyong video ay dapat na naglalaman ng hashtag at link sa paglalarawan: "#Quantor http://qntr.co"
Maari kang gumawa ng 5 videos kada linggo.
 
ARTICLE:
Ang iyong artikulo ay dapat na isapubliko sa website namay 1000+ visits kada araw.
Ang iyong artukulo ay dapat na maishare sa iyong account sa social networks: Facebook, Twitter and/or LinkedIn.
Ang iyong artikulo ay dapat na naglalaman ng hashtag at link: "#Quantor http://qntr.co"
Maari kang gumawa ng 5 na artikulo kada linggo.

BLOG POST:
Ang iyong blogpost ay dapat na 3 buwan ang tanda at may kaugnayan sa cryptocurrency, FinTech, innovative technologies at algorithmic trading.
Ang iyong blog ay dapat nay may roong hindi baba na 1,000 subscribers.
Ang iyong post ay dapat na may di baba sa 500 wprds at dapat na ishare sa iyong account sa social networks at may kaugnayan sa Facebook o Telegram group na may 1,000 members (maliban sa Quantor groups).
Ang iyong post ay dapat na naglalaman ng hashtag and link: "#Quantor http://qntr.co"
Maari kang gumawa ng 5 na posts kada linggo.
Mayroong spesyal na kondisyon para sa kooperasyon para sa mga top bloggers (100,000 + subscribers), contact: bounty@quantor.co.
Ang iyong post ay susuruin ng QUANTOR, olaw ay bibigyan ng pabuya dipende sa aming pagtatasa base sa layuning kadahilanan, kasama dito ang bilang ng views,shared,likes,etc...

PABUYA:
Video:     1 minuto     2 minuto     3 minuto
Pabuya:5000 QNT7000 QNT10000 QNT
Article:     300 salita     400 salita     600 salita
Pabuya:5000 QNT10000 QNT15000 QNT
Blog post:     Weak     Average     Good          Excellent     Outstanding
Reward:500 QNT1500 QNT2500 QNT5000 QNT7500 QNTBitcoinTalk Signature Bounty Campaign
8,000,000 QNT


Magrehistro dito: https://goo.gl/forms/EAjEIoZ9zsQ3hFvx1
Icheck ang inyong estado rito: http://qntr.co/reward

PATAKARAN:
Ang rank ay dapat di baba sa  Jr. Member para makasali sa bounty campaign na ito

Magpost ng mensahe sathread na ito sa mga sumusunod na impormasyon:
Code:
#Joined Signature

Bitcointalk username: ________
Profile link: ________
Forum rank: ________
Posts count: ________

Ang account na may negative trust ay hindi pinapayagang makasali.
Dapat na makagawa ng dibaba sa 15 post kada linggo sa oras ng Bounty Campaign.
Ang Karapat dapat na post ay dapat na mayroong di baba na 70 na haba ng titik. ang post na mag maikli  pa dito ay hindi tatanggapin.
Ang lahat ng menshae ay dapat na galing sa "Alternate cryptocurrencies" section of BitcoinTalk. Mesahe na lampas sa seksyon ay hindi bibilangin.
Ang pagpost sa bounty thread na ito ay hindi kasama bilang.
Para gantimapalaan, Dapat na ikaw ay makagawa ng hindi baba sa 60 posts namay signature at avatar sa oras ng Bounty Campaign.
Dapat mong panatilihin ang iyong signature hanggang sa pagtatapos ng Bounty Campaign. Ang pagtatanggal ng campaign sa kalagitanaan ng campaign ay mag reresulta ng pagkatanggal.
Panatilihin ang iyong signature hanggang sa ang spreadsheer ay ma update sa iyong huling bilang ng iyong post (aabot ng dibaba sa isang linggo ang pagbibilang ng posts),  ang pagtatanggal ng signature bago ang post ito ay hindi kasama sa bilang at iyo ay mag reresulta sa pagkatanggal.

AVATAR:

http://qntr.co/avatar.png

SIGNATURES:


HERO/LEGENDARY
Code:
[center][table][tr]
[td][center][url=https://tokens.quantor.co/][tt][size=2px][color=#1240bd]▄▄▄████████▄▄▄
▄▄██████████████████▄▄
▄████████████████████████▄
▄████████████████████████████▄
████████████████████████████████
██████████▀            ▀███████████
██████████    ▄▄▄▄▄▄▄▄    ███████████
▄██████████   ██████████   ███████████▄
███████████   ██████████   ████████████
███████████   ██████████   ████████████
███████████   ██████████   ████████████
███████████   ███   ████   ████████████
▀██████████   ████   ███   ███████████▀
██████████    ▀▀██   ▀    ███████████
██████████▄    ███     ▄███████████
████████████████████████████████
▀████████████████████████████▀
▀████████████████████████▀
▀▀██████████████████▀▀
▀▀▀████████▀▀▀[/color][/size][/tt][/url][/center][/td]
[td]  [/td]
[td][url=https://tokens.quantor.co/][tt][size=2px][color=#1240bd]
 
 
 
 
 
▄████████████▄     ██         ██          ████         ███         ██    ██████████████    ▄████████████▄    ███████████▄
██▀        ▀██     ██         ██         ▄█▀▀█▄        ████▄       ██          ██          ██▀        ▀██    ██       ▀██
██          ██     ██         ██         ██  ██        ██ ██▄      ██          ██          ██          ██    ██        ██
██          ██     ██         ██        ██    ██       ██  ▀██     ██          ██          ██          ██    ██        ██
██          ██     ██         ██       ▄█▀    ▀█▄      ██   ▀██▄   ██          ██          ██          ██    ██       ▄██
██          ██     ██         ██       ██      ██      ██     ██▄  ██          ██          ██          ██    ██████████▀
██    ██    ██     ██         ██      ████████████     ██      ▀██ ██          ██          ██          ██    ██       ██
██▄    ██  ▄██     ██▄       ▄██     ▄██        ██▄    ██       ▀████          ██          ██▄        ▄██    ██        ██
▀█████  █████▀     ▀███████████▀     ██          ██    ██         ███          ██          ▀████████████▀    ██         ██[/color][/size][/tt][/url][/td]
[td]  [/td]
[td][size=5px]
[font=Arial Black][size=20px][i][color=#000]▌[/color][color=#1240bd]▌[/color][/i][/size][/font][/size][/td]
[td]  [/td]
[td][center][font=Arial][b][size=19px][url=https://tokens.quantor.co/][glow=#1240bd,0][color=#1240bd].[color=#FFF]Quantitative investments in decentralized economy[/color].[/color][/glow][/url][/size]
[size=11px][color=#0e57ff]●  ●     [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_White_Paper_ENG.pdf][color=#000]White Paper[/color][/url]     |     [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_Technical_Paper_ENG_V1.1.pdf][color=#000]Technical Paper[/color][/url]     |     [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_Executive_Summary_ENG.pdf][color=#000]Executive Summary[/color][/url]     ●  ●[/color][/size][/b][/font][/center][/td]
[td]  [/td]
[td][size=5px]
[font=Arial Black][size=20px][i][color=#000]▌[/color][color=#1240bd]▌[/color][/i][/size][/font][/size][/td]
[td]  [/td]
[td][font=Arial Black][size=8px][color=#1240bd]▶  [url=https://www.facebook.com/quantor.co/][color=#000]FACEBOOK[/color][/url]
▶  [url=https://youtube.com/channel/UCSyuV9MtsrlRLS5g4LeLABg][color=#000]YOUTUBE[/color][/url]
▶  [url=https://t.me/quantor][color=#000]TELEGRAM[/color][/url]
▶  [url=https://www.linkedin.com/company/quantor/][color=#000]LINKEDIN[/color][/url][/color][/size][/font][/td]
[td]  [/td]
[td][font=Arial Black][size=8px][color=#1240bd]▶  [url=https://twitter.com/quantor_co][color=#000]TWITTER[/color][/url]
▶  [url=https://www.reddit.com/r/Quantor/][color=#000]REDDIT[/color][/url]
▶  [url=https://plus.google.com/+QuantorQuantitativeFinance][color=#000]GOOGLE+[/color][/url]
▶  [url=https://medium.com/@quantor][color=#000]MEDIUM[/color][/url][/color][/size][/font][/td]
[/tr][/table][/center]

SR. MEMBER
Code:
[center][table][tr]
[td][center][url=https://tokens.quantor.co/][tt][size=2px][color=#1240bd]▄▄▄████████▄▄▄
▄▄██████████████████▄▄
▄████████████████████████▄
▄████████████████████████████▄
████████████████████████████████
██████████▀            ▀███████████
██████████    ▄▄▄▄▄▄▄▄    ███████████
▄██████████   ██████████   ███████████▄
███████████   ██████████   ████████████
███████████   ██████████   ████████████
███████████   ██████████   ████████████
███████████   ███   ████   ████████████
▀██████████   ████   ███   ███████████▀
██████████    ▀▀██   ▀    ███████████
██████████▄    ███     ▄███████████
████████████████████████████████
▀████████████████████████████▀
▀████████████████████████▀
▀▀██████████████████▀▀
▀▀▀████████▀▀▀[/color][/size][/tt][/url][/center][/td]
[td]  [/td]
[td][url=https://tokens.quantor.co/][tt][size=2px][color=#1240bd]
 
 
 
 
 
▄████████████▄     ██         ██          ████         ███         ██    ██████████████    ▄████████████▄    ███████████▄
██▀        ▀██     ██         ██         ▄█▀▀█▄        ████▄       ██          ██          ██▀        ▀██    ██       ▀██
██          ██     ██         ██         ██  ██        ██ ██▄      ██          ██          ██          ██    ██        ██
██          ██     ██         ██        ██    ██       ██  ▀██     ██          ██          ██          ██    ██        ██
██          ██     ██         ██       ▄█▀    ▀█▄      ██   ▀██▄   ██          ██          ██          ██    ██       ▄██
██          ██     ██         ██       ██      ██      ██     ██▄  ██          ██          ██          ██    ██████████▀
██    ██    ██     ██         ██      ████████████     ██      ▀██ ██          ██          ██          ██    ██       ██
██▄    ██  ▄██     ██▄       ▄██     ▄██        ██▄    ██       ▀████          ██          ██▄        ▄██    ██        ██
▀█████  █████▀     ▀███████████▀     ██          ██    ██         ███          ██          ▀████████████▀    ██         ██[/color][/size][/tt][/url][/td]
[td]  [/td]
[td][size=5px]
[font=Arial Black][size=20px][i][color=#000]▌[/color][color=#1240bd]▌[/color][/i][/size][/font][/size][/td]
[td]  [/td]
[td][center][font=Arial][b][size=19px][url=https://tokens.quantor.co/][color=#1240bd]Quantitative investments in decentralized economy[/color][/url][/size]
[size=11px][color=#0e57ff]●  ●     [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_White_Paper_ENG.pdf][color=#000]White Paper[/color][/url]     |     [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_Technical_Paper_ENG_V1.1.pdf][color=#000]Technical Paper[/color][/url]     |     [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_Executive_Summary_ENG.pdf][color=#000]Executive Summary[/color][/url]     ●  ●[/color][/size][/b][/font][/center][/td]
[td]  [/td]
[td][size=5px]
[font=Arial Black][size=20px][i][color=#000]▌[/color][color=#1240bd]▌[/color][/i][/size][/font][/size][/td]
[td]  [/td]
[td][font=Arial Black][size=8px][color=#1240bd]▶  [url=https://www.facebook.com/quantor.co/][color=#000]FACEBOOK[/color][/url]
▶  [url=https://youtube.com/channel/UCSyuV9MtsrlRLS5g4LeLABg][color=#000]YOUTUBE[/color][/url]
▶  [url=https://t.me/quantor][color=#000]TELEGRAM[/color][/url]
▶  [url=https://www.linkedin.com/company/quantor/][color=#000]LINKEDIN[/color][/url][/color][/size][/font][/td]
[td]  [/td]
[td][font=Arial Black][size=8px][color=#1240bd]▶  [url=https://twitter.com/quantor_co][color=#000]TWITTER[/color][/url]
▶  [url=https://www.reddit.com/r/Quantor/][color=#000]REDDIT[/color][/url]
▶  [url=https://plus.google.com/+QuantorQuantitativeFinance][color=#000]GOOGLE+[/color][/url]
▶  [url=https://medium.com/@quantor][color=#000]MEDIUM[/color][/url][/color][/size][/font][/td]
[/tr][/table][/center]

FULL MEMBER
Code:
[center][font=Arial][b][url=https://tokens.quantor.co/][font=Arial Black][color=#1240bd]QUANTOR[/color][/font]   [color=#000]▌[/color][color=#1240bd]▌[/color]   [color=#1240bd]Quantitative [font=Arial Black]investments[/font] in decentralized [font=Arial Black]economy[/font][/color]   [color=#000]▐[/color][color=#1240bd]▐[/color][/url]
[url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_White_Paper_ENG.pdf][color=#1240bd]●  ●[/color]   [font=Arial Black][color=#000]White Paper[/color][/font][/url]   [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_Technical_Paper_ENG_V1.1.pdf][color=#1240bd]|    [font=Arial Black][color=#000]Technical Paper[/color][/font]    |[/color][/url]   [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_Executive_Summary_ENG.pdf][font=Arial Black][color=#000]Executive Summary[/color][/font]   [color=#1240bd]●  ●[/color][/url]
[url=https://www.facebook.com/quantor.co/][color=#000]▶[/color]  [font=Arial Black][color=#1240bd]FACEBOOK[/color][/font][/url]   [url=https://twitter.com/quantor_co][color=#000]▶[/color]  [color=#1240bd]TWITTER[/color][/url]   [url=https://t.me/quantor][color=#000]▶[/color]  [font=Arial Black][color=#1240bd]TELEGRAM[/color][/font][/url]   [url=https://medium.com/@quantor][color=#000]▶[/color]  [color=#1240bd]MEDIUM[/color][/url]   [url=https://www.linkedin.com/company/quantor/][color=#000]▶[/color]  [font=Arial Black][color=#1240bd]LINKEDIN[/color][/font][/url][/b][/font][/center]

MEMBER
Code:
[center][url=https://tokens.quantor.co/][b]QUANTOR[/b]   ▌▌  Quantitative [b]investments[/b] in decentralized [b]economy[/b]  ▐▐[/url]
[url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_White_Paper_ENG.pdf]●  ●   [b]White Paper[/b][/url]   [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_Technical_Paper_ENG_V1.1.pdf]|   [b]Technical Paper[/b]   |[/url]   [url=https://tokens.quantor.co/assets/Quantor_Executive_Summary_ENG.pdf][b]Executive Summary[/b]   ●  ●[/url]
[url=https://www.facebook.com/quantor.co/]▶  [b]FACEBOOK[/b][/url]   [url=https://twitter.com/quantor_co]▶  TWITTER[/url]   [url=https://t.me/quantor]▶  [b]TELEGRAM[/b][/url]   [url=https://medium.com/@quantor]▶  MEDIUM[/url]   [url=https://www.linkedin.com/company/quantor/]▶  [b]LINKEDIN[/b][/url][/center]

JR. MEMBER
Code:
[center]QUANTOR   ▌▌  Quantitative investments in decentralized economy  ▐▐   https://tokens.quantor.co[/center]

REWARD:
Rank:     Junior Member     Member     Full Member     Senior Member     Hero/Legendary
Reward per week:     500 QNT1000 QNT2000 QNT4000 QNT8000 QNT
  + Additional 1000 QNT per week for setting QUANTOR avatar in your BitcoinTalk profile.Translations Bounty Campaign
6,000,000 QNT


Magrehistro dito: https://goo.gl/forms/fhykQvG8yheVkQyF2
Icheck ang inyong estado rito: http://qntr.co/reward

PATAKARAN:
Dapat ikaw ay native speaker para sa linggwahe na gusto mong gawan ng pagsasalin.
Dapat ay mayroong karanasan sa pag sasalin ng text na may kaugnayan sa paksa.
Gawain para sa pagsasalin: Whitepaper, website, markteing materials (artikulo, press releases, etc.)
Ang pagmomoderate ay nangangaialngan ng pagsulat/pagsasalin na maikling posts (mga bago) o sa community management(para magsagot sa mga tanong) sa local(Non-English) forum o grupo sa mga sumusunod na resources: BitcoinTalk, Telegram, Wechat, Kakaotalk.
Ang may negative ratings sa Bitcointalk ay hindi pinapayagan.
Ang paggamit ng makina sa pagsasalin sa kahit anong anyo ay pinagbabawal.
We are interested in translations into the following languages: Arabic, French, Spanish, Italian, Portuguese, German, Chinese (official),Filipino, Korean, Japanese, Vietnamese.

Pagpapalista:
Para sa pagsali punan ang registration form at isend ang inyong portfolio ng mga links ng iyong mga nakaraang naisalin na gawa at i-bounty@quantor.co.
Ang aming bounty manager ay kokontakin ka, at matapos ang kumpirmasyon ay simulan na ang gawain.

