Bitcoin Forum
September 29, 2023, 05:26:38 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 25.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 »
1  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🍹🍸[PH][BOUNTY] MocktailSwap🍸🍹 The World's First Semi-Fungible Token on BSC ✅ on: April 09, 2021, 01:31:12 AM


Katulad ng ipinangako ng @MocktailSwap, ito ay naghahatid!

Kami ay opisyal nang nakasakay kasama ng @certikfoundation at nagsusumikap magtrabaho upang masiguro na ang aming kontrata ay ligtas para sa lahat.

I-check ang mga detalye patungkol sa aming pagsakay dito - https://certik.org/projects/mocktailswap

Manatiling nakasubaybay para sa higit pang mga pagbabago.


Bounty Campaign Round 1 (28 na araw - 4 na Linggo)
(Lunes, 29 ng Marso, 2021 hanggang Linggo, 25 ng Abril, 2021)


Mocktail Finance bounty pool para sa Round 1 : 60,000 MOK

Ang Bounty Rounds ay naaayon sa mga sumusunod:
━━━━━━━━━━━━━━━
Round 1 : Lunes, 29 ng Marso, 2021 hanggang Linggo, 25 Abril, 2021 - 50% = 30,000 MOK
Round 2 : Lunes, 26 ng Abril, 2021 hanggang Linggo, 23 ng Mayo, 2021 - 30% = 18,000 MOK
Round 3 : Lunes, 24 ng Mayo, 2021 hanggang Linggo, 20 ng Hunyo, 2021 - 50% = 12,000 MOK

Ang Lingguhan ng Bounty ay naaayon sa mga sumusunod:
━━━━━━━━━━━━━━━
Ika-1 Linggo : Lunes, 29 ng March, 2021 hanggang Linggo, 04 ng April, 2021
Ika-2 Linggo : Lunes, 05 ng April, 2021 hanggang Linggo, 11 ng April, 2021
Ika-3 Linggo : Lunes, 12 ng April, 2021 hanggang Linggo, 18 ng April, 2021
Ika-4 Linggo : Lunes, 19 ng April, 2021 hanggang Linggo, 25 ng April, 2021
Ika-5 Linggo : Lunes, 26 ng April, 2021 hanggang Linggo, 02 ng May, 2021
Ika-6 Linggo : Lunes, 03 ng May, 2021 hanggang Linggo, 09 ng May, 2021
Ika-7 Linggo : Lunes, 10 ng May, 2021 hanggang Linggo, 16 ng May, 2021
Ika-8 Linggo : Lunes, 17 ng May, 2021 hanggang Linggo, 23 ng May, 2021
Ika-9 Linggo : Lunes, 24 ng May, 2021 hanggang Linggo, 30 ng May, 2021
Ika-10 Linggo : Lunes, 31 ng May, 2021 hanggang Linggo, 06 ng June, 2021
Ika-11 Linggo : Lunes, 07 ng June, 2021 hanggang Linggo, 13 ng June, 2021
Ika-12 Linggo : Lunes, 14 ng June, 2021 hanggang Linggo, 20 ng June, 2021

Ang Alokasyon ay naaayon sa mga sumusunod:
━━━━━━━━━━━━━━━
YouTube Video Creation Campaign : 15%
Blogging Campaign (Medium, Reddit, Others): 15%
Twitter Campaign : 20%
Facebook Campaign : 10%
Telegram Campaign : 05%
Discord Campaign : 05%
Translation Campaign : 05%
Telegram Community Support Campaign : 05%
Signature Campaign : 20%Mga Regulasyon:
━━━━━━━━━━━━━━━
1. Kailangan mo punan ang form ng aplikasyon.
2. Sumali sa Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh.
3. Maaari ka lumahok sa bounty campaign sa kahit anong oras mula Lunes, 29 ng Marso, 2021 hanggang Linggo, 20 ng Hunyo, 2021. Upang makatanggap ng gantimpala, kailangang makilahok hanggang matapos ang campaign.
4. Ang mga miyembrong may negative trust maaaring gumagamit ng maraming account, pandaraya, paggamit ng tinrabaho ng iba at pag-spam, maraming signatures para sa parehong tao o anumang uri ng hindi wastong pag-uugali upang makalahok lamang sa mga madadayang aktibidad ay iba-ban sa campaign at ang bayad at hindi ibibigay.
5. Magkakaroon ng limitasyon sa iyong koneksyon upang makapasok sa aming bounty campaign.
6. Ang bawat natanggap na miyembro ng campaign ay matatanggap ang gantimpala sa Mocktail MOK Tokesn. Magbibigay kami ng tokens pagkaraan ng audit at ang MOK tokens ay maililipat sayo pagkaraan ng 4 na Linggo pagkatapos matapos ng campaign.
7. Ang bounty manager ay maaari gumawa ng konting pagbabago sa bounty campaign kung ito ay kinakailangan.
8. Ang lahat ng kalahok ay kinakailangan sumali sa aming Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap.
9. Ang listahan ng mga miyembro sa channel ay babaguhin palagi. Mag-reply sa aming bounty thread ng report sa pagkakauyari ng iyong gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.
10. Hindi namin babaguhin ang Binance Smart Chain  BEP20 wallet address na ibinigay mo sa amin. Huwag iwala ang private key at wag magpa-phish. At saka, ang Facebook at Twitter followers mo, sa oras na pumasok ka sa aming campaign ay ganap na at hindi na mababago.


YOUTUBE VIDEO CREATION CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-rehistro ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-punan sa form ng rehistrasyon.
- Sumali sa Opisyal na Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap
- Sumali sa Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh
- Kailangang mo lumikha ng videos tungkol sa Mocktail Finance Token at Swap Platform sa iyong channel sa YouTube.
- Mocktail Token Website - https://mocktail.finance
- MocktailSwap Website - https://mocktailswap.finance
- Maaari ka lumikha ng 1 video bawat Linggo i.e. 4 videos sa 4 Linggo.
- Mag-subscribe sa aming OPisyal na Mocktail Youtube Channel.
- Ang sinuman na nais makilahok sa Mocktail Finance's bounty program sa Youtube Video Creation Campaign, ang channel ay dapat may kinalaman sa crypto currency.
- Ang nilikhang video ay dapat mayroong mga hashtag na ito #MocktailFinance #MocktailSwap #MOK #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #Binance #BNB #cryptocurrencies #fintech.
- Ang anumang lingwahe ay tinatanggap.
- Ang kalidad ng tunog at video ay dapat mataas, gayunpaman ang webcam at smartphone video ay tinatanggap.
- Ang content ay dapat bukod tangi at orihinal.
- Mas maraming views na makuha mo, mas maraming tokens ay ilalaan sayo.
- Ang lahat ng views ay bibilangin pagkatapos ng campaign at gagantimpalaan ang gumawa nito ng naaayon.
- Ang video ay dapat higit sa 1 min ang haba.
- Walang mapoot na pananalita, pagka-racist, relihiyoso o personal na atake. Ang content ay dapat may respeto at may kagandahang asal sa lahat ng paraan.
- Ang channel ay dapat mayroong kahit 300 subscribers.
- Ang gantimpala ay depende sa kalidad at tagapanuod ng in-upload na video.
- Ipadala ang inyong progresong report kada Linggo dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
YouTube Channel Name:
YouTube Channel Link:
Number of Subscribers:
Binance Smart Chain Wallet Address:

Post ng Pagkakayari sa Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Ang iyong deskripsyon sa video ay kailangan nalalaman ng iyong Bitcointalk username at Binance Smart Chain wallet address para sa kumpirmasyon.
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.
- Ipadala ang inyong progresong report kada Linggo dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Code:
Reporting Week Number:
Bitcointalk Username:
Telegram Username:
YouTube Channel Name:
Number of Subscribers:
YouTube Channel Link:
Created Video Link:
Binance Smart Chain Wallet Address:

Distribusyon ng stakes
━━━━━━━━━━━━━━━
Mababang Kalidad  —  10 stakes + 20 stakes kung makaabot ito ng 5k views
Patas na Kalidad  — 20 stakes + 20 stakes kung makaabot ito ng 5k views
Mataas na Kalidad — 30 stakes+ 20 stakes kung makaabot ito ng 5k views

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa YouTube Video Creation Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng YouTube Video Creation Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng YouTube Video Creation Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Lumahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form dito:  Form  
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  


BLOGGING CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Pagkamarapat
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-rehistro ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-punan sa form ng rehistrasyon.
- Sumali sa Opisyal na Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap
- Sumali sa Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh
- I-follow kami sa Medium : https://medium.com/@MocktailSwap
- I-follow kami sa Reddit : https://www.reddit.com/u/MocktailSwap
- Tanging isang account lamang sa bawat isang tao ang pinapayagan.
- Ang account ay dapat higit sa 1 buwan ang tinagal.

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Kailangan mo lumikha ng mga storya, artikulo o blogs tungkol sa Mocktail Finance Token at MocktailSwap Platform sa iyong profile sa medium, reddit o anumang blogging account.
- Ang content ay dapat orihinal at hindi dapat kinopya muna sa iba.
- Ang mga artikulo ay dapat naglalaman ng mga link tungo sa aming Website - https://www.mocktail.finance/, https://www.mocktailswap.finance/, TG group - https://t.me/MocktailSwap at Whitepaper -  https://docs.mocktailswap.finance/ maging sa mga social media.
- Ang link sa iyong bitcointalk profile ay dapat nakikita.
- Ang mga artikulo ay dapat naglalaman ng hindi bababa sa 500 words.
- Ang post ay dapat manatiling aktibo hanggang sa pagtatapos ng campaign.
- Kailangan mo isagawa ang mga gawain sa itaas isang beses sa isang araw (2 post bawat Linggo i.e. 8 post kada round). Walang pag-spam.
- Ipadala ang inyong progresong report kada Linggo dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
Blog Platform Name:
Blog Platform Username:
Blog Profile Link:
Number of Followers:
Binance Smart Chain Wallet Address:

Post ng Pagkakayari sa Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Ang iyong blog ay kailangan nalalaman ng iyong Bitcointalk username at Binance Smart Chain wallet address para sa kumpirmasyon.
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.
- Ipadala ang inyong progresong report kada Linggo dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Code:
Reporting Week Number:
Bitcointalk Username:
Telegram Username:
Blog Platform Name:
Blog Platform Username:
Blog Profile Link:
Number of Followers:
Posted Blog Links:
Binance Smart Chain Wallet Address:

Distribusyon ng stakes
━━━━━━━━━━━━━━━
Mababang Kalidad — 10 stakes kada blog
Patas na Kalidad —20 stakes kada blog
Mataas na Kalidad—30 stakes kada blog

Ano Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa Blogging Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng Blogging Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng Blogging Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Lumahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form dito:  Form  
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  


TWITTER CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Pagkamarapat
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-follow kami sa Twitter: https://twitter.com/MocktailSwap
- Sumali sa aming Opisyal na Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap
- Sumali Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh
- Tanging isang Twitter account lamang bawat tao ang pinapayagan.
- Dapat mayroon kang kahit 300 followers sa iyong twitter account upang makilahok sa bounty campaign.
- Ang iyong Twitter account ay kailangan mayroon kahit 85% na totoong followers, na beripikado ng https://www.twitteraudit.com/
- Ang account ay dapat isang buwan na ang tinagal.

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-follow ang aming Opisyal na Mocktail Finance Twitter Account.
- Lumikha ng kahit 5 tweets tungkol sa Mocktail Finance Token o Swap Platform bawat Linggo kasama ang ilan sa mga hashtag na ito #MocktailFinance #MocktailSwap #MOK #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #Binance #BNB #cryptocurrencies #fintech at banggitin ang @MocktailSwap sa post. [Ang post ay dapat organiko]
- Kailangan mio I-Like at I-Retweet ang kahit 5 tweets bawat Linggo ng Mocktail Finance Twitter Account kasama ng mga hashtag na #MocktailFinance #MocktailSwap #MOK #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #Binance #BNB #cryptocurrencies #fintech.
- Ang post ay dapat manatiling aktibo hanggang matapos ang bounty campaign.
- Kailangan mo isagawa ang nasa itaas na mga gawaing ito isang beses isang araw. Walang pag-iispam.
- Ipadala ang inyong progresong report kada Linggo dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
Twitter Username:
Twitter Profile Link:
Twitter Followers:
Binance Smart Chain Wallet address:

Post ng Pagkakayari sa Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.
- Ipadala ang inyong progresong report kada Linggo dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Code:
Reporting Week Number:
Bitcointalk Username:
Telegram Username:
Twitter Username:
Twitter Profile Link:
Twitter Followers:
5 Tweet Links:
5 Retweet Links:
Binance Smart Chain Wallet Address:

Distribusyon ng stakes
━━━━━━━━━━━━━━━
300–1000 followers — 1 stake
1001–3000 followers — 2 stakes
3001–above followers — 3 stakes

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa Twitter Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng Twitter Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng Twitter Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Lumahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form dito:  Form  
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  


FACEBOOK CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Eligibility
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-like at I-follow ang aming Opisyal na Mocktail Finance Facebook Page - https://www.facebook.com/MocktailSwap.
- Sumali sa Opisyal na Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap
- Sumali sa Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh
- Tanging isang Facebook account lamang bawat tao ang pinapayagan.
- Dapat mayroon kang kahit 300 friends sa iyong Facebook account upang makalahok sa bounty campaign.
- Ang account ay dapat isang buwan na ang tinagal.

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-like at I-follow ang aming Opisyal na Mocktail Finance Facebook Page.
- Huwag kalimutan na gawing bukas ang inyong pribadong settings, at ang iyon profile ay dapat nakikita ng publiko.
- Lumikha ng kahit 5 post tungkol sa Mocktail Finance Token o Mocktail Swap Platform tuwing Linggo kasama ng ilang mga hashtag na ito #MocktailFinance #MocktailSwap #MOK #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #Binance #BNB #cryptocurrencies #fintech at banggitin ang @MocktailSwap sa post. [Ang post ay dapat organiko]
- Kailangan mo I-like at I-share ang kahit 5 post tuwing Linggo ng Mocktail Finance Facebook Account na may hashtag na #MocktailFinance #MocktailSwap #MOK #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #Binance #BNB #cryptocurrencies #fintech.
- Ang post ay dapat manatiling aktibo hanggang matapos ang bounty campaign.
- Kailangan mo maisagawa ang mga gawain sa itaas isang beses isang araw. Walang pag-iispam.
- Ipadala ang inyong progresong report kada Linggo dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
Facebook Username:
Facebook Profile Link:
Facebook Friends:
Binance Smart Chain Wallet address:

Post ng Pagkakayari sa Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.
- Ipadala ang inyong progresong report kada Linggo dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Code:
Reporting Week Number:
Bitcointalk Username:
Telegram Username:
Facebook Username:
Facebook Profile Link:
Facebook Friends:
5 Post Links:
5 Shared Post Links:
Binance Smart Chain Wallet Address:

Distribusyon ng Stakes para sa bawat rank
━━━━━━━━━━━━━━━
300–1000 friends — 1 stake
1001–3000 friends — 2 stakes
3001–5000 friends — 3 stakes

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa Facebook Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng Facebook Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng Facebook Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form dito:  Form  
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  


TELEGRAM CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Sumali sa Opisyal na Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap, which will give you 10 stakes.
- Sumali sa Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh
- Suotin ang aming avatar + Mocktail.Finance name extension na magbibigay sa iyo +90 stakes, kung ikaw ay sumali sa aming Opisyal na Telegram Group. Halimbawa: Harry | Mocktail.Finance |
- Avatar para sa Telegram - I-Download dito.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
Binance Smart Chain Wallet address:

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa Telegram Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng Telegram Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng Telegram Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form dito:  Form  
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  


DISCORD CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Tasks
━━━━━━━━━━━━━━━
- Sumali sa Opisyal na Server ng Discord - https://discord.gg/cntAVTJbGy, na magbibigay sa iyo ng10 stakes.
- Suotin ang aming avatar Wear + Mocktail.Finance name extension na magbibigay sa iyo ng +90 stakes, kung ikaw ay sumali sa aming Opisyal na Discord Server. Halimbawa: Harry | Mocktail.Finance |
- Avatar para sa Discord - I-Download dito.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Discord Username with # number:
Binance Smart Chain Wallet address:

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa Discord Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng Discord Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng Discord Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form dito:  Form  
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  


TRANSLATION CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Sumali sa Opisyal na Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap
- Sumali sa Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh
- Kailagan mo isalin ang Bitcointalk Bounty at Announcement thread sa napiling lingwahe at suportahan ito hanggang matapos ang campaign.
- Ipa-reserve ang ligwaheng nais isalin at makakuha ng kumpirmasyon bago magsimula ng pagsasa-lokal.
- Russian, Spanish, French, German, Turkish, Dutch, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Indonesian, Filipino, Urdu, Hindi, Thai, Vietnamese na pagsasalin ang kinakailangan.
- Ang Google Translator (o iba pang katulad na kagamitan) na pagsasagawa, masamang kalidad na trabaho ay ang mag-aalis sa iyo, mag-apply lamang kung kaya mo magbigay ng mataas na kalidad ng pagsasalin at mayroong kasanayan sa hiniling na lingwahe.
- Pagkatapos punan ang form, mag-reply sa bounty thread ng iyong nakaraang portpolyo pati na rin ang lingwaheng na nais mo isalin. Magpapadala kami sa iyo ng PM sa Telegram kung ikaw ay natanggap.
- Mayroon lamang ISANG lingwahe bawat tao. Ang aplikasyon para sa maraming lingwahe ay hindi tatanggapin.
- Mayroon kang 10 araw upang matapos ang pagsasalin sa oras na bigyan ka namin ng kumpirmasyon sa iyong pagpapa-reserve.
- Makakakuha ka ng 100 stakes sa bawat pagsasalin, at adisyunal na 10 stakes sa bawat bagong pahina ng pagsasalin sa thread.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
Translation Language:
Portfolio/experience/previous translations links:
Binance Smart Chain Wallet address:

Post ng Pagkakayari sa Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.
- Ipadala ang inyong progresong report dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Code:
Bitcointalk Username:
Telegram Username:
Translation Language:
Translated Announcement Post Link:
Translated Bounty Campaign Post Link:
Binance Smart Chain Wallet Address:

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa Translation Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng Translation Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng Translation Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form dito:  Form  
Mag-reply sa bounty thread ng inyong portpolyo (Post ng Awtentikasyon) at ang lingwahe na nais mo isalin.
Maghintay ng PM sa Telegram kung ikaw ay natanggap.
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  


TELEGRAM COMMUNITY SUPPORT CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Sumali sa Opisyal na Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap
- Sumali Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh
- Sumali sa Telegram Community Support Group - https://t.me/joinchat/eX9aGfRh8F5jM2Zh.
- Mayroon ka dapat karanasan sa pagsuporta sa iba pang mga proyekto na may kaugnayan sa crypto.
- Suotin ang aming avatar + Mocktail.Finance name extension. Makakakuha ka ng 50 stakes, kung ikaw ay sumali sa aming Opisyal na Telegram Group. Halimbawa: Harry | Mocktail.Finance |
- Pipili kami ng isang grupo mula 15-30 katao para support team.
- Pagkatapos mo punan ang form sa ibaba pakiusap kontakin ang @MocktailSwap_BT sa Telegram para sa adisyunal na impormasyon.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
Binance Smart Chain Wallet address:

What Are Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa Telegram Community Support Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng Telegram Community Support Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng Telegram Community Support Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form dito:  Form  
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  


SIGNATURE CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Sumali sa Opisyal na Telegram Group - https://t.me/MocktailSwap
- Sumali Telegram Bounty Group - https://t.me/joinchat/US2ep3ftH79kNTRh
- Dapat mayroon kang kahit JR member na rank upang makalahok sa Mocktail Finance Signature Campaign. Suotin ang signature bago mag-apply upang matanggap.
- I-set ang iyong Signature, avatar ayon sa iyong rank at kailangan panatilihin hanggang matapos ang campaign.
- Kailangan suotin ang Avatar.
- Kailangan mayroon ka dapat 5 na makahulugang post tuwing Linggo. (Ang wala sa topic, spam at pagmamadaling post ay hindi tatanggapin). Kung hindi mo kaya pamahalaan ang 5 na may kahulugang post bawat Linggo sunod-sunod hanggang sa ika-2 Linggo, ikaw ay aalisin.
- Hindi ka maaari mag-advertise ng anumang sites sa iyong signature.
- Bibilangin lamang namin ang post sa bitcoin at altcoin discussion.
- Ang post sa anumang signature campaign o bounty threads ay hindi bibilangin.
- Bibilangin lamang namin ang 1 post sa lokal na board tuwing Linggo.
- Ang kaalahok ay hindi pwede baguhin ang payment address, gagamitin mo ang parehong address sa buong haba ng campaign.
- Ang post ay bibilangin tuwing Miyerkules.
- Ang post ay dapat may minimong habang 75 na mga karakter.
- Kung ang iyong rank ay magbago sa panahon ng campaign, ipaalam sa Bounty Manager.
- Ang mga account na mayroong negative trust mula sa DT-2 o DT-1 ay hindi pinapayagan mag-enrol.
- Ipadala ang inyong progresong report dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Post ng Awtentikasyon
━━━━━━━━━━━━━━━

Code:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
Binance Smart Chain Wallet address:

Post ng Pagkakayari sa Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa madaming pag-iispam, hinihiling namin na mag-post ng katunayan dito.
- Ipadala ang inyong progresong report dito sa BitcoinTalk Bounty Thread ng MocktailFinance, mag-reply sa aming bounty thread ng iyong report sa pagkakayari ng gawain kabilang ang detalye ng awtentikasyon.

