Bitcoin Forum
December 09, 2019, 11:02:38 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: « 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »
2101  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: Snapshot Campaign on: August 11, 2017, 12:50:44 PM
Seems like there's plenty of movement from the contract address.
https://etherscan.io/address/0x43784FbDcc6FB1f4B5f9196Ff5Fb543476780F23
Literally draining everything.
What the heck.
I do hope you guys would be hit with a meteor and flatten and burn all of you for doing this.
Freakin scammers!  Angry
2102  Alternate cryptocurrencies / Tokens (Altcoins) / Re: investFeed [$IFT] ICO Official Thread-Cryptocurrency Incentivized Social Network on: August 11, 2017, 12:41:46 PM
It's already listed on Cryptopia? https://www.cryptopia.co.nz/Exchange/?market=IFT_BTC
Was that the real IFT? 'Cause if it is, well, the price is currently going down.
Looks like someone is dumping a whole lot of their IFT's.  Grin
Hopefully it'll be listed on major exchanges too.  Wink
2103  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / Re: [LOCAL ANN][Pre-ICO] Relest - Unang Real Estate Rental Auction Platform on: August 11, 2017, 12:19:42 PM
Salamat!
Sa nakikita natin, ang mga investors ay takot mag invest sa panahon na ito, kahit pa malaki ang interes sa proyekto na kung saan ay maaring makita sa mga statistics mula sa site.
Sa hinaharap, ilulunsad namin ang aming token sa Bittrex Exchange!. Manatiling konektado! Smiley

Sino ang maaring mag-rekomenda ng isang pinagkakatiwalaang miyembro na maaring mag-review ng aming code ng smart-contract?
Ang Code ay nandirito - https://etherscan.io/address/0x01b6f09B54d246670627A009a7Dc85BD54354eed#code
2104  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] Bowhead Health Bounty Campaign on: August 11, 2017, 11:34:18 AM
Bowhead Health Social Media Bounty Week 6 Report

Bitcointalk Username: julerz12
Facebook Name: Jule Castillo
Facebook Link: https://web.facebook.com/JuleCastillo12
Number of friends/followers: 319

Week 6
Shares:
(Day 1) 8/5/17
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1506642166025652
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1506640862692449
(Day 2) 8/6/17
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1507673082589227
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1507672985922570
(Day 3) 8/7/17
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1508414309181771
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1508443925845476
(Day 4) 8/8/17
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1510316765658192
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1510317165658152
(Day 5) 8/9/17
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1510316565658212
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1510316678991534
(Day 6) 8/10/17
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1512367685453100
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1512367542119781
(Day 7) 8/11/17
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1512366845453184
https://web.facebook.com/JuleCastillo12/posts/1512366315453237


Bitcointalk Username: julerz12
Twitter Username: @Julerz5853
Twitter Link: https://www.twitter.com/Julerz5853
Followers: 522

Week 6
Retweets:
(Day 1) 8/5/17
https://twitter.com/bowheadhealth/status/893762039038042112
https://twitter.com/bowheadhealth/status/893593385101135872
(Day 2) 8/6/17
https://twitter.com/bowheadhealth/status/893531242842423297
https://twitter.com/bowheadhealth/status/893401538604957696
(Day 3) 8/7/17
https://twitter.com/bowheadhealth/status/894284788974190593
https://twitter.com/bowheadhealth/status/894320466357354497
(Day 4) 8/8/17
https://twitter.com/bowheadhealth/status/894598582824820737
https://twitter.com/bowheadhealth/status/894467334638907393
(Day 5) 8/9/17
https://twitter.com/bowheadhealth/status/894889272163135492
https://twitter.com/bowheadhealth/status/894763690502668288
(Day 6) 8/10/17
https://twitter.com/bowheadhealth/status/895257867095289856
https://twitter.com/bowheadhealth/status/895249831731613697
(Day 7) 8/11/17
https://twitter.com/bowheadhealth/status/895726500481191940
https://twitter.com/bowheadhealth/status/895712574414610432
2105  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [BOUNTY][ICO]⚜500,000 LOK tokens allocated!! LOOKREV ANNOUNCE CROWDSALE⚜ on: August 11, 2017, 07:40:33 AM
Isinalin sa wikang Filipino mula sa orihinal na thread na mababasa dito