REWARD:
   ♦ Translation of ANN thread + bounty thread = 20000 QNT
   ♦ Translation of Whitepaper = 40000 QNT
   + Additional reward for moderation of your translated threads in local language:
Rank:     Member     Full Member     Senior Member     Hero/Legendary
Gantimapala kada post:     200 QNT400 QNT600 QNT800 QNT

7  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [ANN][HUS] HUSSY.io – making the oldest profession safer on: May 19, 2018, 04:04:48 AM

WebsitePitch deckWhitepaperTwitterFacebookRedditTelegramMediumInstagramGitHub☞ Teknikal na pagtingin ☜

Ginagamit naming ang Blockchain Technology para gumawa ng desentralisadong infrastraktura na may karagdagang off-chain sa kadahilanang kasipagan at sa mga nakalistang awtoridad para sa mas ligtas na pagtupad sa sex work. Aming nalaman na ang ugat ng pinagmumulan ng problema na nauugnay sa sex work ay nasa sosyal stigma sa mga kasali, na nangunguna sa pagsalungat pagkakaiba sa pagitan ng pagkuha ng privacy at pagkuha ng tiwala. Ang solusyon ay nagibbigay ng hindi nakakilala pero verifiable sa sumusunod sa KYC, prepesyonal na sertipakayong pagkaligtasan at Proof of Consent nakaimbak sa blockchain ganun din sa mga nakalistang plataporma na nagbibigay ng matatag na insentibo sa mga kliyente.☞ Listings platform ☜


☞ Roadmap ☜


☞ Tungkol Saamin ☜
HUSSY Oά (registry code: 1313837)
Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo kόla, Mδnnimδe, 74626, Estonia

Team members


Kami ay tumatanggap! Bigyan lamang ng mensahe ang aming pangkat @hussy.io.

Advisory board


☞ Crownsourcing Campaign ☜
ang mga layunin sa  crowdsale fundraisng ay maibibigay sa pamamagitan ng soft cap (mababang limitasypm) at hard cap (mataas na limitasyon). ang crowdsale ay kinokonsidera na matagumapay kapag na abot na ang softcap. sa kaso ng hindi matagumpay na pagbebenta ng token, ang lahat ng pondo na nakulekta sa panahon ng public sale ay ibabalik sa mga backers. ang kabuuang bilang na 100,000,000 hus token ay i-iisyu. ang token ay ibinibenta sa dalawang bahagi – private (10,000,000 hus kasama na ang mga bonuses) at public (50,000,000 hus). ang lahat na dinaibentang token ay susunugin. ang iba pang impormasyon at katanungan ay maaring malaman sa hussy.io or sa pamamagitan ng social media.
Softcap: $2,000,000
Hardcap:$20,000,000
Target token price: 1 hus = $0.36


8  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 【BOUNTY】❤️ HUSSY.io – 1,500,000 HUS tokens (worth of $540,000) on: May 19, 2018, 02:53:13 AM
Bounty manager: Lenzie
(for faster communication, you can contact her also on our Telegram)


Kabuuang dami ng mga token: 100,000,000 HUS (1 HUS = $0.36 sa panahon ng public sale). Ang bounty program ay gagawa nang hindi bababa sa isang round (posibleng maraming magkakasunod na round o extension). Ang dami ng mga token ay ipapamahagi sa panahon ng unang round ng bounty campaign ay 1,500,000 HUS (nagkakahalagang $540,000). Ang unang round ay mag uumpisa sa 8.5.2018 at matatapos sa 31.8.2018.


A. Content campaign (30% / 450,000 HUS)
B. Social media campaign (20% / 300,000 HUS)
C. Bitcointalk signature campaign (30% / 450,000 HUS)
D. Translation campaign (10% / 150,000 HUS)
E. Special bounties campaign (10% / 150,000 HUS)☞ Pangkalahatang tuntunin – basahin mabuti ☜
1. Tatlong magkakasunod na lingo na may zero stakes ay magreresulta ng diskwalipikasyon at pag-alis ng lahat ng iyong stakes.
2. May nakalaan kaming karapatan na diskwalipika ang user kung sakaling nangdaya o may mapang abusong asal.
3. Ang mga token kada stake ay kalkulado kaugnay sa campaign, hindi kaugnay sa buong bounty program.
4. Madalas i-check ang Bounty Summary Spreadsheet. Lahat ng reklamo ay dapat ireport sa madaling panahon sa pamamagitan ng pag-kontaksa bounty manager.☞Rehistrasyon para sa bounty program☜
1. Sumali sa opisyal na Telegram group bago mag sign up sa anumang bounty.
2. Gumawa ng post sa thread na ito nang iyong Ethereum address at iyong Telegram username (isang post para sa lahat ng bounty ay sapat na).
3. Punan ang registration form para sa kada bounty na interesado ka. Kinakailangan mong ilagay ang iyong Bitcointalk post ID (mula sa step 2) sa kada registration form. Ginagamit naming ang ganitong mekanismo para mabawasan ang pandaraya sa Bounty program.
Bounty Summary Spreadsheet

Updates
[13/05/2018] Ang mga copy-paste na mga comment sa social media campaign ay hindi mabibilang mula sa Week 2.
[09/05/2018] Ang Facebook at Twitter campaign ay nagbago nang kaunti at pinasimple – pakitignan ang updated rules.
[08/05/2018] Ang LaTeX source code ng whitepaper ay dinagdag sa Translation campaign.Ang450,000 HUS na mga token (nagkakahalagang $162,000) ay nakareserba para sa mga kasali sa Content campaign.


Articles / blogposts campaign

☞ Rate ng Stake ☜
1st submission:
50 stakes
Kada bagong submission::
25 stakes
Bonus para pambihirang kalidad:
Hangang sa 300 stakes(hindi negotiable)

☞ Tuntunin ☜
1. Pinapayagang mga website para sa publishing: Medium.com, Steemit.com o mga katulad. Ang ibang website ay pinapayagan lamang kung sila ay dedikado sa crypto o mayroong crypto-related na section.
2. Ang na-publish na article ay kailangan hindi bababa sa 500 na haba ng salita, maganda ang kalidad at ipapakilala ang HUSSY sa positibong paraan (ang awtomatikong nalikhang mga article ay hindi pinapayagan) at naglalaman ng hindi bababa sa 2 larawan ( gamit ang mga diagram o logo mula sa HUSSY website o whitepaper ay pinapayagan kung isasama mo sa reference).
3. Ang naka-publish na article ay dapat naglalaman nang hindi bababa sa 2 backlink sa https://hussy.io website (ang mga reference ay hindi bibilangin bilang backlink).
4. Plagiarism at copy-pasting ay hindi pahihintulutan.
5. Ang article ay maaaring sa iyong sariling lenggwahe. Gayunman, ang paggamit ng awtomatikong translator ay hindi pinapayagan.
6. Ang bonus ay hindi negotiable at nakadepende sa kalidadng article at halaga/mararating. Ang bonus ay maaaring maitalaga o kuhanin anumang oras habang panahon ng Bounty program.


☞ Paano sumali ☜
1. Mag-register sa bounty program.
2) Punan ang submission form para sa Article / Blogpost Campaign para s kada bagong submission.


Video campaign

☞ Rate ng Stakes ☜
1st submission:
50 stakes
Kada bagong submission:
25 stakes
Bonus para pambihirang kalidad:
Hangang sa 300 stakes(hindi negotiable)

☞ Tuntunin ☜
1. Pinapayagan na mag-publish sa anumang video portal (Youtube, Facebook, …).
2. Ang iyong channel sa video portal ay kailangan mayroon na hindi bababa sa 10 na subscribers.
3. Ang video ay dapat hindi bababa sa 2 minuto ang haba ng aktwal na nilalama.
3. Ang video ay dapat interesante, positibo, nilalarawan ang ICO, imprastraktura ng HUSSY, pagpapatakbo, at iba pa.
3. Ang paglalarawan ng video ay dapat naglalaman ng backlink sa https://hussy.io website.
4. Ang plagiarism ay hindi pinahihintulutan.
5. Ang video ay maaaring sa inyong sariling lenggwahe.
6. Ang bonus ay hindi negotiable at nakadepende sa kalidad ng article at ang halaga/mararating. Ang bonus ay maaaring maitalaga o kuhanin anumang oras habang panahon ng Bounty program.

☞ Paano sumali ☜
1. Mag-register sa bounty program.
2. Punan ang [url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI8KM2KTHnfAasWyxWbFpcKZAYJq2c2R6ILkRf2ATHyNjMHA/viewform]submission form para sa Video Campaign para sa kada bagong submission.
300,000 HUS na mga tokens (nagkakahalaga ng $108,000) ay nakareserba para sa mga kasali sa  Social media campaign.


Twitter campaign

☞ Lingguhang Rate ng Stake☜
200-1000 na mga follower:
10 stakes kada linggo
1001-3000 na mga follower:
20 stakes kada linggo
3001-5000 na mga follower:
40 stakes kada linggo
5001-10000 na mga follower:
70 stakes kada linggo
10001+ na mga follower:
120 stakes kada lingo


☞ Tuntunin ☜
1. Kailangan mong i-retweet nan hindi bababa sa 3 mga tweet kada lingo, kadalasan 2 retweets kada ara ay mabibilang. Biglaang retweets ay hindi mabibilang.
2. kailangan mong i-like ang hindi bababasa 3 tweets kada lingo, kadalasan 2 like kada araw ay mabibilang. Biglaang like ay mabibilang.
3. Kailangan gumawa ng hindi bababa sa 2 magandang kalidad ng personal na comment/tanong sa ilalim ng amin tweets kada lingo. Copy-paste na comments ay hindi mabibilang.
4. Kailangan mayroon kang 90% na totoong follower sa twitteraudit.
5. Kailangan mong magsumite ng hiwalay na BAGONG report post kada lingo (deadline: Sunday 23:59 CET) para sa iyong mga retweet at mga like gamit ang format sa ibaba:

Code:
[b][u]Twitter Campaign - weekly report[/u][/b]
[b]Retweets:[/b]
1.)
2.)
3.)

[b]Likes:[/b]
1.)
2.)
3.)

[b]Personal comments:[/b]
1.)
2.)

☞ Paano sumali ☜
1. Magrehistro sa bounty program.
2. I-follow ang HUSSY.io twitter.HUSSY.io twitter.
3) Punan ang signup form para sa Twitter Campaign..Facebook campaign

☞ Lingguhang Rate ng Stake ☜
200-1000 friends (kasama followers):
10 stakes kada lingo
1001-2000 friends (kasama followers):
20 stakes kada lingo
2001-3000 friends (kasama followers):
40 stakes kada lingo
3001-4000 friends (kasama followers):
70 stakes kada lingo
4001+ friends (incl. followers):
120 stakes kada lingo


☞ Tutunin ☜
1. Kailangan mong i-like ang hindi bababa sa 3 post kada lingo, kadalasan 2 like kada araw ay mabibilang.
2. Kailangan mong i-share ang hindi bababa sa 2 post kada lingo sa iyong profile timeline o hindi bababa sa 4 na share kada lingo sa crypto-related na group (pag-share ng katulad na post sa iba ibang group ay pinapayagan).
3. Kailangan mong gumawa ng hndi bababa sa 2 magandang kalidad na personal na comment/tanong sa ilalim ng aming Facebook post kada linggo. Mga copy-paste na comment ay hindi mabibilang.
4. Kailangan mong magsumite ng hiwalay na BAGONG report post KADA LINGGO (deadline: Sunday 23:59 CET) para sa iyong like at share gamit ang format sa ibaba:

Code:
[b][u]Facebook Campaign - weekly report[/u][/b]
[b]Likes:[/b]
1.)
2.)
3.)

[b]Shared posts:[/b]
1.)
2.)
3.)
4.)

[b]Posts with personal comments:[/b]
1.)
2.)

☞ Paano sumali ☜
1. Magregistro sa bounty program.
2. I-follow angHUSSY.io Facebook page.
3) Punan ang sign up form para sa Facebook Campaign..Reddit campaign

☞Lingguhang Rate ng Stake☜
Permanenteng rate 20 stake kada linggo


☞ Tuntunin ☜
1. Kailangan mong i-upvote ang hindi bababa sa 3 post na isinumite nang isa sa /r/hussyio subreddit moderator kada linggo, kadalasan 2 like kada araw ay mabibilang
2. Kailangan mong gumawa ng hindi bababa sa isang magandang kalidad na personal na comment kada linggo. Copy-paste na comment ay hindi mabibilang.
3. Kailangan mong magsumite ng hiwalay na BAGONG report na post KADA LINGGO (deadline Sunday 23:59 CET) para sa iyong like at share gamit ang format sa ibaba:
Code:
[b][u]Reddit Campaign - weekly report[/u][/b]
[b]Upvotes:[/b]
1.)
2.)
3.)

[b]Personal comment:[/b]
1.)

☞ Paano sumali ☜
1. Magrehistro sa bounty program.
2. Mag subscribe sa /r/hussyio subreddit.
3) Punan ang signup form para sa Reddit Campaign..
450,000 HUS na token (nagkakahalagang $162,000) ay nakareserba para sa mga kasali sa  Signature campaign.


☞ Lingguhang Rate ng Stake ☜
Junior Members:
10 stakes kada linggo
Members:
20 stakes kada linggo
Full Members:
40 stakes kada linggo
Senior Members:
60 stakes kada linggo
Hero/Legendary Members:
80 stakes kada linggo
Members:
20 stakes kada linggo
Suot an gaming Opisyal na Avatar:
20 stakes kada linggo


☞ Tuntunin ☜
1. Ang mga kasali sa campaign na ito ay kailangan hindi bababa sa Jr. Member ang rango para masuot ang aming signature.
2. Mag-ambag nang minimum na 7 may kalidad na post sa Bitcointalk kada linggo.
3. Ang post sa ANN thread ay mabibilang bilang 2 post (Opsyonal)
4. Mababang kalidad na post/biglaang post/naburang post ay hindi mabibilang.
5. 2 post lamang kada linggo sa isang thread ang mabibilang.
6.. Mga post sa  Signature Campaign thread, Bounty Campaign threads, Games & Rounds, Off topic, Lending, Auctions, Politics & Society, Beginners and help, Archival, Investor based games, Micro earnings will not be counted.

☞ Paano sumali ☜
1. Magrehistro sabounty program.
2. Punan ang signup form para sa Signature Campaign..

Avatar


Jr. Member
Code:
[center][url=https://hussy.io]❤ HUSSY.io ❤ Making the oldest profession safer ❤[/url][/center]

Member
Code:
[center][url=https://hussy.io]❤ HUSSY.io ❤ Making the oldest profession safer ❤[/url]
[url=https://hussy.io]Website[/url] | [url=https://hussy.io/app/assets/whitepaper.pdf]Whitepaper[/url] | [url=https://twitter.com/hussy_io]Twitter[/url] | [url=https://fb.me/hussy.io]Facebook[/url] | [url=https://www.reddit.com/r/hussyio/]Reddit[/url] | [url=https://t.me/hussy_io]Telegram[/url] | [url=https://medium.com/hussy-io]Medium[/url] | [url=https://www.instagram.com/hussy.io/]Instagram[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3593624.0]Bitcointalk[/url][/center]


Full Member
Code:
[center][table][tr]
[td][font=monospace][size=1pt][url=https://hussy.io/][color=black]
                                ██████ █                          
                       ████████████████████████                    
                    ██████████████   █ ████████████                
                █████████                     ████████            
              ███████                             ███████          
            ██████                                   ██████        
          ██████                                       ██████      
         █████                                           █████    
    █       █                                             █████    
     ███                                                    ████  
      █████                             █████████████████    ████  
        ██████                      ██████████████████       █████
 █        ████████                ███████████████████         ████
  ██         █████████           ██████████████████           █████
   ███         ████████████                                    ████
     ███           ███████████████                             ████
      █████            █████████████████████████████           ████
        ██████               ███████████████████████          █████
           ████████                       █████████           ████
     ██       ███████████                 █████████           ████
      ███         ███████████████████     ████████           ████  
       ████           ██████████████     ████████           ████  
        ████                ███████     ████████           █████  
         █████             ███████     ████████          █████    
          █████            ██████     ████████          █████      
            ██████        ██████     ████████        ██████        
              ██████     █████     ████████        ██████          
                ███     ████      ███████      ████████            
                       ███      ███████      ███████              
                     ██       ██████       ██████                  
                           ██████       ██                        
                        ████                                      
                    ██                                            

[/color][/url][/size][/font][/td]
[td][size=3pt][color=transparent]-[/color][/size]
[color=transparent]--------------[/color][size=15pt][b][url=https://hussy.io/][color=black]☞ HUSSY.io ☜[/color][/url]
[size=10pt][color=transparent]--[/color][b][url=https://hussy.io/][color=black][color=red]❤[/color] Making the oldest profession safer [color=red]❤[/color][/color][/url][/b][/size][color=transparent]-[/color][/td]
[td][size=10pt][color=transparent]-[/color][/size]
[size=1pt][url=https://t.me/hussy_io][font=monospace][color=#387cea]
                              ▄████▄
                        ▄▄█████▀▀███
                    ▄▄████▀▀     ███
              ▄▄▄████▀▀    ▄▄   ▐██
          ▄▄█████▀       ▄█▀    ██▌
     ▄▄████▀▀▀       ▄███▀      ██▌
    ████▀        ▄▄████▀       ▐██
     ██████▄▄  ▄█████▀         ██▌
          ▀████████           ▐██
            ▀████▌            ███
             ▀███  ▄██▄▄     ▐██▀
              ███▄███▀███▄   ███
              ▀███▀▀   ▀▀███▄██▌
                          ▀▀█▀▀
[/color][/font][/url][/size][/td]
[td][size=10pt][color=transparent]-[/color][/size]
[size=1pt][url=https://twitter.com/hussy_io][font=monospace][color=#008]
                      ▄▄▄██▄▄▄    ▄
     ██▄            ▄████████████▀
     █████▄▄       ▐█████████████▀
      █████████▄▄▄▄▐████████████▌
     █▄█████████████████████████▌
     ▀██████████████████████████
       ▀███████████████████████
       ▐██████████████████████
         ▀██████████████████▀
           ▄▄█████████████▀
     ▀████████████████▀▀
          ▀▀▀▀▀▀▀▀
[/color][/font][/url][/size][/td]
[/tr][/table][/center]


