Bitcoin Forum
June 19, 2021, 06:57:50 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.21.1 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 »
1  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN][PREMINE] 🌟 WETCOIN 🌟 PREMINE FOR EVERYBODY 🌟 on: February 12, 2019, 12:37:31 PM

_______________________________________________________________________________
YUGTO NG WETCOIN PREMINE
May premine na magagamit ng lahat.
Ang Wetcoin ay ang unang Cryptocurrency na nagpapahintuloy sa iyo na lumahok at makinabang mula sa PINAGMULAN nito. Na may natatanging sistema ng online na pagmimina, ngayon lahat ay pwedeng lumahok sa premine.
_______________________________________________________________________________


WEBSITE | BOUNTY THREAD | TELEGRAM | DISCORD | FACEBOOK | YOUTUBE | MEDIUM  | REDDIT

             

_______________________________________________________________________________

Ano ang pagkakaiba sa Wetcoin.win mula sa ibang mga proyekto ay ang nag-aalok ito sa iyo ng posibilidad na ma-access ang bagong crypto-currency mula sa yugto ng pre-mine nito.
Mayroon din itong natatanging online na sistema ng pagmimina na mag-aalok ng simpleng pagmimina na hindi pa nakita ng mga gumagamit.

Gamit ang natatanging online na sistema ng pagmimina.
Gumawa ng iyong sariling cryptocurrency:

Walang pamumuhunan sa mamahaling kagamitan.
Walang gastos sa kuryente.
Walang pag-download ng software.
Walang teknikal na kaalaman.
Walang pagpapanatili o buwanang bayad.


Pataas nang pataas na kahirapan
Ang kahirapan sa pagmimina ay tataas ng 0.5% sa bawat blokeng namina.

Sa pagtaas ng 0.5% ng lakas na kailangan para maglabas ng bawat bagong bloke at salamat sa tambalang interes, ang presyo ay dumoble sa bawat HUMIGIT-KUMULANG 140 na mga bloke. MAGING ISA SA UNA para makinabang.

May premine na magagamit ng lahat.
Minahin ang iyong mga coin sa halaga ng unang bloke.

Sa wakas ang lahat ng mga kalahok ay may parehong patakaran, sa panahon ng yugto ng premine ang lahat ay pwedeng makinabang at makuha ang kanilang mga coin sa halaga ng pagmimina sa unang bloke, hindi alintana kung gaano karaming blokeng namina.


Kami ay aktibong nagpapaunlad ng mga nilalaman ng web. Mag-update kami ng web kapag handa na ang lahat ng mga karagdagang dokumentasyon.2  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🌟[FIL-BOUNTY][PREMINE] 🌟 WETCOIN 🌟 PREMINE FOR EVERYBODY 🌟 5.000.000 TOKEN on: February 12, 2019, 08:22:45 AM

_______________________________________________________________________________
PROGRAMANG BOUNTY NG WETCOIN PREMINE
May premine na magagamit ng lahat.
Ang Wetcoin ay ang unang Cryptocurrency na nagpapahintuloy sa iyo na lumahok at makinabang mula sa PINAGMULAN nito. Na may natatanging sistema ng online na pagmimina, ngayon lahat ay pwedeng lumahok sa premine.
_______________________________________________________________________________


WEBSITE | ANN THREAD | TELEGRAM | DISCORD | FACEBOOK | YOUTUBE | MEDIUM  | REDDIT

             

_______________________________________________________________________________
5.000.000 Wpower token ang inilaan sa kampanyang bounty na ito
Ang Wpower token ay ginagamit sa wetcoin.win para magmina ng Wetcoins. Sa panahon ng premine, 10.000.000 Wpower token ay ipamamahagi
Ang programang gantimpala ng Wetcoin.win para sa kampanyang ito ay nagtalaga ng halaga sa Wpower na makukuha ng mga gumagamit sa panahon ng pagtataguyod ng pre-mine na katumbas ng 10% ng mga blokeng pre-mined sa panahon ng kampanya, na magtatapos sa Marso 27, 2019 Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa kampanyang bounty, bisitahin ang https://wetcoin.win/wpower. Para matanggap ang iyong mga token kailangan mo ng wallet. Pwede kang gumawa ng isa sa wallet.bitsares.org

Pangkalahatang patakaran

Magsisimula ang kampanyang bounty sa Enero 31, 2019.
Inilaan: 5,000,000  - 50% ng kabuuang Wpower token.

Mga Linggo at gantimpala:
Petsa ng simula: 2019-01-31
Petsa ng wakas: 2019-03-27
Tagal: 55 na araw.
Araw ng pag-uulat: Miyerkules

Week #1: 2019-01-31 - 2019-02-06
Week #2: 2019-02-07 - 2019-02-13
Week #3: 2019-02-14 - 2019-02-20
Week #4: 2019-02-21 - 2019-02-27
Week #5: 2019-02-28 - 2019-03-06
Week #6: 2019-03-07 - 2019-03-13
Week #7: 2019-03-14 - 2019-03-20
Week #8: 2019-03-21 - 2019-03-27

Ang Wpower ay ipamamahagi sa bawat linggo, isang beses sa isang linggo sa Miyerkules. Ang Wpower na nakukuha sa panahon ng linggo, at ipapadala sa susunod na linggo, para pahintulutan ang kontrol ng mga gawain.

Ang paglahok sa kampanyang Bounty, kakailanganin mong maglathala ng ulat sa gawaing ginawa sa paksa.
Ang mga patakaran para sa pagsumite ng ulat ay hiwalay na inilarawan para sa bawat isa sa mga lugar ng kampanyang pang-promosyon.
Inilalaan namin ang aming karapatan na alisin kayo kung sa palagay namin ay hindi ka tapat sa iyong trabaho.
Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang mga patakaran ng kampanyang bounty.


Alokasyon ng Bounty Pool


1. Signature campaign – 1.000.000 Wpower
2. Facebook campaign – 1.000.000 Wpower
3. Youtube – 300.000 Wpower
4. Content creation campaign (blogs, articles, news, reviews) – 1.000.000 Wpower
5. Twitter campaign – 800.000 Wpower
6. Telegram/Reddit/Medium/discord  campaign – 400.000 Wpower
7. Translation and moderation campaign – 500.000 Wpower
▮ Signature campaign ▮

Ang pagbabayad ay tulad ng mga sumusunod:
Signature campaign : 1.000.000 Wpower

Istraktura ng pagbabayad ng kampanya ng signature:

Jr. Member: 200  Wpower bawat Linggo
Member: 800  Wpower bawat Linggo
Full Member: 1200  Wpower bawat Linggo
Senior Member: 1600  Wpower bawat Linggo
Hero at Legendary: 2000  Wpower bawat LinggoAng Full member at pataas ay gagantimpalaan ng Karagdagang 400 Wpower bawat linggo para sa pagsuot ng avatar.

Mga Tuntunin at Patakaran:


1. Panatilihin ang signature hanggang sa katapusan ng Kampanya. Ang pag-aalis ng signature sa gitna ng kampanya ay madidiskwalipika ka.
2. Minimum na 7 makabuluhang post bawat linggo.
3. Ang mga post sa off-topic na mga thread ay hindi mabibilang at ang pag-spam at paglalaro sa lahat ng uri ay magiging diskwalipikado ang kalahok.
4. Ang karapat-dapat na mga post ay dapat na 50 Karakter ang haba. Ang mga post na mas maikli sa 50 Karakter ay hindi mabibilang.
5. Ang pagbabayad ay gagawin bawat linggo hanggang sa katapusan ng kampanya ng premine.
6. Panatilihin ang iyong signature hanggang ma-update ang spreadsheet sa iyong huling bilang ng post (payagan ang hindi bababa sa isang linggo para mabilang ang mga post). Ang pag-aalis ng signature bago mabilang ang post ay magdiskwalipika sa iyo.
7. Ang mga Newbie ay hindi pinapayagang Sumali.
8. Ang koponan ay inilaan ang mga karapatan na taasan o baguhin ang anumang patakaran, istraktura ng pagbabayad at anumang bagay kung kinakailangan.

Signatures:

Jr. Member

Quote
▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ https://WETCOIN.WIN ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ PREMINE NOW!  The only project with premine available for everybody. ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬

Code:
[center] ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ https://WETCOIN.WIN ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ PREMINE NOW!  The only project with premine available for everybody. ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬[/center]

Member

Quote

Code:
[url=https://wetcoin.win][b]▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ WETCOIN.WIN ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ PREMINE NOW! ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ [/b][/url][/center]
[center][url=https://wetcoin.win][b]▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬  Participates in the premine. The only project with premine available for everybody. Do not lose this chance.▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ [/b][/url][/center]
[center][url=https://wetcoin.win]»»»»» The first Cryptocurrency that allows you to participate and benefit since its GENESIS. «««««[/url][/center]


Full Member

Quote

Code:
[center][color=#0036ff][url=https://wetcoin.win][b]▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ WETCOIN.WIN ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ PREMINE NOW! ▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ [/b][/url][/color][/center]
[center][color=#3c00ff][url=https://wetcoin.win][b]▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬  Participates in the premine. The only project with premine available for everybody. Do not lose this chance.▬▬ ▮ ▮ ▮ ▬▬ [/b][/url][/color][/center]
[center][color=#6701bd][url=https://wetcoin.win]»»»»» The first Cryptocurrency that allows you to participate and benefit since its GENESIS. «««««[/url][/color][/center]

Sr. Member

Quote

Code:
[center][size=18pt][font=arial black] [url=https://wetcoin.win][color=#3c00ff]▬▬ [/color][color=#6701bd]»»»»»[/color][color=#0036ff] [b]WETCOIN.WIN [/b][/color][color=#6701bd]«««««[/color][color=#0036ff] PREMINE NOW![color=#3c00ff] ▬▬[/color][/url] [/font][/size]
[size=10pt][font=arial black][color=#00264a][url=https://wetcoin.win] Participates in the premine. The only project with premine available for everybody. Do not lose this chance.[/url][/color][/font][/size][/center]

Hero Member - Legendary

Quote

Code:
[center][size=18pt][font=arial black] [url=https://wetcoin.win][color=#3c00ff]▬▬  [/color][color=#6701bd] »»»»» [/color][color=#fefefe][glow=#0036ff,2,300]   [b]WETCOIN.WIN   [/b][/glow][/color][color=#6701bd] ««««« [/color][color=#fefefe][glow=#0036ff,2,300]  PREMINE NOW!  [/glow][/color][color=#3c00ff]  ▬▬ [/color][/url] [/font][/size]
[size=10pt][font=arial black][color=#ffffff][url=https://wetcoin.win] Participates in the premine. The only project with premine available for everybody. Do not lose this chance.[/url][/color][/font][/size][/center]

Avatar:

 

Form ng Aplikasyon Signature campaign
Suriin ang iyong katayuan dito

Quote
I-post ito sa thread na ito:
WEEK:  
Bitcointalk account URL:
Bitcointalk username:
ranggo ng Forum:
Simulang bilang ng post:▮ Facebook campaign ▮


Ang pagbabayad ay tulad ng mga sumusunod:
Facebook campaign : 1.000.000 Wpower

Istraktura ng pagbabayad:

5000 na mga kaibigan/subscriber – 5000  Wpower bawat Linggo
1000 na mga kaibigan/subscriber – 1000  Wpower bawat Linggo
500 na mga kaibigan/subscriber - 500  Wpower bawat Linggo
200 na mga kaibigan/subscriber – 200  Wpower bawat Linggo

Mga tuntunin ng pagiging miyembro sa kampanyang Facebook

1. Dapat mong i-click ang like at mag-subscribe sa opisyal na channel/page ng plataporma:
FACEBOOK
2. Dapat kang magkaroon ng hindi bababa sa 200 na mga kaibigan/subscriber.
3. Gumawa ng post tungkol sa aming plataporma. Pwede mong gamitin ang opisyal na mga imahe, mga logo, mga graphics na nai-post sa mga websayt at ANN thread.
4. Tanging isang social account bawat tao ang pinapayagan, anuman ang bilang ng mga like at post.
5. Kailangan mong i-like at i-repost ang hindi bababa sa 4 na post sa bawat linggo mula sa aming opisyal na social page.
6. Kailangan mong gumawa ng hindi bababa sa 3 post bawat linggo tungkol sa Wetcoin, na may hashtag #Wetcoin #Premine. Tanging 1 post bawat araw.
7. Ang iyong account at post ay dapat makita ng lahat ng mga gumagamit.

Form ng Aplikasyon: Facebook campaign
Suriin ang iyong katayuan dito

Quote
I-post ito sa thread na ito:
Facebook
WEEK:
Social media link:
Link sa iyong mga post:
1- (dd/mm):
2- (dd/mm):


▮ Youtube campaign ▮


Ang pagbabayad ay tulad ng mga sumusunod:
Youtube campaign : 300.000 Wpower

Istraktura ng pagbabayad ng kampanya ng Youtube:
Ang lahat ng mga video ay nahahati sa 3 iba't ibang mga kategorya, at gagantimpalaan tulad ng mga sumusunod:

Maganda: 10000  Wpower
Katamtaman: 6000  Wpower
Normal: 2000  Wpower

Makakatanggap ka ng mga Wpower token sa dulo ng sangguniang linggo depende sa kalidad at katanyagan ng iyong trabaho. Ang lahat ng nilalaman ay huhusgahan sa kalidad, trapiko, views at mga epekto.

Mga Tuntunin at Kundisyon:


1. Ang video ay dapat na hindi bababa sa 1:00 minuto, ang mas maikling mga video ay hindi tatanggapin.
2. Dapat kang magkaroon ng hindi bababa sa 100 na mga subscriber sa iyong channel.
3. Ang video ay dapat maglaman ng link sa aming opisyal na websayt.
4. Ang mga video ay talagang orihinal. Bawal ang pagkopya ng mga graphics, teksto at iba pang nilalaman. (Pwede mong gamitin ang mga opisyal na imahe, mga logo, mga graphics na nai-post sa mga websayt, ANN thread...)
5. Para patunayan ang pagmamay-ari, ang iyong Bitcointalk profile ay dapat idagdag sa description ng video.
6. Ang koponan ay inilaan ang mga karapatan na taasan o baguhin ang anumang patakaran, istraktura ng pagbabayad at anumang bagay kung kinakailangan.


Form ng Aplikasyon: Youtube campaign
Suriin ang iyong katayuan dito

Quote
I-post ito sa thread na ito:
WEEK:
Bitcointalk URL:
Username Bitcointalk:
Link sa iyong video:


▮ Content Creation campaign ▮


Ang pagbabayad ay tulad ng mga sumusunod:
Mga Blog, artikulo, balita, pagsusuri: 1.000.000 Wpower

Istraktura ng pagbabayad ng kampanya ng Media/blog:
Ang lahat ng mga artikulo ay nahahati sa 3 iba't ibang mga kategorya, at gagantimpalaan tulad ng mga sumusunod:

Maganda: 10000  Wpower
Katamtaman: 6000  Wpower
Normal: 2000  Wpower

Makakatanggap ka ng mga Wpower token sa dulo ng sangguniang linggo depende sa kalidad at katanyagan ng iyong trabaho. Ang lahat ng nilalaman ay huhusgahan sa kalidad, trapiko, views at mga epekto.

Mga Tuntunin at Kundisyon:
1. Pwede mong ilathala ang iyong nilalaman sa personal na websayt/blog.
2. Ang iyong websayt/blog page ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 100 na mga subscriber.
3. Ang iyong artikulo ay dapat na orihinal at naglalaman ng hindi bababa sa 300 salita.
4. Bawal ang pagkopya ng mga graphics, teksto at iba pang nilalaman. (Pwede mong gamitin ang mga opisyal na imahe, mga logo, mga graphics na nai-post sa mga websayt, ANN thread...)
5. Dapat magkaroon ka ng mga link sa aming websayt www.wetcoin.win
6. Ipinagbabawal gamitin ang Google translate. Kung gagawin mo ito, ikaw ay masususpinde.Form ng Aplikasyon: Content Creation campaign
Suriin ang iyong katayuan dito

Quote
I-post ito sa thread na ito:
WEEK:
Bitcointalk URL:
Username Bitcointalk:
Link sa iyong Blog/Media:


▮ Twitter campaign ▮


Ang pagbabayad ay tulad ng mga sumusunod:
Twitter : 800.000 Wpower

Istraktura ng pagbabayad ng kampanya ng Twitter:

+10k na mga tagasunod – 4000 Wpower bawat Linggo
+5k na mga tagasunod – 2000 Wpower bawat Linggo
+1000 na mga tagasunod – 800 Wpower bawat Linggo
+500 na mga tagasunod – 400 Wpower bawat Linggo
+250 na mga tagasunod – 200 Wpower bawat Linggo

Mga Tuntunin at Patakaran:

1. Ang iyong account ay dapat na nakarehistro nang hindi bababa sa 3 buwan.
2. Ang iyong audit score ay dapat na higit sa 90%.
3. Ang mga Twitter account ay dapat na orihinal. Ang mga peke, patay, hindi aktibo at bot account ay hindi tatanggapin.
4. Dapat kang maging aktibo at regular na gumagamit ng twitter, at gumawa ng mga bagong tweet tungkol sa Wetcoin
5. Minimum na 7 tweets bawat linggo.
6. Maximum na 2 tweets bawat araw. Gumawa ng hindi bababa sa 2 tweet/post tungkol sa Wetcoin premine sa bawat linggo na may #Wetcoin #Premine at wetcoin.win link  
7. Bawal ang pagsali ng maramihang account. Ang mga gumagamit na natagpuan na gumagamit ng maramihang account, ay iba-blacklist.
8. Ang iyong account at post ay dapat makita ng lahat ng mga gumagamit.
9. Ang koponan ay inilaan ang mga karapatan na taasan o baguhin ang anumang patakaran, istraktura ng pagbabayad at anumang bagay kung kinakailangan.


Form ng Aplikasyon: Twitter campaign
Suriin ang iyong katayuan dito

Quote
I-post ito sa thread na ito:
Twiter
WEEK:
Twitter Link:
Link sa iyong mga tweet:
1- (dd/mm):
2- (dd/mm):

▮ Telegram, Reddit, Discord, Medium campaign ▮

Ang pagbabayad ay tulad ng mga sumusunod:
Telegramm : 100.000 Wpower
Reddit : 100.000 Wpower
Medium : 100.000 Wpower
Discord : 100.000 Wpower

Paano Sumali:
Mag-subscribe sa aming Telegram channel: http://t.me/wetcointoken
Sundan ang aming Reddit channel: https://www.reddit.com/u/wetcoin
Mag-subscribe sa aming Medium channel: https://medium.com/@wetcoin
Mag-subscribe sa aming Discord channel: https://discord.gg/awbx4X3


Mga Tuntunin at Patakaran:
1. Mag-subscribe sa aming Telegram channel at kumuha ng 100 Wpower.
2. Sundan ang aming Reddit channel at kumuha ng 100 Wpower. Komento = 50 Wpower. Upvote = 10 Wpower
3. Mag-subscribe sa aming Medium channel at kumuha ng 100 Wpower. 50 mga Clap = 20 Wpower
4. Mag-subscribe sa aming Discord channel at kumuha ng 100 Wpower.
Form ng Aplikasyon: Subscribe campaign
Buksan na istatistika dito


▮ Translation and moderation campaign ▮


Ang pagbabayad ay tulad ng mga sumusunod:
Translation and moderation campaign: 500.000 Wpower

Istraktura ng pagbabayad:
1. Pwede kang makakuha ng 10000 Wpower para sa pagsasalin ng Bounty, 5000 Wpower para sa ANN
2. Ipapamahagi namin ang mula sa 1000 hanggang sa 5000 Wpower bawat linggo depende sa iyong aktibidad sa pamamahala ng thread.

Mga Tuntunin at Patakaran::

1. Hinihikayat kang isalin ang ANN, Bounty.
2. Magkakaroon ka ng 5 araw na pagsasalin mula sa oras na tinanggap mo ang trabaho.
3. Dapat na orihinal ang mga pagsasalin, ang paggamit ng anumang uri ng mga tool tulad ng Google ay bawal.
4. Ang tagasalin ng ANN thread ay magiging responsable rin para sa pamamahala (mayroon kaming karagdagang gantimpala para sa pamamahala). Dapat na panatilihin ng tagasalin ang aktibong thread sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga opisyal na mga anunsyo, balita, post.
5. Hindi namin kailangan ng anumang Solong Post, Patay na Thread. Kung nabigo kang panatilihin ang thread na aktibo at napapanahon, ang iyong gantimpala ay pwedeng mabawasan ng hanggang 50% ng aktwal na pagbabayad o pwede kang madiskwalipika.
6. Ang pagtaas ng bilang ng post ng pamamahala sa pamamagitan ng mga spam post, pag-post ng mga maling post o pagbabayad ng iba para magtanong sa iyong thread ay bawal.
7. Ang mga Newbie hal. gumagamit na walang nakaraang karanasan ng pagsasalin ay hindi tatanggapin. Laging magtanong bago magsimulang magsalin at i-post ang iyong naunang trabaho ng pagsasalin.
8. Ang tagapamahala at may-ari ay naglalaan ng mga karapatan para magdagdag ng mga patakaran, o gumawa ng anumang uri ng mga makatwirang pagbabago.
Form ng Aplikasyon: Translation and moderation campaign
Buksan na istatistika dito

Quote
I-post ito sa thread na ito:
Translation and moderation
Bitcointalk URL:
Username Bitcointalk:
Link sa isinaling thread:


Tandaan:

1. Ang Bounty Manager at ang koponan ay naglalaan ng kanilang karapatan na gumawa ng mga pagbabago sa mga tuntunin sa anumang sandali.
2. Ang mga address ng pagbabayad ay HINDI mababago pagkatapos ng pagsusumite.
3. Ang anumang uri ng nakakasakit o pangit na pag-uugali kapag nagtataguyod ng Wetcoin ay magreresulta sa agarang diskwalipikasyon mula sa kampanyang bounty.3  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 💥[2M USD FIL-BOUNTY CAMPAIGN] ☘️FABA-BREAK THROUGH IN VENTURE CAPITAL MARKET💥 on: February 09, 2019, 09:38:28 AM
scam Faba Invest, didnt pay my translation work Smiley
4  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN][ICO][HOT]🌿🔥FABA Token - break through in venture capital market🔥🌿 on: February 08, 2019, 10:09:03 AM
scam Faba Invest, didnt pay my translation work Smiley
5  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 💰💰💰 [ FIL-Bounty_CoinHe.io ] Highest Paying Bounty Campaign] 💰💰 on: February 05, 2019, 10:19:54 AM

PAMAMAHAGI NG BOUNTY

 • Facebook Campaign - 20%
 • Twitter Campaign - 20%
 • Translation Campaign - 20%
 • Video & Article - 40%Ang alokasyon sa Bounty campaign ay 10 000 000 CHT.
Ang Bounty Campaign ay magsisimula sa 31 Enero, 2019 at magwawakas kapag wala nang mga bounty token.


