Bitcoin Forum
July 04, 2022, 09:34:22 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 23.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 »
1  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🚀🔵🚀[PH-BOUNTY] 🚀 Amplify Exchange - 50,000,000 Gantimpalang AMPX on: March 31, 2019, 05:31:57 PM
 


Tungkol sa Proyekto


Kumonekta, Kumita, Gumastos

Ang Amplify Exchange ay nagpapaunlad ng isang bagong pinakamagaling na breed product suite na mag uumpisa sa Amplify Cryptocurrency brokerage, at ang paglipat nito sa Amplify Exchange, bago tuluyang pangunahan ang pagbubukas ng aming solusyon para sa blockchain na tinatawag naming Amplify Bridgechain.

Ang Bridgechain ang magsasara ng hati sa pagitan ng nakapalaganap at disentralisadong mga palitan sa papamigtan ng parehong pamamaraan patungo sa iisang hybrid na pamamaraan.

Bahagi ng pamamaraang ito ang Proof-of-Stake system na kilala bilang Popularis Protocol; ang mekanismong ito na nagbibigay gantimapala ang siyang nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok na kumita ng AMPX sa pamamagitan ng pagtitiyak ng mga transaksyon sa blockchain. Ang mga node ay dapat mayroong stake na pinakamaliit na dami ng token upang makasali sa pagkuha ng gantimpala. Ang paraan kung saan hahatiin ang block reward ay ipamamahagi depende kung ang block number ay even or odd.

Official Telegram Group: https://t.me/AmplifyExchange
Bounty Telegram Group: https://t.me/AMPXBounty

Importanteng kaalaman at Alokasyon ng Bounty Token


Ang Amplify Exchange token-giveaway ay naglalayon ng pagbibigay sa mga paunang susuporta ng AMPX token na maaari nilang gamitin para sa libreng palitan sa pagbubukas ng platform. Samakatuwid, ang bounty campaign ay maaaring iba sa tradisyonal na proyektong ICOs.

Ang bount ay hahatiin sa 3buwang mahahabang yugto at matatapos kung ang lahat ng token na mayroon para sa bounty ay naubos na. Ang gantimpala sa bounty ay ibibigay sa mga kalahok 45 araw pagtapos ng pagbubukas ng unang platform ng Amplify, ang Amplify Brokerage.

KABUUANG DAMI NG TOKEN NA NASA BOUNTY CAMPAIGN NA ITO : 50,000,000 AMPX

*MGA MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS AT CANADA AY HINDI MAAARING MAKASALI SA ANUMANG PARTE NG BOUNTY PROGRAM. ANG ANUMANG POST, LIKE, SHARE AT ANU PA MANG SOCIAL ENGAGEMENT NG ISANG MAMAMAYAN NG US AT CANADA AY MAPAPASASALAMATAN, NGUNIT ANG AMPX TOKEN AY HINDI IBIBIGAY BILANG GANTIMPALA SA MGA MAMAMAYAN NG MGA BANSANG ITO NA HINDI PINAPAYAGANG MAKASALI SA BOUNTY PROGRAM NA ITO.  

Ang kalahok ay dapat magrehistro sa https://app.amplifyexchange.com platform upang makatanggap ng token. Dapat nilang gamitin ang parehong email na isinumite sa google form habang nag uulat.


Kinakailangan ang KYC

*ANG IMPORMASYON TUNGKOL SA KYC AY KINAKAILANGAN SA PAGTANGGAP NG AMPX TOKEN SA IYONG AMPLIFY EXCHANGE ACCOUNT. ANG ACCOUNT AY LALAGYAN SA PAGTATAPOS NG PROGRAMA.
 


Ang token ng mga kalahok na matatanggap sa bounty hunting ay ilalagay sa kanilang Amplify Exchange account sa pagbubukas ng platform. Ang hindi pagsunod sa patakaran ng Amplify Exchange bounty campaign ay maaaring magresulta sa pagka-ban ng kalahok sa kampanya at paguulit ng mga gantimpala sa bounty. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa pagsali sa Amplify Exchange Bounty Campaign, sumali sa  grupo sa Telegram at masasagot ito kaagad.


Pangunahing tuntunin

1. Ang bounty ay maguumpisa sa Lunes, Marso 4, sa ganap na  00:00 EST at matatapos sa Lunes,  Mayo 27 sa ganap na  00:00 EST na mayroong liguhang paguulat na magaganap sa panahon ng bounty.

2. Dapat kang   magrehistro para sa iyong Amplify Exchange account na may parehong email na ginamit mo sa pagsumite ng lingguhang ulat.

3. Ang anumang klase ng pandaraya, paggamit ng maraming account o spam ay hindi pinapayagan at maaaring magresulta sa pagtanggi sa iyong pagsali sa bounty.

4. Ang Amplify Exchange ay maaaring tanggihan ang iyong karapatan sa pagsali sa Amplify Exchange bounty campaign kung nakikitang kinakailangan sa sarili nitong paghuhusga.

5. Ang Amplify Exchange ay maaari kang tanggalin sa pagsali mo sa Amplify Exchange bounty campaign kung nakikita naming ikaw ay nandaraya o hindi maipasa ang aming simpleng KYC check.

6. Ang Amplify Exchange ay maaaring baguhin o i-update ang patakaran at tuntunin ng Amplify Exchange bounty campaign sa sarili nitong paghuhusga, kung saan, isang opisyal na anunsyo ang ilalathala.

7. Ang mga kalahok ay maaaring makatanggap ng hanggang sa $1000 na halaga ng AMPX sa kabuuan, na kapantay ng 10,000 AMPX sa panahon ng pagsulat.

Ang mga tuntuning nakalista sa itaas ay aplikado sa lahat ng aming kampanya, kasama ang mga Tuntunin ng bawat kampanya. Ang hindi pagsunod sa parehong pangunahin at bawat tuntunin ng bawat kampanya ay maaari mong ikatanggal.

Facebook

Paano sumali

1. I-Follow ang opisyal na Facebook page ng Amplify Exchange dito.
2. Ang linggo ng bounty na Marso 4-10, 2019 ay matatapos sa 00:00 EST Lunes, Marso 11, 2019. Pagkatapos, mayroong iaanunsyo at anumang ulat na ilalathala pagtapos ng anunsyo ay hindi na bibilangin.

Patakaran para sa Gantimpala

1. Dapat na nakafollow ka sa opisyal Facebook page ng Amplify Exchange dito.
2. Mayroon dapat hindi bababa sa 200 kaibigan ang iyong Facebook.
3. Ang account ay dapat 2 buwan na mahigit ang edad.
4. Ang iyong Facebook account ay dapat totoo. Ang mga tagapamahala ng bounty ay titignan ang mga account ng mga kalahok upang makita ang pagiging tunay nito.
5. Dapat kang magshare ng dalawang Amplify Exchange Facebook posts, ang isa ay dapat na isa ay ang pangunahing post patungkol sa pagpapakalat ng programa ng bounty.
 a. Ang mga post ay dapat nakalathala sa iyong Facebook sa pagtatapos ng linggo.
6. Dapat mong i-like ang hindi bababa sa 3 Amplify Exchange Facebook posts
 a. Magpadala ng screenshot ng iyong like gamit ang isang image upload service tulad ng imgur at ipasa ang link sa lingguhang paguulat.
7. Dapat kang magsulat ng 1 sariling post kada linggo.
 a. Ang mga sariling post ay dapat na mayroong link sa website (https://amplifyexchange.com/) at ang hashtag na "#AmplifyExchange"
8. Ang dami ng iyong kaibigan ay hindi na mababago pa sa pagsali sa aming bounty campaign
9. Ipasa ang inyong lingguhang activity log/ulat sa pagsumite ng  Google Form sa pagtatapos ng linggo sa susunod na Lunes sa ganap na 00:00 EST.

Gantimpala

150 AMPX (~$15) kada linggo
200 to 999 friends: 100AMPX kada linggo
1,000 to 5,000+ friends: 150AMPX kada linggo


Twitter


Paano sumali

1. I-Follow ang opisyal na Twitter page ng Amplify Exchange dito.
2. Ang linggo ng bounty na Marso 4-10, 2019 ay matatapos sa 00:00 EST Lunes, Marso 11, 2019. Pagkatapos, mayroong iaanunsyo at anumang ulat na ilalathala pagtapos ng anunsyo ay hindi na bibilangin.

Patakaran para sa Gantimpala

1. Dapat nakafollow ka sa opisyal na  Twitter page ng Amplify Exchange.
2. Dapat mayroon kang 200 follower sa Twitter.
3. Ang iyong Twitter account ay dapat totoo. Ang mga tagapamahala ng bounty ay titignan ang mga account ng mga kalahok upang makita ang pagiging tunay nito.
4. Dapat kang magretweet ng hindi bababa sa 2 Amplify Exchange post, ang isa ay dapat na isa ay ang pangunahing post patungkol sa pagpapakalat ng programa ng bounty.: {Link sa Amplify Exchange Viral Twitter Post}
5. Dapat kang sumulat ng hindi bababa sa 2 sariling tweet na mayroong link patungo sa website (https://amplifyexchange.com/) kasama ang hashtag na"#AmplifyExchange"
6. Ang dami ng iyong follower ay hindi na mababago pa sa pagsali sa aming bounty campaign
7. Ipasa ang inyong lingguhang activity log/ulat sa pagsumite ng  Google Form sa pagtatapos ng linggo sa susunod na Lunes sa ganap na 00:00 EST.

Gantimpala

150 AMPX (~$15) kada linggo
200 to 999 Followers: 100AMPX kada linggo
1,000 to 5,000+ Followers: 150AMPX kada linggoPagsulat ng Nilalaman (Medium)

Paano sumali

1. I-Follow ang opisyal na Medium page ng Amplify Exchange dito .
2. Ang linggo ng bounty na Marso 4-10, 2019 ay matatapos sa 00:00 EST Lunes, Marso 11, 2019. Pagkatapos, mayroong iaanunsyo at anumang ulat na ilalathala pagtapos ng anunsyo ay hindi na bibilangin.

Patakaran para sa Gantimpala

1. Upang makasali. dapat kang magpost ng isang piraso ng Nilalaman na at ang pinakamarami'y 12 sa buong bounty(12 linggo).
2. Ang nilalaman ay dapat na may kinalaman sa Amplify Exchange at ideya nito.
3. Ang nilalaman ay dapat nababas ang publiko.
4. Ang nilalaman ay dapat mayroong link patungo sa aming opisyal na website (https://amplifyexchange.com/) at Medium account.
5. Ang artikulo at blog post ay dapat na mayroong hindi bababas a 300 salita ang haba.
6. Ang nilalaman (kasama ang mga imahe) ay dapat kakaiba at hindi kumokopya sa gawa ng iba.
7. Ang marka ng bawat piraso ng nilalaman ay nakaset sa pamamagitan ng isa sa aming mga tagapamahala depende sa kalidad at marka ng website.
8. Siguraduhing ibigay sa amin ang website traffic statistics habang nag uulat dahil maaari itong makaaapekto sa magiging marka ng iyong artikulo.
9. Ang mga piraso ng nilalaman na ilalathala sa bago o mababang traffic na website/accouynt ay hindi tatanggapin. Upang ang isang piraso ng nilalaman ay tanggapin, ang website kung saan ito nakalathala ay dapat na higit isang buwan ang edad at mayroong katanggap tanggap na yugto ng aktibidad.
10. Ipasa ang inyong lingguhang activity log/ulat sa pagsumite ng  Google Form sa pagtatapos ng linggo sa susunod na Lunes sa ganap na 00:00 EST.Gantimpala

Hindi tinanggap : 0 token
Mababang marka - 400 AMPX
Katamtamang marka - 600 AMPX
Mataas na marka- 800 AMPX
 


Reddit

Paano sumali

1. I-Follow ang opisyal na Reddit Thread ng Amplify Exchange dito.
2. Gumawa ng orihinal na Reddit post tungkol sa Amplify Exchange kada linggo na mayroong hindi sosobra sa 7 post kada linggo.
3. Sumulat nang hindi bababa sa 2 positibong komento (Dapat isang pangungusap).
4. Mag Upvote ng hindi bababa sa 3 Amplify Reddit post.
5. Ang linggo ng bounty na Marso 4-10, 2019 ay matatapos sa 00:00 EST Lunes, Marso 11, 2019. Pagkatapos, mayroong iaanunsyo at anumang ulat na ilalathala pagtapos ng anunsyo ay hindi na bibilangin.

Patakaran para sa Gantimpala
1. Ang iyong Reddit account ay dapat 20 araw ang edad at mayroong 10 post at 20 comment karma.
2. Ang mga post at comment na may negatibo o neutral na karma ay hindi tatanggapin.
3. Kailangan ng hindi bababa sa 250 ang salita. (500+ para maging kakaiba)
4. Dapat sumulat ng 1 at hindi sosobra sa 7 post kada linggo(1 kada araw)
 a. Dapat magpost sa mga subreddit na may kinalaman sa cryptocurrency na mayroong 2k+ na subscriber (Ingles lamang).
 b. Dapat ilagay ang iyong Amplify Exchange username sa baba ng bawat post.

5. Ang dami ng kinopyang impormasyon ay dapat tignan, mas kaunti, mas mabuti. Ang iyong post ay hindi masasabing kakaiba kung higit sa 5 salita ang iyong kinopya. (Kailangan maipasa ang plagiarism test).
6. Ipasa ang bawat linggong aktibidad/ulat sa pamamagitan ng pagpapasa ng Google Form sa pagtatapos nmg bawat linggo sa susunod na Lunes sa ganap na 00:00 EST.

Gantimpala

Mababang marka: 50 tokens (~$5)
Katamtamang marka: 100 tokens (~$10)
Mataas na marka: 150 tokens (~$15)
Kakaibang marka: 250 tokens (~$25)

Ang kalidad ay base sa naabot ng post, dami ng upvote, teknikal na mga kamalian, dami ng kinopyang impormasyon (mas kaunti, mas mabuti), mga komento, uri ng komento at kabuuang kaayusan.

To be extraordinary: Ang post ay dapat walang pagkakamali, makapapasa sa plagiarism test, orihinal, walang kinopyang impormasyon, may kasamang link ng Amplify Exchange website + whitepaper, at makatatanggap ng hindi bababa sa 40 upvote at 10 iba't ibang comment mula sa iba't ibang user.


Telegram


Paano sumali

1. Sumali sa opisyal na grupo sa Telegram ng Amplify Exchange dito at sa grupo ng bounty para sa detalye ng gantimpala dito.
*(Tandaan: Ang Opisyal na grupo sa Telegram at Bounty ay magkaiba. Ang bawat kalahok ay dapat sumali sa parehong grupo upang matanggap sa bounty.)

2. Mag isip ng orihinal, makabuluhang tanong tungkol sa Amplify Exchange at itanong ito sa opisyal na grupo sa Telegram.
3. Ang linggo ng bounty na Marso 4-10, 2019 ay matatapos sa 00:00 EST Lunes, Marso 11, 2019. Pagkatapos, mayroong iaanunsyo at anumang ulat na ilalathala pagtapos ng anunsyo ay hindi na bibilangin.


Patakaran para sa Gantimpala

1. Huwag kopyahin ang usapan ng iba.
2. Huwag magtanong ng mga madaling sagutin na tanong (yung mga tanong na madali naman mahanap ang sagot)
3. Ang mga makabuluhang pag uusap ay mayroon dapat 4 na tugon mula sa bawat tao, isiping tulad ito ng isang maigsing aktibong diskusyon.
 a. Kumuha ng screenshot ng iyong makabuluhang paguusap/ kontribusyon.
 b. Ipasa ang screenshot ng iyong usapan gamit ang isang image upload service tulad ng imgur at ipasa ang link sa Google form.

4. Dapat sagutin ang tanong ng isa pang kalahok
a. Ang pagtatanong ay hindi mabibilang tungo sa "makabuluhang pag uusap."
 b. Ipasa ang screenshot ng iyong tanong gamit ang isang image upload service tulad ng imgur at ipasa ang link sa Google form.

5. Mayroon lamang limitasyon na ipapasa ng bawat mga kalahok kada linggo, at ang mga naipasa ay hindi daat pare pareho ang pinag uusapan.
6. Ipasa ang iyong lingguhang ulat sa pamamagitan ng pagsulat sa Google Form sa pagtatapos ng bawat linggo sa susunod na Lunes sa ganap na 00:00 EST.

Gantimpala

150 AMPX Token kada linggo


Karagdagang Gantimpala


Ang isa pang miyembro ay nakilahok sa inyong usapan ng hindi ninyo ipinipilit at aktibong nakipag usap = 50 AMPX tokens (~$5).


Pagsasalin


Paano sumali

1. I-Follow ang opisyal na Bitcointalk thread dito.
2. Bumuo ng orihinal na pgsasalin ng Amplify Exchange Official Bounty Thread  sa iyong lokal na wika at ipasa sa lokal na subforum.
3. Ang linggo ng bounty na Marso 4-10, 2019 ay matatapos sa 00:00 EST Lunes, Marso 11, 2019. Pagkatapos, mayroong iaanunsyo at anumang ulat na ilalathala pagtapos ng anunsyo ay hindi na bibilangin.Patakaran para sa Gantimpala

1. Dapat hindi gumamit o kumopya sa Google Translations.
2. Dapat maisalin ito ng walang anumang pagkakamali.
3. Ilagay ang kopya ng pagsasalin sa isang google doc link at ipasa ito sa lingguhang ulat sa pamamagitan ng Google Form.
 a. Hindi ka maaaring magpost ng iyong pagsasalin hangga't hindi na aaprubahan ng team ng namamahala sa bounty.
  b.  Maaari kang magpost sa iba't ibang local sub forum sa iyong nararapat na bansa at ipasa ang link ng mga thread.

4. Ipasa ang bawat linggong aktibidad/ulat sa pamamagitan ng pagpapasa ng Google Form sa pagtatapos nmg bawat linggo sa susunod na Lunes sa ganap na 00:00 EST.

Gantimpala

Native ANN Thread : 1000 AMPX Token

Karagdagang Gantimpala

10+ Lokal Sub Forum: 100 AMPX Token/Lokal Sub Forum
2  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][BOUNTY]⚡️PAIDTHRU BOUNTY WEEKLY TOKEN REWARDS⚡️ on: December 26, 2018, 05:25:01 AM


ORIHINAL NA BOUNTY THREAD

WEBSITE   WHITEPAPER    TELEGRAM   MEDIUM    REDDIT   INSTAGRAM  YOUTUBE    TWITTER   FACEBOOK  BITCOINTALK   DISCORDMGA PROGRAMA NG BOUNTY
Kampanya sa Facebook
Kampanya sa Twitter
Kampanya sa Reddit
Kampanya sa Linkedin
Kampanya sa Instagram
Kampanya sa Pagmamay ari ng Grupo sa Telegram
Kampanya sa Telegram
Kampanya sa Discord
Kampanya sa Pagsulat ng Blog at Artikulo
Kampanya sa Youtube
Kampanya sa Pagsasalin
Kampanya ng Signature


MGA PANGUNAHING PANUNTUNAN NG BOUNTY
-DAPAT MAGREHISTRO SA AMING WEBSITE.
• Ang kabuuang gantimpala sa token ay ipamimigay kada linggo.   
• Ang aming kampanya ay mag uumpisa ngayon (ika-22 ng Nobyembre).
• Ang lahat ng kalahok ay dapat sumali sa aming komunidad: PAIDTHRU TELEGRAM COMMUNITY
• Ang lahat ng kalahok ay dapat sumali sa aming Bounty Chat : PAIDTHRU BOUNTY GROUP
• Para sa anumang katanungan/alalahanin tungkol sa programang bounty na ito, maaari lamang sumulat sa aming bounty chat o magpadala ng email sa cryptosbounty.programs@gmail.com 
• Nasa amin ang desisyong tanggalin ang sinumang kalahok na makikita naming mandaraya o hindi tapat sa kanilang gawa.
• Nasa amin ang desisyong palitan ang mga panuntunan ng buong kampanya na ito.
• Ang mga kalahok sa bounty ng Signature ay dapat JR. Member ang rank pataas. / Ang mga NEWBIES ay dapat mayroong 50 activity dapat upang tanggapin sa mga Bounty ng Social Media.

PARA SA LAHAT NG PAGPAPASA NG REPORT, MAAARI LAMANG MAGPASA NG BAGONG POST AT HUWAG I-QUOTE O I-EDIT ANG INYONG LUMANG MGA REPORT.


PETSA NG PAGUULAT
WEEK 1 - NOB. 29
WEEK 2 - DIS. 6
WEEK 3 - DIS. 13
WEEK 4 - DIS. 20

WEEK 5 - DIS. 27
WEEK 6 - ENERO 3
WEEK 7 - ENERO 10
WEEK 8 - ENERO 17
WEEK 9 - ENERO 24
WEEK 10 - ENERO 31


M  A  S  T  E  R         S  P  R  E  A  D  S  H  E  E  TFORMAT SA PAG UULAT:
Code:
Bitcointalk Profile Link:
Campaign :
Campaign Profile Link :
CAMPAIGN :
Spreadsheet # :
Eth Address :
Report Links :


Tuntunin sa Kampanya sa Facebook :
-i-Follow at i-Like ang opisyal na Facebook page.
- Isang Facebook account lamang kada tao ang pinapayagan.
- Ang mga user ay dapat na mayroong 500 friends.
- Dapat kang mag post ng hindi bababa sa 5POST/SHARE kada linggo..
- Ang bilang ng friends ay hindi mapapalitan kapag sumali ka sa bounty.
*Dapat na isama ang #ICO #PAIDTHRU #EXCHANGE SA IYONG POST O SHARE.
- Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post sa buong linggo hindi sa loob lamang ng isang araw .

SUMALI RITO


Tuntunin sa Kampanya sa Twitter :
- I-Follow at i-Like ang opisyal na Twitter page
- Isang Twitter account kada kalahok ang pinapayagan.
-Ang mga gumagamit ay dapat na mayroong 500 followers.
- Dapat mag post ng hindi bababa sa 5post/share kada linggo.
-Ang dami ng followers ay hindi mababago pagkasali sa bounty. 
*Dapat na mayroong #ICO #PAIDTHRU #EXCHANGE SA IYONG TWEET/RETWEET
-Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat nakakalat sa buong linggo at hindi nakapost sa iisang araw lamang.

SUMALI RITO


Tuntunin ng Kampanya sa Reddit:
-I-Follow ang AMING REDDIT ACCOUNT.
- Tanging isang REDDIT account lamang ang tatanggapin mula sa bawat kalahok.
- Ang mga kasali ay dapat na mayroong 10 karma upang makasali.
- Mayroon dapat hindi bababa sa 5POST/REPOST mla sa aming DISCORD kada linggo.
- Ang bilang ng KARMA ay hindi mababago mula sa inyong pagsali.
*Dapat na mayroong  #ICO #PAIDTHRU #EXCHANGE SA IYONG POST O SHARE
- Dapat nakapost sa mga sumusunod na subreddit :  r/icocrypto, r/cryptocurrency, r/altcoin, r/Stellar, r/CryptoCurrencies, r/technology, r/CryptocurrencyICO, r/CryptocurrencyICOs, r/cryptocurrencynewico, r/Crypto_Currency_News, r/BlockChain, r/CryptoTechnology
- Ang mga post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat nakakalat sa buong linggo at hindi lamang nakapost sa iisang araw.

SUMALI RITO


Tuntunin ng Kampanya sa LinkedIN
- Isang account lamang kada tao ang papayagan.
- Ang mga kalahok ay may dapat 500 koneksyon.
- Sumulat ng hindi bababa sa 5 post kada linggo na mula sa aming DISCORD Channel.
- Ang mga koneksyon ay hindi na mababago sa pagsali sa bounty. 
* Dapay mayroong #ICO #PAIDTHRU #EXCHANGE SA IYONG POST O SHARE.
- Ang mga post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat nakakalat sa buong linggo at hindi lamang nakapost sa iisang araw.

SUMALI RITO


Tuntunin ng Kampanya sa INSTAGRAM
-I-follow at I-like ang Opisyal na INSTAGRAM page.
- Isang account lamang kada tao ang papayagan. 
- Ang mga kalahok ay may dapat 500 FOLLOWERS.
- Mayroon dapat hindi bababa sa 5 post/repost kada linggo.
- Ang dami ng Friends ay hindi mababago sa pagsali sa bounty.
*Dapat mayroong #ICO #PAIDTHRU #EXCHANGE SA IYONG POST O SHARE.
- Ang mga post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat nakakalat sa buong linggo at hindi lamang nakapost sa iisang araw.

SUMALI RITO


Kampanya sa Pagmamay-ari ng Grupo sa Telegram
- Ang iyong grupo ng Telegram ay dapat mayroong 1000 miyembro
- Maaari lamang magpost ng 1 kada araw, 7 kada linggo.
- Ang iyong mga share ay dapat mayroong Bounty Thread , Telegram Chat Group at Website Links.
- Para sa pagpost ng mga lathalain, maaari kayong mag copy paste ng mga impormasyon mula sa aming discord channel.
- Ang pagsali ng mahigit sa isang grupo ay hindi pahihintulutan maliban na lamang kung napagusapan ninyo ng Bounty Manager. [ TG USERNAME : @AmirahAngeL ]
- Ang mga grupo na mayroong pekeng mga miyembero o nag imbita ng mga miyembrong walang permiso ay tatanggalin sa kampanya.

SUMALI RITO


Tuntunin sa Kampanya sa Telegram
- Sumali sa aming Telegram Chat sa https://t.me/paidthruxchange
- Sumali sa aming Telegram bounty sa https://t.me/PaidThruBounty
- Manatiling aktibo sa Telegram chat sa pamamagitan ng pagcomment ng kahit 1 beses sa isang araw tungkol sa pakinabang ng paidthru.
- Dapat manatili ka na nakatuon sa aming Telegram chat at bounty hanggang sa pagtatapos ng Token Sale.
- 5 aktibong MIYEMBRO ay makatatanggap ng 2000 paid na gantimpala kada linggo.

SUMALI RITO


Tuntunin sa Kampanya sa DISCORD
- Sumali sa aming discord chat sa https://discord.gg/BBqyZsw
- Sumali sa aming Telegram bounty sa https://t.me/PaidThruBounty
- Manatiling aktibo sa Discord chat sa pamamagitan ng pagcomment ng kahit 1 beses sa isang araw tungkol sa pakinabang ng paidthru.
- Dapat manatili ka na nakatuon sa aming Discord chat hanggang sa pagtatapos ng Token Sale.
- 5 aktibong MIYEMBRO ay makatatanggap ng 2000 paid na gantimpala kada linggo.

SUMALI RITO


Tuntunin sa Pagsusulat ng Blog at Artikulo :
-Ang artikulo/pagsusuri/blog ay dapat na mayroong 300 salita pataas.
- Ang konteksto ay dapat orihinal. Ang pagkopya o pagnanakaw ng gawa ng iba ay maaari mong ikatanggal.
- Ang madla ng nakalathalang artikulo ay dapat may kinalaman sa crypto o sa gamit ng PAIDTHRU EXCHANGE o pagpromote ng ICO sa tamang madla.
- Ang website ay dapat may totoong madla. Ang mga bagong website ay hindi tatanggapin. 
- Ang artikulo/review/blog post ay dapat mayroong link papunta sa website  ng PAIDTHRU EXCHANGE at  Opisyal na Twitter ng PAIDTHRU EXCHANGE kasama ang iyong Bitcointalk Profile Link.
- Ang mga manunulat ay dapat ipamilyar ang kanilang sarili sa opisyal na website at whitepaper upang masiguro ang tamang paglalarawan ng tampok PAIDTHRU EXCHANGE.
- Walang 1:1 na kopya mula sa website o whitepaper.
- 3 entrada lamang ang tatanggapin sa bawat kalahok.
- TATANGGAP LAMANG KAMI NG INGLES. KUNG GUSTO NINYONG SUMULAT SA INYONG LOKAL NA WIKA, MAAARI LAMANG KAUSAPIN ANG BOUNTY MANAGER SA TELEGRAM BOUNTY GROUP PARA SA PAGAPRUBA.

IPASA ANG INYONG BLOG DITO


Tuntunin ng kampanya sa Youtube
1. Ang pinakamababang durasyon ng iyong entrada ay hindi bababa sa 2minuto.
2. Dapat na nakalagay sa iyong sariling channel sa youtube
3. Dapat na isama ang aming website at iba pang link kasama ang inyong profile username o profile link para sa pagpapatotoo.
4. Dapat magpasa ng hindi bababa sa 3 entrada kada kalahok. Ang GANTIMPALA AY NAKADEPENDE SA KALIDAD NG INYONG VIDEO.
5. Tatanggap kami ng mga video advertisement at promosyon at mga animated video na nagpapakilala sa PAIDTHRU EXCHANGE PROJECT.
6. ANG SCREEN RECORDING AY HINDI TATANGGAPIN.
7. KUNG GUSTO NINYONG GUMAWA NG VIDEO SA LOKAL NA WIKA, MAGLAGAY NG ENGLISH SUBTITLE.

IPASA ANG INYONG VIDEO DITO


Tuntunin sa Kampanya sa Pagsasalin:
- Ang paggamit ng Google Translate at iba pang online na tagasalin ay hindi pinapayagan.
- Ang mga kalahok na makikitang gumamit ng Google Translate ay tatanggalin.
- Aplikasyon para sa pagsasalin ng maraming wika ay hindi tatanggapin.
- Ang mga kalahok ay dapat pumuno ng form at ang tatanggaping tagasalin ay makakukuhan ng kumpirmasyon sa PM o sa Telegram.
- Kailangan naming ng aktibong partisipasyon mula sa mga tagasalin sa kanilang lokal na thread.
- Isang tagasalin lamang ang tatanggapin kada wika.
- Para sa mga tatanggaping kalahok, mayroon kayong 10 araw upang tapusin ang pagsasalin.