Code:
Reporting Week Number:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk Profile URL:
Telegram Username:
5 Post Links:
Binance Smart Chain Wallet Address:

Bayad
━━━━━━━━━━━━━━━
Jr. member  - 5 stakes/week
Member - 10 stakes/week
Full member - 15 stakes/week
Sr. member   - 20 stakes/week
Hero/Legendary  - 25 stakes/week

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang mga kalahok sa Signature Campaign ay makakatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtapos ng campaign, ang halaga ng MOK tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan:

(Kabuuang halaga ng Signature Campaign MOK tokens / Kabuuang halaga ng lahat stakes ng Signature Campaign na kalahok)* Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa Mocktail (MOK) tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Ilagay ang signature mula sa ibaba at punan ang form dito:  Form  
Tingnan ang statistics dito:  Statistics  
Download Avatar

Jr. Member
━━━━━━━━━━━━━━━
Quote
══════════════☛MOCKTAIL.FINANCE☚═════════════
The First ERC 1155 Standard Semi-Fungible Token on BSC
Code:
[center][font=ARIAL BLACK]══════════════☛MOCKTAIL.FINANCE☚═════════════
The First ERC 1155 Standard Semi-Fungible Token on BSC[/font][/center]

Member
━━━━━━━━━━━━━━━
Quote
███    TWITTER     █████████████████ MOCKTAIL ████████████████████     WHITEPAPER     ███
███       ANN                  ██████      FIRST SEMI-FUNGIBLE TOKEN ON BSC     █████    SMART CONTRACT    ███
███  TELEGRAM  █████████████████     SWAP      ███████████████████       PANCAKE      ███
Code:
[center][font=ARIAL BLACK]███    [url=https://twitter.com/MocktailSwap]TWITTER[/url]     █████████████████[url=https://mocktail.finance/] MOCKTAIL [/url] ████████████████████[url=https://docs.mocktailswap.finance/]     WHITEPAPER[/url]     ███
███       [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5326502]ANN[/url]                  ██████      FIRST SEMI-FUNGIBLE TOKEN ON BSC     █████[url=https://bscscan.com/address/0x23A1c4025Aa5Dc7f876530bEb76346b99d50C3AA]    SMART CONTRACT    [/url]███
███  [url=https://t.me/MocktailSwap]TELEGRAM[/url]  █████████████████[url=https://mocktailswap.finance/]     SWAP      [/url]███████████████████[url=https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?inputCurrency=0x23A1c4025Aa5Dc7f876530bEb76346b99d50C3AA&outputCurrency=bnb]       PANCAKE[/url]      ███[/font][/center]

Full Member
━━━━━━━━━━━━━━━

Quote
███    TWITTER     MOCKTAIL     WHITEPAPER     ███
███       ANN                        FIRST SEMI-FUNGIBLE TOKEN ON BSC        SMART CONTRACT    ███
███  TELEGRAM       SWAP             PANCAKE      ███

Code:
[center][font=ARIAL BLACK][color=#368ad9]███[/color]    [url=https://twitter.com/MocktailSwap][color=#43d5bb]TWITTER[/color][/url]     [color=#368AD9]█[/color][color=#368ED7]█[/color][color=#3792D5]█[/color][color=#3897D3]█[/color][color=#399BD1]█[/color][color=#39A0D0]█[/color][color=#3AA4CE]█[/color][color=#3BA8CC]█[/color][color=#3CADCA]█[/color][color=#3CB1C9]█[/color][color=#3DB6C7]█[/color][color=#3EBAC5]█[/color][color=#3FBEC3]█[/color][color=#3FC3C2]█[/color][color=#40C7C0]█[/color][color=#41CCBE]█[/color][color=#42D0BC]█[/color][url=https://mocktail.finance/] [color=#43d5bb]MOCKTAIL[/color] [/url] [color=#43D5BB]█[/color][color=#42D1BC]█[/color][color=#41CDBE]█[/color][color=#41C9BF]█[/color][color=#40C6C1]█[/color][color=#3FC2C2]█[/color][color=#3FBEC4]█[/color][color=#3EBAC5]█[/color][color=#3DB7C7]█[/color][color=#3DB3C8]█[/color][color=#3CAFCA]█[/color][color=#3BABCB]█[/color][color=#3BA8CD]█[/color][color=#3AA4CE]█[/color][color=#39A0D0]█[/color][color=#399CD1]█[/color][color=#3899D3]█[/color][color=#3795D4]█[/color][color=#3791D6]█[/color][color=#368DD7]█[/color][url=https://docs.mocktailswap.finance/]     [color=#43d5bb]WHITEPAPER[/color][/url]     [color=#368ad9]███[/color]
[color=#368ad9]███[/color]       [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5326502][color=#43d5bb]ANN[/color][/url]                  [color=#368AD9]█[/color][color=#368ED7]█[/color][color=#3792D5]█[/color][color=#3897D3]█[/color][color=#399BD1]█[/color][color=#39A0D0]█[/color]      [color=#43d5bb]FIRST SEMI-FUNGIBLE TOKEN ON BSC[/color]     [color=#399CD1]█[/color][color=#3899D3]█[/color][color=#3795D4]█[/color][color=#3791D6]█[/color][color=#368DD7]█[/color][url=https://bscscan.com/address/0x23A1c4025Aa5Dc7f876530bEb76346b99d50C3AA]    [color=#43d5bb]SMART CONTRACT[/color]    [/url][color=#368ad9]███[/color]
[color=#368ad9]███[/color]  [url=https://t.me/MocktailSwap][color=#43d5bb]TELEGRAM[/color][/url]  [color=#368AD9]█[/color][color=#368ED7]█[/color][color=#3792D5]█[/color][color=#3896D4]█[/color][color=#389AD2]█[/color][color=#399ED0]█[/color][color=#3AA2CF]█[/color][color=#3BA7CD]█[/color][color=#3BABCB]█[/color][color=#3CAFCA]█[/color][color=#3DB3C8]█[/color][color=#3DB7C6]█[/color][color=#3EBBC5]█[/color][color=#3FC0C3]█[/color][color=#40C4C1]█[/color][color=#40C8C0]█[/color][color=#41CCBE]█[/color][url=https://mocktailswap.finance/]     [color=#43d5bb]SWAP[/color][/url]      [color=#41CCBE]█[/color][color=#42D0BC]█[/color][color=#43D5BB]█[/color][color=#42D1BC]█[/color][color=#41CEBD]█[/color][color=#41CABF]█[/color][color=#40C7C0]█[/color][color=#40C3C1]█[/color][color=#3FC0C3]█[/color][color=#3EBDC4]█[/color][color=#3EB9C5]█[/color][color=#3DB6C7]█[/color][color=#3DB2C8]█[/color][color=#3CAFCA]█[/color][color=#399ED0]█[/color][color=#389BD2]█[/color][color=#3897D3]█[/color][color=#3794D4]█[/color][color=#3790D6]█[/color][url=https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?inputCurrency=0x23A1c4025Aa5Dc7f876530bEb76346b99d50C3AA&outputCurrency=bnb]       [color=#43d5bb]PANCAKE[/color][/url]      [color=#368ad9]███[/color][/font][/center]

Sr. Member, Hero Member & Legendary Member
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Quote


 MOCKTAIL  -  THE  FIRST  SEMI-FUNGIBLE  TOKEN  ON  BSE  
       WEBSITE        WHITEPAPER        SMART CONTRACT        TWITTER        FACEBOOK        TELEGRAM        ANN
2  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🍹🍸[PH][ANN] MocktailSwap🍸🍹 The World's First Semi-Fungible Token on BSC ✅SFT on: April 09, 2021, 01:18:43 AMKatulad ng ipinangako ng @MocktailSwap, ito ay naghahatid!

Kami ay opisyal nang nakasakay kasama ng @certikfoundation at nagsusumikap magtrabaho upang masiguro na ang aming kontrata ay ligtas para sa lahat.

I-check ang mga detalye patungkol sa aming pagsakay dito - https://certik.org/projects/mocktailswap

Manatiling nakasubaybay para sa higit pang mga pagbabago.

                                                                              
3  Other / Beginners & Help / Programming newbie seeking help! on: March 20, 2021, 05:11:31 AM
Actually, I'm doubting if should I ask this question here or should I not but here I am.  Cheesy

I know there's a lot of computer nerds here who knows a lot about programming languages, so would you mind helping a newbie?

I'm a fan of reading rather than just listening on tutorials online, courses online, and at the same time I think I can somehow save a lot of bucks by studying by my own thru the help of my book bestfriends and I'm hoping ya'll dudes here might suggest some?

I truly want to learn Python, Matlab and R language, so, what books do you recommend? I honestly seen a lot of books in the market I am just wondering what book is really worth buying? Maybe some pros here might help me...
Please don't leave a comment if you don't have any experience about programming, or haven't read any book about it. Will soon lock this thread once I think I find the best answer or suggestion.
Ain't sure if this is the right board for this topic or the off-topic section would suit this best, if you think so, kindly let me know immediately. Thank you!

4  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🚀🔥[PH][ANN] MEGATRON.site🔥🚀 The Rise of Blockchain Revolution ⚡Hard Cap⚡ ✅IE on: February 16, 2021, 08:15:47 AM
   White PaperKoponan ng Proyekto

                   

Sumali na samin

                       


Mga Balita ng Megatron

Work License ng Megatron

Mga Videos ng Megatron


Sumali na samin

                       
5  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🚀🔥[PH][BOUNTY] MEGATRON 🔥🚀 The Rise of Blockchain Revolution ✅IEO✅ on: February 16, 2021, 07:48:37 AM

   Bounty Campaign Round 1 (Ika-23 ng Enero, 2021 hanggang ika-22 ng Pebrero, 2021)


MegaTron (MTR) bounty pool: 10,000,000 MTR = 10,000,000 TRX

Bounty Wallet Link: OPEN ON TRONSCAN

Ang mga sumusunod ang Bounty Rounds:
━━━━━━━━━━━━━━━
Round 1 : ikaw-23 ng Enero 2021 hanggang Ika-22 ng Pebrero 2021 - 50% = 5,000,000 MTR = 5,000,000 TRX
Round 2 : ikaw-23 ng Pebrero 2021 hanggang Ika-22 ng Marso 2021 - 30% = 3,000,000 MTR = 3,000,000 TRX
Round 3 : ikaw-23 ng Marso 2021 hanggang Ika-22 ng Abril 2021 - 20% = 2,000,000 MTR = 2,000,000 TRX

Ang alokasyon ay ang mga sumusunod:
━━━━━━━━━━━━━━━
Signature Campaign : 25%
Blogging (Medium, Reddit and others) : 15%
Video Creation : 15%
Translations : 10%
Facebook : 10%
Twitter : 10%
Community Support : 10%
Telegram : 5%Mga Regulasyon:
━━━━━━━━━━━━━━━
1. Kailangan mo punan ang application form.
2. 50% ng Megatron Bounty Tokens ay nakalaan sa unang round ng Bounty Campaign.
3. Maaari ka sumali sa Bounty Program kahit anong oras sa mula ika-23 ng Enero, 2021 hanggang ika-22 ng Pebrero, 2021. Upang makatanggap ng gantimpala, kailangang mo manatili hanggang sa huli ng kampanya.
4. Ang mga negative trust na miyembro na gumagamit ng maraming accounts, pandaraya, paggamit ng tinrabaho ng iba at pag-spam, maraming signature sa parehong gumagamit o anumang uri ng hindi wastong asal upang makasali sa mapanlinlang na aktibidad ay iba-ban sa kampanya at hindi babayaran.
5. Mayroong limitasyon ng iyong koneksyon upang makapasok sa aming bounty campaign.
6. Ang bawat tinanggap na miyembro ng kampanya ay tatanggapin ang kanilang gantimpala sa MegaTron MTR Tokens. Bibigyan ka namin ng tokens pagkaraan ng audit at ang MTR Tokens ay ipapadala sa iyo apat (4) na Linggo pagkatapos ng kampanya.
7. Ang namamahala ng bounty ay maaari gumawa ng konting pagbabago sa bounty campaign kung sa tingin nila ay kinakailangan.
8. Ang lahat ng kalahok ay kailangan sumali sa aming Telegram Group,
9. Ang listahan ng miyembro sa channel ay binabago at sinusuri isang beses sa isang Linggo. Mag-reply sa aming bounty thread ng inyong Lingguhang reports.
10. Hindi namin babaguhin ang Tron wallet address na ibinigay niyo sa amin. Wag iwala ang private key at magpa-hack. At saka, ang mga Facebook at Twitter followers ay hindi na babaguhin sa oras na pumasok ka sa aming kampanya.


BLOGGING CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Katangiang Angkop
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-follow kami sa Medium: https://medium.com/@megatronofficial
- Isang account lamang bawat tao ang pinahihintulutan.
- Ang account dapat ay higit 1 buwan na ang tinagal.

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Kailangan mo gumawa ng mga storya, artikulo o blogs tungkol sa Proyektong MegaTron sa iyong profile sa medium, reddit o anumang blogging account.
- Ang nilalaman ay dapat orihinal at hindi dapat kinopya mula sa iba.
- Ang mga artikulo ay dapat naglalaman ng link papunta sa aming Website, Grupo sa TG at social media maging ang aming whitepaper.
- Ang link ng iyong bitcointalk profile ay dapat nakikita.
- Ang mga artikulo ay dapat naglalaman ng hindi bababa sa 500 na salita.
- Ang post ay dapat manatiling aktibo hanggang sa matapos ang bounty campaign.
- Kailangan mo gawin ang mga nasa itaas na gawain isang beses sa isang araw. Walang pag-spam.

Post ng Pagpapatunay
━━━━━━━━━━━━━━━
Dahil sa dami ng spam, hihilingin namin na mag-post ka ng katibayan dito.

Code:
Bitcointalk username:
Blog platform name:
Blog platform username:
Blog profile link:
Blog post link:
Blog comment link:
TRX address:

Distribusyon ng Stakes
━━━━━━━━━━━━━━━
Mababang kalidad — 10 stakes
Patas na kalidad —20 stakes
Mataas na kalidad—30 stakes

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang kalahok sa Blogging campaign ay makatatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtatapos ng campaign, ang bawat halaga ng MTR tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan.

(Kabuuang halaga ng Blogging Campaign MTR tokens / Kabuuang halaga ng lahat ng Blogging Campaign stakes ng lahat ng kalahok) * Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa anyong MTR tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form na ito:  Form  
Tingnan ang mga statistics dito:  Statistics  


YOUTUBE VIDEO CREATION CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Tasks
━━━━━━━━━━━━━━━
- Irehistro ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag punan sa form ng rehistrasyon.
- Kailangan mo gumawa ng mga videos tungkol sa Proyektong Megatron sa iyong channel sa youtube.
- Mag-subscribe sa opisyal na Megatron Youtube Channel.
- Ang sino man na gusto makilahok sa bounty program ng MegaTron sa pamamagitan YouTube Video Creation Campaign, ang channel ay dapat may kaugnayan sa crypto currency.
- Ang paglalarawan sa video ay dapat naglalaman ng mga hashtags na ito
#GenesisDecodedFZC #Megatron #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #ethereum #cryptocurrencies #fintech #IEO #initialexchangeoffering.
- Ang anumang lingwahe ay tinatanggap.
- Ang tunog at kalidad ng video ay dapat mataas, tinatanggap din naman ang webcam at videos gamit ang smart phone.
- Ang nilamaman ay dapat kakaiba at orihinal.
- Mas maraming views na makuha mo, mas maraming tokens ang ilalaan sayo.
- Ang lahat ng views ay bibilangin pagkatapos ng campaign at gagantimpalaan ang gumawa nito ng naaayon.
- Ang video ay dapat higit 1 minuto ang haba.
- Walang galit na pagsasalita, racism, relihiyoso o personal na atake. Ang nilalaman at dapat karespe-respetado at puno ng pag-galang sa lahat ng paraan.
- Ang channel ay dapat mayroong higit 300 subscribers.
- Ang gantimpala ay depende sa kalidad at viewers ng video na in-upload.

Post ng Pagpapatunay
━━━━━━━━━━━━━━━
- Ang iyong paglalarawan sa video ay dapat naglalaman ng iyong username sa Bitcointalk at TRX wallet address para sa kumpirmasyon.
- Dahil sa dami ng spam, hihilingin namin na mag-post ka ng katibayan dito.

Code:
Bitcointalk username:
Video link:
TRX Wallet address:

Distribusyon ng Stakes
━━━━━━━━━━━━━━━
Mababang kalidad  —  10 stakes + 20 stakes kung aabot ito ng 5k views
Patas na kalidad  — 20 stakes + 20 stakes kung aabot ito ng 5k views
Mataas na kalidad — 30 stakes+ 20 stakes kung aabot ito ng 5k views

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang kalahok sa Youtube Video Creation Campaign ay makatatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtatapos ng campaign, ang bawat halaga ng MTR tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan.

(Kabuuang halaga ng Youtube Video Creation Campaign MTR tokens / Kabuuang halaga ng lahat ng Youtube Video Creation Campaign stakes ng lahat ng kalahok) * Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa anyong MTR tokens.


Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form na ito:  Form  
Tingnan ang mga statistics dito:  Statistics  


TRANSLATION CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Kailangan mo i-translate ang Bitcointalk Bounty at Announcement thread sa napiling lingwahe at suportahan ito hanggang matapos ang Kampanya.
- Magpareserba ng ligwahe na gusto mo isalin at kumuha ng kumpirmasyon bago magsimula.
- Russian, Spanish, French, German, Turkish, Dutch, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Indonesian, Filipino, Urdu, Hindi, Thai, Vietnamese translations ang kinakailangan.
- Ang Google Translator (o anumang kaparehong kagamitan) na pagsasagawa, masamang kalidad na trabaho ang mag-aalis sayo, mag-apply lamang kung kaya mo magbigay ng mataas na kalidad ng pagsasalin at mayroong kahusayan sa piniling lingwahe.
- Pagkatapos punan ang form, mag-reply sa bounty thread ng iyong nakaarang portpolyo maging ang lingwahe na nais mo isalin. Magpapadala kami ng dm kung ikaw tanggap na.
- Mayroon lamang ISANG lingwahe bawat tao. Ang aplikasyon para sa maraming lingwahe ay hindi tatanggapin.
- Mayroon ka lamang 10 na araw upang kumpletuhin ang pagsasalin sa oras na bigyan ka namin ng kumpirmasyon sa iyong reserbasyon.
- Makakakuha ka ng 100 stakes sa bawat pagsasalin, at karagdagang 10 stakes sa bawat bagong pahina ng pagsasalin sa thread.

Post ng Pagpapatunay
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa dami ng spam, hihilingin namin na mag-post ka ng katibayan dito.