PANGKALAHATANG TUNTUNIN • Bilang gantimpala para sa mga aktibidad sa Bounty, makakatanggap ka ng mga CHT token. Ang mga token ay inilalaan nang dahan-dahan sa iyong wallet pagkatapos ng bounty campaign.
 • Ang bounty ay pinamamahalaan ni @CoinHe at pwede kang makipag-ugnay sa aming support team sa Telegram. Mangyaring huwag magmensahe sa Bounty Campaign poster.
 • Ang paggamit ng mga maramihang account, pagdaraya, paggamit ng ibang tao para gawin ang trabaho at pag-spam o anumang uri ng hindi maayos na pag-uugali kapag lumalahok sa isa sa mga kampanya ay bawal at madidiskwalipika ka mula sa lahat ng mga bounty
 • Ang sistema ng gantimpala ay pwedeng magbago depende sa bilang ng mga paglahok sa bawat kategorya.
 • Twitter/Facebook/Pagsasalin at Pagsuri sa mga artikulo o video ng bounty campaign ay maa-update sa bawat linggo. Ang Pansamantalang Pag-audit ay gagawin para patunayan na ang kalahok ay sumusunod sa mga patakaran sa buong kampanya. Ang anumang mga paglabag ay madidiskwalipika.
 • Habang naniniwala kami na ang lahat ay tapat at tunay sa kampanya, inilalaan namin ang karapatang alisin ang sinuman mula sa anumang kampanya sa anumang oras kung sa palagay namin ay hindi ka tapat, gumawa ng FUD o nagsimulang mag-spam sa forum. Magkakaroon kami ng pangwakas na karapatang alisin ang sinuman mula sa anumang kampanya nang hindi ipinapaliwanag kung bakit namin inalis ang mga ito. Kung sakaling alisin namin ang sinuman mula sa kampanya sa anumang dahilan, inilalaan namin ang karapatang tanggalin ang kanilang CHT.
 • Ang mga tagasunod sa Twitter, mga kaibigan sa facebook at mga tagasunod sa youtube ay hindi maa-update sa kalagitnaan ng kampanya.
 • Ang anumang tanong na may kaugnayan sa bounty sa alokasyon ng CHT ay kailangang ilagay sa form na ito.
 • Ang bawat tanong ay susuriin at sasagutin at pwedeng makita dito.
 • DAPAT MONG I-POST ANG LAHAT NG IYONG MGA ULAT SA LUNES BAGO MAG 23:59:59 DEFAULT NA ORAS NG FORUM BILANG ISANG BAGONG POST.PROSESO NG PAGPAPAREHISTRO AT PAG-UULAT


Sumulat ng kumpirmasyon ng post ng pagsali sa bounty thread na ito na may mga sumusunod na detalye para kumpirmahin ang pagpaparehistro. (Siguraduhing gumawa ka ng magkakahiwalay na mga post para sa bawat kampanya na iyong inirehistro)


======================================================================


#Joined <Your Campaign> Campaign
Bitcointalk Profile URL: <Your profile link>
Rank: <Your Bitcointalk Rank>
Telegram ID: <@username>


======================================================================


1) Sumali sa Telegram Channel


2) I-like ang official facebook page at sundan ang twitter page.


3) Punan ang form ng pagpaparehistro na matatagpuan sa mga kaugnay na mga kabanata ng kampanya sa ibaba.


4) Gawin ang mga gawain na tinukoy sa kampanya ayon sa mga patakaran.


5) Mag-ulat gamit ang template sa ibaba sa bitcointalk bilang isang BAGONG POST.


======================================================================


#Report <Your Campaign> Campaign
Week: <Week No>
Week Dates: <Duration of the week>
Bitcointalk Profile URL: <Your profile link>
Rank: <Your Bitcointalk Rank>
Telegram ID: <@username>
Spreadsheet ID: <Registration Spreadsheet Row Number>
CoinHe Profile URL: <Your profile link>
Wallet address: <Your wallet address>


Task 1:
1. Links
2. Links
3. Links


Task 2:
1. Links
2. Links
3. Links


Task 3:
1. Links
2. Links
3. Links


Task 4:
1. Links
2. Links
3. Links


======================================================================
Gantimpala:


100k na mga kaibigan/subscriber – 2000  CHT bawat Linggo
50k na mga kaibigan/subscriber  – 1500 CHT bawat Linggo
25k na mga kaibigan/subscriber - 1000 CHT bawat Linggo
15k na mga kaibigan/subscriber - 800 CHT bawat Linggo
10k na mga kaibigan/subscriber – 600  CHT bawat Linggo
7k na mga kaibigan/subscriber – 400 CHT bawat Linggo
5k na mga kaibigan/subscriber – 250 CHT bawat Linggo
3k na mga kaibigan/subscriber - 150 CHT bawat Linggo
1000 na mga kaibigan/subscriber – 80  CHT bawat Linggo
500 na mga kaibigan/subscriber - 50  CHT bawat Linggo
250 na mga kaibigan/subscriber – 35  CHT bawat Linggo


Mga Tuntunin at Kundisyon:


Dapat mong i-click ang mga like at mag-subscribe sa official Facebook page.


1. Dapat kang magkaroon ng hindi bababa sa 200 na mga kaibigan/subscriber.
2. Ang bilang ng mga tunay na mga kaibigan/subscriber - hindi bababa sa 80%.
3. Gumawa ng mga post tungkol sa aming plataporma. Pagkopya ng mga graphics, mga teksto. (Pwede mong gamitin ang mga opisyal na larawan, mga logo, mga graphics na nai-post sa mga websayt, ANN-topic at Twitter)
4. Tanging isang account bawat tao ay pinapayagan, anuman ang bilang ng mga like at mga post.
5. Kailangan mong i-like at ibahagi ang hindi bababa sa 3 post bawat linggo mula sa aming Facebook at gamit ang mga hashtag na  #CoinHe #Bounty.
6. Ang iyong page ay dapat na nakapubliko at bukas sa lahat ng mga gumagamit.


======================================================================

Gantimpala:


100k na mga kaibigan/subscriber – 2000  CHT bawat Linggo
50k na mga kaibigan/subscriber  – 1500 CHT bawat Linggo
25k na mga kaibigan/subscriber - 1000 CHT bawat Linggo
15k na mga kaibigan/subscriber - 800 CHT bawat Linggo
10k na mga kaibigan/subscriber – 600  CHT bawat Linggo
7k na mga kaibigan/subscriber – 400 CHT bawat Linggo
5k na mga kaibigan/subscriber – 250 CHT bawat Linggo
3k na mga kaibigan/subscriber - 150 CHT bawat Linggo
1000 na mga kaibigan/subscriber – 80  CHT bawat Linggo
500 na mga kaibigan/subscriber - 50  CHT bawat Linggo
250 na mga kaibigan/subscriber – 35  CHT bawat Linggo


Mga Tuntunin at Kundisyon:


Sundan kami sa Twitter.


1. Dapat na hindi bababa sa 2 buwan ang iyong account.
2. Ang mga Twitter account ay dapat na nakapubliko, bukas sa lahat. Ang mga naka-scroll, patay, hindi aktibong mga account ay hindi ikokonsidera.
3. Pinakamababang 4 tweet o retweet bawat linggo at hindi bababa sa 2 tweet/post gamit ang mga hashtag #CoinHe #Bounty.
4. Ang mga gumagamit na gumagamit ng maramihang account ay i-blacklist.
5. Ang iyong account at mga post ay dapat makita ng lahat ng mga gumagamit.


======================================================================

Gantimpala:


Pwede kang makakuha ng 2000 - 3000 CHT bawat pagsasalin ng Whitepaper, 2000 - 3000 CHT bawat Bounty thread, 2000 - 3000 CHT bawat ANN thread at 4000 - 5000 CHT bawat pagsasalin ng site.


Mga Tuntunin at Kundisyon:


1. Pwede mong isalin ang site, Whitepaper, Bounty o ANN ng CoinHe.io.
2. Magkakaroon ka ng 5 araw para magsalin mula sa sandaling ang iyong aplikasyon ay maaprubahan
3. Ang mga pagsasalin ay dapat na orihinal, ang paggamit ng anumang mga kagamitan, tulad ng Google translator, ay bawal. Kung hindi man, ikaw ay ma-blacklist.
4. Ang mga baguhan ay  ang mga gumagamit na walang karanasan sa pagsasalin, ay hindi tatanggapin. Bago magsimula ang pagsasalin, mangyaring ipadala sa amin ang iyong nakaraang trabaho ng pagsasalin.
5. Inilalaan ng koponan ng CoinHe ang karapatan na baguhin ang anumang patakaran, istraktura ng pagbabayad at iba pang mga punto, kung kinakailangan.


Mga kinakailangang mga wika:
Mga kinakailangang mga wika:
German, French, Spanish, Japanese, Korean, Chinese (Pinasimple), Turkish, Portuguese (Brasil), Arabic, Russian, Indian, Filipino and Vietnamese.Ang bawat gantimpala sa pag-tsek ay 1000 CHT.


Isumite sa spreadsheet o kontakin kami sa pamamagitan ng Telegram


======================================================================

Gumawa ng pagsusuri ng video tungkol sa CoinHe o Sumulat ng positibong blog post/artikulo tungkol sa CoinHe.


Gantimpala:


100k na mga subscriber – 7500  CHT bawat post
50k na mga subscriber  – 5000 CHT bawat post
25k na mga subscriber - 400 CHT bawat post
15k na mga subscriber - 3000 CHT bawat post
10k na mga subscriber – 2000  CHT bawat post
7k na mga subscriber – 1800 CHT bawat post
5k na mga subscriber – 1200 CHT bawat post
3k na mga subscriber - 750 CHT bawat post
1000 na mga subscriber – 500  CHT bawat post
500 na mga subscriber - 200  CHT bawat post


Mga Tuntunin at Kundisyon:


1. Ang website/blog kung saan ka magpo-post ng nilalaman ay dapat na hindi bababa sa 2 buwang gulang
2. Ang iyong artikulo/ blog post/ video ay dapat na nakapubliko
3. Ang iyong artikulo/ blog post ay dapat magkaroon ng mahusay na kalidad ng pagsusulat at hindi bababa sa 200 na mga salita
4. Ang iyong artikulo/ blog post/ video ay dapat may mga link sa websayt ng CoinHe
5. Ang iyong video sa YouTube ay dapat na hindi bababa sa isang minuto ang haba
6. Ang video ay kailangang may mahusay na kalidad
7. Ang kalahok ay pwedeng magsumite ng pinakamataas na 3 piraso ng nilalaman. Ang parehong artikulo/ blog post ay pwede lamang i-post nang isang beses. Huwag ilagay ang parehong artikulo/ blog post sa iba't ibang mga websayt.
8. Tanging orihinal na trabaho ang tatanggapin! Ang pagkopya ng mga bahagi sa websayt/whitepaper o paggamit ng trabaho ng iba ay madidiskwalipika ang iyong mga gawa


Mangyaring tandaan na ang CoinHe.io ay sumusuporta sa deposito, pag-withdraw at pangangalakal ng fiat Vietnam Dong (VND - Opisyal na government-back currency sa Vietnam)


Magparehistro para sa kampanya sa pamamagitan ng pagpuno sa form dito


TIGNAN ANG IYONG VIDEO AT MGA ARTIKULO SA KATAYUAN NG BOUNTY CAMPAIGN DITO6  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 📢📢 CoinHe.io [ Pinaka Paboritong Palitan FIL-ANN at FIL-Bounty ] 🔝 on: February 04, 2019, 07:29:30 PM

PAHAYAG

Ang merkado ng cryptocurrency, ngayon, ay naging industriya ng bilyong-bilyong dolyar; Gayunpaman, hindi pa ito tanggap ng buong mundo bilang kagamitan sa pamumuhunan - Sa paghahambing sa iba pang tradisyunal na pamantayan sa fiat/currency ng gobyerno tulad ng Dolyar o Euro. Kahit na ang market share na humigit-kumulang na 2% sa mga kasalukuyang palitan ng currency ay hindi kapansin-pansin, ito ay inaasahan para makita ang mabilis na pag-unlad sa mga darating na taon. Ang aming layunin ay para maging susunod na henerasyon ng cryptocurrency exchange, ganap na gumagamit ng teknolohiya ng Blockchain, paghahatid ng mga panukala para sa mga bagong gumagamit ng walang kapantay na halaga, at nag-aalok ng malakas na pagbabalik para sa mga namumuhunan. Sa huli, gusto naming tahakin ang paggawa ng bagong ecosystem ng pananalapi na nakabatay sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga asset at teknolohiya ng Blockchain. Ang aming misyon ay paunlarin at pagbutihin ang adapsyon ng cryptocurrency bilang paraan ng palitan para sa pandaigdigang kalakalan ng digital asset. Makakamit namin ito sa pamamagitan ng pagtaas ng kamalayan at pagtuturo sa pangkalahatang publiko sa kaligtasan at mga kalamangan ng paggamit ng mga digital currency at teknolohiya ng Blockchain. Ang CoinHe.io ay itinatag sa aming paniniwala sa hinaharap ng purong kalakalan ng mga crypto-currency at ambisyon para gumawa ng mabilis, ligtas, transparent na plataporma para sa kalakalan ng mga digital asset; pangakong magdadala sa mga namumuhunan at negosyante ng kasiyahan at propesyonal na karanasan. Ang CoinHe.io ay may mga kinakailangang kagamitan at kadalubhasaan - sa paraang madaling pag-access sa mabilis na pagpopondo, mga propesyonal na pinasadyang koponan, at mga serbisyong suporta na hindi nagkakamali - para magbigay sa mga kumpanya at indibidwal na namumuhunan ng pagkakataong makaranas ng positibong paglago ng negosyo.


COINHE.IO

Ang CoinHe.io ay autonomous, mahusay at transparent na plataporma ng kalakalan ng mga digital asset na nagpapahintulot sa mga negosyante at namumuhunan na ligtas na makipagkalakalan ng anumang laki ng mga digital asset nang hindi nababahala tungkol sa walang kinikilingan at transparency ng platapormang ito, ang pagiging maaasahan ng seguridad ng datos at proteksyon sa privacy, o integridad at katatagan ng mga sistema ng paghawak ng order.
Ang misyon ng CoinHe.io ay gumawa ng patas at perpektong kapaligiran para sa mga namumuhunan para mamuhunan, mangalakal at mamahala ng mga digital asset. Samakatuwid, ang mga dinesenyong layunin ng aming plataporma ay para ganap na garantiyahan ang walang kinikilingan at transparency ng mga order sa transaksyon. Pwede din nitong tuparin ang mga pangangailangan ng pagsunod sa regulasyon ng seguridad ng datos, pagsusuri, pag-uulat at pag-aaral ng datos sa pinakaligtas at pinaka-epektibong paraan.


ANG COINHE AY SINUSUPORTAHAN ANG NANGUNGUNANG 10 COINS

Sinusuportahan ng CoinHe ang kalakalan ng mg nangungunang 10 coin at patuloy na nagdaragdag ng mga coin. Ang Pagpapaunlad ay batay sa maraming plataporma tulad ng ERC20, Stella Token, Tron Token, Neo Token.

TUGMANG MGA ORDER SA MABILIS AT MATAAS NA KATUMPAKAN

Kakayahan sa pagpoproseso ng transaksyon hanggang sa 10.000 na mga transaksyon bawat segundo. Ginagawang maliit ang bayad sa kalakalan at mas masigla ang merkado.

ANG PAG-DEPOSITO, PAG-WITHDRAW AT PAKIKIPAGKALAKALAN SA FIAT AT SA MGA NANGUNGUNANG 10 COIN

Ang direktang pagbili at pagbenta ng mga coin sa Vietnam Dong ay madali na ngayon. Libreng deposito - Walang tagapamagitan - Mataas na seguridad.

CHT BANK – HUMAWAK NG COIN AT MAKAKAKUHA NG INTERES

Kapag ang gumagamit ay humahawak ng barya sa CoinHe's wallet (hindi nakikipagkalakalan), makakakuha sila ng interes mula sa CoinHe na katumbas ng interes ng bangko.


ANG PINAKA SEGURIDAD NA PLATAPORMA SA MUNDO

Ang CoinHe ay gumagawa ng sistema ng seguridad na gumagamit ng pinaka-magagandang teknolohiya:
• Cloud computing • Multilayer security  • Awtomatikong babala sa pamamagitan ng mga abiso, babala sa email, atbp


SISTEMANG REFERRAL NA MAY PINAKAMATAAS NA KITA PARA SA UPLINE


Mag-imbita ng bagong gumagamit sa CoinHe at kunin ng libreng CHT. Ang CoinHe ay gumastos ng hanggang sa 50% ng aming kita sa referrer. Nagbibigay kami ng mahigpit na sistema ng referral na tumutulong sa upline na pamahalaan at ayusin ang kita para sa Upline.


ANG MAPAYAPANG API

Ang API para sa mga developer o kumpanya na gustong gumawa ng bot at automation, walang hangganang scale cloud computing platform.

TSART NG TRADING VIEW TOOLKIT

Ang CoinHe (isa sa mga nangungunang 30 na mga palitan ng coin na may lisensya ng trading view) ay nagbibigay ng tsart ng panloob na datos na pwedeng gumuhit, magtalaga ng mga tagapagpahiwatig, atbp para suportahan ang mga negosyante na mapaunlad ang kita.


IOS AT ANDROID APP

Ang aplikasyon ng CoinHe ay ginawa sa iOS at Android. Makipagkalakalan kahit anong oras - Kahit saan.
• Link download CoinHe sa mga Android device: https://bit.ly/2S41p8I
• Link download CoinHe sa mga iOS device: https://apple.co/2V1XlYu


DISKARTE SA KALAKALAN PARA MAKAGAWA NG PINAKAMATAAS NA KITA

Para suportahan ang mga bago at walang karanasang mga gumagamit at gawing mas awtomatiko ang plataporma, Pinapayagan ng CoinHe.io ang mga gumagamit na "Kopyahin" ang diskarte sa kalakalan ng nangungunang mga pinakamatatalinong namumuhunan sa sistema.


CHT

Ang CHT (o CoinHe Token) ay ERC20-based token na nilabas ng CoinHe.  
Ang kabuuang bilang ng mga inilaabs na CHT ay itinakda sa 200,000,000 CHT.  
Ang CHT ay nagkakahalaga ng $0.5 bawat yunit sa paglulunsad at magtataas batay sa pangangailangan ng merkado.  
Ang CHT ay hindi ibebenta ng CoinHe.io ngunit malayang ipamahagi sa komunidad sa pamamagitan ng Airdrop at Bounty Campaign.  
Ang CoinHe.io ay awtomatikong ibabahagi ang kita nito sa mga may hawak ng CHT nang pana-panahon. Ang mga may hawak ng CHT ay makakakuha ng ilang mga karapatan sa anumang desisyon ng komunidad.PAANO AKO MAKAKAKUHA NG CHT?


AIRDROP CAMPAIGN

Ang bagong rehistradong gumagamit ay makakakuha ng 100CHT (~ 50$) sa kabuuang 30,000,000 CHT pagkatapos ng ganap na makumpleto ang limang hakbang ng Airdrop.
BOUNTY CAMPAIGN

Sa aming mga kagiliw-giliw na pamamahagi ng 10,000,000 CHT, ang Bounty ay pwedeng lumahok sa iyong bawat solong gawa na magdadala sa amin sa mas malapit sa mga potensyal na namumuhunan.


Sumali sa Bounty Campaign ngayon: Bounty Link

Roadmap


7  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🚀🔵[FIL-BOUNTY] AIS : ALTERNATIVE INVESTMENT SECURITY🚀🔵 on: February 01, 2019, 09:11:51 PM


AIS : ALTERNATIVE INVESTMENT SECURITY
Opisyal na Programang Bounty

Ang Proyektong AIS ay magtatatag ng cryptocurrency exchange sa Mongolia.
Magbibigay din kami ng exchange platform coin na may maraming tampok.

Kaakibat sa Bangko
Nagtatag kami ng kaakibat sa negosyo sa isa sa mga pangunahing bangko sa Mongolia para magpatakbo ng cryptocurrency exchange sa ilalim ng umiiral na mga batas ng Mongolia.

Dobleng Pagmimina
Kami ay mamumuhunan sa Negosyong Dobleng Pagmimina ng cryptocurrency at pagmimina ng mapagkukunan ng ginto, tanso, karbon, at bihirang mga metal.

Tripleng Pagbabahagi ng Kita
Ang mga may hawak ng AIS coin ay makakatanggap ng dibisyon ng mga kita mula sa tatlong pinagkukunang palitan na plataporma, kita ng pagmimina ng cryptocurrency, at kita ng pagmimina ng mapagkukunan.

AI Concierge
Ang AI Concierge na nauunawaan ang katangian ng pag-uugali ng gumagamit ay gumaganap bilang personal na suporta para matulungan ang gumagamit na may mga transaksyong cryptocurrency.


Kami ay nasasabik na ipakilala ang pagkakataon na maging bahagi ng misyon at paglalakbay ng AIS. Maging bahagi ng aming komunidad, at ipakalat natin ang salita tungkol sa AIS.Mga Tuntunin at Kundisyon

Pangkalahatang patakaran:

1. Ang badyet sa programang bounty ay 4,025,000(3.5% of 115,000,000 Kabuuang badyet sa bounty) AIS tokens.

2. Ang programang ito ay magsisimula sa Enero 16, 2019 at tatakbo ito hanggang sa katapusan ng token sale.

3. Ang mga kalahok na hindi sumusunod sa mga tagubilin ay madidiskwalipika. Ang bawat pagsusumite ay lubusang sinusuri.

4. Ang SNS stakes tulad ng Twitter, Facebook at LinkedIn ay ipinamamahagi linggu-linggo. (10AM +9GMT Lunes) Ang ibang mga stake ay kakalkulahin sa dulo ng kampanya. Mangyaring suriin ang iyong katayuan sa spreadsheet:Nandito ang Link

5. Ang lahat ng mga token ay ipagkakaloob sa iyong ETH wallet sa loob ng 6 na linggo ng petsa ng pagtatapos ng kontribusyon ng AIS token.

6. Ang bilang ng Tagasunod/Kaibigan/Koneksyon ay hindi pwedeng mabago habang nakikipag-kampanya.

7. Ang paggamit ng maramihang account, pagdaraya, paggamit ng ibang tao para gawin ang trabaho at spamming o anumang uri ng hindi maayos na pag-uugali kapag ang nakikilahok sa isa sa mga kampanya ay bawal at madidiskwalipika ka mula sa lahat ng mga bounty.

8. Ang mga kalahok sa bounty ay kinakailangang magrehistro sa opisyal na websayt https://ais-x.io. Gayundin, ang lahat ng mga kalahok sa bounty ay kinakailangang makumpleto ang KYC.

9. Ang lahat ng kalahok sa bounty ay dapat sumali sa opisyal na AIS bounty telegram group. https://t.me/aisbounty2019

10. AIS = 0.3 USD

11. AIS Bounty Management Sheet :Nandito ang Link

12. BOUNTY CAMPAIGN POOL:
     Telegram campaign — 1M AIS Tokens
     Facebook campaign — 1M AIS Tokens
     Twitter campaign — 1M AIS Tokens
     YouTube campaign — 250,000 AIS Tokens
     Translations campaign — 100,000 AIS Tokens
     Reddit campaign — 200,000 AIS Tokens
     LinkdeIn campaign — 225,000 AIS Tokens
     Blogs campaign — 250,000 AIS Tokens
Telegram Bounty Campaign

Gantimpala: 10 AIS Tokens bawat kalahok.

Patakaran:
1. Para makilahok sa kampanyang ito, kailangan mong sumali sa Opisyal na AIS telegram group https://t.me/aisofficial at dapat manatili sa opisyal na AIS telegram group hanggang matapos ang ICO.