LookRev.com Whitepaper Facebook Twitter Slack

ANG LOOKREV AY INANUNSYO ANG CROWDSALE BOUNTY PROGRAM PARA SA UNANG BLOCKCHAIN BASED P2P MARKETPLACE PARA SA MGA CREATIVE PRODUCTS

Ang Bounty Program ang Magsisimula: Ngayon
Ang Bounty Program ay Magtatapos sa: ika 30 ng Septyembre 2017, 10AM PDT (5PM UTC) o hanggang matapos ang ICO

Panahon ng ICO Presale: Ngayon hanggang ika 30 ng Agosto 2017
Pagbubukas ng ICO: ika 30 ng Agosto 2017, 10AM PDT (5PM UTC)
Pagsasara ng ICO: ika 30 ng Septyembre 2017 10AM PDT (5PM UTC) o mas maaga pa

LookRev: Ang unang blockchain-based marketplace para sa mga creative na mga produkto inanunsyo ang pagbubukas ng crowdsale ICO nito sa ika 30 ng Agosto 2017

Bisitahin ang aming crowdsale website LookRev.com
LookRev Whitepaper

LookRev Bounty Program

Ang kabuohang 500,000 LOK tokens ay inilaan para sa buong bounty progam na kung saan ay hahatiin sa mga sumusunod:

15% Pagsasalin-wika at Moderation
15% Blog at Media
15% Twitter Campaign
10% Facebook Campaign
10% Reddit Campaign
10% Telegram Campaign
25% Signature Campaign

- isang Direktang reward program bukod pa sa bounty program. Ang mga direktang rewards ay inilaan base sa mga qualified token purchasers na ini-refer mo.

Ang bounty rewards ay ilalaan base sa mga click throughs sa website at web contents ng LookRev na magmumula sa iyong mga posts o campaign. Lahat ng content ay hahatulan base sa mga kalidad, traffic, views at mga influence.

1. Idagdag ang iyong twitter handle sa lahat ng LookRev content links sa inyong mga posts, sa ganitong paraan, ang LookRev ay bibilangin at mai-credit ang mga click throughs sa iyo.

Halimbawa ng pag-dagdag ng iyong twitter handle:
https://lookrev.com/?ref=yourtwitterhandle
https://lookrev.com/whitepaper/?ref=yourtwitterhandle

2. Mag-Sign up sa Slack page ng LookRev: https://lookrev.slack.com/

LookRev Bonus Reward Program

Budget: Direktang naka-base sa nabiling LOK Token. Bukod pa sa bounty pool.

Sa bawat bumili ng LOK token na nag-pre-purchase ng higit sa 50,000 tokens bago paman nagsimula ang token sale, ikaw ay makakatanggap ng 1,000 LOK tokens bilang iyong reward.

Sa bawat bumili ng LOK token na nag-pre-purchase ng higit sa 50,000 tokens pagkatapos nagsimula ang token sale, ikaw ay makakatanggap ng 500 LOK tokens bilang iyong reward.

Ang bumili ng token na bumili ng higit sa 50,000 tokens ay maaring makatanggap ng 500 LOK bonus tokens kapag sila ay nag-register sa LookRev Bonus Rewards page, at ipasok ang iyong twitter handle bilang referral person.
https://lookrev.com/getbonus/

Lahat ng rewards at mga bonus tokens ay ipamamahagi pagtapos ma kumpleto ng token sale. Ang bumili ng LOK token ay kinakailangan na mag-fill up ng get bonus token form at referral information bago makumpleto ang token sale.

Ang user ay kinakailangan na ilagay ang kanyang transaction id ng kanilang pagbili (Mined at verified sa etherscan.io), ang kanilang wallet address at ang link ng iyong published post o iyong twitter handle bilang referral upang makuha ang iyong reward.


Pagsasalin-wika at Modetation Progam

Budget: 15% ng kabuohang bounty pool.

Ang kabayaran ay ang mga sumusunod:

Pagsasalin-wika ng Whitepaper: 300 stakes
Pagsasalin-wika ng ANN Thread at Bounty Thread: 150 stakes
Moderation: 5 stakes sa bawat post (OP lamang)

Upang maipa-reserba ang iyong wika, marapatin na mag-post ng iyong interest kasama ang ilang mga dating nagawang mong pagsasalin-wika.