Code:
Bitcointalk username:
Language:
Portfolio/experience/previous translations links:
Do you want to reserve white paper translation Y/N:
TRX Wallet address:

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang kalahok sa Translation Campaign ay makatatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtatapos ng campaign, ang bawat halaga ng MTR tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan.

(Kabuuang halaga ng Translation Campaign MTR tokens / Kabuuang halaga ng lahat ng Translation Campaign stakes ng lahat ng kalahok) * Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa anyong MTR tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form na ito:  Form  
Mag-reply sa bounty thread ng iyong potpolyo at lingwahe na nais mo isalin.
Maghintay ng dm kung ikaw ay natanggap.
Tingnan ang mga statistics dito:  Statistics  


FACEBOOK CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Katangiang Angkop
━━━━━━━━━━━━━━━
1. I-follow kami sa facebook : https://www.facebook.com/MegaTron01010
2. Tanging isang account lamang bawat tao ang pinahihintulutan.
3. Ang account dapat ay higit 1 buwan na ang tinagal.

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-like ang aming Page
- I-share, Mag-like at mag-comment sa aming posts.
- Kailangan mayroon kang hindi bababa sa 1 post kada araw.
- Mayroon ka dapat kahit 300 friends sa iyong Facebook account upang makalahok sa bounty campaign.
- Huwag kalimutan gawing bukas ang iyong privacy settings.
- Gumawa ng kahit ISANG post tungkol sa MegaTron kabilang ang ilan sa mga hashtag na ito #MegaTron #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #ethereum #cryptocurrencies #fintech #IEO #initialexchangeoffering at banggitin ang @MegaTron01010 sa post. [Ang post ay dapat organic.]
- Ang iyong mga pages at grupo ay dapat may kaugnauyan sa crypto market, ang post sa mga walang kaugnayang grupo at pages ay hindi ibibilang sa gantimpala.
- Kailangan mo i-share at i-like kahit 5 post bawat Linggo ng MegaTron's official page na mayroong hashtag na #MegaTron #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #ethereum #cryptocurrencies #fintech #IEO #initialexchangeoffering.
- Kailangan mo mag-post kahit 5 post sa ibang may kinalamang grupo at pages sa bawat Linggo na mayroong hashtag na #MegaTron #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #ethereum #cryptocurrencies #fintech #IEO #initialexchangeoffering.
- Ipadala ang iyong progresong report kada Linggo dito sa Bitcointalk Bounty Thread ng Megatron.

Post ng Pagpapatunay
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa dami ng spam, hihilingin namin na mag-post ka ng katibayan dito.

Code:
Bitcointalk Username:
Facebook Username:
Facebook profile link:
Number of Facebook Friends:
TRX Wallet address:

Distribusyon ng Stakes sa bawat rank
━━━━━━━━━━━━━━━
300–1000 friends — 1 stake
1001–3000 friends — 2 stakes
3001–5000 friends — 3 stakes

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang kalahok sa Facebook Campaign ay makatatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtatapos ng campaign, ang bawat halaga ng MTR tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan.

(Kabuuang halaga ng Facebook Campaign MTR tokens / Kabuuang halaga ng lahat ng Facebook Campaign stakes ng lahat ng kalahok) * Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa anyong MTR tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form na ito:  Form  
Tingnan ang mga statistics dito:  Statistics  


TWITTER CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Eligibility
━━━━━━━━━━━━━━━
1. I-follow kami sa twitter: https://twitter.com/MegaTron_MTR
2. Isang Twitter account lamang bawat tao ang pinahihintulutan
3. Ang iyong Twitter account ay kailangan mayroong kahit 85% na totoong followers, beripikado ng https://www.twitteraudit.com/
4. Ang account dapat ay higit 1 buwan na ang tinagal.

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- I-follow ang aming opisyal na MegaTron Twitter Account.
- Mayroon ka dapat kahit 300 followers sa iyong twitter account upang makalahok sa bounty campaign.
- Gumawa kahit ISANG Tweet tungkol sa MegaTron kasama ng ilang hashtag na ito #MegaTron #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #ethereum #cryptocurrencies #fintech #IEO #initialexchangeoffering at banggitin ang @MegaTron_MTR sa post. [Ang post ay dapat organic.]
- Kailangan mo mag-retweet at i-like kahit 5 post sa bawat Linggo ng MegaTron Twitter Account na mayroong hashtag na #MegaTron #blockchain #cryptocurrency #technology #bitcoin #money #crypto #ethereum #cryptocurrencies #fintech #IEO #initialexchangeoffering.
- Ang post ay dapat manatiling aktibo hanggang matapos ang bounty campaign.
- Kailangan mo maisagawa ang mga gawain sa itaas isang beses isang araw. Walang pag-spam.
- Ipadala ang iyong progresong report kada Linggo dito sa Bitcointalk Bounty Thread ng Megatron.

Post ng Pagpapatunay
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa dami ng spam, hihilingin namin na mag-post ka ng katibayan dito.

Code:
Bitcointalk username:
Twitter username:
Twitter profile link:
Twitter Followers:
TRX Wallet address:

Distribusyon ng Stakes
━━━━━━━━━━━━━━━
300–1000 followers — 1 stake
1001–3000 followers — 2 stakes
3001–above followers — 3 stakes

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang kalahok sa Twitter Campaign ay makatatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtatapos ng campaign, ang bawat halaga ng MTR tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan.

(Kabuuang halaga ng Twitter Campaign MTR tokens / Kabuuang halaga ng lahat ng Twitter Campaign stakes ng lahat ng kalahok) * Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa anyong MTR tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form na ito:  Form  
Tingnan ang mga statistics dito:  Statistics  


TELEGRAM COMMUNITY SUPPORT CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Sumali sa aming opisyal na Telegram group.
- Mayroon ka dapat karanasan sa pagsuporta sa ibang proyekto na may kinalaman sa crypto.
- Suotin ang aming avatar + Megatron.site name extension. Makakakuha ka ng 50 stakes. Halimbawa: Rick | Megatron.site |
- Pipili kami ng grupo ng 15-30 katao para sa koponang susuporta.
- Pagtapos mo punan ang form sa ibaba pakiusap kontakin si @MegaTron_BM sa Telegram para sa adisyunal na impormasyon.

Post ng Pagpapatunay
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa dami ng spam, hihilingin namin na mag-post ka ng katibayan dito.

Code:
Bitcointalk username:
Telegram username:
Telegram profile link:  
TRX Wallet address:

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang kalahok sa Community Support Campaign ay makatatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtatapos ng campaign, ang bawat halaga ng MTR tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan.

(Kabuuang halaga ng Community Support Campaign MTR tokens / Kabuuang halaga ng lahat ng Community Support Campaign stakes ng lahat ng kalahok) * Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa anyong MTR tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form na ito:  Form  
Tingnan ang mga statistics dito:  Statistics  


TELEGRAM CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Sumali sa aming opisyal na Telegram group, na magbibigay sayo ng 10 stakes.
- Suotin ang aming avatar + Megatron.site name extension na magbibigay sayo ng +90 stakes, kung sumali ka lamang sa Telegram group. Halimbawa: Rick | Megatron.site |

Post ng Pagpapatunay
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dahil sa dami ng spam, hihilingin namin na mag-post ka ng katibayan dito.

Code:
Bitcointalk username:
Telegram username:
Telegram profile link:  
TRX Wallet address:

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang kalahok sa Telegram Campaign ay makatatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtatapos ng campaign, ang bawat halaga ng MTR tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan.

(Kabuuang halaga ng Telegram Campaign MTR tokens / Kabuuang halaga ng lahat ng Telegram Campaign stakes ng lahat ng kalahok) * Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa anyong MTR tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Punan ang form na ito:  Form  
Tingnan ang mga statistics dito:  Statistics  


SIGNATURE CAMPAIGN
━━━━━━━━━━━━━━━

Mga Gawain
━━━━━━━━━━━━━━━
- Dapat ikaw ay JR member upang makilahok sa signature bounty campaign. Suotin ang signature bago mag-apply upang matanggap.
- I-set ang iyong signature, avatar ayon sa iyong rank at kailangan panatilihin hanggang matapos ang kampanya.
- Kailangan suotin ang Avatar
- Idagdag ang signature ukol sa lebel ng iyong rank, ang avatar at ang personal text.
- Kailangan mayroon kang minimong 15 na may kahulugang post kada Linggo. (Wala sa paksa, spam at pagmamadaling post ay hindi ibibilang).Kung hindi mo kaya pamahalaan ang 15 na may kahulugang post kada Linggo sa 2 magkasunod na Linggo, ikaw ay aalisin.
- Hindi ka pwede mag-anunsyo ng anumang ibang sites sa iyong signature.
- Tanging post lamang sa bitcoin at altcoin discussion ang bibilangin.
- Ang mga post sa anumang signature campaign o bounty thread ay hindi ibibilang.
- Tanging 5 max post lamang ang aming bibilangin sa lokal na board sa isang Linggo.
- Hindi pwede magpalit ng payment address ang mga gumagamit, gagamit ka lamang ng parehong address sa buong kampanya.
- Ang mga post ay bibilangin kada Miyerkules.
- Ang mga post ay dapat mayroong hindi bababa sa habang 75 na karakter.
- Kung ang rank mo ay magbago sa panahon ng campaign, ipaalam sa Bounty Manager.
- Ang mga account na mayroong negative trust mula sa DT-2 o DT-1 ay hindi pinapayagan na mag-enrol.

Post ng Pagpapatunay
━━━━━━━━━━━━━━━
Dahil sa dami ng spam, hihilingin namin na mag-post ka ng katibayan dito.

Code:
Bitcointalk username:
Bitcointalk profile link:
Post link: 
TRX address:

Bayad
━━━━━━━━━━━━━━━
Jr. member  - 5 stakes/week
Member - 10 stakes/week
Full member - 15 stakes/week
Sr. member   - 20 stakes/week
Hero/Legendary  - 25 stakes/week

Ano ang Stakes?
━━━━━━━━━━━━━━━
Halimbawa: Ang kalahok sa Signature Campaign ay makatatanggap ng stakes sa bounty campaign. Sa pagtatapos ng campaign, ang bawat halaga ng MTR tokens ng bawat miyembro ay kakalkulahin sa ganitong paraan.

(Kabuuang halaga ng Signature Campaign MTR tokens / Kabuuang halaga ng lahat ng Signature Campaign stakes ng lahat ng kalahok) * Stakes ng miyembro

Paalala: Ang iyong bounty ay babayaran sa anyong MTR tokens.

Paano Makilahok
━━━━━━━━━━━━━━━
Ilagay ang signature mula sa ibaba at punan ang form na ito:  Form  
Tingnan ang mga statistics dito:  Statistics  
Download Avatar

Jr. Member
━━━━━━━━━━━━━━━
Quote
══════════════☛MEGATRON☚═════════════
THE RISE OF BLOCKCHAIN REVOLUTION
Code:
[center][font=ARIAL BLACK]══════════════☛MEGATRON☚═════════════
THE RISE OF BLOCKCHAIN REVOLUTION[/font][/center]

Member
━━━━━━━━━━━━━━━
Quote
███    TWITTER   █████████████████ MEGATRON ████████████████████     WHITEPAPER     ███
███       ANN        ████             THE RISE OF BLOCKCHAIN REVOLUTION             ████     LAUNCH EVENT    ███
███  TELEGRAM  █████████████████   WEBSITE    ███████████████████       FACEBOOK      ███
Code:
[center][font=ARIAL BLACK]███    [url=https://twitter.com/MegaTron_MTR]TWITTER[/url]   █████████████████ [url=https://megatron.site/] MEGATRON [/url] ████████████████████[url=https://megatron.site/pdf/Megatron_Official_Whitepaper.pdf]     WHITEPAPER[/url]     ███
███       [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5311268.0]ANN[/url]        ████             THE RISE OF BLOCKCHAIN REVOLUTION             ████[url=https://youtu.be/-tbWhF0Pe3E]     LAUNCH EVENT    [/url]███
███  [url=https://t.me/MegaTron_Global]TELEGRAM[/url]  █████████████████[url=https://megatron.site/]   WEBSITE    [/url]███████████████████[url=https://www.facebook.com/MegaTron01010]       FACEBOOK[/url]      ███[/font][/center]

Full Member
━━━━━━━━━━━━━━━
Quote
███    TWITTER   MEGATRON     WHITEPAPER     ███
███       ANN                     THE RISE OF BLOCKCHAIN REVOLUTION                 LAUNCH EVENT    ███
███  TELEGRAM     WEBSITE           FACEBOOK      ███
Code:
[center][font=ARIAL BLACK][color=#368ad9]███[/color]    [url=https://twitter.com/MegaTron_MTR][color=#43d5bb]TWITTER[/color][/url]   [color=#368AD9]█[/color][color=#368ED7]█[/color][color=#3792D5]█[/color][color=#3897D3]█[/color][color=#399BD1]█[/color][color=#39A0D0]█[/color][color=#3AA4CE]█[/color][color=#3BA8CC]█[/color][color=#3CADCA]█[/color][color=#3CB1C9]█[/color][color=#3DB6C7]█[/color][color=#3EBAC5]█[/color][color=#3FBEC3]█[/color][color=#3FC3C2]█[/color][color=#40C7C0]█[/color][color=#41CCBE]█[/color][color=#42D0BC]█[/color] [url=https://megatron.site/][color=#43d5bb] MEGATRON [/color][/url] [color=#43D5BB]█[/color][color=#42D1BC]█[/color][color=#41CDBE]█[/color][color=#41C9BF]█[/color][color=#40C6C1]█[/color][color=#3FC2C2]█[/color][color=#3FBEC4]█[/color][color=#3EBAC5]█[/color][color=#3DB7C7]█[/color][color=#3DB3C8]█[/color][color=#3CAFCA]█[/color][color=#3BABCB]█[/color][color=#3BA8CD]█[/color][color=#3AA4CE]█[/color][color=#39A0D0]█[/color][color=#399CD1]█[/color][color=#3899D3]█[/color][color=#3795D4]█[/color][color=#3791D6]█[/color][color=#368DD7]█[/color][url=https://megatron.site/pdf/Megatron_Official_Whitepaper.pdf][color=#43d5bb]     WHITEPAPER[/color][/url]     [color=#368ad9]███
[color=#368ad9]███[/color]       [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5311268.0][color=#43d5bb]ANN[/color][/url]        [color=#368AD9]█[/color][color=#368ED7]█[/color][color=#3792D5]█[/color][color=#3897D3]█[/color][color=#43d5bb]             THE RISE OF BLOCKCHAIN REVOLUTION             [/color][color=#3899D3]█[/color][color=#3795D4]█[/color][color=#3791D6]█[/color][color=#368DD7]█[/color][url=https://youtu.be/-tbWhF0Pe3E][color=#43d5bb]     LAUNCH EVENT    [/color][/url][color=#368ad9]███[/color]
[color=#368ad9]███[/color]  [url=https://t.me/MegaTron_Global][color=#43d5bb]TELEGRAM[/color][/url]  [color=#368AD9]█[/color][color=#368ED7]█[/color][color=#3792D5]█[/color][color=#3896D4]█[/color][color=#389AD2]█[/color][color=#399ED0]█[/color][color=#3AA2CF]█[/color][color=#3BA7CD]█[/color][color=#3BABCB]█[/color][color=#3CAFCA]█[/color][color=#3DB3C8]█[/color][color=#3DB7C6]█[/color][color=#3EBBC5]█[/color][color=#3FC0C3]█[/color][color=#40C4C1]█[/color][color=#40C8C0]█[/color][color=#41CCBE]█[/color][url=https://megatron.site/][color=#43d5bb]   WEBSITE    [/color][/url][color=#41CCBE]█[/color][color=#42D0BC]█[/color][color=#43D5BB]█[/color][color=#42D1BC]█[/color][color=#41CEBD]█[/color][color=#41CABF]█[/color][color=#40C7C0]█[/color][color=#40C3C1]█[/color][color=#3FC0C3]█[/color][color=#3EBDC4]█[/color][color=#3EB9C5]█[/color][color=#3DB6C7]█[/color][color=#3DB2C8]█[/color][color=#3CAFCA]█[/color][color=#399ED0]█[/color][color=#389BD2]█[/color][color=#3897D3]█[/color][color=#3794D4]█[/color][color=#3790D6]█[/color][url=https://www.facebook.com/MegaTron01010][color=#43d5bb]       FACEBOOK[/color][/url]      [color=#368ad9]███[/color][/font][/center]

Sr. Member
━━━━━━━━━━━━━━━
Quote


 MEGATRON  -  THE  RISE  OF  BLOCKCHAIN  REVOLUTION  
       WEBSITE        WHITEPAPER        LAUNCH EVENT        TWITTER        FACEBOOK        TELEGRAM        ANN


Code:
[center][table][tr]
[td][size=12pt][font=Arial Black][/td]
[td][size=8pt][color=#368ad9]█

█[/color][/size][/td]
[td][size=16pt][font=Arial Black]  [color=#368AD9]M[/color][color=#368AD9]E[/color][color=#368DD7]G[/color][color=#368DD7]A[/color][color=#3791D5]T[/color][color=#3791D5]R[/color][color=#3895D4]O[/color][color=#3895D4]N[/color]  [color=#3895D4]-[/color]  [color=#3899D2]T[/color][color=#3899D2]H[/color][color=#399DD1]E[/color]  [color=#3AA1CF]R[/color][color=#3AA5CD]I[/color][color=#3CADCA]S[/color][color=#3CB1C9]E[/color]  [color=#3DB5C7]O[/color][color=#3DB5C7]F[/color]  [color=#3EB9C6]B[/color][color=#3EB9C6]L[/color][color=#3EB9C6]O[/color][color=#3EBDC4]C[/color][color=#3EBDC4]K[/color][color=#3FC1C2]C[/color][color=#3FC1C2]H[/color][color=#40C5C1]A[/color][color=#40C9BF]I[/color][color=#41CDBE]N[/color]  [color=#42D1BC]R[/color][color=#43D4BB]E[/color][color=#43D4BB]V[/color][color=#43D4BB]O[/color][color=#43D4BB]L[/color][color=#43D4BB]U[/color][color=#43D4BB]T[/color][color=#43D4BB]I[/color][color=#43D4BB]O[/color][color=#43D4BB]N[/color]  [/font][/size]
[size=8pt][font=Arial Black][color=#9e0265][color=white][color=#43d5bb]        [url=https://megatron.site/]WEBSITE[/url]    [color=#202022]✦[/color][/color][/color]  [/color][color=#9e0265]  [color=white][color=#43d5bb][url=https://megatron.site/pdf/Megatron_Official_Whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url]    [color=#202022]✦[/color][/color][/color]  [/color][color=#9e0265]  [color=white][color=#43d5bb][url=https://youtu.be/-tbWhF0Pe3E]LAUNCH EVENT[/url]    [color=#202022]✦[/color][/color][/color]  [/color][color=#9e0265]  [color=white][color=#43d5bb][url=https://twitter.com/MegaTron_MTR]TWITTER[/url]    [color=#202022]✦[/color][/color][/color]  [/color][color=#9e0265]  [color=white][color=#43d5bb][url=https://www.facebook.com/MegaTron01010]FACEBOOK[/url]    [color=#202022]✦[/color][/color][/color]  [/color][color=#9e0265]  [color=white][color=#43d5bb][url=https://t.me/MegaTron_Global]TELEGRAM[/url]    [color=#202022]✦[/color][/color][/color]  [/color][color=#9e0265]  [color=white][color=#43d5bb][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5311268.0]ANN[/url][color=#202022][/color][/color][/color][/font][/size][/td]
[td][size=8pt][color=#368ad9]█

█[/color][/size][/td]
[/tr][/table][/center]

Hero/Legendary Member
━━━━━━━━━━━━━━━
Quote
 
        MEGATRON  -  THE RISE OF BLOCKCHAIN REVOLUTION      
                      WEBSITE        WHITEPAPER        LAUNCH EVENT        TWITTER        FACEBOOK        TELEGRAM        ANN                  
Code:
[center][table][tr]
[td]  
[/td]
[td][size=16pt][font=Arial Black][glow=#368ad9,2,300][color=white]         MEGATRON  -  THE RISE OF BLOCKCHAIN REVOLUTION       [/color][/glow][/font][/size]
[size=8pt][font=Arial Black][glow=#368ad9,2,300]                     [url=https://megatron.site/][color=white][glow=#43d5bb,2,300]   WEBSITE  [/glow][/color][/url]  [/glow][glow=#368ad9,2,300]  [url=https://megatron.site/pdf/Megatron_Official_Whitepaper.pdf][color=white][glow=#43d5bb,2,300]  WHITEPAPER   [/glow][/color][/url]  [/glow][glow=#368ad9,2,300]  [url=https://youtu.be/-tbWhF0Pe3E][color=white][glow=#43d5bb,2,300]  LAUNCH EVENT  [/glow][/color][/url]  [/glow][glow=#368ad9,2,300]  [url=https://twitter.com/MegaTron_MTR][color=white][glow=#43d5bb,2,300]  TWITTER  [/glow][/color][/url]  [/glow][glow=#368ad9,2,300]  [url=https://www.facebook.com/MegaTron01010][color=white][glow=#43d5bb,2,300]  FACEBOOK  [/glow][/color][/url]  [/glow][glow=#368ad9,2,300]  [url=https://t.me/MegaTron_Global][color=white][glow=#43d5bb,2,300]  TELEGRAM  [/glow][/color][/url]  [/glow][glow=#368ad9,2,300]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5311268.0][color=white][glow=#43d5bb,2,300]  ANN  [/glow][/color][/url]                [/glow][/font][/size][/td]
[/tr][/table][/center]

Sumali sa amin

                       


Mga Balita ng Megatron

Work Licence ng Megatron

Mga Video ng Megatron

Sumali sa amin

                       
6  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN] [MAXONE COIN ] STO✅ ⭐Trading gamit ang Maxone Club platform⭐ on: January 21, 2021, 06:25:31 AM
7  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN+BOUNTY] - WebSpaceX Technology - Artificial Intelligence / AI Platform on: November 26, 2018, 10:58:20 AMAng WebSpaceX ay isang artipisyal na kaalaman batay sa pagpo-proseso ng data at teknolohiya ng pagsusuri.