2. Irehistro ang iyong pakikilahok dito. Nandito ang Link
Facebook Bounty Campaign

Gantimpala:
- 250-999 na mga kaibigan: 10 AIS Tokens bawat linggo
- 1000-2000 na mga kaibigan: 20 AIS Tokens bawat linggo
- 2001-3000 na mga kaibigan: 30 AIS Tokens bawat linggo
- 3001-4000 na mga kaibigan: 40 AIS Tokens bawat linggo
- 4001-5000 na mga kaibigan: 50 AIS Tokens bawat linggo

Patakaran:
1. Sundan ang opisyal na AIS Facebook page: https://www.facebook.com/AISXOFFICIAL
2. Para makilahok, dapat magkaroon ka ng hindi bababa sa 250 na mga kaibigan.
3. Ang pampublikong account lamang ang pwedeng lumahok sa kampanyang ito.
4. Bilang karagdagan, ang kalahok ay dapat mag-post ng hindi bababa sa 2 ng kanilang sariling mga post sa isang linggo, gamit ang sapilitang hashtag: #AIS at hindi bababa sa dalawang hashtag #blockchain #AISICO #ICO #tokensale #cryptoexchange, #cryptocurrency
5. I-like at magbahagi ang bawat post, minimum na 5 bawat linggo.
6. Bawal ang maramihang account.
7. Ang Facebook account ay dapat na orihinal. Ang mga peke, patay, hindi aktibo at bot account ay hindi tatanggapin.
8. Ang lahat ng kalahok sa bounty ay dapat mag-ulat ng kanilang mga gawain sa opisyal na AIS bitcointalk thread bawat linggo.  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096235
9. Ang ulat ay dapat maglaman - hindi bababa sa 5 pagbabahagi at hindi bababa sa 2 sariling post.
10. Kung hindi mo ipapadala ang ulat sa bawat linggo, ang iyong paglahok ay madidiskwalipika.
11. Irehistro ang iyong pakikilahok dito.  Nandito ang LinkTwitter Bounty Campaign

Gantimpala:
- 250- 1500 na mga tagasunod: 10 AIS Tokens bawat linggo
- 1501-3000 na mga tagasunod: 20 AIS Tokens bawat linggo
- 3001-5000 na mga tagasunod: 30 AIS Tokens bawat linggo
- 5001-7000 na mga tagasunod: 40 AIS Tokens bawat linggo
- 7001+ na mga tagasunod: 50 AIS Tokens bawat linggo


Patakaran:
1. Sundan ang Opisyal na AIS Twitter account:https://twitter.com/aisx_official
2. Para makilahok, dapat magkaroon ka ng hindi bababa sa 250 na mga tagasunod.
3. Ang pampublikong account lamang ang pwedeng lumahok sa kampanyang ito.
4. Bilang karagdagan, ang kalahok ay dapat mag-post ng hindi bababa sa 2 ng kanilang sariling mga tweet sa isang linggo, gamit ang sapilitang hashtag: #AIS at hindi bababa sa dalawang hashtag #blockchain #AISICO #ICO #tokensale #cryptoexchange, #cryptocurrency
5. I-like at i-retweet ang bawat tweet, minimum na 5 bawat linggo.
6. Bawal ang maramihang account.
7. Ang mga tweet ay hindi dapat alisin mula sa iyong personal na Twitter hanggang sa katapusan ng bounty campaign. Ang mga post ay dapat nakapubliko.
8. Ang iyong twitter audit (https://www.twitteraudit.com/) score ay dapat na katumbas sa hindi bababa sa 75% at tanging mga tunay na tagasunod mula sa huling pag-audit ang bibilangin.
9. Ang lahat ng kalahok sa bounty ay dapat mag-ulat ng kanilang mga gawain sa opisyal na AIS bitcointalk thread bawat linggo. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096235
10. Ang ulat ay dapat maglaman - hindi bababa sa 5 retweet at hindi bababa sa 2 sariling tweet.
11. Kung hindi mo ipapadala ang ulat sa bawat linggo, ang iyong paglahok ay madidiskwalipika.
12. Irehistro ang iyong pakikilahok dito.  Nandito ang LinkYouTube Campaign

Gantimpala:
- Normal na kalidad: 100 AIS Tokens
- Magandang kalidad: 200 AIS Tokens
- Mahusay na kalidad: 500 AIS Tokens


Patakaran:
1. Ang mga mababang kalidad na video ay hindi tatanggapin.
2. Ang video ay dapat na hindi bababa sa 1.30 na minuto ang haba, ang mas maiikling video ay hindi tatanggapin.
3. Ang video description ay dapat magkaroon ng link sa opisyal na websayt: https://ais-x.io/at link sa Whitepaper. https://ais-x.io/AIS_WhitePaper20190111.pdf
4. Para mapatunayan ang iyong pagmamay-ari ang iyong Bitcointalk profile ay dapat idagdag sa video description.
5. Ang nilalaman ay dapat na orihinal at mataas na kalidad.
6. Ang video ay dapat na mailathala sa YouTube channel na may kaugnayan sa crypto o ICO na may minimum na 100 na mga subscriber.
7. Ang lahat ng kalahok sa bounty ay dapat mag-ulat ng kanilang mga gawain sa opisyal na AIS bitcointalk thread bawat linggo. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096235
8. Irehistro ang iyong pakikilahok dito. Nandito ang LinkTranslation Campaign

Gantimpala:
- Pagsalin ng Bounty Thread: 100 AIS Tokens
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096235
-Pagsalin ng Whitepaper: 700 AIS Tokens
  https://ais-x.io/AIS_WhitePaper20190111.pdf
-Pagsalin ng websayt ng ICO: 400 AIS Tokens
  https://ais-x.io/


Patakaran:
1. Ang mga kalahok ay dapat magreserba ng pagsasalin ng wika at makakuha ng kumpirmasyon bago simulan ang pagsasalin.
2. Bawal ang Google Translate at iba pang mga tagasalin sa online.
Chinese
Korean
Japanese
Vietnamese
Spanish
Indonesian
Romanian
French
German
Malaysian
Swedish
Hindi
3. Ang isinaling trabaho ay dapat isumite sa loob ng 7 na araw pagkatapos makumpirma ang gawain.
4. Ang mga mababang kalidad na pagsasalin ay hindi tatanggapin.
5. Ang lahat ng kalahok sa bounty ay dapat mag-ulat ng kanilang mga gawain sa opisyal na AIS bitcointalk thread bawat linggo. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096235
8. Irehistro ang iyong pakikilahok dito. Nandito ang Link
Reddit Campaign

Gantimpala:
- 0 - 4 na mga upvote + 1 komento: 10 AIS Tokens
- 5 - 9 na mga upvote + 2 komento: 20 AIS Tokens
- 10 - 20 na mga upvote + 4 komento: 30 AIS Tokens
- 20 na mga upvote + 7 komento: 40 AIS TokensPatakaran:
1. Sundan ang Opisyal na AIS page: https://www.reddit.com/user/AIS-X
2. Mag-upvote para sa mga materyales sa aming page.
3. Ingles lamang.
4. Ang mga komento ay dapat na higit sa 70 na mga simbolo.
5. Ang iyong Reddit account ay dapat na hindi bababa sa 20 na araw na gulang at magkaroon ng 10 post o 20 comment karma.
6. Dapat mong sundan ang aming Reddit channel at manatili doon hanggang sa katapusan ng ICO.
7. Ang lahat ng kalahok sa bounty ay dapat mag-ulat ng kanilang mga gawain sa opisyal na AIS bitcointalk thread bawat linggo. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096235
8. Kung hindi mo ipapadala ang ulat sa bawat linggo, ang iyong paglahok ay madidiskwalipika.
9. Irehistro ang iyong pakikilahok dito. Nandito ang LinkLinkedIn Campaign

Gantimpala:
- 100 – 199 na mga koneksyon: 10 AIS Tokens bawat linggo
- 200 – 499 na mga koneksyon: 20 AIS Tokens bawat linggo
- 500 + na mga koneksyon: 30 AIS Tokens bawat linggoPatakaran:
1. Sundan ang Opisyal na AIS LinkedIn page:https://www.linkedin.com/company/ais-alternative-investment-and-security-coin/about/
2. Para makilahok, dapat magkaroon ka ng hindi bababa sa 100 na koneksyon.
3. Dapat kang maging may-ari ng LinkedIn account na iyong gagamitin at dapat na orihinal. Ang mga peke, patay, hindi aktibo, at mga bot account ay hindi tatanggapin.
4. Bawal ang pagsali ng maramihang account.
5. Bilang karagdagan, ang kalahok ay dapat mag-post ng hindi bababa sa 2 ng kanilang sariling mga post sa isang linggo, gamit ang sapilitang hashtag: #AIS at hindi bababa sa dalawang hashtag #blockchain #AISICO #ICO #tokensale #cryptoexchange, #cryptocurrency
6. Ang mga komento ay dapat na higit sa 70 na mga simbolo.
7. Kailangan mong gumawa ng hindi bababa sa 1 post at 4 na pagbabahagi bawat linggo.
8. Dapat mong sundan ang AIS LinkedIn page at manatili doon hanggang sa katapusan ng ICO.
9. Ang lahat ng kalahok sa bounty ay dapat mag-ulat ng kanilang mga gawain sa opisyal na AIS bitcointalk thread bawat linggo. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096235
8. Kung hindi mo ipapadala ang ulat sa bawat linggo, ang iyong paglahok ay madidiskwalipika.
9. Irehistro ang iyong pakikilahok dito. Nandito ang LinkBlog Campaign

Gantimpala:
- Normal na kalidad: 10 AIS Tokens
- Magandang kalidad: 20 AIS Tokens
- Mahusay na kalidad: 40 AIS TokensPatakaran:
1. Ang mga mababang-kalidad na artikulo ay hindi tatanggapin.
2. Ang artikulo ay dapat na orihinal at maglaman ng hindi bababa sa 500 na mga salita. Susuriin namin ang anumang plagiarismo at ang iyong artikulo ay hindi kwalipikado kung nalamang hindi orihinal.
3. Ang artikulo ay dapat na malayang maa-access. Ang mga Outlet tulad ng Medium at Steemit ay pinapayagan.
4. Ang artikulo ay dapat maglaman ng hindi bababa sa 1-2 aktibong link sa aming websayt at whitepaper.
  https://ais-x.io/ at link sa Whitepaper. https://ais-x.io/AIS_WhitePaper20190111.pdf
5. Para mapatunayan ang iyong pagmamay-ari ng blog, dapat na idagdag ang iyong bitcointalk profile link sa iyong blog posts footer.
6. Ang lahat ng kalahok sa bounty ay dapat mag-ulat ng kanilang mga gawain sa opisyal na AIS bitcointalk thread bawat linggo. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096235
7. Irehistro ang iyong pakikilahok dito. Nandito ang Link
8  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / ✅ ⚡️⚡️[FIL-ANN][STO] BOLTON COIN - Bolton first credit limited⚡️⚡️ on: January 31, 2019, 02:11:06 PM
BOLTON Coin (BFCL) - BOLTON FIRST CREDIT LIMITED

Ang BOLTON FIRST CREDIT LIMITED ay napatunayan na ang portfolio nito, ang mga kasunduan sa paghawak at pamamahala ng maraming asset tulad ng:

 • Gold
 • Diamante
 • Real estate
 • Eco-substainable energy production
 • BTC mining farms

at nagbabahagi ng kita araw-araw sa mga network ng namumuhunan. Ang kumpanyang BOLTON COIN (BFCL) ay humahawak ng iba't ibang mga proyekto na may 100% rate ng tagumpay sa lahat ng pagkakasundo nito at sinuri bilang ‘A’ ng Bloomberg para ipakita ang maimpluwensyang katayuan nito sa "mata ng mundo". Ang BOLTON COIN coin ay nagbibigay sa sinuman ng NATATANGING pagkakataon para lumahok sa mga gawain at pangunahing negosyo ng kumpanya, sa pamamagitan ng tokenization ng HINDI MAABOT na merkado, sa ngayon ay limitado lamang sa institusyonal na namumuhunan. Gumagawa kami ng susunod na henerasyon ng real estate, pagmimina ng cryptocurrency at commodity trading investment platform na nakabatay sa teknolohiya ng Blockchain.

Ang mga namumuhunan sa merkado ng crypto currency ay nahaharap sa maraming hamon sa ngayon, ang mga mayhawak ng mahabang panahon ay nakikita ang kanilang mga kita na nauubos, ang kalakalan ay nagdudulot ng mataas na panganib at nangangailangan ng malakas na kakayahan at karanasan sa pangangalakal. Gayundin ang Pagmimina/Cloud Mining ay nakaharap sa magaspang na oras, hindi na nagbibigay ng ligtas na alternatibo sa pangmatagalang hawak at pamumuhunan.

Ang mga kumpanyang Nagmimina ng Bitcoin tulad ng Hashflare o Gigawatt ay nagsara dahil sa kawalan ng kaligtasan. Kaya't kung ikaw ay namumuhunan ng pang matagalan, negosyante o nagmimina, ang kasalukuyang kondisyon ng merkado ay nagpapahirap para makakuha ng kita sa Industriya ng Crypto Currency. Kailangan ang bagong diskarte.
Ang BOLTON Coin (BFCL) ay nag-aalok ng bagong kamangha-mangha at natatanging diskarte sa pamumuhunan sa crypto sphere, na gumagawa ng mga pinagsasamang kita mula sa nasasalat na maluhong merkado tulad ng pagmimina ng ginto at diamante, lupain, na isinama ng eco-sustainable na enerhiya at pambihirang anyo ng BTC crypto-mining.

Ang mababang gastos sa mga bayarin sa pagmimina ay garantiyang pirming kita din sa harap ng pagtaas ng problema. Ang negosyo ay gumagawa ng kita sa iba pang mga lugar, kahit na ang matagal na bear market ay hindi pwedeng makaapekto sa mga kita ng programa, dahil ito, ay ang kaso sa karamihan ng mga proyekto ng crypto.


Mula Agosto 20 2018 hanggang Pebrero 28 2019
Ang Presyo ng 1 BFCL token ay 1 USD


Pinakamababang puhunan sa panahon ng Private Sale ay 20.000 USD
(Ang Token sale ay bawal sa mga residente / mamamayan ng US at China)
(Ang Pagbabayad ay Tinatanggap sa pamamagitan ng FIAT Currency o Credit Card)


███20% Bonus Hanggang Nobyembre 30 2018 (00:00 utc)███

███10% Bonus Mula Disyembre 1 hanggang Disyembre 31, 2018 (00:00 utc)███

███5% Bonus Mula Enero 1 hanggang Pebrero 28, 2019 (00:00 utc)███Mayroong 3 magkakaibang package ang namumuhunan na pipiliin nila. Pwedeng piliin ng mga namumuhunan sa komunidad ang kanilang uri ng pamumuhunan kapag nagsimula ang crowdsale ng komunidad. Sa sandaling napili at nakumpirma ang package, walang pagpipilian para sa maagang pagwawakas ng subscription ng pamumuhunan.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BONUS
Bonus na hanggang 20% ​​lamang sa private sale.
Kung mamumuhunan ka ng 20.000 USD makakatanggap ka ng 24.000 BFCL.


GOLD PLAN
Pagkakatipon ng mga coin sa 12 na buwan at araw-araw na kita hanggang sa 0.10 na porsyento.

111111111111111111111111111111111111
SILVER PLAN
Libreng hawakan ang mga coin na may pang-araw-araw na kita hanggang sa 0.03 na porsiyento (minimum na teknikal na bloke 15 na araw).


PLATINUM PLAN
Pagkakatipon ng mga coin sa 24 na buwan at araw-araw na kita ng 0.16 na porsiyento.
1111


Token Private sale

Ang bawat BFCL Token ay kumakatawan sa pagiging miyembro sa Komunidad ng Bolton.

Petsa: Agosto 20, 2018 - Pebrero 28, 2019

Kabuuang supply ng token: 1.663.000.000 BFCL

Kabuuang hard cap Private Sale: 100.000.000 BFCL

Soft Cap: 25Mln USD

Kabuuang hard cap Public Sale: 549,740,000 BFCL

Private sale: 100.000.000 BFCL

20% Bonus Hanggang Nobyembre 30, 2018 (00:00 utc)
10% Bonus Mula Disyembre 1 hanggang Disyembre 31, 2018 (00:00 utc)
5% Bonus Mula Enero 1 hanggang Pebrero 28, 2019 (00:00 utc)


Tandaan:
 • Ang Token ng koponan ay naka-lock para sa 30 na buwan matapos ang STO
 • Ang mga token para sa koponan ng marketing at Bounty ay naka-lock para sa 6 na buwan matapos ang STO

 malapit na!Sumali sa aming social media:
9  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-BOUNTY]✅ ⚡️⚡️[STO] BOLTON COIN - Bolton first credit limited⚡️⚡️ on: January 30, 2019, 11:32:57 AM

Ang BoltonCoin ay handa na para sa paglulunsad ng opisyal na bounty campaign nito.
Iniimbitahan namin ang lahat na interesadong sumali at tulungan kaming lumago at palakasin ang aming komunidad.
 
 Bounty pool: 5 000 000 BFCL tokens
 
Magsisimula ang kampanya sa Disyembre 31 2018 at magtatapos sa Abril 15 2019.
Ang mga token ay ipapadala sa mga kalahok dalawang linggo pagkatapos ng aming tokensale.
Ang Softcap na 25 milyong USD ay naabot na.
Pwedeng makita ang nakolektang halaga ng mga pondo DITO.
Para matanggap ang gantimpala sa bounty kailangan mong magrehistro ng ETH wallet na sumusuporta sa ERC-20 tokens.
Ang mga token ay naka-lock sa loob ng 6 na buwan.
Tandaan na ang mga wallet ng palitan ay hindi angkop para sa mga paghawak/pagtanggap ng mga token.
Makikita mo ang listahan ng mga katugmang wallet DITO.
Pangkalahatang patakaran para sa buong kampanya
 
 • Ipinagbabawal ang mga tanong sa bounty sa lahat ng mga opisyal na channel. Ang mga mensaheng ito ay hindi sasagutin at aalisin at ang mga bounty huneter na nagtanong sa kanila ay papagbawalan sa kampanya.
 • Para sa lahat ng mga katanungan sa bounty, gamitin lamang ang Telegram group na ITO. Ang pagiging bahagi ng grupong ito ay HINDI sapilitan sa panahon ng kampanya ngunit pwede mong makaligtaan ang ilang mga balita kung wala ka dito.
 • Ang bilang ng mga token na inilalaan sa bounty campaign ay konektado sa halagang nakolekta na pondo. Kung ang proyekto ay umabot sa HardCap, 5 milyong token ang ibabahagi sa pagitan ng mga kalahok. Kung halimbawa ang proyekto ay nakakolekta ng 70% ng hard cap, ang halagang ibabahagi ay magiging 3.5 milyong token. Pwede mong subaybayan ang nakolektang halaga ng mga pondo DITO.
 • Ang paggamit ng maramihang account, bot o pagdaraya sa anumang paraan ay mahigpit na ipinagbabawal, susuriin namin ang lahat ng mga kasali at papagbawalan ang lahat ng mga manloko. Ang mga naka-ban na mga gumagamit ay hindi makakatanggap ng mga stake.
 • Tanging Jr Member o mas mataas na mga account na nakarehistro bago Disyembre 31 2018 ang pwedeng lumahok sa kampanyang ito. Ang lahat ng iba pang mga account ay tatanggihan. Ang pagpaparehistro ng kampanya ay bukas hanggang Abril 15 2019.
 • Ang KYC ay kinakailangan sa lahat ng mga kalahok. Kailangan mong magparehistro sa aming site at gawin ang KYC sa aming dashboard.
 • Kailangan mong magkaroon ng access sa iyong wallet. Hindi mo mababago ang nakarehistrong wallet address pagkatapos magsisimula ang kampanya.
 • May karapatan kaming baguhin ang mga kondisyon ng bounty campaign. Para sa mga update, sundan ang thread na ito o Telegram bounty group. Babaguhin namin ang unang post kapag mayroon kaming mga update.
 • Ang mga stake ay kakalkulahin sa lingguhang batayan.
 • Kapag naabot na ang limitasyon, isasara namin ang pagpaparehistro ng kampanya.
 • Ang isang kalahok ay hindi pwedeng makatanggap ng higit sa 1% ng badyet ng kampanya. Sa mga kaso kung saan higit pa ang halaga ng kanyang stake, tatanggap lamang siya ng 1% ng kabuuang alokasyon.
 • Ang mga miyembro na may negative trust ay HINDI PWEDENG lumahok sa kampanya.
 • Pagkatapos ng wakas ng bounty, magkakaroon ka ng 1 linggo para sa anumang mga katanungan/reklamo.
 • Kailangan mong magrehistro sa kampanya sa pamamagitan ng registration form para matanggap. Mahahanap mo ang mga registration form sa magkakahiwalay na mga seksyon ng bounty (ang bawat kampanya ay may sariling registration form).

Pwede mong makita ang iyong kabuuang stakes DITO.
 

 
Gantimpala
 
 • 100-500 na mga Kaibigan - 1 stake bawat post
 • 500-1500 na mga Kaibigan - 2 stakes bawat post
 • 1500-3000 na mga Kaibigan - 4 stakes bawat post
 • 3000-5000 na mga Kaibigan - 6 stakes bawat post

Paano sumali
 

Mga patakaran at kinakailangan
 
 • Magbahagi ng anumang limang post mula sa opisyal na BFCL Facebook page bawat linggo, halimbawa ang mga ito: Post 1; Post 2; Post 3; Post 4; Post 5.
 • Ang maximum na bilang ng pagbahagi sa bawat araw ay isa lamang.
 • Ang maximum na bilang ng pagbahagi sa bawat linggo ay lima lamang.
 • Kung nagpasya kang gumawa ng maraming pagbabahagi bawat linggo, siguraduhing magbahagi ka ng ibang post palagi. Ang parehong pagbabahagi ay hindi mabibilang.
 • Ipadala ang iyong lingguhang ulat sa pamamagitan ng FORM NA ITO sa simula ng susunod na linggo (Lunes o Martes). Ang mga ulat na ipinapadala nang huli ay hindi papansinin at hindi bibigyan ng mga stake.
 • Pinakamataas na bilang ng mga kalahok ay 2000.
 • Kailangan mong magkaroon ng minimum na 100 na tunay na mga kaibigan.
 • Ang mga Facebook account ay kailangang maging orihinal. Ang mga peke, patay, hindi aktibo at bot account ay hindi tinatanggap. Ang mga account na tinatawag na Crypto Connor, Bitcoin Bob o anumang mga katulad na mga may mga Rocket at buwan na profile picture ay hindi tatanggapin. KAILANGAN itong maging iyong tunay na profile na may tunay na mga larawan at tunay na mga kaibigan.
 • Huwag punan ang form ng maraming beses, sinuman ang gagawa ay madidiskwalipika.
 • Bawal ang pagsali ng maramihang mga account. Kung mahuli ka namin, ikaw ay iba-ban at tatanggalin ang lahat ng mga stake.

 

Gantimpala
 
 • 250+ na mga Tagasunod - 1 stake bawat post
 • 750+ na mga Tagasunod - 2 stakes bawat post
 • 1500+ na mga Tagasunod - 5 stakes bawat post
 • 10000+ na mga Tagasunod - 10 stakes bawat post

Paano sumali
 

Mga patakaran at kinakailangan
 
 • Magbahagi (retweet) ng anumang limang post mula sa opisyal na Twitter account bawat linggo, halimbawa ang mga ito: Post 1; Post 2; Post 3; Post 4; Post 5.
 • Ang maximum na bilang ng retweet sa bawat araw ay isa lamang.
 • Ang maximum na bilang ng pagbahagi sa bawat linggo ay lima lamang.
 • Kung nagpasya kang gumawa ng maraming retweet bawat linggo, siguraduhing magbahagi ka ng ibang post palagi. Ang parehong retweet ay hindi mabibilang.
 • Ipadala ang iyong lingguhang ulat sa pamamagitan ng FORM NA ITO sa simula ng susunod na linggo (Lunes o Martes). Ang mga ulat na ipinapadala nang huli ay hindi papansinin at hindi bibigyan ng mga stake.
 • Pinakamataas na bilang ng mga kalahok ay 2000.
 • Kailangan mong magkaroon ng minimum na 100 na tunay na mga tagasunod.
 • Ang Twitter audit ay dapat na katumbas o higit sa 85%.
 • Ang mga Twitter account ay kailangang maging orihinal. Ang mga peke, patay, hindi aktibo at bot account ay hindi tinatanggap. Ang mga account na tinatawag na Moon Marcus, Lambo Lord o anumang mga katulad na mga may mga lambos at yachts na profile picture ay hindi tatanggapin. KAILANGAN itong maging iyong tunay na profile na may tunay na mga larawan at tunay na mga kaibigan.
 • Huwag punan ang form ng maraming beses, sinuman ang gagawa ay madidiskwalipika.
 • Bawal ang pagsali ng maramihang mga account. Kung mahuli ka namin, ikaw ay iba-ban at tatanggalin ang lahat ng mga stake.