Mga naka-reserbang pagsasalin-wika:
Filipino ni julerz12 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=950662) ANN+Bounty Thread at Whitepaper
Hindi ni ankit10 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=816537) ANN+Bounty Thread at Whitepaper
Turkish ni polat90 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1013149) ANN+Bounty Thread at Whitepaper
Indonesian ni kaneki007 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=997165) ANN+Bounty Thread at Whitepaper
Bulgarian ni masterzino (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=406304) ANN+Bounty Thread at Whitepaper
German and Czech ni Smolko (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=874793) ANN+Bounty Thread at Whitepaper
Chinese ni rmyg5907 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=964528) ANN+Bounty Thread at Whitepaper
Vietnamese ni Watanabe1505 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2072444.0) ANN+Bounty Thread at Whitepaper
Portuguese ni ismart1 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1083073) ANN+Bounty Thread at Whitepaper


Pagtapos matapos ang iyong pagsasalin-wika, i-fill up ang form na ito kasama ng iyong isinalin at iba pang mga detalye
https://lookrev.com/bp/translation/

Mga Basehan at Alituntunin:

1: Ang pagsasalin-wika ay dapat orihinal, ang paggamit ng kahit anong kagamitan tulad ng Google ay hindi pinahihintulutan. Kung ito ay aming nalaman, ang tagapagsalin-wika at iba-blacklist.
2: Ang tagapagsalin-wika ng ANN thread ay ang magiging reponsable pati narin sa pag-moderate. Ang tagapagsalin-wika ay dapat panatilihing aktibo ang thread sa pamamagitan ng pagsalin-wika ng mga opisyal na mga anunsyo, balita, at mga posts.
3: Hindi namin kinakailangan ang isang Single Post Dead Thread. Kung hindi mo magawang panatilihing aktibo ang thread at up to date, ang iyong reward ay maaring mabawasan hanggang sa 50% ng aktwal na bayad o maaring ikaw ay madi-disqualify.
4: Ang pagpapataas ng iyong moderation post count sa pamamagitan ng mga spam posts, pag-post ng mga hindi makatotohanang posts o pagbayad sa ibang mga miyembro upang magtanong sa iyong thread ay hindi pinahihintulutan.
5: Ang mga Newbies o mga users na wala dating karanasan sa pagsasalin-wika ay hindi tatanggapin. Marapatin na magtanong muna bago magsimula ng pagsasalin-wika at i-post ang iyong mga dating nagawang pagsasalin-wika.
6: Ang mga Managers at owners ay mayroong karapatan na magdagdag ng mga basehan o gawin ang kahit na anong resonableng pagbabago.


Blog at Media Program

Budget: 15% ng kabuohang bounty pool

Paglalarawan:
Sumulat ng may kalidad na blog post, i-review ang LookRev project, o gumawa ng may kalidad ng video presentation at kumit ng LookRev tokens bilang parte ng aming Blog at Media Program.
Lahat ng mga blogs at media content ay hahatiin sa 3 magkakaibang kategorya, at gagantimpalaan sa mga sumusunod na mga pamamaraan:

Maganda: 100 Stakes
Katamtaman: 70 Stakes
Normal: 40 Stakes

Lahat ng mga content ay hahatulan base sa kalidad, traffic, views at mga influence.

Ipasa ang iyong contents gamit ang form na nasa baba:
https://lookrev.com/bp/content/

Mga Alituntunin at mga Kondisyon:

1: Mababang kalidad ng mga artikulo at mga videos ay hindi tatanggapin
2: Ang mga Artikulo at mga videos ay dapat tunay. Ang pag-kopya ng mga graphics, text at iba pang mga content ay hindi pinahihintulutan. (Maari mong gamitin ang mga Opisyal na LookRev Media Package, mga imahe, mga logo, at mga graphics na naka-post sa aming website, ANN Thread, Facebook at Twitter)
3: Ang mga Artikulo ay dapat mas mahaba pa sa 500 characters, kapag mas mababa pa sa 500 characters ay hindi tatanggapin.
4: Ang mga video ay dapat hindi bababa sa 1:00 minuto ang haba, kapag mas mababa pa rito ay hindi tatanggapin.
5: Ang mga artikulo ay dapat mayroong link sa aming Opisyal na website https://lookrev.com/ at link sa aming whitepaper: https://lookrev.com/whitepaper/
I-sama ang iyong reference id sa bandang huli ng link
Halimbawa:
https://lookrev.com/?ref=yourtwitterhandle
https://lookrev.com/whitepaper/?ref=yourtwitterhandle

Ang aming rewards ay ibabase sa mga click through na matatanggap namin mula sa iyong reference id.