LANGUAGES NEEEDED :
JAPANESE =
GERMAN = RESERVED
FRENCH =
TURKISH = RESERVED
Dutch =
SPANISH = RESERVED
HINDI =  RESERVED
KOREAN =
CHINESE =
FILIPINO = RESERVED
PORTUGUESE =  RESERVED
RUSSIAN = RESERVED
INDONESIAN = RESERVED
VIETNAMESE =  RESERVED
ARABIC =  RESERVED

SUMALI DITO


Tuntunin sa Kampanya ng Signature:
-Naghahanap kami ng aktibong Bitcointalk users. Ang lahat ng miyembro ay dapat magpost ng hindi bababa sa 10 sa isang linggo hanggang sa matapos ang kampanya/ICO para makakuha ng gantimpala.
-Hindi kabilang ang post sa thread na ito. Dapat matapos ang mga post sa loob ng isang linggo hindi sa loob ng 2-3 araw lamang, maliban kung pinayagan ng BOUNTY MANAGER.
-Ang post ay dapat na konstruktibo at may hindi bababa sa 80 karakter.
- WALANG negative Trust.
- Bawal ang madaming signature. 
-Ang mga post sa sumusunod na Discussion Boards ay hindi bibilangin:
 Off-topic, Archival, Auctions, Lending, Beginners and help.
- Bawal ang Spam, Pang aabuso o Insulto. 
- Para lamang sa mga Jr. Member at pataas.
- ISUOT ANG SIGNATURE BAGO SUMALI

SUMALI RITO


HERO/LEGENDARY
Code:
[center][table][tr][td][url=http://paidthru.io/][tt][size=2pt]

[color=#333]    [color=#B1120F]▐██████████▄                ████            ████[/color] ▐██████████▐██▌
    [color=#B1120F]▐███████████▌              ▐███▌            ████[/color] ██████████▌▐██▌
    [color=#B1120F]████    ▀████              ▐███▌           ▐███▌[/color]    ▐██▌    ███
    [color=#B1120F]███▀     ████                              ▐███▌[/color]    ▐██▌    ███
   [color=#B1120F]▐█▀     ▄▄███▌ ▄█████▄ ████ ▐███▌   ▄█████▄ ████[/color]     ███    ▐██████████  ▐██ ▄███▐██      ███
   [color=#B1120F]█▄   ███████ ▄█████████████ ▐███▌ ▄█████████████[/color]     ███    ▐███     ███ ▐███▀▀  ▐██     ▐██▌
  [color=#B1120F]▐███▄ ▀▀▀     ████▀   ▀▀███▌ ████  ████▀   ▀▀███▌[/color]    ▐██▌    ███      ███ ███     ██▌     ▐██▌
  [color=#B1120F]▐████▌       ████      ▐███▌ ████ ████      ▐███▌[/color]    ▐██▌    ███     ▐██▌ ███     ██▌     ███
  [color=#B1120F]█████        ████▄   ▄▄████ ▐███▌ ████▄   ▄▄████[/color]     ███    ▐██▌     ▐██▌▐██▌    ▐██      ███
  [color=#B1120F]█████         ████████▀████ ▐███▌  ████████▀████[/color]     ███    ▐██▌     ███ ▐██▌    ▐███▄▄▄▄███
 [color=#B1120F]▐████▌          ▀▀██▀▀ ▐███▌ ████    ▀▀██▀▀ ▐███▌[/color]    ▐██▌    ███      ███ ███      ▀▀█████▀▀[/td][td][/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#aaa]│


[/td][td][/td][td][center][url=http://paidthru.io/][font=arial black][size=13pt][glow=#B1120F,2][size=13pt][b][color=#fff][color=transparent].[color=#fff]TOKEN SALE IS LIVE[/color].[/glow]
[size=1pt]
[font=Arial black][size=12pt][b][glow=#333,2][color=transparent]...[color=#fff]30% TOKEN BONUS![/color]...[/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#aaa]│


[/td][td][/td][td][url=http://paidthru.io/][font=arial][size=8pt][b][glow=#B1120F,2][color=transparent].[color=#fff]PAIDTHRU [/glow][glow=#333,2][color=transparent][color=#fff] EXCHANGE[/color].[/color][/glow]
[size=2pt]
[font=Arial black][size=17pt][color=#333]GET PAID![/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#aaa]│


[/td][td][/td][td][Size=2pt]
[url=https://www.dropbox.com/s/41v83esh4f6mqe0/PaidThruWhitePaper.pdf?dl=0][font=Arial black][size=8pt][glow=#333,2][color=transparent].....[color=#fff]WHITEPAPER[/color].....[size=5pt].[/size][/glow][/url]
[url=http://paidthru.io/][font=arial black][size=8pt][glow=#B1120F,2][color=transparent].[color=#fff]BLOCKCHAIN FOR[/color].[size=3pt].[/size]
.[color=#fff]THE REAL WORLD[/color].[size=5pt].[/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#aaa]│


[/td][td][/td][td][url=https://t.me/paidthruxchange][tt][size=2pt][color=#B1120F]
        ▄▄████████▄▄
     ▄████████████████▄
   ▄████████████████████▄
  ███████████████▀▀  █████
 ████████████▀▀      ██████
▐████████▀▀   ▄▄     ██████▌
▐████▀▀    ▄█▀▀     ███████▌
▐████████ █▀        ███████▌
 ████████ █ ▄███▄   ███████
  ████████████████▄▄██████
   ▀████████████████████▀
     ▀████████████████▀
        ▀▀████████▀▀[/td][td][/td][td][/td][td][font=Arial black][glow=#B1120F,2][size=8pt][color=transparent]........[color=#FFF]JOIN OUR TELEGRAM[/color].........[/glow]
[table][tr][td][font=century gothic][size=8pt][B][url=https://www.facebook.com/paidthruexchange][color=#333]FACEBOOK[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2376347][color=#333]BITCOINTALK[/td][td][/td][td][font=century gothic][size=8pt][B][url=https://medium.com/@paidthruexchange][color=#333]MEDIUM[/url]
[url=https://twitter.com/paidthruxchange][color=#333]TWITTER[/td][td][/td][td][font=century gothic][size=8pt][B][url=https://discordapp.com/invite/BBqyZsw][color=#333]DISCORD[/url]
[url=https://www.instagram.com/Paidthru/][color=#333]INSTAGRAM[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/center]

SR. MEMBER
Code:
[center][table][tr][td][url=http://paidthru.io/][tt][size=2pt]

[color=#333]    [color=#B1120F]▐██████████▄                ████            ████[/color] ▐██████████▐██▌
    [color=#B1120F]▐███████████▌              ▐███▌            ████[/color] ██████████▌▐██▌
    [color=#B1120F]████    ▀████              ▐███▌           ▐███▌[/color]    ▐██▌    ███
    [color=#B1120F]███▀     ████                              ▐███▌[/color]    ▐██▌    ███
   [color=#B1120F]▐█▀     ▄▄███▌ ▄█████▄ ████ ▐███▌   ▄█████▄ ████[/color]     ███    ▐██████████  ▐██ ▄███▐██      ███
   [color=#B1120F]█▄   ███████ ▄█████████████ ▐███▌ ▄█████████████[/color]     ███    ▐███     ███ ▐███▀▀  ▐██     ▐██▌
  [color=#B1120F]▐███▄ ▀▀▀     ████▀   ▀▀███▌ ████  ████▀   ▀▀███▌[/color]    ▐██▌    ███      ███ ███     ██▌     ▐██▌
  [color=#B1120F]▐████▌       ████      ▐███▌ ████ ████      ▐███▌[/color]    ▐██▌    ███     ▐██▌ ███     ██▌     ███
  [color=#B1120F]█████        ████▄   ▄▄████ ▐███▌ ████▄   ▄▄████[/color]     ███    ▐██▌     ▐██▌▐██▌    ▐██      ███
  [color=#B1120F]█████         ████████▀████ ▐███▌  ████████▀████[/color]     ███    ▐██▌     ███ ▐██▌    ▐███▄▄▄▄███
 [color=#B1120F]▐████▌          ▀▀██▀▀ ▐███▌ ████    ▀▀██▀▀ ▐███▌[/color]    ▐██▌    ███      ███ ███      ▀▀█████▀▀[/td][td][/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#aaa]│


[/td][td][/td][td][center][url=http://paidthru.io/][font=arial black][size=13pt][size=13pt][b][color=#fff][color=transparent].[color=#B1120F]TOKEN SALE IS LIVE[/color].
[size=1pt]
[font=Arial black][size=12pt][b][color=transparent]...[color=#333]30% TOKEN BONUS![/color]...[/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#aaa]│


[/td][td][/td][td][url=http://paidthru.io/][font=arial][size=8pt][b][color=transparent].[color=#B1120F]PAIDTHRU [/color][/color][color=transparent][color=#333] EXCHANGE[/color].[/color]
[size=2pt]
[font=Arial black][size=17pt][color=#333]GET PAID![/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#aaa]│


[/td][td][/td][td][Size=2pt]
[url=https://www.dropbox.com/s/41v83esh4f6mqe0/PaidThruWhitePaper.pdf?dl=0][font=Arial black][size=8pt][color=transparent].....[color=#333]WHITEPAPER[/color].....[size=5pt].[/size][/url]
[url=http://paidthru.io/][font=arial black][size=8pt][color=transparent].[color=#B1120F]BLOCKCHAIN FOR[/color].[size=3pt].[/size]
.[color=#B1120F]THE REAL WORLD[/color].[size=5pt].[/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#aaa]│


[/td][td][/td][td][url=https://t.me/paidthruxchange][tt][size=2pt][color=#B1120F]
        ▄▄████████▄▄
     ▄████████████████▄
   ▄████████████████████▄
  ███████████████▀▀  █████
 ████████████▀▀      ██████
▐████████▀▀   ▄▄     ██████▌
▐████▀▀    ▄█▀▀     ███████▌
▐████████ █▀        ███████▌
 ████████ █ ▄███▄   ███████
  ████████████████▄▄██████
   ▀████████████████████▀
     ▀████████████████▀
        ▀▀████████▀▀[/td][td][/td][td][/td][td][font=Arial black][size=8pt][color=transparent]........[color=#B1120F]JOIN OUR TELEGRAM[/color].........
[table][tr][td][font=century gothic][size=8pt][B][url=https://www.facebook.com/paidthruexchange][color=#333]FACEBOOK[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2376347][color=#333]BITCOINTALK[/td][td][/td][td][font=century gothic][size=8pt][B][url=https://medium.com/@paidthruexchange][color=#333]MEDIUM[/url]
[url=https://twitter.com/paidthruxchange][color=#333]TWITTER[/td][td][/td][td][font=century gothic][size=8pt][B][url=https://discordapp.com/invite/BBqyZsw][color=#333]DISCORD[/url]
[url=https://www.instagram.com/Paidthru/][color=#333]INSTAGRAM[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/center]

FULL MEMBER
Code:
[center][url=http://paidthru.io/][font=Arial][i][b][color=#000][u]  [color=#B1120F]Paid[color=#333]Thru     [/u][/i] [font=century gothic]  [color=#333] [ [b][color=#B1120F]TOKEN SALE IS LIVE[/color][/b] ] [/color]  [u][b]     [i][color=#000][u][color=#B1120F]Paid[color=#333]Thru  [/u][/i][/u]
[color=#B1120F]▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    [font=century gothic][b][color=#333]BLOCKCHAIN FOR THE REAL WORLD[/font]    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/url]
[font=Arial narrow][B][url=https://www.facebook.com/paidthruexchange][color=#B1120F]FACEBOOK[/url]   [url=https://t.me/paidthruxchange][color=#333]TELEGRAM[/url]   [url=https://medium.com/@paidthruexchange][color=#B1120F]MEDIUM[/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2376347][color=#333]BITCOINTALK[/url]   [url=https://twitter.com/paidthruxchange][color=#B1120F]TWITTER[/url]   [url=https://discordapp.com/invite/BBqyZsw][color=#333]DISCORD[/url]   [url=https://www.instagram.com/Paidthru/][color=#B1120F]INSTAGRAM[/url][/center]

MEMBER
Code:
[center][url=http://paidthru.io/][u]  PaidThru     [/u]    [ TOKEN SALE IS LIVE ]   [u]     [u]PaidThru  [/u][/u]
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    BLOCKCHAIN FOR THE REAL WORLD    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/url]
[url=https://www.facebook.com/paidthruexchange]FACEBOOK[/url]   [url=https://t.me/paidthruxchange]TELEGRAM[/url]   [url=https://medium.com/@paidthruexchange]MEDIUM[/url]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2376347]BITCOINTALK[/url]   [url=https://twitter.com/paidthruxchange]TWITTER[/url]   [url=https://discordapp.com/invite/BBqyZsw]DISCORD[/url]   [url=https://www.instagram.com/Paidthru/]INSTAGRAM[/url][/center]

JR. MEMBER
Code:
[center][u]  PaidThru     [/u]    [ TOKEN SALE IS LIVE ]   [u]     [u]PaidThru  [/u][/u]
BLOCKCHAIN FOR THE REAL WORLD[/center]


ANG LAHAT NG GANTIMPALA AY IPAPADALA PAGTAPOS NG AMING ICO. SALAMAT SA INYONG PAGSALI.
M  A  S  T  E  R         S  P  R  E  A  D  S  H  E  E  T
WEBSITE   WHITEPAPER    TELEGRAM   MEDIUM    REDDIT   INSTAGRAM  YOUTUBE    TWITTER   FACEBOOK  BITCOINTALK     DISCORD


SUMALI SA  PAIDTHRU BOUNTY COMMUNITY CHAT
3  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN]REMCO: Unang Ibinabahaging Platform sa Mundo Para sa Pagpapadala ng Pera on: September 16, 2018, 05:31:18 PM
 
Ang REMCO ( Remittance Utility Token ) ay ang Pinakaunang Platform sa Mundo na Token-Generating para sa Pagpapadala ng Pera. Ang API ng REMCO Token Generating Platform ay magbibigay sa mga lisensyadong tagapagpadala ng token upang magkaroon ng halaga at paangatin pa ang mga pakinabang ng ibinibahaging ledger sa bilis at bigat nito, habang nagaalok ng makabagong kbaayaran para sa lahat ng stakeholder ng lahat ng transaksyon. An gaming token ay  Jurisdiction at Money Transmission Flow Agnostic. Ibig sabihin nito ay gumagana ito dahil sa kasalukuyang modelo.
 
Ang aming kumpanya ay mayroong money transmitter at lisensya sa pagbabayad sa telepono at nakapagproseso ng bilyong transaksyon na mayroong milyong subscriber.
Maaari ka pang makapagbasa ng tungkol sa REMCO sa aming website. 
http://www.remittancetoken.io


Bakit dapat piliin ang Remco

Ang solusyong Token ng REMCO ay binuo sa pamamagitan ng MUltichain, at kabilang rito ang sariling serbisyong platform na B2B na hindi lamang nagbibigay laya sa mga nagpapadala ng pera na magamit ang pakinabang ng DLT gamit ang kasalukuyang cash-in network, ngunit upang mapalawak pa ang mga network sa pagsakay sa bagong imbentong proseso ng REMCO para sa mga ahente.

PROBLEMA
Ang mga tagapagpadala ng pera ay mayroong kakarampot at limitadong opsyon sa pagtayo at pagpapalawak ng kanilang negosyo sa ibang daan.


Mabagal
Ang tradisyonal na pagpapadala ng pera ay mabagal para sa parehong tagapagpadala at mga kliyente. Ang bagong pamamaraan ng blockchain ay mas mabagal kaysa sa mga kasalukuyang sentralsiadong sistema.

Magastos
Maraming daan ang nananatiling magastos, at ang pagpepresyo sa mga maliliit na paglilipat ay hindi magandang tignan. Ang mga cryptocurrency na nakabase sa blockchain ay nangangailangan ng mga pagbayad sa mga minero, na hindi mahusay at hindi natitimbang
Nawawalang Komisyon
Ang mga stakeholder ng cash-based na proseso ng pagpapadala ng pera ay papataas ang pagkadismaya sa mas mababang bayad, na nagdadala ng bawas na pagsali at kakaunting pagpipilian para sa mga kliyente.

Mahirap na Pasukan
Ang mga conventional na platform ay mayroong mga harang na masyadong mataas para sa network; Ito ay kayang sagutin ng REMCO.

Hindi matatag na Operasyon
Ang kabiguang teknikal ay maaaring makapagparalisa ng lahat ng affiliate network sa isang sentralisadong platform, hanggang sa mahanap ang dahil at mabago ito.REMCO PLATFORM
Options for money transmitters to build their business with technology that fits their use cases and addresses their pain points using programmable tokens that can run on the rails of our global platform for remittance.


Scalable
REMCO uses a blockless tangle on which transactions essentially self-verify, providing the speed needed to ramp up.

Decentralized
REMCO runs on a distributed ledger technology known as a Multichain blockchain.

Lower costs
Our solution does not involve miners to verify transactions, and be paid. Even micropayments can be made affordably!

Security
REMCO Tokens are thought to be quantum-proof, though this is subject to additional scrutiny and study.

Re-engineered Process at Cash Agents
The REMCO Prepaid solution requires less time to sell than present methods, offers bonus commissions and gives tremendous control and value to the customer. Data analytics allow aggregation from multiple networks.Remco Main Features


MULTICHAIN BLOCKCHAIN
REMCO uses blockchain protocol that require no third party POW and virtually no fee. The result is unparallel speed and cost savings for users.

SUCCESSFUL AUTHORIZATIONS
With over a decade’s experience connecting to receive-side payments and banking infrastructure, our platform works!

FASTER SPEED OF PAYOUT
No more waiting for a batch process or other slow payout processes.

COMMISSIONS FOR AGENTS
We simplify the transaction process for agents and even offer the possibility of bonus commissions based on sender preferences.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE PLUS HUMAN EXPERIENCE
Elements of the platform will get smarter over time through AI and the unique platform itself is the result of over a decade’s experience building and running platforms for remittances and payments, integrating them with banks, bank switches and other infrastructure providers and complying with central banks.


Why Remittance Token (REMCO)?
VTNGlobal has processed over $700,000,000 in the last 2 years and we clearly see the opportunity of process reengineering combined with distributed ledger technology to make a big impact in the industry. We have designed the REMCO Token to have tremendous utility and to be programmable, for instance in cases where a remittance partner wishes to offer a promotion.

By both creating the tech platform and offering a B2B self-service option, VTNGLOBAL believes that the REMCO Token can have transformational effects, not only for its own businesses but for partners as well.

Through this ICO we will have the necessary funds to finance our project, pay salaries, cover marketing and legal matter expenses and invest in research and development, and offer buyers of REMCO Remittance Tokens a low and discounted price.Remco ICO Distribution
▀Total tokens for sale 65%
 ▀Founders Team & Advisors 15%
 ▀Marketing 5%
 ▀Business Partners 5%
 ▀Reserve 10%
Remco Use Of Funds

We have a history of “eating what we kill” and being able to run a tight ship, with bare-bones expenses. We understand how to work with all stakeholders and how to move a business forward and believe this long history will allow us to maximize the effect of all funds raised.
▀Operational Expenses 15%
 ▀Marketing/Sales 25%
 ▀Research and Development 40%
 ▀Legal and compliance 10%
 ▀Reserves 10%


📊 Tokenmetrics:

Total supply: 2.000.000.000 REMCO
Available supply: 1.300.000.000 REMCO
Hard Cap: 60.000.000 USD
Soft cap: 6.000.000 USD
Token price: 0.08 USD per REMCO
Start Presale: TBA
Start Public Sale : TBA

ℹ️ The Private Sale will go live shortly, you can register yourself on our website remittancetoken.io
OUR TEAM


Linkedin profile of team and advisors

Peter Ojo
https://www.linkedin.com/in/peterojo/

Dr. Brent Segal
https://www.linkedin.com/in/brentsegal/

Todal Mccoy
https://www.linkedin.com/in/tidal-mccoy-557b20/

Joel Patenaude
https://www.linkedin.com/in/joelpatenaude/

Dr. Moses Asom
https://www.linkedin.com/in/mosesasom/

George Oluwaboro
https://www.linkedin.com/in/georgeoluwaboro/

David Hershfield
https://www.linkedin.com/in/davidhershfield/

Seth Wiener
https://www.linkedin.com/in/sethwiener/

Roshan Polepalli
https://www.linkedin.com/in/rpole/

Robert Walstra
https://www.linkedin.com/in/robbert-walstra-ll-m-80431431/

Olufunmilayo Ojo
https://www.linkedin.com/in/global-errands-1801941a/

Catherine Berruer
https://www.linkedin.com/in/catherine-berruer-a577b5a2Partners Of Other Platform Businesses Currently Operated By The REMCO Founder.

[/quote]
4  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PHANN][PAUSED]QUANTUM PAY : Disentralisado at Computerized na Banker Engine🔥🔥 on: July 19, 2018, 10:09:09 AM
ORIHINAL NA ANN THREAD
                           


Sumali sa aming Selfdrop kung kayo ay interesado.
Magpadala ng Ether sa aming smart contract

0xcd607fdd69931675f50ea43d3488785367322b4e

Pinakamababa ay 0.01 Eth upang maiwasan ang pagkakamali
Madaliang pagtanggap

0.01 Eth = 150,000 QPAY
0.1 Eth= 1,500,000 QPAY
1 Eth= 15,000,000 QPAY

Tignan ang ethgasstation.info para sa ligtas na gas fee.QUANTUMPAY SA BUONG MUNDO
Ang Quantum Pay ay isang komunidad ng propesyonal sa industriya ng digital na pamilihan at ang aming
team ay lumalaki at nasa proseso pa rin ng pagtingin sa mga karagdagang tao sa web
Kung sa tingin mo ay pwede ka, maaari mong bisitahin ang aming mga opisyal na account na nasa aming website, quantumpay.co

ANG BOUNTY CAMPAIGN AY PAPARATING NA!!!

5  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-BOUNTY]🔥🔥QUANTUMPAY- PAUSED on: July 18, 2018, 11:24:32 PM


                           

ALOKASYON NG BOUNTY AY NAGKAKAHALAGA NG 3 BILYONG QPAY tokens  
 5% Kampanya sa Reddit
 5% Kampanya sa Youtube
 5% Kampanya sa Medium
 5% Kampanya sa Telegram
 10% Kampanya sa Pagmamay-ari ng Grupo sa Telegram
 10% Kampanya sa Pagsulat ng Blog at Artikulo  
 10% Kampanya sa LinkedIN
 15% Kampanya sa Pamamahala at Pagsasalin
 15% Kampanya sa Facebook
 15% Kampanya sa Twitter
 PAALALA: ANG BOUNTY TOKEN AY NAKA-ESCROW NA. MAAARI NINYONG MAKITA ITO RITO:
https://etherscan.io/tx/0xe00bd9a31141ada4b4485a670f34bc0f21ea057120f40e1b960df1b548a6b23f
PANGKALAHATANG TUNTUNIN NG BOUNTY

• Ang stakes ng lahat ng kasali ay ipamamahagi bawat linggo.  
• Ang stakes ng lahat ng kasali ay ipamamahagi bawat linggo. (Ika-12 ng Hulyo).
• Ang lahat ng kasali ay dapat sumali sa aming B O U N T Y  C H A T
• Para sa anumang alalahanin o katanungan tungkol sa bounty, sumulat lamang sa aming bounty chat o sumulat sa aming email sa cryptosbounty.programs@gmail.com  
• Nasa amin ang desisyong magtanggal ng sinumang kasali na nakita naming nandaraya o hindi tapat sa kanilang gawa.  
• Nasa amin ang desisyong baguhin ang tuntunin ng bounty..
• Ang mga kasali na mayroong Red trust ay hindi tatanggapin sa bounty.
PARA SA LAHAT NG IPAPASANG ULAT, GUMAWA NG BAGONG POST AT WAG I-QUOTE ANG NAKARAAN NINYONG MGA REPORT.
PAALALA: Kami ay tanging inupahan lamang para sa pamamahala ng Bounty. Ngunit ipinapangako namin sa lahat ng kasali na gagawin naming ang lahat upang ang bounty ay maging matagumpay. Kung anuman ang kalalabasan ng proyekto bago at pagtapos ng pagbebenta ng token/ico ay hindi naming responsibilidad. Sumali ng may pag-iingat. Salamat!


Unang Linggo - Hulyo 18
Ikalawang Linggo- Hulyo 25
Ikatlong Linggo -  Agosto 1
Ikaapat na Linggo- Agosto 8
Ikalimang Linggo -  Agosto 15
Ikaanim na Linggo -  Agosto 22
Ikapitong Linggo - Agosto 29
Ikawalong Linggo-  Setyembre 5


ARAW NG PAGUULAT AY TUWING MIYERKULES
M A S T E R     S P R E A D S H E E T


Ipost sa Orihinal na Thread:
Code:
##PROOF OF AUTHENTICATION##
Bitcointalk Username:
Telegram Username :
Campaign :
Spreadsheet # :
Ethereum Wallet Address :


Tuntunin ng Kampanya sa Reddit
Ang kampanya ay limitado lamang sa 200 kalahok.
I-Follow kami : Quantum Pay Reddit
Kinakailangan para magantimpalaan.
Ang iyong post sa Reddit ay dapat nasa aming subreddit https://www.reddit.com/r/quantumpayco/  o mga subreddit na may kinalaman sa teknolohiya ng blockchain, cryptocurrency, pananalapi at pakikipagkalakalan. Kung hindi, ang iyong bahagi ay hindi bibilangin at hindi ka makatatanggap ng anumang stake.
Kabayaran :
   50 stake kada post / 1 Reddit post kada kalahok na mayroong di bababa sa 1000 characters.
   1 stake kada upvote. Kapag naisalathala na ang iyong post sa reddit.

Sumali rito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA REDDIT

Paalala : Nasa amin ang kakayahang di kayo tanggapin kung ang inyong isinulat ay walang kinalaman at wala sa tamang usapan.Tuntunin ng Kampanya sa LinkedIN
- Kausapin kami: (Wala pa sa ngayon )
-- Isang account lamang kada tao ang papayagan.
-Ang mga kalahok ay may dapat 500 koneksyon.
-Ang mga koneksyon ay hindi na mababago sa pagsali sa bounty.  
-Sumulat ng hindi bababa sa 5 post kada linggo.
*Dapat isama ang #QPAY #QUANTUMPAY #Selfdrop
-Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nababasa ng lahat at ipost dito bawat linggo.  
 
Gantimpala:
500 Koneksyon: 2 stakes/linggo
1500 Koneksyon : 3 stakes/linggo
3000+ Koneksyon : 5stakes/linggo
Magrehistro dito:
FORM SA PAGSALI SA LINKEDIN
Tuntunin ng kampanya sa Youtube
- Ang pinakamababang durasyon ng iyong entrada ay hindi bababa sa 2minuto.
- Dapat na nakalagay sa iyong sariling channel sa youtube
- Ang mga kalahok ay dapat gumawa ng video animation tungkol sa Qpay kung paano ito gumagana at paano ito ginagamit.
- Dapat na isama ang aming website at iba pang link kasama ang inyong profile username o profile link para sa pagpapatotoo.
- 1 entrada bawat kalahok.
•   Normal na Kalidad– 1stakes
•   Katamtamang Kalidad – 5stakes
•   Mataas na Kalidad  – 10 stakes
LAHAT ng Video na magkakaroon ng 5000 views at higit pa ay makatatanggap ng karagdagang 5 stakes.
Ipasa ang inyong entrada dito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA YOUTUBETuntunin ng Kampanya sa Medium
-I-Follow kami https://medium.com/@quantumpay
- 1 post lamang kada account.
- Ang post ay dapat na mayroong 150 salita na nagtatalakay ng katangian ng Quantum Pay.
- Dapat idagdag ang Website Link at Whitepaper at link ng iyong bitcointalk sa dulo ng iyong post para sa sa pagpapatotoo.
- Dapat mayroong 100 follower sa pagsali.
Gantimpala :
5 stakes sa  bawat 50 claps.

Magrehistro dito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA MEDIUMTuntunin sa Kampanya sa Telegram :
- Sumali sa aming Komunidad: https://t.me/quantumpayQPAY
- Walang spam o masamang wika sa iba pang miyembro o anumang tungkol sa proyekto.
-Subukang maging aktibo at magtanong tungkol sa proyekto.  
-Manatili hanggang sa matapos ang ICO upang makuha ang bounty.  
-Kailangang idagdag ang  “Quantumpay.co” kasunod ng iyong pangalan. Hal. Jessie| Quantumpay.co
Gantimpala :
Pagsali  - 1 stake
Pagsali - 1 stake
Pagdagdag ng"Quantumpay.co"- 5 stakes
Logo - 5 stakes
Pagdagdag ng miyembro: 1 stake sa bawat balidong kaibigan na iyong idadagdag sa grupo sa Telegram. Ipasa ang username ng inyong inimbitahan sa thread kada linggo.

MAGREHISTRO DITO :

FORM SA PAGSALI SA TELEGRAM
Kampanya sa Pagmamay-ari ng Grupo sa Telegram
- Sumali sa aming grupo sa telegram: https://t.me/quantumpayQPAY
- Dapat magpost ng kahit isang beses sa iyong grupo sa Telegram o Channel na mayroong website, bounty thread at iba pang social links.
- Pagtapos ng pagsali, antayin ang pagapruba mula sa bounty manager.
- Ang pagsali ng iba't ibang grupo ay hindi pinahihintulutan.
- Dapat na mayroong 200 miyembrong tunay. Ang mga grupo na makikitang mayroong bot/ pekeng miyembro ay awtomatikong tatanggalin ng walang paalam.
Gantimpala :
200 miyembro - 5 stakes
500 miyembro - 8 stakes
1000 miyembro - 10stakes
15000 miyembro - 15 stakes
20000 pataas - 20 stakes
Ang pagpasa ng report ay dito sa thread bawat linggo:

Sumali dito:
FORM SA KAMPANYA SA PAGMAMAY-ARI NG GRUPO SA TELEGRAM
Tuntunin sa Pagsusulat ng Blog at Artikulo :
-Ang artikulo/pagsusuri/blog ay dapat na mayroong 500 salita pataas.
-Ang konteksto ay dapat orihinal. Ang pagkopya o pagnanakaw ng gawa ng iba ay maaari mong ikatanggal.
-Ang madla ng nakalathalang artikulo ay dapat may kinalaman sa crypto o sa gamit ng QUANTUM PAY o pagpromote ng ICO sa tamang madla.
-Ang website ay dapat may totoong madla. Ang mga bagong website ay hindi tatanggapin.  
-Ang artikulo/review/blog post ay dapat mayroong link papunta sa website ng Quantumpay opisyal na twitter ng QUANTUMPAY.
-Ang mga manunulat ay dapat ipamilyar ang kanilang sarili sa opisyal na website at whitepaper upang masiguro ang tamang paglalarawan ng tampok ng  Quantum Pay
-Walang 1:1 na kopya mula sa website o whitepaper.
-2 entrada lamang ang tatanggapin sa bawat kalahok.
GANTIMPALA:
Mataas na Kalidad: 50Stakes
Magandang Kalidad: 20 Stakes
Normal na Kalidad :10 Stakes
Mababang Kalidad: 1 Stakes
Ipasa ang inyong blog dito:
FORM SA PAGPASA NG BLOG
Tuntunin sa Kampanya sa Pagsasalin:
-Ang paggamit ng Google Translate at iba pang online na tagasalin ay hindi pinapayagan.
-Ang mga kalahok na makikitang gumamit ng Google Translate ay tatanggalin.
 -Aplikasyon para sa pagsasalin ng maraming wika ay hindi tatanggapin.
 -Ang mga kalahok ay dapat pumuno ng form at ang tatanggaping tagasalin ay makakukuhan ng kumpirmasyon sa PM o sa Telegram.
 -Kailangan naming ng aktibong partisipasyon mula sa mga tagasalin sa kanilang lokal na thread.
-Kailangan naming ng isang tagasalin para sa bawat wika.
-Para sa mga tatanggaping kalahok, mayroon kayong 10 araw upang tapusin ang pagsasalin.
Gantimpala :
ANN THREAD & BOUNTY THREAD = 50stakes
Whitepaper = 150stakes

KINAKAILANGANG WIKA :
JAPANESE /
POLISH /
FRENCH /  
SPANISH /
GERMAN /  RESERVED
FILIPINO / RESERVED
TURKISH /  RESERVED
PORTUGUESE /  RESERVED
RUSSIAN /   RESERVED
INDONESIAN /   RESERVED
CHINESE /   RESERVED
VIETNAMESE /  RESERVED
KOREAN /  RESERVED
ARABIC /  RESERVED
HINDI /  RESERVED

MAGREHISTRO DITO:
FORM SA KAMPANYA SA PAGSASALIN
Tuntunin sa Kampanya sa Twitter :
I-Follow at i-Like ang opisyal na Twitter page:https://twitter.com/Quantum_Pay
-Isang Twitter account kada kalahok ang pinapayagan.
-Ang mga gumagamit ay dapat na mayroong 200 follower.
-Dapat mong i-share at i-like ang hindi bababa sa 5 post mula sa aming opisyal na Twitter page at gumawa ng 2 sarili at malikhang post kada linggo.
-Ang dami ng followers ay hindi mababago pagkasali sa bounty.    
*Dapat na mayroong #Selfdrop #QPAY #QuantumPay
-Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post dito bawat linggo.  
 
Gantimpala
200-999 followers: 1 stake/ linggo
1000-5999:5 stakes/ linggo
6000 pataas followers : 10 stakes/ linggo
Magrehistro dito:
FORM NG KAMPANYA SA TWITTER
Tuntunin sa Kampanya sa Facebook :
-i-Follow at i-Like ang opisyal na Facebook page:https://www.facebook.com/QuantumPay/
- Isang Facebook account lamang kada tao ang pinapayagan.
-Ang mga user ay dapat na mayroong 200 friends.
-Dapat kang sumulat ng 2 malikhaing post kada linggo tungkol sa ETHEREUM LIMITED at 5 likes / share every kada linggo.
- Ang bilang ng friends ay hindi mapapalitan kapag sumali ka sa bounty.
*Dapat na isama ang #Selfdrop #QPAY #QuantumPay
- Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post dito bawat linggo.  
 
Gantimpala:
200-2999 real friends: 5 stakes/linggo
3000 at pataas 10 stakes/ linggo
Magrehistro dito :
: FORM SA KAMPANYA SA FACEBOOK

PAALALA: ANG BOUNTY TOKEN AY NAKA-ESCROW NA. MAAARI NINYONG MAKITA ITO RITO:
https://etherscan.io/tx/0xe00bd9a31141ada4b4485a670f34bc0f21ea057120f40e1b960df1b548a6b23fPaguulat ay tuwing MIYERKULES
M A S T E R     S P R E A D S H E E T
6  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-BOUNTY]🔥🔥ETHEREUM LIMITED Edition 1.5m ETHL Bounty rewards🔥🔥 on: July 03, 2018, 10:40:42 AM

 

           

ALOKASYON NG BOUNTY AY NAGKAKAHALAGA NG 1 500 000ETHL

5% Nakareserba para sa team ng Bounty
5%  Kampanya sa Youtube
5%  Kampanya sa Medium
10%  Kampanya sa Telegram
10%  Kampanya sa Pagsulat ng Blog at Artikulo
15%  Kampanya sa Pagsasalin at Pamamahala
15%  Kampanya sa Facebook  
15%  Kampanya sa  Twitter
20%  Kampanya ng  Signature  


PAALALA: ANG BOUNTY TOKEN AY NAKA-ESCROW NA. MAAARI NINYONG MAKITA ITO RITO: https://etherscan.io/tx/0x99f87bc040101d2ae759fcbeefe7d50f56a951f06a25722bbe74189c7b3750e8  

PANGKALAHATANG TUNTUNIN NG BOUNTY
• Ang stakes ng lahat ng kasali ay ipamamahagi bawat linggo.  
• Ang stakes ng lahat ng kasali ay ipamamahagi bawat linggo. (Ika-26 ng Hunyo).
• Ang lahat ng kasali ay dapat sumali sa grupo ng komunidad: ETHLIMITED TELEGRAM GROUP
• Ang lahat ng kasali ay dapat sumali sa aming B O U N T Y  C H A T
• Para sa anumang alalahanin o katanungan tungkol sa bounty, sumulat lamang sa aming bounty chat o sumulat sa aming email sa cryptosbounty.programs@gmail.com  
• Nasa amin ang desisyong magtanggal ng sinumang kasali na nakita naming nandaraya o hindi tapat sa kanilang gawa.  
• Nasa amin ang desisyong baguhin ang tuntunin ng bounty.
• Ang mga kasali sa Bounty ng Signature ay dapat na JR. Member pataas ang rango. Ang Jr. Member ay dapat na mayroong 50 activity upang tanggapin sa kampanya ng Signature.
PARA SA LAHAT NG IPAPASANG ULAT, GUMAWA NG BAGONG POST AT WAG I-QUOTE ANG NAKARAAN NINYONG MGA REPORT.
PAALALA: Kami ay tanging inupahan lamang para sa pamamahala ng Bounty. Ngunit ipinapangako namin sa lahat ng kasali na gagawin naming ang lahat upang ang bounty ay maging matagumpay. Kung anuman ang kalalabasan ng proyekto bago at pagtapos ng pagbebenta ng token/ico ay hindi naming responsibilidad. Sumali ng may pag-iingat. Salamat!


