Bitcoin Forum
March 22, 2023, 02:44:28 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 24.0.1 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1]
1  Local / Skandinavisk / Iimplementeringen af ​​blockchain-teknologi i hele verden - Denmark. (Hjælp) on: January 11, 2023, 07:06:52 AM
Kære alle interesserede i implementeringen af ​​blockchain-teknologi i hele verden.

Jeg har fremsat et forslag til implementering af blockchain-teknologi i Danmark med det formål at forbedre dansk økonomi, øge sikkerheden mod hacking og udenlandske cyberangreb samt øge friheden og gennemsigtigheden for hele verden. Blockchain-teknologi har også potentiale til at bidrage til at skabe mere retfærdighed i verden og globalisering gennem sin decentraliserede og gennemsigtige struktur. Derudover har teknologien potentiale til at bidrage til at reducere CO2-udledningen og dermed være med til at bekæmpe klimaforandringer og meget mere.

Jeg har kun 180 dage til at bestå forslaget, så jeg har brug for al den hjælp, jeg kan få. Hvis du er interesseret i at se blockchain-teknologi implementeret i Danmark, opfordrer jeg dig til at dele dette budskab så bredt som muligt. Dette kan gøres gennem sociale medier, personlige kontakter og andre måder at sprede budskabet på.

Grunden til at jeg siger 180 dage: I Danmark skal man først lave de samme 50.000, før det kan komme videre inden for 180 dage. Implementering vil ske over en periode frem til 2030. Hvis forslaget går videre.

Jeg tror, ​​det må være i alle vores interesser.

Jeg ved, det bliver svært, men mad dit hjem, jeg tror, ​​jeg ved, at vi kan gøre det. Jeg har allerede samlet nogle stærke investorer her i Danmark og vil kun samle flere. Min plan er vi i dele nyhederne, det vil kun sætte mere fokus også her i Danmark og der med presse nyhedskoncepterne at sende det og på den måde vil forslaget nå sit mål.

Tak for din hjælp og støtte.

Med venlig hilsen
Dennis Vicedal

Der vil også være links til forslaget og derudover vil der også være link til en facebook-deling. I næste ugen.
2  Alternate cryptocurrencies / Altcoin Discussion / Implementation of blockchain technology in the whole world - Denmark. (Help) on: January 09, 2023, 11:48:03 PM
Dear all interested in the implementation of blockchain technology in the whole world.

I have submitted a proposal for the implementation of blockchain technology in Denmark with the goal of improving the Danish economy, increasing security against hacking and foreign cyber attacks, and increasing freedom and transparency for the whole world. Blockchain technology also has the potential to contribute to creating more justice in the world and globalization through its decentralized and transparent structure. In addition, the technology has the potential to contribute to reducing CO2 emissions and thus help combat climate change, and much more.

I only have 180 days to pass the proposal, so I need all the help I can get. If you are interested in seeing blockchain technology implemented in Denmark, I urge you to share this message as widely as possible. This can be done through social media, personal contacts, and other ways of spreading the message.

The reason I say 180 days: In Denmark, you first have to do the same 50,000 before it can move on within 180 days. Implementation will take place over a period of time until 2030. If the proposal moves forward.

I think it must be in all of our interests.

I know it's going to be hard but food your home I think I know we can do it. I have already gathered some strong investor here in Denmark and will only same several. My plan is we in parts the news, it will only put more focus here in Denmark too and there with press the news concepts to send it and in that way the proposal will achieve its goal.

Thank you for your help and support.

Sincerely,
Dennis Vicedal

There will also be links to the proposal and in addition, there will also be a link to a facebook share. In next week.
Pages: [1]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!