 

Gantimpala
 
 • Sundan ang aming Reddit page  – 1 stake.
 • Mag-upvote ng post – 1 stake bawat upvote.
 • Gumawa ng komento – 2 stakes bawat komento.
 • Gumawa ng bagong post na may temang BoltonCoin – 3 stakes.
 • Gumawa ng bagong post sa subReddit na may kaugnayan sa crypto na tungkol sa Bolton – 1 stake sa bawat 3 upvotes na matatanggap ng post.
 • Maximum na Reddit stakes bawat linggo – 15 stakes.

Paano sumali
 

Mga patakaran at kinakailangan
 
 • Ang maximum na bilang ng stake sa bawat linggo ay 15 stakes.
 • Ipadala ang iyong lingguhang ulat sa pamamagitan ng FORM NA ITO sa simula ng susunod na linggo (Lunes o Martes). Ang mga ulat na ipinapadala nang huli ay hindi papansinin at hindi bibigyan ng mga stake.
 • Pinakamataas na bilang ng mga kalahok ay 1000.
 • Kailangan mong magkaroon ng minimum na 5 karma para makalahok. Kung ang iyong karma ay bumaba sa panahon ng kampanya, ang mga stake para sa linggong iyon ay hindi ibibigay. Itatabi mo ang mga stake sa mga linggo kung kailan ang karma ay 5 o higit pa at pwede kang makakuha ng mga bagong stake kapag ang iyong karma ay tumaas muli.
 • Ang mga spam postay hindi gagantimpalaan at ang mga spammer ay iba-ban mula sa kampanya.
 • Para sa bibilangin post, kailangan itong mai-post sa isa sa mga subreddits, o may kaugnayan sa subreddits ng cryptocurrency: r/bitcoin, r/ethereum, r/ethtrader, r/Tokensalecrypto, r/cryptocurrency.
 • Dapat na naka-link ang panlabas na mga post sa websayt na bfclcoin.com o @BFCLcoin Opisyal na Anunsyo.

 
 

Gantimpala
 
 • Websayt at WP - 100 stakes - WEBSITE - ENGLISH SOURCE. malapit na ang WP.
 • Proofreading ng Websayt at WP - 20 stakes
 • ANN at Bounty threads - 10 stakes bawat isa

Paano sumali
 
 • Mag-apply sa pamamagitan ng FORM NA ITO.
 • Pwede mong suriin ang kumpirmasyon ng iyong paglahok o pagkalkula sa dami ng stakes sa  SPREADSHEET NA ITO.
 • Mag-PM kami sa mga piniling tagasalin at mga proofreader.

Mga patakaran at kinakailangan
 
 • Dapat na i-update ng mga tagasalin ang kanilang thread na may hindi bababa sa 3 post bawat linggo. Makakakita ka ng kagiliw-giliw na nilalaman sa aming mga social channel.
 • Ang bawat magandang post sa ANN thread ay makakatanggap ng 0.5 stakes. Karagdagang 2.5 stakes bawat linggo ay ang maximum. Pwede kang sumulat ng mas maraming post ngunit ang maximum na 5 bawat linggo ang gagantimpalaan.
 • Ang mga post sa bounty thread ay hindi makakatanggap ng mga karagdagang stake ngunit kailangang sagutin ang mga tanong para makatanggap ng mga stake sa dulo ng kampanya.
 • Ang mga spam post ay hindi kasama. Ang mga spammer ay iba-ban mula sa kampanya.
 • Mahigpit na ipinagbabawal ang Google translate o iba pang katulad na mga tool.
 • Magtatakda kami ng mga stake matapos magawa ang pag-proofread. Kung natanggap namin ang mga ulat na ang mga pagsasalin ay hindi sapat, susuriin namin at aalisin ang mga stake kahit na itinakda ang mga ito kung kinakailangan kaya mangyaring, huwag subukang mangdaya.
 • Para sa pagsasalin/proofreading ng web, lahat ng mga wika ay malugod na tatanggapin!
 • Para sa ANN/Bounty thread, lahat ng mga wika mula sa mga lokal na board ay tatanggapin (mula sa 'ibang mga wika' na board, hindi).
 • Matapos magawa ang trabaho, mangyaring punan ang FORM NA ITO.

 

Gantimpala
 
 • Pagsali sa aming Telegram group - 1 stake
 • Pagsuot ng Boltoncoin Avatar sa Telegram - 5 stakes

Paano sumali
 

Mga patakaran at kinakailangan
 
 • Paminsan-minsan naming susuriin kung ikaw ay parte ng Telegram group. Kung hindi, ikaw ay aalisin mula sa kampanya.
 • Ang mga spammer ay iba-ban mula sa Telegram group at mawawala ang lahat ng mga stake.
 • Walang pagmumura o nakakasakit/agresibong komunikasyon ang papahihintulutan.
 • Kailangan mong maging parte ng grupo hanggang sa katapusan ng kampanya para makatanggap ng anumang mga stake.

 

Gumawa ng pagtatanghal ng video na may kalidad tungkol sa BFCL Coin
 
Gantimpala
 
 • Magandang kalidad - 100 stakes
 • Katamtamang kalidad - 70 stakes
 • Normal na kalidad - 40 stakes

Paano sumali
 

 
Mga patakaran at kinakailangan
 
 • Hindi tatanggapin ang mababang kalidad na video.
 • Ang video ay dapat na hindi bababa sa 5 minuto ang haba, ang mas maikli na mga video ay hindi tatanggapin.
 • Mga tinatanggap na lengguwahe: English, French, Spanish, Italian, German, Romanian, Portuguese, Turkish, Arab, Japanese, Korean, Indonesian, Hindi, Russian, Polish.
 • Ang video description ay dapat magkaroon ng link sa opisyal na websayt https://bfclcoin.com.
 • Para sa patunay ng pagmamay-ari, ang iyong pangalan sa Bitcointalk Profile at ID ay dapat idagdag sa video description.
 • Ang kalidad ng pagsusuri ay batay sa mga istatistika ng youtube at socialblade.
 • Huwag gumamit ng pekeng mga subscribers at mangolekta ng mga pekeng views, ito ay matutuklasan.
 • Ang minimum na bilang ng mga tunay na mga view (sa panahon ng bounty campaign): 2000.
 • Matapos magawa ang trabaho, mangyaring punan FORM NA ITO.


Sumulat ng artikulo tungkol sa BFCL Coin sa iyong blog o iba pang site.
 
Gantimpala
 
 • Magandang kalidad - 10 stakes
 • Katamtamang kalidad - 7 stakes
 • Normal na kalidad - 5 stakes

Paano sumali
 

 
Mga patakaran at kinakailangan
 
 • Ang mga mababang kalidad na artikulo ay hindi tatanggapin.
 • Ang artikulo ay dapat orihinal. Pwede mong gamitin ang opisyal na imahe, logo, graphics sa websayt, ANN thread, Facebook at twitter.
 • Ang artikulo ay dapat na mas mahaba sa 500 na salita, ang mga artikulo na may mas mababa sa 500 na salita ay hindi tatanggapin.
 • Mga tinatanggap na lengguwahe: English, French, Spanish, Italian, German, Romanian, Portuguese, Turkish, Arab, Japanese, Korean, Indonesian, Hindi, Russian, Polish.
 • Ang artikulo ay dapat magkaroon ng link sa opisyal na websayt: https://www.bfclcoin.com.
 • Medium, steemit at iba pang mga libreng plataporma ng blogging ay pinapayagan ngunit isang artikulo lamang sa mga platapormang iyon ang tatanggapin bawat gumagamit.
 • Para sa patunay ng pagmamay-ari, dapat mong idagdag ang iyong pangalan sa Bitcointalk profile at ID sa footer ng iyong mga blog post.
 • Matapos magawa ang trabaho, mangyaring punan ang  FORM NA ITO.

Mga patakaran at kinakailangan sa Steemit, Medium, Golos, telegra.ph:
 
 • Susuriin namin kung ang artikulo ay orihinal sa pamamagitan ng paggamit ng antiplagiarism.net at content-watch.
 • Ang iyong blog ay dapat magkaroon ng mga tunay na subscribers at views (kung hindi, ang artikulo ay hindi tatanggapin).
 • Ang iyong artikulo ay kailangang maayos at pinalamutian at nahahati sa mga talata. Iminumungkahi na magbigay ng konklusyon pagkatapos ng artikulo.

Mga patakaran at kinakailangan sa mga Websayt:
 
 • Ang site ay dapat magkaroon ng sariling madla.
 • Ang mga site ay susuriin ni Alexa sa regular na batayan at pwede kaming humiling ng mga istatistika.
 • Ang nilalaman ay dapat orihinal .
 • Huwag maglagay ng mga counter sa iyong websayt, opisyal lamang (Google Analytics, Alexa Rank at Yandex Metrika) ang gagamitin.


Gantimpala
 
 • Jr Member - 8 stakes bawat linggo
 • Member - 10 stakes bawat linggo
 • Full Member - 15 stakes bawat linggo
 • Sr Member - 20 stakes bawat linggo
 • Hero at Legendary - 30 stakes bawat linggo
 • Pag-suot ng aming Avatar - 2 stakes bawat linggo

Paano sumali
 
 • Magrehistro sa FORM NA ITO.
 • Pwede mong suriin ang kumpirmasyon ng iyong paglahok o pagkalkula sa dami ng stakes sa  SPREADSHEET NA ITO
 • Kailangan mong isuot ang signature na tumutugma sa iyong BitcoinTalk rank

 
Mga patakaran at kinakailangan
 
 • Ang Signature ay kailangang isuot hanggang sa katapusan ng STO.
 • Tanging mga post na nakatutulong o makabuluhan ang mabibilang.
 • Ang mga post sa Lokal na mga board ay tatanggapin, Off-topic & Politics boards ay hindi.
 • Ang post ay dapat magkaroon ng minimum na haba na 75 na mga karakter.
 • Minimum na 10 posts bawat linggo.
 • Ang mga miyembro na may negative trust ay hindi pwedeng sumali sa kampanya.
 • Huwag mag-post ng 10 post sa isang araw o 2 araw.
 • Ang pagsuot ng aming Avatar ay hindi sapilitan ngunit nagbibigay ng karagdagang stakes.
 • Kung ang iyong rank ay tumaas sa panahon ng kampanya, kailangan mong ipaalam sa amin sa alinman sa thread na ito o sa Telegram bounty chat.

Avatar
 

 
Signatures

Tandaan: ang signature code ay naka-post sa ibaba

Jr. Member
 
▂▃▅▆ BOLTON Coin (BFCL) ▆▅▃▂
▬ The Challenge that makes your dreams come true ▬
֍ ֍ [https://bfclcoin.com/]֍ ֍

 
Member
 
▂▃▅▆ BOLTON Coin (BFCL)  - The Challenge that makes your dreams come true ▆▅▃▂
⎨PRIVATE SALE AUG 20 2018 - FEB 28 2019 █ ▬ █ PUBLIC SALE MAR 01 2019 - APR 15 2019⎬
֍ Twitter ֍ Facebook ֍ Reddit ֍ Discord ֍ Telegram ֍ Medium


 
Full Member
 
▂▃▅▆ BOLTON Coin (BFCL)  - The Challenge that makes your dreams come true ▆▅▃▂
⎨PRIVATE SALE AUG 20 2018 - FEB 28 2019 █ ▬ █ PUBLIC SALE MAR 01 2019 - APR 15 2019⎬
֍ Twitter ֍ Facebook ֍ Reddit ֍ Discord ֍ Telegram ֍ Medium


 
Sr. Member
 
██████▓▒▓█▓░▒▓█▓░░▒▓█▓▒░░░░░░▒▓██▓▒░░░░░░▒▓██▒░░▒▓█▒░▓█▓▒▓▓█████████
████▓▓██▓▒░░█▓▒░░▓██▓░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▒██▓▒░░▓▓▓░░▓███▓███████
██▓▒▓█▓▒░░▒▓▒░░▒███▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██▓░░▒▓▒░░▒▓▓▓▓▓█████
██▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒░▒▓███▒░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▒░░▒███▓▒░░▓▓▓▒▒▒▒▓▓█████
▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░▓████▓░░░░▒██▓▓██▓░░░░▒▓█▓▓▓█▓░░░░▓█████▒░░░▒▒▒▒▒▓▓▓███
███████▓▓▓██▓▓▓██▓░░░░░░▒▒▓▓▓▓░░░░▒▓▓▓▒▒░░░░░░▒██▓▓▓▓██▓▓██████████
█████▓▒▓██▓▒▓█████▓░░░▒░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░▒░░░▓█████▓▒▓██▓▒▓████████
████▒▒▓█▒░▒▓▓░░░▒█████▓█▓░░░░░░░░░░░░░░▒███████▓░░░▒█▒░▒▓█▒▒▓███████
████▒▓█▒░▒▓▓░░░░▓▓▓███▓▒░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░▒▒███▓▓▓▒░░░▒█▒░▒▓▓▒▓███████
████▓█▓░▒▓▓▒▓▒▒▒▓▓▒██▓░░░░░░▓██▓▓██▓▒░░░░░▓██▓▒▓▓▒▒▓▒▓▓▒░▓█▓███████
██████▓▒▓▓▒▒▓▒▓█▓▒▓███▓▒▒░░░░▒▓██▓▒░░░░▒▒▓███▓▒▒█▓▒▒▓▒▓▓▒▒█████████
██████▓▒▓▒▒▓▒▓█▓▒▒▓▓███▓▒░░░░░░▓█▒░░░░░▒▓▓██▓▓▓▒▓█▓▒▓▒▒▓▒▒█████████
██████▓▒▒▒▒███▒░▒▓▒▒▓██▓▒░░░░▒▓▓▒▓▓▒░░░▒▓███▒▒▓▓░▒▓██▓▒▒▒▒█████████
██████▓▒░▒▓█▓▒▒▓▓▒▒▓█▓▒▓███▓▓▒░░░░▒▒▓███▓▒▓█▓▒▒▓▓▒░▒██▒░░▓█████████
███████▒░▒██░░▒▒░▒██▓░░░▒██▓░░░░░░░░▒██▓▒░░▒██▓░░▒▒░▒█▓░▒███████████ The Challenge that makes
█ your dreams come true


█  PRIVATE SALE AUG 20 2018 - FEB 28 2019
 █ PUBLIC SALE MAR 01 2019 - APR 15 2019
██████████▓▒▓█▓░▒▓█▓░░▒▓█▓▒░░░░░░▒▓██▓▒░░░░░░▒▓██▒░░▒▓█▒░▓█▓▒▓▓
████████▓▓██▓▒░░█▓▒░░▓██▓░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▒██▓▒░░▓▓▓░░▓███▓
██████▓▒▓█▓▒░░▒▓▒░░▒███▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██▓░░▒▓▒░░▒▓▓▓▓▓
██████▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒░▒▓███▒░░▒▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▒░░▒███▓▒░░▓▓▓▒▒▒▒▓▓
████▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░▓████▓░░░░▒██▓▓██▓░░░░▒▓█▓▓▓█▓░░░░▓█████▒░░░▒▒▒▒▒▓▓▓
███████████▓▓▓██▓▓▓██▓░░░░░░▒▒▓▓▓▓░░░░▒▓▓▓▒▒░░░░░░▒██▓▓▓▓██▓▓
█████████▓▒▓██▓▒▓█████▓░░░▒░░░░░▒▒░░░░▒▒░░░░░▒░░░▓█████▓▒▓██▓▒▓
████████▒▒▓█▒░▒▓▓░░░▒█████▓█▓░░░░░░░░░░░░░░▒███████▓░░░▒█▒░▒▓█▒▒▓
████████▒▓█▒░▒▓▓░░░░▓▓▓███▓▒░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░▒▒███▓▓▓▒░░░▒█▒░▒▓▓▒▓
████████▓█▓░▒▓▓▒▓▒▒▒▓▓▒██▓░░░░░░▓██▓▓██▓▒░░░░░▓██▓▒▓▓▒▒▓▒▓▓▒░▓█▓
██████████▓▒▓▓▒▒▓▒▓█▓▒▓███▓▒▒░░░░▒▓██▓▒░░░░▒▒▓███▓▒▒█▓▒▒▓▒▓▓▒▒
██████████▓▒▓▒▒▓▒▓█▓▒▒▓▓███▓▒░░░░░░▓█▒░░░░░▒▓▓██▓▓▓▒▓█▓▒▓▒▒▓▒▒
██████████▓▒▒▒▒███▒░▒▓▒▒▓██▓▒░░░░▒▓▓▒▓▓▒░░░▒▓███▒▒▓▓░▒▓██▓▒▒▒▒
██████████▓▒░▒▓█▓▒▒▓▓▒▒▓█▓▒▓███▓▓▒░░░░▒▒▓███▓▒▓█▓▒▒▓▓▒░▒██▒░░▓
███████████▒░▒██░░▒▒░▒██▓░░░▒██▓░░░░░░░░▒██▓▒░░▒██▓░░▒▒░▒█▓░▒


 
Hero/Legendary Member
 
BOLTON COIN (BFCL)


████████████░    ░ ▓███▓      ███████   ░████▒░░░             ░      ░ ░░▓████░   ██████░      ████░░     ░████████████
████████▒   ░▒█████▓        ░███████       ████████▒  ▒░       ▓░░░████████▓      ░███████░     ░ ░█████▓▒░  ░█████████
██████░░████            ░ ███████░██       ░███ ░░████▒        ░████▓░▒░███       ░██░███████░░            ████░▒██████
█████░   ░▒████████▓████████▓░░█████        ░ ▓███████          ▒███████▓          ████▒░ █████████▓████████░    ██████
█████    ░███████████████░ ░░███████░     ░         ░█▓         ██         ░      ░███████░  ▒███████████████░    █████
████    ░█████▒   ░████    ██████▓███░     █         █▓         █░        ░█     ▓███░██████░  ░████░   ██████░   ░████
███▒    ▓████▒   ████   ░█████   ░█████▒   ░█▒       ░          ░        ██░  ░██████  ░░████░   ░████░  █████░    ████
███    ░█████   ███▓    ████      ██▓██████░░█▓                        ░██░░█████████     ░████    ████   █████    ░███
██▓    ▓████▓░ ███▒  ░░███       ░██░▓█████████░                       ▒█████████░███       ▒███    ████░ █████░    ███
██    ░█████░ ████  ░ ███   ░░   ███  █████░      ░█░           ░░▒█       ░█████░░██░  ▒░   ░███░   ███▓ ██████    ░██
██    ░█████░░███░  ░███  ░ █░  ░██▓  ████         ░████▓░  ░░█████         ░████  ███░  ▓█   ░███░  ░███░██████    ░██
██    ▒██████████   ███   ▓█░   ███  ░█████         ░█████████████░        ░█████  ░███   ██░   ██▓   ███▓██████░    ██
██    ██████████░  ░██  ░██▓ ░ ███  ░████████▒░         ██████▒        ░░█████████  ░███░  ██▓  ░██░  ██████████░    ██
██    ██████████   ▓█░  ███ ░▓███  ░▓█▓░██░░   ░▒▒       ░███        ▒▒    ░███ ██░  ░███░  ██▒  ▓█░  ▓█████████▒    ██
██    ██████████░  ██  ░██ ░████  ░░██  ███████░        ░█████         ░███████ ░██   ░████░ ██░  █▒  ██████████▒    ██֍ Discord
֍ Telegram
֍ Medium


██████S T O██████
. ████S e c u r i t y  t o k e n  o f f e r i n g████.

 

 
 

 
Kung sa palagay mo na ang iyong nilalaman ay may espesyal na halaga o kung kumakatawan ka sa ahensiya ng balita o anumang iba pang malalaking pandaigdigang organisasyon, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pagpuno sa form na matatagpuan DITO.
Mangyaring ipaliwanag nang mas detalyado kung ano ang iyong inaalok, mga URL para suriin, tagal, haba ng trabaho, atbp.
Magpapatuloy kami nang personal na nakikipag-ugnay sa iyo para pag-usapan kung ano ang iyong inaalok at pagsang-ayon sa halaga ng gantimpala.
 

 
Surpresahin kami ng iyong pagkamalikhain at gagantimpalaan ka namin nang naaayon!
Gusto naming makita ang mga sticker sa iyong mga kotse, BoltonCoin T-shirt, mga larawan na may mga sikat na taong may hawak na mga logo ng BoltonCoin, mga bagay na tulad nito.
Kung sa tingin mo ay mayroon kang tamang ideya, mangyaring ipadala sa amin ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng FORM NA ITO.
Ang lahat ng mga stake para sa kampanyang Roadshow ay kakalkulahin sa dulo ng bounty campaign.
 
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________

 
Ang BFCL Coin ay nagbibigay ng NATATANGING pagkakataon na lumahok sa mga aktibidad at pangunahing negosyo ng kumpanya sa pamamagitan ng tokenization ng HINDI MAABOT na merkado, sa ngayon ay limitado lamang sa mga institusyonal na namumuhunan.
 
Bawat araw makukuha mo ang iyong bahagi ng kung ano ang mga namina ng Bolton hangga't pagmamay-ari mo ang iyong BFCL Tokens.10  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] [YMM] Yammy network official release | Smart contract | Masternodes | on: January 29, 2019, 12:10:16 PM

Yammy Token
Pangalan: Yammy Token | Simbolo: YMM
Algo: Ethereum | Uri: ERC20 | Mga Decimal: 18
Max Suplay: 100 000 000
Contract: 0xf3bcbaac4d699bd81e75e35fe01c695739b0903c

Ang Yammy Network is ERC20 token na gagamitin para pabilisin ang pagpapaunlad ng mainnet. Ang Yammy ERC20 token (YMM) at Yammy Coin (YMA) ay mga pangunahing elemento ng Yammy Network eco-system.

Ang Yammy Platform ay ang malikhaing kapaligiran na nagpapahintulot sa gumagamit na gumawa at magpatakbo ng mga serbisyo ng web at mga app na batay sa mga solusyon ng Yammy Network.

Ang YMM ay pinalakas ng Ethereum Virtual Machine at katugma sa lahat ng imprastraktura at serbisyo ng Ethereum.

Ang YMA ay coin na ganap na pwedeng minahin sa sarili nitong blockchain.

Ang Unang Yugto ng Proyekto ay para ipakilala ang YMM Tokens bilang pagsisimula ng proyekto na may intensyong palitan ang sarili nitong blockchain sa panahon ng Ikalawang Yugto ng pagpapaunlad ng Proyekto kapag ang mainnet ng Yammy Network ay ipinakilala sa publiko at ang pagmimina ng YMA coin ay magsisimula.

Ang Ikatlong Yugto ay tungkol sa praktikal na pagpapatupad ng mga serbisyo ng Yammy Network at pagpapakilala ng Yammy Platform.