PETSA NG PAG-UULAT : :
June 25 - July 2
July 3 - July 9
July 10 - July 16
July 17 - July 23
July 24 - July 30

July 31 - Aug. 6
Aug. 7 - Aug. 13
Aug. 14 - Aug. 20
Aug. 21 - Aug. 27
Aug. 28 - Sep. 3
Sep. 4 - Sep. 10
Sep. 11 - Sep. 17


M  A  S  T  E  R      S  P  R  E  A  D  S  H  E  E  T

IPASA SA THREAD :
Code:
##PROOF OF AUTHENTICATION##
Bitcointalk Username:
Telegram Username :
Campaign :
Spreadsheet # :
Ethereum Wallet Address :


FORMAT NG ULAT:
Code:
Bitcointalk Profile Link:
Campaign :
Campaign Profile Link :
Spreadsheet # :
Eth Address :


Tuntunin sa Kampanya ng Signature:
-- Naghahanap kami ng aktibong Bitcointalk users. Ang lahat ng miyembro ay dapat magpost ng hindi bababa sa 15 sa isang linggo hanggang sa matapos ang kampanya/ICO para makakuha ng gantimpala.
- Hindi kabilang ang post sa thread na ito.
- Dapat na mag post ng 2 beses sa ANN thread. ANNOUNCEMENT THREAD
-Ang post ay dapat na konstruktibo at may hindi bababa sa 80 karakter.
- Walang negative Trust.
-Bawal ang madaming signature.  
- Ang mga post sa sumusunod na Discussion Boards ay hindi bibilangin:
 Off-topic, Archival, Auctions, Lending, Beginners and help.
- Bawal ang Spam, Pang aabuso o Insulto.
- Para lamang sa mga Jr. Member at pataas.
REWARDS :
GANTIMPALA:
Jr.member = 1 stake / linggo
Member = 2 stakes / linggo
Full Member = 3 stakes / linggo
Sr. member = 5 stakes / linggo
Hero/Legendary = 8 stakes / linggo
Makakuha ng 1 karagdagang stake sa paggamit ng aming text  "Ethereum Limited Edition ICO" at karagdagang  3 stakes sa pagsuot n gaming Avatar. (Para lamang sa mga  Full Member at pataas.)

Mag rehistro dito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA NG SIGNATURE

HERO/LEGENDARY
Code:
[center][table][tr][td][url=https://ethlimited.org/#][tt][size=2pt][color=#090E09]       ▄▄████████▄▄
    ▄███████[color=#FB1E1F]█[/color][color=#680405]█[/color]███████▄
  ▄████████[color=#FB1E1F]██[/color][color=#680405]██[/color]████████▄
 ▄████████[color=#FB1E1F]███[/color][color=#680405]███[/color]████████▄
▐████████[color=#FB1E1F]████[/color][color=#680405]████[/color]████████▌
████████[color=#FB1E1F]███[/color][color=#700201]██[/color][color=#280102]██[/color][color=#680405]███[/color]████████
███████[color=#FB1E1F]██[/color][color=#700201]████[/color][color=#280102]████[/color][color=#680405]██[/color]███████
████████[color=#700201]▀████[/color][color=#280102]████▀[/color]████████
▐████████[color=#FB1F1F]█[/color][color=#700201]▀██[/color][color=#280102]██▀[/color][color=#760202]█[/color]████████▌
 ▀████████[color=#FB1F1F]█▄[/color][color=#700201]▀[/color][color=#280102]▀[/color][color=#760202]▄█[/color]████████▀
  ▀████████[color=#FB1F1F]██[/color][color=#760202]██[/color]████████▀
    ▀███████[color=#FB1F1F]█[/color][color=#760202]█[/color]███████▀
       ▀▀████████▀▀[/td][td][url=https://ethlimited.org/#][font=Arial Black][size=23pt][color=#a7262b]E[color=#952226]T[color=#841d20]H[color=#72191b]L[/td]
[td][size=21pt][color=#a7262b]│[/td]
[td][center][url=https://ethlimited.org/#][font=arial black][size=10pt][color=#000]J O I N     O U R[/color]
[size=13pt][color=#fff][glow=#a7262b,2] C[glow=#a02429,2]R[glow=#9a2327,2]O[glow=#932125,2]W[glow=#8d2023,2]D[glow=#861e21,2]S[glow=#7f1c1f,2]A[glow=#791b1d,2]L[glow=#72191b,2]E  [/td]
[td][size=21pt][color=#a7262b]│[/td][td][center][url=https://ethlimited.org/#][font=Arial Black][size=14pt][color=#a7262b]E[color=#a3252a]T[color=#a02429]H[color=#9c2328]E[color=#992327]R[color=#952226]E[color=#922125]U[color=#8e2024]M [color=#871e21]L[color=#841d20]I[color=#801c1f]M[color=#7d1c1e]I[color=#791b1d]T[color=#761a1c]E[color=#72191b]D[/size][/url]
[url=https://ethlimited.org/whitepaper.pdf][font=Arial][size=8pt][color=#a7262b]█[color=#8d2023]█[color=#72191b]█  [size=9pt][color=#000][B]READ OUR WHITEPAPER[/color][/size]  [color=#a7262b]█[color=#8d2023]█[color=#72191b]█[/td][td][size=21pt][color=#a7262b]│[/td]
[td][center][url=https://ethlimited.org/#][font=arial black][size=10pt][color=#000]J O I N      O U R[/color]
[size=13pt][color=#fff][glow=#a7262b,2] P [glow=#9e2428,2]R [glow=#952226,2]E [glow=#8c2023,2]S [glow=#841d20,2]A [glow=#7b1b1e,2]L [glow=#72191b,2]E  [/td]
[td][size=21pt][color=#a7262b]│[/td][td][center][url=t.me/EthereumLimited][tt][size=2pt][color=#a7262b]▄▄████████▄▄
[color=#a3252a]▄████████████████▄
[color=#9e2428]▄████████████████████▄
[color=#9a2327]███████████████▀▀  █████
[color=#952226]████████████▀▀      ██████
[color=#912124]▐████████▀▀   [color=#CCCCCD]▄▄[/color]     ██████▌
[color=#8d1f23]▐████▀▀    [color=#CCCCCD]▄█▀▀[/color]     ███████▌
[color=#881e22]▐████████ [color=#CCCCCD]█▀[/color]        ███████▌
[color=#841d20]████████ [color=#CCCCCD]█[/color] ▄███▄   ███████
[color=#7f1c1f]████████████████▄▄██████
[color=#7b1b1e]▀████████████████████▀
[color=#761a1c]▀████████████████▀
[color=#72191b]▀▀████████▀▀
[/td]
[td][font=Arial Black][size=11pt][u]  [color=#a7262b]T[color=#9f2429]E[color=#982226]L[color=#902024]E[color=#891f22]G[color=#811d20]R[color=#7a1b1d]A[color=#72191b]M   [/size]
[font=Arial][size=6pt]    [b][url=https://www.facebook.com/ethereumlimited/ ][color=#a7262b]FACEBOOK[/url]   [url=https://twitter.com/EthereumLimited][color=#000]TWITTER[/url]
              [url=https://www.instagram.com/ethereumlimited/][color=#000]INSTAGRAM[/url]     [url=https://www.reddit.com/user/ethereumlimited][color=#a7262b]REDDIT[/td][/tr][/table][/center]

SR. MEMBER
Code:
[center][table][tr][td][url=https://ethlimited.org/#][tt][size=2pt][color=#090E09]       ▄▄████████▄▄
    ▄███████[color=#FB1E1F]█[/color][color=#680405]█[/color]███████▄
  ▄████████[color=#FB1E1F]██[/color][color=#680405]██[/color]████████▄
 ▄████████[color=#FB1E1F]███[/color][color=#680405]███[/color]████████▄
▐████████[color=#FB1E1F]████[/color][color=#680405]████[/color]████████▌
████████[color=#FB1E1F]███[/color][color=#700201]██[/color][color=#280102]██[/color][color=#680405]███[/color]████████
███████[color=#FB1E1F]██[/color][color=#700201]████[/color][color=#280102]████[/color][color=#680405]██[/color]███████
████████[color=#700201]▀████[/color][color=#280102]████▀[/color]████████
▐████████[color=#FB1F1F]█[/color][color=#700201]▀██[/color][color=#280102]██▀[/color][color=#760202]█[/color]████████▌
 ▀████████[color=#FB1F1F]█▄[/color][color=#700201]▀[/color][color=#280102]▀[/color][color=#760202]▄█[/color]████████▀
  ▀████████[color=#FB1F1F]██[/color][color=#760202]██[/color]████████▀
    ▀███████[color=#FB1F1F]█[/color][color=#760202]█[/color]███████▀
       ▀▀████████▀▀[/td][td][url=https://ethlimited.org/#][font=Arial Black][size=23pt][color=#a7262b]E[color=#952226]T[color=#841d20]H[color=#72191b]L[/td]
[td][size=21pt][color=#a7262b]│[/td]
[td][center][url=https://ethlimited.org/#][font=arial black][size=10pt][color=#000]J O I N     O U R[/color]
[size=13pt][color=#a7262b] C[color=#a02429]R[color=#9a2327]O[color=#932125]W[color=#8d2023]D[color=#861e21]S[color=#7f1c1f]A[color=#791b1d]L[color=#72191b]E  [/td]
[td][size=21pt][color=#a7262b]│[/td][td][center][url=https://ethlimited.org/#][font=Arial Black][size=14pt][color=#a7262b]E[color=#a3252a]T[color=#a02429]H[color=#9c2328]E[color=#992327]R[color=#952226]E[color=#922125]U[color=#8e2024]M [color=#871e21]L[color=#841d20]I[color=#801c1f]M[color=#7d1c1e]I[color=#791b1d]T[color=#761a1c]E[color=#72191b]D[/size][/url]
[url=https://ethlimited.org/whitepaper.pdf][font=Arial][size=8pt][color=#a7262b]█[color=#8d2023]█[color=#72191b]█  [size=9pt][color=#000][B]READ OUR WHITEPAPER[/color][/size]  [color=#a7262b]█[color=#8d2023]█[color=#72191b]█[/td][td][size=21pt][color=#a7262b]│[/td]
[td][center][url=https://ethlimited.org/#][font=arial black][size=10pt][color=#000]J O I N      O U R[/color]
[size=13pt][color=#a7262b] P [color=#9e2428]R [color=#952226]E [color=#8c2023]S [color=#841d20]A [color=#7b1b1e]L [color=#72191b]E  [/td]
[td][size=21pt][color=#a7262b]│[/td][td][center][url=t.me/EthereumLimited][tt][size=2pt][color=#a7262b]▄▄████████▄▄
[color=#a3252a]▄████████████████▄
[color=#9e2428]▄████████████████████▄
[color=#9a2327]███████████████▀▀  █████
[color=#952226]████████████▀▀      ██████
[color=#912124]▐████████▀▀   [color=#CCCCCD]▄▄[/color]     ██████▌
[color=#8d1f23]▐████▀▀    [color=#CCCCCD]▄█▀▀[/color]     ███████▌
[color=#881e22]▐████████ [color=#CCCCCD]█▀[/color]        ███████▌
[color=#841d20]████████ [color=#CCCCCD]█[/color] ▄███▄   ███████
[color=#7f1c1f]████████████████▄▄██████
[color=#7b1b1e]▀████████████████████▀
[color=#761a1c]▀████████████████▀
[color=#72191b]▀▀████████▀▀
[/td]
[td][font=Arial Black][size=11pt][u]  [color=#a7262b]T[color=#9f2429]E[color=#982226]L[color=#902024]E[color=#891f22]G[color=#811d20]R[color=#7a1b1d]A[color=#72191b]M   [/size]
[font=Arial][size=6pt]    [b][url=https://www.facebook.com/ethereumlimited/ ][color=#a7262b]FACEBOOK[/url]   [url=https://twitter.com/EthereumLimited][color=#000]TWITTER[/url]
              [url=https://www.instagram.com/ethereumlimited/][color=#000]INSTAGRAM[/url]     [url=https://www.reddit.com/user/ethereumlimited][color=#a7262b]REDDIT[/td][/tr][/table][/center]

FULL MEMBER
Code:
[center][url=https://ethlimited.org/#][font=Arial][b][color=#a7262b]█[/color][color=#a12529]█[/color][color=#9b2327]█[/color][color=#952226]█[/color][color=#8f2024]█[/color][color=#8a1f22]█[/color][color=#841d20]█[/color][color=#7e1c1f]█[/color][color=#781a1d]█[/color][color=#72191b]█[/color][color=#a7262b]   [ [color=#000]JOIN OUR CROWDSALE[/color]    │    [color=#000]PRESALE[/color] ]   [color=#a7262b]█[/color][color=#a12529]█[/color][color=#9b2327]█[/color][color=#952226]█[/color][color=#8f2024]█[/color][color=#8a1f22]█[/color][color=#841d20]█[/color][color=#7e1c1f]█[/color][color=#781a1d]█[/color][color=#72191b]█[/color]
[font=Arial Black][color=#a7262b]( [color=#000]E T H L[/color] [color=#a7262b])  [color=#a7262b]E[color=#a3252a]T[color=#a02429]H[color=#9c2328]E[color=#992327]R[color=#952226]E[color=#922125]U[color=#8e2024]M [color=#871e21]L[color=#841d20]I[color=#801c1f]M[color=#7d1c1e]I[color=#791b1d]T[color=#761a1c]E[color=#72191b]D[/url]
[font=Arial][b][url=http://t.me/EthereumLimited][color=#a7262b]TELEGRAM[/url]       [url=https://www.facebook.com/ethereumlimited/][color=#000]FACEBOOK[/url]       [url=https://twitter.com/EthereumLimited][color=#a7262b]TWITTER[/url]       [url=https://www.instagram.com/ethereumlimited/][color=#000]INSTAGRAM[/url]       [url=https://www.reddit.com/user/ethereumlimited][color=#a7262b]REDDIT[/Center]

MEMBER
Code:
[center][url=https://ethlimited.org/#]██████████   [ JOIN OUR CROWDSALE    │    PRESALE ]   ██████████
( E T H L )  ETHEREUM LIMITED[/url]
[url=http://t.me/EthereumLimited]TELEGRAM[/url]       [url=https://www.facebook.com/ethereumlimited/]FACEBOOK[/url]       [url=https://twitter.com/EthereumLimited]TWITTER[/url]       [url=https://www.instagram.com/ethereumlimited/]INSTAGRAM[/url]       [url=https://www.reddit.com/user/ethereumlimited]REDDIT[/url][/center]

JR. MEMBER
Code:
[ JOIN OUR CROWDSALE    │    PRESALE ]
( E T H L )  ETHEREUM LIMITEDTuntunin sa Kampanya sa Pagsasalin:
[size=12pt- Ang paggamit ng Google Translate at iba pang online na tagasalin ay hindi pinapayagan.
-Ang mga kalahok na makikitang gumamit ng Google Translate ay tatanggalin.
 -Aplikasyon para sa pagsasalin ng maraming wika ay hindi tatanggapin.
 -Ang mga kalahok ay dapat pumuno ng form at ang tatanggaping tagasalin ay makakukuhan ng kumpirmasyon sa PM o sa Telegram.
 - Kailangan naming ng aktibong partisipasyon mula sa mga tagasalin sa kanilang lokal na thread.
-Kailangan naming ng isang tagasalin para sa bawat wika.
-Para sa mga tatanggaping kalahok, mayroon kayong 10 araw upang tapusin ang pagsasalin.
Gantimpala :
ANN THREAD & BOUNTY THREAD = 100stakes
WEBSITE = 150 Stakes
Whitepaper = 200stakes


KINAKAILANGANG WIKA :
JAPANESE =
GERMAN =
FRENCH =
FILIPINO = RESERVED
TURKISH = RESERVED
PORTUGUESE =RESERVED
RUSSIAN =RESERVED
INDONESIAN =  RESERVED
GREEK= RESERVED
CHINESE =RESERVED
VIETNAMESE = RESERVED
KOREAN =
ARABIC = RESERVED
SPANISH = RESERVED
HINDI = RESERVED

MAGREHISTRO DITO: [/size] FORM SA KAMPANYA SA PAGSASALINYoutube Campaign Rules :
Tuntunin ng Kampanya sa Youtube :
1. Ang pinakamababang durasyon ng iyong entrada ay hindi bababa sa 2minuto.
2. Dapat na nakalagay sa iyong sariling channel sa youtube.
3. Dapat mayroong website at iba pang link kasama ang iyong profile username/profile link para sa pagpapatotoo.
4. 1 entrada bawat kalahok.
5. Tatanggap kami ng mga video ad at review.
•   Normal na Kalidad  – 1stake
•  Katamtamang Kalidad – 5stakes
•   Mataas na Kalidad – 10 stakes
LAHAT ng Video na magkakaroon ng 5000 views at higit pa ay makatatanggap ng karagdagang 5 stakes.
Ipasa ang inyong entrada dito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA YOUTUBETuntunin sa Pagsusulat ng Blog at Artikulo :  
- Ang artikulo/pagsusuri/blog ay dapat na mayroong 500 salita pataas.  
- Ang konteksto ay dapat orihinal. Ang pagkopya o pagnanakaw ng gawa ng iba ay maaari mong ikatanggal.
- Ang madla ng nakalathalang artikulo ay dapat may kinalaman sa crypto o sa gamit ng MONVID o pagpromote ng ICO sa tamang madla.
-Ang website ay dapat may totoong madla. Ang mga bagong website ay hindi tatanggapin.
-Ang artikulo/review/blog post ay dapat mayroong link papunta sa website ng Monvid at opisyal na twitter.  
-Ang mga manunulat ay dapat ipamilyar ang kanilang sarili sa opisyal na website at whitepaper upang masiguro ang tamang paglalarawan ng tampok ng Monvid.
-2 entrada lamang ang tatanggapin sa bawat kalahok.
GANTIMPALA:
Mataas na Kalidad:: 100Stakes
Magandang Kalidad: 20 Stakes
Normal na Kalidad :10 Stakes
Mababang Kalidad: 1 Stakes
Ipasa ang inyong blog dito:
FORM SA PAGPASA NG BLOG


Tuntunin sa Kampanya sa Telegram :  
- Sumali sa aming Komunidad: ETHLIMITED TELEGRAM
Bawal ang spam o masamang salita laban sa iba pang miyembro o tungkol sa proyekto.
-Subukang maging aktibo at magtanong tungkol sa proyekto.
-Manatili hanggang sa matapos ang ICO upang makuha ang bounty.
-Kailangang idagdag ang “Monvid.io” kasunod ng iyong pangalan. Hal. Jayson | ethlimited.org
-Ilagay ang logo bilang profile photo: :

Gantimpala :
Pagsali - 1 stake
Pagdagdag ng "ethlimited.org" - 5 stakes
Logo - 5 stakes
MAGREHISTRO DITO :
FORM SA PAGSALI SA TELEGRAM


Tuntunin sa Kampanya sa Twitter :  
I-Follow at i-Like ang opisyal na Twitter page: ETHLIMITED TWITTER
- Isang Twitter account kada kalahok ang pinapayagan.
- Ang mga gumagamit ay dapat na mayroong 200 follower.
-Dapat mong i-share at i-like ang hindi bababa sa 5 post mula sa aming opisyal na Twitter page at gumawa ng 2 custom at malikhang post kada linggo.
-Ang dami ng followers ay hindi mababago pagkasali sa bounty.  
*Dapat na mayroong#ICO #ETHL #ETHLIMITED
- Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post dito bawat linggo.  
 
Gantimpala
200-999 followers: 1 stake/ linggo
1000-5999:5 stakes/ linggo
6000 pataas followers : 10 stakes/ linggo
Magrehistro dito:
FORM NG KAMPANYA SA TWITTER


Tuntunin sa Kampanya sa Facebook :  
-i-Follow at i-Like ang opisyal na Facebook page: ETHL FACEBOOK
- Isang Facebook account lamang kada tao ang pinapayagan.
-Ang mga user ay dapat na mayroong 200 friends.
-Dapat kang sumulat ng 2 malikhaing post kada linggo tungkol sa ETHEREUM LIMITED at 5 likes / share every kada linggo.
- Ang bilang ng friends ay hindi mapapalitan kapag sumali ka sa bounty.
*Dapat na isama ang#ICO #ETHL #ETHEREUMLIMITED
- Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post dito bawat linggo.  
 
Gantimpala:
200-2999 real friends: 5 stakes/linggo
3000 and above: 10 stakes/ linggo
Magrehistro dito :
FORM SA KAMPANYA SA FACEBOOK


Tuntunin ng Kampanya sa Medium
1. I-Follow at palakpakan ang lahat ng aming nakaraang post at darating pang mga post sa Medium account. ETHL MEDIUM ACCOUNT
2.Palakpakan at ibahagi ang aming mga post sa Medium.
3. Ang Medium Account ay dapat na mayroong di bababa sa 100 Followers.
4. Dapat mag-post ng 2 maikling artikulo bawat linggo. Maaari lamang isama ang bitcointalk bounty thread at ang iyong bitcointalk profile link.
Gantimpala
100Followers : 1stake
300 Followers : 2 stakes
500 Followers : 3stakes
1000 - 5999 Followers : 5stakes
6000 + Followers : 10stakes
Form sa Pagrehistro dito
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA MEDIUM


M  A  S  T  E  R      S  P  R  E  A  D  S  H  E  E  T

PAALALA: ANG BOUNTY TOKEN AY NAKA-ESCROW NA. MAAARI NINYONG MAKITA ITO RITO: https://etherscan.io/tx/0x99f87bc040101d2ae759fcbeefe7d50f56a951f06a25722bbe74189c7b3750e8  
 


FORMAT NG ULAT
Code:
Bitcointalk Profile Link:
Campaign :
Campaign Profile Link :
Spreadsheet # :
Eth Address :


7  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][ICO]🔥🔥ETHEREUM LIMITED Edition🔥🔥 on: July 02, 2018, 10:22:14 AM
 

WEBSITE █  WHITEPAPER  █  TELEGRAM  █  FACEBOOK
TWITTER  █  INSTAGRAM  █  REDDIT


Ipinakilala ang Ethereum Limited
Ang mga Smart Contract ay maaaring mabago ang buong mundo. Hindi lamang ito magagamit sa mundo ng negosyo, ito rin ay may benepisyo sa kung paano makikisalamuha ang mga kliyente sa mga nagbibigay ng serbisyo at mga mangangalakal. Tanging imahinasyon lamang ang limit sa kung saan magagamit ang mga smart contract.
Ang tanging pumipigil lamang sa paggamit nito ngmadla ay ang kakulangan sa kakayahan ng pagpoprograma. Hindi lahat ay alam kung paano sumulat ng isang smart contract dahil nangangailangan ito ng maraming kaalaman sa pagpoprograma at hindi lahat ay isang programmer.

Ang  Ethereum Limited ay isang platform na nasa Blockchain ng Ethereum. Ito ay isang platform ng pagbuo at paggawa ng smart contract. Ang mga gumagamit ay makagagawa ng sarili nilang smart contract sa pamamagitan ng pagsagot isang katanungan mula sa bot. 

Kung ang isang template ay hindi libre sa platform, ang mga gumagamit ay maaring pumunta sa aming merkado kung saan maaari silang tumingi ng template na ibinebenta ng iba pang gumagamit. Kung hindi pa rin nila makita ang kanilang kailangan, maaari silang magtanong sa iba pang guamagamit na bumuo ng isang custom na smart contract na para lamang sa pangangailangang yon – na may perang mapaguusapan.

Sa kabilang banda, ang mga tagasulat ng smart contract ay maaaring kumita sa pagbenta at pagbuo ng custom na smart contract sa aming merkado. 

Ang platform ay mangangailan ng kabayaran sa pagbuo at paggawa ng iyong smart contract. Ang TestNet ay libre para sa paggamit ng lahat. Parehong ang platform at ang pamilihan ay tatanggap ng Bitcoin, Ethereum at  Ethlimited sa 50% na diskwento. Sa ngayon, kami ay nakikipagusap na sa iba pang proyekto sa crypto na tatanggap ng aming token bilang paraan ng pagbabayad.Paggamit ng  Smart Contract


Pagpapaseguro

Ang isang lugar na maraming taong nakatira ay dinaanan ng isang kalamidad at maraming tao ang apektado. Ang mga kumpanya ng pagpapaseguro, imbis na mag hintay sa mga tao na mag-file ng kanilang mga paghahabol, ay maaaring mag umpisa ng proseso sa pamamagitan ng kanilang smart contract. 

Ang bawat pasok na kliyente ng pagseguro na nakatira sa apektadong lugar ay aalamin ng smart contract at ang kumpanya ng pagpapaseguro ay maaari nang umpisahan ang proseso ng paghahabol. 


Copyright

Ang mga libro, kanta, mga dokyumentaryo o anumang maaaring i-copyright ay maaaring gumamit ng smart contract para sa kanilang benepisyo. Hindi na kailangan ng mano manong pagtingin sa benta ng libro o kanta, ang smart contract na ang titingin sa lahat at magkakalkula kung magkano ang ibabayad sa bawat collaborator. Wala ng maling kalkulasyon sa royalties. Wala ng itatagong listahan ng ibinenta. Ang lahat ay malinaw na salamat sa smart contract at sa teknolohiya ng blockchain.


Palitan

Gustong papalitan ang inyong crypto o fiat sa ibang tao sa buong mundo? Ito ay matutupad sa pa sa pamamagitan ng Smart Contract. Kapag ang smart contract ay natanggap na ang parehong fiat o crypto na papalitan, patuloy nitong gagawin ang susunod na hakbang na kasama sa contract.

Pagpapadala

Ang mga container ng mga Tracking cargo ay mas lalong mapapadali ang pag monitor sa lokasyon ng barko, tren o eroplano sa pamamagitan ng smart contract. Dahil sila ay computerized, ang smart contrct ang magpapakita ng huling alam na lokasyon ng isang cargo container na laging tinatanong bawat oras o bawat minute ng walang hahadlang na tao.

Trabaho

Ang Smart Contract ay makapaglilista ng tamang dami ng eksaktong oras na tinrabaho ng isang trabahador ayon sa gawain at pamahalaan ang sahod. Ang kontrata ng trabaho, NDA at iba pang kasunduan ay maaari ring ilista ng walang kinakailangang notary ng mga pisikal na dokumento na hindi na masyadong ginagamit sa ngayon.

Sangla

Ang mga sanglang utang ay isang komplikadong proseso at nangangailangan ng maraming dokumento upang mapunan at mapirmahan. Ang Smart Contract ang makapagbabago ng buong proseso sa isang simple, mas madali at mas mura para sa parehong partido.

Pamamahala ng Supply Chain

Ang pamamahala ng Supply chain ay tungkol sa daan ng mga gamit mula sa mga hilaw na kagamitan papunta sa tapos ng produkto tulad ng pagbuo ng kotse. Ang Smart contract ay maaaring i-monitor ang sinumang responsible sa isang batch number ng hilaw na materyales, anong oras ito naproseso at iba pang bagay na kailangan upang matignan ang produktibidad at kahusayan ng buong proseso ng pagmamanupaktura.


DETALYE NG TOKEN :
Contract Address : 0x813a823F35132D822708124e01759C565AB4331d
https://etherscan.io/address/0x813a823f35132d822708124e01759c565ab4331d
Pangalan ng Token :ETHEREUM LMITED
Simbolo ng Token : ETHL
Kabuuang Supply ng Token  : 10 000 000 ETHL

. .


Pre-ICO Set 10, 2018 @ 15:00 GMT
Alokasyon:L 800,000 tokens
Pinakamababang bilihin ay $200 @ $0.50 bawat isa.


ICO


Unang Round
Alokasyon: 1,000,000 token
Pinakamababang bilihin ay $100 @ $0.70 bawat isa

Ikalawang Round
Alokasyon: 1,000,000 token
Pinakamababang bilihin ay $100 @ $0.90 bawat isa

Ikatlong Round
Alokasyon: 1,000,000 token
Pinakamababang bilihin ay $100 @ $1.10 bawat isa

Ikaapat na Round
Alokasyon: 1,000,000 token
Pinakamababang bilihin ay $100 @ $1.30 bawat isa

Ikalimang Round
Alokasyon:  1,000,000 token
Pinakamababang bilihin ay $100 @ $1.50 bawat isa


MGA KATANGIN NG ETHEREUM LIMITED :

Madaling Gamitin
Ang aming platform ng paggawa ng smart contract ay madaling gamitin. Libong ready made na templates ang maaari ninyong pagpilian para sa inyong customization.

Mababang Halaga
Sa paggamit ng template n gaming mga smart contract at platform, hindi nito sasaktan ang inyong budget. Maaari itong magkahalaga ng mas mababa pa sa tasa ng kape.

Pamilihan
Hindi makita ang template ng smart contract na iyong kailangan? Kailangan ng customized na template, ngunit hindi ito magawa sa iyong sarili? Kumuha ng isa pang gumagamit ng platform sa pamamagitan n gaming pamilihan.

Kakayahang Umangkop
Tatanggap kami ng Ethlimited, Ethereum at Bitcoin bilang kabayaran sa paggamit n gaming platform. Maaari kaming magdagdag ng ilang cryptocurrency pa sa hinaharap.

PROYEKTONG ETHEREUM LIMITEDInaasahang Palitan pagtapos ng  ICO

 


Naglaan kami ng 500,000 ETHL token para ipamigay sa aming mga tagasuporta.
Sumali dito :
A I R D R O P

SUMALI SA AMING PROGRAMA NG BOUNTY : PROGRAMANG BOUNTY NG ETHL
8  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / PH-BOUNTY][ICO]ALTCONNECT 230ETH BOUNTY POOL🔥🔥[PAUSED] on: June 30, 2018, 10:41:20 PM

WEBSITE WHITEPAPER FACEBOOK    TWITTER  
TELEGRAM    ANNOUNCEMENT

ANG ALOKASYON NG BOUNTY AY 230 ETH SA KABUUAN.

7%  Kampanya sa Pagmamayari ng Grupo sa Telegram =  16.1ETH
8%  Kampanya sa Telegram =  18.4ETH
5%  Kampanya sa Youtube  =  11.5ETH
10%  Kampanya sa Pagsulat ng Blog at Artikulo  =  23ETH
15%  Kampanya sa Pagsasalin at Pamamahala  =34.5ETH  
15%  Kampanya sa Facebook  =  34.5ETH
15%  Kampanya sa Twitter =  34.5ETH
25%  Kampanya ng Signature =  57.5ETH
PAALALA: ANG ALOKASYON SA BOUNTY AY NAKADEPENDE SA RESULTA NG NAIBENTA SA ICO. ANG TEAM NG PROYEKTONG ACX AY GUSTONG MALAMAN NINYO NA KUNG HINDI NITO MAAABOT ANG HARDCAP (11400 ETH) NGUNIT MAABO ANG HIGIT 500 ETH, ANG ALOKASYON AY MABABAYARAN PA RIN. AT KUNG HINDI MAN MAABOT ANG 500 ETH, ITO AY HAHATIIN SA DALAWA; ANG KALAHATI AY PUPUNTA SA MGA BOUNTY HUNTER AT ANG KALAHATI AY MAPUPUNTA SA TEAM UPANG IPAGPATULOY ANG PAGPAPAUNLAD NG PRODUKTO.

PANGUNAHING TUNTUNIN NG BOUNTY
• Ang stakes ng lahat ng kasali ay ipamamahagi bawat linggo.  
• Ang kampanya ng bounty ay maguumpisa ngayon (Ika-22 ng Hunyo).
• Ang lahat ng kasali ay dapat sumali sa aming B O U N T Y  C H A T
• Para sa anumang katanungan tungkol sa programa ng bounty, sumulat lamang sa aming bounty chat o magpadala ng email sa cryptosbounty.programs@gmail.com  
• Nasa amin ang desisyong tanggalin ang sinumang makita naming nandaraya o hindi tapa sa kanilang gawa.
• Nasa amin ang desisyong baguhin ang tuntunin ng kampanya ng bounty.
• Ang mga kalahok sa Bounty para sa Signature ay dapat na JR. Member rank pataas at dapat na mayroong 50 aktibidad upang tanggapin sa kampanya ng signature
PARA SA LAHAT NG PAGPAPASA NG ULAT, GUMAWA NG BAGONG POST AT HUWAG I-QUOTE O I-EDIT ANG INYONG LUMANG ULAT.
PAALALA: Kami ay kinuha lamang para sa pamamahala ng Bounty. Ngunit ipinapangako namin sa lahat ng kasali na gagawin namin ang lahat upang maging matagumpay ang bounty hanggang sa ito ay matapos. Kung anuman ang kalabasan ng proyekto bago at pagtapos ng pagbebenta ng token / ico ay hindi namin responsibilidad. Sumali ng alam ang panganib na kaakibat nito. Maraming salamat!


