Bitcoin Forum
July 13, 2024, 07:16:44 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: [PH-BOUNTY]🔥🔥QUANTUMPAY- PAUSED  (Read 127 times)
shinharu10282016 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 700
Merit: 100


View Profile
July 18, 2018, 11:24:32 PM
Last edit: July 20, 2018, 10:15:45 AM by shinharu10282016
 #1                           

ALOKASYON NG BOUNTY AY NAGKAKAHALAGA NG 3 BILYONG QPAY tokens  
 5% Kampanya sa Reddit
 5% Kampanya sa Youtube
 5% Kampanya sa Medium
 5% Kampanya sa Telegram
 10% Kampanya sa Pagmamay-ari ng Grupo sa Telegram
 10% Kampanya sa Pagsulat ng Blog at Artikulo  
 10% Kampanya sa LinkedIN
 15% Kampanya sa Pamamahala at Pagsasalin
 15% Kampanya sa Facebook
 15% Kampanya sa Twitter
 PAALALA: ANG BOUNTY TOKEN AY NAKA-ESCROW NA. MAAARI NINYONG MAKITA ITO RITO:
https://etherscan.io/tx/0xe00bd9a31141ada4b4485a670f34bc0f21ea057120f40e1b960df1b548a6b23f
PANGKALAHATANG TUNTUNIN NG BOUNTY

• Ang stakes ng lahat ng kasali ay ipamamahagi bawat linggo.  
• Ang stakes ng lahat ng kasali ay ipamamahagi bawat linggo. (Ika-12 ng Hulyo).
• Ang lahat ng kasali ay dapat sumali sa aming B O U N T Y  C H A T
• Para sa anumang alalahanin o katanungan tungkol sa bounty, sumulat lamang sa aming bounty chat o sumulat sa aming email sa cryptosbounty.programs@gmail.com  
• Nasa amin ang desisyong magtanggal ng sinumang kasali na nakita naming nandaraya o hindi tapat sa kanilang gawa.  
• Nasa amin ang desisyong baguhin ang tuntunin ng bounty..
• Ang mga kasali na mayroong Red trust ay hindi tatanggapin sa bounty.
PARA SA LAHAT NG IPAPASANG ULAT, GUMAWA NG BAGONG POST AT WAG I-QUOTE ANG NAKARAAN NINYONG MGA REPORT.
PAALALA: Kami ay tanging inupahan lamang para sa pamamahala ng Bounty. Ngunit ipinapangako namin sa lahat ng kasali na gagawin naming ang lahat upang ang bounty ay maging matagumpay. Kung anuman ang kalalabasan ng proyekto bago at pagtapos ng pagbebenta ng token/ico ay hindi naming responsibilidad. Sumali ng may pag-iingat. Salamat!


Unang Linggo - Hulyo 18
Ikalawang Linggo- Hulyo 25
Ikatlong Linggo -  Agosto 1
Ikaapat na Linggo- Agosto 8
Ikalimang Linggo -  Agosto 15
Ikaanim na Linggo -  Agosto 22
Ikapitong Linggo - Agosto 29
Ikawalong Linggo-  Setyembre 5


ARAW NG PAGUULAT AY TUWING MIYERKULES
M A S T E R     S P R E A D S H E E T


Ipost sa Orihinal na Thread:
Code:
##PROOF OF AUTHENTICATION##
Bitcointalk Username:
Telegram Username :
Campaign :
Spreadsheet # :
Ethereum Wallet Address :


Tuntunin ng Kampanya sa Reddit
Ang kampanya ay limitado lamang sa 200 kalahok.
I-Follow kami : Quantum Pay Reddit
Kinakailangan para magantimpalaan.
Ang iyong post sa Reddit ay dapat nasa aming subreddit https://www.reddit.com/r/quantumpayco/  o mga subreddit na may kinalaman sa teknolohiya ng blockchain, cryptocurrency, pananalapi at pakikipagkalakalan. Kung hindi, ang iyong bahagi ay hindi bibilangin at hindi ka makatatanggap ng anumang stake.
Kabayaran :
   50 stake kada post / 1 Reddit post kada kalahok na mayroong di bababa sa 1000 characters.
   1 stake kada upvote. Kapag naisalathala na ang iyong post sa reddit.

Sumali rito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA REDDIT

Paalala : Nasa amin ang kakayahang di kayo tanggapin kung ang inyong isinulat ay walang kinalaman at wala sa tamang usapan.Tuntunin ng Kampanya sa LinkedIN
- Kausapin kami: (Wala pa sa ngayon )
-- Isang account lamang kada tao ang papayagan.
-Ang mga kalahok ay may dapat 500 koneksyon.
-Ang mga koneksyon ay hindi na mababago sa pagsali sa bounty.  
-Sumulat ng hindi bababa sa 5 post kada linggo.
*Dapat isama ang #QPAY #QUANTUMPAY #Selfdrop
-Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nababasa ng lahat at ipost dito bawat linggo.  
 
