Bitcoin Forum
May 23, 2022, 06:38:33 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 23.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1]
1  Local / Yeni Başlayanlar & Yardım / PhpMyAdmin Lütfen bir Yardım Edin on: October 31, 2015, 02:35:02 PM
Merhabalar;

Global bir sitenin, Türkiye altdomain Editörüyüm.
Altdomain ile Global sitenin serverları ayrı.
Anlatacağım şeyi Altdomain'de yapabiliyorum fakat, Global sitenin phpmyadmininde hiçbirşekilde gerçekleştiremiyorum.

Global sitede PhpmyAdmin'e Root olarak giriş sağlıyorum. Wordpres db'sinde bir kullanıcı oluşturmak istiyorum.
Başka Kullanıcılar mevcut. Kullanıcıyı başarıyla oluşturuyorum, users_meta'dan gerekli izinleri de veriyorum.

Herşey yolunda, kaydediyorum ve hiçbir hata olmadan da kaydoluyor.

Fakat gel gelelim, İş giriş yapmaya geldiğinde Kullanıcı adını ve Parolayı kabul etmiyor. Şifremi unuttum kısmından, eklediğim kullanıcı adının mailini yazıyorum, Mail de yok diyor.

Diğer kullanıcılardan birinin şifresini, mailini değiştiriyorum hatasızca. Fakat giriş yapmaya yada Mail almaya geldiğinde yine kabul etmiyor.

Hiçbir hata mesajı ile karşılaşmadım. Root yetkileri tamamen verilmiş durumda, sonuçta root girişi...

Bir de, LocalHost 'Durum' sekmesine tıkladığımda;

Bu MySQL sunucusunun çalışma süresi: 4 gün, 4 saat, 3 dakika ve 20 saniye. Başlatıldığı zaman: 27 Eki 2015, 06:27:16.

Yazıyor, ama Sitenin kuruluş tarihi ta 2013. Gösterdiği tarih ise benim PhpMyAdmin sayfasına ilk giriş yaptığım tarih...

Sizce neyden kaynaklanabilir?
2  Local / Konu Dışı / MD5 Tarzı bir Şifreleme? on: October 29, 2015, 07:21:27 PM
Arkadaşlar şu şekilde bir algoritma ile karşı karşıyayım. PhpmyAdmin'de.

$P$B4zdUK9wBXUnFaN58NcluZvuE7igVf1

Md5 değildir diye düşünüyorum sizce bu nedir?
3  Local / Pazar Alanı / BitWasp Script Kurulumu, 0,1BTC Ödeme Yapacağım on: October 29, 2015, 01:34:10 PM
Arkadaşlar, Localhost üzerine BitWasp kurmaya çalışıyorum fakat;

İnstall Sayfasında Chmod ve Composer kurulum uyarısı alıyorum. Zira hepsini hallettim kayboldu uyarılar.
Ama şu Yenileme uyarısını ne yaptıysam geçemedim.

Bana bu scripti hakkıyla kuracak olan, yada bu safhayı geçmeme yardımcı olacak arkadaşa, 0,1 Bitcoin ödeme yapacağım...

İnstall.PHP içeriği; (F5 olayı 130. Satırda yer alıyor)

Code:
<?php
error_reporting
(E_ALL); //Setting this to E_ALL showed that that cause of not redirecting were few blank lines added in some php files.
// Determine filesystem path to the necessary files.
$basedir explode("/"dirname(__FILE__));
$installdir implode("/"array_splice($basedir0count($basedir)-1));
$database_config_file $installdir.'/application/config/database.php';
$bitcoin_config_file $installdir.'/application/config/bitcoin.php';
$config_config_file $installdir.'/application/config/config.php';
$storage_directory $installdir.'/application/storage/';
// Die if there appears to be contents in the config files.
if(strlen(@file_get_contents($config_config_file)) > 20 && strlen(@file_get_contents($bitcoin_config_file)) > 20 && strlen(@file_get_contents($database_config_file)) > 20 && $_SERVER['QUERY_STRING'] !== 'end')
die();
// Modules which must be installed.
$check['mcrypt_module' = ( ! function_exists('mcrypt_encrypt')) ? FALSE TRUE;
$check['gmp_module'] = ( ! function_exists('gmp_init')) ? FALSE TRUE;
$check['curl_module'] = ( ! function_exists('curl_init')) ? FALSE TRUE;
$check['openssl_module' = ( ! function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) ? FALSE TRUE;
$check['gd_module' = ( ! (extension_loaded('gd') && function_exists('gd_info'))) ? FALSE TRUE;
$check['gpg_module' = ( class_exists('gnupg') && function_exists('gnupg_init')) ? TRUE FALSE;
// Files which need to be writable
$check['storage_directory_writable' = ( ! is_writable($storage_directory)) ? FALSE TRUE;
$check['database_config_file_writable'] = ( ! is_writable($database_config_file)) ? FALSE TRUE;
$check['bitcoin_config_file_writable' = ( ! is_writable($bitcoin_config_file)) ? FALSE TRUE;
$check['config_config_file_writable' = ( ! is_writable($config_config_file)) ? FALSE TRUE;
$check['composer_directory_exists'] = TRUE;
if(!
is_dir($installdir.'/vendor'))
$check['composer_direxists'] = FALSE;