Petsa ng Paguulat
06/22-06/29
06/30-07/06
07/07-07/13
07/14-07/20
07/21-07/27
07/28-08/03


M A S T E R   S P R E A D S H E E T
Magpost sa Orihinal na Thread:
Code:
##PROOF OF AUTHENTICATION##
Bitcointalk Username:
Telegram Username :
Campaign :
Spreadsheet # :
Ethereum Wallet Address :Kampanya sa Pagmamay ari ng Grupo sa Telegram:
- Sumali sa aming grupo sa Telegram : ALTCONNECT TELEGRAM
- Dapat magpost kahit isang beses sa isang araw sa iyong sariling grupo sa Telegram o Channel kasama ang website, bounty thread at iba pang social links.
- Pagtapos magrehistro, dapat maghintay ng pag apruba mula sa namamahala ng bounty.
- Ang pagsali sa iba't ibang grupo ay hindi pinapayagan.
- Dapat mayroong di bababa sa 200 tunay na miyembro. Ang mga grupong makita naming may bot o pekeng mga miyembro ay didiskwaplikahin ng walang paalala.
- Magpasa ng ulat sa thread bawat linggo.
Gantimpala :
200 miyembro - 2stakes
500 miyembro  - 5 stakes
1000 miyembro  - 10stakes
15000 miyembro  - 15 stakes
20000 pataas - 20 stakes
Magrehistro dito: :
FORM SA KAMPANYA SA PAGMAMAY ARI NG GRUPO SA TELEGRAMMga Tuntunin sa Kampanya sa Telegram :
- Sumali sa aming grupo: ALTCONNECT TELEGRAM
- Walang spam o masasamang salita laban sa ibang miyembro o tungkol sa proyekto.
- Subukan maging aktibo at magtanong tungkol sa proyekto.
- Manatili hanggang sa matapos ang ICO upang makuha ang bounty.
- Dapat idagdag ang “Altconnect” kasunod ng iyong pangalan. Hal. Carl | ALTCONNECT
- Gamitin ang logo bilang Profile Photo :

Gantimpala :
Pagsali - 1 stake
Pagdagdag ng salitang 'ALTCONNECT" - 5 stakes
Logo - 5 stakes
MAGPAREHISTRO DITO :
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA TELEGRAM


Tuntunin ng Kampanya sa Youtube :
1. Ang pinakamababang haba ng iyong entrada ay dapat di bababa sa 2 minuto.
2. Dapat ito ay nakapost sa iyong sariling channel sa Youtube.
3. Dapat kasama ang aming website at iba pang link sa iyong profile Username/Profile link para sa pagpapatunay.
4. 1 entrada lamang bawat kalahok.
5. Tatanggap lamang kami ng pag aanunsyo.
•   Normal na Kalidad – 1stakes
•   Katamtamang Kalidad – 5stakes
•   Mataas na Kalidad – 10 stakes
Ang lahat ng Video na mayroong 5,000 view at higit pa ay makatatanggap ng karagdagang 5 stakes.
Ipasa ang inyong entrada dito :
FORM SA PAGSALI SA YOUTUBE


Tuntunin ng Kampanya sa Pagsulat ng Blog at Artikulo :
- Ang artikulo o blog ay dapat mayroong hindi bababa sa 500 salita.
- Ang mga salita ay dapat na orihinal. Ang pagkopya at pagnakaw ng gawa ng iba ay ikatatanggal mo. Ito ay dapat nakasulat sa Ingles lamang.
- Ang madla para sa artikulo ay dapat may kinalaman sa crypto o yung may kinalaman sa gamit ng ALTCONNECT o pag aanunsyo ng ICO para sa tamang madla.
- Ang website ay dapat na may totoong madla. Ang mga bagong website ay hindi tatanggapin.  
- Ang mga Artikulo at blog ay dapat may link sa website ng ALTCONNECT at opisyal na Twitter kasama ang inyong Bitcointalk Profile Link.
- Ang mga manunulat ay dapat kilalanin ang opisyal na website at whitepaper upang masigurado ang tamang depiksyon ng mga katangian ng ALTCONNECT.
- Tanging 2 entrada lamang ang tatanggapin sa bawat kalahok.
GANTIMPALA:
Mataas na Kalidad: 100Stakes
Maayos na Kalidad: 20 Stakes
Normal na Kalidad:10 Stakes
Mababang Kalidad: 1 Stakes
Ipasa ang inyong blog dito :
FORM SA PAGPAPASA NG MGA BLOG


Tuntunin sa Kampanya ng Pagsasalin :
- Ang paggamit ng Google Translate at iba pang online na tagasalin ay hindi pinapayagan.  
- Ang mga kalahok na makikitang gumamit ng Google Translate ay tatanggalin sa kampanya.
- Ang pagsali para sa pagsasalin sa iba't ibang wika ay hindi tatanggapin.
- Ang mga kalahok ay dapat magpunan ng form at ang mga natanggap na magsasalin ay makatatanggap ng kumpirmasyon sa pamamagtan ng PM o sa Telegram.
- Kailangan namin ng aktibong partisipasyon mula sa mga magsasalin sa kanilang lokal na thread.
- Kailangan lamang namin ng iisang tagasalin para sa bawat wika.
- Para sa mga aprubadong kalahok, mayroon kayong 10 araw upang matapos ang pagsasalin.
Gantimapala :
ANN THREAD & BOUNTY THREAD = 100stakes
WEBSITE = 150 Stakes
Whitepaper = 200stakes


MGA WIKANG KAILANGAN :
JAPANESE =  RESERVED
GERMAN =
FRENCH =  RESERVED
FILIPINO = RESERVED
TURKISH = RESERVED
PORTUGUESE =
RUSSIAN =  RESERVED
INDONESIAN =   RESERVED
CHINESE =
VIETNAMESE =  RESERVED
KOREAN =
ARABIC = RESERVED
SPANISH =  RESERVED
HINDI = RESERVED

MAGPALISTA RITO :
FORM SA KAMPANYA NG PAGSASALIN

Tuntunin sa Kampanya ng Signature
- Humahanap kami ng mga aktibong gumagamit ng Bitcointalk. Ang lahat ng miyembro ay kakailanganing magpost ng 15 post sa isang linggo hanggang sa matapos ang kampanya/ICO upang makakuha ng gantimapala.
- Ang mga post sa thread na ito ay hindi bibilangin.  
- Dapat magpost sa ANN Thread 2 beses sa isang linggo. ANNOUNCEMENT THREAD
- Ang mga post ay dapat na konstruktibo at hindi bababa sa 80 karakter.
- Walang negative Trust.
- Walang maraming Signature.  
- Ang mga post sa sumusunod na diskusyon ay hindi bibilangin:
 Off-topic, Archival, Auctions, & Beginners and help.
- Walang Spam, Abuso o Insulto.  
- Para lamang sa mga  Jr. Member pataas.
GANTIMAPALA :
Jr.member = 1 stake / linggo
Member = 2 stakes / linggo
Full Member = 3 stakes / linggo
Sr. member = 5 stakes / linggo
Hero/Legendary = 8 stakes / linggo
Karagdagang 1 stake sa paggamit ng aming text "ALTCONNECT:YOUR REVOLUTIONARY LENDING PLATFORM" at karagdagang 3 stakes sa pagsuot ng aming Avatar. (Para lamang sa mga Full Member at pataas)

Magrehistro dito :
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA NG SIGNATURE


HERO/LEGENDARY
Code:
[center][table][tr][td][url=https://www.altconnect.me/][tt][size=2pt][color=#F31242]            ▄█████▄
           █████████
          ███████████
         █████████████
        ███████ [color=#A6CD00]███[/color]████
       ███████   [color=#A6CD00]████[/color]████
      ███████     [color=#A6CD00]█████[/color]███
     [color=#4EE1FD]█[/color]██████       [color=#A6CD00]████████[/color]
    [color=#4EE1FD]██[/color]█████         [color=#A6CD00]▀▀██████[/color]
   [color=#4EE1FD]████[/color]███             [color=#E28703]▄▄▄[/color]
  [color=#4EE1FD]██████[/color]███▄▄        [color=#E28703]▄█████▄[/color]
 [color=#4EE1FD]████████████████▄▄[/color]  [color=#E28703]▀█████▀[/color]
[color=#4EE1FD]████████████████████▄[/color]  [color=#E28703]▀▀▀[/color] [/td][td][/td][td][url=https://www.altconnect.me/][size=4pt]
[font=Arial][size=22pt][color=#000][b]ALT[/b][font=Arial narrow]CONNECT[/td][td][/td][td][/td][td][size=22pt][b][color=#A6CD00][[/td][td][center][url=https://www.altconnect.me/][font=Arial][size=10pt][b][color=#000]REVOLUTIONARY CRYPTOCURRENCY
[font=Arial Black][size=15pt][glow=#2DA5E1,2][color=#fff]  LENDING PLATFORM  [/td][td][size=22pt][b][color=#A6CD00]][/td][td][/td][td][/td][td][url=https://t.me/alt_connect][tt][size=2pt][color=#2DA5E1]        ▄▄█████████▄▄
     ▄█████████████████▄
   ▄█████████████████████▄
  ████████████████▀▀  █████
 █████████████▀▀      ██████
██████████▀▀    [color=#CCCCCD]▄[/color]     ███████
██████▀▀    [color=#CCCCCD]▄▄█▀[/color]     ████████
████▄    [color=#CCCCCD]▄█▀▀[/color]        ████████
████████ [color=#CCCCCD]█[/color]          █████████
 ███████ [color=#CCCCCD]█[/color] ▄███▄▄   ████████
  ████████████████▄▄███████
   ▀█████████████████████▀
     ▀█████████████████▀
        ▀▀█████████▀▀
[/td][td][center][font=Arial Black][size=12pt][url=https://bit.ly/2sCK3or][color=#E28703][u][color=#CCCCCD]  WHITEPAPER  [/u][/url]
[url=https://bit.ly/2Hru9lH][color=#28AAE1]TWITTER[/td][td][url=https://bit.ly/2HtCgOl][tt][size=2pt][color=#3B579D]        ▄▄█████████▄▄
     ▄█████████████████▄
   ▄█████████████████████▄
  ███████████▀    █████████
 ███████████ [color=#6C81B6]     ██[/color]████████
████████████ [color=#6C81B6]   ████[/color]█████████
██████████   [color=#6C81B6]     ██[/color]█████████
██████████▄▄ [color=#6C81B6]   ▄▄██[/color]█████████
████████████ [color=#6C81B6]   ████[/color]█████████
 ███████████ [color=#6C81B6]   ██[/color]██████████
  ██████████ [color=#6C81B6]   ██[/color]█████████
   ▀█████████[color=#6C81B6]█████[/color]███████▀
     ▀█████████████████▀
        ▀▀█████████▀▀[/td][td][/td][td][size=22pt][b][color=#F31242][[/td][td][center][url=http://altconnect.me/register][font=Arial Black][size=12pt][color=#2DA5E1]JOIN NOW
[color=#000]REGISTER[/td][td][size=22pt][b][color=#F31242]][/td][/tr][/table][/center]

Amirah ( BNB Angel )🇵🇭, [22.06.18 12:06]
SR. MEMBER
Code:
[center][table][tr][td][url=https://www.altconnect.me/][tt][size=2pt][color=#F31242]            ▄█████▄
           █████████
          ███████████
         █████████████
        ███████ [color=#A6CD00]███[/color]████
       ███████   [color=#A6CD00]████[/color]████
      ███████     [color=#A6CD00]█████[/color]███
     [color=#4EE1FD]█[/color]██████       [color=#A6CD00]████████[/color]
    [color=#4EE1FD]██[/color]█████         [color=#A6CD00]▀▀██████[/color]
   [color=#4EE1FD]████[/color]███             [color=#E28703]▄▄▄[/color]
  [color=#4EE1FD]██████[/color]███▄▄        [color=#E28703]▄█████▄[/color]
 [color=#4EE1FD]████████████████▄▄[/color]  [color=#E28703]▀█████▀[/color]
[color=#4EE1FD]████████████████████▄[/color]  [color=#E28703]▀▀▀[/color] [/td][td][/td][td][url=https://www.altconnect.me/][size=4pt]
[font=Arial][size=22pt][color=#000][b]ALT[/b][font=Arial narrow]CONNECT[/td][td][/td][td][/td][td][size=22pt][b][color=#A6CD00][[/td][td][center][url=https://www.altconnect.me/][font=Arial][size=10pt][b][color=#000]REVOLUTIONARY CRYPTOCURRENCY
[font=Arial Black][size=15pt][color=#2DA5E1]  LENDING PLATFORM  [/td][td][size=22pt][b][color=#A6CD00]][/td][td][/td][td][/td][td][url=https://t.me/alt_connect][tt][size=2pt][color=#2DA5E1]        ▄▄█████████▄▄
     ▄█████████████████▄
   ▄█████████████████████▄
  ████████████████▀▀  █████
 █████████████▀▀      ██████
██████████▀▀    [color=#CCCCCD]▄[/color]     ███████
██████▀▀    [color=#CCCCCD]▄▄█▀[/color]     ████████
████▄    [color=#CCCCCD]▄█▀▀[/color]        ████████
████████ [color=#CCCCCD]█[/color]          █████████
 ███████ [color=#CCCCCD]█[/color] ▄███▄▄   ████████
  ████████████████▄▄███████
   ▀█████████████████████▀
     ▀█████████████████▀
        ▀▀█████████▀▀
[/td][td][center][font=Arial Black][size=12pt][url=https://bit.ly/2sCK3or][color=#E28703][u][color=#CCCCCD]  WHITEPAPER  [/u][/url]
[url=https://bit.ly/2Hru9lH][color=#28AAE1]TWITTER[/td][td][url=https://bit.ly/2HtCgOl][tt][size=2pt][color=#3B579D]        ▄▄█████████▄▄
     ▄█████████████████▄
   ▄█████████████████████▄
  ███████████▀    █████████
 ███████████ [color=#6C81B6]     ██[/color]████████
████████████ [color=#6C81B6]   ████[/color]█████████
██████████   [color=#6C81B6]     ██[/color]█████████
██████████▄▄ [color=#6C81B6]   ▄▄██[/color]█████████
████████████ [color=#6C81B6]   ████[/color]█████████
 ███████████ [color=#6C81B6]   ██[/color]██████████
  ██████████ [color=#6C81B6]   ██[/color]█████████
   ▀█████████[color=#6C81B6]█████[/color]███████▀
     ▀█████████████████▀
        ▀▀█████████▀▀[/td][td][/td][td][size=22pt][b][color=#F31242][[/td][td][center][url=http://altconnect.me/register][font=Arial Black][size=12pt][color=#2DA5E1]JOIN NOW
[color=#000]REGISTER[/td][td][size=22pt][b][color=#F31242]][/td][/tr][/table][/center]

FULL MEMBER
Code:
[center][url=https://www.altconnect.me/][font=Arial][color=#000][b]ALT[/b][font=Arial narrow]CONNECT               [color=#F31242][  [font=Arial Black][color=#2DA5E1]JOIN NOW │ [color=#000]REGISTER [/font][color=#F31242]]               [font=Arial][color=#000][b]ALT[/b][font=Arial narrow]CONNECT
[font=Arial][i][b][color=#A6CD00]Revolutionary Cryptocurrency Lending Platform[/font][/url]
[font=Arial Black][url=https://bit.ly/2sCK3or][color=#CCCCCD]WHITEPAPER[/url]          [url=https://bit.ly/2Hru9lH][color=#2DA5E1]TWITTER[/url]          [url=https://bit.ly/2HtCgOl][color=#3B579D]FACEBOOK[/url]          [url=https://t.me/alt_connect][color=#2DA5E1]TELEGRAM[/url][/center]

MEMBER
Code:
[center][url=https://www.altconnect.me/]ALTCONNECT               [  JOIN NOW │ REGISTER ]               ALTCONNECT
Revolutionary Cryptocurrency Lending Platform[/url]
[url=https://bit.ly/2sCK3or]WHITEPAPER[/url]          [url=https://bit.ly/2Hru9lH]TWITTER[/url]          [url=https://bit.ly/2HtCgOl]FACEBOOK[/url]          [url=https://t.me/alt_connect]TELEGRAM[/url][/center]

JR. MEMBER
Code:
[center]ALTCONNECT  │ Revolutionary Cryptocurrency Lending PlatformTuntunin ng Kampanya sa Facebook :
-I-Follow at I-like ang opisyal na Facebook page: ACX FACEBOOK
- Tanging isang Facebook account lamang sa bawat kalahok ang pinapayagan.
- Ang mga gumagamit ay dapat na mayroong 200 kaibigan.
- Dapat kang mag post ng 2 nakatutulong na post at di bababa sa 3 like at share. 5 kabuuang post sa bawat linggo.
- Ang bilang ng kaibigan ay hindi mababago sa pagsali sa bounty.  
* Isama DAPAT ang #ICO #ACX #ALTCONNECT
- Ang post ay dapat na nasa Ingles, nakapubliko at nakikita ng lahat at iuulat dito bawat linggo.
 
Gantimpala:
200-2999 kaibigan: 5 stakes/linggo
3000 at pataas: 10 stakes/linggo
Magrehistro dito :
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA FACEBOOK


Tuntunin sa Kampanya sa Twitter :
I-Follow at I-Like ang opisyal na Twitter page: ACX TWITTER
- Isang Twitter account lamang kada tao ang papayagan.
- Ang gumagamit ay dapat na mayroong 200 follower
- Dapat mong i-like/iretweet ang hindi bababa sa 5post kada linggo mula sa aming opisyal na page sa Twitter, dapat ring mayroong 2 sariling post.
- Ang bilang ng follower ay hindi mababago sa pagsali sa bounty.  
* Isama DAPAT ang #ICO #ACX #ALTCONNECT
- Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita ng lahat at iuulat dito bawat linggo.  
 
Gantimpala:
200-999 totoong followers: 1 stake/linggo
1000-5999:5 stakes/linggo
6000 up followers : 10 stakes kada linggo
Magrehistro dito :
FORM SA KAMPANYA SA TWITTER

FORMAT NG PAG-UULAT
Code:
Bitcointalk Profile Link:
Campaign :
Campaign Profile Link :
Spreadsheet # :
Eth Address :

M A S T E R   S P R E A D S H E E T
9  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][ICO]ALTCONNECT : Revolutionary cryptocurrency lending platform on: June 30, 2018, 10:10:56 AMAno ang AltConnect?
Ang AltConnect ay isang rebolusyonaryong platform ng cryptocurrency at ang AltConnect Coin (ACX) ay ang kurensiya ng platform na ito. Pinaunlad naming ang bagong coin na ito gamit ang teknolohiya ng Blockchain. Ang AltConnect at ACX ay maghahayag ng sariling pamamahala, disentralisadong ekosistemang pampinansyal na mayroong tao sa taong transaksyon sa Blockchain

Ano ang maaari kong gawin sa ACX ?
Sa pamamagitan ng ACX, magagamit mo ang lahat ng serbisyong iniaalok sa platform ng AltConnect. Karagdagan pa dito, magagamit mo rin ang ACX upang makipagtransaksyon sa labas ng platform. Maaari kang tumanggap at magpadala ng pera mula sa kahit saan man sa mundo na may maliit lamang na gastos sa transaksyon.

Ano ang teknolohiya sa likod ng ACX?
Ang ACX ay isang stand along currency na ginawa gamit ang open source na pinanggalingan ng Bitcoin. Ito ay hindi pinaunlad sa Blockchain ing Ethereum at hindi rin ito ERC20 token tulad ng iba pang token. Ang ACX Blockchain ay makikita ng lahat, at ang mga gumagamit ay mananatiling hindi kilala sa pakikipagtransaskyon.

Ano ang pinagkaiba ng ACX sa iba pang mga cryptocurrency?
Naniniwala kaming ang mababang gastusin sa transaksyon ay makahihikayat ng maraming gagamit at reresolba sa problema ng scalability ng Bitcoin. Ang pinagkaiba namin ay ang aplikasyon ng coin. Ang ACX ay ang magiging pangunahing coin ng Programa ng Pagpapautang ng Altconnect.


KUMITA SA ALTCONNECT
Maaaring tinatanong mo ang iyong sarili "Paano ko gagamitin ang platform ng Altconnect upang kumita?" At ang sagot dito ay simple lamang! Maraming paraan upang gamitin ang platform ng Altconnect, kasama ang pakikipagkalakalan, pagpapautang, pagmimina, pagtaya, at pagaanunsyo.

KALAKALAN
Ikalakal ang ACX sa mga palitan para sa kita. Ang Palitan ng AltConnect ay lalabas sa Enero 20, 2018.

PAUTANG
Ipautang ang ACX upang kumita ng araw-araw na kita mula sa bot namin sa pagkalakal. Ang programa ng pautang ay lalabas sa Enero 5, 2018 at bibigyan kayo ng oportunidad na kumita ng buwant interes na aabot sa 45%.

PAGTAYA
Itaya ang inyong ACX at ito ay lalabas sa Enero 10, 2018. Ang sinumang may hawak ng ACX ay maaaring sumali sa pagtaya sa pamamagitan ng paghawak nito hanggang sa magmature.
PAGMIMINA
Ang pagmina ng ACX o proof o work ay lalabas kapag hindi na sapat ang hashing power upang suportahan ang dami ng trasnsaksyon sa network.

Pagkuha ng Kita

INTERES SA
PAUTANG AT PAGTAYA

Abot hanggang 12% kada buwan sa Pagtaya
at hanggang30% kada buwan sa Pautang


O

PAGKALAKAL NG ACX
Pagkatapos ng ICO, ikaw ay kikita sa fiat na halaga
o palakihin ang iyong ACX sa margin trading
sa aming sariling palitan na mababa ang halaga ng bawat transaksyon.


ROADMAP DITO

ANG BOUNTY PROGRAM AY PARATING NA
10  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-BOUNTY][ICO]🔥MONVID:Streaming Platform 10millionMVID Bounty Pool $500k on: June 04, 2018, 04:33:24 AM
 

Ang total na alokasyon ng token para sa bounty na ito ay hanggang $500,000 sa MVID token (10,000,000 MVID)
5%  Kampanya sa Pagmamay-ari ng Grupo sa Telegram  
5%  Kampanya sa Instagram Campaign
5% Kampanya sa Reddit
10%  Kampanya sa Telegram  
10%  Kampanya sa Pagsulat ng Blog at Artikulo
10% Kampanya sa Youtube
10%  Kampanya sa Pamamahala at Pagsasalin
15%  Kampanya sa Facebook
15%  Kampanya sa Twitter
15%  Kampanya ng Signature


PANGKALAHATANG TUNTUNIN NG BOUNTY
• Ang lahat ng stake ng mg kasali ay ipamamahagi kada linggo.  
• Ang kampanya ng bounty ay mag uumpisa ngayon. (Ika-1 of Hunyo).
• Ang lahat ng kasali ay dapat sumali sa aming  B O U N T Y  C H A T
• Para sa anumang alalahanin/katanungan tungkol sa programang bounty, maaari lamang sumulat sa aming bounty chat o magpadala ng email sa cryptosbounty.programs@gmail.com  
• Nasa amin ang desisyong tanggalin ang sinuman kapag nakita naming syang nandaraya o hindi sya tapat sa kanyang gawain.
• Nasa amin ang desisyon na baguhin ang tuntunin ng kampanya.
• Ang mga sasali sa Bounty ng Signature ay dapat na JR. Member pataas ang rango. Ang Jr. Member ay dapat na mayroong 50 activity upang matanggap sa kampanya ng signature.
PARA SA LAHAT NG PAGPAPASA NG ULAT, SIGURADUHING GUMAWA NG BAGONG POST AT HUWAG I-QUOTE ANG LUMANG ULAT.
PAALALA: Kami ay tanging inupahan lamang para sa pamamahala ng Bounty. Ngunit ipinapangako namin sa lahat ng kasali na gagawin naming ang lahat upang ang bounty ay maging matagumpay. Kung anuman ang kalalabasan ng proyekto bago at pagtapos ng pagbebenta ng token/ico ay hindi naming responsibilidad. Sumali ng may pag-iingat. Salamat!


PETSA NG PAG UULAT
Ika-1 Linggo - Hunyo 9
Ika- 2 Linggo - Hunyo 16
Ika-3 Linggo - Hunyo 23
Ika-4 Linggo - Hunyo 30
Ika-5 Linggo – Hulyo 7
Ika-6  Linggo - Hulyo 14
Ika-7  Linggo - Hulyo 21
Ika-8 Linggo - Hulyo 28
Ika-9 Linggo  - Agosto 4
Ika-10 Linggo  - Agosto 11
Ika-11 Linggo  - Agosto 18

Ika-12 Linggo - Agosto 25

Magpost sa Bounty Thread:
Code:
##PROOF OF AUTHENTICATION##
Bitcointalk Username:
Telegram Username :
Campaign :
Spreadsheet # :
Ethereum Wallet Address :
Tuntunin sa Kampanya ng Signature :
- Naghahanap kami ng aktibong Bitcointalk users. Ang lahat ng miyembro ay dapat magpost ng hindi bababa sa 15 sa isang linggo hanggang sa matapos ang kampanya/ICO para makakuha ng gantimpala.
- Hindi kabilang ang post sa thread na ito.
- Dapat na mag post ng 2 beses sa ANN thread.  ANNOUNCEMENT THREAD
-Ang post ay dapat na konstruktibo at may hindi bababa sa 80 karakter.
- Walang negative Trust.
-Bawal ang madaming signature.  
- Ang mga post sa sumusunod na Discussion Boards ay hindi bibilangin:
 Off-topic, Archival, Auctions, Lending, Beginners and help.
- Bawal ang Spam, Pang aabuso o Insulto.
- Para lamang sa mga Jr. Member at pataas.
GANTIMPALA:
Jr.member = 1 stake / linggo
Member = 2 stakes / linggo
Full Member = 3 stakes / linggo
Sr. member = 5 stakes / linggo
Hero/Legendary = 8 stakes / linggo
Makakuha ng 1 karagdagang stake sa paggamit n gaming text "Monvid : Decentralized Streaming Platform" at karagdagang  3 stakes sa pagsuot n gaming Avatar. (Para lamang sa mga  Full Member at pataas.)

Mag rehistro dito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA NG SIGNATURE
Hero/Legendary Member

       ██▄       ▄██
         ▀██▄   ▄██▀
           ███████
         ▄█████████▄
 ▄█████████████████████████▄
▐███████████████████████████▌
██████████▀▀     ▀▀██████████
█████████   ██▄▄    █████████
████████    █████▄   ████████
████████    █████▀   ████████
█████████   ██▀▀    █████████
██████████▄▄     ▄▄██████████
▐███████████████████████████▌
 ▀█████████████████████████▀
      ████         ████                                                                ██             ███
                                                                ██             ███
███████▄  ▄████▄       ▄██████▄     ████████▄     ██▌     ▐██          ▄█████▄ ███
████▀▀██████▀▀███     ███▀▀▀▀███    ████▀▀▀███    ██▌     ▐██   ██    ███▀▀▀██████
███    ████    ██▌   ███      ███   ███     ██▌   ██▌     ▐██   ██   ███     █████
██▌    ▐██▌    ▐██   ██▌      ▐██   ██▌     ▐██   ██▌     ▐██   ██   ██▌     ▐████
██      ██      ██   ██▌      ▐██   ██       ██   ██▌     ▐██   ██   ██▌     ▐████
██      ██      ██   ███      ███   ██       ██   ▐██     ██▌   ██   ███     █████
██      ██      ██    ███▄▄▄▄███    ██       ██    ███▄▄▄███    ██    ███▄▄▄██████
██      ██      ██     ▀██████▀     ██       ██     ▀█████▀     ██     ▀██████████
.....The new decentralized.....
...video streaming platform...
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Participate Now!
READ OUR WHITEPAPER

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
DECENTRALIZED   📺   COST EFFICIENCY
CENSORSHIP AND UNBLOCKING
UNLIMITED DISTRIBUTED NODES
       ██▄       ▄██
         ▀██▄   ▄██▀
           ███████
         ▄█████████▄
 ▄█████████████████████████▄
▐███████████████████████████▌
██████████▀▀     ▀▀██████████
█████████   ██▄▄    █████████
████████    █████▄   ████████
████████    █████▀   ████████
█████████   ██▀▀    █████████
██████████▄▄     ▄▄██████████
▐███████████████████████████▌
 ▀█████████████████████████▀
      ████         ████
Instagram
Medium
Linkedin

Code:
[center][table][tr][td][url=https://monvid.io/][tt][size=2px][color=#75cb0b]        ██▄       ▄██
         ▀██▄   ▄██▀
           ███████
         ▄█████████▄
 ▄█████████████████████████▄
▐███████████████████████████▌
██████████▀▀     ▀▀██████████
█████████   ██▄▄    █████████
████████    █████▄   ████████
████████    █████▀   ████████
█████████   ██▀▀    █████████
██████████▄▄     ▄▄██████████
▐███████████████████████████▌
 ▀█████████████████████████▀
      ████         ████[/color][/size][/tt][/url][/td][td][/td]

[td][url=https://monvid.io/][tt][size=2px][color=black]


                                                                ██             ███
                                                                ██             ███
███████▄  ▄████▄       ▄██████▄     ████████▄     ██▌     ▐██          ▄█████▄ ███
████▀▀██████▀▀███     ███▀▀▀▀███    ████▀▀▀███    ██▌     ▐██   ██    ███▀▀▀██████
███    ████    ██▌   ███      ███   ███     ██▌   ██▌     ▐██   ██   ███     █████
██▌    ▐██▌    ▐██   ██▌      ▐██   ██▌     ▐██   ██▌     ▐██   ██   ██▌     ▐████
██      ██      ██   ██▌      ▐██   ██       ██   ██▌     ▐██   ██   ██▌     ▐████
██      ██      ██   ███      ███   ██       ██   ▐██     ██▌   ██   ███     █████
██      ██      ██    ███▄▄▄▄███    ██       ██    ███▄▄▄███    ██    ███▄▄▄██████
██      ██      ██     ▀██████▀     ██       ██     ▀█████▀     ██     ▀██████████[/color][/size][/tt][/url][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][font=century gothic][b][size=12pt][glow=#69a91d,2,300][color=black][color=transparent].....[/color]The new decentralized[color=transparent].....[/color][/color]
[color=white][color=transparent]...[/color]video streaming platform[color=transparent]...[/color][/color][/glow][/size][/b][/font][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][font=century gothic][b][size=2pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size]
[size=10pt][url=https://ico.monvid.io/register][color=black]Participate Now![/color][/url]
[url=https://monvid.io/docs/white-paper.pdf][color=black]READ OUR WHITEPAPER[/color][/url][/size]
[size=2pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/b][/font][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][font=century gothic][b][size=8pt][color=#69a91d]DECENTRALIZED   📺   COST EFFICIENCY
CENSORSHIP AND UNBLOCKING
UNLIMITED DISTRIBUTED NODES[/color][/size][/b][/font][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][right][font=century gothic][b][size=8pt][url=https://t.me/monvid_io][color=black]Telegram[/color][/url]
[url=https://www.facebook.com/monvid.net][color=black]Facebook[/color][/url]
[url=https://twitter.com/monvid_io][color=black]Twitter[/color][/url][/size][/b][/font][/right][/td][td][/td]

[td][tt][size=2px][color=#75cb0b]        ██▄       ▄██
         ▀██▄   ▄██▀
           ███████
         ▄█████████▄
 ▄█████████████████████████▄
▐███████████████████████████▌
██████████▀▀     ▀▀██████████
█████████   ██▄▄    █████████
████████    █████▄   ████████
████████    █████▀   ████████
█████████   ██▀▀    █████████
██████████▄▄     ▄▄██████████
▐███████████████████████████▌
 ▀█████████████████████████▀
      ████         ████[/color][/size][/tt][/td][td][/td]

[td][font=century gothic][b][size=8pt][url=https://www.instagram.com/monvid.io/][color=black]Instagram[/color][/url]
[url=http://medium.com/@monvid.net/][color=black]Medium[/color][/url]
[url=https://www.linkedin.com/company/monvid/][color=black]Linkedin[/color][/url][/size][/b][/font][/td][/tr][/table][/center]