Ang hinaharap ng Yammy Network ay batay sa mga mahahalagang bahaging ito:
• Mga aplikasyon ng smart contract
• Pag-aalok ng Masternode
• Pandaigdigang marketplace na may mga pagbabayad ng crypto
• Pandaigdigang streaming platform batay sa blockchain technology
• Pandaigdigang plataporma ng pagtaya at prediksyon
• Desentralisadong crypto exchange

Nilalayon ng Yammy na gumawa ng bagong uri ng Internet, na pinapatakbo ng teknolohiya ng blockchain. Sa bagong Internet na ito, ang mga tao ay magkakaroon ng mga digital asset at gagawa ng yaman mula sa kanila. Sa ngayon, mayroong walang katapusang suplay ng digital asset, gayunpaman ang mga tao ay hindi kinakailangang magkaroon ng kanilang digital na ari-arian. Gusto ng Yammy na gumawa ng mga digital na asset na mahirap makuha, makikilala at maipagbibili.

Ecosystem :

Ang Teknolohiyang Ecosystem
Ang mga kasosyo mula sa lahat ng mga karanasan ay pwedeng magbigay ng mga sistema na ibinahagi sa kanilang mga negosyo gamit ang Yammy Network. Ang iba't ibang ibinahaging aplikasyon ay konektado sa malaking ecosystem, na nagbibigay ng mas mahusay na karanasan ng gumagamit sa pamamagitan ng pagpapagana ng mapagkakatiwalaang pakikipagtulungan sa lahat ng mga entidad.
Ang Aplikasyong Ecosystem
Pinahahalagahan ng Yammy Network ang mga lakas ng mga kasosyo nito. Ang komunidad ng Yammy ay binubuo ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa sertipikasyon ng entidad, mga tagapagkaloob ng serbisyo ng aplikasyon, komunidad, mga indibidwal, at marami pa.

Roadmap :


Mga Palitan :

Malapit na

Websayt: Home page

Github: Dito

Twitter: Dito

Reddit: Dito

Whitepaper: Dito

Opisyal na email: info@yammy.network

11  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] New Cash Exchange – PALITAN PARA SA BAGONG PANDAIGDIGANG EKONOMIYA on: January 29, 2019, 11:22:53 AMSumali sa aming Telegram News Channel

12  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN][ICO][Live!] VANM - Local search engine for products and services on: January 23, 2019, 02:25:52 PM
VANM - Viral Advertising Network MiningTungkol sa VANM


Ang VANM ay lokal na search engine para sa mga produkto at serbisyo na tumutugma sa suplay at demand para sa mga lokal na patalastas sa mga kalapit na gumagamit sa tunay na oras.

Ang teknolohiya ng Blockchain ay ginagamit para ipamahagi ang kita sa advertising sa mga gumagamit.
Hamon

Ang tradisyunal na digital advertising ay nawala ang mga gilid nito. Ang mga lumilitaw na ad ay higit na binabalewala o hinarangan ng mga mamimili.​

Ang epektibong digital advertising ay hindi abot-kaya at hindi epektibo para sa mga maliliit na negosyo na abutin ang mga lokal na grupo.

Ang mga lokal na retail market ay pinaghigpitan sa kumpetisyon mula sa plataporma ng e-commerce.


Solusyon

Ang mga gumagamit ay nakakakuha ng access sa search engine para sa mga lokal na kasunduan, mga kaganapan at mga nag-aalok ng kung ano ang demand sa tunay na oras.​​

Ang 50% ng kita ng advertising ay ibinabahagi sa mga gumagamit.​​

Pwedeng kunin ng mga lokal na merkado ang kamalayan ng mamimili sa pamamagitan ng mga naka-target na ad sa ilalim ng mga gastos sa merkado.

Ang mga lokal na merkado ay pinalakas sa pamamagitan ng mas maraming kamalayan ng mamimili.

Ang data ng user ay hindi nakikilala at sinusuri lamang na may pahintulot laban sa naaangkop na kabayaran​.


Pananaw

Ang lokal na advertising ay magiging kaakit-akit at kapaki-pakinabang na gabay sa paghahanap ng mga lokal na alok at libangan na gusto ng tao.​

Papalakasin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mas mataas na kamalayan ng mamimili.

Ang mga serbisyo ng VANM ay nagbibigay-daan sa makatwirang paggastos sa lokal na advertising para matulungan ang mga maliliit na negosyo na magtatag ng pakikipag-ugnayan sa mga potensyal na mamimili.

Iningatan namin ang pagiging kaakit-akit ng mga lungsod kung saan kami nakatira.

Ang mga mamimili ay gagantimpalaan para sa kanilang pagkonsumo, feedback at pagbabahagi ng advertising, habang nananatiling protektado ang kanilang pribadong impormasyon.


VANM APP


image loading... image loading... image loading... image loading...


VANM ECOSYSTEM
Ang mga Gumagamit ay tumatanggap ng mga ad na nakaayon sa kanilang mga interes mula sa mga lokal na tagapagkaloob at bahagi ng kita sa advertising sa anyo ng mga VANM token.

Ang mga Advertiser ay nakakakuha ng pagkakataong maglagay ng mga epektibong lokal na mga ad sa mga makatwirang gastos.

Ang mga Social Media Artist ay pwedeng gamitin ang kanilang talento at gumawa ng komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng mga ad para sa mga lokal na nagtitinda.


VANM Roadmap


Yugto ng konsepto ng proyekto ng VANM

Pangunahing pagsusuri ng merkado

Pagsisiyasat ng mga potensyal na mamimili

Detalyadong konsepto ng pagpapaunlad/whitepaper

Mga madiskarteng pakikipagsosyoAng pagtatatag ng kumpanyang VANM UG (haftungsbeschrδnkt)

Pangangalap ng mga karagdagang miyembro ng koponan

Pagsisimula ng pagpapaunlad ng prototype ng app

Pagpapaunlad ng smart contract

Simula ng pagbebenta ng tokenPagtatanghal ng prototype app

Wakas ng pagbebenta ng token

Pagboto ng komunidad sa disenyo ng app prototype

Simula ng pagpapaunlad ng beta app

Pagpapalawak ng mga lokal na aktibidad sa pagbebenta

Paglulunsad ng beta appPagboto ng Komunidad para sa Beta App

Pagsasama ng Feedback ng Komunidad

Nakaplanong paglulunsad ng VANM Android App

Pagpapaunlad ng iOS App

Pagpapalawak ng network ng VANM

Panimula ng Yugto ng Ad Mining 2.0Kumpletuhin ang saturation ng merkado

Augmented reality beta app / Ad Mining 2.0

Pagpapalawak ng mga serbisyo ng VANM - hal. Libre ang kadaliang kumilos

Internasyonal na pagpapalawak


VANM Token


Ang VANM Token ay ang digital currency na ginagawa ang ecosystem ng VANM.​

Magagamit ito para ilipat ang halaga sa loob ng network nang mabilis, ligtas at halos libre.​


Ang VANM token ay ginawa bilang ERC20 token sa Ethereum blockchain at matatagpuan sa sumusunod na address sa etherscan.io​.


0x0d155aaa5c94086bce0ad0167ee4d55185f02943


Kabuuang Suplay at Pamamahagi


May kabuuang 240 milyong VANM token na nabuo. Sa halagang ito posibleng masaklaw ang inaasahang dami ng transaksyon.​

Ang unang pamamahagi ng token ay idinisenyo sa paraan na ang 60% ng lahat ng mga token ay ibinebenta nang direkta sa komunidad.

Ang layunin nito ay para ipamahagi ang mga token bilang desentralisado hangga't maaari.


Ang pangalawang pinakamalaking bahagi, 20% ng lahat ng mga token, ay naglilingkod sa iba't ibang insentibong programa tulad ng mga gantimpala para sa mga beta tester o diskwento para sa mga maagang bumili.​


Ang 10% ng kabuuang VANM token ay naglilingkod bilang reserba para sa mga direktang pagbebenta pagkatapos ng paglulunsad ng opisyal na VANM App.


Ang isa pang 10% ay iginawad sa core team.​

Ang pagbabahagi ng koponan ay naka-block sa loob ng dalawang taon at pwede lamang makuha pagkatapos ng panahong ito ay nag-expire na.

Ang panahon na naka-block ay komprehensibong iniduong sa VANM Token smart contract.​

VANM Token Sale


Ang VANM token ay ipapamahagi sa mga hinaharap na gumagamit ng plataporma bilang kapalit ng Ethereum at sa gayon ang mga hawak ay magiging desentralisado.

Ang VANM Token Sale ay nahahati sa dalawang seksyon, ang Presale at ang Crowdsale.

Ang pangkalahatang-ideya ng mga petsa at kondisyon ay matatagpuan sa mga litrato sa ibaba.image loading...

image loading...


Crowdsale Contract Address:
 
0x6Ad25194Cd7B966C05eB2BEc7f6be76639f98172Pagpaparehistro sa Token Sale

Ang VANM ay nakatuon sa pagsunod sa lahat ng mga legal na kinakailangan na na-aaplay sa kaganapan ng token sale.

Una at pinakamahalaga, ito ang mga batas na may kaugnayan sa pag-iwas sa money laundering at terrorist financing.

Ang pagsunod sa mga regulasyong ito ay para sa interes ng lahat ng partido na kasangkot para hindi mapahamak ang pagpapatupad ng proyekto.

Para makilahok sa VANM Token Sale, samakatuwid kinakailangang sumailalim sa aming proseso ng KYC at magbigay ng whitelisting address.Simula ng Pagpaparehistroimage loading...
13  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-BOUNTY][PRESALE] VANM - Viral Advertising Network Mining | 2500 ETH REWARDS on: January 23, 2019, 12:15:29 PM
VANM - BOUNTY PROGRAM

Website | Lightpaper | Whitepaper
Token Sale Guide | Token Sale Conditions | Token Sale Registration

Tungkol sa VANM


Ang VANM ay lokal na search engine para sa mga produkto at serbisyo na tumutugma sa suplay at demand para sa mga lokal na patalastas sa mga kalapit na gumagamit sa tunay na oras.

Ang teknolohiya ng Blockchain ay ginagamit para ipamahagi ang kita sa advertising sa mga gumagamit.


Hamon

Ang tradisyunal na digital advertising ay nawala ang mga gilid nito. Ang mga lumilitaw na ad ay higit na binabalewala o hinarangan ng mga mamimili.

Ang epektibong digital advertising ay hindi abot-kaya at hindi epektibo para sa mga maliliit na negosyo na abutin ang mga lokal na grupo.

Ang mga lokal na retail market ay pinaghigpitan sa kumpetisyon mula sa plataporma ng e-commerce.


Solusyon

Ang mga gumagamit ay nakakakuha ng access sa search engine para sa mga lokal na kasunduan, mga kaganapan at mga nag-aalok ng kung ano ang demand sa tunay na oras.

Ang 50% ng kita ng advertising ay ibinabahagi sa mga gumagamit.

Pwedeng kunin ng mga lokal na merkado ang kamalayan ng mamimili sa pamamagitan ng mga naka-target na ad sa ilalim ng mga gastos sa merkado.

Ang mga lokal na merkado ay pinalakas sa pamamagitan ng mas maraming kamalayan ng mamimili.

Ang data ng user ay hindi nakikilala at sinusuri lamang na may pahintulot laban sa naaangkop na kabayaran.

Pananaw

Ang lokal na advertising ay magiging kaakit-akit at kapaki-pakinabang na gabay sa paghahanap ng mga lokal na alok at libangan na gusto ng tao.

Papalakasin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mas mataas na kamalayan ng mamimili.

Ang mga serbisyo ng VANM ay nagbibigay-daan sa makatwirang paggastos sa lokal na advertising para matulungan ang mga maliliit na negosyo na magtatag ng pakikipag-ugnayan sa mga potensyal na mamimili.

Iningatan namin ang pagiging kaakit-akit ng mga lungsod kung saan kami nakatira.

Ang mga mamimili ay gagantimpalaan para sa kanilang pagkonsumo, feedback at pagbabahagi ng advertising, habang nananatiling protektado ang kanilang pribadong impormasyon.


Ang Bounty Campaign ay magsisimula ika-27 ng Disyembre at pupunta hanggang ika-31 ng Marso


MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NG BOUNTY PROGRAM

Kabuuang Token para sa bounty = 5,000,000 VANM / 2500 ETH

Ang 1,000,000 VANM ay ipamamahagi sa mga paligsahan sa komunidad na tatakbo sa hinaharap at magkakaroon ng mga update sa pamamagitan ng aming mga channel sa social media.

2,000 VANM = 1 ETHEREUMKung ang bounty campaign ay may mababa kaysa sa kinakailangang minimum na kalahok, babawasan namin ito.
halimbawa: Ang Telegram campaign ay may 1,999 na kalahok lang, Alokasyon sa Telegram Campaign 10% = 500,000 / 2 = 250,000

Kabilang sa Bounty campaign ang mga kategoryang ito:

Telegram 10% (min. 2000)
Twitter 10% (min. 1000)
Facebook 10% (min. 1000)
Instagram 10% (min. 1000)
YouTube 15% (min. 100)
Blog/Articles 15% (min. 100)
Translation 10%
Signature 10% (min. 100)
Bonus 10%

Mga Petsa ng Bounty:

WEEK 1 : 27.12 - 2.01 TAPOS NA
WEEK 2 : 3.01 - 9.01 TAPOS NA
WEEK 3 : 10.01 -16.01 TAPOS NA
WEEK 4 : 17.01 - 23.01 TUMATAKBO
WEEK 5 : 24.01 - 30.01
WEEK 6 : 31.01 - 6.01
WEEK 7 : 7.02 - 13.02
WEEK 8 : 14.02 - 20.02
WEEK 9 : 21.02 - 27.02
......


MGA PANGKALAHATANG PATAKARAN at TUNTUNIN

1. Ang tagapamahala ng bounty ay may karapatang baguhin ang mga patakaran o alisin ka ng kampanya kung natagpuan ang pagdaraya
2. Anumang aplikasyon na may hindi tamang impormasyon ay madidiskwalipikado nang walang abiso (hal mali ang ETH address, atbp ...)
3. Suriin ang ETH address na ipinasok mo nang dalawang beses, ang anumang mga pagbabago sa mga susunod na yugto ay tatanggihan.
4. Ang lahat ng trabaho ay isusumite sa thread
5. Ang mga stake ay kinakalkula bawat linggo
6. Kapag natapos ang bounty, magkakaroon ka ng 7 araw para sa anumang mga katanungan/reklamo
7. Sa pag-sign up para sa bounty, tinatanggap mo ang mga tuntunin na ito

DAHIL SA MGA TAONG SAKIM AT SINUSUBUKANG MAG-SIGN UP NG MARAMING ACCOUNT,
ANG BAWAT KALAHOK AY KAILANGANG MAG-APLAY SA THREAD NA ITO AT SA FORM, MAGDAGDAG NG NUMERO NG APPLICATION POST SA FORUM NA ITO, TULAD NITO:
KAILANGAN:
Ang lahat ng kalahok sa kampanya ay kinakailangang sumali:

Telegram:
Sundan ang VANM Telegram Comunity

Gantimpala:
1 stake para sa pagsali at pagpapanatiling aktibo hanggang matapos ang ICO.
Patakaran:
Link ng pagsali sa Telegram: Telegram Community
Dapat mong baguhin ang iyong username sa Telegram "Iyong Pangalan | www.vanm.io"
Dapat mong palitan ang iyong larawan sa profile gamit ang isang ito DITO
Walang spam o masamang wika laban sa iba pang mga miyembro o tungkol sa proyekto.
Subukang maging aktibo at magtanong tungkol sa proyekto.
Manatili hanggang sa katapusan ng ICO.
Ang talakayan tungkol sa bounty ay mahigpit na ipinagbabawal.

Sumali ditoGantimpala:
1. Mayroong higit sa 200 - 300 na mga tagasunod: 5 stakes bawat linggo
2. Mayroong higit sa 301 - 1000 na mga tagasunod: 15 stakes bawat linggo
3. Mayroong higit sa 1001 - 3000 na mga tagasunod: 35 stakes bawat linggo
4. Mayroong higit sa 3001 - 5000 na mga tagasunod: 50 stakes bawat linggo
5. Mayroong higit sa 5001 - 10,000 na mga tagasunod: 75 stakes bawat linggo
6. Mayroong higit sa 10,001 na mga tagasunod: 100 stakes bawat linggo

Patakaran:

1. Dapat mayroong higit sa 200 na mga Tagasunod ang Twitter account
2. Dapat sundan, i-like, mag-Tweet at mag-Retweet lingguhan sa: Twitter official account
3. Maximum na 5 retweets bawat linggo
4. Dalawang (2) Orihinal na post bawat linggo na may mga hashtag #VANM #powertothecityyoulivein #crypto #ICO #community
5. (paki-quote o gumawa ng bagong post)
para isumite ang lingguhang ulat!

6. kung inedit mo ang post ng ulat, hindi ka makakakuha ng stake

Sumali dito

Ang ayos para i-post ang iyong trabaho:
Code:
Week #1
Twitter

Retweets
1.
2.
3.
4.
5.

Tweets
1.
2.


Gantimpala:
1. Mayroong higit sa 200 - 300 na mga tagasunod: 5 stakes bawat linggo
2. Mayroong higit sa 301 - 1000 na mga tagasunod: 15 stakes bawat linggo
3. Mayroong higit sa 1001 - 3000 na mga tagasunod: 35 stakes bawat linggo
4. Mayroong higit sa 3001 - 5000 na mga tagasunod: 50 stakes bawat linggo
5. Mayroong higit sa 5001 - 10,000 na mga tagasunod: 75 stakes bawat linggo
6. Mayroong higit sa 10,001 na mga tagasunod: 100 stakes bawat linggo

Patakaran
1. Tiyaking punan mo ang lahat ng nauukol na impormasyon sa form ng pakikipaglahok
2. Sundan ang opisyal na Instagram Page Instagram Official Account
3. Ang minimum na 200 na tagasunod ay kinakailangan para maging karapat-dapat.
4. Pinapayagan ka lamang na gumamit ng isang account at kailangang maging iyong sariling account na hindi bababa sa 3 buwang gulang
5. I-like ang maximum na limang larawan mula sa aming opisyal na Instagram Page
6. (paki-quote o gumawa ng bagong post)
para isumite ang lingguhang ulat!

7. kung inedit mo ang post ng ulat, hindi ka makakakuha ng stake

Sumali dito

Ang ayos para i-post ang iyong trabaho:
Code:
Week #1
Instagram

Image Likes Link
1.
2.
3.
4.
5.Gantimpala:
1. Mayroong higit sa 200 - 300 na mga kaibigan: 15 stakes bawat linggo
2. Mayroong higit sa 301 - 1000 na mga kaibigan: 25 stakes bawat linggo
3. Mayroong higit sa 1001 - 3000 na mga kaibigan: 35 stakes bawat linggo
4. Mayroong higit sa 3001 - 4899 na mga kaibigan: 50 stakes bawat linggo
5. Mayroong higit sa 4900 - 5000 na mga kaibigan: 75 stakes bawat linggo

Patakaran:

1: Ang Facebook account ay dapat magkaroon ng higit sa 500 na mga Kaibigan
2. Dapat sundan, i-like at magbahagi lingguhan sa: Facebook Official Account
3. Maximum na 5 Like at Pagbabahagi bawat linggo
4. Dalawang (2) Orihinal na post bawat linggo na may mga hashtags #VANM #powertothecityyoulivein #crypto #ICO #community
5. (paki-quote o gumawa ng bagong post)
para isumite ang lingguhang ulat!

6. kung inedit mo ang post ng ulat, hindi ka makakakuha ng stake

Sumali dito

Ang ayos para i-post ang iyong trabaho:
Code:
Week #1
Facebook

Like and share
1.
2.
3.
4.
5.

Posts
1.
2.Gantimpala:
Mataas na kalidad: 100 stakes.
Katamtamang kalidad: 75 stakes.
Mababang Kalidad: 50 stakes.

Patakaran:
1. Tanggapin namin ang anumang positibong video tungkol sa VANM, hindi lamang tungkol sa ICO, ngunit tungkol sa ideya mismo, mga kaso ng paggamit, mga benepisyo, ICO atbp.
2. I-upload ang mga ito sa YouTube at o Facebook (anumang plataporma ng video)
3. Dapat magkaroon ng hindi bababa sa 500 na mga subscribers
4. Ang tagal ay hindi dapat mas mababa sa dalawang minuto ng aktwal na nilalaman
5. Ang mga stake ay ibibigay batay sa kalidad at madla ng video. Ang halaga ng mga stake na itinalaga ay hindi napapag-usapan.
6. Ang Plagiarism o paggamit ng mga materyal ng iba ay isinasaalang-alang bilang isang hindi wastong pagsumite
7. Ang bawat pagsusumite ay dapat magkaroon ng malinaw na pagkakakilanlan o link sa bitcointalk account sa paglalarawan
8. Pinakamataas na limang pagsusumite sa bawat gumagamit

Sumali dito


Gantimpala:
Mataas na kalidad: 100 stakes.
Katamtamang kalidad: 75 stakes.
Mababang Kalidad: 50 stakes.