Hero / Legendary Member
Code:
[center][table][tr]
[td][font=monospace][size=1pt][url=https://hussy.io/][color=black]
                                ██████ █                          
                       ████████████████████████                    
                    ██████████████   █ ████████████                
                █████████                     ████████            
              ███████                             ███████          
            ██████                                   ██████        
          ██████                                       ██████      
         █████                                           █████    
    █       █                                             █████    
     ███                                                    ████  
      █████                             █████████████████    ████  
        ██████                      ██████████████████       █████
 █        ████████                ███████████████████         ████
  ██         █████████           ██████████████████           █████
   ███         ████████████                                    ████
     ███           ███████████████                             ████
      █████            █████████████████████████████           ████
        ██████               ███████████████████████          █████
           ████████                       █████████           ████
     ██       ███████████                 █████████           ████
      ███         ███████████████████     ████████           ████  
       ████           ██████████████     ████████           ████  
        ████                ███████     ████████           █████  
         █████             ███████     ████████          █████    
          █████            ██████     ████████          █████      
            ██████        ██████     ████████        ██████        
              ██████     █████     ████████        ██████          
                ███     ████      ███████      ████████            
                       ███      ███████      ███████              
                     ██       ██████       ██████                  
                           ██████       ██                        
                        ████                                      
                    ██                                            

[/color][/url][/size][/font][/td]
[td][size=3pt][color=transparent]-[/color][/size]
[color=transparent]--------[/color][size=15pt][b][url=https://hussy.io/][glow=#333,1][color=transparent]---[/color][color=white]☞ HUSSY.io ☜[/color][color=transparent]---[/color][/glow][/url]
[size=10pt][color=transparent]--[/color][b][url=https://hussy.io/][color=black][color=red]❤[/color] Making the oldest profession safer [color=red]❤[/color][/color][/url][/b][/size][color=transparent]-[/color][/td]
[td][size=10pt][color=transparent]-[/color][/size]
[size=1pt][url=https://t.me/hussy_io][font=monospace][color=#387cea]
                              ▄████▄
                        ▄▄█████▀▀███
                    ▄▄████▀▀     ███
              ▄▄▄████▀▀    ▄▄   ▐██
          ▄▄█████▀       ▄█▀    ██▌
     ▄▄████▀▀▀       ▄███▀      ██▌
    ████▀        ▄▄████▀       ▐██
     ██████▄▄  ▄█████▀         ██▌
          ▀████████           ▐██
            ▀████▌            ███
             ▀███  ▄██▄▄     ▐██▀
              ███▄███▀███▄   ███
              ▀███▀▀   ▀▀███▄██▌
                          ▀▀█▀▀
[/color][/font][/url][/size][/td]
[td][size=10pt][color=transparent]-[/color][/size]
[size=1pt][url=https://twitter.com/hussy_io][font=monospace][color=#008]
                      ▄▄▄██▄▄▄    ▄
     ██▄            ▄████████████▀
     █████▄▄       ▐█████████████▀
      █████████▄▄▄▄▐████████████▌
     █▄█████████████████████████▌
     ▀██████████████████████████
       ▀███████████████████████
       ▐██████████████████████
         ▀██████████████████▀
           ▄▄█████████████▀
     ▀████████████████▀▀
          ▀▀▀▀▀▀▀▀
[/color][/font][/url][/size][/td]
[/tr][/table][/center]
150,000 HUSna token (nagkakalahagang $54,000) ay nakareserba sa mga kasali sa Translation campaign.


☞ Rate ng Stake ☜
Translation ng ANN thread + moderation:
20 stakes
Translation ng Whitepaper + change requests:
150 stakes

☞ Tuntunin ☜
1. Mataas na kalidad na translation lamang ang pinahihintulutan. Awtomatikong translation tools ay mahigpit na pinagbabawal.
2. Ang ANN thread translator ay responsible din para sa moderation ng thread at pagsagot ng mga tanong.
3. Ang white paper translator ay responsible din  para sa paglagay ng pagbabago sa natranslate na whitepaper sa loob ng 7 na araw kung sakaling may nagbago sa English version ng whitepaper.

☞ Paano sumali ☜
1.  Magrehistro sa bounty program
2. Punan ang signup form para sa Translation Campaign.

☞ Paano mag edit ng whitepaper ☜
Ang whitepaper ay nakasulat sa LaTeX, kung saan madalas na ginagamit sa academia para sa sayantipikong pag-publish. Maaari kang magrehistro sa www.sharelatex.compara maedit ang whitepaper online nang hindi kailangan mag install ng anumang external na tools.  Pagtapos ng registration, maaari mong iclick angMenuCopy project project at simulan ang pagtranslate sa iyong lenggwahe. Maaari kailanganin mong magdagdag ng ibang libraries sa source code para makagamit ng special characters mula sa iyong lenggwahe  – narito ang tutorialtutorial here. Isang tulong sa pag-edit ng LaTeX document ay binigay sa aming Telegram group. Bagaman ang LaTeX ay rekomendadong paraan ng pagtranslate ng whitepaper, kung makita mo itong komplikado, ang paggamit ng MS Word, Apple Pages o Google Doc ay pinapahintulutan din. Ang link ng LaTeX source code ay nasa ibaba:

LaTeX source code of the whitepaperSpecial bounties campaign
Sa kasalukuyan wala pang special bounties – ang mga bounties na ito ay may mataas na stake at tatakbo lamang sa napaka limitadong oras. Sundan an gaming update sa thread na ito at aming social media para hindi mo malagpasan.

9  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🔥 [ANN][ICO] EXOLOVER - WE ARE TRANSFORMING THE SEX INDUSTRY 🔥 on: May 18, 2018, 01:49:41 AM


10  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🔥 [AIRDROP][BOUNTY] EXOLOVER - WE ARE TRANSFORMING THE SEX INDUSTRY 1 MLN $ 🔥 on: May 17, 2018, 03:30:58 PMBigyang Pansin! Ang aming Bounty ay Hindi nangangailangan ng KYC


SUMALI SA EXOLOVER TOKEN AIRDROP!

Magbibigay kami ng 10 milyong EXO tokens na nagkakahalaga ng 1 Milyong dolyar
Naglunsad ng opisyal bounty campaign ang Exolover. Iniimbitahan namin ang sinumang interesado na sumali at tulungan kaming mapalago ang malaki at matatag na komunidad.
Pondo ng Bounty: 1 milyon na dolya r (1% ng lahat ng alokasyon ng token)

Araw ng Pre ICO  29 May -27 Jun, ICO 28 Jun – 26 Jul
Araw ng Bounty campaign: Apr 18, 2018 - Jul 26, 2018 (tapos ng ICO)


Pangkalahatang Kondisyon para sa lahat ng campaigns


- ANG LAHAT NG MGA KASALI AY NANGANGAILANGAN NA SUMALI SA AMING TELEGRAM BOUNTY GROUP
 https://t.me/exoloverbounty AT ANG AMING TELEGRAM GROUP https://t.me/exoloverofficial
- Maaari naming tanggalin ang sinumang miyembro ng bounty sa anumang oras nang walang eksplanasyon ng rason
- Lahat ng pagbabago ng English-speaking bounty thread kasama ang lokal (kung saan gagawin ng mga translator) ay ipapaliwanag na pabor sa English-language na thread
- Nakareserba an gaming karapatan na gumawa nang anumang pagbabago sa mga tuntuning ito, maliban sa introduksyon ng KYCDistribusyon ng Pabuya

Facebook Campaign: 12.5%
Twitter Campaign: 12.5%
Blog and media Campaign: 25%
Translation and Moderation Campaign: 15%
Bonus 10%
Bitcointalk Signature Campaign: 25%


Facebook Campaign


Pabuya:
   •     100-500 Friends:     1 stake kada linggo.
   •     500-1500 Friends:   2 stakes kada linggo.
   •     1500-3000 Friends: 4 stakes kada linggo.
   •     3000 Friends:         6 stakes kada linggo.

Paano Sumali:
   •     I-follow at i-like an gaming Facebook page:  https://www.facebook.com/Exoloverofficial
   •     I-like at i-share kada post sa aming Facebook, pinakamataas 1 repost kada araw, pinakamababa 5 kada linggo
   •     Dagdag pa rito, ang kasali ay kailangan magpost nang hindi bababa sa isa ng sariling message sa isang linggo, gamit ang kinakailangang hashtag #exolover at iba pang sumusunod na hashtag: #ICO #Crowdsale #Bitcoin #Blockchain #Token #ETH #Ethereum #TokenSale

Ireport ang yong mga repost kada linggo sa mga pormang ito para makakuha ng stakes at kada miyembro ng Facebook bounty campaign ay kailangan magpost kada linggong mga report sa thread na ito:

Week 1 (18.04-24.04) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 25/04)  
Week 2 (25.04-01.05) (ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 02/05)
Week 3 (02.05-08.05) (ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 09/05)
Week 4 (09.05-15.05) (ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 16/05)
Week 5 (16.05-22.05) (ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 23/05)
Week 6 (23.05-29.05) (ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 30/05)
Week 7 (30.05-05.06) (ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 06/06)
Week 8 (06.06-12.06) (ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 13/06)

Table ng Paguulat
 


Patakaran:
•     Ang pagsali ng madaming account ay di pinahihintulutan.
•   Kinakailangan na mayroon kang mahigit sa 100 na totoong friends.
•   Ang Facebook account ay dapat original. Ang peke, wala na, at hindi active at bot na account ay hindi tatanggapin
•   Ang numero ng mga follower ay nakapirmi at hindi mababago pagtapos mong mapunan ang form.
•   Wag punan ang form nang dalawang ulit, kung sino ang magpuna ng form nang dalawang ulit ay madi-disqualify!
•   Ang report ay dapat naglalaman – nang di bababa sa 5 retweets / reposts at hindi bababa sa 1 sariling tweet / postTwitter Campaign


Pabuyo:
   •     250+ followers : 1 stake/linggo
   •     750+ followers : 2 stakes/ linggo
   •     1500+ followers : 5 stakes/ linggo
   •     10.000+ followers: 10 stakes/ linggo

Paano Sumali:
•     I-follow kami dito : https://twitter.com/IT_EXOLOVER
•   Dagdag pa rito, ang kasali ay kailangan magpost nang hindi bababa sa isa ng sariling tweet sa isang linggo, gamit ang kinakailangang hashtag #EXOLOVER at iba pang sumusunod na hashtag: #ICO #Crowdsale #Bitcoin #Blockchain #Token #ETH #Ethereum #TokenSale

 
Iulat ang iyong retweets kada linggo sa form na ito para makakuha ng stakes at sa kada member ng Twitter bounty campaign ay dapat na ipost ang lingguhang paguulat sa thread na ito:

Week 1 (18.04-24.04) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 25/05)
Week 2 (25.04-01.05) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 02/05)
Week 3 (02.05-08.05) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 09/05)
Week 4 (09.05-15.05) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 16/05)
Week 5 (16.05-22.05) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 23/05)
Week 6 (23.05-29.05) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 30/05)
Week 7 (30.05-05.06) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 06/06)
Week 8 (06.06-12.06) ( ang mga report ay dapat mai-send na di lalagpas sa 13/06)

Reports table


Patakaran:
•     Ang twitter audit ay dapat pantay sa o higit pa sa 85%
•   Pagsali ng madaming account ay di pinahihintulutan
•   Ang twitter account ay dapat original. Ang peke, wala na, at hindi active at bot na account ay hindi tatanggapin
•   Di lalagpas sa 1 retweet kada araw, di bababa sa 5 kada linggo.
•   Kung hindi mo mapunan ang form kada linggo, ang iyong partisipasyon ay madidisqualify.
•   Ang numero ng mga follower ay nakapirmi at hindi mababago pagtapos mong mapunan ang form.
•   Wag punan ang form nang dalawang ulit, kung sino ang magpuna ng form nang dalawang ulit ay madi-disqualify!
•   Ang report ay dapat naglalaman – nang di bababa sa 5 retweets / reposts at hindi bababa sa 1 sariling tweet / post
Youtube, Blog and media Campaign


Sumulat ng article tungkol sa EXOLOVER sa iyong blog o ibang site o gumawa ng may kalidad na video presentation tungkol sa EXOLOVER
 
Pabuya:
   •     Good quality: 100 Stakes
   •     Medium quality: 70 Stakes
   •     Normal quality: 40 Stakes
   •     Low-quality: 0 Stakes
 

Patakaran:
•     Mga low-quality na article at video ay hindi tatanggapin
•   Ang article ay dapat totoo. Maaari mong gamitin ang opisyal na image, logo, graphic na nakapost sa website, ANN thread, Facebook, at Twitter
•   Ang video ay dapat di bababa sa 1.5 n minutong haba, maikling video ay hindi tatanggapin
•   Ang video description ay dapay mayroon link sa official website: https://exolover.io/ at link sa whitepaper: https://exolover.io/whitepaper.pdf
•   Medium, Steemit, Newbium, at iba pang general/free blogging platforms ay pinahihintulutan ngunit isa lamang post ang papayagan sa mga platform na iyon kada user.
•   Para mapatunayan ang pagmamay-ari ng blog kailangan mong dagdagan ang iyong bitcointalk profile link sa iyong blog posts footer.

 


Translation & Moderation Campaign


Patakaran:
   •     Translation of ANN thread+Bounty Thread: 500$  (5000 EXO Tokens).
   •     Moderation/Management:  5$ Kada Valid Post (50 EXO Tokens).
   •     Whitepaper: 1000$  (10000 EXO Tokens).
   •     Website: 500$  (5000 EXO Tokens)


Paano Sumali:
•     Kumuha ng approval para sa iyong reservation, Ipi-PM ko lahat ng may kakayahang makasali
•   Pagkatapos ma-accept at makumpleto ang translation, post sa thread na ito kasama ang link na natranslate na threadPatakaran
   •     •   Kailangan iupdate ng translator ang kanyang thread nang hindi bababa sa 3 post kada linggo (maaari mong itranslate and mga dev post sa ANN thread o Social Media Account)
•   Paggamit ng Google translator ay pinagbabawal. Kapag nadiskubre ang paggamit nang anumang oras, maaalis ka sa bounty
•   Ang Spam post ay hindi bilang
•   Kailangan gumawaang mga translator ng mga pagbabago sa ANN + Bounty + website + WP sa loob ng 24 na oras, pagkatapos nang aming hiling.
•   Mayroon kang 3 araw para magtranslate ng ANN + Bounty thread, 3 araw para sa site, at 6 araw para sa WP
•   Lahat ng lenggwahe ay tinataggap!