Sr. Member

       ██▄       ▄██
         ▀██▄   ▄██▀
           ███████
         ▄█████████▄
 ▄█████████████████████████▄
▐███████████████████████████▌
██████████▀▀     ▀▀██████████
█████████   ██▄▄    █████████
████████    █████▄   ████████
████████    █████▀   ████████
█████████   ██▀▀    █████████
██████████▄▄     ▄▄██████████
▐███████████████████████████▌
 ▀█████████████████████████▀
      ████         ████                                                                ██             ███
                                                                ██             ███
███████▄  ▄████▄       ▄██████▄     ████████▄     ██▌     ▐██          ▄█████▄ ███
████▀▀██████▀▀███     ███▀▀▀▀███    ████▀▀▀███    ██▌     ▐██   ██    ███▀▀▀██████
███    ████    ██▌   ███      ███   ███     ██▌   ██▌     ▐██   ██   ███     █████
██▌    ▐██▌    ▐██   ██▌      ▐██   ██▌     ▐██   ██▌     ▐██   ██   ██▌     ▐████
██      ██      ██   ██▌      ▐██   ██       ██   ██▌     ▐██   ██   ██▌     ▐████
██      ██      ██   ███      ███   ██       ██   ▐██     ██▌   ██   ███     █████
██      ██      ██    ███▄▄▄▄███    ██       ██    ███▄▄▄███    ██    ███▄▄▄██████
██      ██      ██     ▀██████▀     ██       ██     ▀█████▀     ██     ▀██████████
The new decentralized
video streaming platform
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Participate Now!
READ OUR WHITEPAPER

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
DECENTRALIZED   📺   COST EFFICIENCY
CENSORSHIP AND UNBLOCKING
UNLIMITED DISTRIBUTED NODES
       ██▄       ▄██
         ▀██▄   ▄██▀
           ███████
         ▄█████████▄
 ▄█████████████████████████▄
▐███████████████████████████▌
██████████▀▀     ▀▀██████████
█████████   ██▄▄    █████████
████████    █████▄   ████████
████████    █████▀   ████████
█████████   ██▀▀    █████████
██████████▄▄     ▄▄██████████
▐███████████████████████████▌
 ▀█████████████████████████▀
      ████         ████
Instagram
Medium
Linkedin

Code:
[center][table][tr][td][url=https://monvid.io/][tt][size=2px][color=#75cb0b]        ██▄       ▄██
         ▀██▄   ▄██▀
           ███████
         ▄█████████▄
 ▄█████████████████████████▄
▐███████████████████████████▌
██████████▀▀     ▀▀██████████
█████████   ██▄▄    █████████
████████    █████▄   ████████
████████    █████▀   ████████
█████████   ██▀▀    █████████
██████████▄▄     ▄▄██████████
▐███████████████████████████▌
 ▀█████████████████████████▀
      ████         ████[/color][/size][/tt][/url][/td][td][/td]

[td][url=https://monvid.io/][tt][size=2px][color=black]


                                                                ██             ███
                                                                ██             ███
███████▄  ▄████▄       ▄██████▄     ████████▄     ██▌     ▐██          ▄█████▄ ███
████▀▀██████▀▀███     ███▀▀▀▀███    ████▀▀▀███    ██▌     ▐██   ██    ███▀▀▀██████
███    ████    ██▌   ███      ███   ███     ██▌   ██▌     ▐██   ██   ███     █████
██▌    ▐██▌    ▐██   ██▌      ▐██   ██▌     ▐██   ██▌     ▐██   ██   ██▌     ▐████
██      ██      ██   ██▌      ▐██   ██       ██   ██▌     ▐██   ██   ██▌     ▐████
██      ██      ██   ███      ███   ██       ██   ▐██     ██▌   ██   ███     █████
██      ██      ██    ███▄▄▄▄███    ██       ██    ███▄▄▄███    ██    ███▄▄▄██████
██      ██      ██     ▀██████▀     ██       ██     ▀█████▀     ██     ▀██████████[/color][/size][/tt][/url][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][font=century gothic][b][size=12pt][color=black]The new decentralized[/color]
[color=#69a91d]video streaming platform[/color][/size][/b][/font][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][font=century gothic][b][size=2pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size]
[size=10pt][url=https://ico.monvid.io/register][color=black]Participate Now![/color][/url]
[url=https://monvid.io/docs/white-paper.pdf][color=black]READ OUR WHITEPAPER[/color][/url][/size]
[size=2pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/b][/font][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][font=century gothic][b][size=8pt][color=#69a91d]DECENTRALIZED   📺   COST EFFICIENCY
CENSORSHIP AND UNBLOCKING
UNLIMITED DISTRIBUTED NODES[/color][/size][/b][/font][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][right][font=century gothic][b][size=8pt][url=https://t.me/monvid_io][color=black]Telegram[/color][/url]
[url=https://www.facebook.com/monvid.net][color=black]Facebook[/color][/url]
[url=https://twitter.com/monvid_io][color=black]Twitter[/color][/url][/size][/b][/font][/right][/td][td][/td]

[td][tt][size=2px][color=#75cb0b]        ██▄       ▄██
         ▀██▄   ▄██▀
           ███████
         ▄█████████▄
 ▄█████████████████████████▄
▐███████████████████████████▌
██████████▀▀     ▀▀██████████
█████████   ██▄▄    █████████
████████    █████▄   ████████
████████    █████▀   ████████
█████████   ██▀▀    █████████
██████████▄▄     ▄▄██████████
▐███████████████████████████▌
 ▀█████████████████████████▀
      ████         ████[/color][/size][/tt][/td][td][/td]

[td][font=century gothic][b][size=8pt][url=https://www.instagram.com/monvid.io/][color=black]Instagram[/color][/url]
[url=http://medium.com/@monvid.net/][color=black]Medium[/color][/url]
[url=https://www.linkedin.com/company/monvid/][color=black]Linkedin[/color][/url][/size][/b][/font][/td][/tr][/table][/center]

Full Member

██████████   📺  monvid   |   The new decentralized video streaming platform   ██████████
DECENTRALIZED  •  COST EFFICIENCY  •  CENSORSHIP AND UNBLOCKING  •  UNLIMITED DISTRIBUTED NODES
Telegram  Facebook  Twitter   ▬▬  Participate Now!READ OUR WHITEPAPER  ▬▬   Instagram  Medium  Linkedin

Code:
[center][font=century gothic][b][size=8pt][color=#75cb0b]██████████[/color]   [url=https://monvid.io/]📺  [color=black]monvid[/color]   |   [color=black]The new decentralized[/color] [color=#69a91d]video streaming platform[/color][/url]   [color=#75cb0b]██████████[/color]
[color=#69a91d]DECENTRALIZED  •  COST EFFICIENCY  •  CENSORSHIP AND UNBLOCKING  •  UNLIMITED DISTRIBUTED NODES[/color]
[url=https://t.me/monvid_io][color=black]Telegram[/color][/url]  [url=https://www.facebook.com/monvid.net][color=black]Facebook[/color][/url]  [url=https://twitter.com/monvid_io][color=black]Twitter[/color][/url]   [color=#75cb0b]▬▬[/color]  [url=https://ico.monvid.io/register][color=black]Participate Now![/color][/url] ▬ [url=https://monvid.io/docs/white-paper.pdf][color=black]READ OUR WHITEPAPER[/color][/url]  [color=#75cb0b]▬▬[/color]   [url=https://www.instagram.com/monvid.io/][color=black]Instagram[/color][/url]  [url=http://medium.com/@monvid.net/][color=black]Medium[/color][/url]  [url=https://www.linkedin.com/company/monvid/][color=black]Linkedin[/color][/url][/size][/b][/font][/center]

Member

██████████    monvid   |   The new decentralized video streaming platform   ██████████
DECENTRALIZED  •  COST EFFICIENCY  •  CENSORSHIP AND UNBLOCKING  •  UNLIMITED DISTRIBUTED NODES
Telegram  Facebook  Twitter   ▬▬  Participate Now!READ OUR WHITEPAPER  ▬▬   Instagram  Medium  Linkedin

Code:
[center][b][size=8pt]██████████   [url=https://monvid.io/]  monvid   |   The new decentralized video streaming platform[/url]   ██████████
DECENTRALIZED  •  COST EFFICIENCY  •  CENSORSHIP AND UNBLOCKING  •  UNLIMITED DISTRIBUTED NODES
[url=https://t.me/monvid_io]Telegram[/url]  [url=https://www.facebook.com/monvid.net]Facebook[/url]  [url=https://twitter.com/monvid_io]Twitter[/url]   ▬▬  [url=https://ico.monvid.io/register]Participate Now![/url] ▬ [url=https://monvid.io/docs/white-paper.pdf]READ OUR WHITEPAPER[/url]  ▬▬   [url=https://www.instagram.com/monvid.io/]Instagram[/url]  [url=http://medium.com/@monvid.net/]Medium[/url]  [url=https://www.linkedin.com/company/monvid/]Linkedin[/url][/size][/b][/center]

Jr. Member

 monvid   |   The new decentralized video streaming platform  |  Participate Now!    [https://monvid.io/]

Code:
[center][b][size=10pt]  monvid   |   The new decentralized video streaming platform  |  Participate Now!    [https://monvid.io/][/size][/b][/center]Tuntunin sa Kampanya sa Facebook :
– i-Follow at i-Like ang opisyal na Facebook page: MONVID FACEBOOK
- Isang Facebook account lamang kada tao ang pinapayagan.
 -Ang mga user ay dapat na mayroong 200 friends.
- Dapat mong I-like at i-share ang hind bababa sa 5 post kada linggo mula sa opisyal na Page sa Facebook.
( FB : 2  sariling post at 3 like/share )
- Ang bilang ng friends ay hindi mapapalitan kapag sumali ka sa bounty.  
*Dapat na isama ang  #ICO #MVID #Monvid
- Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post dito bawat linggo.  
 
Gantimpala:
200-2999 real friends: 5 stakes/linggo
3000 and above: 10 stakes/ linggo
Magrehistro dito :
FORM SA KAMPANYA SA FACEBOOK


Tuntunin sa Kampanya sa Twitter :
I-Follow at i-Like ang opisyal na Twitter page: MONVID TWITTER
- Isang Twitter account kada kalahok ang pinapayagan.
- Ang mga gumagamit ay dapat na mayroong 200 follower.
- Dapat mong i-share at i-like ang hindi bababa sa 5 post kada linggo mula sa aming opisyal na Twitter page.
( Twitter : 2 sariling post at 3 like/share )
-Ang dami ng followers ay hindi mababago pagkasali sa bounty.  
*Dapat na mayroong  #ICO #MVID #Monvid
- Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post dito bawat linggo.  
 

Gantimpala:
200-999 followers: 1 stake/ linggo
1000-5999:5 stakes/ linggo
6000 pataas followers : 10 stakes/ linggo
Magrehistro dito:
FORM NG KAMPANYA SA TWITTERTuntunin sa Kampanya sa Pagsasalin:
- Ang paggamit ng Google Translate at iba pang online na tagasalin ay hindi pinapayagan.
-Ang mga kalahok na makikitang gumamit ng Google Translate ay tatanggalin.
 -Aplikasyon para sa pagsasalin ng maraming wika ay hindi tatanggapin.
 -Ang mga kalahok ay dapat pumuno ng form at ang tatanggaping tagasalin ay makakukuhan ng kumpirmasyon sa PM o sa Telegram.
 - Kailangan naming ng aktibong partisipasyon mula sa mga tagasalin sa kanilang lokal na thread.
-Kailangan naming ng isang tagasalin para sa bawat wika.
-Para sa mga tatanggaping kalahok, mayroon kayong 10 araw upang tapusin ang pagsasalin.
Gantimpala:
ANN THREAD & BOUNTY THREAD = 100stakes
WEBSITE = 150 Stakes
Whitepaper = 200stakes

KINAKAILANGANG WIKA:
JAPANESE /
GERMAN /
FRENCH /
FILIPINO / RESERVED
TURKISH / RESERVED
RUSSIAN /
INDONESIAN /  
CHINESE /
VIETNAMESE /
KOREAN /
ARABIC / RESERVED
SPANISH /
HINDI /

MAGREHISTRO DITO:
FORM SA KAMPANYA SA PAGSASALINTuntunin sa Kampanya sa Telegram :
- Sumali sa aming Komunidad: MONVID TELEGRAM
-Bawal ang spam o masamang salita laban sa iba pang miyembro o tungkol sa proyekto.
-Subukang maging aktibo at magtanong tungkol sa proyekto.
-Manatili hanggang sa matapos ang ICO upang makuha ang bounty.
-Kailangang idagdag ang “Monvid.io” kasunod ng iyong pangalan. Hal. Carl | Monvid.io
-Ilagay ang logo bilang profile photo:
Gantimpala:
Pagsali - 1 stake
Pagdagdag ng Monvid.io - 5 stakes
Logo - 5 stakes
MAGREHISTRO DITO :
FORM SA PAGSALI SA TELEGRAM


Kampanya sa Pagmamay-ari ng Grupo sa Telegram :
- Sumali sa aming grupo sa Telegram: MONVID TELEGRAM
- Dapat magpost kahit isang beses sa iyong sariling grupo sa telegram o Channel na mayroong website, bounty thread at iba pang social links.
-Pagtapos ng rehistrasyon, intayin ang mensahe ng pagapruba mula sa bounty manager.
-Ang pagsali sa iba’t ibang grupo ay hindi pinapayagan.
-Dapat na mayroong hindi bababa sa 200 totoong miyembro. Ang grupo na mayroong mga bot/fake na miyembro ay awtomatikong tatanggalin ng walang paalala.
Gantimpala :
200 members - 5 stakes
500 members - 8 stakes
1000 members - 10stakes
15000 members - 15 stakes
20000 up - 20 stakes
Magrehistro dito:
KAMPANYA SA PAGMAMAY-ARI NG GRUPO SA TELEGRAM


Tuntunin ng Kampanya sa Instagram  :
- I-Follow kame sa Instagram : MONVID INSTAGRAM
-Magpost ng hindi bababa sa 3 post kada linggo. Ipasa ang ulat sa thread.
-I-like at i-share ang aming post.
-Dapat mayroong 50 followers
Gantimpala:
50 Followers - 1 stake
200 Followers - 2 stakes
500 Followers - 5 stakes
1000+ Followers - 8 stakes
Magrehistro dito :
FORM SA PAGSALI SA INSTAGRAM


Tuntunin ng Kampanya sa Youtube :
1. Ang pinakamababang durasyon ng iyong entrada ay hindi bababa sa 2minuto.
2. Dapat na nakalagay sa iyong sariling channel sa youtube.
3. Dapat mayroong website at iba pang link kasama ang iyong profile username/profile link para sa pagpapatotoo.
4. 1 entrada bawat kalahok.
•   Normal na Kalidad  – 1stake
•  Katamtamang Kalidad – 5stakes
•   Mataas na Kalidad – 10 stakes
LAHAT ng Video na magkakaroon ng 5000 views at higit pa ay makatatanggap ng karagdagang 5 stakes.
Ipasa ang inyong entrada dito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA YOUTUBE


PAGPAPATULOY SA COMMENT SECTION.
11  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][ICO]🔥MONVID:The new generation of decentralized Streaming Platform🔥 on: June 04, 2018, 02:53:19 AM


F A Q S     PARA SA IYO
Ano ang MONVID?/b]
Monviday isang disentralisadong P2P at proxied na streaming platform na papalit sa kasalukuyang tradisyonal na mundo ng streaming.

Ano ang mga serbisyong iniaalok ng monvid?
Nag aalok kami ng disentralisadong P2P at proxied na serbisyong streaming para sa mga indibidwal at mga kumpanya.

Magkano ang serbisyo ng monvid?
Maraming iba't ibang modelo ng pagpepresyong mayroon para sa parehong maglalathala at mga bibisita. Ang mga presyuhang ito ay mailalagay lamang pagtapos mailunsad ang application at ang platform. Sisiguraduhin namin na ang presyo ay mas mababa kumpara sa tradisyonal na video streaming na narito ngayon!

Paano gumagana ang platform ng monvid?
Ang Monvid ay base sa teknolohiya ng blockchain at isang disentralisadong application na umaasa sa streaming nodes ng komunidad. Ang lahat ay maaaring sumali sa komunidad at maghati sa mga mapagkukuhanan sa loob ng platform.

Ano ang pinagkaiba ng monvid sa iba pang video streaming providers?
Sa isang salita, masasabi naming ito ay Disentralisado. Marami ang pakinabang katulad ng High Availability, Encrypted na Data, Hindi madaling ma-censor at paggawa ng kita para sa buong komunidad imbes na para sa lamang sa may-ari nito.

Ang monvid platform ba ay isang P2P na platform?
Oo. Ang monvid ay isang disentralisadong Peer 2 Peer na streaming platform.


Narito ang ilan sa mga website at artikulo kung saan nakalatag ang monvid at mga proyekto nito. Maaari ninyo itong tingna kung mayroon kayong mga tanong o iba pang katanungan.
𝕏 Token symbol: MVID

💲DETALYE NG TOKEN SALE💲

Presyo: $0,05 kada Token
Token: ERC-20

Public Sale
🏁 Petsa ng umpisa: June 1st, 2018
👍 Petsa ng Pagtatapos: August 31st, 2018
۝ Soft Cap $500.000 (Naabot na)
۝ Hard Cap $5.000.000


Diskwento sa Crowdsale: Magsisimula sa 30%

Tinatanggap na mga Currency:  ETH, BTC
12  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][ICO]⚡️⚡️ETAINPOWER: A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by AI on: June 04, 2018, 01:57:59 AM
 
                 Ang EtainPower ay isang renewable energy financing at ecosystem ng kalakalan na ginagamitan ng blockchain at teknolohiya ng AI. Nasa likod nito ay isang team ng top-tier na mga inhinyero galing Silicon Valley, pinapakilala naming ang isang groundbreaking na arkitektura ng blockchain na mag-totokenize ng pagmamay-aring global ng renewable energy, na magbibigay sa kanila ng kalayaan upang maikalakal ng mabilis at libre sa pamamagitan ng aming disentralisadong platform na teknolohiya ng blockchain sa ligtas at mabilis na paraan.

Mga Tampok ng EtainPower:
Tokenized Renewable Energy Financing

Maraming gamit ng Aming Energy Token

Patuloy na paglago ng Halaga ng EPR Token

Matalinong Power Utilities


Alokasyon ng Token at Paggamit ng Pondo
●Planong Alokason ng EPR Token ●
Upang suportahan ang pagpapaunlad ng Etainpower, ang Etainpower Foundation ay maglulunsad ng Initial Coin Offering sa Q2 2018. Ang kabuuang EPR supply ay 10 bilyon (10,000,000,000). Ang EPR ay tugma sa ERC20 at ipamamahagi pagtapos ng Initial Coin Offering.
- 35% para sa pribadong equity at publikong pag aalok
- 20% para sa pampagana sa mga unang gagamitn ng platform
- 10% para sa pagpapaunlad ng komunidad at operasyon
- 15% para sa EtainPower Foundation
- 20% para sa EtainPower Founding team incentives

Sa pre-sale at crowdfunding na yugto ng ICO, ang EPR token ay ibebenta tulad ng sumusunod:
1. Ang unang yugto (pre-sale) Ang bawat pamumuhunan sa ETH ay makatatanggap ng 100,000 EPR.
2. Ang ikalawang yugto: Ang bawat pamumuhunan sa ETH ay makatatanggap ng 80,000 EPR.
3. Ang ikatlong yugto: Ang bawat pamumuhunan sa ETH ay makatatanggap ng 70,000 EPR.
4. Ang ikaapat na yugto: Ang bawat pamumuhunan sa ETH ay makatatanggap ng 65,000 EPRPaggamit ng Pondo
Ang mga makukuha mula sa ICO ay gagamitin para sa R&D ng EtainPower platform, at pagpapaunlad ng negosyo.
Ang pondo ay gagamitin tulad ng sumusunod:
70% ng pondo ay gagamitin para sa pagpapaunlad at operasyon ng Ecosystem ng Etainpower at platform. Ayon sa planong pagpapaunlad ng EtainPower, 45% ay gagamitin sa pagre-recruit ng mga talento at R&D ng platform, 25% ang gagamitin sa pagkuha ng iba pang  teknolohiya ng blockchainwill tungkol sa energy at pagmamay-ari.
15% ng pondo ay gagamitin sa pag-aanunsyo, branding at pagpapaunlad ng negosyo.
Ang natitirang 15% ng pondo ay gagamitin para sa pang-araw araw na gastusin tulad ng gastusin sa opisina, gastusin sa pamasahe at pag alis, bayarin sa mga conference, mga tao sa opisina, mga serbidora atbp.

[
13  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-BOUNTY][ICO]⚡️ETAINPOWER⚡️⚡️50million EPR worth 625ETH PARA SA BOUNTY! on: June 04, 2018, 12:55:39 AM
Orihinal na BOUNTY THREAD


           

ANG ETAINPOWER AY ISANG BLOCKCHAIN-BASED ENERGY ECOSYSTEM NA PINALAKAS NG AI.

ANG ALOKSYON SA BOUNTY NG ETAINPOWER BOUNTY AY NAG AALOK NG NG 50 MILYONG EPR NA NAGKAKAHALAGA NG 625 ETH SA BUONG KAMPANYA.
DISTRIBUSYON NG TOKEN  
KAMPANYA SA YOUTUBE : 10%
KAMPANYA SA TELEGRAM : 10%
KAMPANYA SA TWITTER : 15%
KAMPANYA SA FACEBOOK : 15%
KAMPANYA SA PAGSULAT NG BLOG AT ARTIKULO : 15%
KAMPANYA SA PAGSASALIN : 15%
KAMPANYA NG SIGNATURE : 20%


DETALYE NG TOKEN
Alokasyon para sa Bounty : 50milyon
Kabuuang Supply : 10,000,000,000 (10 bilyon)
Contract Address : 0x238dc135D42b054EBaD04aE4eE6a5f39e9D7A253
Ticker : EPR


PANGKALAHATANG TUNTUNIN NG BOUNTY
• Ang stake ng lahat kasali ay ipamimigay bawat linggo.  
• Ang bounty ay magsisimula ngayon. (ika-28 ng Mayo).
• Ang lahat ng kasali ay dapat sumali sa aming B O U N T Y  C H A T
• Para sa anumang alalahanin o katanungan tungkol sa bounty, sumulat lamang sa aming bounty chat o sumulat sa aming email sa cryptosbounty.programs@gmail.com  
• Nasa amin ang desisyong magtanggal ng sinumang kasali na nakita naming nandaraya o hindi tapat sa kanilang gawa.  
• Nasa amin ang desisyong baguhin ang tuntunin ng bounty.
• Ang mga kasali sa Bounty ng Signature ay dapat na JR. Member pataas ang rango. Ang Jr. Member ay dapat na mayroong 50 activity upang tanggapin sa kampanya ng Signature.
PARA SA LAHAT NG IPAPASANG ULAT, GUMAWA NG BAGONG POST AT WAG I-QUOTE ANG NAKARAAN NINYONG MGA REPORT.
PAALALA: Kami ay tanging inupahan lamang para sa pamamahala ng Bounty. Ngunit ipinapangako namin sa lahat ng kasali na gagawin naming ang lahat upang ang bounty ay maging matagumpay. Kung anuman ang kalalabasan ng proyekto bago at pagtapos ng pagbebenta ng token/ico ay hindi naming responsibilidad. Sumali ng may pag-iingat. Salamat!


PETSA NG PAG-UULAT :
Wk1 - Hunyo 4
Wk2 - Hunyo 11
Wk3 - Hunyo 18
Wk4 - Hunyo 25
Wk5 - Hulyo 2
Wk6 - Hulyo 9

Wk7 - Hulyo 16
Wk8 - Hulyo 23
Marami pang susunod….
[/size]
IPASA SA THREAD:
Code:
#PROOF OF REGISTRATION
Bitcointalk UserName :
Telegram Username :
Campaign Participated :
Spreadsheet #:
Ethereum Wallet Address :

M A S T E R   S P R E A D S H E E T


TUNTUNIN NG KAMPANYA SA YOUTUBE :
1. Talakayin/Suriin ang tungkol sa ETAINPOWER at ang mga tampok nito.
2. Ang Video ay dapat may magandang resolution. Tatanggap lamang kami ng mga VIDEO PROMOTIONS/ADVERTISEMENT at PAGSUSURI.
Ang SCREENRECORDING na NAGLALAMAN NG PAGBABASA LAMANG SA NAKASULAT SA WEBSITE AY HINDI TATANGGAPIN.
3. Ang Video ay hindi dapat bababa sa 2 minuto.
4. Maaari ninyo itong i-upload sa Youtube.  
5. Makatatanggap kayo ng gantimpala base sa kalidad at madla ng inyong artikulo o video.
6. Dapat na mayroong Ann thread,website at Whitepaper sa inyong paglalarawan.
7. Ang kalahok ay maaari lamang magpasa ng 2 video.

Gantimpala :
Mababang kalidad - 1stake
Katamtamang Kalidad - 5stakes
Mataas na Kalidad 20Stakes
Karagdagang 5 stake sa bawat 5k views.
KUNG ANG INYONG ENTRADA AY MAKAKUHA NG 5K VIEWS.
IPASA ANG INYONG ENTRADA SA YOUTUBE DITO:
FORM SA PAGSALI SA YOUTUBETUNTUNIN SA KAMPANYA SA TELEGRAM :
1. Dapat sumali sa aming Community chat upang makisalamuha at talakayin ang tungkol sa proyekto. E T A I N P O W E R T E L E G R A M .
2. Sumali sa aming Bounty Chat D I T O
3. Sumali sa araw araw na talakayan kahit isang beses isang araw.
4. Manatili hanggang sa matapos ang ICO upang matanggap ang inyong gantimpala.
Sa pagsali : 1 stake

Para sa mga Telegram Ambasador, dapat ninyong isuot an gaming logo at idagdag ang site katabi ang inyong pangalan. EX : Danny-etainpower.io
Makakukuha ka ng 10stake.
Mag-rehistro ditoRegister here
: FORM SA PAGSALI SA TELEGRAM


TUNTUNIN SA KAMPANYA SA FACEBOOK :
– Tanging isang Facebook account lamang kada tao ang pinapayagan.
– Ang mga Bitcointalk accounts na may negative trust ay hindi makasasali.
– Ang iyong Your Facebook account ay dapat na mayroong 300 friends.
– Ang iyong Bitcointalk account ay dapat na Jr. member.
– Dapat na i-like at i-follow mo ang aming Facebook account: ETAINPOWER FACEBOOK
– Dapat na gumawa ka ng 5 post kada lingo tungkol sa ETAINPOWER na mayroong hashtag  #ETAINPOWER.  Tanging 1 post lamang ang bibilangin. Ang mga post ay dapat na NAGBIBIGAY KAALAMAN at naglalaman ng impormasyon tungkol sa benepisyo ng ETAINPOWER. Gusto naming maglabas kayo ng content at hindi basura.
– Ang post ay dapat nasa Ingles.
– Ipasa ang linyo sa iyong mga post / repost sa ETAINPOWER Bounty Thread bago mag Monday 23:59 UTC, kung hindi walang stake ang papasok sa inyo.
Bounty:
– 300 Friends / 1 stake
- 1000 Friends / 2 stakes
- 3000 Friends / 3 Stakes
- 5000 Friends / 5 Stakes
MAGREHISTRO DITO :
FORM SA PAGSALI SA FACEBOOK


TUNTUNIN SA KAMPANYA SA TWITTER:
– Tanging isang Twitter account kada tao lamang ang pinapayagan.
– Ang mga Bitcointalk account na may negative trust ay hindi makakasali.
– Ang iyong Twitteraccount ay dapat na mayroong 300 followers.
– Ang iyong Bitcointalk account ay dapat na Jr member.
– Dapat mong i-follow ang aming Twitter account: ETAINPOWER TWITTER
– Dapat kang bumuo ng 5 post kada lingo tungkol sa ETAINPOWER na may hashtag  #ETAINPOWER. Tanging 1 post lamang ang bibilangin kada araw. Ang mga post ay dapat na NAGBIBIGAY KAALAMAN at naglalaman ng impormasyon tungkol sa benepisyo ng ETAINPOWER. Gusto naming maglabas kayo ng content at hindi basura.
– Ang Post ay dapat nasa Ingles.
– Ipasa ang linyo sa iyong mga post / repost sa ETAINPOWER Bounty Thread bago mag Monday 23:59 UTC, kung hindi walang stake ang papasok sa inyo.
 
Bounty:
– 300 Followers / 1 stake
- 1000 Followers / 2 stakes
- 3000 Followers / 3 Stakes
- 5000 Followers / 5 Stakes
-10000 Followers / 8 stakes
-20000 Followers / 10 stakes
MAGREHISTRO DITO :
FORM SA PAGSALI SA TWITTER


TUNTUNIN SA KAMPANYA SA PAGSULAT NG BLOG AT ARTIKULO :
1. Ang lahat ng nakasulat ay dapat mailathala online at nakikita ng lahat.
2. Ang iyong isinulat ay dapat na orihinal. Wag kopyahin ang nakasulat sa website na aming ibinigay.
3. Hindi naming pinapayagan ang mga website na walang madla o bagong mga website; ang mga website na pipiliin ninyo upang ilathala ang inyong isinulat, ay dapat na 2 buwan pataas ang edad at mayroon dapat user activity.
4. Ang iyong isinulat ay dapat mayroong 500 na salita pataas.
5. Ang iyong post ay dapat na mayroong 2 link:https://etainpower.io/, ETAINCHAIN ANN THREAD at iba pang Etainchain social media o iba pang artikulo tungkol sa proyekto.
6. Siguraduhing mayroon kang buong pangunawa tungkol sa proyektong ETAINPOWER .
GANTIMPALA:
Mababang Kalidad / 0.5 stakes
Katamtamang Kalidad / 2stakes
Mataas na Kalidad / 5 stakes
Ipasa ang inyong entrada ditto:
FORM SA PAGSULAT NG BLOG AT ARTIKULO


TUNTUNIN SA PAGSASALIN :
1. Ang paggamit ng Google Translate at iba pang online na tagasalin ay hindi pinapayagan. Ang mga kalahok na makikitang gumamit ng Google Translate ay hindi tatanggapin at maaaring matanggal sa kampanya.  
2. Ang aplikasyon para sa pagsasalin sa maraming wika ay hindi tatanggapin.
3. Ang mga kalahok ay dapat mag-fill ng form at ang mga tatanggaping magsasalin ay makatatanggap ng PM o sa Telegram.  
4. Kailangan naming ng aktibong partisipasyon mula sa mga tagasalin sa kanilang local na thread. Babawasan ang bounty kung ang thread ay matatawag na walang aktibidad o patay.  
5. Hindi kami tumatanggap ng reserbasyon sa pamamagitan ng pag post sa announcement thread. Ang tanging paraan sa pagreserba ng pagsasalin ay punuin ang Google form link.
6. Ang tagasalin ay dapat isalin ang mga sumusunod:  Website , Whitepaper , Announcement Thread and Bounty Thread.
7. Ang hindi makapagpasa ng inyong trabaho sa loob ng 10 araw pagtapos ng makakuha ng pagtanggap ay tatanggalan namin ng reserbasyon.
Gantimpala
Website : 100stakes / https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEsmFjpB4758SlbQAFYv9wDcYFNLPts81eapD4_JmFw/edit?usp=sharing
Whitepaper : 200stakes / https://etainpower.io/resource/EtainPowerWhitePaper.pdf
Announcement Thread : 50Stakes / https://bitcointalk.org/index.php?topic=4314921.msg38712650#msg38712650
Bounty Thread : 50stakes / https://bitcointalk.org/index.php?topic=4336491.msg38837138#msg38837138
KINAKAILANGANG PAGSASALIN :
JAPANESE /
GERMAN /
FRENCH /
FILIPINO / R E S E R V E D
TURKISH / R E S E R V E D
RUSSIAN /
INDONESIAN / R E S E R V E D
CHINESE /
VIETNAMESE / R E S E R V E D
KOREAN /
ARABIC /R E S E R V E D
SPANISH /


Magpalista rito:
TRANSLATION APPLICATION


SIGNATURE CAMPAIGN RULES :
- Naghahanap kami ng aktibong Bitcointalk users. Ang lahat ng miyembro ay dapat magpost ng hindi bababa sa 15 sa isang linggo hanggang sa matapos ang kampanya/ICO para makakuha ng gantimpala.
- Hindi kabilang ang post sa thread na ito.
- Dapat na mag post ng 2 beses sa ANN thread. ANNOUNCEMENT THREAD
-Post must be constructive and atleast 80 characters.
-NO negative Trust.
-No multiple Signatures.  
-Posts in following Discussion Boards will not be counted:
 Off-topic, Archival, Auctions, , Beginners and help.
-No Spam, Abuse or Insults.
-Only for Jr. Member and above.
REWARDS :
Jr.member = 1 stake / wk
Member = 2 stakes / wk
Full Member = 3 stakes / wk
Sr. member = 5 stakes / wk
Hero/Legendary = 8 stakes / wk
Extra 1 stake for Using our text "ETAINPOWER: AN ENERGY ECOSYTEM POWERED BY AI" and extra 3 stakes for wearing our Avatar.(Only for Full Member and above)