Nagtatayo ito ng sistema batay sa teknolohiya ng artipisyal na kaalaman upang suriin ang iyong data sa lahat ng browser. Layuning magbigay ng WebSpaceX ng mas mahusay, magaling at malinaw na plataporma ng pag-aanalisa.


Habang sinusuri ng WebSpaceX ang mga data mula sa mga tanyag na browser sa buong mundo tulad ng Google, Yandex, Firefox, Opera, Yahoo, Safari at Baidu, nilulutas ng teknolohoya ng artipisyal na kaalaman ang iba't-ibang uri ng pagsubok na hinaharap.WEBSITE ✓✓✓ WHITE PAPER ✓✓✓ TELEGRAM ✓✓✓ TWITTER ✓✓✓ REDDIT ✓✓✓ MEDIUM ✓✓✓ GITHUB ✓✓✓ YOUTUBE ✓✓✓ PLATFORM ✓✓✓ BOUNTYAng WebSpaceX ay isang mataas na teknolohiya para sa pagpoproseso ng data at pag-aanalisa batay sa artipisyal na kaalaman. Ang koponan ng WebSpaceX ay sumusuri sa iyong data sa lahat ng browsers at nagtatayo ng sistema batay sa teknolohiya ng AI.Desentralisadong Plataporma


Ang WebSpaceX ay isang mataas na teknolohiya para sa pagpoproseso ng data at pag-aanalisa batay sa artipisyal na kaalaman. Isang mas matalinong plataporma para sa mas mabuting resulta. Nagdadala na mas mabilis, matalinong marketing. Ang artipisyal na kaalaman ay awtomatikong pinapanigan ang iyong pinaka-mahalagang kabatiran upang makagalaw ka ng mabilis upang makamit ang iyong layunin.Nagko-kontrol na Mekanismo


Kumuha ng mas maraming kontrol sa iyong mga puhunan. Madaling nakikita kung anong parte ng iyong marketing ang gumagana at gumagawa ng alam na desisyon upang pagibayuhin ang pagganap tumitiyak na nagdadala ka ng kalidad na karanasan.Pagre-report at Konklusyon


Magbahagi ng kabatiran sa iyong mga koponan. Gumawa ng impormasyon at kabatiran na magagamit ng iyong buong enterprise upang makapagtrabaho ang mga koponan ng mas maayos.


Gamit ang malawak na sakop ng katangian ng walang komplikadong setting ng WebSpaceX, madali mo maaabot ang iyong ninanais.

Kilalanin ang ganap na tala ng pagbisita sa iyong website at lahat ng pumipigil sa kombersyon sa iyong website. Tulad ng pag-click, pag-scroll ng page, pagpindot ng button at paggalaw ng mouse, maaari mo itala ang lahat ng aktibidad ng iyong bisita at maaari mo maintindihan kung paano inilalayo ng mga bisita ang kanilang komunikasyon at bakit iniiwan ang iyong website bago maabot ang pahina ng transpormasyon.


Ang WebSpaceX System ay binubuo ng limang pangunahing bahagi.


1-Plano 2-Koleksyon ng Data3-Pagpo-proseso ng Data 4-Configuration 5-Pagre-report


Seryosong ganap na kinukuha ng WebSapceX ang seguridad ng mga advertiser at gumagamit ng teknolohiyang pumipigil sa pandaraya sa iba't-ibang uri ng paraan. Ang pamamaraang ito ay naglalaman ng parehong awtomatiko at manual na pamamaraan ng pagsasala. Ang mga malisyosong click at impresyon ay sinasala sa lahat ng baitang.


Sa pamamagitan ng paglalatag ng trabaho para sa makabuluhang mas sopistikadong isa-isang marketing, nag-aalok ang AI ng benepisyo ng pagpapataas sa analytiko, nilalaman at iba pang larangan para sa negosyo na makakakuha ng palabang kalamangan sa pamamagitan ng customer-centric marketing.
.Pangalan ng Token:WebSpaceX
.Ticker:WSPX
.Uri:ERC20 (Ethereum Blockchain)
.Kabuuang Supply:9 bilyong WSPX
.Softcap:4500 ETH
.Hardcap:15830 ETH
.Token Sale ( Crowdsale):01.01.2019 -16.02.2019
.Tinatanggap na pagbili:  ETH
.Presyo:1 WSPX = 0.00000320 eth / 0.00000010 satoshi
.Bonus:1 ETH = 312.500 WSPX %30 bonus TOTAL 406.250 WSPX
.Whitelist/KYC:NO
.Min/Max Personal na Cap:0.1 ETH / Walang limitasyonSupply sa Sales 6.000.000.000 ( 6 billion) Supply sa Bounty2.000.000.000 ( 2 billion) Supply sa Koponan 1.000.000.000 ( 1 billion) Kabuuang Supply 9.000.000.000 ( 9 billion)

Sa Unang bahagi ng ICO pwede makabili kasama ng mga bonus na %30 WSPX at tatagal mula 01.01.2019 hanggang 15.01.2019. Ang pinakamataas na halaga ng sales ay 2 bilyong tokens. Kapag nabenta na ang 2 bilyong tokens, 1. ICO sales ay mawawalang bisa. Ang mga hindi nabentang WSPX Tokens ay ililipat sa ibang baitang (2. bahagi) bago sunugin sa pinakahuling baitang

Sa pangalawang bahagi ng ICO pwede makabili kasama ng mga bonus na % 20 WSPX at tatagal mula 15.01.2019 hanggang 30.01.2019. Ang pinakamataas na halaga ng sales ay 2 bilyong tokens. Kapag nabenta na ang 2 bilyong tokens, 2 ICO sales ay mawawalang bisa. Ang mga hindi nabentang WSPX Tokens ay ililipat sa ibang baitang (3. bahagi) bago sunugin sa pinakahuling baitang

Sa ikatlong bahagi ng ICO pwede makabili kasama ng mga bonus na % 10 WSPX at tatagal mula 01.02.2019 hanggang 15.02.2019. Ang pinakamataas na halaga ng sales ay 2 bilyong tokens. Ang lahat ng tokens na hindi naibenta sa ikatlong baitang bilang kabuuan mula sa 6 bilyong tokens ay susunugin pagkaraan ng baitang na ito.


WEBSITE ✓✓✓ WHITE PAPER ✓✓✓ TELEGRAM ✓✓✓ TWITTER ✓✓✓ REDDIT ✓✓✓ MEDIUM ✓✓✓ GITHUB ✓✓✓ YOUTUBE ✓✓✓ PLATFORM ✓✓✓ BOUNTYArtipisyal na Kaalamang Solusyon ng Teknolohiyang WebSpaceX
8  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN+BOUNTY]CRYPTOMOTORS-THE FIRST DIGITAL AUTOMAKER - COLLECT, TRADE & RACE on: November 18, 2018, 01:21:30 PM


Ang gumagamit: si Vereloin ay ang tutulong sa atin bilang ating Bounty manager! Pareho namin sasagutin ang lahat ng inyong katanugan.
9  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN+BOUNTY]- Greencoin Token - Nilulutas ang mga totoong problema ng mundo on: November 11, 2018, 06:49:49 AMWebsite | Telegram | Twitter | Facebook | Instagram | Reddit | Medium |Whitepaper | Bounty

ANN in Local Languages:

Spanish / Vietnamese / Hindi / Indonesian / Russian
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GNC Token

Nilulutas ang mga totoong problema ng mundo10  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN+BOUNTY - 🌐NOVAM-Distributed Cybersecurity para sa IoT🌐[$1MILLION USD] on: November 05, 2018, 12:33:29 PMPRE-ICO
11  Local / Others (Pilipinas) / [PH] Paano mag-sign ng message?! on: March 04, 2018, 08:30:57 AM
Ito ay orihinal na post ni Shorena. Pumunta dito para sa adisyunal na impormasyon tungkol sa post na ito!

Simula:

Welcome sa mundo ng Bitcoin.

Ang post na sinipi sa ibaba ay gawa ko. Ito ay hindi edited at ito ay naglalaman ng bitcoin address. I-click mo ang link at makikita mo na walang putol-putol na linya sa ilalim ng oras at petsa nito. Tingnan ang post na ito ni Shorena para sa edited post. Ito ay kanyang binago. Narito ang litrato.

My bitcoin address, kindly quote...

16Uh382NnXkCP1w7qGuEL6T9hufHKpbRcP

At pwede akong mag-sign ng message sa address na ito upang patunayan na ako'y nananatiling may access sa private key na pagmamay-ari ng address na ito.


Code:
-----BEGIN BITCOIN SIGNED MESSAGE-----
This is uelque from bitcointalk.org and today is 2018.03.03
-----BEGIN SIGNATURE-----
16Uh382NnXkCP1w7qGuEL6T9hufHKpbRcP
IJRlldK4NzLjoDS0rIcTDgLIJBZaOnS9s3jUxZb4tOAMMU2AAAnIpz3LAMPLMb6+W1mm6tL7DsOyW15tulY3664=
-----END BITCOIN SIGNED MESSAGE-----

Marahil ikaw ay hindi namangha. Ano nga ba, ang signed message, sa tingin mo, ngunit napakaimportante nito kung nais mo makipag-trade sa isang tao. Kasalukyang mayroong hindi bababa sa 3 account sa meta ang pinagtatalunan. Ang pangunahing problema sa kanilang lahat ay: Ang isang tao ay hindi nagawang mag-sign na message, may isang tao na hindi humiling ng signed message para sa trade o ang isang tao ay walang ideya kung paano mag-sign ng message. Gagawin ko ang pinaka-best ko upang ipakita sa inyo kung paano mag-sign ng message at kung paano i-verify ang signed message. Papanatilihin ko rin na updated ang thread na ito alinsunod sa mga pagbabago sa orihinal na thread.

Kung nais mo masaksihan ang iyong address minsan sa hinaharap, gamitin ang thread na ito ni Tomatocage -> https://bitcointalk.org/index.php?topic=996318.0
Isang tao ang magsisipi ng post mo doon upang matiyak na ang hacker na mayroong kontrol sa iyong account ay hindi iyon magagawang baguhin. Tiyakin na maaari ka mag-sign na message sa address na iyong ipo-post. Maaari mo gamitin ang orihinal na thread o ang lokal na thread na ito upang sumubok mag-sign ng message. Susubukan kong i-verify lahat ng post dito.Kung nais mo akong pasalamatan dahil natulungan ka ng thread na ito, mag-post ng signed message dito. At kung iyong ipinarating lamang ng natulungan ka nito, marahil maisip ko na hindi ka man lang nag-abalang basahin ito.
Talatuntunan:
Pagkakaayos:

Tandaan: Palaging isama ang petsa at dahilan kapag gagawa ng message. Kapag nag-sign ka ng generic message maaari itong muling gamitin ng iba.

Kapag nag-sign ka ng message nais mo itong itanghal sa iba at nais nilang i-verify ang message. Upang gawin itong sobrang madali mahalagang gumamit ng partikular na Pagkakaayos. Pwede mo itong baguhin kung kinakailangan, ngunit may ilang bagay na dapat ilagay sa isipan.
Ang bawat simbolo ay mahalaga. Ang mga simbolong > at < sa aking halimbawa ay dapat alisin. Kapag nag-sign ka ng message na kung saan ay mayroong dalawang puwang sa pagitan ng dalawang salita, ang dalawang iyon ay importante sa signature. Iyon ang kabuuang punto ng signature. Tinutuklasan nito kung binago ng iba ang message o hindi. Ang board dito ay may "code" environment na perpekto para dito. Titiyakin nito na walang linebreaks ang idinagdag at madali itong makopya ng ibang tao. Gumamit ako ng parehong kaayusan tulad ng nasa itaas.

Kung nagsulat ka ng post/PM dapat katulad ito ng litrato sa ibaba:


at para sa lahat ng nagbabasa, ganito ang kalalabasan:
Code:
-----BEGIN BITCOIN SIGNED MESSAGE-----
<insert message here>
-----BEGIN SIGNATURE-----
<insert address here>
<insert signature here>
-----END BITCOIN SIGNED MESSAGE-----

Nagdagdag ako ng halimbawa kung paano mag-post ng signed message para sa blockchain.info dito.
Dapat at Di dapat gawin:
Bumalik sa talatuntunan

 • ISAMA ang kasalukuyang petsa. Tinitiyak nito na ang signature ay hindi maaaring gamitin sa ibang araw.
 • ISAMA ang dahilan at maging espesipiko. Tinitiyak nito na ang signature ay hindi maaaring gamitin sa ibang dahilan.
 • ISAMA ang iyong nickname at kung saan mo ito gagamitin. Tinitiyak nito na ang signature ay hindi maaaring gamitin, e.g. ni Shorena sa AcmeCorpTalk.

 • HUWAG gumamit ng kompromisong machine (virus, keylogger, atbp.) upang gumawa ng signature. Binubuksan ng pag-sign ang proteksyon ng iyong wallet parehong paraan sa ginawang paggasta sa bitcoin.
 • HUWAG i-upload ang inyong private key saan man upang makagawa ng signature.
 • HUWAG ibigay ang inyong private key sa kahit na sino upang gumawa ng signature para sa iyo.

Kung sa tingin mo may bagay na nawawala rito? Mag-iwan ng mensahe sa ibaba.
Pay to script hash (P2SH) addresses:
Bumalik satalatuntunan

Walang paraan para sa pay to script hash addresses ng walang private key (Oo, sila ay posible) upang mag-sign ng message. Para sa multi-sig- addresses (subset ng P2SH addresses) mayroong mga private keys, ngunit walang consistent na depenisyon sa kung paano i-verify ang signature para sa message. Sa gayon, imposibleng mag-sign ng message sa isang address na nagsisimula sa 3 sa maaasahang paraan. Sa pagdagdag ng P2SH-P2WPKH addresses (SegWit, ngunit nagsisimula sa 3) ito ay hindi nagbago. Hindi man lang ito nagbago sa bitcoin core, ang ibang wallets ay pumapayag parin sa pag-sign o beripikasyon.

Paggawa ng Signature:
Bumalik sa talatuntunan

Bitcoin Core version v0.10.0
Bumalik sa talatuntunan

link sa larawan -> https://i.imgur.com/qx3C9zl.png

Electrum v 1.9.8
Bumalik sa talatuntunan
Tandaan: Electrum 2.3.1 at 2.5.4 ay halos magkapareho sa ukol na ito.

link sa larawan -> https://i.imgur.com/qXbURuy.png

MultiBit v 0.5.18
Bumalik sa talatuntunan

link sa larawan -> https://i.imgur.com/ftumD67.png

MultiBit HD v 0.1
Bumalik sa talatuntunan

link sa larawan -> https://i.imgur.com/MtDpQjq.png

Blockchain.info
Bumalik sa talatuntunan

Tandaan: Ang Blockchain.info ay isang online wallet, kung gayon ang interface ay maaaring magbago. Dahil walang version number upang ipakita ang pagbabago aking idinagdag ang petsa. Ginamit ko ang stock Tor browser para dito (tingnan ang URL), pero ito ay katulad ng regular na bersyon. Ang black bar ang nagkukubli sa wallet identifier. Isa itong throwaway wallet, ngunit minabuti kong alisin na lamang ang ito.

link sa larawan -> https://i.imgur.com/cNr6wOp.png

Blockchain.info v2 2016.05.11
Bumalik sa talatuntunan

Update (2017.5.13): Ayon sa user na si apoorvlathey posible na mag-sign ng messages sa bagong bersyon. Ang user na si sHeRiLyN1618 ay nag-ulat na ito ay posible lamang para sa imported addresses, at hindi sa address na ginawa ng serbisyo. Para sa higit pang impormasyon basahin ang post na magsisimula rito  -> https://bitcointalk.org/index.php?topic=990345.msg18991565#msg18991565

Update (2016.5.11): Posible na ngayon mag-sign na message gamit ang imported private keys.
Nagsulat si Th0ur007 ng baitang-baitang na gabay dito -> https://bitcointalk.org/index.php?topic=1467458

Tandaan: Ang bagong wallet ng Blockchain.info's ay hindi nagpapahintulot sa iyo upang mag-sign ng message, at hindi ka rin pinahihintulutan na mag-export ng private key upang makapag-sign gamit ang ibang wallet. Mayroonng hindi pulidong trabaho tungkol rito -> https://docs.google.com/document/d/1-2l6xOqcbjs9QWEqSh72RD1d8EEdvG_hQuEXw_f_o6w/edit
Gamitin sa sarili mong panganib!Mycelium 2.3.0 - 2.5.2 sa Android Lollipop
Bumalik sa talatuntunan

Tandaan: Upang kumuha ng preformatted message piliin ang "Share Text + Signature" sa huling baitang, buksan gamit ang e.g. ang iyong Mail programm at kopyahin ang complete message mula doon.

link sa larawan -> https://i.imgur.com/lNgSoEq.png
Coinbase
Bumalik sa talatuntunan

Tandaan: 2018.03.04 Inalis ng Coinbase ang tutoryal.

Tingnan ang kanilang "Paano" sa ngayon: https://support.coinbase.com/customer/portal/articles/1526413-how-do-i-sign-a-message-with-a-bitcoin-address


Bither v.1.3.7.1
Bumalik sa talatuntunan

link sa larawan -> https://i.imgur.com/7Ceew9W.png
Ledger Wallet Bitcoin v.1.10.1
Bumalik sa talatuntunan
Tandaan! ang buong kredito para sa seksyon na ito ay mapupunta kay JeremyB. Pasalamatan mo sila, hidi ako!

Link sa larawan -> https://i.imgur.com/2h22aN6.png
Trezor Wallet
Bumalik sa talatuntunan
Tandaan: ang buong kredito para sa seksyon na ito ay mapupunta kay JeremyB. Pasalamatan mo sila, hidi ako!

Link sa larawan -> https://i.imgur.com/mvg884g.png


Pagpapatunay sa Signature:
Bumalik sa talatuntunan

Blocktrail
Bumalik sa talatuntunan

link: https://www.blocktrail.com/BTC?verifysignedmessage=1

Tandaan: Ang serbisyong ito ay nangangailangan ng JavaScript at maaaring hindi gumana sa lahat ng browsers.