6: Maari kang gumamit o gawan ng reference ang LookRev media content sa link na ito:
https://lookrev.com/mediapack/
7: Medium, Steemit, Newbium at ibang general/libreng mga blogging platforms ay pinahihintulutan lamang na mag-post ng isang beses sa bawat user.
8: 3 blog posts/artikulo ang tatatanggapin mula sa mga .com .net .org at iba pang mga premium websites at mga blogs.
9: Upang maging magkaroon ng pruweba na pagmamay-ari mo ang blog o media, kinakailangan mo na:
   a. Gamitin ang iyong reference id sa mga links sa LookRev website at whitepaper
   b. Idagdag ang iyong twitter profile link sa iyong blog posts footer, at para sa mga video creators, ang iyong twitter profile ay dapat maidagdag sa video description.
10: Ang mga Managers at owners ay mayroong karapatan na magdagdag ng mga basehan o gawin ang kahit na anong resonableng pagbabago.


Twitter Bounty Campaign

15% ng bounty pool ay ilalaan para sa Twitter bounty program. Kung saan 50% nito ay babayaran sa pamamagitan ng TheViralExchange at 50% ay babayaran para sa Bitcointalk Twitter Bounty.

Pumunta sa: http://theviralexchange.com/ upang makilahok sa LookRev bounty ng TVE.

5 Stakes sa bawat Linggo

Upang malikahok sa bounty na ito:

1: I-Follow ang opisyal na Twitter account: https://twitter.com/LookRev
2: I-fill up ang form ng inyong mga detalye: https://lookrev.com/bp/twitter/

Mga Basehan at mga Kondisyon:

1: Ang iyong twitter account ay mayroon dapat hindi bababa sa 200 Followers.
2: Kinakailangan mo na i-follow ang @LookRev sa Twitter
3: Gamitin ang hastag #LookRev sa iyong mga Tweets
4: Gumawa ng hindi bababa sa 5 retweets/tweets sa bawat linggo, at hindi hihigit sa 15 tweets/retweets sa bawat linggo.
5: Ang iyong Twitter account ay dapat orihinal. Ang mga peke, patay at mga bot accounts ay hindi tatanggapin.
6: Ikaw ay dapat aktibo at regular na Twitter user, at dapat ay nag-reretweet ng mga opisyal na tweets at updates ng LookRev.
7: Ang mga basehan at mga kondisyon ay maaring mabago o madagdagan pa kung kinakailangan.


Facebook Bounty Campaign


10% ng bounty pool ay ilalaan para sa Facebook bounty program. Kung saan 50% nito ay babayaran sa pamamagitan ng TheViralExchange at 50% ay babayaran para sa Bitcointalk Facebook Bounty.

Pumunta sa: http://theviralexchange.com/ upang makilahok sa LookRev bounty ng TVE.

5 Stakes sa bawat Linggo

Upang malikahok sa bounty na ito:

1: I-Follow ang opisyal na Twitter account: https://facebook.com/LookRev
2: I-fill up ang form ng inyong mga detalye: https://lookrev.com/bp/facebook/

Mga Alituntunin at mga Kondisyon:

1: Ang iyong Facebook account ay mayroon dapat hindi bababa sa 100 Friends.
2: Ang iyong Facebook account ay dapat orihinal. Ang mga peke, patay at mga bot accounts ay hindi tatanggapin.
3: Ikaw ay dapat aktibo at regular na Facebook user, at dapat ay nagla-like at nagsi-share ng mga opisyal na mga posts at updates ng LookRev.
4: Ang iyong account ay dapat bukas bilang isang Public Profile.
5: Ang mga alituntunin at mga kondisyon ay maaring mabago o madagdagan pa kung kinakailangan.

Reddit Bounty Campaign

10% ng bounty pool ay ilalaan para sa Reddit bounty program.