 Bonus


10% ng token ay nakareserba para sa kasali sa bounty na pupunta nang higit pang milya at gagawa ng espesyal na effort para ipromote an gaming Token Sale. Ang mga token na ito ay ilalaan sa pagpapasya  ng aming team ( kaya hindi kami tatanggap ng anumang pagtutol kung paano ito ipapamahagi).
Ang ibang aktbidad na maaring karapatdapat sa token na ito ay ang:
•     Nilalaman na may espesyal na mataas na kalidad o outreach
•   Pagbukas ng bagong channel para sa promosyon ng sale
•   Mataas sa average na aktibidad sa Telegram group o ANN thread (hindi kailangan)Bitcointalk Signature Campaign


Rewards:
   •     Jr Member: 8 Stakes/Linggo
   •     Member: 15 Stakes/Linggo
   •     Full Member: 30 Stakes/Linggo
   •     Sr Member: 45 Stakes/Linggo
   •     Hero: 60 Stakes/Linggo
   •     Legendary: 80 Stakes/Linggo

Patakaran:
   •     •   Ang Signature ay dapat panatilihin hangang matapos ang ICO
•   Kailangan isuot ang avatar sa buong panahon sa kumpanya, kung ang rango ay pinahihintulutan
•   Mga post lamang na magagamit at nakakatulong ay pipiliin.
•   Ang post ay mayroong minimum nah aba nang 75 na character para mabilang
•   Minimum na 15 post kada linggo
•   Lahat ng post ay dapat gawin sa “Alternate cryptocurrencies”
•   30% lamang ng post ay maaaring ilagay sa local section
•   May negative trust na mga miyembro ay hindi pinahihintulutan na sumali sa campaign na ito
•   Ang lingguhang post ay biilangin hangang Miyerkules 23:59 forum time
•   Wag gumawa ng 15 post sa isang araw
Avatar:

Save

Signatures:

Jr. Member
▰▰▰▰  EXOLOVER  ▰▰▰▰
▰▰▰▰    ECOSYSTEM FOR GLOBAL SEXUAL INTERACTION ON THE BLOCKCHAIN    ▰▰▰▰
▰   https://exolover.io/    ▰
   
Code:
[center]▰▰▰▰ [b]  [b]EXOLOVER[/b]  ▰▰▰▰
▰▰▰▰    ECOSYSTEM FOR GLOBAL SEXUAL INTERACTION ON THE BLOCKCHAIN    ▰▰▰▰
▰   https://exolover.io/    ▰
[/center]


Member
Code:
[center]▰▰▰▰ [url=https://exolover.io/][font=Arial][b]  [b]EXOLOVER[/b][/url]  ▰▰▰▰
▰▰▰▰    [url=][b][u][b]ECOSYSTEM FOR GLOBAL SEXUAL INTERACTION ON THE BLOCKCHAIN[/b][/u][/b][/url]    ▰▰▰▰
[font=Tahoma][b][size=8pt][url=https://www.facebook.com/Exoloverofficial]▰   [u]FACEBOOK[/u][/url][url=https://twitter.com/IT_EXOLOVER]   ▰   [u]TWITTER[/u]   ▰[/url]   [url=https://t.me/exoloverofficial][u]TELEGRAM[/u]   ▰[/url]   [url=https://exolover.io/whitepaper.pdf][u]WHITEPAPER[/u]   ▰   [/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3339952][u]Ann Thread[/u]   ▰
[/center]


Full Member
Code:
[center][url=https://exolover.io/][color=#457fa4]▰[/color][color=#fba2a8]▰[/color][color=#b2a5b7]▰[/color][color=#2674a5]▰[/color] [font=Arial][b][color=#fba2a8]  [b]EXO[/b][/color][color=#2674a5][b]LOVER[/b]   [color=#457fa4]▰[/color][color=#fba2a8]▰[/color][color=#b2a5b7]▰[/color][color=#2674a5]▰[/color][/b]
[color=#457fa4]▰[/color][color=#fba2a8]▰[/color][color=#b2a5b7]▰[/color][color=#2674a5]▰[/color]    [color=#fba2a8][b][u][color=#2674a5][b]ECOSYSTEM FOR GLOBAL SEXUAL INTERACTION ON THE BLOCKCHAIN[/b][/u][/b][/color]    [color=#457fa4]▰[/color][color=#fba2a8]▰[/color][color=#b2a5b7]▰[/color][color=#2674a5]▰[/color][/url]
[font=Tahoma][b][size=8pt][url=https://www.facebook.com/Exoloverofficial][color=#fba2a8][color=#2674a5]▰[/color]   [u]FACEBOOK[/u][/url][url=https://twitter.com/IT_EXOLOVER]   [color=#2674a5]▰[/color]   [color=#fba2a8][u]TWITTER[/u]   [color=#2674a5]▰[/color][/url]   [url=https://t.me/exoloverofficial][color=#fba2a8][u]TELEGRAM[/u]   [color=#2674a5]▰[/color][/url]   [url=https://exolover.io/whitepaper.pdf][color=#fba2a8][u]WHITEPAPER[/u]   [color=#2674a5]▰[/color][/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3339952][color=#fba2a8][u]Ann Thread[/u]   [color=#2674a5]▰[/color]
[/center]


Sr Member

````````````▄▄▄▄██████████▄▄▄▄
`````` ▄██████████████████████████▄
````▄██████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████████▄
```████████````````````````````███`▄███
`▄███████████``_██▄```````````````██████
██████`██████████████`````````````██████
██████````██████████````````````````█████
█████````_█████████`````````````````_████
█████````████████`````█████████``````████
█████``````▀███  `````███████```````█████
██████````````````````███`██████````█████
`██████```````````````███``███████`█████
``██████`````````````````````███████████
```███``▄██▄```````````````````███████
```````████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████████▀
```````███████████████████████████▀
```````▀▀████████████████████▀▀▀
ExoLover
   ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
WHITEPAPER  
Facebook        Twitter        Telegram        Ann Thread
Code:
[center][table][tr][td][url=https://exolover.io/][size=2px][tt][color=transparent]
````````````[color=#fba2a8]▄▄▄▄██████████▄▄▄▄[/color]
`````` [color=#fba2a8]▄██████████████████████████▄[/color]
````[color=#fba2a8]▄██████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████████▄[/color]
```[color=#fba2a8]████████[/color]````````````````````[color=#fba2a8]███[/color]`[color=#2674a5]▄███[/color]
`[color=#fba2a8]▄███████████[/color]``_[color=#fba2a8]██▄[/color]```````````````[color=#2674a5]██████[/color]
[color=#fba2a8]██████[/color]`[color=#fba2a8]██████████████[/color]`````````````[color=#2674a5]██████[/color]
[color=#fba2a8]██████[/color]````[color=#fba2a8]██████████[/color]````````````````[color=#2674a5]█████[/color]
[color=#fba2a8]█████[/color]````_[color=#fba2a8]█████████[/color]`````````````````_[color=#2674a5]████[/color]
[color=#fba2a8]█████[/color]````[color=#fba2a8]████████[/color]`````[color=#2674a5]█████████[/color]``````[color=#2674a5]████[/color]
[color=#fba2a8]█████[/color]``````[color=#fba2a8]▀███[/color]  `````[color=#2674a5]███████[/color]```````[color=#2674a5]█████[/color]
[color=#fba2a8]██████[/color]````````````````[color=#2674a5]███[/color]`[color=#2674a5]██████[/color]````[color=#2674a5]█████[/color]
`[color=#fba2a8]██████[/color]```````````````[color=#2674a5]███[/color]``[color=#2674a5]███████[/color]`[color=#2674a5]█████[/color]
``[color=#fba2a8]██████[/color]`````````````````````[color=#2674a5]███████████[/color]
```[color=#fba2a8]███[/color]``[color=#2674a5]▄██▄[/color]```````````````````[color=#2674a5]███████[/color]
```````[color=#2674a5]████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████████▀[/color]
```````[color=#2674a5]███████████████████████████▀[/color]
```````[color=#2674a5]▀▀████████████████████▀▀▀[/color][/td][td][/td][td][url=https://exolover.io/][font=Baskerville Old Face][size=27pt][b][color=#fff] [color=#fba2a8]Exo[/color][color=#2674a5]Lover[/td][td][/td][td][/td][td][size=2pt][tt][color=#fba2a8]
   ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
[center][url=https://exolover.io/][font=Arial][i][b]Ecosystem for global sexual
interaction on the blockchain[/b][/i]
[size=2pt][tt][color=#fba2a8]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/url]
[/td][td][/td][td][/td][td][size=15pt][tt][color=#2674a5][u] [color=#457fa4]▰[/color][color=#fba2a8]▰[/color][color=#b2a5b7]▰[/color][color=#2674a5]▰[/color] [url=https://exolover.io/whitepaper.pdf][size=10pt][font=Arial][b]WHITEPAPER[/b][/url]   [size=15pt][color=#457fa4]▰[/color][color=#fba2a8]▰[/color][color=#b2a5b7]▰[/color][color=#2674a5]▰[/color][/size] [/u][/size]
[font=Tahoma][b][size=8pt][url=https://www.facebook.com/Exoloverofficial][color=#fba2a8][u]Facebook[/u][/url]        [url=https://twitter.com/IT_EXOLOVER][color=#fba2a8][u]Twitter[/u] [/url]   [url=https://t.me/exoloverofficial][color=#fba2a8]      [u]Telegram[/u][/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3339952][color=#fba2a8]      [u]Ann Thread[/u][/size][/td]
[/tr][/table][/center]

Hero & Legendary

````````````▄▄▄▄██████████▄▄▄▄
`````` ▄██████████████████████████▄
````▄██████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████████▄
```████████````````````````````███`▄███
`▄███████████``_██▄```````````````██████
██████`██████████████`````````````██████
██████````██████████````````````````█████
█████````_█████████`````````````````_████
█████````████████`````█████████``````████
█████``````▀███  `````███████```````█████
██████````````````````███`██████````█████
`██████```````````````███``███████`█████
``██████`````````````````````███████████
```███``▄██▄```````````````````███████
```````████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████████
```````███████████████████████████
```````▀▀████████████████████▀▀▀
ExoLover
   ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
WHITEPAPER  
Facebook        Twitter        Telegram        Ann Thread
Code:
[center][table][tr][td][url=https://exolover.io/][size=2px][tt][color=transparent]
````````````[color=#fba2a8]▄▄▄▄██████████▄▄▄▄[/color]
`````` [color=#fba2a8]▄██████████████████████████▄[/color]
````[color=#fba2a8]▄██████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████████▄[/color]
```[color=#fba2a8]████████[/color]````````````````````[color=#fba2a8]███[/color]`[color=#2674a5]▄███[/color]
`[color=#fba2a8]▄███████████[/color]``_[color=#fba2a8]██▄[/color]```````````````[color=#2674a5]██████[/color]
[color=#fba2a8]██████[/color]`[color=#fba2a8]██████████████[/color]`````````````[color=#2674a5]██████[/color]
[color=#fba2a8]██████[/color]````[color=#fba2a8]██████████[/color]````````````````[color=#2674a5]█████[/color]
[color=#fba2a8]█████[/color]````_[color=#fba2a8]█████████[/color]`````````````````_[color=#2674a5]████[/color]
[color=#fba2a8]█████[/color]````[color=#fba2a8]████████[/color]`````[color=#2674a5]█████████[/color]``````[color=#2674a5]████[/color]
[color=#fba2a8]█████[/color]``````[color=#fba2a8]▀███[/color]  `````[color=#2674a5]███████[/color]```````[color=#2674a5]█████[/color]
[color=#fba2a8]██████[/color]````````````````[color=#2674a5]███[/color]`[color=#2674a5]██████[/color]````[color=#2674a5]█████[/color]
`[color=#fba2a8]██████[/color]```````````````[color=#2674a5]███[/color]``[color=#2674a5]███████[/color]`[color=#2674a5]█████[/color]
``[color=#fba2a8]██████[/color]`````````````````````[color=#2674a5]███████████[/color]
```[color=#fba2a8]███[/color]``[color=#2674a5]▄██▄[/color]```````````````````[color=#2674a5]███████[/color]
```````[color=#2674a5]████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████████[/color]
```````[color=#2674a5]███████████████████████████[/color]
```````[color=#2674a5]▀▀████████████████████▀▀▀[/color][/td][td][/td][td][url=https://exolover.io/][font=Baskerville Old Face][size=27pt][b][color=#fff][glow=#95a1bb,1][color=#fba2a8]Exo[/color][color=#2674a5]Lover [/td][td][/td][td][/td][td][size=2pt][tt][color=#fba2a8]
   ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
[center][url=https://exolover.io/][font=Arial][i][b]Ecosystem for global sexual
interaction on the blockchain[/b][/i]
[size=2pt][tt][color=#fba2a8]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/url]
[/td][td][/td][td][/td][td][size=15pt][tt][color=#2674a5][u] [color=#457fa4]▰[/color][color=#fba2a8]▰[/color][color=#b2a5b7]▰[/color][color=#2674a5]▰[/color] [url=https://exolover.io/whitepaper.pdf][size=10pt][font=Arial][b]WHITEPAPER[/b][/url]   [size=15pt][color=#457fa4]▰[/color][color=#fba2a8]▰[/color][color=#b2a5b7]▰[/color][color=#2674a5]▰[/color][/size] [/u][/size]
[font=Tahoma][size=21pt][glow=#fba2a8,2,300][b][color=#000000][size=8pt][url=https://www.facebook.com/Exoloverofficial][color=#2674a5][u]Facebook[/u][/url]        [url=https://twitter.com/IT_EXOLOVER][color=#2674a5][u]Twitter[/u] [/url]   [url=https://t.me/exoloverofficial][color=#2674a5]      [u]Telegram[/u][/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3339952][color=#2674a5]      [u]Ann Thread[/u][/size][/color][/glow][/td]
[/tr][/table][/center]
11  Local / Altcoins (Pilipinas) / Oduwa Coin:Finally A Solution For Cryptocurrency Volatility on: April 29, 2018, 02:09:12 PM
Kapag ang karamihan ng tao ay nag iisip ng tungkol sa cryptocurrencies, iniisip nila ang seamless na abilidad na mag lipat ng pera sa kaninoman na may digital wallet na nangangailangan lang ng konting clicks. habang ang blockchain technology sa likod ng cryptocurrencies ay revolusyonaryong tunay, tanungin mo man ang mga inverstor ang masasabi nila ang pinaka problema lang nila ay ang volatility.

Sa mga nakaraang volatility ito ay nag iwan sa mga investors ng crypto di lamang madugo at mga pasa kundi ay ang problema tungkol sa pangkalahatang panghinaharap ng crytocurrency na maging ligtas na kanlungan gaya ni Satoshi Nakamoto sa kanyang naisip. Ang crypto market ay naging hostage ng malalaking palitan mga whales na kayang gumalaw sa merkado dahil sa kanilang kalamangan, sila ay nag hahasik sa average portfolio ng mga investors. Ang resulta ay naging wild wild west ride para sa mga baguhan.

Ang magandang balita na sa pangakat sa likod ng ODUWA COIN ay nakakuha ng solusyon.

Ang ODUWA COIN ay isang Nextgen cryptocurrency kung saan ay nag bibigay ng bayad pinsala at insurance laban sa volatility ng listahan sa plataporma ng cryptocurrency. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng pinagsamang blockchain technology at insurance na nagbibigay ng paraan sa mga investors na siguraduhin sa kanilang sarili ang mga lugi sa cryptocurrency market.

Ang mga pinsyal na eksperto sa likod ng ODUWA ay naiintindihan ang mga investors' nagmamalasakit na sa pamumuhunan sa Cryptocurrency ay isang proyekto na may roong mataas na panganib na kinokonsidera nito ang digital nature na palaging prone sa mga hackersm volatility at ang mataas na di kasiguraduhan sa coin market. Ang ODUWA ay nilalayo na sumalungat sa problemang ito sa pamamagitan ng matalinong solusyon, na nag sasama sa pag pili ng coins para siguraduhin, panatilihing proporsyonal na ireserve sa bilang ng pamumuhunan, At ang automated Smart Contracts.

Ang ODUWA ay isang revolusyonaryong platoporma kung saan ang mga puhunan na aprubado na coins sa loob na kanilang palitan ay may 100% na kasiguraduhan laban sa PAgbaba, Pinoprotektahan ang mga investors laban sa ibang panganib, Dahil maraming mga walang halaga na coins na nag kalat sa merkado, Ang ODUWA ay mag aapruba ng maasahan na cryptocurrencies laban sa volatility sa simula at sa pagpapatuloy para madagdagan bilang pagpapalawak sa plataporma. Ayon sa ODUWA:

“Sa pamamagitan ng revolusyonaryong solusyon gaya ng ODUWA, Walang panganib sa pagkawa ng inyong pera namay tiyak na proteksyon sa halaga ng iyong pangunahing puhunan. Ang aming solusyon ay maglalaro sa pangunahing paper sa pag-stabilize sa merkado at gumawa ng bagong magpagkakatiwalaang ekonomiya. Kapag ikaw ay bumili ng iyong ODUWA tokens ito ay magiging Available agad para bentahan, na deplyed para sa Ethreum."

Upang ilagay sa pananaw ng ODUWA, ito ay karaniwang isang decentralized exchange platform tulad ng Coinbase, Bittrex HitBtc, at iba pa na may option na proteksyon ng pagmamay ari sa loob ng exchange para sa mga investor sa isang kontrata na termino gamit ang Smart Contract na teknolohiya na binuo ng ODUWA team.    Ang ODUWA insurance ay pinaka unang blockchain-based cryptocurrency na solusyon indemnifies at ginagarantiya ang piling cryptocurrencies sa ODUWA insured list laban sa pagpapawalang halaga.    Magagawa ito sa pag deploy ng smart contract sa oras ng pagbili ng crypto asset para magbigay ng stop loss at kumuha ng pakinabang para sa isang tinukoy na panahon . Ang listahan ng insured assets ay inaayos ng mga ODUWA expert at machine learning algorithms para makatulong magbigay sa investors ng option ng listahan ng speculation, mas maraming mga tao ang magiging handa na bilhin ito sa karagdagang pagbabawas ng posibilidad ng pagkawala sa halaga. Base sa latest na teknolohikal ng smart contract ng Ethereum Blockchain at ODUWA blockchain, ang ODUWA Coin ay isa sa pinaka secure na cryptocurrencies. Bilang isang peer to peer mode ng payment, hindi mo kailangan mangamba tungkol sa third party na makakuha ng anumang imppormasyon o iyong data. Lahat ng data ay encrypted at ang digital assests ay nakareserba sa isang wallet na ikaw lamang ang makaka access ng iyong finerprint.

Para ipagdiwang ang paglunsad, ang ODUWA token ay kasalukuyang available sa 21 cents kada token. Para sa kayang bumili ngayon ng $50,000.00 dollars at mahigit, ang kanilang token ay idedeliver ngayon sa .15 cents isa hangang April 5th. Ang huling yugto ng ICO ng ODUWA ay aabot sa .90 cents simula April 5, 2018 hangang May 5, 2018 na may supporting bonus at discounts para sa lumalagong komunidad ODUWA. Katulad ng Bitcoin, ang kabuuang suplay ng ODUWA sa buong mundo ay 21 milyon.

Galing sa 21 na milyong coins, 17,850,000 ay ilulunsad sa publiko sa panahon ng ICO. Ang mga investors ay interesado sa ICO na makibahagi sa pamamagitan ng pagpapadala ng ETH gamit ang ERC20 na sinsuportahan na wallet sa ODUWA Coin na ilulunsad sa Website. Ang katampatang halagay ng ODUWACOINS ay ipapadala sa e-wallet. Ang pondo sa campaign ay naglalayon na tumaas ng $3,150,00 at ang ICO ay magpapatuloy hanggang sa bilang na tumaas o umabot ng 90 na araw. Ang ODUWA COINS ay magging tradeable sa mga pangunahing palitan kapag ang plataporma ay opisyal ng mailulunsad.