Tamang Signature

link sa larawan -> https://i.imgur.com/CSI1CeX.pngMaling Address

link sa larawan -> https://i.imgur.com/4aWAAau.pngMaling Signature & Binagong Message

link sa larawan -> https://i.imgur.com/eA5Zl5e.pngMali at Binagong Signature

link sa larawan -> https://i.imgur.com/fPS8V0w.png

Chain Query Alpha
Bumalik sa talatuntunan

link: http://chainquery.com/bitcoin-api/verifymessage

Tamang Signature

link sa larawan -> https://i.imgur.com/Wxtg5gD.pngMaling Signature at Binagong Address

link sa larawan -> https://i.imgur.com/AnDpyYW.pngMaling Signature at Binagong Message

link sa larawan -> https://i.imgur.com/kOLx0K8.pngMali at Binagong Signature

link sa larawan -> https://i.imgur.com/Nvs7wtY.png

coinig.com
Bumalik sa talatuntunan

Idaragdag ASAP Mukhang bugged kapag nagbe-verify ng mga messages na mayroong isang linebreak.Idaragdag ito sa oras na maayos.Brainwallet.github.io
Bumalik sa talatuntunan

Tandaan: 2018.03.02: Bagong link https://brainwalletx.github.io/#verify

Tandaan: 2015.12.20: Ang Brainwallet ay mayroong kopya rito -> http://wallet-2sx53n.sakurity.com/#verify

Tandaan: 2015.08.08: Ang Brainwallet ay hindi na nagagamit, ang mga lumang larawan ay nananatiling naka-link.

Tandaan: 2015.04.03: Napansin ko na ang site ay pinabuti simula noong ginawa ko ang larawan sa ibaba. Ang updated na bersyon ngayon ay pumapayag na i-input ang address, ang message at ang signature ng magkahiwalay tulad ng bitcoin-qt/core. Dahil ang lumang paraan ay nananatiling gumagana, hindi ko in-update ang mga larawan Salamat kay [/url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=990345.msg31257348#msg31257348]JeremyB[/url] para sa pag-update ng mga larawan.

link: https://brainwallet.github.io/#verify kopya: http://wallet-2sx53n.sakurity.com/#verify

(Bitcoin-QT) Tamang Signature


Link sa larawan -> https://i.imgur.com/hlkBkji.png

(Bitcoin-QT) Maling Signature


Link sa larawan -> https://i.imgur.com/VEqKAeE.png

(Bitcoin-QT) Tamang Signature at Nawawalang address


Link sa larawan -> https://i.imgur.com/LefpKPC.pngTamang Signature


link sa larawan -> https://i.imgur.com/75MFIiH.png

Maling Signature at Nawawalang Address


link sa larawan -> https://i.imgur.com/GD2tzVJ.png

Maling Signature


link sa larawan -> https://i.imgur.com/okc8Q2K.pngTrezor
Bumalik sa talatuntunan
Tandaan: Ang buong kredito para sa seksyon na ito ay mapupunta kay JeremyB. Pasalamatan mo sila, hidi ako!

Tamang Signature

Link sa larawan -> https://i.imgur.com/XgICUy7.png


Maling Signature

Link sa larawan -> https://i.imgur.com/Y3LIVPT.png

Lisensya (CC BY-SA 3.0):
Bumalik sa talatuntunan

Ikaw ay malaya na:
 • I-share - kopyahin at muling ipamahagi ang materyal sa anumang medium o pagkakaayoscopy
 • I-angkop - remix, ibahin ang anyo, at itayo ayon sa materyal
sa kahit anumang dahilan, maging komersyo. Hindi ko pwedeng bawiin ang kalayaang ito hangga't sinusunod mo ang mga termino ng lisesnya.

Sa ilalim ng mga sumusunod na termino:
 • Atribusyon - Kailangan mong magbigay ng kredito (binabanggit ang aking pangalan [uelque] ay sapat na), magbigay ng link sa lisensya, at ipahiwatig kung may mga nagawang pagbabago.
 • ShareAlike - Kapag iyong ni-remix, binago ng anyo, o itayo itayo ayon sa materyal, dapat mo ibahagi ang iyong kontribusyon sa ilalim ng parehong lisensya (tingnan ang link).Adisyunal na Impormasyon:
Bumalik sa talatuntunan

Ako ay isang hamak na tagasalin lamang sa lingwaheng Tagalog ng orihinal na post ni shorena at halos lahat ng impormasyong nilalaman nito ay nagmula sa kanya at sa tulong ng ibang nag-magandang loob. Ang pasasalamat ay para sa kanila, at di para sa akin!
Isa rin itong rebisyon ng orihinal na patnubay tungkol sa pagsa-sign ng message, kung saan simple kong inalis ang ilang bahagi na angkop ayon sa pagbabahagi ko nito.

Ang post na ito ay inilimbag sa ilalim ng parehong lisensya (CC BY-SA 3.0), sa wikang Tagalog.Nilagdaang Bersyon:

Code:
-----BEGIN BITCOIN SIGNED MESSAGE-----
Ako si uelque mula sa bitcointalk.org at ngayon ay ika-4 ng Marso 2018
Aking nilimbag ang Tagalog na bersyon ng patnubay na post ni shorena sa ilalim ng lisensyang CC BY-SA 3.0
Link patungo sa orihinal na patnubay    : https://bitcointalk.org/index.php?topic=990345.0
Link sa patnubay na isinalin sa Tagalog : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3062163.
-----BEGIN SIGNATURE-----
16Uh382NnXkCP1w7qGuEL6T9hufHKpbRcP
ICLP+3ze7Wownrz1e4Mg2Ke9Ig7nbsUGhLrzI/Usacd+QIma1yyoywfVFwEwywl5DWFSeR7r35/Ft3wnjh+SvjY=
-----END BITCOIN SIGNED MESSAGE-----changelog:
Code:
2018.03.05 - Hindi na umiiral ang tutoryal ng Coinbase, Idinagdag ni shorena sa orihinal na post ang link ng Bersyong Tagalog bilang opisyal na pagsasalin sa Filipino
2018.03.04 - Idinagdag ang Adisyunal na Impormasyon
2018.03.04 - Pagsasalin sa lingwaheng Tagalog at Rebisyon

todo:
Code:
Isalin sa lingwahe at idagdag ang mga adisyunal na impormasyon mula sa orihinal na post : https://bitcointalk.org/index.php?topic=990345.0

12  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH] 💠DIWtoken.com 💠 [BOUNTY][NEW AIRDROP: Telegram]💠[ICO]💠[WHITELIST OPEN] on: February 23, 2018, 09:02:01 AM
Ang opisyal na Petsa ng Pre-ICO ay 06-20 ng Marso 2018, at ICO ay 27 ng Marso - 10 ng Abril 2018.

DIW

Ang iyong "Virtual na Buhay" Ligtas at Desentralisado!

Website | Telegram | Twitter | Facebook | Instagram | Reddit | Medium |Whitepaper | Bounty

Ang aming whitelist ay bukas para sa rehistrasyon - Bisitahin ang DIWtoken.com at maging maagang ibon!

Ang DIW Token Pre-ICO at ICO crowdsale na i-aanunsyo.


ANN sa mga Lokal na Lingwahe:Arabic | Chinese | Croatian | Dutch | French | German | Greek | Hebrew | Hindi | Indonesian
Italian | Japanese | Korean | Polish | Portuguese | Romanian | Russian | Scandinavian | Spanish | Turkish
13  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][BOUNTY]Сrassula Сapital - Investment Partnership on: January 17, 2018, 01:01:36 PMMga opisyal na tuntunin ng bounty Сrassula Сapital

Simulang petsa ng ICO - 18/01/2018
Pagtatapos na petsa - 10/03/2018
Galak naming iaanunsyo ang opisyal na imporamsyon ng bounty campaign.
Ang kabuuang pool ng mga bonus na programa ay $100 000. Ang bayad ay gagawin sa anyong ETH.

35% - Signature at avatar sa bitcointalk
15% - Translation at moderation ng mga topic
20% - Blogs at mass media
10% - Facebook
10% - Twitter
5% - Youtube
2% - Telegram
3% - Subscription tasks

Ang resulta ng bounty campaign, kabilang ang kalkulasyon na kinitang token, ay ipapahayag sa loob ng isang linggo ng pagtatapos ng ICO.1. Signature at avatar sa bitcointalk

Ang share ng bounty sa subscription campaign ay 35%

Mga kinakailangan:
●   Kailangan mong sumulat ng 15 na may matataas na kalidad na post kada linggo.
●   Ang pinapayagang publikasyon ay dapat magkaroon ng habang kahit 75 karakter .
●   Dapat ikaw ay aktibong user, huwag sulatin ang lahat ng mensahe sa loob ng isang araw.
●   Ang Bitcointalk account ay dapat walang negatibong kredibilidad.
●   Ang mga mensaheng walang kahulugan, wala sa topic o spam ay hindi ibibilang.
●   Ang mensahe ay dapat ilagay lamang sa loob ng seksyong "Alternate cryptocurrencies", o sa iba pang seksyon ng ibang lingwahe.
●   Ipinagbabawal ang maraming accounts.
●   Kung hindi mo magawa ang minimong kinakailangan sa loob ng 2 linggo, hindi ka makatatanggap ng anumang shares, at ikaw ay aalisin sa campaign.
●   Upang makatanggap ng gantimpala, kailangang mayroon ka pa ring signature hanggang sa pagtatapos ng ICO.
●   Kapag inalis mo ang signature, ang gantimpala ay hindi ibibigay.

Charges at alokasyon ng shares:
●   Member - 1 share
●   Full Member - 2 share
●   Sr. Member - 3 shares
●   Hero Member - 4 shares
●   Legendary - 5 shares
●   Paglalagay ng avatar + personal text + 1 share.

Personal text: http://crassula.capital

Avatar


Signature

***Member***

Code:
[center][table]
[tr]

[td]
[tr][/tr]
[tr][font=Calibri][size=13pt][url=http://crassula.capital/][color=#001734]Crassula Capital[/color][/url][/size]
[url=http://crassula.capital/][color=#001734][u]Investment Partnership[/u][/color][/url]    [/font][/tr]
[tr][/tr]
[/td]

[td]
[size=2pt][color=#001734][/color]
[/size]
[/td]


[td]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][font=Calibri][size=13pt]    [url=http://crassula.capital/uploads/pres_crassula_en.pdf][color=#001734]PRESENTATION[/color][/url]    [/size][/tr]
[tr][/tr]
[/td]

[td]
[size=2pt][color=#001734][/color]
[/size]
[/td]

[td]
[tr][/tr]
[tr][right][font=Calibri][size=13pt][url=http://crassula.capital/][color=#001734][u]ICO DATE:[/u][/color][/url][/size]
    [url=http://crassula.capital/][color=#001734]January 18, 2018[/color][/url][/font][/right][/tr]
[tr][/tr]
[/td]

[/tr]
[/table][/center]

***Full Member***

Code:
[center][table]
[tr]

[td]
[table][tr][td][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td][font=Calibri][url=http://crassula.capital/uploads/pres_crassula_en.pdf][color=#00b137][size=12pt][b]Presentation[/b][/size][/color][/url]         [/font][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr][/table]
[/td]


[td]
[size=2pt][color=#00b137]                    
[/color]
[/size]
[/td]

[td]
[table][tr][td][center][font=Calibri][size=10pt][url=https://www.facebook.com/groups/575697616107171/about/][color=#001734][b]Facebook[/b][/color][/url][color=#00b137][size=10pt]  •  [/size][/color][url=https://vk.com/public159083560][color=#001734][b]VK[/b][/color][/url][color=#00b137][size=10pt]  •  [/size][/color][url=https://twitter.com/crassulacapital][color=#001734][b]Twitter[/b][/color][/url][color=#00b137][size=10pt]  •  [/size][/color][url=https://t.me/joinchat/BbKCLA1Cy6iencLRzvylTA][color=#001734][b]Telegram[/b][/color][/url][/size][/font][/center][/td][/tr]
[tr][td][center][font=Calibri][size=12pt][b][url=http://crassula.capital/][color=#001734]Crassula Capital[/color] [color=#00b137]is Investment Partnership[/color][/url][/b][/size][/font][/center][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr][/table]
[/td]


[td]
[size=2pt][color=#00b137]      
[/color]
[/size]
[/td]

[td]
[table][tr][td][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td][font=Calibri][url=http://crassula.capital/][size=10pt][b][color=#00b137]ICO DATE:[/color][color=#001734]   January 18, 2018[/color][/b][/size][/url][/font][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr][/table]
[/td]

[/tr]
[/table][/center]

***Sr. Member***

Code:
[center][table]
[tr]

[td]
[tr][/tr]
[font=Calibri][size=20pt][b][url=http://crassula.capital/][color=#001734]Crassula Capital[/color][color=#00b137][size=14pt]   is Investment Partnership[/size][/color][/url] [/b][/size][/font]
[/td]

[td]
[size=2pt][color=#00b137]

[/color]
[/size]
[/td]

[td]
[tr][/tr]
[tr][color=#00b137][size=10pt]  • [/size][/color][url=http://crassula.capital/uploads/pres_crassula_en.pdf][color=#001734][b][size=9pt]Presentation[/size][/b][/color][/url][/tr]
[tr][color=#00b137][size=10pt]  • [/size][/color][url=https://#][color=#001734][b][size=9pt]Theme ENG[/size][/b][/color][/url][/tr]
[/td]


[td]
[tr][/tr]
[tr][color=#00b137][size=10pt] • [/size][/color][url=http://crassula.capital/uploads/wp_crassula_en.pdf][color=#001734][b][size=9pt]White paper[/size][/b][/color][/url]   [/tr]
[tr][color=#00b137][size=10pt] • [/size][/color][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2645158][color=#001734][b][size=9pt]Theme RUS[/size][/b][/color][/url][/tr]
[/td]

[td]
[size=2pt][color=#00b137]

[/color]
[/size]
[/td]

[td]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][size=11pt]   [url=https://www.facebook.com/groups/575697616107171/about/ ][color=#001734][size=10pt][b]FB[/b][/size][/color][/url]  [url=https://vk.com/public159083560][color=#001734][size=10pt][b]VK[/b][/size][/color][/url]  [url=https://twitter.com/crassulacapital][color=#001734][size=10pt][b]TW[/b][/size][/color][/url]  [url=https://t.me/joinchat/BbKCLA1Cy6iencLRzvylTA][color=#001734][size=10pt][b]TG[/b][/size][/color][/url]  
[/size][/tr]
[/td]

[td]
[size=2pt][color=#00b137]

[/color]
[/size]
[/td]

[td]
[tr][/tr]
[tr][font=Calibri][size=13pt][url=http://crassula.capital/][color=#00b137][b]ICO DATE:[/b][/color][/url][/size]
[url=http://crassula.capital/][color=#001734][b]January 18, 2018[/b][/color][/url][/font][/tr]
[tr][/tr]
[/td]

[/tr]
[/table][/center]

***HERO/Legendary***


Code:
[center][table]
[tr]

[td]
[table][tr][td][/td][/tr][/table]
[font=Calibri][size=20pt][b][url=http://crassula.capital/][color=#fff][glow=#00b137,2,300]     Crassula Capital     [/glow][/color][color=#fff][size=20pt][glow=#001734,2,300]   [size=14pt]is Investment Partnership[/size]   [/glow][/size][/color][/url][/b][/size][/font]
[/td]
[td]
[size=2pt][color=#00b137]

[/color]
[/size]
[/td]

[td]
[table][tr][td][/td][/tr]
[tr][td][glow=#001734,2,300][color=#00b137][size=10pt]  • [/size][/color][url=http://crassula.capital/uploads/pres_crassula_en.pdf][color=#fff][b][size=9pt]Presentation    [/size][/b][/color][/url][/glow][/td][/tr]
[tr][td][glow=#001734,2,300][color=#00b137][size=10pt]  • [/size][/color][url=https://#][color=#fff][b][size=9pt]Theme ENG      [/size][/b][/color][/url][/glow][/td][/tr][/table]
[/td]


[td]
[table][tr][td][/td][/tr]
[tr][td][glow=#001734,2,300][color=#00b137][size=10pt]  • [/size][/color][url=http://crassula.capital/uploads/wp_crassula_en.pdf][color=#fff][b][size=9pt]White paper   [color=#001734].[/color] [/size][/b][/color][/url][/glow][/td][/tr]
[tr][td][glow=#001734,2,300][color=#00b137][size=10pt]  • [/size][/color][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2645158][color=#fff][b][size=9pt]Theme RUS      [/size][/b][/color][/url][/glow][/td][/tr][/table]
[/td]

[td]
[size=2pt][color=#00b137]


[/color]
[/size]
[/td]

[td]
[table][tr][td][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td][size=14pt][glow=#001734,2,300]   [url=https://www.facebook.com/groups/575697616107171/about/][color=#fff][size=13pt][b]FB[/b][/size][/color][/url]  [url=https://vk.com/public159083560][color=#fff][size=13pt][b]VK[/b][/size][/color][/url]  [url=https://twitter.com/crassulacapital][color=#fff][size=13pt][b]TW[/b][/size][/color][/url]  [url=https://t.me/joinchat/BbKCLA1Cy6iencLRzvylTA][color=#fff][size=13pt][b]TG[/b][/size][/color][/url]  
[/glow][/size][/td][/tr]
[tr][td]
[/td][/tr][/table]
[/td]

[td]
[size=2pt][color=#00b137]


[/color]
[/size]
[/td]

[td]
[table][tr][td][/td][/tr]
[tr][td][size=20pt][glow=#001734,2,300][font=Calibri][size=13pt][url=http://crassula.capital/][color=#00b137][b]   ICO DATE:          [/b][/color][/url][/size]
[url=http://crassula.capital/][color=#fff][size=10pt][b]    January 18, 2018  [/b][/size][/color][/url][/font][/glow][/size][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr][/table]
[/td]

[/tr]
[/table][/center]
2. Translation at moderation ng mga topic

Ang share ng bounty ay 15%

Mga kinakailangan:
● Ang paggamit ng Google Translate at ng iba pang online-translators ay ipinagbabawal. Ang mga kalahok, na gumamit ng Google Translate ay tatanggalin kaagad.
● Isang lingwahe lamang ang pwedeng i-reserba ng isang tao para sa translation.

Charges and alokasyon ng shares:
● ANN topic translation: 1 shares
● Translation ng topic na ito (Bounty): 1 shares
● Document translation sa iyong lingwahe: 5 shares
 
Nagbibigay kami ng bonus na programa sa mga kalahok upang i-translate ang imporamsyon sa mga sumusunod na lingwahe:

● Chinese - ANN, Bounty at Whitepaper Pre-reserved, user: cryptomeo
● Arabian - ANN & BOUNTY Pre-reserved, user: tarseb90
● French - Pre-reserved, user: vescatanger
● German - Pre-reserved, user:    su1kata
● Romanian  - Ann&Bounty DONE, user: SergiuHD
● Indonesian - ANN, WP at bounty Pre-reserved, user: trinaldao
● Turkish - ANN, WP at bounty Pre-reserved, user:  mrpupil
● Hindi  - ANN, Bounty at Whitepaper Pre-reserved, user: saharsh89
● Filipino - ANN, Bounty at Whitepaper Pre-reserved, user: uelque
● Portuguese - ANN, Bounty at Whitepaper Pre-reserved, user: islandpedro
● Greek
● Dutch - ANN at Bounty Pre-reserved, user: Jorneiro
● Spanish
● Vietnamese - Pre-reserved, user MrSpasybo
● Italian - Pre-reserved ANN, Bounty,  user: Piggy,  

Pwede kang magbigay ng ibang lingwahe para sa translation.
Ang lingwahe ay ituturing na nakareserba pagkaraan ng kumpirmasyon.
3. Facebook campaign

Ang share ng bounty sa Facebook ay 10%

Mga kinakailangan ng account:
● Dapat mayroong facebook account
● Maging subscriber ng aming page - https://www.facebook.com/groups/575697616107171
● Mayroon dapat kahit 300 na friends
● Isang Facebook account lamang ang pwede mong gamitin
● Ang iyong account ay dapat pampublikong account
● Maglagay ng like sa lahat ng post kahit tatlong beses sa isang linggo

Upang makatanggap ng gantimpala, ang bawat partisipante ay dapat lumahok hanggang sa katapusan ng ICO.