Mga tagubilin sa pagsusulat ng Blog/Artikulo/Pagsusuri:

Ang artikulo/pagsusuri/blog post ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 500 na salita.
Ang iyong teksto ay dapat na orihinal. Ang pag-kopya at pagnanakaw ng iba pang mga nilalaman ay magdudulot ng diskuwalipikasyon
Ang madla para sa nai-post na artikulo ay dapat na may kaugnayan sa crypto o tumugma sa paggamit para sa VANM o itaguyod ang TOKEN SALE sa angkop na madla.
Ang websayt ay dapat magkaroon ng tunay na madla. Ang mga bagong websayt ay hindi tatanggapin.
Ang Medium, Steemit at iba pang mga Libreng Blogs ay pinapayagan ngunit ang isang tao lang ang pwedeng sumulat ng dalawang Artikulo sa isa sa mga ito (pinili mo kung alin ang iyong gagamitin).
Ang Artikulo/pagsusuri/blog post ay dapat maglaman ng Link sa websayt (sapat na), Link sa Lightpaper o whitepaper (opsyonal):

Sumali dito


Gantimpala:

1. Ann + Bounty Thread : 50 stakes
2. Lightpaper : 50 stakes
3. Token Sale Guide : 50 stakes
4. Website : 100 stakes
5. Whitepaper : 150 stakes
6. Moderasyon ng lokal na thread : 1 stake bawat wastong post

Patakaran:
1. Ang pagsasalin ay dapat na may mataas na kalidad. Hindi ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool sa pagsasalin, google at iba pa.
2. Ang tagasalin ay dapat responsable at pamahalaan ang isinaling thread
3. Ang paggamit ng Google Translate, iba pang mga online na tagasalin o anumang tool sa pagsasalin ay HINDI pinapayagan
4. Ikaw lamang ang magiging opisyal na itinalaga para gawin ang pagsasalin PAGKATAPOS makakakuha ng kumpirmasyon o PM mula sa akin

Sumali dito


Gantimpala:
Member: 4 Stakes bawat Linggo
Full Member: 5 Stakes bawat Linggo
Sr Member: 7 Stakes bawat Linggo
Hero : 8 Stakes bawat Linggo
Legendary : 9 Stakes bawat Linggo
Pag-suot ang aming Opisyal na Avatar: 1 Stake bawat Linggo

Patakaran:
1. Ang mga kalahok ay dapat na hindi bababa sa junior member (ang mga newbies ay hindi pinapayagan) para lumahok.
2. Ang mga kalahok ay dapat suotin ang Signature at Avatar[full member+].
3. Minimum na sampung makahulugang mga post ay kailangang gawin bawat linggo.
4. Ang bawat post ay dapat na hindi bababa sa 75 na mga karakter.
5. Ang mga kalahok ay pwedeng mag-post sa anumang Bitcointalk thread maliban sa Politics & Society, Beginners & Help, Archival,Bounties (Altcoins) & off topic section ..
6. Ang mga kalahok ay hindi pwedeng magkaroon ng anumang negative trust score sa kanilang profile.
7. Ang mga post ay dapat na kumalat sa buong linggo hindi sa mga 1-2 na araw lamang. Kung hindi, ang iyong gantimpala ay wala para sa linggo
8. Mahigpit na ipinagbabawal ang spam. Ang mga gumagamit na nahanapan na spam ay agad at permanenteng madidiskwalipikado
9. Ang mga report post ay hindi mabibilang bilang wastong mga post (social media)

Sumali dito

Avatar
Personal na Teksto : VANM - VIRAL ADVERTISING NETWORK MINING

Member
Preview:

Code:
Code:
[center][url=https://www.vanm.io/en][b]》》》 [i]VANM - VIRAL ADVERTISING NETWORK MINING[/i] 《《《[/b][/url]
[b][url=https://www.vanm.io/fileadmin/user_upload/VANM_Light_Paper_EN.pdf]LIGHTPAPER[/url] ☆ [url=https://www.vanm.io/fileadmin/user_upload/VANM_Whitepaper_EN.pdf]WHITEPAPER[/url] ☆ [url=https://www.vanm.io/en/token-sale/]TOKEN SALE[/url][/b]
[url=https://t.me/VANMnews]Telegram Channel[/url] | [url=https://t.me/VANMcommunity]Telegram Community[/url] | [url=https://twitter.com/vanmofficial]Twitter[/url] | [url=https://www.facebook.com/vanmofficial2018]Facebook[/url] | [url=https://www.instagram.com/vanm_io]Instagram[/url] | [url=https://airdrops.io/vanm/]Airdrop[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5090158.0]Bounty[/url][/center]


Full Member
Preview:

Code:
Code:
[center][url=https://www.vanm.io/en]》》》[b][color=#191F41]V[/color][color=#182345]A[/color][color=#17284A]N[/color][color=#172D4F]M[/color] [color=#153759]-[/color] [color=#144163]V[/color][color=#134567]I[/color][color=#134A6C]R[/color][color=#124F71]A[/color][color=#115476]L[/color] [color=#105E80]A[/color][color=#106385]D[/color][color=#0F688A]V[/color][color=#0E6C8E]E[/color][color=#0E7193]R[/color][color=#0D7698]T[/color][color=#0C7B9D]I[/color][color=#0C80A2]S[/color][color=#0B85A7]I[/color][color=#0A8AAC]N[/color][color=#0A8FB1]G[/color] [color=#0898BA]N[/color][color=#089DBF]E[/color][color=#07A2C4]T[/color][color=#07A7C9]W[/color][color=#06ACCE]O[/color][color=#05B1D3]R[/color][color=#05B6D8]K[/color] [color=#03BFE1]M[/color][color=#03C4E6]I[/color][color=#02C9EB]N[/color][color=#01CEF0]I[/color][color=#01D3F5]N[/color][color=#00D8FA]G[/color][/b]《《《[/url]
[b][url=https://www.vanm.io/fileadmin/user_upload/VANM_Light_Paper_EN.pdf][color=#00DDFF]LIGHTPAPER[/color][/url] ☆ [url=https://www.vanm.io/fileadmin/user_upload/VANM_Whitepaper_EN.pdf][color=#0C7B9D]WHITEPAPER[/color][/url] ☆ [url=https://www.vanm.io/en/token-sale/][color=#191F41]TOKEN SALE[/color][/url][/b]
[url=https://t.me/VANMnews][color=#191F41]Telegram Channel[/color][/url] | [url=https://t.me/VANMcommunity][color=#124F71]Telegram Community[/color][/url] | [url=https://twitter.com/vanmofficial][color=#0C80A2]Twitter[/color][/url] | [url=https://www.facebook.com/vanmofficial2018][color=#0898BA]Facebook[/color][/url] | [url=https://www.instagram.com/vanm_io][color=#03C4E6]Instagram[/color][/url] | [url=https://airdrops.io/vanm/][color=#01CEF0]Airdrop[/color][/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5090158.0][color=#00DDFF]Bounty[/color][/url][/center]

Sr Member. Hero Member. Legendary
Preview:

Code:
Code:
[center][url=https://www.vanm.io/en][size=12pt][b]》》》[/b][b][color=#191F41]V[/color][color=#182345]A[/color][color=#17284A]N[/color][color=#172D4F]M[/color] [color=#153759]-[/color] [color=#144163]V[/color][color=#134567]I[/color][color=#134A6C]R[/color][color=#124F71]A[/color][color=#115476]L[/color] [color=#105E80]A[/color][color=#106385]D[/color][color=#0F688A]V[/color][color=#0E6C8E]E[/color][color=#0E7193]R[/color][color=#0D7698]T[/color][color=#0C7B9D]I[/color][color=#0C80A2]S[/color][color=#0B85A7]I[/color][color=#0A8AAC]N[/color][color=#0A8FB1]G[/color] [color=#0898BA]N[/color][color=#089DBF]E[/color][color=#07A2C4]T[/color][color=#07A7C9]W[/color][color=#06ACCE]O[/color][color=#05B1D3]R[/color][color=#05B6D8]K[/color] [color=#03BFE1]M[/color][color=#03C4E6]I[/color][color=#02C9EB]N[/color][color=#01CEF0]I[/color][color=#01D3F5]N[/color][color=#00D8FA]G[/color][/b][b]《《《[/b][/size][/url]
[size=12pt][b][url=https://www.vanm.io/fileadmin/user_upload/VANM_Light_Paper_EN.pdf][color=#00DDFF]LIGHTPAPER[/color][/url] ☆ [url=https://www.vanm.io/fileadmin/user_upload/VANM_Whitepaper_EN.pdf][color=#00DDFF]WHITEPAPER[/color][/url] ☆ [url=https://www.vanm.io/en/token-sale/][color=#00DDFF]TOKEN SALE[/color][/url][/b][/size]
[size=12pt][url=https://t.me/VANMnews][color=#191F41]Telegram Channel[/color][/url] [color=#00D8FA]|[/color] [url=https://t.me/VANMcommunity][color=#124F71]Telegram Community[/color][/url] [color=#00D8FA]|[/color] [url=https://twitter.com/vanmofficial][color=#0C80A2]Twitter[/color][/url] [color=#00D8FA]|[/color] [url=https://www.facebook.com/vanmofficial2018][color=#0898BA]Facebook[/color][/url] [color=#00D8FA]|[/color] [url=https://www.instagram.com/vanm_io][color=#03C4E6]Instagram[/color][/url] [color=#00D8FA]|[/color] [url=https://airdrops.io/vanm/][color=#01CEF0]Airdrop[/color][/url] [color=#00D8FA]|[/color] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5090158.0][color=#00DDFF]Bounty[/color][/url][/center]
Gagantimpalaan namin ang mga taong masisipag na magpaunlad ng komunidad ng VANM o sinusuportahan ang proyekto nang direkta sa mga espesyal na pagsisikap.

Ang desisyon para sa bonus na gantimpala ay gagawin sa aming sariling paghuhusga at hindi namin tatanggapin ang anumang pagtutol kung magkano at kung kanino ibinahagi ang VANM.

Ang ilang mga positibong gawain na pwedeng gantimpalaan:

1. Nilalaman na sobrang mataas ang kalidad o napakalaking outreach

2. Pagbubukas ng ganap na bagong channel para sa pag-promote ng mga benta

3. Paggawa ng animated video na paliwanag

4. Pag-suporta sa proyekto mula sa engineering point of view (pagsulat ng code para sa mga subtask ng aming App atbp.)
14  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN][Anti-ICO]🔥🔥🔥CryptoTycoon. Build your crypto empire. on: January 22, 2019, 04:51:55 PM
Ang CryptoTycoon ay napakalaking multiplayer online tycoon na may role playing at economics at estratehiya. Ito ang tunay na blockchain at kapanggapan ng crypto at napaka-magkakaiba at mapaghamong laro. Ang bawat tao ay makakahanap ng kanilang sariling estilo sa laro doon.
=====
Panoorin ang ipinapakitang estilo sa laro sa YouTube!
=====


Mga TampokPaglalaro ng papel
Apat na mga tycoon bawat isa na may sariling hanay ng mga kasanayan para matuto.

Sobrang simpleng gameplay
Limang mga piraso para bumuo ng mga kumplikadong rigs.

Napakalaking multiplayer
Buuin ang iyong imperyo magkasama, walang mga limitasyon!

Kasaysayan ng Cheat
Pumasok sa Story Mode at tignan, kung kaya mong mabuhay.

Drama
Patayin at isabotahe ang mga rigs ng kaaway para manalo sa karera.

Pala-kaibigan sa Nerd*
Paunlarin ang mga blueprints at iyong sariling mga bahagi
(*lubhang mahirap)

Makipagkalakalan tulad ng isang pro
Magbenta ng mga coins, rigs, comps at blueprints.

Kilalanin ang mga Tycoon

The Tycoons are 4 canonical characters of pretty much every startup out there. Ang hacker na nagcocode ng mga bagay bagay, ang hustler na tinitiyak na ang isang bagay ay gusto ng merkado, ang engineer ang ginagawa ng hardcore programming at hardware tweaks at, sa wakas, insider na tinitiyak na ang kumpanya ay may bawat sulok na kailangan nito sa kumpetisyon.Para ibuod ang gameplay pwede kang magmina ng mga token, ipagpalit ang mga ito at gastusin para bumili ng mga bahagi/rigs. Pwede kang magsaliksik ng mga bahagi at ibenta ang iyong mga setup/bahagi. Pwede kang gumawa ng mga blueprint at ibenta ang mga ito o ibenta ang buong rig batay sa iyong mga blueprints. Pwede mong abusuhin ang balita at palaging maaga sa merkado. Pwede mong isabotahe ang mga cluster, korporasyon at kaanib (black hat hacker), o pwede mong baligtarin (white hat hacker). Pwede kang bumuo ng imperyo at pwede kang manatili sa mga anino. At pagkatapos ay pwede mong pagsamasamahin ang lahat ng iyon (yeah, tama!).

Ito ay magiging napakalaking kapanggapan ng blockchain na mukha at, mas mahalaga, gumagana tulad ng isa.

Dahil ang laro ay desentralisado (at sa kawalan ng Game Master anumang kliyente ay pwedeng pumalit sa papel na may ilang paghihigpit na inilapat) wala talaga kaming game server. Gayunpaman, mayroon tayong relasyon sa client-server dahil ang Node ay nagpapadala ng estado ng laro sa Game Master at sa kabaligtaran, ang Game Master ay nagbibigay ng feedback sa Node. Ginawa namin ang aming sariling protocol sa itaas ng UDP para magbigay ng epektibong komunikasyon (Barracuda Protocol).

Barracuda Protocol

Kaya bakit ito [Anti-] ICO?

Magaling, para sa mga nagsisimula, nagpapatakbo kami ng crowdfunding sa ETH at iyon ang lahat ng may tungkol dito. Ang [CTY] tokens na iyong nakuha at ang katibayan na pinondohan mo sa ilang halaga ng ETH.  

Ipagpapalit namin ang [CTY] sa mga in-game na gantimpala, in-game na nilalaman at in-game currency lamang. Ang [CTY] ay hindi ililista sa anumang palitan. Ang [CTY] ay hindi ikakalakal sa anumang palitan. Ito ay walang silbing token na ang tanging layunin ay magbigay ng patunay ng mga ipinadala na pondo kapag natapos na ang Crowdsale.

Bakit mo kailangan ang Crowdsale?

Gusto naming maghatid ng natatanging laro at natatanging karanasan, magandang disenyo ng graphics, code blazing fast network protocols at hindi pinapalitan ang kalidad ng laro sa proseso. Sa totoo lang, kailangan ang pagpopondo kasi wala kami. Ang mataas na level ng listahan ng aming mga layunin sa pag-abot nito ay ganito ang itsura:

 • Mas maraming Tycoons!
 • Full 3D na may mas magandang graphics
 • Napakalaking Multiplayer Online
 • Pinahusay na RTS gameplay (rig attack at defence)
 • Mga Blueprints at mga Imbensyon

Magkakaroon ng Reddit post (at "reply" dito) na nagbabalangkas sa aming mga plano sa hinaharap kapag ang kabuuang pondo ay pwedeng hindi bababa sa halos tinantiya. Maraming mga ideya, ngunit gusto naming panatilihin itong totoo.

Ok, kaya ang Crowdsale, huh. Anong uri ng gantimpala mayroon kayo?

Nag-aalok kami ng dalawang uri ng mga gantimpala para sa mga kalahok ng CryptoTycoon Crowdsale:

 • Smart Rewards
 • Milestone Rewards

Smart Rewards

Magagamit ang Smart Reward sa lahat ng kalahok ng Crowdsale. Ang gantimpalang ito ay batay sa halaga ng pinondohang ETH (halaga ng CTY na natanggap). Sa sandaling makilahok ka sa CryptoTycoon Crowdsale, agad kang maging karapat-dapat na gantimpalaan ng in-game currency at in-game content sa pamamagitan ng Smart Reward.

Ang aktwal na halaga ng in-game currency at ang uri ng in-game content na matatanggap mo ay kinakalkula sa pagkumpleto ng Crowdsale. Ang iyong Smart Reward ay tinutukoy batay sa mga parameter na ito:

 • Halaga ng pinondohang ETH (halaga ng natanggap na CTY)
 • Petsa ng pagsali mo sa Crowdsale
 • Gaano karaming mga nagpondo na nagbigay ng mas higit kaysa sa iyo
 • Gaano karaming mga nagpondo na nagbigay ng mas kaunti kaysa sa iyo

Sa madaling salita, mas maraming pinondo at mas maaga sumali, mas maganda ang Smart Reward na makukuha. Sa kabaligtaran, mas huling sumali at mas mababang pinondo, mas mababang Smart Reward na makukuha.

Ang sistemang ito ay nasa lugar para tiyakin na ang aming mga nagpondo ay ginantimpala nang patas para sa halaga na kanilang iniambag at ang pangakong ibinibigay nila.

Milestone Rewards

Ang Milestone Reward ay ibinibigay sa anumang kalahok ng CryptoTycoon Crowdsale. Para maging karapat-dapat na makatanggap ng Milestone Reward, kailangan mong pondohan ang partikular na halaga ng ETH o mataas pa.

Ang pinondohang halaga ay ni-rounded down sa pinakamalapit na Milestone Reward. Hal. kung pondo mo ay 0.3 ETH, makakatanggap ka ng Milestone Reward na 0.2 ETH. Kung pondo mo ay 0.9 ETH, makakatanggap ka ng Milestone Reward na 0.5 ETH.

Subaybayan ang listahan na ito dito, dahil tiyak na magdagdag kami ng higit pang mga Milestone Rewards na mas mataas at nasa pagitan.

Sa lahat ng ibinaba, tinatanggap namin kayong sumali sa Maagang Crowd.

Ang maagang pakikilahok sa aming Crowdsale ay nagbibigay ng exchange rate na 1 ETH = 12 CTY (20% na diskwento). Ang Maagang Crowd ay tumatakbo mula Disyembre 10, 2018 hanggang Enero 10, 2019. Pagkatapos ay sisimulan ang Mismong Crowd na tatakbo mula Enero 10, 2019 hanggang Marso 20, 2019. Ang simula at wakas ng mga petsa ay itinuturing sa epoch time (UTC 00:00).

Dalhin ang iyong boses ng komunidad at gumawa tayo ng laro na magkasama!

Mga Link

Websayt
https://cryptotycoon.to

Telegram
https://t.me/cryptotycoongame

Crowdsale FAQ
https://www.reddit.com/r/cryptotycoon/comments/a4nr3e/crowdsale/

Crowdsale Rewards
https://www.reddit.com/r/cryptotycoon/comments/a4nx8e/crowdsale_rewards_to_be_updated/

Game mini-FAQ
https://www.reddit.com/r/cryptotycoon/comments/a4o3oa/game_faq_general/

Tungkol sa Tagapagtatag

Si Pavel Pekanov ay ang Founder Director sa Chasing Dreams, dating Creative Director sa isa sa mga nangungunang kumpanya ng blockchain sa Asya at nasa crypto ng mga limang taon. Magbasa pa tungkol sa kanya dito: https://linkedin.com/in/pekanov. Sinusubaybayan niya ang post na ito, ibabahagi ang mga update at reply. Ito ang username ni Pavel: chasingdreams

15  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 🔥[FIL-BOUNTY][Crowdsale]CryptoTycoon. $1,000,000 bounties worth of game content on: January 19, 2019, 01:37:50 PM


Ang CryptoTycoon ay lubos na nakaka-engganyong napakalaking multiplayer role playing tycoon, na may mga elementong eco strategy.

Pinagmulan ng katotohanan


Mga mahahalaga


Mga mahahalagang Link

Mahalagang Footer (para sa mga YouTube video)
Code:
Official website: https://cryptotycoon.to
Telegram: https://t.me/cryptotycoongame
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5085620.0

CryptoTycoon, by CHASING DREAMS
https://cryptotycoon.to
https://chasingdreams.io


Ng CHASING DREAMS

||||||

BOUNTY CAMPAIGN: Ang bounty campaign na ito ay aktibo hanggang sa katapusan ng CrowdSale (Tinatayang: Marso 10, 2019).
 Nag-aalok kami ng in-game currency at in-game na nilalaman na tinatayang nagkakahalaga ng $1,000,000. Ang CryptoTycoon ay market-driven at community-driven na laro (think EvE Online), ang halagang inihayag ay mababa. Mas maraming tao ang kasangkot, mas mataas ang partikular na halaga ng gantimpala.
 

ALOKASYON NG BOUNTY

 • Signature Campaign: 12%
 • Facebook Campaign: 14%
 • Twitter Campaign: 13%
 • Instagram Campaign: 8%
 • Content Campaign: 9%
 • Reddit Campaign: 15%
 • Blogs Campaign: 7%
 • YouTube Campaign: 10%
 • Translation Campaign: 7%
 • Telegram Campaign: 5%


PANGKALAHATANG PATAKARAN
 • 1. Sumali sa aming Telegram Channel (https://t.me/cryptotycoongame) at Telegram Group (https://t.me/cryptotycoonchat). Huwag umalis hanggang Marso 10, 2019.
 • 2. Mag-sign up sa CryptoTycoon Bounty Campaign gamit ang isa sa mga ibinigay na Sign Up Form sa bawat indibidwal na Kampanya (mayroong 9). Mangyaring maunawaan na kung hindi namin makita ang iyong pagpaparehistro, walang paraan na gantimpalaan ang iyong kontribusyon.
 • 3. Ang buong gantimpala ng Bounty Campaign ay sinusunod ang aming Smart Rewards. Hindi kami nagtatakda ng limitasyon sa kung gaano karaming Tycoon Tokens at in-game na nilalaman ang pwedeng iginawad. Panuntunan ng hinlalaki - mas aktibo ka, mas magandang gantimpala ang iyong makukuha. Ang mga pinaka-aktibong kontribyutor ay magiging karapat-dapat para sa Milestone na Gantimpala.
 • 4. Ang mga aplikasyong kulang sa kinakailangang impormasyon ay itatapon nang walang abiso (maraming alts, scam at iba pa)
 • 5. Suriing mabuti ang iyong ERC-20 address. Gagamitin namin ang iyong pampublikong wallet address para kilalanin ka bago maibibigay sa iyo ang iyong gantimpala (katulad ng pagkilala namin sa mga kalahok sa Crowdale).
 • 6. Ang mga kontribusyon ay sinusuri linggu-linggo (signature, twitter, instagram at facebook) at sa dulo ng Bounty Campaign(lahat ng iba pa).
 • 7. Sa sandaling matanggap mo ang iyong mga gantimpala sa dulo ng aming Bounty Campaign, magkakaroon ka ng pitong araw para magsumite ng apela.
 • 8. Pwede kang mag-apela para i-update ang iyong lingguhang Kontribusyon sa loob ng 2 araw pagkatapos ng lingguhang pagsusuri (para sa mga Kampanyang sinusuri nang lingguhan). Walang mga apela ang gagawin pagkatapos ng deadline na iyon.
 • 9. Ang iyong mga gawain ay binibilang bilang mga Kontribusyon na hinati sa pamamagitan ng Sub-Campaigns Allocation share divided sa bilang ng mga kontribyutor sa partikular na Sub-Campaign. Ang iyong pangwakas na Marka ng Kontribusyon ay makakaapekto sa iyong (mga) Smart Reward at (Mga) Milestone na Gantimpala (kung naaangkop).
 • 10. Makikita mo kung ano ang katayuan mo sa iba pang mga kontribyutor sa aming Bounty Campaign Leaderboard. Ang Leaderboard ay mahahati sa Global (ang buong Bounty Campaign) at sa Sub-Campaign. Ang bawat miyembro ng pre-final Contribution Score ay ipapakita doon.
 • 11. Ang mga nangungunang 10 na kontribyutor ay magiging karapat-dapat na makatanggap ng (mga) Milestone na Gantimpala (mas mataas ang Kalidad ng Kontribusyon, mas maganda ang gantimpala). Ang mahuhusay na kontribusyon ay iginawad nang manu-mano (inilalaan namin ang karapatan na tukuyin ang "mahuhusay").
 • 12. Ang mga gantimpala ay inihatid sa Tycoon Tokens (in-game currency) at in-game na nilalaman (Slots, Components, Rigs, Blueprints, Inventions).
 • 13. Ang mga diskwalipikadong kontribyutor ay agad na aalisin sa lahat ng gantimpala. (Pwede kang mag-apela.)
 • 14. Tinatanggap mo ang mga tuntuning ito sa sandaling mag-sign up ka sa napiling Bounty Campaign.

Mga Hashtag
 • #cryptotycoon
 • #chasingdreams
 • #chasingdreamsgames
 • #crowdsale

Gamitin ang mga hashtag na ito para i-tag ang iyong mga kontribusyon tuwing sinusuportahan ng social media ang hashtag (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram): #cryptotycoon #chasingdreams #chasingdreamsgames #crowdsale. Palaging banggitin ang aming Facebook/Instagram/YouTube accounts kapag gumagawa ng kontribusyon, kapag sinusuportahan ng social media ang tampok na ito (Facebook, Instagram, YouTube).

Mga Tanong? Mayroong hindi makatarungan? Komplikado? Tumigil?
Kumuha ng Suporta sa CryptoTycoon Telegram Channel (https://t.me/cryptotycoongame) sa buong Bounty Campaign. Mag-PM sa bounty manager @pekanov sa Telegram.


Karapat-dapat na mga Bitcointalk Rank
 • Junior
 • Member
 • Full
 • Senior
 • Hero
 • Legendary

Patakaran
 • Junior member at pataas.
 • Ang pag-post ng paggamit ng maramihang (doble, alternatibo) mga account ay hindi kwalipikado. Hindi pinapayagan ang spam.
 • Ang mga karapat-dapat na post ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 75 na karakter sa bawat post.
 • Huwag mag-post sa mga hindi nauugnay na boards: bounties, off topic, archival, Local board and Politics & Society sections.
 • Magsuot ng CryptoTycoon signature at avatar ayon sa iyong Bitcointalk Rank.
 • Magsuot ng CryptoTycoon signature at avatar hanggang Marso 10, 2019.
 • Minimum na 10 makabuluhang post sa bawat linggo para maging karapat-dapat para sa gantimpala.
 • Ikalat ang iyong mga post sa bawat linggo. Huwag gumawa ng maraming post sa isang araw (ito ay makikitang spam).
 • Ang mga post ay bibilangin simula sa Huwebes, 00:00:01 (UTC 00:00). Ang post pagkatapos ng Miyerkules, 23:59:59 (UTC 00:00) ay binibilang para sa susunod na linggo.