Para sa kabuuan, Marami gaya sa ecosystem ng ODUWA. Maraming magiging kumpletong pakete ng mga produkto gayang ODUWA Insurance, Platporamang Palitan ng  ODUWA, at Encrypt ng ODUWA. Sa puso ng ecosystem ay ang ODUWA tokens na currency, kaya naman, pinapagana ang holde ng ODUWA token para gastusin ito para sa kahit anong aktibidades namay transaksyon. Ang mga Interesadong Investors ay maaring makakuha sa pre-sale bago matapos ito sa ikalimang araw ng Abril.
12  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [BOUNTY]$420 000 ODUWA Token We are starting our bounty campaign🔥🔥🔥🔥🔥🔥 on: April 22, 2018, 01:57:23 PM


WEBSITE | WHITE PAPER | MAIN THREAD | BOUNTY THREAD |

FACEBOOK | TWITTER |TELEGRAM  | INSTAGRAM
                                                          
A total of 420,000  OWC  will be distributed across all of our bounty program campaigns with the following sub-distribution:

 • 30% (126,000 OWC) for the signature campaign.
 • 15% (63,000 OWC ) for the translation campaign.
 • 10% (42,000 OWC ) for the blog/media campaign.
 • 15% (63,000 OWC ) for the facebook campaign.
 • 15% (63,000 OWC ) for the Twitter campaign.
 • 10% (42,000.OWC  for the   youtube campaign
 • 5%  (21,000) OWC for  the  instagram  campaign  


We are starting our bounty campaign.Participants can help tell about Oduwa ICO to potential purchasers and community,in return,participants will get free coins for their support.To earn and receive ODUWA coins, at first you need to fill out a special form. After you fill out the form and receive approval from our team you can start spreading information about ODUWA in crypto-community by following our instructions in this post.
 • Ang may Negative trust member's i.e. na gumagamit ng maramihang account, pandaraya, o pag gamit ng gawa ng iba at spamming, o ano mang klase ng unethical na paguugali ay iba-ban sa camapaign at ang bayad sa kanila ay mapapawalang bisa.
 • Maari kaming gumawa ng maliit na pagbabago sa bounty camapaign kung kinakailangan para mapanatiling pantay at operational ito. Ang Bounty support ay maaring makita sa telegram group (https://t.me/joinchat/GvAdbBGhgdjnzELG6BEWQg)
 • Pakiusap na i-quote ang iyong lingguhang paguulat.
 • Ang lahat ng kasali ay dapat na sumali sa aming Telegram group(https://t.me/joinchat/GvAdbBGhgdjnzELG6BEWQg).

1. Dapat ay mayroong kang dibaba sa 100 real followers para maging parte ng camapaign na ito.
2. Dapat na ipost ang iyong lingguhan paguulat sa thread na ito.
Kung ikaw ay gagawa ng bagong post para sa pagpapasa ng iyong lingguhang link, ikaw ay matatanggal sa campaign.
Dapat na ikaw ay mag tweet ng di baba sa 1 ng iyong orihinal na tweet tungkol sa ODUWA at gumamit ng hash tags #ODUWACOIN #ico.
3. Wag kallimutang ilagay ang #ODUWACOIN #OWC
4. Dapat ay hindi idelete ang post naito hanggang sa pagtatapos ng ICO..

Ang Pag-Retweets ng may #ODUWA ay maaring kumita sa mga sumusunod na halaga ng stakes:

 • From 100 to 250 followers — 5 stakes
 • From 251 to 1000 followers — 10 stakes
 • From 1001 to 5000 followers — 50 stakes
 • From 5000 to 10000 followers — 80 stakes
 • From 10001 to 35000 followers — 100 stakes
 • 35001 followers and more — 150 stakes
Code:
(Date and time)
Bitcointalk username:
Twitter username:
Twitter Follower:
SpreadSheet:
Retweet/Share And likes:
1
2
3
5
Post/tweet Links:

Apply here
SpreadSheet 
  1. Dapat ay mayroong kang di baba sa 100 real friends para maging parte ng camapaign na ito.
2. Dapat na ipost ang iyong lingguhan paguulat sa thread na ito.
Kung ikaw ay gagawa ng bagong post para sa pagpapasa ng iyong lingguhang link, ikaw ay matatanggal sa campaign.
Dapat na ikaw ay mag tweet ng di baba sa 1 ng iyong orihinal na post tungkol sa ODUWA at gumamit ng hash tags #ODUWACOIN #ico.
3. Wag kallimutang ilagay ang #ODUWACOIN #OWC
4. Dapat ay hindi idelete ang post naito hanggang sa pagtatapos ng ICO..

Ang Pag-Share at Likes ng may #ODUWA ay maaring kumita sa mga sumusunod na halaga ng stakes:


 • From 500 to 1000 followers — 5 stakes
 • From 1001 to 5000 followers — 10 stakes
 • From 5000 to 10000 followers — 80 stakes
 • From 10001 to 35000 followers — 100 stakes
 • From 1000 to 9999 friends & followers - 120 stakes
 • 35001 followers and more — 150 stakes
[/list]
Code:

(Date and time)
Bitcointalk username:
Facebook username:
Facebook Follower/Followers:
SpreadSheet:
Retweet/Share And likes:
1
2
3
5
Post/tweet Links:

Apply here
SpreadSheet

1. Dapat ay mayroong kang dibaba sa 100 real followers para maging parte ng camapaign na ito.
2. Dapat na ipost ang iyong lingguhan paguulat sa thread na ito.
Kung ikaw ay gagawa ng bagong post para sa pagpapasa ng iyong lingguhang link, ikaw ay matatanggal sa campaign.
Dapat na ikaw ay mag tweet ng di baba sa 1 ng iyong orihinal na post tungkol sa ODUWA at gumamit ng hash tags #ODUWACOIN #ico.
3. Wag kallimutang ilagay ang #ODUWACOIN #OWC
4. Dapat ay hindi idelete ang post naito hanggang sa pagtatapos ng ICO..


Ang Pag-Retweets ng may #ODUWA ay maaring kumita sa mga sumusunod na halaga ng stakes:

 • From 500 to 1000 followers — 5 stakes
 • From 1001 to 5000 followers — 10 stakes
 • From 5000 to 10000 followers — 80 stakes
 • From 10001 to 35000 followers — 100 stakes
Code:
((Date and time)
Bitcointalk username:
Instragram username:
Instagram Follower/Friends:
SpreadSheet:
Retweet/Share And likes:
1
2
3
5
Post/tweet Links:
Apply here
SpreadSheet

 • 1) Lagtaan ang Form. pumili ng linggwa sa listahan.
 • 2) Matapos ma check ang form kami ay susulat sayo. o maaring mayroon nakaming nakahangang pagsasalin sa linggwahe naito, pero hindi pa na ipopost sa aming opisyal na website.
Apply here
SpreadSheet

 
Para sa mga nagpareserbe sa gawain ng pagsasalin Pakiusap lamang na mag antay sa aming mensahe kung ikaw ay nararapat. 
 • 1) Lagdaan ang Form.
 • 2) I-upload ang signature at avatar na ibinigay namin at gumawa ng hindi baba sa 15 post kada linggo. Narito ang mga signature na maari nyong kopyahin na angkop sa inyong ranggo.
 • bitcointalk: Signatures simula Jr. Member hanggang Hero at Legendary
Rules:
 • 1. nakabubuo na post kada linggo ang pinakamababa
 • 2. Hindi baba sa 5 post kada linggo ang dapat ang nabubuo.
 • 3. Simula sa pagsali, kami ang magtatakda ng inyong ranggo, at ito ay hindi na maaring baguhin.
 • 4. Para makakuha ng pabuya sa signature, kailangan na mag post ng dibaba sa 20 na post.
 • 5. Iba-ban namin at hindi mabibigyan ng ODUWA coins ang mga spammers at may maraming accounts.
 • 6. Wag baguhin ang signature sa oras ng campaign.
 • 7. Ang Discussion Boards ay hindi kasama sa bilang.
Ang bawat linggo na makukumpleto ikaw ay maaring kumita ng :
 • Legendary/Hero — 25 Stakes
 • Sr./Full — 20 stakes
 • Member — 10 Stakes
 • Jr. Member — 5 Stakes
 • Avatar on — +7 Stakes
Apply here
SpreadSheet

Blog articles
Lagdaan ang inyong form.Kasama na rito ang link sa inyong blog/Facebook page.

Patakaran
 • 1. Dapat ay mayroong kang hindi babba sa 400 followers para maging parte sa campaign.
 • 2. Dapat ay hindi ka magsulat ng nakakasakit sa damdamin ng iba na mga artikulo.
 • 3. Ang Haba ng Artikulo - Hindi baba sa 4000 na titik o simbulo (at hindi hihigi sa 8000). wag kalimutan na isama ang #ODUWA at magbigay ng link sa website at isa naman sa Bitcointalk na Thread.
 • 4. Dapat ay hindi mo burahin ang artikulo nato hanggang matapos ang ICO.

YouTube

Patakaran:
 • 1. Dapat ay hindi baba sa 300 na followers para maging parte ng campaign.
 • 2. Ang iyong mga salita ay hindi dapat nakakasakit sa damdamin ng tao.
 • 3. Ang iyong video ay hindi dapat iikli sa isang minuto. at wag kalimutang mag sama ng #ODuWAY at mag bigay ng link ng website at isa sa Bitcointalk na Thread.
 • 4. Dapat ay hindi mo burahin ang video naito hanggang matapos ang ICO.

Apply here
SpreadSheet


Tumulong sa Media
Maari kang makatulong samin sa pag gawa ng mga artikulo sa mga sikat na media website na may kugnayan sa mga puhunan at sa cryptocurrency. matapos lagdaan ang form, pakiusap na mag e-mail sa: support@oduwacoin.io  at Sa mga kategorya maaari naming imungkahi ang promosyo sa aming produkto sa ibang paraan, na walang kauganayan o hindi parte sa taas na mga kategorya.
Pakatandaan, para maging parte sa camapaign dapat na: gumamit ng mga account na may totoong followers wag gumamit ng mga pekeng accounts o bot i-follow ang aming opisyal na page mag publish ng post ayon sa patakaran ng bawat kategorya at gumamit ng hastags gumamit ng account na hindi  baba sa 4 na buwan ang tanda. Sa isang linggo o pangalawa matapos ang ICO(kapag nabilang na ang lahat) maari mo nag makita ang ODUWA coins sa iyong ETH purse. Ang stake ay maaring kitain sa bawat campaign at hindi ito mabubuod na kasama.
Ang iyong pabuya ay ipoproseso ng manumano at ito ay kukuha ng oras sa pag bibilang ng lahat. pakiusap na maging pasesosyo sa amin. kung ikaw ay may katanungan o kailangan ng tulong, maari mo kaming macontact sa support@ODUWA.com o sa aming group sa Telegram o Slack. Maraming salamat sa partisipasyon sa ODUWA bounty na programa!


13  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [ANN][ICO] Privelege Coin on: April 16, 2018, 01:14:54 PM
Welcome to Kingdom of Privelege


Ano angPrivelege Coin?
Ang Privelege Coin ay hindi lamang isang cryptocurrency kundisa itong official na kinakailangan sa pagbabayad sa Kingdom of Privelege na kung saan maari kang mag bayad ng serbisyo at kalakal sa aming mga citizens – galing sa konsultasyon na medical sa mga tela.

Ang Privilege Coin ay pangunahing gumaganap bilang bahagi ng miyembro sa micronation, Kung saan ay pinapayagan ni to ang mga may ari ng malaaking bilang ng cryptocurrency na umupo sa advisory board at sa gayon ay gabayan ang pagpapaunlan ng micronation.

Sa hinaharap matapos ang pagpapalaki ng pera sa Privelege Coin cryptocurrency, nag paplano ang Privelege na bumili ng sarili nitong island para sa pag gawa ng Tax Free Haven.


Why Privelege Coin?Stable
Ang Privilege Coin cryptocurrency ay ibabase sa micronation at sa dami ng predetermined, ng walang posibilidad ng pagdagdag ng coins.

Binuo sa ETH
Ang Privelege Coin ay base sa Ethereum blockchain, na nagisisiguro sa access ng pinakabagong pagpapagunlad na oportunidad.

Mga Natanggap
Sa paggamit ng Privilege Coin ikaw ay babayara sa serbisyon na inoffer ng Kindom at ng citizens.

Available
Ang Crypto exchanges na kung saan ang Privelege Coin ay, i-aanunsyo sa abril

Safe
Ang Privilege Coin ay nakabase sa Blockchain Ethereum na nagsisiguro ng katatagan ng transaksyon.

OFFICIAL WEBSITE

FACEBOOK URL

INSTAGRAM PROFILE
14  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🚀🚀🚀🚀🚀🚀[Bounty] 100 000 000 XPV Tokens Kingdom Of Privelege ♐️♐️♐️♐️♐️♐️ on: April 16, 2018, 01:06:58 PM
WEBSITE | WHITE PAPER | MAIN THREAD | BOUNTY THREAD |

FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM |TELEGRAM
                                                                


Ang Privelege Coin ay hindi lamang isang cryptocurrency kundisa itong official na kinakailangan sa pagbabayad sa Kingdom of Privelege na kung saan maari kang mag bayad ng serbisyo at kalakal sa aming mga citizens – galing sa konsultasyon na medical sa mga tela.

Ang Privilege Coin ay pangunahing gumaganap bilang bahagi ng miyembro sa micronation, Kung saan ay pinapayagan ni to ang mga may ari ng malaaking bilang ng cryptocurrency na umupo sa advisory board at sa gayon ay gabayan ang pagpapaunlan ng micronation.

Sa hinaharap matapos ang pagpapalaki ng pera sa Privelege Coin cryptocurrency, nag paplano ang Privelege na bumili ng sarili nitong island para sa pag gawa ng Tax Free Haven.

 • Ang may Negative trust member's i.e. na gumagamit ng maramihang account, pandaraya, o pag gamit ng gawa ng iba at spamming, o ano mang klase ng unethical na paguugali ay iba-ban sa camapaign at ang bayad sa kanila ay mapapawalang bisa.
 • Maari kaming gumawa ng maliit na pagbabago sa bounty camapaign kung kinakailangan para mapanatiling pantay at operational ito. Ang Bounty support ay maaring makita sa telegram group (https://t.me/joinchat/GvAdbBGhgdjnzELG6BEWQg)
 • Pakiusap na i-quote ang iyong lingguhang paguulat.
 • Ang lahat ng kasali ay dapat na sumali sa aming Telegram group(https://t.me/joinchat/GvAdbBGhgdjnzELG6BEWQg).
 • Dapat na ikaw ay may di baba sa 500 na follower sa iyong twitter account
 • Sumali sa aming Telegram https://t.me/joinchat/GvAdbBGhgdjnzELG6BEWQg
 • Twitter account : https://twitter.com/XPVMonarchy.
 • Ang iyongTwitter audit na puntos ay dapat na pantay o hindi baba sa 90%.
 • Ang lahat ay kinakailangan na i-ulat ang kanilang Retweets ang likes kada linggo.
 • Mayroon kang 3 retweet at 2 tweet sa privelege official twitter account na may hash tag na #Privelege kada linggo.
 • Para makatulong dito, Magdadadag kami ng petsa sa Twitter spreadsheet sa mga linggo.
 • 500–1500 followers :75  XPV tokens\linggo
 • 1501–4000 followers :475  XPV tokens\linggo
 • 4001 and Above real Followers: 675 XPV tokens\linggo

Apply here
SpreadSheet 
 • Ang Facebook ay dapat na hindi baba sa 500 ang friend sa iyong Facebook account.
 • Sumali sa aming Telegram https://t.me/joinchat/GvAdbBGhgdjnzELG6BEWQg  at I-Like ang aming Facebook page:
 • https://www.facebook.com/privelegemonarchy/
  Isang account kada tao lamang ang pinapayagan.
 • Ang lahat ay kinakailangan na i-ulat ang kanilang likes sa kada linggo.
 • Mayroon kang 3 Share  at 2 post  sa Previlege opisyal na  Facebook Account na may hash tag #Previlege kada linggo.
 • Para makatulong dito, Magdadadag kami ng petsa sa Facebook spreadsheet sa mga linggo..
 • 500–1500 followers :75  XPV tokens\Linggo
 • 1501–4000 followers :475  XPV tokens\Linggo
 • 4001 and Above real Followers: 675 XPV tokens\Linggo

Apply here
SpreadSheet


Translation Done:
 • kakausapin namin kayo na isalin ang aming ANN thread at WP.
 • Inaasahan namin na ang Text ay nakasulat at proofread ng tao, kapag nalaman naming gumamit kayo ng anumang automation toos para mabigay ang pagsasalin (e.g. Google Translate), ikaw ay iba-ban sa campaign.
 • Kapag nalaman namin na gumamit ka ng Google Translate, Ikaw ay iba-ban sa campaign.
 • Ikaw ay inaasahan na i-moderate at i-update ang iyong thread ng aming balita at updates sa aming ANN thread, kahit isang beses sa isang linggo.
 • Ikaw ay inaasahan na tapusin ang ANN at Bounty translation in 2 hanggang 3 araw 7 araw naman para sa Whitepaper matapos mabigay sa iyo ang trabaho.
 • Nililimitahan lamang namin ang bilang ng linggwahe, sila ay pipiliin sa mga pinakang aktibong komunidad sa Bitcointalk.
 • Ang Ann at Bounty Thread Translation ay magbibigay sayo ng 100 XPV token at Whitepaper 200 XVP token. sa pagtatapos ng campaign ipapamahagi namin ang moderation TOkens depende sa iyong aktibidades na 40 Token hanggang 80 tokens.
  • kung hindi mo makumpleto ang binigay na gawain sa binigay na oras sayo, ibibigay namin ito sa bagong translator.
  • Kami ay humahanap ng Jr.Member o pataas.