Charges at alokasyon ng shares:
● 300 - 999 friends/subscribers - 1 share
● 1000 - 5000 friends/subscribers - 2 shares
● Over 5000 friends/subscribers - 3 shares

Ang shares ay tatasahin isang beses sa isang linggo. Maaari kang sumali sa kumpanya sa panahon ng buong ICO. Ang bilang ng friends/subscribers ay hindi na mababago sa sandali ng pagrehistro.
4. Twitter campaign

Ang share ng bounty sa Twitter ay 10%

Mga kinakailangan ng account:
● Mayroong account sa Twitter.
● Maging subscriber ng aming page - https://twitter.com/crassulacapital
● Mayroon dapat kahit 300 na subscribers
● Isang account lamang ang pwede mong gamitin
● Ang Twitter audit ay dapat hindi mas mababa sa 90% ng totong mga followers, (pwede mo itong i-check dito https://www.twitteraudit.com)
● Maglagay ng like sa lahat ng post kahit tatlong beses sa isang linggo
● Mag-post ng tweets kahit 2 kada linggo na mayroong hashtags #crassula_capital
● Mag-retweet kahit tatlong post sa isang linggo sa loob ng tatlong araw pagkaraan ng kanilang publikasyon.

Upang makatanggap ng gantimpala, ang bawat partisipante ay dapat lumahok hanggang sa katapusan ng ICO.

Charges at alokasyon ng shares:
● 300 - 999 subscribers - 1 shares
● 1000 - 9999 subscribers - 2 shares
● Over 10,000 subscribers - 3 shares

Ang shares ay tatasahin isang beses sa isang linggo. Maaari kang sumali sa kumpanya sa panahon ng buong ICO.
5. Telegram campaign

Ang share ng bounty sa Telegram ay 2%

Mga kinakailangan:
●   Isang mensahe sa Telegram kasama ng link sa opisyal na website http://crassula.capital .
Kailangan mong gumawa ng post sa Telegram channel o sa group tungkol sa http://crassula.capital, at maglagay ng hashtag  #crassula_capital  . Isang post bawat araw lamang ang ibibilang.

Charges at alokasyon ng shares:
● 300 - 999 subscribers - 1 share
● 1 000 - 4 999 subscribers - 5 shares
● 5 000 - 14 999 subscribers - 10 shares
● 15 000 - 50 000 subscribers - 30 shares
● Higit sa 50 000 subscribers, ang iyong gantimpala para sa paglahok ay personal na pag-uusapan.
6. YouTube campaign

Ang share ng bounty sa YouTube ay 5%

Mga kinakailangan ng account:
● Ang iyong youtube account ay dapat mayroong kahit 1000 na totoong mga subscribers.
● Isang video bawat linggo lamang ang ibibilang
● Hindi mo dapat burahin ang iyong video sa panahon ng Youtube campaign at isang linggo pagkaraan nito.

Charges at alokasyon ng shares:
● 1 000 - 5 000 subscribers - 1 share
● 5 001 - 15 000 subscribers - 2 shares
● 15 001 - 50 000 subscribers - 3 shares
● Higit sa 50 000 subscribers, ang iyong gantimpala para sa paglahok ay personal na pag-uusapan

Ang iyong review ay dapat bukod tangi at mayroong link sa opisyal na website.
7. Blogs at mass media

Ang share ng bounty ay 20%

Maaari kang magsulat ng article sa mga popular resources na may kaugnayan sa finance, blockchain, cryptocurrencies.

Mga kinakailangan:
● Ang article ay dapat maglaman ng kahit 1000 na karakter
● Ang article ay dapat maglaman ng graphic materials (imahe) at higit sa 2 links sa ICO site
● Bukod tanging nilalaman (impormasyon mula sa websites at resources mula sa mga balita ay hindi ibibilang).
● Ang mga article ay dapat i-post sa anumang website bukas para sa lahat.

Charges at alokasyon ng shares:
Ang shares ay charge mula sa 0 hanggang 3 ayon sa diskresyon ng koponan at depende kung saang resource ang article ay ipinaskil, gaano karaming pagdalo mayroon ang website, pati na rin ang kalidad at kaibahan ng nilalaman.
8. Subscription tasks campaign

Ang share ng bounty ay 3%

Mga kinakailangan:
● Kailangan mong i-follow ang lahat ng accounts ng Сrassula Сapital, na binanggit sa ibaba. Kapag hindi ka nag-follow sa alinman sa mga account, hindi ka makatatanggap ng anumang gantimpala.
● Kailangan mong manatiling follower hanggang sa pagtatapos ng campaign.
● Ang iyong account ay dapat pampublikong nakikita, upang magsuri namin ang iyong subskripsyon.

Mga channels na dapat i-follow:
1. Facebook
2. Telegram
3. Twitter
4. Vkontakte (optional)

Charges at alokasyon ng shares:
Ang shares ay isang beses tatasahin pagkatapos ng bounty campaign
● Subskripsyon sa lahat ng mga account - 1 share14  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN][ICO]Сrassula Сapital - Investment Partnership on: January 17, 2018, 12:32:52 PM

Ang Crassula Capital ay mayroong mas maraming oportunidad kaysa sa pribadong mamumuhunan, binabawasan ang panganib at halaga ng transaksyon at bumubuo ng epektibong stratehiya para sa mapagsapalarang trading at mahabang panahong pamumuhunan.
Bonus na skala

Ang mga mamimili ay makukuha ang cashback sa sunod mula sa bawat sold out tokens. Mas maraming tokens ang ibebenta pagkaraan mo, mas maraming cashback ang iyong makukuha. Ang mga bonus ay ibibigay pagkatapos ng ICO.

15  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN+BOUNTY][ICO]🎁🎅 XmasCoin-Do well by doing good sa blockchain world! 🎅 on: December 14, 2017, 01:01:17 PM
ANNOUNCEMENT

https://imgur.com/xevcjOI

🎅XMASCOIN🎅Maging mahusay sa paggawa ng mabuti

Ngayong taon nais ni Santa Claus na ihatid natin ang mga regalo dahil sa pagitan ng reindeer na nagpapanatili, ilang mga kinukumpuning sleigh at breathing tax, ay tumataas ang halaga at ang wallet ay walang laman.

Ngayon ang tamang oras upang mag-isip ng magagandang intensyon para sa susunod na taon, kabilang ang mga (lehitimo) upang kumita at sa parehong panahon lumahok sa isang mahalagang proyekto.
Sa dahilang ito, si Santa Claus ay sabik na makatanggap ng pondo upang kumpletuhin ang pagpapadala ng regalo para sa taong ito.

Nais naming pagalawin ang aming kamalayan, kahit kaunti man lang.

Ang 50% ay ibibigay sa charity. Ang ang mga donasyon ay ipapakita.

Ikaw ay hinirang na lumahok sa proyektong ito. Isang kahanga-hangang proyekto!

Ang iyong kagandahang-loob ay aayusin hanggang sampung beses (10x) sa mga tokens na binili mo dito kasama ng "BlackBox" tokens! At mapapasaya mo si Santa Claus!


🎁 Mga Gantimpala 🎁

Para sa bawat token na binili mo, makakatanggap ka, bilang karagdagan sa XmasCoins at isang bonus, mas mataas hanggang sampung beses sa proyektong tokens ng "BlackBox" sa Marso:

   Sa Disyembre 15: 50% Bonus + 10x "BlackBox" tokens.
       Sa Disyembre 25: 30% Bonus + 5x "BlackBox" tokens.
       Sa Disyembre 31: 20% Bonus + 5x "BlackBox" tokens.
       Sa Enero 07: 0% Bonus + 2x "BlackBox" tokens.


Bilang karagdagan, ang lahat ng rehistradong kalahok na magbibigay ng kahit 0.1 ETH sa Disyembre 25 ay ihihirang na aktibong makilahok sa ilang operasyunal na pagpipilian na may kaugnayan sa Phase 1 ng "BlackBox" na proyekto (i-popost ang distribusyon ng token ), pati na rin ang maagang access sa proyekto at produkto.

Advent calendar

Sa Disyembre 15, si Santa Claus ay magpa-publish ng Advent calendar at araw-araw ay magbubukas ng box na mayroong isang bagay tungkol sa "BlackBox" na proyekto.


Pagbubuod

🎁 1 ETH = 3,000 XMX pero ngayong taon ikaw ay naging mabuti makakatanggap ka ng hanggang 50% o higit pang XMX para sa 1 ETH 🎁

🎁Sa Marso makakatanggap ka ng hanggang sa halagang katumbas ng ~10 ETH para sa 1 ETH sa BBQ ("BlackBox") coins. 🎁
Walang eksaherasyon, ito ay maingat na kinalkulang gantimpala, madaling na-aabsorb ng proyekto, kaya naman mayroong seguridad sa hard cap. 🎁

🎁Sa mga makikilahok sa Disyembre 15 ay magkakaroon ng oprtunidad upang aktibong makisali sa ilang pinagpipilian depende sa hinggil sa BlackBox na proyekto at sa ICO nito. 🎁

Malaking kalamangan para sa masuswerteng iilan. Kailangan mong pasalamatan si Santa Claus!


BlackBox ng proyekto

Hindi pa namin sa ngayon ibubunyag ang mga detalye ng proyekto, kailangan mo lamang malaman na hindi ito isang katatawanan o scam.
Ito ay totoong proyekto na mayroong totoong koponan at totoong merkado.
Mayroon nang ilang handang mga bagay, ilang kailangang gawin, ilang kailangang subukan. Ngunit tiyak na hindi scam.

Bisitahin ang XMASCOIN.ORG o magsisisi ka sa huli!

Malaking kalamangan para sa masuswerteng iilan. Kailangan mong pasalamatan si Santa Claus!Link sa aming website: https://www.xmascoin.org

Link sa aming Whitepaper: https://xmascoin.org/whitepaper.pdf

Social Media
Twitter: https://twitter.com/XmasCoin_2017
Facebook: https://www.facebook.com/XmasCoin/

BOUNTY

XmasCoin BOUNTY PROGRAM

Hard launch para sa XmasCoin, pero tandaan, ang paggawa ng mabuti ay mabuti para sa iyo!
Gagawa kami ng mabuti at magbibigay ng bagong project tokens ng maaga, tulungan niyo kaming tumulong sa iba!

Nag-aalok kami sa mga partisipante ng kabuuang alokasyon na 1% (100,000 XMX) mula sa aming kabuuang supply ng token at ilalaan ayon sa mga sumusunod:

Signature at Avatar (30%)
Bitcointalk translations (20%)
Social Media (Twitter, Facebook, Telegram, Reddit) (25%)
Blog & Media (25%)

Importante
Lahat ng kalahok ng bounty ay kailangan i-report ang lahat ng kanilang sosyal na aktibidad sa thread na ito bawat sabado/linggo.

BitcoinTalk Signature

30% ng kabuuang token ng bounty ang nakareserba para sa signature at avatar campaign. Ilagay ang signature at avatars ng iyong profile at Punan ang form: https://xmascoin.org/bounty.html

Jr. Member: 10 stakes bawat linggo
Member: 20 stakes bawat linggo
Full Member: 30 Stakes bawat linggo
Sr. Member: 50 Stakes bawat linggo
Hero and Legendary: 60 Stakes bawat linggo

15 na adisyunal na stakes bawat linggo para sa pagdaragdag ng Avatar sa inyong proile (Full Members pataas): https://i.imgur.com/L9Tnqca.png

JR MEMBER
Code:
[center][url=https://www.xmascoin.org/]??              XMASCOIN              ??[/url]
[u]DO WELL BY DOING GOOD[/u]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2533263.0]ANN[/url]? [url=https://www.xmascoin.org/]| HOMEPAGE[/url] [url=https://www.xmascoin.org/whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url] [url=https://www.twitter.com/XmasCoin_2017/]TWITTER[/url]? [url=https://www.facebook.com/XmasCoin/]FACEBOOK[/url]? [url=https://t.me/joinchat/F6tku0Zh9HgEP0iyQu9wig]TELEGRAM[/url]?[/center]

Quote

MEMBER
Code:
[center][color=#ff0000][url=https://www.xmascoin.org/]??              XMASCOIN              ??[/url]
[u]DO WELL BY DOING GOOD[/u][/color]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2533263.0]ANN[/url]? [url=https://www.xmascoin.org/]| [color=#ff0000]HOMEPAGE[/color][/url] [url=https://www.xmascoin.org/whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url] [url=https://www.twitter.com/XmasCoin_2017/][color=#ff0000]TWITTER[/color][/url]? [url=https://www.facebook.com/XmasCoin/]FACEBOOK[/url]? [url=https://t.me/joinchat/F6tku0Zh9HgEP0iyQu9wig][color=#ff0000]TELEGRAM[/color][/url]?[/center]

Quote

FULL MEMBER
Code:
[center][size=16px][b][url=https://www.xmascoin.org/]??[/url]             [color=#ff0000] XMASCOIN              [url=https://www.xmascoin.org/]??[/url]
[u]DO WELL BY DOING GOOD[/u][/color][/b]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2533263.0]ANN[/url]? [url=https://www.xmascoin.org/]| [color=#ff0000]HOMEPAGE[/color][/url] [url=https://www.xmascoin.org/whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url] [url=https://www.twitter.com/XmasCoin_2017/][color=#ff0000]TWITTER[/color][/url]? [url=https://www.facebook.com/XmasCoin/]FACEBOOK[/url]? [url=https://t.me/joinchat/F6tku0Zh9HgEP0iyQu9wig][color=#ff0000]TELEGRAM?[/color][/url][/size][/center]

Quote
??             XMASCOIN              ??
DO WELL BY DOING GOOD

ANN? | HOMEPAGE WHITEPAPER TWITTER? FACEBOOK? TELEGRAM?

SENIOR MEMBER or HERO/LEGENDARY MEMBER
Code:
[center][table]
[tr]
[td][size=2px]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[/size][/td]

[td][size=30pt][glow=#ff0000,1][url=https://www.xmascoin.org/][color=#fff] XMAS[/color][color=#c4daff]COIN[/color][/url][/glow][/size][/td]

[td][size=2px]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[color=#003bff]¦¦[/color]
[color=#ff0000]¦¦[/color]
[/size][/td]

[td][center][b][size=16px][color=#003bff]DO WELL BY DOING GOOD[/color][/size][/b]
[size=14px][color=#003bff]?     ?    ?    ?   ?   ?  ?  ? ? ? ?  ?  ?   ?   ?    ?    ?     ?[/color][/size][b]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2533263.0]ANN[/url]? [url=https://www.xmascoin.org/]| [color=#ff0000]HOMEPAGE[/color][/url] [url=https://www.xmascoin.org/whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url] [url=https://www.twitter.com/XmasCoin_2017/][color=#ff0000]TWITTER[/color][/url]? [url=https://www.facebook.com/XmasCoin/]FACEBOOK[/url]? [url=https://t.me/joinchat/F6tku0Zh9HgEP0iyQu9wig][color=#ff0000]TELEGRAM[/color][/url]?
[/b][/center][/td]

[/tr]
[/table][/center]

Quote

¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
XMASCOIN
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
¦¦
DO WELL BY DOING GOOD
?     ?    ?    ?   ?   ?  ?  ? ? ? ?  ?  ?   ?   ?    ?    ?     ?
ANN? | HOMEPAGE WHITEPAPER TWITTER? FACEBOOK? TELEGRAM?

Patakaran at Takda:
 • Panatilihin ang signature hanggang sa pagtatapos ng campaign, ang pag-aalis sa signature ang mag-aalis sa iyo.
 • Kailangan mong gumawa ng 20 posts sa labas ng XmasCoin topic sa panahon ng periyod ng campaign.
 • Ang post ay dapat constructive, ayon sa topic at dapat kahit 50 karakter ang haba.


Translation

20% ng bounty pool ang ilalaan sa Translation campaign - ang paglilipat-lingwahe sa ANN post o sa Whitepaper sa  nasyunal na threads ng Bitcointalk pati na rin para sa pagsuporta sa threads.

Whitepaper Translation: 300 Stakes
ANN+bounty threads: 50 stakes
Moderation/Management: 10 Stakes bawat Valid Post

Upang magpatabi ng lingwahe pakiusap mag-comment sa ibaba ng inyong lingwahe at kung ano ang gusto ninyong isalin sa inyong lingwahe at kung napili ay ipi-PM ka namin.
Patakaran at Takda:
 • Mga member lamang na mayroong profile rank na Jr. Member pataas ang maaaring makilahok.
 • Ang paggamit ng anumang uri ng kagamitan tulad ng Google Translate ay hindi pinapayagan.
 • Ibigay ang translation sa loob ng dalawang araw mula sa pagkakuha ng gawain mula sa amin.
 • Ang translation ng walang pagpayag ay hindi pinapayagan at hindi pagagantimpalaan.

Kugn mayroon kayong mga katanungan tungkol sa translations bounty campaign, pakiusap kontakin kami sa pamamagitan ng aming Telegram channel.


Social Media Bounty

25% ng tokens ang inireserba para sa Social Media Bounty.
Tulungan niyo kaming ipamahagi ang aming coin at ipatawag kami ng pansin sa iba't-ibang social media websites: Facebook, twitter, reddit and Telegram.

Kailangan mong punan ang form sa https://xmascoin.org/bounty.html

Twitter

7 stakes bawat tweet/retweet

Patakaran at Takda:
 • I-follow ang XmasCoin sa twitter: https://www.twitter.com/XmasCoin_2017/ .
 • Magkaroon kahit 50 followers.
 • Tweet/Retweet kahit isang beses sa isang araw tungkol sa XmasCoin.
 • 1 retweet bawat araw lamang ang pagagantimpalaan (walang katapusang tweets)
 • Isama ang hashtags #XmasCoin #ICO at isang link sa opisyal na website.
 • Ang twitter account ay dapat orihinal. Ang inactive account or account na mayroong mga pekeng followers ay hindi tatanggapin.


Facebook

2 stake bawat week

Patakaran at Takda:
 • I-like ang XmasCoin page sa Facebook: https://www.facebook.com/XmasCoin/ .
 • Magkaroon kahit 50 friends o followers at profile na naka-set sa publiko.
 • Mag-post o mag-share ng content mula sa o tungkol sa XmasCoin kahit dalawang beses sa isang linggo.
 • Magsama ng hash tags #XmasCoin #ICO at isang link sa opisyal na website.
 • Ang inactive account o account na mayroong mga pekeng followers ay hindi tatanggapin.


Reddit

3 stakes bawat post (max 10)
2 stakes bawat comment (max 25)

Patakaran at Takda:
 • Kahit man lang isa ayon sa topic na mensahe bawat linggo.


Blog & Media

25% ng tokens ang nakareserba para sa Blog & Media Bounty.

Magsulat ng matataas na kalidad ng reviews, articles, video at presentasyon tungkol sa XmasCoin.

Ang mga articles at videos ay susuriin mula 50 to 250 stakes depende sa kalidad ng nilalaman. Halimbawa para sa normal na kalidad ng  blog article ay mga nasa 150 stakes.

Patakaran at Takda:
 • Ang mga mabababang kalidad ng mga articles at videos ay hindi tatanggapin.
 • Ang mga articles ay dapat mas mahaba pa 500 na mga salita.
 • Ang content ay dapat mayroong link sa opisyal na XmasCoin webpage: https://www.xmascoin.org/ at ang whitepaper nito: https://www.xmascoin.org/whitepaper.pdf
 • Ang link sa content ay dapat i-send sa rudolph@xmascoin.org kasama ng bitcointalk username ng author.
 • Ang inactive o walang kwentang websites ay hindi tatanggapin

Karagdagang kita

Pagkaraan ng pagsisimula ng proyektong "BlackBox" ang bawat kalahok na gumagalang sa mga patakaran ay makakatanggap ng adisyunal at tiyak na welcome surprise.
Walang mga karagdagang detalye ang ilalabas sa ngayon.Translations

Translations reserved:
Indonesian - lkjhg
Russian - MacXA (ANN+Bounty)

Translations accepted:
Filipino - uelque ANN
16  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN][ENDED]Pareto Network-P2P Financial Content & Information Marketplace on: November 22, 2017, 01:42:46 AM
17  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 💲🚀[PH][ANN][ICO ENDED] Globcoin - Ang Currency ng Global Village🚀💲 on: November 19, 2017, 11:46:00 PM
Ang Globcoin Crypto Platform ay dedikadong magbigay ng imprastraktura upang magtayo ng baskets ng mga currency na tumutugon sa mga partikular na pangangailangan ng komunidad/gumagamit. Ang platform na ito ang gagamitin upang ilunsad ang basket ng currency. Hanggang sa ngayon, ito ay nakareserba lamang para sa mga malalaking kliyente dahil sa malaking fees at struktura ng banyagang merkado ng exchange. Salamat sa Teknolohiya ng Blockchain, posible na ngayong i-offer ito sa publiko. Ang desentralisasyon ang magbibigay ng paraan para sa lahat upang ma-access kung ano ang nakareserba sa kaunting pribilehiyong kalahok ng merkado.