Ang kabayaran ay ibabase sa stakes. Mga posts na patungkol sa LookRev o nagfi-feature ng LookRev

Upang makilahok sa Bounty:

10 upvotes: 5 stakes
20 upvotes: 10 stakes 50 upvotes: 20 stakes 100 upvotes: 50 stakes 300 upvotes: 100 stakes
Ang mga komento patungkol sa LookRev ay kina-kalkula sa rate na 1:5 kumpara sa mga posts, ibig sabihin, halimbawa, ang isang comment ng 20 upvotes ay magbibigay sa iyo ng 2 stakes.

Upang Makilahok:
1: Ang iyong account ay dapat hindi bababa sa 20 araw na ang tanda at mayroong 10 posts  o comment karma.
2: I-fill up ang form na ito ng iyong mga detalye: https://lookrev.com/bp/reddit/

Mga Basehan at mga Alituntunin:
1. Upang mabilang ang isang post, ito ay kinakailangang mai-post sa mga sumusunod na mga subredits, o cryptocurrency related na mga subreddits:  r/bitcoin, r/ethereum, r/ethtrader, r/icocrypto
2. Posts at Comments na mayroong negative Karma ay hindi tatanggapin. Kahit anong uri ng spam ay hindi rin mabibigyan ng gantimpala.
3. Ang mga bonus stakes ay ipamamahagi kapag ang mga comments o mga posts ay mayroon ng hindi bababa sa 5 upvotes
4. Ang mga external posts ay naka-link sa https://lookrev.com/


Telegram Bounty Campaign


10% ng bounty pool ay ilalaan para sa Telegram bounty program.

Upang makalahok sa bounty na ito:

1. Una ay sumali sa Telegram: Telegram
2. At pagkatapos ay ipasa ang iyong mga detalye gamit ang form na ito: https://lookrev.com/bp/telegram

Mga Alituntunin at mga Kondisyon:

1: Ikaw ay dapat mag-register ng totoong account, at tanging iisang reward bawat telegram user at bitcointalk user lamang.
2: Maging aktibo kahit isang beses sa bawat linggo at i-reference ang isa sa mga media links sa LookRev media pack.
3: I-fill up ang form na nasa itaas ng iyong telegram username at bitcointalk username, ang mga submissions ay manually verified.
4: Ang mga alituntunin at mga kondisyon ay maaring mabago o madagdagan pa kung kinakailangan.

Personal Text / Slogan: The Decentralized P2P Marketplace for Creative Products
o pumili ng isa mula sa sumusunod na link: https://lookrev.com/mediapack/slogan/

Ang rewards at ang bonus tokens ay ipamamahagi pagkatapos na ma-finalize ang token sale. Kinakailangan mo na i-fill up ang naturang form at panatilihing suot ang signature ng hindi bababa sa isang pang linggo pagkatapos ng ICO para makumpleto ang pagbibilang at pamamahagi ng rewards.

Signature at Avatar Campaign

Budget: 25% ng kabuohang Bounty Pool ay ilalaan para sa Signature Campaign Program.

Makilahok sa aming Signature Campaign upang makatulong sa pagpapalaganap ng balita patungkol sa LookRev dito sa Bitcointalk. Bilang gantimpala sa iyong kontribusyon, ikaw ay makakatanggap ng mga Tokens. Tanging mga miyembro na ang mga rank ay Full members pataas lamang ang tatanggapin.

Naghahanap kami ng nasa 30 users. Marapat na basahin ang aming updates na mga basehan.

User Levels at mga Kabayaran:

Full Members - 30 LOK/Week
Senior Members - 50 LOK/Week
Hero at Legendary Members - 80 LOK/Week

Mga requirements:

Kinakailangan mo na gumawa ng hindi bababa sa 30 constructive posts bawat linggo
Dapat ay wala kang negative feedback sa iyong profile
Dapat ikaw ay hindi bababa sa Full Member
Ang iyong post ay dapat nasa salitang Ingles, ibang mga wika ay hindi bibilangin
Ang mga posts sa kahit anong campaign thread, promotion o giveaways ay hindi mabibilang
Kinakailangan mo na suotin ang aming avatar: https://lookrev.com/mediapack/avatar/lookrev-avatar.jpg
Kinakailangan mo na idagadag ang sumusunod na slogan: The Decentralized P2P Marketplace for Creative Products

Ang hindi pagsunod sa mga basehan na ito ay maaring mag-disqualify sa iyo mula sa pagtanggap ng kahit anong kabayaran:

Pagpapalit ng aming signature
Pagtanggap ng negative feedback
Pagtanggap ng ban sa chat sa aming website mula sa hindi pagsunod sa mga basehan
Hindi paggawa ng mga kinakailangang bilang mga posts
Hindi paggawa ng mga constructive posts, o mga posts na mababa pa sa 20 salita
Pagkakaroon ng higit pa sa isang account sa campaign na ito
Kung makita namin na ikaw ay nagpost lamang sa mga huling araw bago ang payday, hindi ka babayaran
Ang campaign manager ay mayroong karapatang i-refuse ang kabayran sa kanyang discretion.