  Apply here
  SpreadSheet

   
  Para sa lahat ng nagpapareserba sa kanilang Translation task pakiusap na maganatay na imessage kayo kapag kayo ay karapat-dapat


   Para sa artikulo
  • Kailangan mong sumali sa aming telegram https://t.me/joinchat/GvAdbBGhgdjnzELG6BEWQg
  • Gumawa ng natatangin artikula na may hindi baba sa 500 salita na nagpapaliwanag kung bakit
  • Ang  kingdom of privelege ay isang mahusay na proyekto at bakit ang tao ay dapat na mamuhunan dito. I-post ito sa Medium, Steemit, Reddit, o kahit saang blogging site's.
  • Pinakamataas na ang 3 artikulo kada tao.
  • Wag kalimutan ang iyong Bitcointalk Profile link sa pagtatapos ng kada artikulo at sa aming social medial links. Banggitin ang KingdomOfPrivelege sa iyong sagot ng may link sa kingdomofprivelege.com sa artikulo.
  • Pagkawal o pagkakamali ay hindi makakatanggap ng XPV para sa linggong iyon.
  PARA SA VIDEO
  • Gumawa ng natatangin artikulo ng dibabasa sa 1 minuto na nagpapaliwanag kung bakit
  • Ang kingdomofprivelege ay mahusay na proyekto at bakit ang mga tao ay dapat na mamuhunan dito.
  • Ang mataas na kalidad at nilalaman ng iyong video ay, mas madaming token ang iyong makukuha.
  • Ang social media links. Banggitin ang Kingdomofprivelege sa iyong sagot na may link ng kingdomofprivelege.com sa artikulo.
  • Pagkawala o pagkakamali na link ay hindi magkakaroon ng XPV token para sa linggong iyon.
  Ang mga kasali ay maaring kumita ng 200 hanggang 10'000 XPV Token, Na nakadipende sa kalidad ng nilalaman na ginawa at ayos sa interacsyon sa note.

  Apply here
  SpreadSheet

15  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [ANN/BOUNTY][ICO]EXPORT.ONLINE-ONE CLICK EXPORT SERVICE (start Pre-ICO 01.04.18) on: April 16, 2018, 01:00:52 AM

EXPORT.ONLINE – Blockchain Platform for International TradingHalos lahat ng proseso nanauugnay sa internasyonal trade ay pinapangasiwaan.
Sa ngayon, Para makapag export ng mga kalakal, Dapat na mayroon kang Staff o kumpanya na outsourcing, na magtatrabho para sa iyong gawain.
Walang one-stop-shop na sistema para sa mga kasila sa foreign trade na aktibidades.
Sa merkado walang "button" o site, na makakalutus ng lahat ng gawin na hinaharap ng isang exporter.
para sa pag sisimula ng pag eexport ng mga kalakal sa abroad, Ang kumpanya ay nangangaialangang dumaan sa madaming antas.
Pagsasaalang-alang ng natanggal na pinagkukunan ng impormasyon at mga kasakapan, ang proseso sa paghahanda para sa pag export ngayon ay inaabot ng kalahating taon para sa kumpanya.

Ang internasyonal trading na plataporma  EXPORT.ONLINE
ay binuo para sa paglutas ng mga umiiral ngayon na mga problema at kahirapan para sa mga exporters na nauugna sa pag sisimula at pagconduct ng mga aktibidades sa internesyonal trade.
Ang proyekto ay may kombinasyon ng desperadong tools at databases sa isang one-stop-shop na mod, pinapahintulutan ang mga kliyente na bawasan ang kanilang oras sa pag hahanda at pagpapatupad ng internsyonal na transaksyon ng higit pa sa tatlong beses at mapabuti pa ang kahusayan sa kanilang negosyo sa pagpapataas ng pagiging produktibo na kanilang employees. Hindi na ngangailangan ng malaking staff or malayang pag tingin para sa mga eksperto sa multidisciplinary sa oursource, dapat na i-konek lang sa EXPORT.ONLINE na plataporma at magpapatupad sa buong proseso doon.


_____________________________________________________________


_____________________________________________________________


Stages of tokens selling

Early bird, presale, ICO
Total will be released 36 547 525 Tokens
Nakalaan para sa pagbebenta ng investors 84.3%
Nakalaan para sa Bounty campaign 2,7%
Nakalaan para sa project team 13%

Early bird
Final 20.02.18
Soft Cap - 200 000 USD
Hard Cap - 550 000 USD
1 UTT = 0.46 USD
Permanent bonus 54% to the price of the ICO!_____________________________________________________________

Sa hindi inaasahang event na hindi mabebenta lahat ng tokens, ang matitira ay sisirain.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Aming Pangkat


I-Follow kami at kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa proyekto EXPORT.ONLINE

16  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [ANN][Seed-ICO] Ufoodo - on demand food delivery on: April 16, 2018, 12:45:24 AM


Isang desentralisadong pamamaraan gamit ang payak na pagpapahalaga sa  serbisyo ng paghahatid ng pagkain.


May malaking bonus para sa malaking mamamili sa oras ng Token Sale: +10% for transactions >100 ETH
*Ang pagtutukay ay maasing mabago sa kaso ng pagbabago ng rates (na nakadipende sa rate na: 800USD/ETH)_______________________________________________________________________________ __________________________

17  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [ANN][ICO 2.0]🔧ASOC Blockchain🔧Metal Factory🔧The best ICO to invest in 2018🔧 on: April 15, 2018, 02:26:11 PM

                 Blockchain ASOC                  
Metal Factory  [ICO 2.0]  
      on basis Tomsk Metalwork Factory        

    WHITEPAPER   |   SITE   |   BOUNTY COMPANY  18  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [BOUNTY+DROP]🔧ASOC Blockchain🔧Metal Factory🔧The best ICO to invest in 2018 on: April 15, 2018, 12:42:00 PM
                 Blockchain ASOC                  
Metal Factory  [ICO 2.0]  
      on basis Tomsk Metalwork Factory        

    WHITE PAPER   |   OFFICIAL SITE   |  ANN THREAD  |   BOUNTY COMPANY  


 Pangkalahatang Tuntunin

- Mayroong kaming karapatan na tanggalin ang sinuman ng mga kasali sa kahit anong camapaign sa kahit anong oras kung maynakita kaming panloloko, o spamming sa forum at ipagkait ang pagkakaloob ng token.
- Mayroon kaming karapatang hindi tanggapin ang ibang members sa campaign kahit na na tupad nila ang mga termino na inilatag nang hindi na ipaliwanag kung bakit.
- Maroon kaming karapatan sa itigil ng sandali ang isa o lahat ng camapaigns, itigil ang specific na campaign, o limitahan ang bilang ng mga kasali sa isang campaign di kasama dito ang ibang klase ng members.
- Mayroon kaming karapatay na babaan o taasan o baguhin ang halaga ng token allocation sa anu mang oras.

Ang pangkalahatang tuntunin na ibinigay sa taas sa bawat campaign na nagtatampok ng karagdagang tuntunin. Pakiusap na maingat na pagaralan ang mga karagdagang tuntunin na ito ito ay kasama sa Pangkalahatang Tuntunin.


 To Participate:


 1. Magpost ng menhasa sa thread na ito ng may nakalagay na sumusunod na impormasyon ( wagkalimutang lagyan ng #JOIN)


Quote
#JOIN
ETH address:
Bitcointalk username
Forum rank:
Selected companies:
Links to your accounts


2.    i-Publish ang post na iyo sa thread na ito ng isang linng (Linggo) ang inyong aksyon kung saan kayo sumasali para sa bayad.
Publish post  in this thread  once a week(SUNDAY) your actions for which you are applying for payment
  
Listahan ng mga Kasali

 Budge ng Bounty campaign


TOTAL  SUPPLY 5 000 000

Bitcointalk
Translation & Moderation:  10%
Signature and avatar campaign: 10%

Facebook 20%
Twitter     15%
Instagram  15%
VK.com   10%

Telegram:
         Telegram join: 5%
         Telegram own channel posts: 5%

Media & Video (Youtube, Reddit, Medium, Coindesk, Instagram, Forklog): 10%


 Translate Thread Moderator


Kumita ng 1000 stocks(bahagi ng ASOC tokens) tokens na (katumbas ng $1000) bilang gantimpala sa pag suporta sa MetalFactory [ICO 2.0] Announcement Thread sa pagsasalin nito sa inyong linggwahe at i-moderate at pamahalaan ito.
Kailangan mong panatilihin na aktibo sa pamamagitan ng pagpost ng regular na update, balita, announcement at iba pang mahahalang post na makikita sa opisyal na thread.
Ikaw ay sasabihin na itranslate ang aming Three-pager Whitepaper sa inyong linggwahe at ang mga tampok nito na nasaiyong ANN Thread.

Hinahanap namin ang mga Translators / Thread Moderators sa mga sumusunod na linggwahe lamang( opisyal na sinusuportahan ng forum):
Arabic | Chinese | Croatian | Dutch | Filipino | French | German | Greek | Hebrew | Hindi | Indonesian
Italian | Japanese | Korean | Polish | Portuguese | Romanian | Russian | Scandinavian | Spanish | Turkish

Patakaran:
1. Kinakailangan mong isalin ang MetalFactory[ICO 2.0] ang anunsyo na makikita dito sa Bitcointalk Forum sa inyong linggawahe at tumuloy sa pag-sali sa pagsasalin sa Adobe Illustrator. At dapat mong i export ang data at tumuloy sa pagpost ng impormasyon sa ilalim ng iyong bagong thread. Pakiusap na siguraduhin na ang bagong thread ay bukas sa ilalin ng tamang luggwahe o kategorya ng saganon ay hindi ito mabura ng forum administratos. ang mga tao na , nakikipag-sapalaran at sumusuporta sa komunidad, at pinapangalagaan ang aktibong paperl at pinanatili ang mga update ng aming proyekto sa aming Social channels, Telegram, Website at English Announcement thread.
2. Dapat mong mapagpatuloy ang announcement thread hanggang sa pagtatapos ng MetalFactory[ICO 2.0]bounty campaign.
Hindi baba sa 5 post kada linggo, Kung ikaw ay mabibigo rito, ang iyong matatanggap ay mababawasan ng 50% sa bilang ng iyong tokens.
4. Wagmag simula hanggang hindi pa namin opisyal na tinatanggap. Kung ikaw ay tanggap na bilang announcement thread moderatos, Dapat mong iaanunsyon ang proyekto sa loob ng 72 na oras ng pagdeliver ng translated na materyales para mapasama sa Bounty Rewards.
5. Ang Moderator ng announcement thread ay magkakaroon ng karagdagang MSN Tokens:
    a. Sa bawat bagong page na magagawa sa iyong thread mag kakaroon ka ng karagdagang - 30 stocks(bahagi ng ASOC tokens).
    b. Sa bawat bagong anunsyo, bagong post at update ikaw ay pupunta sa - basehan ng materyales na aming ibibigay sayo, magkakaroon ka ng karagdagang - 15Stocks(bahagi ng ASOC tokens).
For every new announcement, new post and update you proceed with – based on the material we’ll be providing you with, you will earn an additional - 15 Stocks (share of ASOC tokens) .
7. Ang Moderator ng Foreign Language Announcement Thread ay dapat na bigyan kami ng kanilang email addresses privately, para sa mabilis at agarang liham.
9. Newbie at Junior Members ay hindi tinatanggap sa campaign na ito.
  

Paano Sumali:
Malayang magpatuloy sa pag express nang iyong interest sa pag sali sa pagpopost ng mensahe sa thread na ito.
Wag magpatuloy sa pagsasalin hanggang tahasang  nabibigyan ng intraksyon sa pribadong mensahe.

 FACEBOOK CAMPAIGN


Dapat mong ifollow At I-like ang opisyal na Facebook page facebook.com/metalfactoryico at Facebook Group:
https://www.facebook.com/groups/metalfactoryico/
Stocks (share of ASOC tokens)  awarded to participants will depend on the number of your followers:

Pabuya:
•   100-500 real followers:   2    Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo    
•   500-1500 real followers:   4    Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo    
•   1500-2500 real followers:   6  Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo    
•   2500-3500 real followers:   8   Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo    
•   3500-4500 real followers:  10  Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo    
•   >4500 real followers:        12  Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo    

Kapag ang iyong profile ay Faceebook page o isang group na Pinangalanan ng may Matatag na Affiliation sa crypto communitym Ikaw ay ay bibigayan ng karagdagang 50% base sa iyong folower tier sa taas.
Patakaran:
1.   Dapat mong i-follow ang aming opisyal na account sa Facebook (makikita sa itaas).
2.   Dapat mong I-like, tapos i share ito asa iyong account. Dapat na hindi baba ang share mo sa kada linggo sa aming opisyal na Facebook page at ang post ay daapat na nakikita sa publiko para sa kompirmasyon.
3.   Dapat gumawa ka ng hindi baba sa 3 comments, sa Page sa loob ng isang linggo.
4.   Dapat na irepost lamang ang mga post na hindi pa nagtatagal ng isang linggo.
5.   Wag ipost ang lahat sa loob ng isang araw, ikaw ay dapat na gumawa ng nakakatulong ay hindi spam lamang. Ipakalay ang iyong post ng pantay sa buong linggo.

Paano Sumali:
Ibigay ang iyong link sa iyong unang (pagsali) na post sa post dito sa thread sa Bitcointalk Forum at I-edit ang post ng pantay at idagdag ang lahat ng post (Gumawa ng bagong post kada linggo)...
...at magparehistro kada linggo sa Linggo (oras ng forum).

 TWITTER CAMPAIGN


Dapat mong Ifollow ang aming opisyal na twitter account: https://twitter.com/MetalFactoryICO

Stocks (bahagi ng ASOC tokens) ay ibibifay sa mga kasali na didipende sa dami ng mga followers.

Pabuya:
•     500 - 1 000     real followers:   2   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo
•   1 001 - 2 000     real followers:  4   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo
•   2 001 - 4 000     real followers:  8   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo
•   5 001 - 10 000   real followers:  14   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo   
•   +1 0001            real followers:  20   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo  

Kapag ang iyong account Pinangalanan ng may Matatag na Affiliation sa crypto communitym Ikaw ay ay bibigayan ng karagdagang 50% base sa iyong folower tier sa taas.

Patalaran
1.   Ang iyong account ay dapat na mayroong di baba sa 500 na real followers.
2.   Ang Twitter audit ay dapat na equal sa o higit pa sa 70%
3.   Dapat mong i-like ang aming tweets at i-re-tweet ito sa iyong account, Dapat mong i-retweet na hindi baba sa 6 na tweet kana linggo sa aming opisyal na twitter page.
4.   Dapat mong i-retweet lamang ang mga post na wala pang isang linggo ang tagal.
5.   Wag ipost ang lahat sa loob ng isang araw, ikaw ay dapat na gumawa ng nakakatulong ay hindi spam lamang. Ipakalay ang iyong Tweet ng pantay sa buong linggo.
6.   Dapat na mag post ng pagsali(pagrehistro) ng mensahe sa thread na ito pati nadin bilang post sa iyong Twitter links sa loob ng thread na ito para maging pasok sa Full rewards na quoted sa itaas.

Paano Sumali:
Ibigay ang link ng iyong unang(pagsali) na Tweet sa post sa Thread ng Bitcointalk Forum at I-edit ang post at idagdag ang lahat ng tweets. in a post in this thread  Bitcointalk Forum and edit the post to eventually add all  Tweets(Gumawa ng bagong post kada linggo)...
...at magparehistro kada linggo sa Linggo (oras ng forum).

 VK.COM CAMPAIGN


Dapat mong i-follow at i-like ang aming Opisyal na Vk.com page: https://vk.com/metalfactoryico

Stocks (bahagi ng ASOC tokens) Ibibigay sa mga kasali na nakadipende sa bilang ng iyong followers:

Pabuya:
•   100   - 1001 real followers:    2   Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo   
•   1001 - 2000 real followers:   4   Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo
•   2001-4000 real followers:   6   Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo
•   4001-6000 real followers:   8   Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo
•   6001-8000 real followers:  10   Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo
•   >8001 real followers:        12   Stocks (bahagi ng ASOC tokens)/Linggo

Kapag ang iyong profile ay Faceebook page o isang group na Pinangalanan ng may Matatag na Affiliation sa crypto communitym Ikaw ay ay bibigayan ng karagdagang 50% base sa iyong folower tier sa taas.