Hindi ba ito isang rebolusyon na kahit sino, mas madali at sa mas madahilang gastos, ay pwedeng kumilos na parang sentral na banko?


Website  -  Facebook -  Medium  -  Telegram  -  Twitter  -  LinkedIn  -  Youtube  -  Reddit


Tatlong Problema sa Totoong Mundo
Sa lumalagong kalakaran ng mga Sentral na Banko upang magtayo ng basket ng currency at/o i-peg ang pambansang pera sa isang basket na madalas ay hindi isinisiwalat sa publiko (China, Singapore, atbp), ang basket ng currency ay kayang magbigay ng angkop na solusyon para sa mga sari-saring pangangailangan. Kabilang sa basket ng currency ang malawak na tema ng pamumuhunan at maaaring gamitin upang ipakita ang tingin sa multi-currency sa basehang pantaktika, pampakay o maestratehiya. Balak ng platform na magbigay ng kakayahang umangkop sa mga investors at pahintulutan silang ipakita ang view sa isang bansa o sa grupo ng mga cryptocurrency, o upang magpimpin laban sa panghihina ng iba.

Kahit ang mga benepisyo ng basket ng currency ay kitang-kita na, ang paggamit nito ay ipinagbabawal ng ilang mga hadlang.

 • Ang hadlang sa sukat: Ang wholesale ng banyagang merkado ng pagpapalitan ay nag-tetrade lamang ng malalaking halaga
 • Ang hadlang sa presyo: Mga bihasang currency manager lamang ang makakakuha ng liquidity at magandang presyo para sa pagbili at pagbebenta ng pares ng currency na kinakailangan sa kahit anong basket
 • Ang hadlang sa imprastruktura: Ang pagbili at pagbebenta ng indibidwal na pares ng currency, kasama ng isang less liquid na sinipian ng isang napakalimitadong bilang ng counterparts, ay nangangailangan ng dedikadong imprastruktura at may kasanayang pangkat

Solusyon
Ito ang dahilan kung bakit ang aming grupo na nasa harapan ng pagbabago sa pamamahala ng currency ay nagmumungkahi sa mga malalaking kliyente nito (institusyunal at pampamilyang opisina) upang magset-up ng basket ng currency na dedikado para sa kanilang sariling pangangailangan na pinapatakbo namin.

Ang unang basket na ilulunsad sa platform ay ang aming magiging "flagship" GLOBCOIN, isang basket na base sa 15 na malalaking mga currency ng mundo at 5% ng Ginto. Sa pagkakagawa, ang stable at asset-backed na basket na nito ay umaayon sa pangangailangan ng maraming users. Ito ay magiging ulirang pag-akma para sa mga holder ng cryptocurrency na naghahanap ng stable na portpolyo ng crypto. Nakikipagpalitan na kami gamit ang basket na ito para sa aming malalaking kliyente sa tradisyunal na banyagang merkado ng palitan.

Ang ideya ng masinsinang pag-aaral, lalo na para sa partikular na mga kliyente sa Asia, Africa, at Kanlurang Europa, ang aming platform ay makakapag-lunsad ng dedikadong na-tetrade na basket upang matugunan ang pangangailangan ng mga kliyente. Sa isang click ng button, nais naming makabili ng basket ng partikular na fiat currency ang aming mga indibidwal na kliyente sa hinaharap at idagdag ito sa kasalukuyang multi-currency GLOBCOIN prepaid card na sa ngayon ay matagumpay nang tumatakbo.Ang Soft cap ay itinaas dahil sa nalikom dahil sa itinaas na pondo sa pribadong pamumuhunan. Ang ICO pre-sale at crowdsale ay mangyayari hanggang sa katapusan ng Marso. Ang Hardcap ay binago sa 12,000 eth.
Nakumpletong pagsasalin sa ibang lingwahe.
Spanish (Updated)
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2422668.new#new
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2424241.new#new
Whitepaper : https://drive.google.com/open?id=1yttc1N8QCuXpCgcXZvUGof6JInvssLgY

Croatian (updated)
BOUNTY + ANN THREAD: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2426909.msg24840706#msg24840706
Whitepaper : https://drive.google.com/file/d/1dW9YNnRJvo-HDYGfTBj0JGvSCiqCGGsf/view

Russia (updated)
BOUNTY THREAD: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2424614.msg24810440#msg24810440
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2445409.msg25042438#msg25042438
Whitepaper : https://yadi.sk/i/VtgQ7cGB3QKDmd

Philippines (updated)
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2429256.0
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2422472.msg24782534#msg24782534
Whitepaper : https://drive.google.com/open?id=1ZvQZcn_n2F-TFMxnoYVaRkPwqUKf_CTh

Indonesia
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2424307
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2424307.msg24807188#msg24807188

Turkish
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2433061
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2433061.msg24918498#msg24918498

Portugese (updated)
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2433944.msg24927582#msg24927582
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2433922.msg24927483#msg24927483
Whitepaper : https://drive.google.com/file/d/1_UadFcOTj-z47IYsteVm5S4RfoimMhOY/view?usp=sharing

Italian (updated)
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2436986.0
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2437858.0
Whitepaper : https://drive.google.com/file/d/1C_co7XJrQ--is7WmITOYU9qhBl5eM9VQ/view?usp=sharing

Hindi
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2437558.0
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2437594.0
Whitepaper : https://drive.google.com/file/d/16f7GJu8zZzDNWWoCxA38E8LXBUUBH848/view?usp=sharing

Vietnamese (updated)
BOUNTY + ANN THREAD : http://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=23457.0
Whitepaper : https://drive.google.com/open?id=1cNXT91srxtuvLC1nID9swx8TxEMkAw0t

Romanian (updated)
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2456446.msg25155928#msg25155928
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2457148
Whitepaper : https://drive.google.com/file/d/1oNcRj3FomSbjUQa3d7jKzMwFMD69jczE/view

Dutch (updated)
ANN THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2465581.0
BOUNTY THREAD : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2465592.0
Whitepaper : https://drive.google.com/file/d/1yqFQE1HLXHg9oUE9K-Lhs3gseeIXgT7I/view?usp=sharing

Patuloy na naghahanap upang isalin sa ibang lingwahe ang mga sumusunod:
Korean  
Polish
German
Japanese
Turkish  (reserved)
Dutch (reserved)
Chinese (reserved)
Romanian (reserved)
at kung posible ay higit pa.
18  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 💲🚀[PH][BOUNTY]GLOBCOIN-Signature|Twitter|Facebook Campaign at marami pang iba on: November 18, 2017, 10:28:13 AM
Ang Globcoin Bounty ay nagtapos na!

Ang mga kalahok ng Signature campaign ay maaari na alisin ang kanilang signature code. Paki-check ang spreadsheet sa loob ng 48 na oras, para sa mga signature campaign. I-PM lang si hua_hui kung mayroong mga pagbabago.

Para sa partisipante ng twitter at facebook, ang spreadsheet ay ia-update sa loob ng 24 na oras. Paki-check sa GMT 0000 Lunes hanggang 2359 ng Lunes kung mayroong anumang detalye o stakes na naibigay ng mali. I-PM si hua_hui upang iyon ay mabago.

Website  -  Facebook - Twitter  -  Telegram  - Reddit  -  Github  - Youtube  - LinkedIn  -  Medium  

Itinayo at pinapatakbo ng RCS, ang Globcoin Crypto Platform (GCP) ang mag-eenable sa paggamit ng legal na pagsang-ayon sa basket ng tokenized currency. Pupuntiryahin ng dedikadong basket ang mga partikular na komunidad, heograpiko man of ninilang sa pamumuhay.
Ang proyekto ng GCP ay sumasaklaw sa teknolohiya at imprastraktura ng blockchain, sa masang-ayong balangkas at korporadong pagtatayo. Ang pagpopondo sa proyekto ay sasakupin ng pag-iisyu ng token base sa Ethereum blockchain. Ang mga token holders ay gagantimpalaan sa paglago at pagtatagumpay ng plataporma.
Ang RCS, nakabase sa Zug, ang Swiss “Crypto valley”, kasama ng kapatid na kompanyang Globcoin Ltd at Optiminvest Geneva, ay itinuturing na mataas sa loob ng ilang taon dahil sa makabago nilang solusyon sa currency para sa pangbuong-mundong sakop ng mga kleyente.
Ang RCS ay isang kompanyang dedikado upang mag-research sa mga reserbang currencies na natuklasan noong 2012 at mula noon ay nagpapayo sa mga kleyente sa kanilang alokasyon ng optimal na currency. Ito rin ang gumawa ng Global Reserve Currency Index bilang isang pinakamagandang kagamitan upang sumalamin sa ekonomiya ng mundo.Kalkulasyon ng Bounty
1.8% 2.5% ng ICO sale ay ilalaan para sa bounty campaign na ito.

Ang bagong alokasyon para sa iba't-ibang aspeto ng bounty ay ang mga sumusunod:
1.5% (tumaas mula 0.9%) para sa signature campaign
0.2% (tumaas mula 0.18%) para sa twitter
0.2% (tumaas mula 0.18%) para sa translations
0.2% (tumaas mula 0.18%) para sa blogs and content
0.2% (tumaas mula 0.18%) para sa telegram
0.1% (tumaas mula 0.09%) Reddit
0.1% (tumaas mula 0.09%) Facebook

Katungkulan ng bawat indibidwal na i-check kung ang entry ay naitala ng tama. Kung ang data ay hindi naitala ng tama; I-PM ako ng madalian o magpost sa thread na ito upang magawa ko ang kinakailangang pagbabago. Kung hindi, hindi kumpletong impormasyon o data ay hindi gagantimpalaan ng stakes.

Ang OP, si Hua_hui ay may karapatang tanggalin ang kahit sinong kalahok sa bounty campaign kung hindi sila sumusunod sa patakaran at regulasyon o sumisira sa komunidad. Walang babala o isyu ang ibibigay at ang kahit anong desisyon na gagawin niya ay final na.


Twitter
Kundisyon upang makasali
-Mayroong minimum na 300 followers
-Ang account ay dapat may tatlong buwan na
Ano ang kailangang gawin
- Punan ang Google form : https://docs.google.com/forms/d/129ZTCtc1rYgCfXEIVfMiyPsHvPr0GK1NYGRdOXOm0h4/
- 3 retweets mula sa Globcoin Twitter kada linggo
- Gumawa ng orihinal na tweets kada linggo
- Mayroong #BTC #ETH #globcoin sa lahat ng tweet.
- I-post ang iyong lingguhang report ng tweets/retweets sa thread na ito.
Lahat ng tweets/retweets ay dapat ma-ipost sa Sabado 23:59 oras ng Forum para mabilang
1000 max na kalahok

Antas:
At least 300 real followers: 5 stakes/week
Bonus: Kung 2000 at higit pa na real followers: Extra 5 stakes/week
Translation
Patakaran
-Ang paggamit Google Translate, iba pang online translators o anumang kagamitan sa pagtatranslate ay ipinagbabawal.
-Ang translation ay dapat nasa mataas na kalidad.
-Ang deadline ng translation ay bago magsimula ang ICO o ang petsang nakareserba sa iyo, kahit alin sa mas maaga. Ang oras na ito ay muling babaguhin kung kinakailangan.
-Ikaw ay opisyal na itatalagang gawin ang translation pagkatapos mong matanggap ang kumpirmasyong ipi-PM ni (hua_hui).
-Ang translators para sa ANN+Bounty thread ay dapat pamahalaan din ang itinranslate na thread.
Ano ang kailangang gawin
- Punan ang Google form : https://docs.google.com/forms/d/1Wr7AB5qN-uaRA2WP7TGyjGMlANDiGsqJiFJc4n4Izkc/
- Hintayin ang kumpirmasyong PM.

Naghahanap upang itranslate ang mga susumunod na lingwahe.
Russian
Korean
Hindi
Filipino- (Nakareserba na)
Indonesian
Polish
German
Portugese
Japanese
and many more.


Pakitandann Ang translators para sa ANN threads ay kailangang pamahalaan ang kanilang local threads hanggang sa pagtatapos ng ICO. Ang bounty ay babawasan kung walang pamamahala ng thread.

Antas:
ANN+Bounty threads Translation: 60 Stakes
Whitepaper Translation: 100 Stakes

Bonus: Ang stakes ay ibibigay para sa aktibong Bounty at ANN na translated thread. Ang stakes ay ibibigay para sa pagtatapos ng translation sa loob ng nasabing oras. Marami pang bonus ang darating habang ang koponan ay sumusulong.

Links para sa ANN, Bounty at Whitepapers.
Blog at Content

Sumulat ng magandang article, review, o blog post tungkol sa globcoin sa iyong salita, o gumawa ng video sa youtube, facebook; At i-post sa iyong

blog/steemit/bitcointalk forum/youtube/facebook/Dailymotion.  
Patakaran para sa pagsusulat ng article:
- At least mga 500 na salita para sa anumang article/review/blog.
- Orihinal na nilalaman.
- May kinalaman sa Crypto o sa globcoin.
- Mag-post lamang sa mga piniling channels/media na ipinakita sa itaas. Pwede kang mag-suggest ng bagong lugar upang mag-post pero kailangan ng pagsang-ayon.
- Magsama ng link sa globcoin website sa iyong post.
- Wag maglagay ng anumang mali/hindi tamang impormasyon.
Ano ang kailanganng gawin
- I-post/upload ang iyong content online. Pagkatapos ma-i-upload o ma-ipost, pumunta sa sunod na hakbang.
- Punan ang Google form : https://docs.google.com/forms/d/1sSw4cVXeYcIZMdfe5EXNzLKLMaUY57hefrRD9vBZcNw/
 
Antas:
Orihinal na article = 100 stake
Bonus:
Hanggang 900 stakes ang maaaring i-isyu para sa bawat article. Depende sa kalidad at dami ng nilalaman.
Para sa repost sa ibang aprubadong media sa parehong article (max hanggang dalawa) = extra 50 Stake/each
 
Patakaran para sa Videos:
- At least 1 min ang haba.
- Orihinal na nilalaman.
- May kinalaman sa Globcoin.
- Magandang resolusyon.
- Mag post lamang sa piniling channels/media na ipinakita sa itaas. Pwede kang mag-suggest ng bagong lugar upang magpost pero kailangan ng pagsang-ayon.
- Magsama ng link sa globcoin website sa iyong deskripsyon.
- Wag maglagay ng anumang mali/hindi tamang impormasyon.
Ano ang kailanganng gawin
- Post/Upload ang iyong content online. Pagkatapos ma-i-upload o ma-ipost, pumunta sa sunod na hakbang.
- Punan ang Google form : https://docs.google.com/forms/d/1sSw4cVXeYcIZMdfe5EXNzLKLMaUY57hefrRD9vBZcNw/


Antas:
Orihinal na video = 300 stake
Bonus:
Hanggang 1500 stakes ang maaaring i-isyu para sa bawat article. Depende sa kalidad at dami ng nilalaman.
Para sa repost sa ibang aprubadong media sa parehong video (max hanggang dalawa) = extra 150 Stake/eachTelegram
Rules:
- Walang spam o maruming lingwahe laban sa komunidad ng globcoin.
- Huwag i-discuss ang bounty sa telegram.
- Manatili hanggang sa katapusan ng ICO.
Ano ang kailanganng gawin
- Sumali sa Telegram: Globcoin
- Punan ang Google form : https://docs.google.com/forms/d/1sglu3FwWr4au3I5415LPQefNoh5Ty5xRDCzw5jjkpTQ/

Antas:
$5 na halaga ng tokens/kalahok
Reddit
Ano ang kailanganng gawin
- I-post ang iyong reddit thread sa kahit anong subreddit related cryptocurrencies, blockchain, o ico. Pagkatapos ma-ipost ng matagumpay, After successfully posted, pumunta sa sunod na hakbang.
- Punan ang Google form : https://docs.google.com/forms/d/1Tb2qX4sgmSJVPKId124tuW2BuN3SJmvnua5jFDorY_A/

Antas:
$5 na halaga ng tokens/post

NGAYON MAYROON NA KAMING SUB REDDIT PARA SA GLOBCOIN. I-click ito.
Facebook
Patakaran:
- I-follow at I-like ang Globcoin Facebook
- At least mga 200 friends.
- Isang facebook account lamang kada tao.
Ano ang kailanganng gawin
- Mag-like ng kahit 3 posts ng Globcoin Facebook kada linggo
- Mag-share ng kahit 3 posts ng Globcoin Facebook kada linggo
- Ang Share ay dapat makikita ng publiko.
- I-post ang iyong lingguhang report ng shares/likes sa thread na ito.
Lahat ng shares/likes ay dapat i-post sa sabado 23:59 oras ng Forum upang mabilang

- Punan ang Google form : https://docs.google.com/forms/d/1nrLkUzfMKO6q9AopWtf1A68NT84ifEa6c84PueN3W2o/

Antas:
At least mga 200 friends = 5 stake/week
Bonus:
At least mga 2000 friends = extra 10 stake/week
Ang struktura ng bonus ay maaaring magbago.

Signature Campaign
Patakaran:
- At least Jr. Member ang rank upang suotin ang aming signature.
- Minimong 20 na konstruktibong posts kada linggo, kung hindi walang stake na ibibigay. Ang deadline ay bawat Sabado 2359 oras ng Forum.
- Ang posts na ginawa sa mga sumusunod na seksyon (at lahat ng child boards nito) ay hindi ibibilang bilang balidong posts: Marketplace; Off-topic; Archival; Marketplace (Altcoins).
- Hindi matibay na post o post na mayroong mababa sa 80 na karakter ay hindi ibibilang bilang balidong posts.
- Dapat suotin ang aming signature code at avatar
- Walang red trust score.
- Bawal ang maraming accounts/farming accounts.
- Kung umalis ka sa kalagitnaan, hindi ka babayaran para sa linggong iyon.


- Punan ang Google form : https://docs.google.com/forms/d/1b2g42SPJPIShiWeS7_m42DM9eWWjq_CR4TCVps6CuZ8/

Rates:
Jr. Member: 5 stakes per week
Member: 10 stakes per week
Full member: 20 stakes per week
Senior: 30 stakes per week
Hero: 40 stakes per week
Legendary: 50 stakes per week


Limitado sa 200 na kalahok.