Kontribusyon (lingguhan)
 • Junior: +0.5
 • Member: +0.8
 • Full: +1
 • Senior: +2
 • Hero/Legendary Member: +4

Junior member

Help us build the game! • www.cryptotycoon.to • Join the Early Crowd!
A tycoon for the crypto geeks.

Code:
[center]
Help us build the game! • [b]www.cryptotycoon.to[/b] • Join the Early Crowd!
A tycoon for the crypto geeks.
[/center]

Member

Help us build the game! • CryptoTycoon • Join the Early Crowd!
A tycoon for the crypto geeks.

Code:
[center]
Help us build the game! • [b][url=www.cryptotycoon.to]CryptoTycoon[/url][/b] • Join the Early Crowd!
A tycoon for the crypto geeks.
[/center]

Full/Senior/Hero/Legendary member

Help us build the game! • CryptoTycoon • Join the Early Crowd!
Telegram • YouTube • Facebook • Reddit
A tycoon for the crypto geeks.

Code:
[center]
[url=https://cryptotycoon.to][img width=150 height=150]https://i.imgur.com/afNvzWR.gif[/img][/url]
[size=14pt]Help us build the game! • [b][url=www.cryptotycoon.to][color=blue]CryptoTycoon[/color][/url][/b] • [color=red]Join the Early Crowd![/color][/size]
[url=https://t.me/cryptotycoongame]Telegram[/url] • [url=https://www.youtube.com/channel/UCTiXLPmAAx7UlCdH5UAO1mA]YouTube[/url] • [url=https://fb.com/chasingdreamsgames]Facebook[/url] • [url=https://reddit.com/r/cryptotycoon]Reddit[/url]
[i]A tycoon for the crypto geeks.[/i]
[/center]

Sign Up


Spreadsheet


Patakaran
 • I-like at Ibahagi ang opisyal na page ng Chasing Dreams: https://fb.com/chasingdreamsgames
 • I-like at Ibahagi ang bawat nailathalang post.
 • Minimum na 1 post at 2 pagbabahagi na may mga hashtag "#cryptotycoon #chasingdreams #chasingdreamsgames #crowdsale"
 • Ang bawat pagbabahagi ay dapat na Nakapubliko.
 • Palaging isama ang link ng websayt (url): https://cryptotycoon.to
 • Isumite ang iyong lingguhang ulat sa thread na ito. Palaging i-quote ang iyong nakaraang post.

Minimum na kinakailangan para maging kuwalipikado (bawat linggo)
1 orihinal na post at 2 pagbabahagi na may mga hashtag "#cryptotycoon #chasingdreams #chasingdreamsgames #crowdsale".

Kontribusyon (mga kaibigan/tagasunod, lingguhan)
 • 100-500: +0.5
 • 500-1000: +0.8
 • 1000-2000: +1
 • 2000-3000: +2
 • 3000+: +4

Template ng lingguhang ulat
Code:
Week: 1 (mm/dd/yy)-(mm/dd/yy)

Bitcointalk name:
Facebook name:
Facebook link (url):

Link(s) to the shared post(s):
1: (mm/dd):
2: (mm/dd):

Sign Up


SpreadsheetPatakaran
 • Ang iyong mga Tagasunod/Sinusundan sa Twitter ay dapat may ratio na hihigit sa 0.6
 • I-tweet ang hindi bababa sa 2 sa iyong orihinal na tweet tungkol sa CryptoTycoon at gumamit ng mga hashtag "#cryptotycoon #chasingdreams #chasingdreamsgames #crowdsale".
 • Ang mga Twitter account ay dapat may kaugnayan sa cryptocurrency, tunay at mayroong hindi bababa sa 90% ng mga tunay na tagasunod (twitter audit).
 • Isumite ang iyong lingguhang ulat sa thread na ito. Palaging i-quote ang iyong nakaraang post.

Minimum na kinakailangan para maging kuwalipikado (bawat linggo)
2 orihinal na tweet na may mga hashtag "#cryptotycoon #chasingdreams #chasingdreamsgames #crowdsale".

Kontribusyon (mga tagasunod, lingguhan)
 • 100-500: +0.5
 • 500-1000: +0.8
 • 1000-2000: +1
 • 2000-3000: +2
 • 3000+: +4

Template ng lingguhang ulat
Code:
Week: 1 (mm/dd/yyyy)-(mm/dd/yyyy)

Bitcointalk name:
Twitter name:
Twitter link (url):
 
Link(s) to the shared post(s):
1: (mm/dd):
2: (mm/dd):

Sign Up


Spreadsheet


Patakaran
 • Ang iyong mga Tagasunod/Sinusundan sa Instagram ay dapat may ratio na hihigit sa 0.6
 • Ibahagi ang lahat ng mga post sa @chasingdreamsgames sa iyong Instagram Story. Palaging isama ang tawag sa pagkilos (i-swipe para pumunta sa websayt): https://cryptotycoon.to
 • Ibahagi ang hindi bababa sa 1 post sa @chasingdreamsgames sa iyong Instagram feed (HINDI sa iyong Story)
 • Mag-post ng 1 orihinal na post tungkol sa CryptoTycoon sa iyong Instagram feed na may mga hashtag "#cryptotycoon #chasingdreams #chasingdreamsgames #crowdsale".
 • Isumite ang iyong lingguhang ulat sa thread na ito. Palaging i-quote ang iyong nakaraang post.

Minimum na kinakailangan para maging kuwalipikado (bawat linggo)
 • Mag-post ng 1 orihinal na post na may mga hashtag "#cryptotycoon #chasingdreams #chasingdreamsgames #crowdsale" sa iyong Instagram feed.
 • Ibahagi ang hindi bababa sa 1 post sa @chasingdreamsgames sa iyong Instagram feed

Kontribusyon (mga tagasunod, lingguhan)
 • 100-500: +2
 • 500-1000: +4
 • 1000-3000: +6
 • 3000-5000: +8
 • 5000+: +10

Template ng lingguhang ulat
Code:
Week: 1 (mm/dd/yyyy)-(mm/dd/yyyy)

Bitcointalk name:
Twitter name:
Twitter link (url):
 
Link(s) to the shared post(s):
1: (mm/dd):
2: (mm/dd):

Sign Up


Spreadsheet


Naghahanap ng mga blogger, mamamahayag, editor, at tagagawa ng nilalaman ng video na gustong magsulat tungkol sa CryptoTycoon at patuloy na Crowdsale. Walang muling isinulat, ang iyong nilalaman ay dapat orihinal.

Hindi para sa Blogspot at mga Telegram channel. Medium ay ok, kung mayroon kang magandang bilang ng mga tagasunod (500+), o ang iyong artikulo ay nailathala ng kilalang komunidad ng Medium.

Patakaran
 • YouTubers. Hindi bababa sa 100 subscribers sa iyong Youtube channel. Ang video ay dapat 1 minuto o mas matagal pa. Palaging isama ang mga Mahalagang Link sa video description. Palaging isama ang Mahalagang Footer sa video description.
 • Bloggers/journalists/editors. Hindi bababa sa 2000 na bisita araw-araw (500 na tagasunod, kung nag-post ka sa Medium) sa platapormang iyong pinopost.
 • Palaging i-tag ang iyong Bitcointalk name sa dulo ng iyong video/artikulo.

Kontribusyon (mga tagasunod)
 • Video: +4
 • Artikulo: +2

Multiplier sa Kalidad ng Kontribusyon
 • Mababa: x0.5
 • Karaniwan: x1
 • Magaling: x2
 • Mahusay: x5

Sign Up


Spreadsheet


Patakaran
 • Gumawa ng listahan ng mga link sa iyong aktibidad sa Reddit (may timestamp).
 • Gumawa ng minimum na 5 post, pagbabahagi o komento bawat linggo sa https://www.reddit.com/r/cryptocurrency/ at sa cryptocurrency-related subreddits (r/cryptocurrency, ethtrader, ethereum, blockchain, bitcoin, cryptogames, atbp). Maging patas, ang iyong mga post ay hindi kailangang maging positibo, kailangan nilang maging makabuluhan.
 • Huwag magbahagi ng maraming post sa parehong araw sa iba't ibang subreddits.
 • Huwag burahin ang iyong mga post/komento sa panahon ng kampanyang ito.
 • Walang spam, mababang kalidad na mga post, copy/paste at off-topic. Ang paggawa nito ay nagreresulta sa diskwalipikasyon.
 • Mag-subscribe sa https://www.reddit.com/r/cryptotycoon

Template ng lingguhang ulat
Code:
Week: 1 (mm/dd/yyyy)-(mm/dd/yyyy)
Your Reddit account: /u
Posts: links to posts you created

Kontribusyon (lingguhan): +2.

Sign Up


Spreadsheet


Mga karapat-dapat na plataporma
 • Blogger
 • Medium
 • Quora
 • Reddit

Patakaran
 • Dapat na nakatuon ang blog/artikulo sa kaugnay na paksa. Dapat itong maghatid ng positibo tungkol sa CryptoTycoon at CryptoTycoon Crowdsale.
 • Hindi bababa sa 500 salita.
 • Orihinal na nilalaman lamang.
 • Ang mga artikulo ay dapat na magagamit hanggang Marso 10, 2019. Ang pagbura/pag-aalis ng mas maaga ay magreresulta sa diskwalipikasyon.
 • Ang artikulo ay dapat maglaman ng lahat ng mga Mahalagang Link. Huwag gumamit ng mga URL shortener para sa aming mga Mahalagang Link.
 • Ibigay ang iyong Bitcointalk username sa dulo ng artikulo.
 • Max na mga aplikasyon: pinagsamang 10 artikulo+mga post sa forum.

Kontribusyon
 • Bawat artikulo: +2
 • Bawat post: +0.5

Multiplier sa Kalidad ng Kontribusyon
 • Mababa: x0.5
 • Karaniwan: x1
 • Magaling: x2
 • Mahusay: x5

Sign Up


Spreadsheet


Patakaran
 • Pamantayan ng pagsusuri: kalidad, views at mga epekto.
 • Hindi bababa sa 1 minuto ang haba.
 • Hindi bababa sa 100 subscribers.
 • Wikang Ingles lamang.
 • Ikaw ay gagantimpalaan ng (mga) Kontribusyon, kapag lumipas na ang panahon ng pagsusuri ng 1 linggo. Pamantayan ng pagsusuri: kalidad at katanyagan.
 • Orihinal na nilalaman lamang. Ang nilalaman ng laro (opisyal na art) ay ok.
 • Palaging isama ang mga Mahahalagang Link sa video description.
 • Palaging isama ang Mahahalagang Footer sa video description.
 • Palaging i-tag ang iyong Bitcointalk name sa dulo ng iyong video/artikulo.

Contribution: +4.

Multiplier sa Kalidad ng Kontribusyon
 • Mababa: x0.5
 • Karaniwan: x1
 • Magaling: x2
 • Mahusay: x5

Sign Up


Spreadsheet


Rules
 • Manatili sa grupo hanggang Marso 10, 2019 para matanggap ang iyong mga Kontribusyon.
 • Kumuha ng +0.2 Kontribusyon bawat mensahe, kung mag-uulat ka sa Bounty thread (i-right click sa iyong mensahe/post at kopyahin ang link).
 • Mag-post ng mga mensahe sa IBA PANG may kaugnayang Telegram channels. Mga mensahe sa sarili sa CryptoTycoon channel ay HINDI mabibilang. Maging nakakatulong, huwag mag-spam para hindi ma-ban. Hindi binibilang ang natanggal na mensahe.
 • Maging aktibo sa CryptoTycoon channel nang hindi bababa sa isang beses bawat linggo.

Avatar (gumamit ng anumang frame)


Kontribusyon (lingguhan)
 • Sumali sa CryptoTycoon Telegram channel: +0.5
 • Magsuot ng aming Avatar: +1
 • Idagdag ang |www.cryptotycoon.to sa iyong telegram username: +2

Sign Up


Spreadsheet


Patakaran
 • Hindi pinapayagan ang paggamit ng mga awtomatikong serbisyo sa pagsasalin.
 • Pwede mong i-reserba ang pagsasalin para sa ANN post, Bounty post, Websayt, o sa Whitepaper, o lahat ng mga ito.
 • Kailangan mong mag-sign up para sa Translation Campaign gamit ang link sa ibaba.
 • Kailangan mong mag-iwan ng mensahe sa thread na ito gamit ang iyong mga detalye ng pagrereserba.
 • Maghintay nang matiyaga hangga't mapili at kontakin ka para sa mga gawa ng pagsasalin.

Kontribusyon:

Sign Up


Spreadsheet


Kudos para kay Wipro para sa pagbibigay ng template.


16  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN]EAST- Ethereum Asset Split Token ⚡150,000 total supply⚡50% profit share on: January 19, 2019, 07:40:44 AMAsset Split

Ang Asset Split ay Ethereum based asset generating platform, na nakatuon sa mga smart contract na gumagawa ng mga smart contract.Gumawa kami ng plataporma para sa mga crypto enthusiast at mga nagsisimula!


Ang aming misyon ay ang pagpapagaan ng mga pamantayan sa smart contract para pahintulutan ang anumang John Smith ang paggawa ng angkop na smart contract para sa kanyang mga pangangailangan. Ang lahat ng nabuong kontrata ay magiging bahagi ng Asset Split Network (ASN), na gumagawa ng malakas at matatag na komunidad.

Ang mababang bayarin sa gas para sa mga smart contract, na ginawa ng mga smart contract ay kalamangan na pinahahalagahan din ng mga propesyonal.
EAST (Ethereum Asset Split Token)

Ang EAST ay Ethereum ERC-20 token, ginamit bilang pangunahing pagpipilian sa pagbabayad para sa mga serbisyo ng ASN.
Kabuuang suplay: 150,000 EAST
Naka-target na tumatakbong suplay: 100,000 EAST

Share collateral: 1,000 EAST
Mayroong shares: 50
Share payout: 1% ng turnover ng plataporma

Token sale: 100%
Presyo ng token: 1 Ether = 100 EAST


EAST bonus:
1+ Ether na pamumuhunan: 2% EAST bonus
5+ Ether na pamumuhunan: 5% EAST bonus
10+ Ether na pamumuhunan: 10% EAST bonus


Ang lahat ng EAST ay pag-aari ng ASN token sale contract nang walang anumang pagpipilian para tapusin ang pagbebenta. Ang kontrata ng token ay walang anumang posibilidad na gumawa (mint) ng karagdagang EAST.


Profit share contracts

Ang lahat ng aming umiiral at parating na mga kontrata sa serbisyo ay pag-aari ng ASN share manager contract. Mula sa share manager, ang mga namumuhunan ay pinahihintulutang pumirma ng mga shares. Ang bawat ASN share ay sariling smart contract, na may hawak ng collateral ng namumuhunan na 1,000 East at pag-aari ng pumirma. Ang lahat ng mga share contract ay nagsama ng mga tungkuling tumanggap at mag-withdraw ng mga pagbabayad sa EAST at Ether. Ang EAST sale contract ay pag-aari din ng ASN share manager contract, na nagbibigay ng Ether mula sa token sale patungo sa mga share-holder.
Ang mga collateral token ay naka-lock sa ASN share contract ng 100 na araw para sa unang pinirmahang kontrata, na bumababa ng isang araw sa bawat karagdagang kontratang pinirmahan. Matapos ang oras ng pagla-lock, ang collateral ay pwedeng ma-unlock at maalis. Ang pagkilos na ito ay magtatapos sa pamamahagi ng kita sa share na iyon.

 • 50 shares
 • 1,000 EAST collateral
 • 1% na kita mula sa serbisyo at token sale

Ang mga nagmamay-ari ng buong 1% share ay mayroon ding opsiyong ibenta ang mga bahagi ng kanilang full share. Ang lahat ng mga bahagyang shareowners ay nagiging bahagi ng naka-lock na token at ng bawat karagdagang pagbayad mula sa share na iyon. Kabilang rin dito ang mga biniling bahagi ng share.

Mga opsyong magdagdag ng mga payee o ibigay ang iyong share:

1. Magdadag ng mga payee: Tanging ang callable ng shareowner. Ang pagdagdag ng mga kontrata ay susuportahan pero hindi inirerekomenda. Libreng opsyon.
2. Ibenta ang Payee: Ang mga shareowner ay kailangang gumawa ng porsyento ng pagbebenta at presyo kada porsyento. Libreng opsyon.
3. Ilista ang iyong alok sa pagbebenta sa AssetSplit.org sa bahagyang shares. Opsyon sa pagbabayad (nangangailangan ng 1 East / bahagi o 0.5 Ether).
4. Paglipat ng pagmamay-ari: Tanging may-ari lang. Naglilipat ng pagmamay-ari ng share sa iba pang address. Libreng opsyon.

Mga nalalapit na serbisyo

Pagsasama-sama ng Smart contract:
Ang lahat ng aming awtomatikong serbisyo ay kontrolado ng ASN smart contracts, ay ginawa ng mga smart contract at binabayaran sa mga smart contract.

ERC-20 token contracts (Jan-2019)
Price: 2 EAST or 1 Ether
All token creators get the option for payable additional services like token sale contracts, Crowdsales, web wallets, etc.

Share manager contracts (Jan-2019)
Presyo: 15 EAST o 7 Ether
Ang share manager contract ay nakakonekta sa mga token ng mamimili. Kasama sa serbisyong ito ang web-frontend para pamahalaan ang share contract at karagdagang mga payee.

Duty stapler contract (Q2-2019)
Presyo: TBA
Ang klasikal na duty stapler, ay tumatakbo bilang serbisyo sa plataporma, namamahala at sinusuportahan (binayaran) mula sa blockchain.

Pansariling asset sa mga serbisyo ng blockchain (Q2/Q3-2019)
Presyo: sa pamamagitan ng volume
Ang aktibong pagkuha ng mga negosyo mula sa blockchain na interesado at hindi sa mga kumpanyang nakaranas ng blockchain. Una, magsisimula kami sa mga serbisyo ng European rental.
Ang serbisyo na pwedeng bayaran sa EAST, Ether at FIAT na sistema (ang mga pagbabayad ng FIAT ay ipinagpapalit sa EAST at ipinamamahagi mula sa share manager contract patungo sa EAST shareowner).

Decentral (peer 2 peer) exchange (Q4-2019)
Para sa lahat ng mga asset na ginawa ng AssetSplit.org.Tungkol sa amin

Ang ASN ay pinamamahalaan ng Andiana Trading GmbH, na itinatag noong 2015 sa Essen, Germany.
Kinuha ni Diana ang kumpanya noong spring 2017, namuhunan sa pagtutuon ng pansin sa mga serbisyo ng b2b at isinara ang maliit na bahagi ng negosyo sa pagmamanupaktura.

Ang aming dedikadong koponan (Diana Brand [CEO/CFO], Andreas Pohl [Lead Developer], Alexander Haipl [Marketing, Sales, Insurance] at Patrick Kirchberger [Community Manager, Sales]) ay masipag, malikhain at masayang naghahatid ng mahusay na produkto.Mga magagamit na link

Websayt: https://assetsplit.org
Dashboard: https://assetsplit.org/dashboard
Whitepaper: https://assetsplit.org/assetsplit-whitepaper.pdf
One pager: https://assetsplit.org/assetsplit-onepager.pdf

EAST token contract: https://etherscan.io/address/0x2d1e23144b89fc7364ed3efcd5af04093f7d9a3d
EAST token sale contract: https://etherscan.io/address/0x745ed8e2dc790c3b26f6458e297d7e5d8d1d1ee8
EAST share manager contract: https://etherscan.io/address/0x14796a10f6dde2a5575cba91cebbdfffe45ca45a

Telegram: https://t.me/eastofficial
Discord: https://discord.gg/9FM2QZB
Twitter: @assetsplitorg

Bounty campaign: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5097400.0


Github: malapit na magkaroon


17  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] -COLLECTIVE FINANCING PLATFORM CONNECTING INVESTORS WITH ENTREPRENEURS on: January 16, 2019, 02:23:14 PM

TOKEN SALE
IPINEPRESENTA NAMIN SAYO ANG SYNAPSECOIN

SYNAPSECOIN.

Ito ay proyektong may koponan ng mga propesyonal na gagawa ng kolektibong pinansyal na plataporma na gumagamit ng teknolohiya ng Blockchain para pondohan ang mga proyektong interes at kinokonekta ang mga namumuhunan sa mga negosyante. Ito ang bagong digital na currency ng koneksyon, dahil nakikita namin ang libre at patas na hinaharap na batay sa transparency, kung saan ang mga proyekto ay pinondohan at bukas sa mundo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISYON.
Ikonekta ang mga namumuhunan sa mga negosyante at / o mga proyekto sa operasyon sa buong mundo gamit ang teknolohiya ng Blockchain at smart contracts.

PANANAW.
Mayroon kaming libreng hinaharap at patas na transparency, kung saan ang mga magandang proyekto ay pinopondohan at bukas sa mundo nang walang limitasyon. Ang Palitan ang mga kalamangan sa lahat ng sektor sa mundo gamit ang aming sariling stock exchange (CRIPTOWASI) para sa komersyalisasyon nito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESKRIPSYON NG PROYEKTO
Ang Synapsecoin, ay sistema ng kolektibong pinansyal (Crowdfunding) sa buong mundo, na ang layunin ay ikonekta ang mga namumuhunan sa mga ideya sa negosyo para gawin ang kanilang proyekto, para makakuha ng karagdagang impormasyon, seguridad para sa aming mga namumuhunan at negosyante.

ANO ANG INAALOK NG SYNAPSECOIN?
- Pinapayagan kang pondohan ang iyong proyekto, ideya o negosyo o palawakin at simulan ito.
- Ito ang magiging currency ng palitan (SYP), para sa pagpopondo ng mga ideya sa negosyo.
- Ang proyekto ay nagbibigay din ng pinakamataas na antas ng privacy at seguridad para sa aming mga namumuhunan at negosyante.
- Magkakakuha ng porsyento para sa pamumuhunang ginawa sa proyekto ng Crowdfunding, ang benepisyong ito ay mula sa 10% hanggang sa 20% ​​ayon sa proyekto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKNIKAL NA DATOS NG SYNAPSECOIN

Pangalan ng Token: SYNAPSECOIN
Simbolo: SYP
Decimals standard ng ERC20: 18
Tungkulin ng Token: utility token.
Gamit ng token: currency ng palitan sa loob ng plataporma.
Kabuuang Suplay: 990, 000,000 SYP
Private sale: mula Disyembre 1 hanggang Enero 10
Halaga ng 1 SYP: 0.025USD
Contract: 0x7853a395abf4aac78e69ed9f7b93238a44b0f017
Link ng Contract:
Tinatanggap na mga currency: ETHEREUM, BITCOIN, LITECTA.
Katugmang wallet: Myetherwallet (inirerekomenda), Metamask.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palitan.

Ang iyong sariling CRIPTOWASI Exchange
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bisitahin ang aming websayt o mga social network, bibigyan ka namin ng karagdagang impormasyon:

Websayt: www.synapsecoin.net
Telegram: https://t.me/SynapsecoinICO
Corporate email: info@synapsecoin.com
Facebook: www.facebook.com/Synapsecoin
Instagram: www.instagram.com/synapsecoin.crypto
Reddit: www.reddit.com/user/%20sypcoin
Youtube: www.youtube.com/channel/UCZppEs3lUCq2DrRRj8toaUA
Linkedin: www.linkedin.com/company/synapsecoinlinkedin
Twitter: twitter.com/Snapsecoins
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5068899
Medium: medium.com/@synapsecoinico

18  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] EXCLUSIVE PLATFORM - A platform as a service for blockchain project on: January 13, 2019, 04:51:03 AM
WEBSITE · WHITEPAPER .TWITTER · BLOG ·  TELEGRAM · CHANNELBOUNTYKausapin ang bot (12000 XPL)
https://t.me/XPlatformbot

Pag-sign up  - Gantimpalang 5000 XPL
Mag-login sa Exclusive Platform gamit ang iyong Twitter account ,
Sundan ang aming Twitter account
I-retweet ang mga nakalistang tweet

Kumonekta sa Social - 5000 XPL bawat isa
Ikonekta ang iyong social account (Google, LinkedIn at Facebook)

Referral - Gantimpalang 2500 XPL
Ibahagi ang iyong username sa mga kaibigan at pamilya. Hihilingin ang username ng referrer sa pag-login


AIRDROP
Ang Airdrop ay magsisimula kaagad pagkatapos ng crowdsale.