Patakaran:
1.   Dapat mong i-follow ang aming opisyal na account sa Vk.com (makikita sa itaas).
2.   Dapat mong I-like, tapos i share ito asa iyong account. Dapat na hindi baba ang share mo sa kada linggo sa aming opisyal na Facebook page at ang post ay daapat na nakikita sa publiko para sa kompirmasyon.
3.   Dapat gumawa ka ng hindi baba sa 2 comments, sa Page sa loob ng isang linggo.
4.   Dapat na irepost lamang ang mga post na hindi pa nagtatagal ng isang linggo.
5.   Wag ipost ang lahat sa loob ng isang araw, ikaw ay dapat na gumawa ng nakakatulong ay hindi spam lamang. Ipakalay ang iyong post ng pantay sa buong linggo.

Paano Sumali:
Ibigay ang iyong link sa iyong unang (pagsali) na post sa post dito sa thread sa Bitcointalk Forum at I-edit ang post ng pantay at idagdag ang lahat ng post (Gumawa ng bagong post kada linggo)...
...at magparehistro kada linggo sa Linggo (oras ng forum).

INSTAGRAM CAMPAIGN


Dapat mong i-follow ang aming opisyal na account sa instagram: https://www.instagram.com/metalfactoryico/

Stocks (bahagi ng ASOC tokens) ay ibibigay sa mga kasali na didipende sa dami ng mga followers.

Rewards:
•     500 - 1 000     real followers:   2   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo  
•   1 001 - 2 000     real followers:  4   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo
•   2 001 - 4 000     real followers:  8   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo
•   5 001 - 10 000   real followers:  14   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo
•   +1 0001            real followers:  20   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Linggo

Patakaran:
1.   Ang iyong account ay dapat na mayroong di baba sa 500 na real followers at bukas sa publiko
2.   Wag ipost ang lahat sa loob ng isang araw, ikaw ay dapat na gumawa ng nakakatulong ay hindi spam lamang. Ipakalay ang iyong post ng pantay sa buong linggo.
3.   Dapat na mag tag ng tatlong friends na pinaniniwalan mong related o interesado crypto at blockchain! dapat mo ding itag ang aming opisyal na account sa Instagram.

Paano Sumali:
Magparehiatro at pakatandaan na mag parehistro KADA LINGGO NG LINGGO(oras ng forum).
Dapat ding bumalik KADA linggo para malaman ang bagong tatlong imahe sa post sa ibaba para i-like at i-upload.

TELEGRAM CAMPAIGN

TELEGRAM AIRDROP


Ang kailangan mo lang ay sumali sa aming Telegram Group at Announcemenet na Channel.
Channel:  https://t.me/metalfactoryico
Group  :   https://t.me/metalfactoryicogroup

Pabuya:
Ang mga kasali ay maaring makakuha ng 2 Stocks (bahagi ng ASOC tokens)  sa pagsali sa aming opisyal na Telegram Group at Channel gamit ang kanilang Telegram Profiles.

Patakaran:
1. Dapat na manatiling myembro sa Telegram Group at Channel hanggang matapos ang bounty campaign.

Paano Sumali:
magsulat ng  #JOIN na mesahe sa thread na ito. kapag ito ay natapos na, sumali na sa aming Telegram Group at Channel.

TELEGRAM AMBASSADOR COMPAIGN

Ito ay lingguhang campaign. Ang dapat mo lang gawin ay palitan ang iyong Telegram username at profile photo.
Magkakaroon ng extra reward na ibibigay sa pag promote ng Metal Factory [ICO 2.0] sa ibang Telegram Groups.

Pabuya:
Ang mga ksali ay kikita ng  3   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) /Kada Linggo
Ang mga kasali ay magkakaroon ng karagdagang  1   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) sa kada mensaheng nakakatulong at magpatuloy ng may pagbati sa  Metal Factory [ICO 2.0] at sa iba pang maykauganyan sa Telegram Groups( naabot sa 20 na mensahe Max. kada linggo).

Patakaran:
1. Dapat na i-update ang iyong Telegram Username sa  "|Iyong Pangalan |🔧MetalFactory[ICO 2.0]".
2. Dapat mong palitan ang iyong profile picture nito HERE.
3. Para makatanggap ng extra 1   Stocks (bahagi ng ASOC tokens) kada mensahe, dapat mong ireport ito sa ilalim ng Bounty thread kapareho sa Facebook at Twitter (right click sa iyong mensahe/post at kopyahin ang link).
4. Mensahe / Posts ay dapat na gawa sa ibang maykaugnayan sa Telegram Groups. Dapat nilnag gawin ito sa nakabubuting paraan, hindi sa paraan na magiging spamming.

Paano Sumali:
Para makatanggap ng extra na pabuyo, magbigay ng link sa iyong  Telegram na mensahe kada linggo sa post sa Thread ng Bitcointalk Forum.


Media/Video Campaign


Pabuya:
Ang mga kasali ay maaring kumita ng 5-1000 Stock(bahagi ng ASOC tokens) depende sa antas ng effort at magpost ng kalidad na may desisyon na bumabase sa pagpapasya ng pangkat ng Metal Factory [ICO 2.0]. Ang kapirasong sulan sa inyong foreign language ang bilang ng Stock(bahagi ng ASOC tokens) na inilalan ay ibabase sa feddback ng post na matatanggap(likes,shares,comments).


Patakaran:
1. Lahat ng artikulo o blog posts ay dapat na nakikita sa publiko sa plaporma na ito ay amy kaugnayan.
2. Ang piraso ay dapat na di baba sa 500 na salita kasama narito ang link ng aming website (https://metalfactory.org/) at  announcement thread (ANN).
Pakiusap na ireview ang aming whitepaper at website bago i-publish ang post o dapat na ikaw ay may tanong o comments, wag mag dalawang isip na kontakin kami.
3. Ang Pangkat ng Metal Factory [ICO 2.0] ay maykarapatan na pigilin ang tokens na nauugnay sa artikulo/blog post kung sa palagay nila ang post ay hindi tumpak o nakaliligaw, o kung ang post ay itinuturing na hindi mag kakaroon ng audience.
4. ang medium.com, blogspot, Steemit at iba pang blogs, kasama narito ang Youtube videos na may maliit na bilang ng mambabasa, ay hindi papayagan.

Paano Sumali:
Sumulat ng  #JOIN na mensahe sa thread na ito. at ibigay ang link sa thread na ito.

19  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 📌[BOUNTY] 🚀TAVITT🚀 | 🎁| $6,300,000 |🎁 | ICO |🌎TRAVEL ON THE BLOCKCHAIN🌎 on: April 07, 2018, 10:41:11 AM

■■■Tavittcoin(TVC) BOUNTY PROGRAM■■■

Ang Tavittcoin(TVC) ay nagsimula ng kanilang opisyal na bounty program para mag bigay ng pabuya sa mga sumusuporta gamit ang TVC tokens.

Ang kabuuang 6,300,000 TVC na ang halaga ay $6,300,000 ay ilalaan sa bitcointalk bountyprogram.

kami ay mag bibigay ng 6.3% na issue number.

Ang bounty tokens ay maipapabahagi sa loob ng 30 na araw matapos ang Bounty Program.

Kung ikaw ay nakakuha ng mas maraming puntos, ikaw ay maaring makakuha ng 150,000TVC na (nagkakahalaga ng $150,000).

Kami ay umaasa sa inyong partisipasyan sa Travittcoin(TVC)  bounty program.

Event Schedule: From Marso 27, 2018 to Abril 30, 2018

■■■■■■BOUNTY STRUCTURE ■■■■■■

1. Signature Campaign    2,000,000TVC worth $2,000,000

2. Twitter Campaign        1,000,000TVC worth $1,000,000

3. Telegram Campaign:   1,000,000TVC worth $1,000,000

4. Blog Campaign:           1,000,000TVC worth $1,000,000

5. YouTube campaign:     1,000,000TVC worth $1,000,000

6. Translation Campaign:   300,000TVC worth $300,000

Halimbawa: Twitter Campaign 1,000,000TVC worth $1,000,000
Kapag merong 1000 kasali, ang bawat tao ay makakatanggap ng 10,000 TVC na katumbas ng 0.1% ng kabuuang bilang.

Ang lahat ng TVC ay nakatalaga sa bawat campaign na ipapamahagi sa mga kasali. Ang halaga na ipapamahagi ay dipende naka dipende sa puntos.


■■■■■■■■■TOP3BONUS ■■■■■■■■■

Ang Top 3 sa lahat ng mga kasali ay bibigyan ng karagdagang na pabuya.

1st 150,000TVC  / worth $150,000
2nd      50,000TVC /   worth $50,000
3rd    30,000TVC /   worth $30,000


☆Ang Bonus ay igagantimpala bukod sa nakuhang puntos.■■■■■■GENERAL REQUIREMENTS■■■■■■

・Ang bawat kasali ay kasali sa aming Telegram channel: https://t.me/tavitt_official

・Ang bawat kasali ay dapat kasali sa aming Twitter channel: https://twitter.com/Tavitt_ICO

・Ang lahat ng TVC ay nakatalaga sa bawat campaign na ipapamahagi sa mga kasali. Ang halaga na ipapamahagi ay dipende naka dipende sa puntos.

・Pakiusap na ilathala ang aktibidades sa thread na ito at sa google form

・Kami ay may karapatan na mabuhin ang mga tuntunin sa bounty program na ito sa anumang oras.

・Ang bounty tokens ay maipapabahagi sa loob ng 30 na araw matapos ang Bounty Program.

・Ang maraming partisipasyon ay ipinagbabawal. Ang mga Mandaraya ay awtomatikong banned sa bounty program na ito ng walang anu mang notice.

・Ang pag signup sa bounty campaign, dapat ay tanggapin ang  aforementioned terms.


■Signature Campaign 2,000,000TVC worth $2,000,000

Weekly Rewards:

Jr. Member: 0,50 stake per week
Member: 0,75 stake per week
Full Member: 1 stake per week (+0.25 stake for avatar)
Senior Member: 1,5 stakes per week (+0,25 stake for avatar)
Hero Member: 2 stakes per week (+0,25 stake for avatar)
Legendary: 2,25 stakes per week (+0,25 stake for avatar)

Patakaran, Tuntunin at Kondisyon:
1: Ang kasali ay dapat na Jr.Member pataas.
2: Panatilihin ang signature hanggang sa pagtapos ng campaign. ang pag aalis ng signature ay mag dudulot ng pagkatanggal
3: Ikaw ay dapat na mayroong hindi baba sa 5 posts sa ANn thread kada linggo. Ang baba sa 10 post at hindi bibilangin.
4: Ikaw ay dapat na mayroong di baba na 10 post kada linggo. Ang baba sa 10 post ay hindi bibilangin.
5: Ang post ay dapat na naiintindihan at nasa paksa. Ang spamming, o mababang kalidad ng post, pag kopya at wala sa paksak ay hindi bibilangin.
6: Ang dapat na post ay hindi baba sa haba ng 75 na titik. Ang iiksi sa 75 na titik ay hindi bibilangin.
7: Panatilihin ang iyong signature hanggang ang spreadsheet ay ma update sa iyong huling post na bilang (Isang linggo palugit) Ang pagtatanggal ng signature bago ang bilangan ay mag duudlot sayo ng pag katanggal.
8: Ang Newbies ay hindi pinapayagang sumali.
9: Ang May-ari at managers ay mayroong karapatan na baguhin ang patakaran at gumawa ng kahit anong dahilan ng pag babago kung kinakailangan(nakapaloob ditong ang bilang ng pagbabayad at straktura)

☆Ang Users ay makakatanggap ng karagdagang 0,25 stake kada linggo para sa pagbabago ng inyong profile picture sa Tavitt logo.

Please download hear
http://tavitt.co.jp/en/logo/

Quote
Tavittcoin(TVC) Token Sales

Code:
[center][size=20pt][b]Tavittcoin(TVC) Token Sales [/b][/size][/center]
[center][size=16pt][b][url=http://tavitt.co.jp/tvc/TVC_ICO_En_ver1.1.pdf]Whitepaper[/url] | [url=https://medium.com/tavitt]Medium[/url] |  [url=http://tavitt.co.jp/en/]Website[/url] | [url=https://t.me/tavitt_official]Telegram[/url] | [url=https://twitter.com/Tavitt_ICO]Twitter[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3160844.]ANN THREAD[/url] |[/b][/size][/center]

Paano Sumali:
1. Sumali sa aming Opisyal na Telegram na community: https://t.me/tavitt_official
2. I follow ang aming opisyal na Twitter Account: https://twitter.com/Tavitt_ICO
3. Lagdaan ang form na ito: https://docs.google.com/forms/d/1wGAu3ESoqIoWbaYOio6z151ZKxAuCjNjF3u6qtTOEDI/edit
4. Mag Post ng #PROOF OF AUTHENTICATION for Signature BOUNTY sa bounty thread na ito.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gSrqRKz_vVTPNDC97RHEjpiXqogBYUJtU6oYYz-rCoI/edit#gid=1256418313

Pakiusap na icheck ang puntos dito


■Twitter Campaign 1,000,000TVC worth $1,000,000

Patakaran, Tuntunin at Kondisyon:
・Ang lahat ng kasali ay dapat na i follow ang aming opisyal na Twitter account.
・Ang iyong audit na puntos ay dapat na hihigit sa 90%.
・Ikaw ay dapat na may hindi baba sa 200 na totoong followers.
・Ang lahat ay dapat na ireport ang kanilang Likes and Retweets kada linggo. na may pinakamatass na 1 RT%Like kada araw, 5 RTs&Likes kada linggo.
・Para makatulong dito, Kami ay mag dadag ng petsa para sa Twitter Spreadsheet kada linggo.
・Ang Users ay dapat na makagawa ng tweets na tungkol sa Tavitt na may #Tavittcoin hashtag
・Dapat na  1 tweet and 1 retweet lamang galing sa isang user kada araw ang pinapayagan.
・Ang tapos ng kada linggo ay linggo, 23,59 pm, ayon sa GMT. Ang report ay dapat na maipasa nang hindi tatagal sa 48 na oras sa tapos ng linggo. ang Report na huling mapapadala ay hindi na tatanggapin.


Kapag ikaw ay mayronng higit sa 10000 followers makakuha ka ng:
- weekly 7 stake for RT
- weekly 7 stake for like

Kapag ikaw ay mayronng higit sa 5000followers makakuha ka ng:
- weekly 3 stake for RT
- weekly 3 stake for like

Kapag ikaw ay mayronng higit sa 2000followers makakuha ka ng:
- weekly 1 stake for RT
- weekly 1 stake for like

Kapag ikaw ay mayronng higit sa 1000 followers makakuha ka ng:
- weekly 0.5 stake for RT
- weekly 0.5 stake for like

Kapag ikaw ay mayronng higit sa 200~1000 followers makakuha ka ng:
- weekly 0.25 stake for RT
- weekly 0.25 stake for like

Paano Sumali:
1. Sumali sa aming Opisyal na Telegram community: https://t.me/tavitt_official
2. I-Follow ang aming Official na Twitter Account: https://twitter.com/Tavitt_ICO
3. Lagdaan ang Form: https://docs.google.com/forms/d/1j9SHkQxbSkBwnTK6lC652Zgk12luQZ2ypZQwfBYXb1E/edit
4. Mag Post ng #PROOF OF AUTHENTICATION for Twitter BOUNTY sa bounty thread na ito.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BdTzHub0EbeSk8mQ_R5SNEJB10sl_8Amkg4TFiy0H0k/edit#gid=2050542573

Pakiusap na icheck ang punto dito

■■■■Twitter Translation Campaign■■■■

Kami ay humahanap ng tagasalin sa twitter!

Kondisyon:
- Isalin ang aming twwets sa inyong linggwahe, tapos i-twwet ito sa inyong twitter account.
- Ang pagkakaroon ng lampas sa 1000 followers ang dapat na inyong language speaker.
- idagdag'Tavitt Official translator' sa Bio field sa inyong twitter profile.
- Idagdag ang 'http://tavitt.co.jp/en/' sa Website field ng inyong twitter profile.

Reward: 5000 TVC

Paano Sumali:
1. Sumali sa aming Opisyal na Telegram community: https://t.me/tavitt_official
2. I-Follow ang aming Official na Twitter Account: https://twitter.com/Tavitt_ICO
3.  Lagdaan ang Form: https://docs.google.com/forms/d/1wMrN0_3fxsoB9rTMXbUqKXYi-e-Lt8J6kyeYzlfMHvc/edit
4. Mag Post ng #PROOF OF AUTHENTICATION for Twitter BOUNTY sa bounty thread na ito.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNlzRc0ZRoG-SQwsmTRkETNW19O0UwnhiAh5LUdKEok/edit?usp=sharing

Pakiusap na icheck ang puntos dito

Spanish:
Portuguese:
Italian:
French:
Russian:
Chinese:
Korean:
German:
Indonesian:
Arabic:
Dutch:
Vietnamese:


■Telegram Campaign: 1,000,000TVC worth $1,000,000

Patakaran, Tuntunnin at Kondisyon:
・Ang 50 na pinaka aktibong member sa aming group ay makakatanggap ng 5000 TVC  na bonus sa pagtapos ng campaign.

・Para maging karapat-dapat sa  Telegram bounty ikaw ay dapat na manatili sa opsisyal na TVC Telegram channel hanggang sa matapos ang campaign.

・Ang Spamming, advertising, o insulto at racist kaugaliaan ay mahigpit na ipinagbabawal at mag dudulot sayo sa pagkatanggal.