Avatar


HERO/LEGENDARY

Code:
[center][table][tr][td][url=http://www.globcoin.io/][font=courier][size=2px][color=#508db5]              ██████████
         ████████████████████
      ██████████████████████████
    ████████████  ██  ████████████
   █████████████  ██  █████████████
  ████████████          ████████████
 ███████████   ████████    ██████████
 █████████   █████████████  █████████
█████████   ██████████████████████████
█████████  ███████████████████████████
█████████  ███████████       █████████
█████████   ███████████████  █████████
 █████████   █████████████  █████████
 ███████████    ███████    ██████████
  ████████████           ███████████
   █████████████  ██  █████████████
    ████████████  ██  ████████████
      ██████████████████████████
         ████████████████████
              ██████████[/td][td][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial Black][size=30px][color=#255778]G[/color][color=#356b8f]L[/color][color=#4680a6]O[/color][color=#5694bd]B[/color][color=#66a8d4]C[/color][color=#508db5]O[/color][color=#3b7297]I[/color][color=#255778]N[/color][/td][td][size=2pt][color=#255778]  █[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#66a8d4]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#255778]  █[/color]
[/td][td] [/td][td][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial][size=17px][b] [color=#295c7e]T[/color][color=#2d6184]H[/color][color=#316689]E[/color] [color=#397095]C[/color][color=#3d759b]U[/color][color=#417aa0]R[/color][color=#4680a6]R[/color][color=#4a85ac]E[/color][color=#4e8ab2]N[/color][color=#528fb7]C[/color][color=#5694bd]Y[/color] [color=#5e9ec9]O[/color][color=#62a3ce]F[/color] [color=#62a3ce]G[/color][color=#5d9dc8]L[/color][color=#5998c2]O[/color][color=#5592bb]B[/color][color=#508db5]A[/color][color=#4c88af]L[/color] [color=#437da3]V[/color][color=#3f779d]I[/color][color=#3b7297]L[/color][color=#366d91]L[/color][color=#32678a]A[/color][color=#2e6284]G[/color][color=#295c7e]E[/color] [/font][/url]
[font=Arial Black][size=11px][glow=#508db5,2,300][size=11px][url=https://www.facebook.com/globcoin.io/][color=#fff] FACEBOOK[/url]│[url=https://twitter.com/Globcoin_io][color=#fff]TWITTER[/url]│[url=https://t.me/globcoin][color=#fff]TELEGRAM[/url]│[url=https://www.reddit.com/user/globcoin_io/][color=#fff]REDDIT[/url]│[url=https://www.linkedin.com/company/globcoin-io/][color=#fff]LINKEDIN [/url][/size][/glow]
[/td][td][size=2pt][color=#255778]  █[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#66a8d4]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#255778]  █[/color]
[/td][td] [/td][td][font=Arial Black][size=10px][url=https://globcoin.io/wp-content/uploads/2017/11/Whitepaper.pdf][color=#255778]WHITEPAPER[/url]
[url=https://medium.com/@globcoin_io][color=#255778]   MEDIUM[/url]
[url=https://github.com/Globcoin/ICO][color=#255778]   GITHUB[/url][/td][td] [/td][td][size=2pt][color=#255778]  █[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#66a8d4]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#255778]  █[/color]
[/td][td] [/td][td][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial][size=17px][color=#508db5][b]TOKEN SALE[/size][/url]
[center][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial Black][size=11px][glow=#508db5,2,300][size=11px][color=#fff]  NOVEMBER 2017  [/color][/size][/glow][/td]
[/tr][/table][/center]

SR.MEMBER

Code:
[center][table][tr][td][url=http://www.globcoin.io/][font=courier][size=2px][color=#508db5]              ██████████
         ████████████████████
      ██████████████████████████
    ████████████  ██  ████████████
   █████████████  ██  █████████████
  ████████████          ████████████
 ███████████   ████████    ██████████
 █████████   █████████████  █████████
█████████   ██████████████████████████
█████████  ███████████████████████████
█████████  ███████████       █████████
█████████   ███████████████  █████████
 █████████   █████████████  █████████
 ███████████    ███████    ██████████
  ████████████           ███████████
   █████████████  ██  █████████████
    ████████████  ██  ████████████
      ██████████████████████████
         ████████████████████
              ██████████[/td][td][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial Black][size=30px][color=#255778]G[/color][color=#356b8f]L[/color][color=#4680a6]O[/color][color=#5694bd]B[/color][color=#66a8d4]C[/color][color=#508db5]O[/color][color=#3b7297]I[/color][color=#255778]N[/color][/td][td][size=2pt][color=#255778]  █[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#66a8d4]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#255778]  █[/color]
[/td][td] [/td][td][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial][size=17px][b] [color=#295c7e]T[/color][color=#2d6184]H[/color][color=#316689]E[/color] [color=#397095]C[/color][color=#3d759b]U[/color][color=#417aa0]R[/color][color=#4680a6]R[/color][color=#4a85ac]E[/color][color=#4e8ab2]N[/color][color=#528fb7]C[/color][color=#5694bd]Y[/color] [color=#5e9ec9]O[/color][color=#62a3ce]F[/color] [color=#62a3ce]G[/color][color=#5d9dc8]L[/color][color=#5998c2]O[/color][color=#5592bb]B[/color][color=#508db5]A[/color][color=#4c88af]L[/color] [color=#437da3]V[/color][color=#3f779d]I[/color][color=#3b7297]L[/color][color=#366d91]L[/color][color=#32678a]A[/color][color=#2e6284]G[/color][color=#295c7e]E[/color] [/font][/url]
[font=Arial Black][size=11px][url=https://www.facebook.com/globcoin.io/][color=#508db5] FACEBOOK[/url]│[url=https://twitter.com/Globcoin_io][color=#508db5]TWITTER[/url]│[url=https://t.me/globcoin][color=#508db5]TELEGRAM[/url]│[url=https://www.reddit.com/user/globcoin_io/][color=#508db5]REDDIT[/url]│[url=https://www.linkedin.com/company/globcoin-io/][color=#508db5]LINKEDIN [/url][/size]
[/td][td][size=2pt][color=#255778]  █[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#66a8d4]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#255778]  █[/color]
[/td][td] [/td][td][font=Arial Black][size=10px][url=https://globcoin.io/wp-content/uploads/2017/11/Whitepaper.pdf][color=#255778]WHITEPAPER[/url]
[url=https://medium.com/@globcoin_io][color=#255778]   MEDIUM[/url]
[url=https://github.com/Globcoin/ICO][color=#255778]   GITHUB[/url][/td][td] [/td][td][size=2pt][color=#255778]  █[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#66a8d4]███[/color]
[color=#5b9bc5]███[/color]
[color=#508db5]███[/color]
[color=#4680a6]███[/color]
[color=#3b7297]███[/color]
[color=#306587]███[/color]
[color=#255778]  █[/color]
[/td][td] [/td][td][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial][size=17px][color=#508db5][b]TOKEN SALE[/size][/url]
[center][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial Black][size=11px][color=#508db5]  NOVEMBER 2017  [/color][/size][/td]
[/tr][/table][/center]

FULL MEMBER

Code:
[center][url=http://www.globcoin.io/][font=Arial Black][color=#255778]G[/color][color=#356b8f]L[/color][color=#4680a6]O[/color][color=#5694bd]B[/color][color=#66a8d4]C[/color][color=#508db5]O[/color][color=#3b7297]I[/color][color=#255778]N │[/color][/font][font=Arial][b] [color=#295c7e]T[/color][color=#2d6184]H[/color][color=#316689]E[/color] [color=#397095]C[/color][color=#3d759b]U[/color][color=#417aa0]R[/color][color=#4680a6]R[/color][color=#4a85ac]E[/color][color=#4e8ab2]N[/color][color=#528fb7]C[/color][color=#5694bd]Y[/color] [color=#5e9ec9]O[/color][color=#62a3ce]F[/color] [color=#62a3ce]G[/color][color=#5d9dc8]L[/color][color=#5998c2]O[/color][color=#5592bb]B[/color][color=#508db5]A[/color][color=#4c88af]L[/color] [color=#437da3]V[/color][color=#3f779d]I[/color][color=#3b7297]L[/color][color=#366d91]L[/color][color=#32678a]A[/color][color=#2e6284]G[/color][color=#295c7e]E │[/color][/font][font=Arial Black][color=#255778]G[/color][color=#356b8f]L[/color][color=#4680a6]O[/color][color=#5694bd]B[/color][color=#66a8d4]C[/color][color=#508db5]O[/color][color=#3b7297]I[/color][color=#255778]N[/color][/font][/url]
[color=#255778]▬[/color][color=#3b7297]▬[/color][color=#508db5]▬[/color][color=#66a8d4]▬[/color][color=#4680a6]▬[/color][color=#255778]▬[/color][font=Arial Narrow][url=https://www.facebook.com/globcoin.io/][color=#508db5] FACEBOOK[/url]│[url=https://twitter.com/Globcoin_io][color=#508db5]TWITTER[/url]│[url=https://t.me/globcoin][color=#508db5]TELEGRAM[/url]│[url=https://www.reddit.com/user/globcoin_io/][color=#508db5]REDDIT[/url]│[url=https://www.linkedin.com/company/globcoin-io/][color=#508db5]LINKEDIN [/url]│[url=https://medium.com/@globcoin_io][color=#508db5]MEDIUM[/url]│[url=https://github.com/Globcoin/ICO][color=#508db5]GITHUB[/url][/font][color=#255778]▬[/color][color=#3b7297]▬[/color][color=#508db5]▬[/color][color=#66a8d4]▬[/color][color=#4680a6]▬[/color][color=#255778]▬[/color]
[font=Arial][url=https://globcoin.io/wp-content/uploads/2017/11/Whitepaper.pdf][color=#508db5]Whitepaper[/url]│[url=http://www.globcoin.io/][color=#508db5]Join our Token Sale on November 2017[/url]│[url=https://globcoin.io/wp-content/uploads/2017/11/Whitepaper.pdf][color=#508db5]Whitepaper[/url][/font][/center]

MEMBER

Code:
[center][url=http://www.globcoin.io/]GLOBCOIN │ THE CURRENCY OF GLOBAL VILLAGE │GLOBCOIN[/url]
[url=https://www.facebook.com/globcoin.io/]▬▬▬▬▬▬ FACEBOOK│[/url][url=https://twitter.com/Globcoin_io]TWITTER│[/url][url=https://t.me/globcoin]TELEGRAM│[/url][url=https://www.reddit.com/user/globcoin_io/]REDDIT│[/url][url=https://www.linkedin.com/company/globcoin-io/]LINKEDIN │[/url][url=https://medium.com/@globcoin_io]MEDIUM│[/url][url=https://github.com/Globcoin/ICO]GITHUB▬▬▬▬▬▬[/url]
[url=https://globcoin.io/wp-content/uploads/2017/11/Whitepaper.pdf]Whitepaper│[/url][url=http://www.globcoin.io/]Join our Token Sale on November 2017[/url][url=https://globcoin.io/wp-content/uploads/2017/11/Whitepaper.pdf]│Whitepaper[/url][/center]

JR.MEMBER

Code:
[center][url=http://www.globcoin.io/]GLOBCOIN │ THE CURRENCY OF GLOBAL VILLAGE │GLOBCOIN[/url][/center]
19  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH][ANN] Bitcoin ATM Project:bring ATMs nationwide & CryptoCoin debit card[ICO] on: October 21, 2017, 12:51:03 PM
Proyektong Bitcoin ATM

Ang Proyektong Bitcoin ATM ay ang orihinal na campaign upang magdala ng crypto-ATMs sa buong nasyon ng Estados Unidos at upang mag-release ng crypto-based debit card na maaaring gamitin sa ATM na ito at sinusuporatahng merchants.


Batay sa halaga ng natanggap na pagpopondo sa panahon ng ICO, nagbabalak ang proyekto na inisyal na makapag-bigay mula 200 hanggang 3,000 na mga ATM na susundan ng pagpapalawak - na may layuning maglagay ng isa sa bawat bansa sa Estados Unidos. Ang CryptoCoin Debit Card ay isang desentralisadong paraan ng pagbabayad (magpadala at tumanggap sa anyong crypto) na pinapatakbo sa labas ng tradisyunal na VISA/MasterCard networks pero nananatiling angkop sa mga umiiral na hardware ng merchants'.
 
Ang mga investors binayarang pabalik at kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kita - 1% ng volume ng transaksyon para sa paggamit ng ATM at debit card ay kinokolekta bilang fee sa isang Asset Contract portfolio - ang mga dibidendo ay ibabayad kada tatlong buwan sa mga holders ng Cryptocoin (CCO).

Ang CCO debit card ay maraming benepisyo - lubos na hindi makikilala, balik na pera sa anyong CCO, diskuwento sa fees ng ATM, proteksyong 2FA, maraming suportang cryptocurrency, madaliang kompirmasyon, atbp. Ang Genesis Coin ATMs na ipinamamahagi ay ang unang industriya ngayon - sinusuportahan nila ngayon ang Bitcoin, Lite Coin at Dogecoin (kasama ng iba pang idaragdag sa panahon ng aming inisyal na pag-dedesenyo). Pakay naming magkaroon ng pinakamababang fees ng pagbabayad sa buong mundo. Basahin ang aming site para sa iba pang impormasyon.
 
Ang Pre-ICO ay magsisimula sa Oktubre 22. Bumili ng 25 o higit pang CCO at makakuha ng Debit Card, ang unang customer ay makakakuha ng first Elite Card kasama ng dobleng balik na pera at 100 na porsyentong kabawasan sa ATM fees.

Ang hinaharap ng cryptocurrency ay nandito na!

Website  Whitepaper  Medium  Twitter  Telegram  Bounty
20  Local / Altcoins (Pilipinas) / [PH]Block Label-Anong marketing budget? Ang konsepto namin ay marketing budget! on: October 16, 2017, 12:58:24 PM
Inilagay ito ng OP sa Off-topic dahil sa tingin niya doon ito nararapat. Kaya hinihiling niyang hindi burahin ang thread doon, sa kadahilanang ayaw niya itong maging [ANN], [ICO] o kahit na anong post (na malalaki). Kung andito ka para yumaman, move along, wala kang makikita rito.

Para lang maging malinaw:

Walang ICO, hindi magkakaroon ng sale ng kahit na anong uri

Walang radikal na pagbabago sa teknolohiya sa ilalim ng pagpapaunlad

Walang team na mayroong years of experience sa corporate business. No PhDs, MBAs...


Okay, mahusay naalis na natin iyon sa ating daan. Ngayon sa inyong tatlo na patuloy na nagbabasa, ito ang kasunduan:

Nagpapatakbo ako ng isang proyekto, ito ay music project na tinatawag na Block Label. Conceptually napakasimple lang nito at sa tingin ko medyo cool ito. Ang proyekto ay nagre-release ng music para sa mga artist sa serbisyo katulad ng Spotify at Apple Music. Bilang kapalit ang mga artist ay makakatanggap ng tokens. Ang mga tokens na ito ang tumatanggap ng karamihang kita na ginagawa ng proyekto. Yun lang, napakasimple.

Maaaring I-send ng artist ang token kahit kanino niya gusto, ibig sabihin maaari nilang i-share ang kanilang kita. Nagpadala ako na parehong tokens sa mga taong sumasagot sa trivia at pinapadala ang iba sa charities. Dito magsisimula maging interesting. Ang lahat na may token na nakinig sa Block Label release sa Spotify at Apple music ay nag-gegenerate essentially ng mallit na portion ng kanilang own return sapagkat ang mga nakikinig ang siyang gumagawa ng streams, kung saan ito ang lumilikha ng income na nakukuha ng proyekto. Ang mga kita ay ipinadala sa tokens, na hinahawakan ng mga listener, na nakikinig sa Block Label release...nakukuha mo ba ang paglalarawan, full fucking circle! Mag-iiwan ako ng link sa ibaba ng post na ito kasama ng ibang impormasyon tungkol sa maayos na pag-sesend ng tokens na ito sa mga charities at The Pirate Bay.

Habang ang lahat ay maayos namang pakinggan, hindi namin aabutin ang kinakailangang mga numero. Na siyang hindi kagulat-gulat kahit ano man ang kalidad ng ilalabas na music. Walang anumang traditional marketing na isasagawa. Sa halip ng pagbabayad sa Google at Facebook para sa ads mas gugustuhin kong mapunta ito sa mga gumagawa ng revenue, hence ang tokens. Napakarami nang ipinadala, ngunit wala kaming nakikitang anumang pagbabago sa dami ng listeners. Kaya, gusto kong sumubok ng isang bagay. Magpapadala ako ng tokens sa kahit sinuman na gusto maging fan at listener. Kaya kailangan mo munang patunayan na isa kang totoong listener.

 • Ang kailangan mo lang gawin ay i-follow ang Block Label sa Spotify saka mo i-post ang iyong Spotify username at bitcoin address.
 • Pumunta dito here para maisagawa

Ang kahit anong bitcoin address ay maaaring makatanggap ng tokens, ngunit kung plano mong mag-send sa kanila kailangan mong gumamit ng Counterparty compatible wallet.

Magpapadala ako ng tokens sa hindi hihigit sa sampung (10) bagong fans/listeners kada buwan. Kung maraming tao ang mangyaring lumahok mapupunta sila sa waiting list para sa sunod na buwan at sa susunod pa. Maaari naming sukatin na marahan kung ang tao ay totoong nakikinig at makita kung sila ay nagiging tapat, na hindi sila gumagawa ng multiple accounts para makakuha ng maraming tokens. Patungkol sa isyu, na maghahatid lamang sa kalahati ng bilang ng bagong fans/listeners kada buwan. Kung makatanggap ka ng doble ng halaga ng tokens, pero ang total number ng streams (kita) ay kalahati lamang ng dapat, ito ay magiging zero sum game.

Quote
Kahanga-hangang makakita ng submissions upang maging fan at sumali sa street team na darating!

Ngunit ang iba ay maaring nailagay ang kanilang Spotify username ng mali o nakalimutang i-follow ng maayos ang Block Label's profile. Upang matugunan ito, ang listahan ng usernames na nagkaroon ng isyu ay ipapaskil. Kung makita mo ang iyong username na inilagay mo sa ibaba, i-resubmit mo ang form kasama ang iyong tamang username at i-double check kung pina-follow mo ang Block Label sa Spotify.

Ang tamang username na gamitin ay ang isang ipinakita sa Spotify, i-check ang profile sa Spotify upang kumpirmahin kung ano ito.

Ang nasa ibaba ay ang listahan ng entered Spotify usernames na nagkaroon ng isyu:

- siijombi
- 1212967421


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabuting malaman:

* Sa katunayan ang proyektong ay dalawang taon na. Naging medyo maatubili akkong ipost ito dito sa forum, Nangangamba akong itatrato ito ng mga tao halintulad ng mining. Na ang token holders ay magsisimulang mag-stream hangga't maaari sa kanilang mga devices. Kung saan hindi na gaaanong problema ngayon na ang aming catalouge ng music ay pinahaba. Kahit na may isang mag-stream ng aming playlist buong araw, ang bawat kanta ay maaari lamang i-play ~6 times. Nakakarinig ako ng mga kanta sa radyo mas marami kaysa sa nasabi.

* Ang buong bilang ng tokens ay ang hindi importanteng parte dito. Kundi ang amount na umiikot sa labas ng originating address.

* Kung mayroong kita, ang Block Label ay makatatanggap ng bayad apat na beses sa isang taon. Importanteng maging handa na ang distribusyon ang mangyayari lamang minsan sa isang taon.

Links:

Ang bawat stream ay hindi nagbabayad ng malaki, ang article na ito ang nagbibigay mahusay na breakdown nito.
https://www.digitalmusicnews.com/2016/05/26/band-1-million-spotify-streams-royalties/

Pagpapadala ng tokens sa charities at The Pirate Bay:
https://blocklabel.com/announcements/2016/7/1/what-if-it-was-profitable-for-the-pirate-bay-when-you-listen-to-music-on-spotify?rq=what%20if%20it

Patunay ng konsepto. Ito ang halimbawa ng profit distribution. Mayroong ibang info tungkol sa "dust limitation" walang halaga.
https://blocklabel.com/announcements/2016/3/11/nokcoin


Updates:

09/08-2017: Mas madali na ngayon makatanggap ng tokens.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2048120.msg20745371#msg20745371

16/08-2017: Buod ng July
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2048120.msg20916628#msg20916628

17/08-2017: Bagong page na nagpapadali ng pag-enter ng isang info upang makakuha ng tokens.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2048120.msg20970513#msg20970513

05/09-2017: Full circle flowchart
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2048120.msg21538572#msg21538572


09/09-2017: Buod ng August
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2048120.msg21672056#msg21672056

04/10-2017: Ang halaga ng FANTOKEN
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2048120.msg22555050#msg22555050

12/10-2017: Buod ng September
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2048120.msg22926904#msg22926904

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maging malayang sumuring mabuti, pumuna at magtanong nga mga katanungan. Hindi ko man masagot ng mabilisan dahil sa hindi ako madalas online. Pero I will get round to it.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pages: [1] 2 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!