// Work out if the environment is ready for the installer.
$environment_check TRUE
foreach(
$check as $key => $outcome) {
$environment_check &= $outcome;
}
?>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Install | BitWasp</title>

<style type="text/css">
 body {
   font-size: 75%;
   font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;
   width: 500px;
   margin: 0 auto;
 }
 input, label {
   font-size: 18px;
   margin: 0;
   padding: 10px;
   border-radius:10px;
 }
 label {
   margin-top: 20px;
 }
 input.input_text {
   width: 270px;
 }
 input#submit {
   margin: 25px auto 0;
   font-size: 25px;
 }
 fieldset {
   padding: 15px;
   border-radius:10px;
 }
 legend {
   font-size: 18px;
   font-weight: bold;
 }
 .error {
   background: #ffd1d1;
   border: 1px solid #ff5858;
        padding: 4px;
 }
</style>
</head>
<body>

    <center><h1>Install</h1></center>
    <?php 
    
// Do sanity checks on the environment first. 
    
if($environment_check == FALSE) { ?>

    
<form>
<fieldset>
<?php  $commands = array();

foreach($check as $key => $outcome) { 
$errors = array();
if($outcome == FALSE) {
// Work out which error to display, and what command will fix it.
$a explode("_"$key);
$last $a[count($a)-1];
if($last == 'direxists') {
echo "<p class=\"error\">You must run composer!</p>";
$cmd "curl -s http://getcomposer.org/installer | php && php composer.phar install";
echo "$ ".$cmd;
$commands[] = $cmd;
}

if($last == 'writable') {
$type $a[count($a)-2];
$name implode(" "array_slice($a0count($a)-2));
echo "<p class=\"error\">You must make the $name $type writable!</p>";

$ref implode("_"array_slice($a0count($a)-1));
if($type == 'directory') {
$cmd 'chmod 777 '.$$ref;
echo '$ '.$cmd;
$commands[] = $cmd;
}
if($type == 'file') {
$cmd 'touch '.$$ref.' &#38;#38;&#38;#38; chmod 777 '.$$ref;
echo '$ '.$cmd;
$commands[] = $cmd;
}

}
?>
<br /><br />

Press F5 once you're done.<br /><br />
<?php if(count($commands) > 1) { ?>
Copy/paste this box into your terminal to run all of these at once:<br />
<textarea cols='80'><?php foreach($commands as $cmd) { echo $cmd."\n"; ?></textarea>
<?php ?>
</fieldset>
</form>
    
    <?php } else { 

// Environment passes sanity check.

// Complete installation?
if(isset($_GET['end'])) { ?>

Your installation is now complete, but there are a number of things to do before you go live. <br /><br />

<ul>
                <li><b>You must update your database now</b> by running `php <?php echo $installdir?>/index.php db` </li>
<li>You can bookmark this page until you are finished. When you are done delete the /install directory.</li><br />

<li>Edit your bitcoin.conf and crontab entry and remove the # symbols.</li><br />

<li>Configure tidy URLs?<br />
Create a .htaccess file, and ensure your server has AllowOverride set to All.</li><br />

<li>Set up categories for items<br />Admin Panel -> Items tab -> Edit button</li><br />

<li>Set up custom locations, if you want to tailor the system to your locality<br />Admin Panel -> Edit -> Custom Locations</li><br />

<li>Set up fee's to charge for orders.<br />Admin Panel -> Items -> Configure Fees</li><br />

<li>Enable two factor authentication?<br />Account -> Edit -> Configure Two Factor Authentication</li><br />

<li>Set up a PGP key for your admin user?<br />Account -> Edit -> Add a PGP Key</li><br />

<li>Force incoming messages to be PGP encrypted?<br />Account -> Edit -> Force PGP Messages</li><br />

<li>Set critical directories to read-only:<br />$ chmod 755 <?php echo $installdir?> -R && chmod 777 <?php echo $installdir?>/application/storage/ </li><br />

<li><a href='../'>Click here to see your new Bitwasp install!</a></li>
</ul>

<?php 
// Starting installation process?
} else if(!isset($_GET['start'])) { ?>

Check that your bitcoin.conf looks similar to the following. Note down whatever rpcuser, rpcpassword, rpcport you have. <br /><br />
Only remove the # symbols once you have finished the install procedure, and bitcoind is fully up-to-date.