・Ang bilang ng salita sa Telegram post ay ay dapat nalalamapas sa 30, at ang post ay dapat na naglalaman ng 1 image

・Ang Telegram channel audience -  at dapat na may 300 followers

・Tinatanggap lang namin ay hindi lalampas sa 3 posts sa kada 1 Plataporma sa Telegram

・Ang mga natatanging content lamang ang pinapayagan

・Ang Tavitt Team ay nagbibigay ng quality assessment sa mga post at mga diskresyon.

・Ang Telegram na post ay dapat na naglalaman ng dibaba sa 2 links sa kahing anong sumusunod na sources:
Tavitt website, WP Tavitt, Tavitt BitcoinTalk channel

・Amg Telegram posts ay maaring ipasa sa
English
Japanese
Spanish:
Portuguese:
Italian:
French:
Russian:
Chinese:
Korean:
German:
Indonesian:
Arabic:
Dutch:
Vietnamese:

TASK__________  ONE-TIME REWARD
Low Quality Telegram Review                   0 stakes
Middle Quality Telegram Review                1stakes
High Quality Telegram Review                  2stakes
Best Quality Telegram Review                  5stakes

Paano Sumali:
1. Sumali sa aming opisyal na Telegram community: https://t.me/tavitt_official
2. I-Follow ang aming official na Twitter account: https://twitter.com/Tavitt_ICO
3. Lagdaan ang Form: https://docs.google.com/forms/d/1kWoWK2nr7wMI7Rd1MoSYPevYHDFKPw_CBRyGqSzPDnE/edit
4. Mag Post ng #PROOF OF AUTHENTICATION for Telegram BOUNTY sa bounty thread na ito.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-QaGJe6QQXYrHG2LM-wcnp9b4l2glSlAbECu5cwsCTI/edit#gid=333089555

Pakiusap na icheck ang puntos dito


■Blog Campaign: 1,000,000TVC worth $1,000,000

Patakaran, Tuntunin at Kondisyon:
・Ang bilang ng salita sa blog post ay dapat lalampas sa 500 at ang post ay dapat na naglalaman ng isang image.
・Ang blog ay dapat na manatili ng di baba sa 3 na buwan.
・Ang Site visibility sa  stand-alone domain - ay dapat na di baba sa  3000 visits kada buwan
 per month (kondisyon sa pag access sa traffic counters is iniuutos)
・Ang Audience ng blog, groups sa social networks - at dapat na dibaba sa 300 followers
・Ang natatangingin content lamang ang pinapayagan.
・A blog, site, page o channel ay dapat na sumasang ayon sa  Tavitt Team bago ang pagpa-publish ng nilalaman.

・Pakiusap isend ang inyong blog URL
info@tavitt.co.jp

3,000PV higit sa isang buwan / 0.25 stake
10,000PV higit sa isang buwan / 0.5 stake
50,000PV higit sa isang buwan / 1 stake
100,000PV higit sa isang buwan / 2 stake
500,000PV higit sa isang buwan / 5 stake
1,000,000PV higit sa isang buwan / 10 stake

・Ang Tavitt Team ay gagawa ng quality assesment para sa poat at kanilang diskresyon
・Ang text sa blog ay dapat na pwede para sa indexing ng search engines
・Ang post ng blog ay dapat na naglalaman ng 2 links kahit ano sa mga sumusunod
・sources: Tavitt  website, WP Tavitt , Tavitt BitcoinTalk channel

・Ang Blog posts ay pwedeng ipasa sa
English
Japanese
Spanish:
Portuguese:
Italian:
French:
Russian:
Chinese:
Korean:
German:
Indonesian:
Arabic:
Dutch:
Vietnamese:

Ikaw ay makakuha ng stakes base sa kalidad at katanyagan ng iyong gawa, ito ay ire-review sa pag tapos ng campaign.

Paano Sumali:
1. Sumali sa aming opisyal na Telegram community: https://t.me/tavitt_official
2. I-Follow ang aming opisyal na Twitter account: https://twitter.com/Tavitt_ICO
3. Lagdaan ang form: https://docs.google.com/forms/d/17akiF62H0j-PYQidtF-hCCLnxmqieqkWj3HUz1PZN7M/edit
4. Mag Post ng #PROOF OF AUTHENTICATION for Blog BOUNTY sa bounty thread na ito.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DOUFA2yNlKBQwlPlI5gHnLJjnH4VJURRFQLL5qgYSlA/edit#gid=380857190

Pakiusap na icheck ang puntos dito

■YouTube campaign: 1,000,000TVC worth $1,000,000

Patakaran, Tuntunin at Kondisyon:
・Ang haba ng video ay dapat na di baba sa 5 minuto
・Ang YouTube channel ay dapat na manatili ng di baba sa 3 na buwan
・Ang hindi natatanging nilalaman ay hindi pinapayagan at hindi makakakuha ng stakes
・YouTube channel audience - ay dapat na may 300 followers
・Ang natatanging nilalaman lamang ang pinapayagan
・Ang Tavitt Team ay gagawa ng quality assessment para sa post at kanilang diskresyon
・Ang post ng Video at dapat na naglalaman ng 2 na link sa kahit anong sumusunod na sources:
Tavitt website, WP Tavitt, Tavitt BitcoinTalk channel

・Video posts ay pwedeng ipasa sa
English
Japanese
Spanish:
Portuguese:
Italian:
French:
Russian:
Chinese:
Korean:
German:
Indonesian:
Arabic:
Dutch:
Vietnamese:


Paano Sumali:
1.Sumali sa aming opisyal na Telegram community: https://t.me/tavitt_official
2. I-Follow ang aming opisyal na Twitter account: https://twitter.com/Tavitt_ICO
3. Lagdaan ang Form: https://docs.google.com/forms/d/1oGLJrbMW8dvtRP2lJZDqgcdQN_T-15-Lrpur89ZM4Y8/edit
4. Mag Post ng #PROOF OF AUTHENTICATION for YouTube BOUNTY sa bounty thread na ito.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sZ6zwPP_xEPqG_W6KfeoJ5BybR5pxqfHGx3GwtJTWo/edit#gid=1372629900

Pakiusap na icheck ang puntos dito


■Translation Campaign: 300,000TVC worth $300,000

Patakaran, Tuntunin at Kondisyon:
Tuntunin sa pag sasalin at Kondisyon:
・Mataas na kalidad lamang ng pag sasalin ng tao ang tinatanggap - ang pagsasalin ng makina gamit ang Google Translate o anumang serbisyo ay hindi pinapayagan
・Ang pagsasalin ay dapat na gawa sa simpleng linggwahe at dapat na naiintindihin ng ordinaryong tao, hindi lamang ang mga technical specialists.
・Ang Users na may negative trust status sa Bitcointalk.org ay hindi pinapayagang makasali sa Translation Campaign.
・Dapat na matapos ang pagsasalin sa aming ANN sa loob ng 5 araw matapos ang aming kompirmasyon sa inyong request.
・Ang lahat ng pagsasalin sa aming local na ANN threads ay dapat na imanage sa kanilang threads at icheck ang English ANN para sa updates sa regular na basehan.
・Ang Bounty Manager at ang Team ay may karapatan na baguhin ang mga tuntunin o mag lagay ng bago.

· Pakiusap na i padala ang content sa e-mail sa mga sumusunod bago ang pag-publish ng pagsasalin.
info@tavitt.co.jp

Minimum:3000TVC~

English ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3160844.0
English BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3200746.
English Whitepaper: http://tavitt.co.jp/tvc/TVC_ICO_En_ver1.1.pdf
Japanese ANN:
Japanese BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3200857.0
Japanese Whitepaper: http://tavitt.co.jp/tvc/TVC_ICO_Jp_ver1.1.pdf
Indonesian ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3205687
Indonesian BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3205687.msg33284814#msg33284814
Indonesian Whitepaper:
German ANN:
German BOUNTY:
German Whitepaper:
Spanish ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3211903
Spanish BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3219577
Spanish Whitepaper:
Portuguese ANN:
Portuguese BOUNTY:
Portuguese Whitepaper:
Italian ANN:
Italian BOUNTY:
Italian Whitepaper:
French ANN:
French BOUNTY:
French Whitepaper:
Russian ANN:
Russian BOUNTY:
Russian Whitepaper:
Arabic ANN:
Arabic BOUNTY:
Arabic Whitepaper:
Dutch ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3206405
Dutch BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3206405.msg33296629#msg33296629
Dutch Whitepaper: https://drive.google.com/open?id=1X3_jGAz5fsTuM1xajComJga8Dz7wWgo9
Chinese ANN:
Chinese BOUNTY:
Chinese Whitepaper:
Korean ANN:
Korean BOUNTY:
Korean Whitepaper:
Vietnamese ANN: https://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=32948.new#new
Vietnamese Bounty: https://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=32948.msg260744#msg260744
Vietnamese Whitepaper:
Filipino ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3211736
Filipino BOUNTY:
Filipino Whitepaper:
Turkish ANN:
Turkish BOUNTY:
Turkish Whitepaper:
Croatian ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3224921


Paano Sumali:
1.Sumali sa aming Telegram community: https://t.me/tavitt_official
2. I-Follow ang aming opisyal na Twitter account: https://twitter.com/Tavitt_ICO
3. Lagdaan ang form: https://docs.google.com/forms/d/1QdStEiQL8dGcjIms3XykN6mgyzRCaLQiF-GweCpBfY0/edit
4. MAg Post ng #PROOF OF AUTHENTICATION for Translation BOUNTY sa bounty thread na ito.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DiQHe5kgEaRDCkHmPqqS2u_SIV8C_4HJhcG3Ysn_ho/edit#gid=46736853

Pakiusap na icheck ang puntos dito■Tavittcoin(TVC) Signature Campaign
Entry form: https://docs.google.com/forms/d/1wGAu3ESoqIoWbaYOio6z151ZKxAuCjNjF3u6qtTOEDI/edit
Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gSrqRKz_vVTPNDC97RHEjpiXqogBYUJtU6oYYz-rCoI/edit#gid=1256418313

■Tavittcoin(TVC) Twitter Campaign
Entry form: https://docs.google.com/forms/d/1j9SHkQxbSkBwnTK6lC652Zgk12luQZ2ypZQwfBYXb1E/edit
Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BdTzHub0EbeSk8mQ_R5SNEJB10sl_8Amkg4TFiy0H0k/edit#gid=2050542573

■Tavittcoin(TVC) Telegram Campaign
Entry form: https://docs.google.com/forms/d/1kWoWK2nr7wMI7Rd1MoSYPevYHDFKPw_CBRyGqSzPDnE/edit
Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-QaGJe6QQXYrHG2LM-wcnp9b4l2glSlAbECu5cwsCTI/edit#gid=333089555

■Tavittcoin(TVC) Blog Campaign
Entry form: https://docs.google.com/forms/d/17akiF62H0j-PYQidtF-hCCLnxmqieqkWj3HUz1PZN7M/edit
Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DOUFA2yNlKBQwlPlI5gHnLJjnH4VJURRFQLL5qgYSlA/edit#gid=380857190

■Tavittcoin(TVC) YouTube campaign
Entry form: https://docs.google.com/forms/d/1oGLJrbMW8dvtRP2lJZDqgcdQN_T-15-Lrpur89ZM4Y8/edit
Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sZ6zwPP_xEPqG_W6KfeoJ5BybR5pxqfHGx3GwtJTWo/edit#gid=1372629900

■Tavittcoin(TVC) Translation Campaign
Entry form: https://docs.google.com/forms/d/1QdStEiQL8dGcjIms3XykN6mgyzRCaLQiF-GweCpBfY0/edit
Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DiQHe5kgEaRDCkHmPqqS2u_SIV8C_4HJhcG3Ysn_ho/edit#gid=46736853


20  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 📌[ANN]🚀 TAVITT 🚀[ICO][TOKEN SALE][Airdrop]🌎Cross-Database Search Platform on: April 07, 2018, 10:35:34 AM
Tavittcoin(TVC) Token Sales


Tungkol sa Tavitt

Ang TAVITT ay magbibigay ng serbisyo sa rekomendasyon sa travel destination sa pamamagitan ng cross-database search platform.(https://tavitt.jp/ )

Para ipakita ang tunay na kaganadahan ng destinasyon sa buong mundo, hindi lang namin ibibigay ang impormasyon sa kamangha-manghang lokasyon, kundi bumuo ng nilalaman na mag bibigay ispirasyon sa pag travel o pumukaw sa mga travellers tungkol sa pag tukalas ng mga bagong lugar.


Ang aming pangunahing pilosopiya ay, maniwala na tayo ay nararapat na mag enjoy sa ating buhay sa pamamagitan ng pagnanais na magbigay ng pagbabagong buhay sa paglalakbay experiences sa traveland.

Ang paglalakbay ay mayroong malaking epekto sa buhay ng bawat indibidwal.

Nilalayon namin na gawin masaya ang BUHAY at hindi kapanipaniwalang paglalakbay via “CUE” o oportunidad sa paglalakbay.
At TAVITT, nilalayon namin na magbigay gaya ng CUEs.Token Sales

 • Token Name・・・Tavittcoin
 • Term・・・Tavitt Coin
 • Cord・・・TVC
 • Exchange・・・Waves
 • Token Sales Price・・・1TVC = 0.0001BTC / 1TVC = 0.001ETH
 • Number of Coins for Sale in ICO period・・・50,000,000TVCPamamaraan sa Tavitt Airdrop

1. i-Follow ang @Tavitt_ICO sa Twitter at i-retweet ang tweet sa ibaba
2. i-padala ang waves address sa pamamagitan ng DM(Direct Message)

※ Ang Airdrop ay i-isyu sa Marso 31,2018 para sa mga tao nanaunang nakatapos ng mga kondisyon.
※ Kapag ang DM ay natanggap at ang follow at retweet ay na kumpirma, ito ay maari na mailabas. Note na kapag ang Marso 31 2018, Kami ay hindi pa na pa-followed, ito ay hindi maaring mailabas.
※ Ito ay  valid lamang sa isang tao/account.Kapag ikaw ay sumali sa maraming ibat-ibang account, magkakaroon ng pagbabago sa TVC na ito ay hindi na mailalathala. Ang Tavitt ay magbibigay ng  Airdrop na may pinapamataas na $500,000 kabuuang katumbas.

 • Under 100 followers…………………3TVC
 • Over 300 followers ………………… 5TVC
 • Over 1,000 followers………………10TVC
 • Over 3,000 followers………………30TVC
 • Over 10,000 followers……………50TVC
 • Over 100,000 followers……… 100TVC
 • Over 500,000 followers……… 500TVC
 • Over 1,000,000 followers…1,000TVC
 • Over 2,000,000 followers…2,000TVCAng Tavittcoin ay maiiring makalakal sa Waves

Ang Tavittcoin ay maaring makalakal sa Decentralized Exchange at Waves.

Ito ay nakalista na sa Waves Exchange, at ito ay maaring makalakal sa pag gawa ng Waves wallet.
Ang Praktikal na paggamit ng Tavittcoin

Smart Contract:
Kami ay nag paplano na ipagpatuloy ang pag papaunlay ng pagpapagana sa mga users na gumamit ng cryptocurrency gaya ng Bitcoin or Tavittcoin (TVC) para sa pagbabayad ng mga flights, hotels and package tours na ang Tavitt abg gagawa kapag ito ay booked sa pamamagitan ng Tavvit's  [Travel Recommendation Service]https://tavitt.jp/

Bukod sa paggawa ng mga pagbabayad, Ang Tavitt ay gagamitin ang pakikipag sosyo sa mga kumpanya pagbebenta ng mga ticket at sa pag papa reserba ng hotel sa website para mag magrekomenda ng pinakamahuya na biyahe para sa mga gagamit at bubuo ng smart contract.Tavitt wallet

Tavitt Wallet will allow users to transfer Tavittcoin between the Waves platform and the Ethereum platform.

Tavitt Wallet (beta version)
https://tavittwallet.io/Sa pag access ng URL na ito at sa paggawa ng application, ang mga gumagamit ay maaring makapag lipat ng libre sa pagitan ng Waves blockchain at Etherium blockchain (ERC20 basis), sa oras na ito ay ilunsad, ang Tavittcoin (TVC) lamang ang kayang mahawakan, para sa pangmatagalang pagpapaunlad, pinplano nila na maglipat ng ibat ibang cryptocurrencies.


Profit


 • Advertisement income
 • Adventure’s Enterprise
 • Program lease
 • API
 • Pagpapareserba sa mga Hotel Reservations
 • Bentahan ng  Flight Tickets
 • Bentahan ng  Overseas Travel Insurance
 • Travel Arrangement


Paanog gagamitin ang Pondo.


 • Sa Pagpapaunlad at gastos sa labor para sa mga function sa plano na ipapatupad
 • Pagpapatupad ng smartphone version
 • Pagpapatupad ng iOS and Android versions
 • Pagpapatupad ng multilingualization
 • Pag Set up sa  customer support center
 • Pamamahal sa sports media

Road map

2018

March・・・ICO Period

June・・・Paglalabas ng smartphone version

October・・・Paglalabas ng smartphone version

December・・・Paglalabas ng iOS and Android version

2019

March・・・Paglalabas ng ‘Amazing’ Function

June・・・Paglalabas ng travel management system

October・・・Pagpapatupad ng ‘Search by Spots’ function

December・・・Pagpapatupad ng ‘Search by Sport’ function

2020

Tavitt Master Game

Pages: [1] 2 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!