Papaano Makilahok?

Mag-reply gamit ang impormasyon na ito:
Code:
Username:
Rank:
Current number of posts:
Ethereum Address:
Start Date When You Join the Signature Campaign:

Ang rewards at ang bonus tokens ay ipamamahagi pagkatapos na ma-finalize ang token sale. Kinakailangan mo na i-fill up ang naturang form at panatilihing suot ang signature ng hindi bababa sa isang pang linggo pagkatapos ng ICO para makumpleto ang pagbibilang at pamamahagi ng rewards.

Mga Signatures:
Full Members Code:
 
⚜⚜⚜ LookRev [ICO - LOK - Token Sale] ⚜⚜⚜

Code:
[center][url=https://lookrev.com/][b][color=#16A7EB]⚜⚜⚜[color=#ffd11a]▬[color=#ffd633]▬[color=#ffdb4d]▬[color=#ffe066]▬[color=#ffe680]▬[color=#ffeb99]▬[color=#fff0b3]▬[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color] [font=Arial Black][i][color=#A4B30A]LookRev[/color][/i][/font] [[color=#0D1C24]ICO - LOK - Token Sale[/color]] [color=#fff0b3]▬[color=#ffeb99]▬[color=#ffe680]▬[color=#ffe066]▬[color=#ffdb4d]▬[color=#ffd633]▬[color=#ffd11a]▬[color=#16A7EB]⚜⚜⚜[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]

Senior Members Code:  
⚜⚜⚜⚜⚜⚜ LookRev [ICO - LOK - Token Sale] ⚜⚜⚜⚜⚜⚜

Code:
[center][url=https://lookrev.com/][b][color=#16A7EB]⚜⚜⚜[color=#ffd11a]⚜⚜⚜[color=#ffd633]▬[color=#ffdb4d]▬[color=#ffe066]▬[color=#ffe680]▬[color=#ffeb99]▬[color=#fff0b3]▬[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color] [font=Arial Black][i][color=#A4B30A]LookRev[/color][/i][/font] [[color=#0D1C24]ICO - LOK - Token Sale[/color]] [color=#fff0b3]▬[color=#ffeb99]▬[color=#ffe680]▬[color=#ffe066]▬[color=#ffdb4d]▬[color=#ffd633]▬[color=#ffd11a]⚜⚜⚜[color=#16A7EB]⚜⚜⚜[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]

Hero & Legendary Members Code:  
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ LookRev [ICO - LOK - Token Sale] ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

Code:
[center][url=https://lookrev.com/][b][color=#16A7EB]⚜⚜⚜[color=#ffd11a]⚜⚜⚜[color=#ffd633]⚜⚜⚜[color=#ffdb4d]▬[color=#ffe066]▬[color=#ffe680]▬[color=#ffeb99]▬[color=#fff0b3]▬[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color] [font=Arial Black][i][color=#A4B30A]LookRev[/color][/i][/font] [[color=#0D1C24]ICO - LOK - Token Sale[/color]] [color=#fff0b3]▬[color=#ffeb99]▬[color=#ffe680]▬[color=#ffe066]▬[color=#ffdb4d]▬[color=#ffd633]⚜⚜⚜[color=#ffd11a]⚜⚜⚜[color=#16A7EB]⚜⚜⚜[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]

Maari ninyo kaming mai-contact sa mga sumusunod:
 
Slack: http://lookrev.slack.com
Twitter: https://twitter.com/LookRev
Facebook: https://facebook.com/LookRev
Email: contact@lookrev.com
2106  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [Bounty] InvestFeed #1 Cryptocurrency Incentivized Social Network - Bounty on: August 11, 2017, 03:42:09 AM
Please note we are counting only stakes and we don't have  any count on Bounty pool. I will wait for Jamal to do this when he comes online.