REGISTER HERE : SIGNATURE CAMPAIGN REGISTRATION FORMGET YOU SIGNATURE CODE AND AVATAR :
Hero/Legendary Members

        ▄▄████      ▄████▄▄
      ▄██████▀      ▐█████████▄
    ▄███████▌        ▀██████████▄
   ██████████▄▄        ▀██████████▄
  ███████████████▄      ▀███████████
 ██████████████████      ▐██████████▌
▐██████████████████      ████████████
▐███████████████▀▀      █████████████
▐████████████▀▀       ▄██████████████
 ███████████         ███████████████▌
  █████████▌        ▐██████████████▀
   ████████▌         ▀███████████▀
    ▀███████           ▀▀█████▀▀
      ▀██████▄
         ▀▀█████▄
.
EtainPower
.
....A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai....
▬▬  ANN  Whitepaper  Telegram  Reddit  Facebook  Twitter  Linkedin  Github  ▬▬
            ▄█
         ▄▄███▌
      ▀████▀██
        ▀████▌      ▄
      ▄▄  ▀██    ▄▄██
   ▄▄██▌   ██  ███▀█▌
 ███▀██    █    ▀███
  ▀███▌    █      ██
    ██     █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
✔ Blockchain Technology
✔ Artificial Intelligence
✔ EPR TokenPublic Sale Starts:
Early July of 2018

Code:
[center][table][tr][td][url=https://etainpower.io/][tt][size=2px][color=#e6812a]         ▄▄████      [color=#a4a5a4]▄████▄▄[/color]
      ▄██████▀      [color=#a4a5a4]▐█████████▄[/color]
    ▄███████▌        [color=#a4a5a4]▀██████████▄[/color]
   ██████████▄▄        [color=#a4a5a4]▀██████████▄[/color]
  ███████████████▄      [color=#a4a5a4]▀███████████[/color]
 ██████████████████      [color=#a4a5a4]▐██████████▌[/color]
▐██████████████████      [color=#a4a5a4]████████████[/color]
▐███████████████▀▀      [color=#a4a5a4]█████████████[/color]
▐████████████▀▀       [color=#a4a5a4]▄██████████████[/color]
 ███████████         [color=#a4a5a4]███████████████▌[/color]
  █████████▌        [color=#a4a5a4]▐██████████████▀[/color]
   ████████▌         [color=#a4a5a4]▀███████████▀[/color]
    ▀███████           [color=#a4a5a4]▀▀█████▀▀[/color]
      ▀██████▄
         ▀▀█████▄[/color][/size][/tt][/url][/td]

[td][size=2pt][color=transparent].[/color][/size]
[url=https://etainpower.io/][font=Segoe UI][b][size=18pt][color=#e6812a]Etain[/color][color=#a4a5a4]Power[/color][/size][/b][/font][/url][/td][td][/td][td][/td]

[td][size=2pt][color=transparent].[/color][/size]
[center][font=Segoe UI][b][size=12pt][glow=#222837,2,300][color=white][color=transparent]....[/color]A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai[color=transparent]....[/color][/color][/glow][/size]
[size=8pt][font=arial]▬▬[/font]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4314921.0][color=#e6812a]ANN[/color][/url]  [url=https://etainpower.io/resource/EtainPowerWhitePaper.pdf][color=#e6812a]Whitepaper[/color][/url]  [url=https://t.me/EtainPower_en][color=#e6812a]Telegram[/color][/url]  [url=https://www.reddit.com/user/Etainpower888][color=#e6812a]Reddit[/color][/url]  [url=https://www.facebook.com/EtainPower-216720922246640/][color=#e6812a]Facebook[/color][/url]  [url=https://twitter.com/EtainPower_io][color=#e6812a]Twitter[/color][/url]  [url=https://www.linkedin.com/company/etain-power-inc./][color=#e6812a]Linkedin[/color][/url]  [url=https://github.com/EtainPowerIO][color=#e6812a]Github[/color][/url]  [font=arial]▬▬[/font][/size][/b][/font][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][tt][size=2px][color=#1c69ac]             ▄█
         ▄▄███▌
      ▀████▀██
        ▀████▌      ▄
      ▄▄  ▀██    ▄▄██
   ▄▄██▌   ██  ███▀█▌
 ███▀██    █    ▀███
  ▀███▌    █      ██
    ██     █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █[/color][/size][/tt][/td][td][/td][td][/td]

[td][font=Segoe UI][b][size=8pt][color=#777fde]✔ Blockchain Technology
✔ Artificial Intelligence
✔ EPR Token[/color][/size][/b][/font][/td][td][/td][td][/td]

[td][size=2pt][color=#1c69ac]█


█[/color][/size][/td][td][/td][td][/td]

[td][font=Segoe UI][b][size=12pt][url=https://dashboard.etainpower.io/][color=black]Public Sale Starts:[/color]
[color=#e6812a]Early July of 2018[/color][/url][/size][/b][/font][/td][/tr][/table][/center]

Sr. Members

        ▄▄████      ▄████▄▄
      ▄██████▀      ▐█████████▄
    ▄███████▌        ▀██████████▄
   ██████████▄▄        ▀██████████▄
  ███████████████▄      ▀███████████
 ██████████████████      ▐██████████▌
▐██████████████████      ████████████
▐███████████████▀▀      █████████████
▐████████████▀▀       ▄██████████████
 ███████████         ███████████████▌
  █████████▌        ▐██████████████▀
   ████████▌         ▀███████████▀
    ▀███████           ▀▀█████▀▀
      ▀██████▄
         ▀▀█████▄
.
EtainPower
.
A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai
▬▬  ANN  Whitepaper  Telegram  Reddit  Facebook  Twitter  Linkedin  Github  ▬▬
            ▄█
         ▄▄███▌
      ▀████▀██
        ▀████▌      ▄
      ▄▄  ▀██    ▄▄██
   ▄▄██▌   ██  ███▀█▌
 ███▀██    █    ▀███
  ▀███▌    █      ██
    ██     █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
✔ Blockchain Technology
✔ Artificial Intelligence
✔ EPR TokenPublic Sale Starts:
Early July of 2018

Code:
[center][table][tr][td][url=https://etainpower.io/][tt][size=2px][color=#e6812a]         ▄▄████      [color=#a4a5a4]▄████▄▄[/color]
      ▄██████▀      [color=#a4a5a4]▐█████████▄[/color]
    ▄███████▌        [color=#a4a5a4]▀██████████▄[/color]
   ██████████▄▄        [color=#a4a5a4]▀██████████▄[/color]
  ███████████████▄      [color=#a4a5a4]▀███████████[/color]
 ██████████████████      [color=#a4a5a4]▐██████████▌[/color]
▐██████████████████      [color=#a4a5a4]████████████[/color]
▐███████████████▀▀      [color=#a4a5a4]█████████████[/color]
▐████████████▀▀       [color=#a4a5a4]▄██████████████[/color]
 ███████████         [color=#a4a5a4]███████████████▌[/color]
  █████████▌        [color=#a4a5a4]▐██████████████▀[/color]
   ████████▌         [color=#a4a5a4]▀███████████▀[/color]
    ▀███████           [color=#a4a5a4]▀▀█████▀▀[/color]
      ▀██████▄
         ▀▀█████▄[/color][/size][/tt][/url][/td]

[td][size=2pt][color=transparent].[/color][/size]
[url=https://etainpower.io/][font=Segoe UI][b][size=18pt][color=#e6812a]Etain[/color][color=#a4a5a4]Power[/color][/size][/b][/font][/url][/td][td][/td][td][/td]

[td][size=2pt][color=transparent].[/color][/size]
[center][font=Segoe UI][b][size=12pt][color=#222837]A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai[/color][/size]
[size=8pt][font=arial]▬▬[/font]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4314921.0][color=#e6812a]ANN[/color][/url]  [url=https://etainpower.io/resource/EtainPowerWhitePaper.pdf][color=#e6812a]Whitepaper[/color][/url]  [url=https://t.me/EtainPower_en][color=#e6812a]Telegram[/color][/url]  [url=https://www.reddit.com/user/Etainpower888][color=#e6812a]Reddit[/color][/url]  [url=https://www.facebook.com/EtainPower-216720922246640/][color=#e6812a]Facebook[/color][/url]  [url=https://twitter.com/EtainPower_io][color=#e6812a]Twitter[/color][/url]  [url=https://www.linkedin.com/company/etain-power-inc./][color=#e6812a]Linkedin[/color][/url]  [url=https://github.com/EtainPowerIO][color=#e6812a]Github[/color][/url]  [font=arial]▬▬[/font][/size][/b][/font][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][tt][size=2px][color=#1c69ac]             ▄█
         ▄▄███▌
      ▀████▀██
        ▀████▌      ▄
      ▄▄  ▀██    ▄▄██
   ▄▄██▌   ██  ███▀█▌
 ███▀██    █    ▀███
  ▀███▌    █      ██
    ██     █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █
    █      █      █[/color][/size][/tt][/td][td][/td][td][/td]

[td][font=Segoe UI][b][size=8pt][color=#777fde]✔ Blockchain Technology
✔ Artificial Intelligence
✔ EPR Token[/color][/size][/b][/font][/td][td][/td][td][/td]

[td][size=2pt][color=#1c69ac]█


█[/color][/size][/td][td][/td][td][/td]

[td][font=Segoe UI][b][size=12pt][url=https://dashboard.etainpower.io/][color=black]Public Sale Starts:[/color]
[color=#e6812a]Early July of 2018[/color][/url][/size][/b][/font][/td][/tr][/table][/center]

Full Members

EtainPower  ⚡️  A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai  ⚡️  Public Sale Starts: Early July of 2018
▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ANN  Whitepaper  Telegram  Reddit  Facebook  Twitter  Linkedin  Github  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▐▐  ▐▐  ✔ Blockchain Technology   ✔ Artificial Intelligence   ✔ EPR Token  ▌▌  ▌▌

Code:
[center][font=Segoe UI][b][size=8pt][url=https://etainpower.io/][color=#e6812a]Etain[/color][color=#a4a5a4]Power[/color][/url]  ⚡️  [color=#222837]A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai[/color]  ⚡️  [url=https://dashboard.etainpower.io/][color=black]Public Sale Starts:[/color] [color=#e6812a]Early July of 2018[/color][/url]
[font=arial][color=#1c69ac]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/font]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4314921.0][color=#e6812a]ANN[/color][/url]  [url=https://etainpower.io/resource/EtainPowerWhitePaper.pdf][color=#e6812a]Whitepaper[/color][/url]  [url=https://t.me/EtainPower_en][color=#e6812a]Telegram[/color][/url]  [url=https://www.reddit.com/user/Etainpower888][color=#e6812a]Reddit[/color][/url]  [url=https://www.facebook.com/EtainPower-216720922246640/][color=#e6812a]Facebook[/color][/url]  [url=https://twitter.com/EtainPower_io][color=#e6812a]Twitter[/color][/url]  [url=https://www.linkedin.com/company/etain-power-inc./][color=#e6812a]Linkedin[/color][/url]  [url=https://github.com/EtainPowerIO][color=#e6812a]Github[/color][/url]  [font=arial][color=#1c69ac]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/font]
[color=#1c69ac]▐▐  ▐▐[/color]  [color=#777fde]✔ Blockchain Technology   ✔ Artificial Intelligence   ✔ EPR Token[/color]  [color=#1c69ac]▌▌  ▌▌[/color][/size][/b][/font][/center]

Members

EtainPower  ⚡️  A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai  ⚡️  Public Sale Starts: Early July of 2018
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ANN  Whitepaper  Telegram  Reddit  Facebook  Twitter  Linkedin  Github  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▐▐  ▐▐  ✔ Blockchain Technology   ✔ Artificial Intelligence   ✔ EPR Token  ▌▌  ▌▌

Code:
[center][b][size=8pt][url=https://etainpower.io/]EtainPower[/url]  ⚡️  A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai  ⚡️  [url=https://dashboard.etainpower.io/]Public Sale Starts: Early July of 2018[/url]
[font=arial]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/font]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4314921.0]ANN[/url]  [url=https://etainpower.io/resource/EtainPowerWhitePaper.pdf]Whitepaper[/url]  [url=https://t.me/EtainPower_en]Telegram[/url]  [url=https://www.reddit.com/user/Etainpower888]Reddit[/url]  [url=https://www.facebook.com/EtainPower-216720922246640/]Facebook[/url]  [url=https://twitter.com/EtainPower_io]Twitter[/url]  [url=https://www.linkedin.com/company/etain-power-inc./]Linkedin[/url]  [url=https://github.com/EtainPowerIO]Github[/url]  [font=arial]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/font]
▐▐  ▐▐  ✔ Blockchain Technology   ✔ Artificial Intelligence   ✔ EPR Token  ▌▌  ▌▌[/size][/b][/center]

Jr. Members

EtainPower [https://etainpower.io/] ⚡️ A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai ⚡️ Public Sale Starts: Early July of 2018

Code:
[center]EtainPower [https://etainpower.io/] ⚡️ A Blockchain-based Energy Ecosystem Powered by Ai ⚡️ Public Sale Starts: Early July of 2018[/center]

M A S T E R   S P R E A D S H E E T
[/quote

14  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][BOUNTY][ICO]XCOV♨️♨️ 10.5million XCV $525,000 halaga ipinamimigay!♨️♨️ on: June 01, 2018, 12:00:51 PM
ORIHINAL NA BOUNTY THREADWEBSITEWHITEPAPERANNOUNCEMENTTWITTERMEDIUMTELEGRAM

DISTRIBUSYON NG BOUNTY TOKEN
5% - Kampanya sa Referral
5% - Kampanya sa Telegram
5% - Kampanya sa Medium
5% - Kampanya sa Youtube
10% - Nakareserba sa Bounty Team
10% - Pagsasalin
10% - Kampanya sa Twitter
10% - Kampanya sa Facebook
15% - Pagsusulat ng Blog at Artikulo
25% - Kampanya ng Signature at Avatar

DETALYE NG TOKEN
Total Token Supply : 350,000,000
Contract Addresss : 0x6f906fc82c507d3e6e429b7da98b58ecd606e468
Decimal : 18
Ticker : XCV


PANGKALAHATANG TUNTUNIN NG BOUNTY
• Ang kabuuang stake ng lahat ng kasali ay ipamamahagi kada linggo.
• Ang aming kampanya ng bounty ay mag-uumpisa ng Mayo 25.
• Ang lahat ng kasali ay dapat sumali sa aming BOUNTY CHAT
• Para sa mga alalahanin/ katanungan tungkol sa programang bounty, maaari lamang magsulat sa aming bounty chat o magsend ng email sa cryptosbounty.programs@gmail.com  
• Nasa amin ang desisyong magtanggal ng mga kalahok na nakita naming nandaraya o hindi tapat sa kanyang gawa.
• Nasa amin ang karapatang baguhin ang tuntunin ng bounty.
• Ang mga kalahok sa bounty ng Signature ay dapat na JR. Member pataas. Ang Jr. Member ay dapat na mayroong hindi bababa sa 50 activity upang tanggapin sa kampanya.

PARA SA PAGPAPASA NG MGA ULAT, MAAARI LAMANG BUMUO NG BAGONG POST AT WAG I-QUOTE ANG INYONG LUMANG ULAT.

PETSA NG PAG-UULAT
Wk1 - Hunyo 1
Wk2 - Hunyo 8
Wk3 - Hunyo14
Wk4 - Hunyo 21
Wk5 - Hunyo 28
Wk6 - Hulyo 5
Wk7 - Hulyo 12
Wk8 - Hulyo 19
Wk9 - Hulyo 26
Wk10 - Agosto 2
Wk11 - Agosto 9
Wk12 - Agosto 16
Wk13 - Agosto 23
Wk14 - Agosto 30
At marami pang kasunod bago matapos ang ico

█DAPAT KUMPIRMAHIN SA ORIHINAL NA BOUNTY THREAD ANG INYONG PATOTOO█
Code:
PROOF OF AUTHENTICATION
CAMPAIGN & Spreadsheet number : Ex. Twitter Campaign / SS # 132
Bitcointalk Username :
Telegram Username :
Eth Wallet Address :

M A S T E R  S P R E A D S H E E TMAGDALA NG KAIBIGAN AT KUMITA NG MAS MARAMING XCV TOKEN!!!!
Ang aming Kampanya sa Referral ay nagbibigay laya sa inyong kumita ng karagdagang XCV token sa pamamagitan ng stake depende sa kampanyang sasalihan ng inyong dinalang kaibigan. Paano?
Hayaang gamitin ng inimbitahan ang inyong telegram username (@userename)
Kampanya sa Telegram = 1stake
Kampanya sa Medium= 1 stake
Kampanya sa Youtube = 3 stakes
Kampanya sa Twitter = 1 stake
Kampanya sa Facebook =  1 stake
Pagsulat ng Blog at Artikulo = 1 stake
Kampanya ng Signature at Avatar = 10 stakeTUNTUNIN NG KAMPANYA SA TELEGRAM
1. Sumali sa aming Community chat at makihalubilo, magdiskusyon ng mga tungkol sa Xcov.com Smart Digital Currency Trading Platform XCOV COMMUNITY CHAT DITO
2. Sumali sa aming Bounty chat D I T O
3. Sumali sa araw-araw na diskusyon kahit isang beses isang araw.
4. Manatili sa amin hanggang matapos ang ICO upang matanggap ang inyong gantimpala.
Sa pagsali: 1 stake

Para sa mga Telegram Ambasador, dapat ninyong suotin ang logo at idagdag ang "Xcov.com" kasunod ng inyong pangalan. HAL : Jhon | Xcov.com
Magbibigay ito sayo ng 5stake.
Magpalista rito:
 FORM PARA SA KAMPANYA SA TELEGRAM NG XCOV


TUNTUNIN NG KAMPANYA SA MEDIUM:
1. I-follow at palakpakan ang lahat ng aming nakaraang post at darating pang post sa aming Medium account. XCOV MEDIUM
2. I-clap at i-share ang aming Medium posts.
3. Ang Medium account ay dapat na mayroong hindi bababa sa 60 follower.
Gantimpala :
60 Followers : 1stake
100 Followers : 2 stakes
500 Followers : 3stakes
1000+ Followers : 5stakes
Form ng Rehistrasyon dito :
FORM NG KAMPANYA SA MEDIUM NG XCOV


TUNTUNIN NG KAMPANYA SA YOUTUBE:
1. Ang pinakamaigsing durasyon ng iyong entrada ay hindi dapat bababa sa 2 minuto..
2. Dapat nakapost ito sa iyong sariling channel sa Youtube.
3. 1 entrada lamang kada kalahok.
•   Normal na Kalidad – 1stakes stakes
•   Katamtamang Kalidad – 5stakes stakes
•   Mataas na Kalidad – 10 stakes
LAHAT ng Video na magkakaroon ng 5000 na view ay makatatanggap ng karagdagang 5 stake.
Ipasa ang inyong entrada dito :
FORM PARA SA KAMPANYA SA YOUTUBE NG XCOV


TUNTUNIN NG KAMPANYA SA TWITTER:
1. I-Follow ang aming Opisyal na Twitter Account. XCOV TWITTER
2. Ang Account ay dapat mayroong hindi bababa sa 150 na follower.
3. Dapat mag tweet ng sariling post 2 beses at 3 retweet kada linggo.
4. Dapat isama ang hashtags na #XCOV #TradingPlatform #ICO
5. Ang hindi magpasa ng ulat sa tamang petsa sa itaas ay hindi bibigyan ng stake.
Gantimpala :
150 Followers : 1 stake
151-2000 Followers : 2 stakes
2001-5000 Followers : 3stakes
5001-10,000 Followers : 5 stakes
10,000 + Followers : 10 stakes
Register Here :
FORM SA PAGSALI SA TWITTER


TUNTUNIN NG KAMPANYA SA FACEBOOK/glow]
1. Dapat sumali sa aming Bounty Chat D I T O
2. Ang account ay dapat may 1000 friends.
3. Dahil wala silang Facebook account, dapat na bumuo ng 5 post kada linggo.
4. Dapat kasama ang mga hashtag na #XCOV #TradingPlatform #ICO
5. Ang hindi magpasa ng ulat sa tamang petsa Fail to Submit your reports on given date above will not count you a stake.
Rewards :
1000 below friends : 1 stake
1001-3000 friends : 3 stakes
3001-5000 friends : 5 stakes
Register Here
: FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA FACEBOOK


TUNTUNIN SA PAGSULAT NG BLOG AT ARTIKULO:
1. Ang blog ay dapat na mayroong orihinal na konteksto, ang pagrepost ay hindi pinahihintulutan at ang pagkopya mula sa Whitepaper at Website ay hindi tatanggapin.
2. Ang konteksto ay dapat na nakikita ng publiko.
3. Ang blog ay dapat na mayroong hindi bababa sa 500 salita na karakter o higit pa ng walang agwat.
4. Ang blog ay dapat na mayroong 2 link papunta sa Website.
5. Ang bawat kalahok ay maaaring magpasa ng 3 entrada.
6. Gagantimpalaan namin kayo sa konteksto ng inyong artikulo.
Ang blog ay dapat nasa Ingles.
Gantimpala :
Mababang Kalidad : 1 stake
Normal na Kalidad: 2 stakes
Mataas na Kalidad : 5 stakes
Ipasa ang inyong artikulo dito:
: FORM SA PAGPASA NG ARTIKULO


TUNTUNIN NG KAMPANYA SA PAGSASALIN:
1. Tanging orihinal na pagsasalin lamang ang tatanggapin. Huwag gumamit ng Google translate o anumang serbisyo ng pagsasalin. Ang sinumang makita naming gumagamit ng pekeng pagsasalin ay ididiskwalipika.
2. Isa lamang ang kailangan naming tagasalin para sa Website, Whitepaper, Ann at Bounty Thread sa isang wika.
3. Ang mga kasali ay dapat maging responsable sa pamamahala ng kanilang ANN and Bounty thread.
4. I-Fill up ang rehistrasyon at maghintay ng pag-apruba sa PM sa Telegram. Sumali
D I T O
KINAKAILANGANG PAGSASALIN:
RUSSIAN =R E S E R V E D
CHINESE =
KOREAN =
VIETNAMESE =R E S E R V E D
FRENCH =
GERMAN=R E S E R V E D
SPANISH=
INDONESIAN=R E S E R V E D
ARABIC=R E S E R V E D
FILIPINO=R E S E R V E D
JAPANESE=
PORTUGUESE=R E S E R V E D
TURKISH=R E S E R V E D

Gantimpala :
Whitepaper : 100 Stakes
Website : 70 Stakes
Ann Thread : 50 Stakes
Bounty Thread : 50 Stakes
Magrehistro dito :
FORM SA PAGREHISTRO SA PAGSASALIN


TUNTUNIN SA KAMPANYA NG SIGNATURE
1. I-promote kami sa forum sa pamamagitan ng paggamit ng aming Signature at Avatar sa iyong profile, at kumita ng XCOV bilang gantimpala sa pagsali sa aming kampanya ng Signature.
2. Para sa mga Jr. Member, kayo ay dapat mayroon dapat 50 aktibidad upang makasali.
3. Dapat na magpost kayo ng hindi bababa sa 15 kada linggo. Ang mga post sa off-topic na thread ay hindi bibilangin at ang pagspam ng anumang klase ay maaari ninyong ikatanggal sa kampanya. (Tatanggapin namin ang mga post sa "Alternate Cryptocurrencies" o "Trading Discussion" na seksyon sa lokal na forum. (para sa mga hindi natural na wika ay Ingles).
4. Ang post ay dapat na mayroong 25 na salita.
5. Bago sumali sa rehistrasyon, siguraduhing suot na ninyo ang aming signature.
Gantimpala :
•   Hero/Legendary member : 7 Stake/linggo
•     Senior member : 5 Stake/linggo
•     Full Member : 3 stakes/linggo
•     Member : 2 stake/linggo
•     Junior Member : 1 stake/linggo
Karagdagang 0.5 stake kada linggo sa pagsuot ng aming Avatar at karagdagang 0.5 stake para sa pagsuot ng text " XCOV : Your Platform,Your Life!"
    * Ang mga gumagamit ng aming opisyal na avatar ay makatatanggap ng karagdagang 0.5 na stake.Users wearing the official avatar will be eligible for an additional 0.5 stake
Kunin ang Avatar dito :Magrehistro dito: FORM SA PAGSALI SA SIGNATURE


Hero/Legendary Member

██▄▄                             ▄██████
██████▄▄                       ▄████████
██████████▄▄                ▄▄██████████
▐█████████████▄▄        ▄▄█████████████
 █████████████▀▀    ▄▄████████████████
  ████████▀▀    ▄▄██████████████████▀
   ▀██▀▀    ▄▄████████████████████▀
        ▄▄████████████████████▀▀
     ▄████████████████████▀▀    ▄▄██▄
   ▄██████████████████▀▀    ▄▄████████
  ████████████████▀▀    ▄▄█████████████
 █████████████▀▀        ▀▀█████████████▌
██████████▀▀                ▀▀██████████
████████▀                       ▀▀██████
██████▀                             ▀▀██
XCOV
        ▄██▄
      ▄██▀▀██▄
    ▄██▀    ▀██▄
  ▄██▀        ▀██▄
 ██▀            ▀██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
 ██▄            ▄██
  ▀██▄        ▄██▀
    ▀██▄    ▄██▀
      ▀██▄▄██▀
        ▀██▀
 Security and low fees
  High Tick Sizes
  Monthly Payment
   Multiplatform Service
  High Leverage Trading
  ⚙️  Multiple-currency wallet

        ▄██▄
      ▄██▀▀██▄
    ▄██▀    ▀██▄
  ▄██▀        ▀██▄
 ██▀            ▀██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
 ██▄            ▄██
  ▀██▄        ▄██▀
    ▀██▄    ▄██▀
      ▀██▄▄██▀
        ▀██▀
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                                                                                                      
ANN  Whitepaper  Bounty  Register
Twitter  Telegram  Medium

                                                                                                                                      ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Code:
[center][table][tr][td][url=https://xcov.com/][tt][size=2px][color=#d72d65]██▄▄                             ▄██████[/color]
[color=#d52c65]██████▄▄                       ▄████████[/color]
[color=#d32b66]██████████▄▄                ▄▄██████████[/color]
[color=#d02a67]▐█████████████▄▄        ▄▄█████████████[/color]
 [color=#cd2968]█████████████▀▀    ▄▄████████████████[/color]
  [color=#c92768]████████▀▀    ▄▄██████████████████▀[/color]
   [color=#c5266a]▀██▀▀    ▄▄████████████████████▀[/color]
        [color=#c1256a]▄▄████████████████████▀▀[/color]
     [color=#bd236c]▄████████████████████▀▀    ▄▄██▄[/color]
   [color=#b9216c]▄██████████████████▀▀    ▄▄████████[/color]
  [color=#b5216d]████████████████▀▀    ▄▄█████████████[/color]
 [color=#b21f6e]█████████████▀▀        ▀▀█████████████▌[/color]
[color=#ae1e6f]██████████▀▀                ▀▀██████████[/color]
[color=#ac1d70]████████▀                       ▀▀██████[/color]
[color=#a91c71]██████▀                             ▀▀██[/color][/size][/tt][/url][/td][td][/td]

[td][url=https://xcov.com/][font=arial narrow][b][size=24pt][color=black]XCOV[/color][/size][/b][/font][/url][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][url=https://xcov.com/][font=arial narrow][b][size=15pt][glow=#015b59,2,300][color=white][color=transparent]...[/color]Your [color=#00d4c3]Platform![/color] Your [color=#00e092]Life![/color][color=transparent]...[/color][/color][/glow][/size]
[size=9pt][color=#015b59]▬▬▬  Pre-Ico sale starts: Jun 1st  ▬▬▬[/color][/size][/b][/font][/url][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][size=2px][color=#0fb5e9]
        ▄██▄
      ▄██▀▀██▄
    ▄██▀    ▀██▄
  ▄██▀        ▀██▄
 ██▀            ▀██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
 ██▄            ▄██
  ▀██▄        ▄██▀
    ▀██▄    ▄██▀
      ▀██▄▄██▀
        ▀██▀[/color][/size][/td][td][/td][td][/td]

[td][font=arial narrow][b][size=8pt]  Security and low fees
  High Tick Sizes
  Monthly Payment[/size][/b][/font][/td][td][/td]

[td][font=arial narrow][b][size=8pt]    Multiplatform Service
  High Leverage Trading
  ⚙️  Multiple-currency wallet[/size][/b][/font][/td][td][/td][td][/td]

[td][size=2px][color=#fa4865]
        ▄██▄
      ▄██▀▀██▄
    ▄██▀    ▀██▄
  ▄██▀        ▀██▄
 ██▀            ▀██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
 ██▄            ▄██
  ▀██▄        ▄██▀
    ▀██▄    ▄██▀
      ▀██▄▄██▀
        ▀██▀[/color][/size][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][font=arial narrow][b][size=2pt][color=#d52c65]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color]                                                                                                                                       [/size]
[size=10pt][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3487673.0][color=#a91c71]ANN[/color][/url]  [url=https://xcov.com/wp-content/uploads/2018/05/whitepaper.pdf][color=#a91c71]Whitepaper[/color][/url]  [url=https://xcov.com/xcov-com-bounty/][color=#a91c71]Bounty[/color][/url]  [url=https://xcov.com/wp-login.php?action=register][color=#a91c71]Register[/color][/url]
[url=https://twitter.com/xcovcom][color=#a91c71]Twitter[/color][/url]  [url=https://t.me/xcovcom][color=#a91c71]Telegram[/color][/url]  [url=https://medium.com/@xcov][color=#a91c71]Medium[/color][/url][/size]
[size=2pt]                                                                                                                                       [color=#d52c65]▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color][/size][/b][/font][/center][/td][/tr][/table][/center]

Sr. Member

██▄▄                             ▄██████
██████▄▄                       ▄████████
██████████▄▄                ▄▄██████████
▐█████████████▄▄        ▄▄█████████████
 █████████████▀▀    ▄▄████████████████
  ████████▀▀    ▄▄██████████████████▀
   ▀██▀▀    ▄▄████████████████████▀
        ▄▄████████████████████▀▀
     ▄████████████████████▀▀    ▄▄██▄
   ▄██████████████████▀▀    ▄▄████████
  ████████████████▀▀    ▄▄█████████████
 █████████████▀▀        ▀▀█████████████▌
██████████▀▀                ▀▀██████████
████████▀                       ▀▀██████
██████▀                             ▀▀██
XCOV
        ▄██▄
      ▄██▀▀██▄
    ▄██▀    ▀██▄
  ▄██▀        ▀██▄
 ██▀            ▀██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
 ██▄            ▄██
  ▀██▄        ▄██▀
    ▀██▄    ▄██▀
      ▀██▄▄██▀
        ▀██▀
 Security and low fees
  High Tick Sizes
  Monthly Payment
   Multiplatform Service
  High Leverage Trading
  ⚙️  Multiple-currency wallet

        ▄██▄
      ▄██▀▀██▄
    ▄██▀    ▀██▄
  ▄██▀        ▀██▄
 ██▀            ▀██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
 ██▄            ▄██
  ▀██▄        ▄██▀
    ▀██▄    ▄██▀
      ▀██▄▄██▀
        ▀██▀
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                                                                                                      
ANN  Whitepaper  Bounty  Register
Twitter  Telegram  Medium

                                                                                                                                      ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Code:
[center][table][tr][td][url=https://xcov.com/][tt][size=2px][color=#d72d65]██▄▄                             ▄██████[/color]
[color=#d52c65]██████▄▄                       ▄████████[/color]
[color=#d32b66]██████████▄▄                ▄▄██████████[/color]
[color=#d02a67]▐█████████████▄▄        ▄▄█████████████[/color]
 [color=#cd2968]█████████████▀▀    ▄▄████████████████[/color]
  [color=#c92768]████████▀▀    ▄▄██████████████████▀[/color]
   [color=#c5266a]▀██▀▀    ▄▄████████████████████▀[/color]
        [color=#c1256a]▄▄████████████████████▀▀[/color]
     [color=#bd236c]▄████████████████████▀▀    ▄▄██▄[/color]
   [color=#b9216c]▄██████████████████▀▀    ▄▄████████[/color]
  [color=#b5216d]████████████████▀▀    ▄▄█████████████[/color]
 [color=#b21f6e]█████████████▀▀        ▀▀█████████████▌[/color]
[color=#ae1e6f]██████████▀▀                ▀▀██████████[/color]
[color=#ac1d70]████████▀                       ▀▀██████[/color]
[color=#a91c71]██████▀                             ▀▀██[/color][/size][/tt][/url][/td][td][/td]

[td][url=https://xcov.com/][font=arial narrow][b][size=24pt][color=black]XCOV[/color][/size][/b][/font][/url][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][url=https://xcov.com/][font=arial narrow][b][size=15pt][color=black]Your [color=#00d4c3]Platform![/color] Your [color=#00e092]Life![/color][/color][/size]
[size=9pt][color=#015b59]▬▬  Pre-Ico sale starts: Jun 1st  ▬▬[/color][/size][/b][/font][/url][/center][/td][td][/td][td][/td]

[td][size=2px][color=#0fb5e9]
        ▄██▄
      ▄██▀▀██▄
    ▄██▀    ▀██▄
  ▄██▀        ▀██▄
 ██▀            ▀██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
 ██▄            ▄██
  ▀██▄        ▄██▀
    ▀██▄    ▄██▀
      ▀██▄▄██▀
        ▀██▀[/color][/size][/td][td][/td][td][/td]

[td][font=arial narrow][b][size=8pt]  Security and low fees
  High Tick Sizes
  Monthly Payment[/size][/b][/font][/td][td][/td]

[td][font=arial narrow][b][size=8pt]    Multiplatform Service
  High Leverage Trading
  ⚙️  Multiple-currency wallet[/size][/b][/font][/td][td][/td][td][/td]