<pre>rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=change_me
daemon=1
checkblocks=5
#blocknotify=/usr/bin/php <?php echo $installdir?>/index.php callback block %s
#alertnotify=/usr/bin/php <?php echo $installdir?>/index.php callback alert
txindex=1
rpcport=8332
rpcconnect=127.0.0.1</pre><br />

Run 'crontab -e' without the quotes, and add the following. Again, don't remove the #'s until you have finished the guide.<Br /><Br />
<pre>
#*/1 * * * * /usr/bin/php <?php echo $installdir?>/index.php callback autorun
#*/1 * * * * /usr/bin/php <?php echo $installdir?>/index.php callback process
</pre>

<a href='./index.php?start'>Click here to continue</a>

<?php } else { 
// User on install form.
// Only load the classes in case the user submitted the form
if($_POST && $_POST['install'] == 'Install') {
// Load the classes and create the new objects

require_once('includes/database_class.php');
require_once('includes/jsonrpcclient.php');
require_once('includes/core_class.php');
$database = new Database();
$core = new Core();
// Validate the post data
if($core->validate_post($_POST) == true)
{
$btc_conn_url = ((isset($_POST['ssl']) && $_POST['ssl'] == '1') ? 'https://' 'http://').$_POST['btc_username'].':'.$_POST['btc_password'].'@'.$_POST['btc_ip'].':'.$_POST['btc_port'].'/';
$bitcoin = new Jsonrpcclient(array('url' => $btc_conn_url));

$data $_POST;
$data['encryption_key'] = $core->random_key_string();

// First create the database, then create tables, then write config file
if ($bitcoin == NULL || $bitcoin->getinfo() == NULL) {
$message "Unable to make connection to the bitcoin daemon. Is it running? Are your settings correct?";
 
} else if($database->create_database($data) == false) {
$message $core->show_message('error',"The database could not be created, please verify your settings.");

} else if ($database->create_tables($data) == false) {
$message $core->show_message('error',"The database tables could not be created, please verify your settings.");

} else if ($core->write_database_config($data) == false) {
$message $core->show_message('error',"The database configuration file covuld not be written, please chmod application/config/database.php file to 777");

} else if ($database->add_config_entries($data) == false) {
$message $core->show_message('error','error db config');
} else if ($core->write_config_config($data) == false) {
$message $core->show_message('error',"Unable to write config.");

} else if ($core->write_bitcoin_config($data) == false) {
$message $core->show_message('error',"The bitcoin configuration file could not be written, please chmod application/config/bitcoin.php file to 777");
}
// If no errors, redirect to registration page
if(!isset($message)) {
$redir = ((isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] == "on") ? "https" "http");
$redir .= "://".$_SERVER['HTTP_HOST'];
$redir .= str_replace(basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']),"",$_SERVER['SCRIPT_NAME']);
$redir .= '?end';
    header'Location: ' $redir '' ) ;
}
}
else {
$message $core->show_message('error','Not all fields have been filled in correctly. ');
}
}
 if(isset($message)) {echo '<p class="error">' $message '</p>';} 
?>


 <form id="install_form" method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?start">
<fieldset>
          <legend>Database settings</legend><br />
          <label for="db_hostname">Hostname</label><br />
          <input type="text" id="hostname" value="localhost" class="input_text" name="db_hostname" /><br /><br />
          <label for="db_username">Username</label><br />
          <input type="text" id="username" class="input_text" name="db_username" /><br /><br />
          <label for="db_password">Password</label><br />
          <input type="password" id="password" class="input_text" name="db_password" /><br /><br />
          <label for="db_database">Database Name</label><br />
          <input type="text" id="database" class="input_text" name="db_database"  /><br />
        </fieldset>
        <br /><br />
        <fieldset>
          <legend>Bitcoin settings</legend><br />
          <label for="hostname">IP Address</label><br />
          <input type="text" id="hostname" value="127.0.0.1" class="input_text" name="btc_ip" /><br /><br />
          <label for="hostname">Port</label><br />
          <input type="text" id="hostname"  class="input_text" name="btc_port" /><br /><br />
          <label for="username">Username</label><br />
          <input type="text" id="username" class="input_text" name="btc_username"   /><br /><br />
          <label for="password">Password</label><br />
          <input type="password" id="password" class="input_text" name="btc_password"  /><br />
          <input type='checkbox' id='hostname' value='1' />Select if bitcoind is using SSL<br />
          