Thanks for hearing me out Smiley

Hi sir, I don't know if I'm getting this right.
Based on what I've read on the announcement thread.. the Total amount raised on the ICO was 15,038 ETH.
Which would mean. only 1.5% of that is allocated to the bounty program?
0.5% goes to the Community Managers and Local Promoters,
while the remaining 1% if for all bounty campaign (social media, translation, etc), around 150.38 ETH?
And if 1 ETH = 10,000 IFT. then. 1,503,800 is allocated to the bounty pool. right?  Grin

The Custom Token Address is “0x7654915A1b82D6D2D0AFc37c52Af556eA8983c7E”
The Token Symbol is “IFT”
The Decimals value is “18”


2107  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] [PRE-ICO][GIO] GRAVIO Ecosystem - Everything is connected on: August 11, 2017, 03:00:54 AM
I thought it would be a ETH token and i was a bit confused while joining to the bounty campaigns. But later on I read the page carefully and i have read that it is a different coin. Do you have any beta version of the wallet ? And correct me if I am wrong, during ICO, you will ask for wallet address and we have to send our wallet address to the manager of the bounty distribution program, right ?

The team is still building the wallet binaries, they'll be announced later this week.
And yes, everyone who participates on this bounty campaign will have to send in their wallets to the Gravio team in order to receive their bounties.
Again, just a reminder. THIS IS NOT AN ETHEREUM BASED PROJECT


Hello Dev

Your Project Look Promising how can i benefit as a newbie?


Yes you can. Considering that your social media accounts are 1 month old and above.

Joined Facebook campaign, good luck.

Just a comment on the registration Form, it is really confusing the Registration Date, it is Facebook or Form registration? If it is the latter then it is possible to include this info automatically in the form.


I have no control over the forms or the spreadsheets, but I'll forward your concerns to the Gravio Team.
Thanks
2108  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / Re: [ANN][ICO][LOK] ⚜LookRev - Decentralized P2P marketplace VR+Blockchain+Business⚜ on: August 11, 2017, 02:06:12 AM
wow maganda din to malagay nga sa watch list my campaign po ba sila sir sa social media bounty campaign?

gud luck for this project and to all participants


Yes sir, maganda ngang proyekto to. Virtual reality na marketplace.. Makikita mismo ng mga buyers kung ano yung binibenta.
And yes, mayroon silang Social Media Bounty Program na makikita po dito: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2072444.0
2109  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY]: 🔵 UTRUST 🔵 Token : The future of online payments is here. on: August 11, 2017, 01:08:22 AM
[Announcement]

We will be having special promotion Bounty soon. Total Bounty for this campaign is 24 Million tokens which is being taken out from Specific Bounty.

It will be like a surprise campaign and participants will be rewarded very high according to stakes*.

We will start this in 1-2 days so stay tuned. Cheesy

*Depends on stakes. Bounty pool maintained is high taking tenure in consideration

Wow.. I'm a bit curious as to what bounty would that be Smiley
Also, filled the form for translation bounty (Filipino); quite a row of participants.  Grin Seems like many caught the attention of this project.
2110  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [AFFILIATE][ICO] ADSHARES - decentralized market for ADS (get 2% of sold tokens) on: August 11, 2017, 12:49:16 AM
Is there a way for us to track our progress? Kinda like an overview as to how much ETH we could get at the end of the campaign.
I will add such page tomorrow. Thanks for a good idea.

Is the said page already implemented sir? where can we see it? It'll be a great way to encourage bounty hunters to do more advertising about AdShares.  Grin
2111  Alternate cryptocurrencies / Announcements (Altcoins) / Re: [ANN][PRE-ICO][GIO] GRAVIO Ecosystem - Everything is connected. on: August 10, 2017, 09:21:04 AM
The project sure seems heading toward a bright future.  Smiley
I'm just a bit curious as to why would the team only release the wallets, pools, and even the source code only when the ICO starts?
Are you guys still building those? or this is just a way to put investors thrilled and curious for more info about Gravio?
2112  Alternate cryptocurrencies / Announcements (Altcoins) / Re: [ANN] HUNT.BET – e-Sports BlockChain Betting Platform on: August 10, 2017, 08:34:08 AM
Quite an impressive project, I'm pretty sure that most e-sports gamblers would flock over this project.
Also if you're looking for a bounty campaign manager, I would suggest sir irfan_pak10; He handles these sort of campaigns efficiently.  Wink
And if ever you'll be needing a Filipino Translator, do consider me  Grin
2113  Alternate cryptocurrencies / Announcements (Altcoins) / Re: [ANN][ICO] Minexcoin - A new era of payments (ICO closed!) on: August 10, 2017, 08:01:38 AM
Dev whats the delay since August 3rd? still havent recieved Bounty coins, order is still Open.... order number #287
just want to know  if its all good? and when the coins will get transfered?
Order #221 open for more than a week.... still nothing!
We've waited too long to get our rewards...
My Order #142 is still open, I hope it'll be processed soon.
Also Waiting for exchange...
Hello!