[td][size=2px][color=#fa4865]
        ▄██▄
      ▄██▀▀██▄
    ▄██▀    ▀██▄
  ▄██▀        ▀██▄
 ██▀            ▀██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
██▌              ▐██
 ██▄            ▄██
  ▀██▄        ▄██▀
    ▀██▄    ▄██▀
      ▀██▄▄██▀
        ▀██▀[/color][/size][/td][td][/td][td][/td]

[td][center][font=arial narrow][b][size=2pt][color=#d52c65]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/color]                                                                                                                                       [/size]
[size=10pt][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3487673.0][color=#a91c71]ANN[/color][/url]  [url=https://xcov.com/wp-content/uploads/2018/05/whitepaper.pdf][color=#a91c71]Whitepaper[/color][/url]  [url=https://xcov.com/xcov-com-bounty/][color=#a91c71]Bounty[/color][/url]  [url=https://xcov.com/wp-login.php?action=register][color=#a91c71]Register[/color][/url]
[url=https://twitter.com/xcovcom][color=#a91c71]Twitter[/color][/url]  [url=https://t.me/xcovcom][color=#a91c71]Telegram[/color][/url]  [url=https://medium.com/@xcov][color=#a91c71]Medium[/color][/url][/size]
[size=2pt]                                                                                                                                       [color=#d52c65]▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀[/color][/size][/b][/font][/center][/td][/tr][/table][/center]

Full Member

▬▬♦    ❌  XCOV     Your Platform! Your Life!     Pre-Ico sale starts: Jun 1st    ♦▬▬
  Security and low fees    High Tick Sizes    Monthly Payment    Multiplatform Service    High Leverage Trading  ⚙️  Multiple-currency wallet
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   ANN  Whitepaper  Bounty  Register  Twitter  Telegram  Medium   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Code:
[center][font=arial narrow][b][size=8pt][color=#d52c65]▬▬♦[/color]    [url=https://xcov.com/]❌  [color=black]XCOV[/color][/url]   [color=#0fb5e9]♦[/color]   [url=https://xcov.com/][color=black]Your [color=#00d4c3]Platform![/color] Your [color=#00e092]Life![/color][/color][/url]   [color=#fa4865]♦[/color]   [url=https://xcov.com/][color=#015b59]Pre-Ico sale starts: Jun 1st[/color][/url]    [color=#d52c65]♦▬▬[/color]
  Security and low fees    High Tick Sizes    Monthly Payment    Multiplatform Service    High Leverage Trading  ⚙️  Multiple-currency wallet
[color=#d52c65]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color]   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3487673.0][color=#a91c71]ANN[/color][/url]  [url=https://xcov.com/wp-content/uploads/2018/05/whitepaper.pdf][color=#a91c71]Whitepaper[/color][/url]  [url=https://xcov.com/xcov-com-bounty/][color=#a91c71]Bounty[/color][/url]  [url=https://xcov.com/wp-login.php?action=register][color=#a91c71]Register[/color][/url]  [url=https://twitter.com/xcovcom][color=#a91c71]Twitter[/color][/url]  [url=https://t.me/xcovcom][color=#a91c71]Telegram[/color][/url]  [url=https://medium.com/@xcov][color=#a91c71]Medium[/color][/url]   [color=#d52c65]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/size][/b][/font][/center]

Members

▬▬♦    ❌  XCOV   ♦   Your Platform! Your Life!   ♦   Pre-Ico sale starts: Jun 1st    ♦▬▬
Security and low fees  High Tick Sizes  Monthly Payment  Multiplatform Service  High Leverage Trading  Multiple-currency wallet
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   ANN  Whitepaper  Bounty  Register  Twitter  Telegram  Medium   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Code:
[center][b][size=8pt]▬▬♦    [url=https://xcov.com/]❌  XCOV[/url]   ♦   [url=https://xcov.com/]Your Platform! Your Life![/url]   ♦   [url=https://xcov.com/]Pre-Ico sale starts: Jun 1st[/url]    ♦▬▬
Security and low fees  High Tick Sizes  Monthly Payment  Multiplatform Service  High Leverage Trading  Multiple-currency wallet
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3487673.0]ANN[/url]  [url=https://xcov.com/wp-content/uploads/2018/05/whitepaper.pdf]Whitepaper[/url]  [url=https://xcov.com/xcov-com-bounty/]Bounty[/url]  [url=https://xcov.com/wp-login.php?action=register]Register[/url]  [url=https://twitter.com/xcovcom]Twitter[/url]  [url=https://t.me/xcovcom]Telegram[/url]  [url=https://medium.com/@xcov]Medium[/url]   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/b][/center]


Jr. Member

❌  XCOV  (https://xcov.com/)     ♦     Your Platform! Your Life!     ♦     Pre-Ico sale starts: Jun 1st

Code:
[center][b][size=10pt]❌  XCOV  (https://xcov.com/)     ♦     Your Platform! Your Life!     ♦     Pre-Ico sale starts: Jun 1st[/size][/b][/center]


[/quote]
15  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][PRE-ICO] [01-HUNYO] ⚡ XCOV.COM Trading Platform ⚡ BUWANANG KITA on: May 31, 2018, 07:40:44 PM
ORIHINAL NA ANN THREAD


XCOV.COMIyong Platform, Iyong Buhay!

Ang Pre-ICO ay mag-uumpisa na sa 01-Hunyo-2018.


Ang Xcov.com ay isang bagong digital currency trading platform na sinimulan ng mga ekspertong mangangalakal.


Telegram : T.me/xcovcom
Whitepaper English : https://xcov.com/wp-content/uploads/2018/05/whitepaper.pdf
Whitepaper Chinese : https://xcov.com/wp-content/uploads/2018/05/XCV_Whitepaper_Chinese.pdf
Chinese ANN + Website : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3630851.0
Russian ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3697235.0
TrackIco.io Rate : 4.8/5 https://www.trackico.io/ico/xcov/Sumali na at maging permanenteng PARTNER
Isang bagong platform ng kalakalan ng digital currency

Sumali sa Telegram dito: Opisyal na XCoV Telegram  
Ang mga mamumuhunan sa XCV token sa ICO ay permanenteng partner ng platform ng Xcov.com
 at makatatanggap ng periyodikong kita mula sa kita ng platform.Basahin ang aming Whitepaper dito: WHITEPAPER

1 XCV token = 0.05 USD
Umpisa sa Hunyo 1

Mga kasali sa ICO = 2200+

Sumali sa Telegram dito: Opisyal na XCoV Telegram
SERBISYO SA MGA SIGNAL

Panghabang-buhay na access sa ekslusibo at mataas na kalidad na mayroong 85% na katumpakan upang ikalakal sa iyong sarili sa anumang palitan.

Autotrading 100% handsfree

Isang online platform na tugma sa mga pangunahing palitang ng Cryptocurrency at broker ng Xcov upang magsabi ng signal sa mga kapwa gumagamit ng Xcov
na hindi nangangailangan ng paggalaw ng kanilang pondo.


Dibidendo mula sa Pool ng Kalakalan

Ekslusibo para sa mga mamumuhunan sa ICO! Umuulit na kita sa pamamagitan ng paghawak sa token na hindi gagamit ng pondo.Bakit niyo kami dapat piliin?

Iyong Buhay! Iyong Platform!

Ang XCov.com ay isang bagong smart na platform ng palitan para sa mga cryptocurrency na inumpisahan ng mga mangangalakal para sa mga mangangalakal. Ang mga mamumuhunan sa XCV ay permanenteng partner ng platform na Xcov.com at patuloy na makatatanggap ng kita base sa kanilang balanse sa platform. Sumali upang maging partner ng Xcov.com platform.

Ang Xcov.com platform ay limitado, eksklusibo at madaling gamitin na serbisyong signal sa kalakalan para sa Forex at cryptocurrency. Ikalakal mo ito sa iyong sarili o gumamit ng Autotrading upang makopya ang lahat ng signal sa iyong accountat at kumita sa pamumuhunan gamit ang pinakamagaling na Forex at Cryptocurrency Signal mula sa aming pinakamagagaling na mangangalakal base sa aming rebolusyonaryong algorithm na gumagarantiya ng ligtas na pangangalakal - ang aming layunin ay matibay at matagalang kita. Pinagaaralan namin ang mga pangunahing pares ng cryptocurrency para sa iyo habang tinatangkilik mo ang iyong libreng oras. Ang kalakalan ngayon ay mas lalong dadali gamit ang Xcov Trading.
Tangkilikin ang iyong libreng oras habang kami ang tumitingin ng merkado para sa iyo at makatanggap ng mga signal kahit nasaan ka man o kopyahin ito, idikit sa iyong account sa Xcov Autotrader na hindi mo kailangang galawin pa ang iyong pondo!Upang maging mas maayos ang distribusyon ng XCV token, ang presyo ng XCV ay nakadikit na sa USD:

1XCV = 0.05 USD

DISTRIBUSYON NG PONDO


 • 350 milyon token
 • 150 milyon - bentahan ng token
 • 7.5 milyon HARD CAP
 • 0.05 - Presyo ng Token


DISTRIBUSYON NG TOKEN

 • 45% Ipamamahagi sa Komunidad
 • 25% para sa Reserbang Pondo
 • 9% para sa mga Tagapagtatag at Team
 • 3% para sa mga Tagapayo
 • 2% para sa Kampanya ng Bounty
Unang Round - 35%
Hunyo 1- 14
1 XCV = 0.05 USD presyo ng Token
7,500,000 Hardcap
Umpisa ng Hunyo 1


Ikalawang Round - 25%
Hunyo 15- 30
1 XCV = 0.05 USD presyo ng Token
7,500,000 Hardcap
Abangan


Ikatlong Round - 15%
Hulyo 1- 15
1 XCV = 0.05 USD presyo ng Token
7,500,000 Hardcap
Abangan
Aming Token

Ano ang XCOV Token?

Ang XCV ay token na nakabase sa teknolohiya ng Blockchain ng Ethereum. Ito ang pangunahing pagmamay-ari ng bagong Pamilihan ng XCOV.


Pagiging Ekslusibo

Ang serbisyo ay ibibigay lamang sa limitadong dami ng gumagamit upang maiwasan ang pagkawala ng pagganap, isa sa mga susi namin sa tagumpay.

May Karanasang Team

Mahigit sa 2 taon na mayroong gumaganang algorithm at nagbibigay ng serbisyo sa mahigit 1500 na gumagamit.

Tagumpay

Ang tunay na matagumpay na serbisyo na mayroong naipong kita na mahigit sa 350% ng 2016 at 2017.

Matalinong Pangangalakal

100% Sistema ng Autotrading na nagtatanggal ng sikolohikal na epekto sa iyong kalakal at gumagawa ng oras para sa iyong mga libangan kaysa sa pagsunod sa signal buong araw.


Seguridad at mababang bayarin

Sa paggamit ng teknolohiya ng blockchain, ang seguridad at mababang bayarin ay garantisado.

Malalaking Sukat ng Tick

Isa sa mga kakaibang tampok ng merkado ng futures ng  Xcov.com ay ang malalaking sukat ng tick. Sa pangangalakal ng futures, ang tick ay ang pinakamababang itataas ng presyo na maaaring itaas o ibaba ng isang kontrata ng futures.

Kumpletong Pribasiya

Ang mga mangangalakal sa Xcov.com ay maaaring mag-umpisang mangalakal kaagad ng hindi nangangailangang isumite ang kanilang pangalan o anumang dokumento ng pagpapakilala.

Serbisyong Multiplatform

Ang web dashboard at IOS/Android APP ay magbibigay sa mga gumagamit ng mabilisang access sa mga signal sa kalakalan at mga ganap sa Pool ng Kalakalan.

Mataas na Pagkilos ng mga Futures

Ang mga merkado ng Xcov.com ay nagaalok ng mataas na pagkilos hanggang 100x, na nagbibigay sa kanila na makamit ang malaking porsyento ng kita (o lugi) mula sa maliit na paggalaw sa presyo.

Multiple-Currency Wallet

Madali ito sa Xcov.com. Gumawa lamang ng Multiple-Currency Wallet.RoadMap

Aming Stratehiya at Plano para sa ProyektoWhitepaper : https://xcov.com/wp-content/uploads/2018/05/whitepaper.pdf
Bounty : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4289380.msg38578370#msg38578370
Referral : https://xcov.com/affiliate-area/
Youtube : https://youtu.be/1vK2mcOdMKA
Twitter : https://twitter.com/xcovcom
Telegram : https://t.me/xcovcom
Logo : https://xcov.com/wp-content/uploads/2018/05/Untitled-1.png
Register : https://xcov.com/wp-login.php?action=register
Reddit : https://www.reddit.com/user/xcovcom
Medium : https://medium.com/@xcov
Github : https://github.com/xcov


16  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][BOUNTY][ICO]DMRFoundation $300,000 na halaga ng token ipinamimigay! on: May 24, 2018, 09:44:03 AM
ORIHINAL NA BOUNTY THREADANG ALOKASYON NG BOUNTY TOKEN AY 300,000 DMRF TOKEN na NAGKAKAHALAGA NG $300,000.

Detalye ng Token
Simbolo - DMRF
Contract Address  -
0x2fE39174EF27Fda20cbec3A659c5DaA39D013A2D
Desimal - 18
Kabuuang Supply- 30M

Sukatan ng Bounty
5% KAMPANYA SA TELEGRAM = 15,000DMRF
5% KAMPANYA SA YOUTUBE= 15,000DMRF
10% KAMPANYA SA TWITTER = 30,000DMRF
10% KAMPANYA SA FACEBOOK = 30,000DMRF
15% KAMPANYA SA PAGSASALIN = 45,000DMRF
15% PAGSUSULAT NG BLOG AT ARTIKULO= 45,000DMRF
20% KAMPANYA NG SIGNATURE = 75,000DMRF
PANGKALAHATANG PATAKARAN NG BOUNTY
• Ang kabuuang pangkalahatang stake ng lahat ng kasali ay ibibigay kada linggo.
• Ang aming bounty campaign ay mag-uumpisa ngayon (ika-23 ng Mayo).
• Ang lahat ng kasali ay dapat na sumali sa aming BOUNTY CHAT
• Para sa anumang alalahanin / katanungan tungkol sa programang bounty, maaari lamang sumulat sa bounty chat o mag-send ng email sa cryptosbounty.programs@gmail.com  
• Nasa amin ang desisyon na tanggalin ang sinumang kasali na nakita naming nandaraya o hindi tapat sa kanilang gawa.
• NAsa amin ang desisyon upang baguhin ang patakaran ng kampanya na ito.
• Ang mga sasali sa Kampanya ng Signature ay dapat na JR. Member pataas ang ranggo at dapat na mayroong hindi bababa sa 50 activity upang masali sa kampanya ng signature./size]

PETSA NG PAG UULAT
05/23 - 05/30
05/31 - 06/07
06/08 - 06/15
06/16 - 06/23
Marami pang susunodKAMPANYA SA TELEGRAM
MGA PATAKARAN NG KAMPANYA SA TELEGRAM
1. Sumali sa aming komunidad upang makipagugnayan at talakayin ang proyekto. DMRFoundation .
2. Sumali sa aming Bounty chat D I T O
3. Lumahok sa aming araw araw na talakayan kahit isang beses kada arawParticipate in our daily discussion atleast once a day.
4. Manatili sa amin hanggang matapos ang ICO upang matanggap ang inyong gantimpala.
Sa pagsali : 1 stake

Para sa mga Ambasador sa Telegram, dapat na isuot ninyo ang aming logo at idagdag ang dmrf.co kasunod ng inyong pangalan. HAL : Mark | dmrf.co
Mabibigyan ka nito ng 5 stakes.

Magpalista rito: FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA TELEGRAM NG DMRF


KAMPANYA SA YOUTUBE
PATAKARAN SA KAMPANYA SA YOUTUBE
1. Talakayin / Suriin ang tungkol sa proyektong DMRFoundation ang mga katangian nito.
2. Ang Video ay dapat na may magandang resolusyon.
3. Ang video ay dapat na hindi bababa sa 2 minuto.  
4. Maaari mo itong i-upload sa Youtube, Dailymotion at iba pa.  
5. Makatatanggap ka ng gantimpala base sa kalidad at madla ng artikulo o video.
6. Dapat na isama ang aming ANN thread, website at whitepaper sa inyong paglalarawan.
Gantimpala:
Mababang Kalidad - 1stake
Katamtamang Kalidad - 3stakes
Mataas na Kalidad - 10Stakes
Ipaalam samin ang inyong entrada dito:
FORM para sa KAMPANYA NG MGA VIDEO


KAMPANYA SA PAGSULAT NG MGA BLOG/ARTIKULO
Mga Patakaran sa Malikhaing Pagsusulat:
1. Ang artikulo/pagsusuri/blog ay dapat na hindi bababa sa 500 salita.  
2. Ang iyong konteksto ay dapat na orihinal. Ang pagkopya at pagkuha ng gawa ng iba ay maaari mong idiskwalipika.
3. Ang madla para sa ipapasang artikulo ay dapat na may kinalaman sa crypto o mayroong kinalaman sa gamit ng proyektong DMRFoundation o pagaanunsyo ng ICO sa naaangkop na madla.
4. Ang website ay dapat na may totoong madla. Ang mga bagong website ay hindi tatanggapin.
5. Ang mga artikulo/pagsusuri/blog post ay dapat na mayroong link papunta sa website ng DMRFoundation, grupo sa telegram at opisyal na twitter ng DMRFoundation.
6. Ang mga manunulat ay dapat na ipamilyar ang kanilang sarili sa opisyal na website at whitepaper upang masiguro ang tamang paglalarawan ng katangian ng DMRFoundation.  
**Pinakamataas na maaaring tanggapin kada kasali ay hindi lalagpas sa 3 entrada lamang**
GANTIMPALA
Mataas na Kalidad : 20 Stakes
Mabuting Kalidad: 10Stakes
Normal na Kalidad : 2 Stakes
Mababang Kalidad: 0 Stakes
Ipasa ang inyong mga artikulo rito:
FORM PARA SA PAGSULAT NG ARTIKULO


KAMPANYA SA TWITTER
Mga Patakaran ng Kampanya sa Twitter[/b]
1.I-follow ang aming opisyal na Twitter Account: Opisyal na Twitter Account ng DMRFoundation
2. Ang iyong twitter account ay dapat mayroong hindi bababa sa 200 tunay na follower.  
3. Tanging isang twitter lamang kada tao ang pinapayagan.
4. Dapat na mayroon kang 5 tweet kada linggo mula sa aming opisyal na Twitter account.
5. Dapat na magpost ka ng iyong sarili tweet tungkol sa DMRFoundation 3beses isang linggo. 1 lamang ang bibilangin kada araw.  
 (Twitter : 3 sariling Tweets at 5 RT/Likes)
**Gumawa ng bagong Post kada linggo para sa paguulat**
*Dapat na may hashtag na : #DMRFoundation #ICO #EXCHANGE
  
Ang dami ng follower ay hindi mababago sa pagsali sa bounty.
 
Ang mga tweet ay dapat nasa Ingles at dapat na iulat dito kada linggo.

Gantimpala
200-999 follower: 1 stake/linggo
1000-2999 followers : 5stakes/linggo
3000 at pataas: 10 stakes/linggo

Sumali sa kampanya rito:
FORM SA KAMPANYA SA TWITTER DMRFKAMPANYA SA FACEBOOK
Mga Patakaran sa Kampanya sa Facebook:
1. I-Follow at i-Like ang opisyal na Facebook page:   OPISYAL NA FACEBOOK ACCOUNT NG DMRF
2. Isang Facebook account lamang kada tao ang pinapayagan.
3. Mayroon dapat hindi bababa sa 500 kaibigan
4. Dapat na mag-share at maglike ng 5 post kada linggo mula sa aming opisyal na facebook page.
( FB : 3 Sariling Post at 5 Like/Share )
**Gumawa ng bagong post kada linggo para sa ulat**

Ang dami ng friends ay hindi mababago pagkasali sa bounty.
*Kailangan ilagay ang #DMRFoundation #ICO #Exchange
 
Ang Post ay dapat nasa Ingles, dapat nakapubliko at nakikita, at dapat iulat dito kada linggo.ry week.
 
Gantimpala:
500-1499  friends: 1 stake/linggo
1499 -2499 friends : 5 stakes/linggo
2500 at higit pa  friends : 10stakes/linggo

Sumali sa kampanya rito :
FORM PARA SA DMRF FACEBOOK
KAMPANYA SA PAGSASALIN
Mga Patakaran sa Kampanya sa Pagsasalin
1. Ang paggamit ng Google Translate at iba pang online na pagsasalin ay hindi pinapayagan. Ang mga kasaling makikitang gumamit ng Google Translate ay tatanggalin sa kampanya at sya'y diskwalipikado.
 2. Ang mga aplikasyon para sa pagsasalin sa iba't ibang wika ay hindi pinapayagan.
3. Ang mga kalahok ay dapat na magpuno ng form at ang mga tinanggap na magsasalin ay makatatanggap ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng PM o sa Telegram.
4. Kailangan namin ng aktibong partisipasyon mula sa mga magsasalin sa kanilang lokal na thread. Ang Bounty ay bababaan kung makikitang ang thread ay patay o walang update.  
5. Di kami tumatanggap ng reserbasyon sa pamamagitan ng pagpost sa thread ng anunsyo. Ang tanging paraan ng pagpapareserba ay punan ang Google Form Link.
6. Ang mga magsasalin ay dapat isalin ang sumusunod:  Website , Whitepaper , Announcement Thread and Bounty Thread.
7. Ang kabiguan sa pagsumite ng inyong gawain sa loob ng 10araw pagtapos ng inyong pagkatanggap, tatanggalin namin ang inyong reserbasyon.
Ipasa ang inyong gawa sa email: cryptosbounty.programs@gmail.com
Gantimpala :
Website : 100stakes
Whitepaper : 100stakes
Announcement Thread : 50Stakes
Bounty Thread : 50stakes
(Karagdagang 1 stake mula sa bawat komento sa inyong thread na mayroon 20 salita mula sa ibang hunters)

KINAKAILANGANG PAGSASALIN :
KOREAN =
JAPANESE =
TURKISH = Reserved
CHINESE =
FILIPINO = Reserved
VIETNAMESE =
RUSSIAN =
POLISH =
SPANISH =
ARABIC =
INDONESIAN =
ITALIAN =
CROATIAN =
GERMAN =
GREEK =
DUTCH =


Magpalista rito:
FORM SA PAGPAPAREHISTRO SA PAGSASALIN NG DMRFKAMPANYA NG SIGNATURE
DARATING SA MADALING PANAHON


PARA SA KATANUNGAN TUNGKOL SA BOUNTY, SUMALI DITO BOUNTY CHAT


17  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][ICO][AIRDROP]DECENTRALIZED MUTUAL REWARDS FOUNDATION (DMRF) on: May 23, 2018, 10:06:33 AM
ORIHINAL NA ANN THREAD
Ang DMRFoundation ay isang utang, pamumuhunan, multicurrency at multifunctional na plataporma na nakabase sa blockchain ng Ethereum.

Tungkol sa Proyekto

Ang DMRFoundation ay desentralisadong nagkakaisang pandaigdigang proyektong tugunan. Ito ay isang P2P na plataporma na kung saan walang kumokontrol sa sistema. Ang DMRF ay isang evolving na proyekto na laging nagbabago ng hugis sa pamamagitan ng masusing konsiderasyon ng mga ideya at ipinasang mga suhestyon. Tama iyon. ang IYONG boses ay naririnig at ang pagbabago ay pagbobotohan ng lahat ng kasali.

OPISYAL NA WEBSITE NG DMRF | TWITTER | FACEBOOK | DMRF WHITEPAPER |  TELEGRAM


Ano ang DMRF Token?

Ang DMRF Token ay uri ng cryptocurrency o digital na kurensiya katulad ng Bitcoin.
Ang DMRF Token ay isang ERC20 na itinatag sa ibabaw ng blockchain ng Ethereum.
Ang DMRF ay isang transaksyong P2P sa blockchain direkta sa pagitan ng bawat gumagamit,
na walang taong pumapagitna. Ang sinuman ay makakakapagpadala at makatatanggap ng pondo
ng walang ikatlong partido.

Mga Katangian ng DMRF
Staking
Ito ay isa sa mga paraan upang magkaroon ng passive na kita sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tiyak na dami ng token sa iyong wallet, nagbibigay ito ng seguridad  at katatagan sa sistema at ikaw ay magagantimpalaan ng mas maraming token.

Pamumuhunan
Pangkalahatan, ang pamumuhunan ay ang paglalagay ng pera kapalit ang ilang benepisyo sa hinaharap.

Palitan
Ang DMRF ay mayroong kakaibang katangian kung saan ang mga miyembro ay maaaaring magpalit ng digital na pagmamay ari sa iba pa.

Pagpapautang
Ito ay isang anyo ng passive na pamumuhunan para sa mga mamumuhunan na walang oras sa iba pang gawain sa buhay at gustong ang pera ang magtrabaho para sa kanila.

Online wallet
Ang DMRFoundation ay magbibigay ng online wallet upang mapadali para sa mga gumagamit ang palitan isang digital na pagmamay ari sa isa pa.


Detalye ng Token

Simbolo ng Token - DMRF

Contract Address -  0x2fE39174EF27Fda20cbec3A659c5DaA39D013A2D

Desimal - 18

Kabuuang Supply - 30M

Supply para sa ICO - 9M

Bounty / Promosyon - 1M

Panukat ng Distribusyon ng Token

ICO - 30%

Alokasyon para sa Team - 23.3%

Back up na Pondo para sa Foundation - 36.6%

Pondo/Pag-aanunsyo - 10%Airdrop ng DMRFoundation!!!
Ang DMRFoundation ay mamimigay ng 10 DMRF Token na nagkakahalaga ng 10$ sa unang 20,000 miyembro ng komunidad na sasali sa airdrop. Ang mga token ay ipamamahagi pagtapos ng ICO.

Sumali gamit ang airdrop link na ito:
DMRF Airdrop BOT

Kailangang ipasa nyo dito ang inyong Pagpapatotoo. ORIHINAL NA ANN THREAD

Code:
Proof of Authentication
#Bct Username :
Telegram Username :
Eth Wallet Address :

ANG MGA PROGRAMANG BOUNTY NG DMRF AY MALAPIT NG MAGSIMULA!


18  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][ICO]Proyektong Konios - Cash papuntang Crypto na Plataporma| Mayo 1 on: April 19, 2018, 10:22:29 AM

19  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][BOUNTY][ICO] - Proyektong Konios -> $2M NA GANTIMPALA on: April 19, 2018, 09:36:01 AM

MALIGAYANG PAGDATING SA KINABUKASAN
NG PALITAN NG CASH AT CRYPTO.


Sa lahat ng kasali sa bounty, maaari lamang iretweet nyo ang opisyal na tweet na ito: https://twitter.com/KoniosOfficial/status/985257501133336577

Ang plataporma ng Konios ay nag aalok ng pinakaligtas na plataporma ng palitan para sa cash at cryptocurrency sa buong mundo. Ang aming solusyon ay para sa lokal at elektronikong palitan ng lahat ng FIAT at CRYPTOcurrencies sa pagitan ng mga partido ay hindi pangkaraniwan. Ang pandaigdigang unipormeng prinsipyo ng palitan ay desentralisado at ligtas na gawa ng blockchain ng Konios.

Sa buong mundo, $7.7trillion na cash ang nasa sirkulasyon. Ang plataporma ng Konios ay naglalayong dalhin ang ilan sa yamang iyon sa merkado ng crypto.


DAAN PARA SA ATING LAHAT!

Website | Whitepaper | Twitter | Facebook | Telegram

Ang bounty campaign na ito ay tatakbo lamang ng 4 na linggo.
Ang team ng Konios ay nag aalok ng 4% ng kabuuang supply ng token para sa bounty at airdrop na nagkakahalaga ng $2m!
Pumunta rito at umpisahang MAMUHUNAN!


Ang Pre-sale ay narito na! Ang ICO ay mag uumpisa sa Mayo 1, 2018.


Alokasyon ng Bounty
 • Bounty ng Signature : 15%
 • Bounty sa Twitter : 10%
 • Bounty sa Telegram: 10%
 • Bounty sa Facebook: 10%
 • Bounty sa Pagsasalin at Pamamahala : 20%
 • Bounty sa Media (Youtube, Blog) 20%
 • Iba pang Bounty : 15%

Pangkalahatang Panuntunan
 • Ang lahat ng alokasyon ng bounty ay magaganap pagtapos ng ICO. Ang listahan ng balanse ay nasa website konios.com at laging makikita 24/7.
 • Umpisa ng Bounty sa Abril 1.
 • Para sa mga tanong tungkol sa bounty campaign, maaari ninyong kausapin ang bounty manager  sa telegram  http://t.me/wapinter  o magpadala kayo ng Mensahe dito sa Forum
 • Nasa amin ang desisyon kung tatanggalin ka namin kung sa tingin namin ay hindi ka tapat sa iyong gawain.
 • Nasa amin ang desisyon baguhin ang mga panuntunan ng bounty na ito.

Bounty ng Signature

Ang sumusunod ay ang kabayaran:

Newbie     : 1 Stake kada post
Jr.Member : 2 stake kada post
Member   : 3 stake kada post
Full Member : 4 stake kada post
Sr. Member   : 6 Stake kada post
Hero /Legendary Member :   8 Stake kada post


*Maximum na post kada linggo: 20


Mga Panuntunan sa Bounty ng Signature

Mag-apply: DITO

Tignan ang Spreadsheet DITO


1. Ang mga kasali ay dapat aktibong gumagamit ng Bitcointalk na walang red trust.
2. Bawat kalahok ay dapat gumawa ng hindi bababa sa 10 post kada linggo sa iba't ibang seksyon ng forum maliban sa  Off-topic,Beginners & Help,Politics & Society, Local and Gambling section  at anumang bounty thread kasama ito.
3. Ang pag-spam at panloloko ay hindi pinapayagan.
4. Ang mga post ay hindi dapat bababa sa 75 na character kundi ito ay hindi bibilangin.
5. Kung magkaroon ka ng negatibong trust o ma-ban sa forum sa anumang kadahilanan, ikaw ay diskwalipikado na at walang stake ang ibibigay sayo.
6. Bawal ang paggamit ng maraming account. Ang mga account na makikitang gumamit ng higit isa ay diskwalipikado.
7. Hindi mo dapat tanggalin ang signature at avatar sa buong panahon ng kampanya hanggang hindi sinasabing tanggalin ng bounty manager.
8. Dapat isuot din ang avatar.