        </fieldset>
<fieldset>
          <legend>Bitwasp Configuration</legend><br />
          <label for="admin">Administrative Password:</label><br />
          This password is for the 'admin' account, the default account with administrative powers - make it a good one. This account is required.
          <input type="password" id="hostname" class="input_text" name="admin_password" /><br /><br />

          <label for="admin">BIP32 public key (M/0'/x) (see <a href="http://bip32.org">Bip32.org</a>):</label><br />
          This is used to create determinstic addresses without needed private keys on the server. This MPK will receive fee's from orders and registrations, and will also be used to create public keys for multi-signature order addresses.
          <input type="text" id="hostname" class="input_text" name="electrum_mpk"  /><br /><br />

<!--          <label for="">Proxy Settings: (optional)</label><br />
<select name='proxy_type'>
<option value='HTTP'>HTTP</option>
<option value='SOCKS5'>SOCKS5</option>
</select>
<input type="text" id="hostname" value="" class="input_text" name="proxy_host" placeholder='ip:port'/><br /><br />-->

 <label for='tidy_urls'>Tidy URL's?</label><br />
 If you would like to remove index.php from your URL's, select Yes. For this setting to work you must copy htaccess.sample to .htaccess, and make the following change:<br />
   <input type='radio' name='tidy_urls' value='1' checked> Yes
<input type='radio' name='tidy_urls' value='0' > No
<br /><br />

 <label for="encrypt_private_messages">Encrypt Private Messages?</label><br />
 This will ask your users to enter a password before viewing or sending a message, but if enabled they will encrypted with RSA.<br />
<input type='radio' name='encrypt_private_messages' value='1' checked> Yes
<input type='radio' name='encrypt_private_messages' value='0' > No
<br /><br />
 If you choose to enable this option, provide a password to protect your message keys:
   <input type='password' id='hostname' class='input_text' name='admin_pm_password'  /><br /><br />
 
 <label for="allow_guests">Allow Guests to Browse?</label><br />
 Turning this setting on will force users to register and login before they can see items.<br />
   <input type='radio' name='allow_guests' value='1' checked> Yes
<input type='radio' name='allow_guests' value='0' > No
<br /><br />

 <label for="allow_guests">Force Vendors to use PGP?</label><br />
 Turning this setting on will force vendors to upload a PGP public key, which will allow for client-side encryption of messages, for ultimate privacy.<br />
   <input type='radio' name='force_vendor_pgp' value='1' checked> Yes
<input type='radio' name='force_vendor_pgp' value='0' > No
<br /><br />
 
        </fieldset>

          <input type="submit" name='install' value="Install" id="submit" />
 </form>

 <?php } } ?>

</body>
</html>Şimdiden teşekkür ediyorum.
4  Local / Pazar Alanı / SSH ile Uzaktan Yardım on: October 03, 2015, 10:07:38 PM
Merhabalar, arkadaşlar Ubuntu üzerinden Localhost'a BitWasp kurmaya çalışıyorum kaç gündür.
Her ayarımı yaptım, apache, mysql, php5, curl, bitcoind, rpc vs.vs... herşey tamam.
Kuruluma geçiyorum gerekli dosya izinlerini veriyorum.
Son işlem olarak, composer kurarak dizindeki composer.json dosyasını çalıştırmaya çalıştığım anda;

Code:
 [Composer\Downloader\TransportException]                                    
  The "https://packagist.org/packages.json" file could not be downloaded: SSL  
   operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:                      
  error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify  
  failed                                                                      
  Failed to enable crypto                                                      
  failed to open stream: operation failed      

Bu hatayı alıyorum. Defalarca kez openssl kullanarak sertifika oluşturdum fakat işin içinden çıkamadım.

Eğer bu işi halledebilecek bir arkadaşımız var ise, ssh veya başka bir yolla bana yardım edebilir mi?

Ücret konusunda birebir konuşabiliriz...