Gantimpala:
500 Koneksyon: 2 stakes/linggo
1500 Koneksyon : 3 stakes/linggo
3000+ Koneksyon : 5stakes/linggo
Magrehistro dito:
FORM SA PAGSALI SA LINKEDIN
Tuntunin ng kampanya sa Youtube
- Ang pinakamababang durasyon ng iyong entrada ay hindi bababa sa 2minuto.
- Dapat na nakalagay sa iyong sariling channel sa youtube
- Ang mga kalahok ay dapat gumawa ng video animation tungkol sa Qpay kung paano ito gumagana at paano ito ginagamit.
- Dapat na isama ang aming website at iba pang link kasama ang inyong profile username o profile link para sa pagpapatotoo.
- 1 entrada bawat kalahok.
•   Normal na Kalidad– 1stakes
•   Katamtamang Kalidad – 5stakes
•   Mataas na Kalidad  – 10 stakes
LAHAT ng Video na magkakaroon ng 5000 views at higit pa ay makatatanggap ng karagdagang 5 stakes.
Ipasa ang inyong entrada dito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA YOUTUBETuntunin ng Kampanya sa Medium
-I-Follow kami https://medium.com/@quantumpay
- 1 post lamang kada account.
- Ang post ay dapat na mayroong 150 salita na nagtatalakay ng katangian ng Quantum Pay.
- Dapat idagdag ang Website Link at Whitepaper at link ng iyong bitcointalk sa dulo ng iyong post para sa sa pagpapatotoo.
- Dapat mayroong 100 follower sa pagsali.
Gantimpala :
5 stakes sa  bawat 50 claps.

Magrehistro dito:
FORM SA PAGSALI SA KAMPANYA SA MEDIUMTuntunin sa Kampanya sa Telegram :
- Sumali sa aming Komunidad: https://t.me/quantumpayQPAY
- Walang spam o masamang wika sa iba pang miyembro o anumang tungkol sa proyekto.
-Subukang maging aktibo at magtanong tungkol sa proyekto.  
-Manatili hanggang sa matapos ang ICO upang makuha ang bounty.  
-Kailangang idagdag ang  “Quantumpay.co” kasunod ng iyong pangalan. Hal. Jessie| Quantumpay.co
Gantimpala :
Pagsali  - 1 stake
Pagsali - 1 stake
Pagdagdag ng"Quantumpay.co"- 5 stakes
Logo - 5 stakes
Pagdagdag ng miyembro: 1 stake sa bawat balidong kaibigan na iyong idadagdag sa grupo sa Telegram. Ipasa ang username ng inyong inimbitahan sa thread kada linggo.

MAGREHISTRO DITO :

FORM SA PAGSALI SA TELEGRAM
Kampanya sa Pagmamay-ari ng Grupo sa Telegram
- Sumali sa aming grupo sa telegram: https://t.me/quantumpayQPAY
- Dapat magpost ng kahit isang beses sa iyong grupo sa Telegram o Channel na mayroong website, bounty thread at iba pang social links.
- Pagtapos ng pagsali, antayin ang pagapruba mula sa bounty manager.
- Ang pagsali ng iba't ibang grupo ay hindi pinahihintulutan.
- Dapat na mayroong 200 miyembrong tunay. Ang mga grupo na makikitang mayroong bot/ pekeng miyembro ay awtomatikong tatanggalin ng walang paalam.
Gantimpala :
200 miyembro - 5 stakes
500 miyembro - 8 stakes
1000 miyembro - 10stakes
15000 miyembro - 15 stakes
20000 pataas - 20 stakes
Ang pagpasa ng report ay dito sa thread bawat linggo:

Sumali dito:
FORM SA KAMPANYA SA PAGMAMAY-ARI NG GRUPO SA TELEGRAM
Tuntunin sa Pagsusulat ng Blog at Artikulo :
-Ang artikulo/pagsusuri/blog ay dapat na mayroong 500 salita pataas.
-Ang konteksto ay dapat orihinal. Ang pagkopya o pagnanakaw ng gawa ng iba ay maaari mong ikatanggal.
-Ang madla ng nakalathalang artikulo ay dapat may kinalaman sa crypto o sa gamit ng QUANTUM PAY o pagpromote ng ICO sa tamang madla.
-Ang website ay dapat may totoong madla. Ang mga bagong website ay hindi tatanggapin.  
-Ang artikulo/review/blog post ay dapat mayroong link papunta sa website ng Quantumpay opisyal na twitter ng QUANTUMPAY.
-Ang mga manunulat ay dapat ipamilyar ang kanilang sarili sa opisyal na website at whitepaper upang masiguro ang tamang paglalarawan ng tampok ng  Quantum Pay
-Walang 1:1 na kopya mula sa website o whitepaper.
-2 entrada lamang ang tatanggapin sa bawat kalahok.
GANTIMPALA:
Mataas na Kalidad: 50Stakes
Magandang Kalidad: 20 Stakes
Normal na Kalidad :10 Stakes
Mababang Kalidad: 1 Stakes
Ipasa ang inyong blog dito:
FORM SA PAGPASA NG BLOG
Tuntunin sa Kampanya sa Pagsasalin:
-Ang paggamit ng Google Translate at iba pang online na tagasalin ay hindi pinapayagan.
-Ang mga kalahok na makikitang gumamit ng Google Translate ay tatanggalin.
 -Aplikasyon para sa pagsasalin ng maraming wika ay hindi tatanggapin.
 -Ang mga kalahok ay dapat pumuno ng form at ang tatanggaping tagasalin ay makakukuhan ng kumpirmasyon sa PM o sa Telegram.
 -Kailangan naming ng aktibong partisipasyon mula sa mga tagasalin sa kanilang lokal na thread.
-Kailangan naming ng isang tagasalin para sa bawat wika.
-Para sa mga tatanggaping kalahok, mayroon kayong 10 araw upang tapusin ang pagsasalin.
Gantimpala :
ANN THREAD & BOUNTY THREAD = 50stakes
Whitepaper = 150stakes

KINAKAILANGANG WIKA :
JAPANESE /
POLISH /
FRENCH /  
SPANISH /
GERMAN /  RESERVED
FILIPINO / RESERVED
TURKISH /  RESERVED
PORTUGUESE /  RESERVED
RUSSIAN /   RESERVED
INDONESIAN /   RESERVED
CHINESE /   RESERVED
VIETNAMESE /  RESERVED
KOREAN /  RESERVED
ARABIC /  RESERVED
HINDI /  RESERVED

MAGREHISTRO DITO:
FORM SA KAMPANYA SA PAGSASALIN
Tuntunin sa Kampanya sa Twitter :
I-Follow at i-Like ang opisyal na Twitter page:https://twitter.com/Quantum_Pay
-Isang Twitter account kada kalahok ang pinapayagan.
-Ang mga gumagamit ay dapat na mayroong 200 follower.
-Dapat mong i-share at i-like ang hindi bababa sa 5 post mula sa aming opisyal na Twitter page at gumawa ng 2 sarili at malikhang post kada linggo.
-Ang dami ng followers ay hindi mababago pagkasali sa bounty.    
*Dapat na mayroong #Selfdrop #QPAY #QuantumPay
-Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post dito bawat linggo.  
 
Gantimpala
200-999 followers: 1 stake/ linggo
1000-5999:5 stakes/ linggo
6000 pataas followers : 10 stakes/ linggo
Magrehistro dito:
FORM NG KAMPANYA SA TWITTER
Tuntunin sa Kampanya sa Facebook :
-i-Follow at i-Like ang opisyal na Facebook page:https://www.facebook.com/QuantumPay/
- Isang Facebook account lamang kada tao ang pinapayagan.
-Ang mga user ay dapat na mayroong 200 friends.
-Dapat kang sumulat ng 2 malikhaing post kada linggo tungkol sa ETHEREUM LIMITED at 5 likes / share every kada linggo.
- Ang bilang ng friends ay hindi mapapalitan kapag sumali ka sa bounty.
*Dapat na isama ang #Selfdrop #QPAY #QuantumPay
- Ang post ay dapat nasa Ingles, nakapubliko at nakikita, at dapat i-post dito bawat linggo.  
 
Gantimpala:
200-2999 real friends: 5 stakes/linggo
3000 at pataas 10 stakes/ linggo
Magrehistro dito :
: FORM SA KAMPANYA SA FACEBOOK

PAALALA: ANG BOUNTY TOKEN AY NAKA-ESCROW NA. MAAARI NINYONG MAKITA ITO RITO:
https://etherscan.io/tx/0xe00bd9a31141ada4b4485a670f34bc0f21ea057120f40e1b960df1b548a6b23fPaguulat ay tuwing MIYERKULES
M A S T E R     S P R E A D S H E E T
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!