Participants Bounty who don't have issue with the balance - will receive coins during the day.
Those participants who have disputed situations - withdrawal in their case may be delayed.
Please, waiting.


Hello devs. First of all congrats on bringing up the Minexbank.
I already registered to it, looks quite impressive. (maybe just make the site secure)
Unfortunately, my bounty order #313 is still not processed.
I would like to know as to what disputed situations are you talking about which 'causes the delay of bounty distribution?
Is there something we should do to rectify this situation? Thanks
2114  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] [PRE-ICO][GIO] GRAVIO Ecosystem - Everything is connected on: August 10, 2017, 02:05:15 AM
dev how to join ICO?i want invest where i can find  your website

ICO site is right here: http://gravio.net/ico
2115  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY][BOPT] Blockoptions - The First Decentralized Binary Options Platform on: August 10, 2017, 01:45:26 AM
The sheets for Signature, Twitter and Facebook campaigns have been updated for week 1.

Hi sir, kindly update the spreadsheet for Translation Bounty.
Filipino ANN for Blockoptions: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2048391  (Submitted this almost a week ago)
Whitepaper will be up soon too. (Currently translating it)

-Thanks.
2116  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] [PRE-ICO][GIO] GRAVIO Ecosystem - Everything is connected on: August 09, 2017, 03:37:13 PM
Note that I am not the campaign manager, but to answer your questions.
This project is NOT an Ethereum based project.
Kindly read the technical details of the project on their announcement thread.  Undecided
Wallets will be released on the ICO date.


dev,where is the link of whitepaper?
Whitepaper will be released next week

All right. It is on BTC and LTC. But I am wondering why wallets will be released only on the ICO date. This is my first time to encounter this. Anyway, only if you can answer that.

Thanks, by the way!  Cheesy

Not sure, maybe they are still building it? or they have particular reasons for it.
Nevertheless, these sort of discussion should be directed to the Main ANN Smiley

-Thanks
2117  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [AFFILIATE][ICO] ADSHARES - decentralized market for ADS (get 2% of sold tokens) on: August 09, 2017, 03:32:43 PM
the campaign is like referral program? if there is nobody bought the coin from my link, i dont get anything?

Add bounty program?

Thanks Sir!

This is a refferal/bounty program.

Any bounty social media?

Yes. Post your link on your social media and you can receive up to 2% of token somebody buys.

Is there a way for us to track our progress? Kinda like an overview as to how much ETH we could get at the end of the campaign.
2118  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / Re: [LOCAL ANN][ICO][active] AdShares - P2P na market para sa programmatic ADS on: August 09, 2017, 03:20:38 PM

Nakapag-likom na ng 2,375 ETH ang AdShares!
https://etherscan.io/address/0x422866a8F0b032c5cf1DfBDEf31A20F4509562b0

At nagpapatuloy parin ang ICO na nasa 59% progress na!
Bisitahin ang kanilang website: AdShare ICO

2119  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / Re: [PH ANN] Enigma Catalyst - Build Your Own Crypto Hedge Fund - Token Sale Aug 21 on: August 09, 2017, 03:12:53 PM
Ang Filipino version ng Social Campaign Bounty thread ng Enigma ay mababasa dito: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2073621.0

Marapat na tignan din ang Signature Campaign ng Enigma: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2045388.0
BTCitcoin at ECATs po payouts diyan  Grin
2120  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] [BIG BONUSES] Fizcal Accounting - Signature and Social Media Campaign on: August 09, 2017, 02:56:05 PM
I would like to reserve Filipino Translation if needed Smiley
Pages: « 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »
Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!