Şimdiden Teşekkürler...
5  Local / Yeni Başlayanlar & Yardım / Bitcoind Başlangıç Sorunu on: September 27, 2015, 08:26:08 PM
Arkadaşlar herşeyiyele olayı kurdum. .COnf dosyam hazır. Fakat, linux üzerinde Terminal'den "bitcoind" komutunu verince de, masaüstü Bitcoin Çekirdeğine tıklayınca da 2 hata alıyorum;

-Bu bilgisayarda 0.0.0.0:18332 unsuruna bağlanılamadı. Bitcoin Çekirdeği muhtemelen hâlihazırda çalışmaktadır.
-Herhangi bir portun dinlenmesi başarısız oldu. Bunu istiyorsanız -listen=0 seçeneğini kullanınız.

Bu hatalarının ne anlama geldiğini veya çözümünü internette çok aramama rağmen bulamadım, eğer yardımcı olacak bir arkadaş varsa kendisine biraz tip'de verebilirim.

Şİmdiden Teşekkürler...
6  Local / Yeni Başlayanlar & Yardım / JSON-RPC, Bitcoind bağlantısı on: September 18, 2015, 09:14:39 PM
Abiler, kardeşler Bitcoin entegrasyonlu bir site düşünüyorum kullanacağım script Json-Rpc bağlantısı istiyor, yarım yamalak anladığım kadarıyla Bitcoind ile bir bağlantı kurmamız lazım.

Nasıl bir yol izlendiğini bilen varsa yardım edebilir mi?
7  Local / Konu Dışı / USB Ubuntu on: August 29, 2015, 03:36:31 PM
Merhabalar, USB üzerinden tak çıkar olarak Ubuntu işletim sistemi kullanmak istiyorum. Ubuntu kullanırken yüklediğim bir program vs.. USByi çıkarttıktan sonra silinir mi? Yoksa kullanacağım zaman tekrar takmak istediğimde işlemlerim ve yüklediğim programlar kayıtlı kalacak mıdır?
8  Local / Yeni Başlayanlar & Yardım / BitcoinCore'u Harici Disk Üzerinde Çalıştırmak on: August 28, 2015, 10:49:26 AM
Arkadaşlar, Bitcoin Çekirdeğini taşınabilir HardDisk üzerine kursam sorunsuz bir şekilde çalışır mı sizce?
9  Local / Yeni Başlayanlar & Yardım / bitcoind Nasıl Çalıştırılır? on: August 26, 2015, 06:53:21 PM
Merhaba arkadaşlar, bi scriptin üzerinde kendimi geliştirmeye uğraşıyorum da;

"bitcoind" diye birşey var, bunu bi takım kodlarla windows üzerinde çalıştırıyoruz galiba ama nedir, nasıl olur hiçbir şey anlayamadım.
Yapmam gereken bitcoid aracılığı ile "bitcoin.conf" da RPC Kullanıcı ve Şifresi oluşturak.

Misal;
http://edoceo.com/howto/bitcoind

Anlayan, bilen yardım edebilecek varsa çok sevinirim.
10  Local / Yeni Başlayanlar & Yardım / Bitcoin Debit Card ile Yüklü Para Çıkışı on: July 31, 2015, 04:45:39 PM
Arkadaşlar, Bitcoin Debit Card bildiğim kadarı ile Bitcoinlerin ATM veya Pos cihazlarından harcanmasını, yatırılıp, çekilmesini vs. sağlayan bir kart.
Merak ettiğim şey şu ki;

Herhangi Türk Banklarındaki hesabımıza büyük mebla para yatırıldığı zaman Maliye'ye takılıyor. Debit Card'da böyle bir sorunumuz olur mu? Yani Türkiyede Maliyeye takılacak yüksek meblaları, Maliye'ye yansımadan çekebilir miyiz?
11  Local / Pazar Alanı / 0,47 BTC Alınacaktır! on: April 27, 2015, 01:00:00 AM
0,47 btcye ihtiyacım var arkadaşlar. İş, ziraat, garanti cep'e gönderirim. Pm atarsanız sevinirim Smiley
12  Local / Pazar Alanı / Fiziksel Bitcoin Satılık on: April 23, 2015, 02:23:07 PM
Merhaba arkadaşlar, elimde 4 tane fiziksel Bitcoin var.
 Finlandiya'daya giden bir arkadaşıma aldırmıştım. Satın almak isteyen olursa PM'den ulaşsın...

Not: Sadece Madenidir, Bozdurup karşılığında BTC alamazsınız. Ben ofisime, evime vs koymak için almıştım.

Tane Fiyatı; 0,09 Bitcoin'dir. Pazarlık sünnettendir. Smiley

Bitcoin Adresim;

15mW8ibbyNxvyLzjV2oCymk3C5SDUZSgdDPages: [1]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!