Newbie

KONIOS.com
PRE-ICO  |  LIVE

Code:
[center]KONIOS.com
PRE-ICO  |  LIVE[/center]

Jr. Member
KONIOS.com   |│  The World's Most Secure Cash & Crypto Platform
●   PRE-ICO  |  LIVE   ●  AIRDROP | LIVE  ●   ICO  |  May 1st   ●

Code:
[center]KONIOS.com   |│  The World's Most Secure Cash & Crypto Platform
●   PRE-ICO  |  LIVE   ●  AIRDROP | LIVE  ●   ICO  |  May 1st   ●[/center]

Member
K O N I O S        |│        The World's Most Secure Cash & Crypto Platform
[   PRE-ICO  |  LIVE   ]    [ AIRDROP | LIVE ]    [    ICO  |  May 1st    ]
WHITEPAPER             TWITTER             TELEGRAM             ANN THREAD

Code:
[center][url=https://konios.com/]K O N I O S        |│        The World's Most Secure Cash & Crypto Platform[/url]
[   PRE-ICO  |  [url=https://presale.konios.com/][i]LIVE[/url]   ]    [ AIRDROP | [url=https://konios.com/]LIVE[/url] ]    [    ICO  |  [url=https://konios.com/#ico-sec]May 1st[/url]    ]
[url=https://konios.com/#whatepaper-sec]WHITEPAPER[/url]             [url=https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=KoniosOfficial&tw_p=followbutton]TWITTER[/url]             [url=https://t.me/koniosofficial]TELEGRAM[/url]             [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3128951]ANN THREAD[/url][/center]

Full Member

K O N I O S        |│        The World's Most Secure Cash & Crypto Platform
[   PRE-ICO  |  LIVE   ]      [ AIRDROP | LIVE ]      [    ICO  |  May 1st    ]
WHITEPAPER                       TWITTER                       TELEGRAM                       ANN THREAD

Code:
[center][font=arial][b][url=https://konios.com/][font=Arial black][color=#1D7A61]K O N I O S[/font]        [color=#1EBE8E]|│        [color=#10191E]The World's Most Secure Cash & Crypto Platform[/color][/color][/url]
[color=#1EBE8E][   [url=https://presale.konios.com/][font=Arial black][color=#10191E]PRE-ICO[/color][/font]  |  [color=#f00][i]LIVE[/color][/url]   ]      [ [url=https://konios.com/][font=Arial black][color=#10191E]AIRDROP[/color][/font] | [color=#f00]LIVE[/color][/url] ]      [    [url=https://konios.com/#ico-sec][font=Arial black][color=#10191E]ICO[/color][/font]  |  [color=#1EBE8E]May 1st[/color][/url]    ]
[font=calibri][url=https://konios.com/#whatepaper-sec][color=#1D7A61]WHITEPAPER[/color][/url]                       [url=https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=KoniosOfficial&tw_p=followbutton][color=#1EBE8E]TWITTER[/color][/url]                       [url=https://t.me/koniosofficial][color=#1D7A61]TELEGRAM[/color][/url]                       [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3128951][color=#1EBE8E]ANN THREAD[/color][/url][/font][/b][/font][/center]

Sr Member

                 ▄▀▀▄▄▄▄▄▄     ▄▄▄
                  ▀▄▄█     ▀▀▀▀█   █
                   █  ▀▄▀▀▀▀▄▄▀▀▄▄▄▀
                  █   █      █   █
                 █    ▀▄    ▄▀    █
                █     ▄▀▀▀▀▀▀▄     █
               █    ▄▀        ▀▄    █
              █   ▄▀            ▀▄   █
█   ▄▀    ▄▀▀▀▀▀▄▀   █▄     █  █  ▀▄▄▀▀▀▀▀▄    ▄▀▀▀▄
█ ▄▀    ▄▀       ▀▄  █ █    █  █  ▄▀       ▀▄  ▀▄
██      █         █  █  ▀▄  █  █  █         █    ▀▄
█ ▀▄    ▀▄       ▄▀  █    █ █  █  ▀▄       ▄▀      █
█   ▀▄    ▀▄▄▄▄▄▀    █     ▀█  █    ▀▄▄▄▄▄▀   ▀▄▄▄▄▀
THE WORLD'S MOST SECURE
CASH
& CRYPTO PLATFORM
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
███████                   ███████
███████                   ███████
███████                   ███████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
SWISS
MADE

Code:
[center][table][tr][td][url=https://konios.com/][size=2pt][tt][color=#1D7A61]                  ▄▀▀▄▄▄▄▄▄     ▄▄▄
                  ▀▄▄█     ▀▀▀▀█   █
                   █  ▀▄▀▀▀▀▄▄▀▀▄▄▄▀
                  █   █      █   █
                 █    ▀▄    ▄▀    █
                █     ▄▀▀▀▀▀▀▄     █
               █    ▄▀        ▀▄    █
              █   ▄▀            ▀▄   █
█   ▄▀    ▄▀▀▀▀▀▄▀   █▄     █  █  ▀▄▄▀▀▀▀▀▄    ▄▀▀▀▄
█ ▄▀    ▄▀       ▀▄  █ █    █  █  ▄▀       ▀▄  ▀▄
██      █         █  █  ▀▄  █  █  █         █    ▀▄
█ ▀▄    ▀▄       ▄▀  █    █ █  █  ▀▄       ▄▀      █
█   ▀▄    ▀▄▄▄▄▄▀    █     ▀█  █    ▀▄▄▄▄▄▀   ▀▄▄▄▄▀[/size][/url][/td][td][/td][td][/td]
[td][size=20pt][color=#1EBE8E][size=15pt]│[/size]│[/size][/td]
[td][url=https://konios.com/][font=Arial][size=12pt][b][color=#10191E]THE WORLD'S MOST [color=#1EBE8E]SECURE
CASH[/color] & [color=#1EBE8E]CRYPTO[/color] PLATFORM[/size][/font][/url][/td]
[td][size=20pt][color=#1EBE8E]│[size=15pt]│[/size][/td]
[td][center][font=Arial black][size=2pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/font]
[table][tr][td][center][url=https://konios.com/#whatepaper-sec][color=#1D7A61][size=2pt][tt]██████████ █▄[color=transparent]██[/color]
██████████ ███▄
██████████▄▄▄▄▄
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████[/td][td][/td]
[td][center][url=https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=KoniosOfficial&tw_p=followbutton][color=#1EBE8E][size=2pt][tt]▄▄███████▄▄
▄█████████████▄
███▀█████▀  ▀▀▀██
████   ▀▀      ████
████▄         █████
█████▄       ██████
██▄▀     ▄▄██████
▀█████████████▀
▀▀███████▀▀[/td][td][/td]
[td][center][url=https://t.me/koniosofficial][color=#1D7A61][size=2pt][tt]▄▄███████▄▄
▄█████████████▄
███████████▀▀████
███████▀▀▀    █████
███▀    ▄▀   ▄█████
█████▄▄█     ██████
██████ ▄█▄ ▄█████
▀█████████████▀
▀▀███████▀▀[/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3128951][color=#1EBE8E][size=2pt][tt]▄▄███████▄▄
▄█████▀█▀█████▄
████▀▀▀ ▀ ▀▀█████
██████▌  ██  ▐█████
██████▌  ▄▄  ▀█████
██████▌  ██   █████
████▄▄▄ ▄ ▄▄█████
▀█████▄█▄█████▀
▀▀███████▀▀[/td][/tr][/table]
[font=Arial black][size=2pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/font][/td][td][/td][td][/td]
[td][center][url=https://presale.konios.com/][size=8pt][color=#1EBE8E][   [font=arial black]PRE-ICO[/font]   ]
[font=impact][size=18pt][color=#f00][i]LIVE[/size][/size][/url][/td]
[td][center][url=https://konios.com/][size=8pt][color=#1EBE8E][   [font=arial black]AIRDROP[/font]   ]
[font=impact][size=18pt][color=#f00]LIVE[size=13pt][/size][/size][/size][/url][/td]
[td][center][url=https://konios.com/#ico-sec][size=8pt][color=#1EBE8E][      [font=arial black]ICO[/font]      ]
[font=impact][size=18pt][color=#10191E]MAY 1[size=13pt][/size][/size][/size][/url][/td][td][/td][td][/td][td][/td]
[td][size=20pt][color=#1EBE8E]│[/size][/td]
[td][size=2pt][tt][color=#f00]█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
███████                   ███████
███████                   ███████
███████                   ███████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████[/size][/td]
[td][center][font=Arial][size=12pt][b]SWISS[/b]
MADE[/size][/font][/td][/tr][/table][/center]

Hero/Legendary Member

                 ▄▀▀▄▄▄▄▄▄     ▄▄▄
                  ▀▄▄█     ▀▀▀▀█   █
                   █  ▀▄▀▀▀▀▄▄▀▀▄▄▄▀
                  █   █      █   █
                 █    ▀▄    ▄▀    █
                █     ▄▀▀▀▀▀▀▄     █
               █    ▄▀        ▀▄    █
              █   ▄▀            ▀▄   █
█   ▄▀    ▄▀▀▀▀▀▄▀   █▄     █  █  ▀▄▄▀▀▀▀▀▄    ▄▀▀▀▄
█ ▄▀    ▄▀       ▀▄  █ █    █  █  ▄▀       ▀▄  ▀▄
██      █         █  █  ▀▄  █  █  █         █    ▀▄
█ ▀▄    ▀▄       ▄▀  █    █ █  █  ▀▄       ▄▀      █
█   ▀▄    ▀▄▄▄▄▄▀    █     ▀█  █    ▀▄▄▄▄▄▀   ▀▄▄▄▄▀
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
███████                   ███████
███████                   ███████
███████                   ███████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
SWISS
MADE


Code:
[center][table][tr][td][url=https://konios.com/][size=2pt][tt][color=#1D7A61]                  ▄▀▀▄▄▄▄▄▄     ▄▄▄
                  ▀▄▄█     ▀▀▀▀█   █
                   █  ▀▄▀▀▀▀▄▄▀▀▄▄▄▀
                  █   █      █   █
                 █    ▀▄    ▄▀    █
                █     ▄▀▀▀▀▀▀▄     █
               █    ▄▀        ▀▄    █
              █   ▄▀            ▀▄   █
█   ▄▀    ▄▀▀▀▀▀▄▀   █▄     █  █  ▀▄▄▀▀▀▀▀▄    ▄▀▀▀▄
█ ▄▀    ▄▀       ▀▄  █ █    █  █  ▄▀       ▀▄  ▀▄
██      █         █  █  ▀▄  █  █  █         █    ▀▄
█ ▀▄    ▀▄       ▄▀  █    █ █  █  ▀▄       ▄▀      █
█   ▀▄    ▀▄▄▄▄▄▀    █     ▀█  █    ▀▄▄▄▄▄▀   ▀▄▄▄▄▀[/size][/url][/td][td][/td][td][/td]
[td][size=20pt][color=#1EBE8E][size=15pt]│[/size]│[/size][/td]
[td][center][url=https://konios.com/][size=11pt][font=arial black][glow=#10191E,2,300][color=#10191E]..[font=Arial][b][color=#fff]THE WORLD'S MOST [color=#1EBE8E]SECURE[/font][color=#10191E]..
...[font=Arial][b][color=#fff][color=#1EBE8E]CASH[/color] & [color=#1EBE8E]CRYPTO[/color] PLATFORM[/font][color=#10191E]..[size=7pt].[/size][/glow][/font][/url][/td]
[td][size=20pt][color=#1EBE8E]│[size=15pt]│[/size][/td]
[td][center][font=Arial black][size=2pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/font]
[table][tr][td][center][url=https://konios.com/#whatepaper-sec][color=#1D7A61][size=2pt][tt]██████████ █▄[color=transparent]██[/color]
██████████ ███▄
██████████▄▄▄▄▄
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████[/td][td][/td]
[td][center][url=https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=KoniosOfficial&tw_p=followbutton][color=#1EBE8E][size=2pt][tt]▄▄███████▄▄
▄█████████████▄
[glow=#1D7A61,1]███▀█████▀  ▀▀▀██
████   ▀▀      ████
████▄         █████
█████▄       ██████
██▄▀     ▄▄██████[/glow]
▀█████████████▀
▀▀███████▀▀[/td][td][/td]
[td][center][url=https://t.me/koniosofficial][color=#1D7A61][size=2pt][tt]▄▄███████▄▄
▄█████████████▄
[glow=#1EBE8E,1]███████████▀▀████
███████▀▀▀    █████
███▀    ▄▀   ▄█████
█████▄▄█     ██████
██████ ▄█▄ ▄█████[/glow]
▀█████████████▀
▀▀███████▀▀[/td][td][/td]
[td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3128951][color=#1EBE8E][size=2pt][tt]▄▄███████▄▄
▄[glow=#1D7A61,1]█████▀█▀█████[/glow]▄
[glow=#1D7A61,1]████▀▀▀ ▀ ▀▀█████
██████▌  ██  ▐█████
██████▌  ▄▄  ▀█████
██████▌  ██   █████
████▄▄▄ ▄ ▄▄█████[/glow]
▀[glow=#1D7A61,1]█████▄█▄█████[/glow]▀
▀▀███████▀▀[/td][/tr][/table]
[font=Arial black][size=2pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/font][/td][td][/td][td][/td]
[td][center][url=https://presale.konios.com/][size=8pt][color=#1EBE8E][glow=#1EBE8E,1][   [font=arial black][color=#fff]PRE-ICO[/font]   ][/glow]
[font=impact][size=18pt][color=#f00][i]LIVE[/size][/size][/url][/td]
[td][center][url=https://konios.com/][size=8pt][color=#1EBE8E][glow=#1EBE8E,1][   [font=arial black][color=#fff]AIRDROP[/font]   ][/glow]
[font=impact][size=18pt][color=#f00]LIVE[size=13pt][/size][/size][/size][/url][/td]
[td][center][url=https://konios.com/#ico-sec][size=8pt][color=#1EBE8E][glow=#1EBE8E,1][      [font=arial black][color=#fff]ICO[/font]      ][/glow]
[font=impact][size=18pt][color=#10191E]MAY 1[size=13pt][/td][td][/td][td][/td][td][/td]
[td][size=20pt][color=#1EBE8E]│[/td]
[td][size=2pt][tt][color=#f00][glow=#fff,1]█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
███████                   ███████
███████                   ███████
███████                   ███████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████       █████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████[/td]
[td][center][font=Arial][size=12pt][b]SWISS[/b]
MADE[/td][/tr][/table][/center]

Avatar https://i.imgur.com/cTI2ZUa.pngBounty sa Twitter • Ang lahat ng kasali ay dapat i-follow ang opisyal na Twitter account @koniosofficial
 • Ang marka mo sa audit ay dapat higit 90%.
 • Titignan namin ang bawat account upang malaman kung ito ay tunay.
 • Ang iyong Twitter ay dapat puro lamang tungkol sa cryptocurrency, real estate o pamumuhunan. Tumatanggap din kami ng mga personalidad.
 • Mayroon dapat hindi bababa sa 100 follower.
 • Dapat mayroong sariling post/tweet kada linggo.
 • 5 lamang ang pinakamaraming pwedeng iretweet kada linggo.
 • 5 lamang ang pinakamaraming pwedeng itweet kada linggo.
 • Upang makatulong, kami ay maglalagay ng petsa sa spreadsheet ng Twitter

Gantimpala base sa dami ng Follower / Tweet
>100   1 Stake
>1'000   2 Stake
>3'000   4 Stake
>10'000   6 Stake
>100'000   8 Stake

Mag-apply DITO
Tignan ang Spreadsheet  DITO


Dapat mong ipost ang lahat ng iyong link ng tweet at retweet kada Sabado kundi ay hindi bibilangin ang iyong stake.


Quote
First Week
Retweet Link 1  
Retweet Link 2
Retweet Link 3
Retweet Link 4
Tweet Link

** BABALA: HUWAG GUMAWA NG PANIBAGONG POST KADA LINGGO UPANG IPASA ANG INYONG REPORT. GUMAWA LAMANG NG ISA AT I-EDIT ITO KADA MAGPAPASA NG REPORT O HINDI BIBILANGIN ANG INYONG STAKE.

Bounty sa Facebook


 • Sumali sa aming Facebook Channel.
 • Ang post ay dapat may link sa website at whitepaper
 • Pinakamadaming pwedeng ireport ay hanggang 5 lamang kada linggo.
 • Kailangan ireport ng bawat isa ang kanilang custom post kada linggo.
Gantimpala base sa dami ng Friend / share/post

>100   1 Stake
>1'000   2 Stake
>3'000    4 Stake
>10'000  6 Stake
>100'000 8 Stake

Mag Apply DITO
Tignan ang SPREADSHEET DITO


Dapat mong ipost ang lahat ng iyong link ng Shared Post/Like at Comment sa sumusunod na pormat kada Sabado ng bawat linggo o hindi bibilangin ang iyong stake.

Code:
First Week Shared Posts/Likes Link 1  
Shared Posts/Likes Link 2
Shared Posts/Likes Link 3
Shared Posts/Likes Link 4 Shared


** BABALA: HUWAG GUMAWA NG PANIBAGONG POST KADA LINGGO UPANG IPASA ANG INYONG REPORT. GUMAWA LAMANG NG ISA AT I-EDIT ITO KADA MAGPAPASA NG REPORT O HINDI BIBILANGIN ANG INYONG STAKE.


Kung ikaw ay mag-apply sa parehong Bounty sa Twitter at Facebook, sumali lamang sa 1post. Wag ng paghiwalayin pa.


Bounty sa Youtube/Blogging/Artikulo
 • Ang mga bidyo ay dapat higit sa 1.5 minuto ang haba. Mayroon ka dapat 200 totoong madla.
 • Dapat mayroon itong link sa aming website at whitepaper.
 • Ang iyong Medium/Steemit o anumang libreng blog site ay dapat may 50 Follower.
 • Ang iyong artikulo ay dapat orihinal at dapat maglaman ng hindi bababa sa 300 character.
 • Tumatanggap kami ng mga ICO-Rating at Listing na website.
 • Ito ay mataas na klase ng proyekto at nagpapaunlak kami ng diskusyon at opinyon. Ang anumang maling representasyon tungkol sa token ay hindi babayaran.

Tipo ng Media Gantimpala / Media
Bidyo  2000 KON
Artikulo   1000 KON

IPASA ANG MGA BIDYO DITO
TIGNAN ANG SPREADSHEET DITO

IPASA ANG MGA BLOG/ARTIKULO DITO
TIGNAN ANG SPREADSHEET DITOBounty sa Pagsasalin at Pamamahala

ANN + bounty thread: 50 stake + 1 stake kada balidong post
Pagsasalin ng Whitepaper: 250 stake

Pagwawasto ng ANN + Bounty Thread ? 10 stake
Pagwawasto ng Whitepaper ? 50 stake


Ang Paggamit ng Google Translate ay hindi pinahihintulutan. Dapat na iupdate ang inyong lokal na thread. Kausapin ang bounty manager para sa pagreserba ng inyong lenggwahe.
Tumatanggap din kami ng mga moderator ng ANN Thread. 10 stake kada balidong post. Kausapin ang bounty manager tungkol sa pagsali dito.

IPASA ANG INYONG PAGSASALIN DITO
TIGNAN ANG SPREADSHEET DITOBounty sa Telegram

1. Sumali sa Opisyal na Telegram at makakuha ng 5 stake. (Kailangan manatili sa grupo hanggang matapos ang ICO).
2. Idagdag ang text na "www.konios.com ICO" sa iyong username at makakuha ng
20  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [PH-ANN][BOUNTY][ICO] - QOMPASS (QPSE) - $1.5m halaga ng QSPE ipinamimigay! on: April 18, 2018, 04:11:15 AM

Kabuuang Alokasyon ng Token para sa bounty na ito ay $1.5m na halaga ng QPSE token.
5% Kampanya sa Telegram
20% Kampanya ng Pagsasalin at Pamamahala
20% Social Media {Hati ang Facebook at Twitter}
20% Kampanya ng Blog, Artikulo at Bidyo
35% Kampanya sa Signature


PANGKALAHATANG PANUNTUNAN NG BOUNTY
 • Ang stake ng mga kalahok ay ipamimigay kada linggo.
 • Ang kampanyang bounty ay maguumpsia sa Abril 1.
 • Ang stake ay ia-update 1-3 araw kada pagtapos ng linggo.
 • Para sa anumang tanong na may kinalaman sa bounty, sumulat lamang sa thread na ito.
 • Nasa amin ang karapatang alisin ang mga kalahok na nakita naming nandaraya o yung mga hindi matapat sa kanilang gawa.
 • Nasa amin ang karapatang baguhin ang mga panuntunan ng kampanya.
 • Ang mga kalahok ay dapat na JR. Member pataas. Ang Jr. Member ay dapat na may hindi bababa sa 100 na activity upang tanggapin sa kampanya sa Signature.

PETSA NG PAG UULAT:

WEEK 1 - April 1 - 7
WEEK 2 - April 8 - 14
WEEK 3 - April 15 - 21
WEEK4  - April 22 - 28
WEEK 5 - April 29 ? May 5
WEEK 6 - May 6 - 13
WEEK 7 - May 14 - 20
WEEK 8 - May 21 ? 27- HULING LINGGO
 


Mga Instruksyon:

Sumali sa kampanya dito: Form ng Kampanya sa Telegram
Telegram Join Link : DITO

Bawal ang spam o masasamang salita laban sa ibang miyembro o tungkol sa proyekto.

Subukang maging aktibo at magtanong tungkol sa proyekto.

Manatili hanggang sa pagtatapos ng ICO upang makuha ang bounty.

Dapat na maglagay ng "Qompass.io" kasunod ng iyong pangalan. Hal. Juan|Qompass.io

Dapat gamitin ang aming Logo bilang Profile Photo sa Telegram. Kuhanin dito : LOGO NG QOMPASS

*Makakukuha ka ng 10 stake doon.*

Ang pag-uusap tungkol sa bounty ay hindi pinapayagan.

Tignan ang iyong status. DITO

Magpost sa thread:


Code:
*Spreadsheet #*
Telegram id :
Telegram URL (t.me/username)


Mga Panuntunan sa Pagsasalin at Pamamahala:

Sumali sa kampanya dito: Form ng Kampanya sa Pagsasalin at Pamamahala

Ang paggamit ng Google Translate at ibang online na pagsasalin ay hindi pinahihintulutan. Ang mga makikitang gumamit ng google translate ay agad na tatanggalin sa bounty.

Pag aplikasyon sa pagsasalin sa maraming wika ay hindi tatanggapin.

Ang mga kasali ay dapat na ipasa ang form at ang mga tinanggap na magsasalin ay makatatanggap ng PM o sa Telegram.

Kailangan namin ng aktibong partisipasyon mula sa mga nagsasalin sa kanilang lokal na thread. Babawasan ang bounty kung ang thread ay  hindi maaasikaso.

*BOUNTY THREAD - 150Stakes
 ANN THREAD ? 200Stakes
 WHITEPAPER - 500Stakes
 WEBSITE - 1000Stakes


Tignan ang iyong status. DITO
Magpost sa thread:


Code:
*Spreadsheet #*
Bitcointalk account URL :
Bitcointalk name:
Wika:
Ranggo:
Ang iyong piniling isalin: (ANN, BOUNTY and WPP)
Handa kabang magpost at mamahala. Y / N
Portfolio:
Mga Panuntunan sa Bounty ng Twitter:

I-follow ang aming opisyal na Twitter account: QOMPASS TWITTER ACCOUNT

Ay iyong twitter ay dapat na mayroon 200 follower.

Tanging isang twitter account lamang ang pinapayagan kada isang tao.

Kailangan mong mag-retweet, mag-like at magpost ng hindi bababa sa 5 kada linggo mula sa aming opisyal na Twitter account.

Dapat mag post ng hind bababa sa 5 tweet kada linggo tungkol sa Qompass. 1 lamang kada araw.
(Twitter: 5 sariling post at 5 RT/Likes)
Gumawa ng bagong post kada linggo para sa pag uulat.

*Gumamit ng hindi bababa sa 3 hashtag.
*Dapat isama ang #ICO #QPSE #QompassMarkets
#Blockchain #TokenSale #Official  QompassTwitter Link (Insert Qompass Twitter Link)

Ang dami ng follower ay hindi na maaaring baguhin pagkatapos sumali.

Ang mga tweet ay dapat nasa wikang Ingles at dapat ipost dito kada linggo.

Sumali sa kampanya rito: Form ng Kampanya sa Twitter

Gantimpala:

200-1999 totoong followers: 5 stake/linggo
2000 at pataas: 10 stake/linggo

Tignan ang iyong status. DITO

Magpost sa thread:

Code:
*Spreadsheet #*
Twitter Username:
Twitter URL:
ETH Address:  
 
Link sa iyong post:
1.(petsa)= Tweet
2. (petsa)= Tweet
3. (petsa)= Tweet
4. (petsa)= Tweet
5. (petsa)= Tweet

Link sa iyong retweet:
1.(petsa)= reTweet
2. (petsa)= reTweet
3. (petsa)= reTweet
4. (petsa)= reTweet
5. (petsa)= reTweetMga Panuntunan sa Bounty ng Facebook:

Sumali sa kampanya rito: REHISTRASYON SA BOUNTY NG FACEBOOK

I-follow at I-like ang opisyal na Facebook page : https://www.facebook.com/Qompass.io

Isang Facebook account lamang kada kalahok.

Ang gumagamit ay dapat na may hindi bababa sa 200 friends.

Dapat na mag-like at mag-bahagi at mag-like ng hindi bababa sa 5 post mula sa opisyal na Facebook Page.
(FB : 5 sariling post at 5 like/pagbabahagi)
Gumawa ng bagong post kada linggo para sa pag uulat.

Ang dami ng friend ay hindi mababago pagkatapos sumali.

Dapat na mayroong #ICO #QPS #Qompass.io Or #FbLink

Ang mga post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita ng lahat. Dapat ding ipost ito rito kada linggo.

Gantimpala:

200-1999 totoong followers: 5 stake/linggo
2000 at pataas: 10 stake/linggo

Tignan ang iyong status. DITO

Magpost sa thread:

Code:
*Spreadsheet #*
Facebook Username:
Twitter URL:
ETH Address:  
 
Link sa iyong post:
1.(petsa)= Post
2. (petsa)= Post
3. (petsa)= Post
4. (petsa)= Post
5. (petsa)= Post

Link sa iyong retweet:
1.(petsa)= Ibinahaging Post
2. (petsa)= Ibinahaging Post
3. (petsa)= Ibinahaging Post
4. (petsa)= Ibinahaging Post
5. (petsa)= Ibinahaging Post


Sumulat ng isang magandang artikulo, pagsusuri o  blog tungkol sa Qompass sa iyong sariling salita; Isulat iyon sa iyong sariling website o blog.

Mga Panuntunan sa Pagsusulat ng Artikulo:
[/size]

Ang Artikulo/Pagsusuri/Blog ay dapat na mayroong hindi bababa sa 500 salita.

Ang iyong mga isusulat ay dapat na orihinal. Ang pagkopya at pagkuha ng gawa ng iba ay hindi tatanggapin.

Ang madlang magbabasa ng konteksto ay dapat na may kinalaman sa crypto o mayroong may kinalaman sa Qompass o ipalaganap ang ICO sa tamang madla.

Ang website ay dapat na may totoong madla. Ang mga bagong website ay hindi tatanggapin.

Ang Artikulo/Pagsusuri/Blog ay dapat mayroong link papunta sa Website ng Qompass, Opisyal na Grupo sa Telegram at Opisyal na Twitter ng Qompass.

Ang mga susulat ay dapat na ipamilyar ang kanilang sarili sa opisyal na website at whitepaper upang masiguro ang tamang depiksyon ng katangian ng Qompass.

3 lamang ang pinakamaraming tatanggapin sa bawat sasali.

GANTIMPALA:
MATAAS NA KALIDAD: 500 STAKE
MABUTING KALIDAD: 300 STAKE
NORMAL NA KALIDAD: 100 STAKE
MABABANG KALIDAD: 0 STAKE

Instruksyon sa mga Bidyo:


Ilarawan ang Qompass at ang mga katangian nito.

Ang bidyo ay dapat may magandang resolusyon.

Ang bidyo ay dapat na 2 minuto pataas.

Maaari ninyo itong i-upload sa Youtube, Videomotion at iba pa.

Makatatanggap ka ng gantimpala base sa kalidad at madlang makakiktita ng artikulo o bidyo.

Ipaalam sa amin ang inyong ginawang artikulo / bidyo rito:

Aplikasyon ng Artikulo at Bidyo

Tignan ang iyong status. DITO

Magpost sa thread:


Code:
Bitcointalk Username:
Bitcointalk URL:
Link sa iyong Blog / Bidyo:
Eth Address:  


Mga Instruksyon:

Naghahanap kami ng mga aktibong user ng bitcointalk. Ang lahat ng miyembro ay dapat mag-post ng hindi bababa sa 15 kada linggo bago matapos ang ICO upang makatanggap ng gantimpala.

Ang mga post sa thread na ito ay hindi bibilangin.

Ang mga post ay dapat nakatutulong at may hindi bababa sa 80 karakter.

Walang negative trust.

Walang maramihang signature.

Ang mga post sa sumusunod na Discussion Board ay hindi bibilangin:
Politics and Society, Off-topic, Archival, Auctions, Lending, Beginners and help.

Walang Spam, Abuso o Insulto.

Mga Kondisyon at Tuntunin:

Para lamang sa mga Jr. Member at pataas.

Gumawa ng hindi bababa sa 15 post kada linggo.

Ang mga post sa Alternate Cryptocurrency ay kinakailangan.

Ang mga post ay dapat na nakakalat sa buong linggo at hindi lamang sa loob ng 1-2 araw, kung hindi ay 0 ang iyong stake sa linggong iyon.

Ang mga post sa anumang bounty thread ay hindi bibilangin.

Ang spam ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga user na nakitang nag-spam ay agad na tatanggalin sa bounty, i-uulat sa mga moderator at hindi na makasasali sa anumang bounty.

Paano sumali: Form ng Kampanya sa Signature

Tignan ang iyong status. DITO

Gantimpala:

 • Junior Member : 1 stake kada linggo
 • Member : 2 stake kada linggo
 • Full Member : 4 stake kada linggo
 • Sr. Member : 7 stake kada linggo
 • Hero/Legendary : 10 stake kada linggo
 • 3 karagdagang stake kada linggo kung suot ang avatar.

Ipasa ang inyong ulat sa thread:

Code:
Spreadsheet Number:
Bitcointalk Username:
BitcoinTalk URL:
Ranggo:
Link sa inyong mga post: 5 post kada linggo)

Dapat isuot ang aming Signature text "Your Gateway to Financial Market on the BlockChain" at ang aming Avatar.

Kunin ang Avatar Dito: AVATAR NG QOMPASS


Kunin ang inyong Signature dito.

Jr Member:


◆◆◆QOMPASS◆◆◆
"Your Gateway to Financial Market on the BlockChain"
★★★WEBSITE★★★

Code:
[center]◆◆◆[b]QOMPASS◆◆◆
"Your Gateway to Financial Market on the BlockChain"
★★★[url=https://qompass.io]WEBSITE[/url]★★★[/center]

Member

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ◆◆◆◆◆ QOMPASS ◆◆◆◆◆ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Blockchain For Financial Markets Applications and Services
ANN ThreadBountyTwitterFacebookTelegramWhitepaper

Code:
[center][url=https://qompass.io]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/url] ◆◆◆◆◆ [url=https://qompass.io]QOMPASS[/url] ◆◆◆◆◆ [url=https://qompass.io]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/url]
Blockchain For Financial Markets Applications and Services
[url=https://bitcointalk.org]ANN Thread[/url] ◆ [url=https://bitcointalk.org]Bounty[/url] ◆ [url=https://twitter.com/QompassMarkets]Twitter[/url] ◆ [url=https://www.facebook.com/qompassbc/]Facebook[/url] ◆ [url=https://t.me/Qompass]Telegram[/url] ◆ [url=https://qompass.io/QompasswhitePaper.pdf]Whitepaper[/url][/center]

Full Member

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Q O M P A S S ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Blockchain For Financial Markets Applications and Services
ANN ThreadBountyTwitterFacebookTelegramWhitepaper

Code:
[center][url=https://qompass.io][color=#000000]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/url] [color=#FF8C00]◆[/color]◆[color=#FF8C00]◆[/color]◆[color=#FF8C00]◆[/color] [url=https://qompass.io][color=#000000][b]Q O M [/b][/color][color=#FF8C00][b]P A S S[/b][/color][/url] [color=#FF8C00]◆[/color]◆[color=#FF8C00]◆[/color]◆[color=#FF8C00]◆[/color] [url=https://qompass.io][color=#FF8C00]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/url]
[color=#FF6347]Blockchain[/color] [color=#F15E43]For[/color] [color=#E5573D]Financial[/color] [color=#DB5037]Markets[/color] [color=#D14830]Applications[/color] [color=#CE3F26]and[/color] [color=#CD2D10]Services[/color]
[url=https://bitcointalk.org][color=#000000]ANN Thread[/color][/url] ◆ [url=https://bitcointalk.org][color=#FF4500]Bounty[/color][/url] ◆ [url=https://twitter.com/QompassMarkets][color=#000000]Twitter[/color][/url] ◆ [url=https://www.facebook.com/qompassbc/][color=#FF4500]Facebook[/color][/url] ◆ [url=https://t.me/Qompass][color=#000000]Telegram[/color][/url] ◆ [url=https://qompass.io/QompasswhitePaper.pdf][color=#FF4500]Whitepaper[/color][/url][/center]

Sr. Member

(.
ANN Thread
Bounty
Whitepaper
   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Q O M P A S S ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Blockchain For Financial Markets Applications and Services
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.
Facebook
Twitter
Telegram
)

Code:
[center][td][font=Monospace][/td][td][size=32px][b][color=#FF8C00]([/b][/td][td][size=3px][color=transparent].
[font=Tahoma][size=10px][b][url=https://bitcointalk.org][color=#FF8C00]ANN Thread[/url]
[url=https://bitcointalk.org][color=#000000]Bounty[/url]
[url=https://qompass.io/QompasswhitePaper.pdf][color=#FF8C00]Whitepaper[/url][/td][td]
    [url=https://qompass.io][color=#000000]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/url] [url=https://qompass.io][color=#000000][b]Q O M [/b][/color][color=#FF8C00][b]P A S S[/b][/color][/url] [url=https://qompass.io][color=#FF8C00]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/url]
[color=#FF6347]Blockchain[/color] [color=#F15E43]For[/color] [color=#E5573D]Financial[/color] [color=#DB5037]Markets[/color] [color=#D14830]Applications[/color] [color=#CE3F26]and[/color] [color=#CD2D10]Services[/color]
[center][color=#000000]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][color=#FF8C00]▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/center]
[/td][td][size=3px][color=transparent].
[font=Tahoma][size=10px][b][url=https://www.facebook.com/qompassbc/][color=#FF8C00]Facebook[/url]
[url=https://twitter.com/QompassMarkets][color=#000000]Twitter[/url]
[url=https://t.me/Qompass][color=#FF8C00]Telegram[/url][/td][td]
[font=Monospace][/td][td][size=32px][b][color=#FF8C00])[/td][/center]

PARA SA MGA KATANUNGAN PATUNGKOL SA UPDATE NG BOUNTY, MAAARI LAMANG HANAPIN:

HOST NG TWITTER BOUNTY:  https://t.me/Jonaian
HOST NG FACEBOOK BOUNTY:  https://T.me/Matthew2015
HOST NG KAMPANYA SA SIGNATURE:  https://t.me/Therolim
HOST NG TELEGRAM, PAGSASALIN, ARTIKULO AT BLOG:  https://t.me/AmirahAngel
O Sumali dito: GRUPO NG QOMPASS BOUNTY
Pages: [1] 2 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!