Huwag kalimutang basahin ang WHITEPAPER , sumali sa aming Telegram group chat at channel.19  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-BOUNTY] EXCLUSIVE PLATFORM-A platform as a service for blockchain project on: January 12, 2019, 10:12:49 AM
Ano eksakto ang XPL?

XPL - Ang Exclusive Platform ay online na plataporma na ginawa para suportahan ang proyekto ng blockchain para pagtagumpayan ang mga teknikal na hamon at bumuo ng tamang madla para sa kanilang proyekto.

Mayroon ka bang ideya na itinatag sa network ng blockchain? ang platapormang ito ay alagaan ang teknikal na aspeto, ang alalahin mo lang ay tungkol sa pagbuo ng ideya. Ang plataporma ay ginawa para mabawasan ang mga hindi makatotohanang mga pangako na walang tunay na aplikasyon sa mundo.
Ang bawat kalahok na hindi sumusunod sa utos na ito ay hindi makakakuha ng anuman mula sa amin, susuriin namin isa-isa. Ang lahat ng mga kalahok ay dapat sundan ang:
Sundan ang aming telegram  XPL Official Group,  XPL Official Channel
at XPL Official Bounty (Magtanong lamang tungkol sa bounty sa grupong ito, hindi sa Opisyal na grupo.)


Kabuuang Token para sa Bounty
700.000.000 XPL Token


Simula ng Bounty: Ikalawa ng Enero 2019
Katapusan ng Bounty: Ikatlo ng Marso 2019
KYC: WALA
DAHIL SA MARAMING PANGLILINLANG NA NANGYARI SA PAGPAPAREHISTRO [MARAMIHANG ACCOUNT AT DOBLENG PAGPAPAREHISTRO] BAWAT KALAHOK AY DAPAT PUNAN ANG FORM NA MAY NUMERO SA THREAD NA ITO.

At mag-post ng #Proof of Authentication sa thread na ito.
Halimbawa:

Code:
#Proof of Authentication
Bitcointalk username:
Bitcointalk profile URL:
Your telegram username: @xxx
Which Campaign You Joined (?):ANG REKLAMO AY IHAHANDA ISANG LINGGO PAGKATAPOS NG BOUNTY [ANG FORM NG REKLAMO AY ILALABAS]

May bisa sa lahat:
Ang maraming account ay aalisin kung nakita, ang lahat ng account ay hindi dapat peke
Dapat kang manatili sa kaukulang grupo hanggang sa matapos ang Token Sale para maging karapat-dapat.


Pangkalahatang Patakaran:
1. Ang lahat ng mga kalahok ay dapat sundan ang: XPL Telegram channel, XPL Official Group, XPL Official Bounty..
2. Ang mga ulat sa bounty ay dapat isumite ayon sa mga takdang panahon na tinukoy para sa bawat kampanya.
3. Para sa paggamit ng maramihang account ikaw ay madidiskwalipikado mula sa kampanya
4. Pekeng views, pangalawang account, mga kinopyang artikulo at video ay hahantong sa diskwalipikasyon
5. Ang rehistradong Ethereum Wallet Address para sa mga pagbabayad sa bounty ay hindi mababago sa sandaling isinumite
6. Huwag gumamit ng Ethereum Wallet Address na pagmamay-ari ng 3rd party tulad ng palitan
7. Ang bastos na lengguwahe sa iba pang mga miyembro o mga tagapayo ay magreresulta sa diskwalipikasyon
8. Ang mga pagbabago sa mga patakaran ay pwedeng gawin nang walang paunang abiso para mapabuti ang Bounty Campaign
9. Ang anumang bagay na nakumpleto sa ngalan ng Bounty Campaign ay hindi dapat alisin, mabago o mabubura kapag isinumite
10. Kung sa tingin mo ay nararapat ka sa isang BONUS mangyaring makipag-ugnay sa amin dito.
11. Ang mga kalahok na may Red Trust (sa kahit anong rason) ay hindi pwedeng makilahok sa kampanyang ito.
12. Ang mga bounty ay mababayaran sa 14 na araw pagkatapos ng Bounty Campaign


Mga stake:
500 - 1000 na tagasunod: 1 stakes
1001 - 2000 na tagasunod: 2 stakes
2001 - 2999 na tagasunod: 3 stakes
3000 - 5000 na tagasunod: 4 stakes
5001- 10000 na tagasunod: 5 Stakes
10001 - 20k na tagasunod : 6 Stakes
20001 - 50k na tagasunod : 7 Stakes
50001 + na tagasunod  : 8 Stakes

Patakaran:
1. Ang kampanyang ito ay limitado sa 3000 na kalahok.
2. Dapat sundan ang aming twitter account: https://twitter.com/Ex_platform
3. Ang mga twitter account na may higit sa 500 na tagasunod ay papayagan.
4. Gumawa ng 3 Retweet at 2 Tweet bawat Linggo (1 Tweet/retweet bawat araw)
5. Ang Tweet ay dapat maglaman ng link sa websayt
https://exclusiveplatform.com//,at hastag: #Exclusiveplatform #crypto #blockchain #ethereum #bitcoin #cryptocurrency #ICO #tokensale
6. Dapat mag-ulat bawat linggo, gumawa ng bagong post bawat linggo.

Halimbawa:
Code:
Link or number to your #Proof of Authentication:

WEEK 1
Bitcointalk username:
Your twitter account:
Tweet URL:
1.
2.

Retweet URL:
1.
2.
3.

Para sa WEEK 2 at sumunod pa, mangyaring bigyan kami ng link sa iyong #Proof of Authentication at nakaraang linggo.
Para sa WEEK 3 at sumunod pa, mangyaring bigyan kami ng link sa iyong #Proof of Authentication at nakaraang linggo.

Link o numero ng iyong #Proof of Authentication:
Link ng nakaraang linggo:
Week 1:
Week 2:
Week 3:
Mangyaring patuloy na ibigay ang iyong lingguhang ulat hanggang sa matapos ang Token Sale.

Halimbawa:
Code:
Link or number to your #Proof of Authentication:
Link to previous week:
WEEK 1
WEEK 2

WEEK 3
Bitcointalk username:
Your twitter account:
Tweet URL:
1.
2.

Retweet URL:
1.
2.
3.


Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITO


Mga stake :
1 stake bawat kalahok (isang bigayan)

Patakaran:
1. Dapat sundan ang aming opisyal na telegram: XPL Official Group, XPL Official Channel, XPL Official Bounty, Team2one group (Opsyonal)l)
2. Maging aktibo sa grupo, makipag-usap sa aming koponan at iba pang miyembro. pero bawal spam!!
3. Magtanong lamang tungkol sa bounty sa grupong ito: XPL Official Bounty
4. Itakda ang iyong pangalan sa: https://exclusiveplatform.com/. halimbawa: Jhon | https://exclusiveplatform.com/.

Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITO>>> Para sa may-ari ng grupo/channel <<<
_______________________________


Mga stake:
100 - 200 na Miyembro: 1 stakes
201 - 400 na Miyembro: 2 stakes
401 - 600 na Miyembro: 3 stakes
601 - 1500 na Miyembro: 4 stakes
1500+ na Miyembro: 5 Stakes

Patakaran:
1. Dapat sundan ang aming opisyal na telegram: XPL Official Group, XPL Official Channel, XPL Official Bounty, Team2one group (Opsyonal)
2. Maging aktibo sa grupo, makipag-usap sa aming koponan at iba pang miyembro. pero bawal spam!!
3. Magtanong lamang tungkol sa bounty sa grupong ito: XPL Official Bounty
4. Itakda ang iyong pangalan sa: https://exclusiveplatform.com/. halimbawa: Jhon | https://exclusiveplatform.com/.
5. Ang iyong grupo/channel ay dapat may kaugnayan sa cryptocurrency, bitcoin, ICO, bounty, airdrop.
6. Gumawa ng 3 post tungkol sa XPL/Exclusive Platform sa iyong grupo/channel kada linggo.
7. Dapat mag-ulat bawat linggo, gumawa ng bagong post bawat linggo.

Halimbawa ng ulat sa pag-post ng link: https://t.me/exclusiveplatform/41

Halimbawa:
Code:
Link or number to your #Proof of Authentication:

WEEK 1
Bitcointalk username:
Telegram username:
Your telegram group/channel:
Post URL:
1.
2.
3.

Para sa WEEK 2 at sumunod pa, mangyaring bigyan kami ng link sa iyong #Proof of Authentication at nakaraang linggo.
Para sa WEEK 3 at sumunod pa, mangyaring bigyan kami ng link sa iyong #Proof of Authentication at nakaraang linggo.

Link o numero ng iyong #Proof of Authentication:
Link ng nakaraang linggo:
Week 1:
Week 2:
Week 3:
Mangyaring patuloy na ibigay ang iyong lingguhang ulat hanggang sa matapos ang Token Sale.

Halimbawa:
Code:
Link or number to your #Proof of Authentication:
Link to previous week:
WEEK 1
WEEK 2

WEEK 3
Bitcointalk username:
Telegram username:
Your telegram group/channel:
Post URL:
1.
2.
3.


Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITO


>>> Telegram Stickers <<<
_______________________________

Patakaran :
Gumawa ng hindi bababa sa walong pasadyang sticker ng telegram, na nagtatampok sa Exclusive Platform. Ang nangungunang sampung kalahok na pinili ng Koponan ay makakakuha ng prize pool. Kung, sabihin nating isang tao lang ang nanalo (dahil sa kakulangan na mga kalahok), ay mananalo ng buong pool.

Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITO


Mga stake:
Steemit: Mataas: 3 stakes | Katamtaman: 2 stakes | Mababa: 1 stake | Masama: 0 stake
Blog/websayt: Mataas: 3 stakes | Katamtaman: 2 stakes | Mababa: 1 stake | Masama: 0 stake
Ang may-ari ng site sa paglista/pagmarka sa Token Sale at naghayag tungkol sa proyektong ito ay awtomatikong makakakuha ng Mataas na stake.

Halimbawa: Nagsabi tungkol sa likas na katangian ng proyektong ito, kung aling problema ang tinatalakay nito, kung paano mamuhunan, tungkol sa mga kalamangan ng mga namumuhunan, para sa bounty hunter, bounty manager, panimula at kumpanya.

Kumuha pa ng impormasyon tungkol sa Bounty program, pwede kang pumunta sa Telegram Bounty chat.

Ang halaga ng mga token ay kinakalkula, ayon sa bilang ng mga subscriber, sa oras na sunusuri sa publikasyon, at naayos sa email na may resulta ng na-tsek na publikasyon. Kapag ang bilang ng mga subscriber ay nagbago, ang bilang ng mga naipon na mga token ay hindi babaguhin.

Patakaran:
1. Bawal ang bagong websayt
2. Ang artikulo ay dapat orihinal, huwag kopyahin mula sa iba pang kalahok o ANN thread, whitepaper.
3. Kailangan mong magkaroon ng higit sa 200 na mga tagasunod sa iyong websayt.
4. Ang publikasyon ay kailangang may higit sa 400 na salita.
5. Maximum na 2 artikulo bawat kalahok.
6. Ang iyong post ay dapat may link ng websayt, whitepaper, Ann thread, at opisyal na social media account at
7. Ibigay ang iyong bitcointalk username, bitcointalk profile link, telegram username at ang iyong ETH address sa dulo ng iyong artikulo.

Halimbawa:
Code:
Website: https://exclusiveplatform.com/
Bitcointalk thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089010
Bounty thread:
Whitepaper: https://exclusiveplatform.com/xpl_whitepaper_v1.pdf
Twitter: https://twitter.com/Ex_platform
Steemit: https://steemit.com/@xclusiveplatform
Reddit: https://reddit.com/
Telegram:
- XPL Official Group: https://t.me/xpl_chat
- XPL Official Channel: https://t.me/exclusiveplatform
- XPL Official Bounty: https://t.me/xpl_bounty

------------------------------------------

Bitcointalk username: (your username)
Bitcointalk profile link: (your profile link)
Telegram username: @......
ETH address: 0x***********************

Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITO

Mga stake:
Mataas: 3 stakes | Katamtaman: 2 stakes | Mababa: 1 stake | Masama: 0 stake

Halimbawa: Nagsabi tungkol sa likas na katangian ng proyektong ito, kung aling problema ang tinatalakay nito, kung paano mamuhunan, tungkol sa mga kalamangan ng mga namumuhunan, para sa bounty hunter, bounty manager, panimula at kumpanya.

Kumuha pa ng impormasyon tungkol sa Bounty program, pwede kang pumunta sa Telegram Bounty chat.

Ang halaga ng mga token ay kinakalkula, ayon sa bilang ng mga subscriber, sa oras na sunusuri sa publikasyon, at naayos sa email na may resulta ng na-tsek na publikasyon. Kapag ang bilang ng mga subscriber ay nagbago, ang bilang ng mga naipon na mga token ay hindi babaguhin.

Patakaran:
1. Bawal ang bagong Channel
2. Gumawa ng video na may mga natatanging nilalaman at i-upload sa Youtube.
3. Kailangan mong magkaroon ng higit sa 200 na mga subscriber sa iyong Channel.
4. Ang haba ng video ay dapat mas mahaba sa 1 minuto at 50 segundo.
5. Maximum na 2 natatanging nilalaman sa bawat kalahok.
6. Dapat mong isama ang link ng websayt, whitepaper, Ann thread, at opisyal na social media account at
7. Ibigay ang iyong bitcointalk username, bitcointalk profile link, Telegram username at ang iyong ETH address sa description ng video.

Halimbawa:
Code:
Website: https://exclusiveplatform.com/
Bitcointalk thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089010
Bounty thread:
Whitepaper: https://exclusiveplatform.com/xpl_whitepaper_v1.pdf
Twitter: https://twitter.com/Ex_platform
Steemit: https://steemit.com/@xclusiveplatform
Reddit: https://reddit.com/
Telegram:
- XPL Official Group: https://t.me/xpl_chat
- XPL Official Channel: https://t.me/exclusiveplatform
- XPL Official Bounty: https://t.me/xpl_bounty

------------------------------------------

Bitcointalk username: (your username)
Bitcointalk profile link: (your profile link)
Telegram username: @......
ETH address: 0x***********************

Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITO

Mga stake:
Junior Member: 0,5 kada linggo
Members: 1 stake kada linggo
Full member: 2 stakes kada linggo
Senior member: 4 stakes kada linggo
Hero members: 6 stakes kada linggo
Legendary members: 8 stakes kada linggo

Patakaran:
1. Tanging ang account na Jr. Member pataas lamang ang pwedeng sumali sa kampanyang ito
2. Minimum na sampung makabuluhang post bawat linggo.
3. Kung hindi mo maabot ang sampung post (nagbigay kami ng lingguhang petsa sa itaas), hindi ka makakatanggap ng anumang stake para sa linggong iyon.
4. Ang mga post na ginawa sa mga sumusunod na seksyon (at lahat ng mga nakapaloob dito) ay hindi bibilangin bilang wastong post: Bounties, Off Topic, Archival, Politics, Marketplace / Marketplace (Altcoins), Beginners and Help and Scam Accusations / Reputation.
5. Ang hindi karapat-dapat na mga post ay hindi bibilangin bilang wasto.
6. Ang mga post na may mas mababa sa 75 na mga karakter ay hindi bibilangin bilang wastong post.
7. Ang bawat kalahok ng signature campaign ay dapat magsuot ng aming avatar (Para sa full member at pataas).
8. Ang mga kalahok na may Red Trust (para sa anumang rason) ay bawal lumahok.


Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITO

Personal na teksto: https://exclusiveplatform.com/

AVATAR

Jr.member:
Code:
[center][font=montserrat][b]XPL Exclusive Platform[/b]
[b]▂▃ Platform as a Service for Blockchain Project ▃▂
[/center]
XPL Exclusive Platform
▂▃ Platform as a Service for Blockchain Project ▃▂

Member
Code:
[center][size=15pt][url=https://exclusiveplatform.com/][font=montserrat][b]XPL Exclusive Platform[/b][/url][/size]
[font=raleway][url=https://exclusiveplatform.com/]▂▃▄▅▆ [size=12pt][b]Platform as a Service for Blockchain Project[/b][/size] ▆▅▄▃▂ [/url][/font]
❖ ────────  [font=raleway][b][url=https://twitter.com/Ex_platform] Twitter[/url] ♦  [url=https://t.me/xpl_chat]Telegram[/url] ♦  [url=https://t.me/exclusiveplatform]Chanel[/url] ♦  [url=https://reddit.com/]Reddit[/url] ♦ [url=https://steemit.com/@xclusiveplatform]Steemit[/url] ♦ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089010]Bitcointalk [/url][/b]  ──────── ❖
XPL Exclusive Platform
▂▃▄▅▆ Platform as a Service for Blockchain Project ▆▅▄▃▂
❖ ────────   Twitter ♦  Telegram ♦  Chanel ♦  RedditSteemitBitcointalk  ──────── ❖

Full.member:
Code:
[center][size=18pt][url=https://exclusiveplatform.com/][font=montserrat][b][color=#026c9c]XPL Exclusive Platform[/color][/b][/url][/size]
[font=raleway][color=#026c9c]]▂▃▄▅▆ [url=https://exclusiveplatform.com/][color=#1E90FF][size=13pt][b]Platform as a Service for Blockchain Project[/b][/size][/url][/color][/font][color=#026c9c] ▆▅▄▃▂
[color=#191970] ❖ ▬▬▬  [font=raleway][b][url=https://twitter.com/Ex_platform] [color=#0000FF]Twitter[/url] [color=red]♦  [url=https://t.me/xpl_chat][color=#0000FF]Telegram[/url] [color=red]♦  [url=https://t.me/exclusiveplatform][color=#0000FF]Chanel[/url] [color=red]♦  [url=https://reddit.com/][color=#0000FF]Reddit[/url] [color=red]♦ [url=https://steemit.com/@xclusiveplatform][color=#0000FF]Steemit[/url] [color=red]♦ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089010][color=#0000FF]Bitcointalk [/url][/b] [color=#191970]  ▬▬▬ ❖ [/center]
XPL Exclusive Platform
]▂▃▄▅▆ Platform as a Service for Blockchain Project ▆▅▄▃▂
❖ ▬▬▬   Twitter ♦  Telegram ♦  Chanel ♦  Reddit Steemit Bitcointalk  ▬▬▬ ❖

Sr.member:
Code:
[center][table][tr][td][center][url=https://exclusiveplatform.com/][font=Cooper Black][size=25px][color=#026c9c][b]XPL [font=rockwell][size=15pt]Crowdsale[/size][/font][/url]
[td][center][url=https://exclusiveplatform.com/][font=Bauhaus 93][size=20px][color=#1E90FF][b][u]Exclucive Platform[/u][/b][/color][/size][/font][/url][/center][/td][/center]
[/td][td][/td]
[td][center][font=rockwell][size=15px][b][color=#1E90FF][color=transparent].[/color]Platform as a Service for Blockchain Project
[color=transparent].[/color][/b][/size][/font][url=https://exclusiveplatform.com/xpl_whitepaper_v1.pdf][font=lato][size=14px][color=#191970][b]▬▬▬ [color=blue]Whitepaper ♦ Whitelist  [/color]▬▬▬[/b][/size][/font][/url][/td]
[td][/td]

[td][center][font=raleway][size=11px][color=#026c9c]▂▃▄▅▆[size=13px][color=#0000FF][b] SOCIAL MEDIA [/b][color=#026c9c]▆▅▄▃▂[/color]
[font=raleway][size=11px][b][color=red] ➤ [url=https://twitter.com/Ex_platform][color=#000080]Twitter[/url][color=red] ➤ [url=https://t.me/xpl_chat][color=#000080]Telegram[/url] [color=red] ➤ [url=https://t.me/exclusiveplatform][color=#000080]Chanel[/url]  
[color=red] ➤ [url=https://reddit.com/][color=#000080]Reddit[/url]  [color=red] ➤ [url=https://steemit.com/@xclusiveplatform][color=#000080]Steemit[/url]  [color=red] ➤  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089010][color=#000080]Bitcointalk [/url][/td][/tr][/table][/center]
.Platform as a Service for Blockchain Project
.
▬▬▬ Whitepaper ♦ Whitelist  ▬▬▬
▂▃▄▅▆ SOCIAL MEDIA ▆▅▄▃▂
TwitterTelegram Chanel  
Reddit  Steemit   ➤  Bitcointalk

Hero/Legendary:
Code:
[center][table][tr][td][center][url=https://exclusiveplatform.com/][font=Cooper Black][size=25px][color=white][glow=#4682B4,70,130,180][color=transparent]....[/color][b]XPL [font=rockwell][size=15pt]Crowdsale[/b][color=transparent]....[/color][/size][/font][/url]
[td]
[url=https://exclusiveplatform.com/][font=Bauhaus 93][size=23px][color=#1E90FF][b][u]Exclucive Platform[/u][/color][/size][/font][/url][/center]
[/td]
[td][b][size=5px][color=black][color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█[/color][/size][/b][/td]
[td][/td]

[td][center][color=transparent][font=rockwell][size=15px][b][color=white][glow=#1E90FF,30,144,255][color=transparent].[/color]Platform as a Service for Blockchain Project
[color=transparent][/color][/b][color=transparent][/color][/size][/font][url=https://exclusiveplatform.com/xpl_whitepaper_v1.pdf][font=lato][size=18px][color=#191970][b]▬▬▬▬[color=blue]Whitepaper ♦ Whitelist  [/color]▬▬▬▬[/b][/size][/font][/url]
[/center][/td]
[td][/td]
[td][b][size=5px][color=black][color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█
[color=#00008B]█[/color][/size][/b][/td][td][/td]
[td][center][font=raleway][size=13px][color=white][glow=#4682B4,70,130,180][color=transparent]░░░░░[/color][b]SOCIAL MEDIA[/b][color=transparent]░░░░░[/color][/glow][/color]
[font=raleway][size=11px][b][color=red] ➤ [url=https://twitter.com/Ex_platform][color=#000080]Twitter[/url][color=red] ➤ [url=https://t.me/xpl_chat][color=#000080]Telegram[/url] [color=red] ➤ [url=https://t.me/exclusiveplatform][color=#000080]Chanel[/url]  
[color=red] ➤ [url=https://reddit.com/][color=#000080]Reddit[/url]  [color=red] ➤ [url=https://steemit.com/@xclusiveplatform][color=#000080]Steemit[/url]  [color=red] ➤  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089010][color=#000080]Bitcointalk [/url][/td][/tr][/table][/center].Platform as a Service for Blockchain Project
▬▬▬▬Whitepaper ♦ Whitelist  ▬▬▬▬░░░░░SOCIAL MEDIA░░░░░
TwitterTelegram Chanel  
Reddit  Steemit   ➤  Bitcointalk

Mga stake:
1. Ang infographic ay dapat may mahusay na digital na disenyo
2. Maximum na dalawang pagsusumite bawat kalahok
3. Huwag gamitin ang iyong sariling mga salita, gumamit lamang ng impormasyon mula sa opisyal na account ng EXclusive Platform (Websayt, White paper, atbp).
4. Ang pagkopya sa gawa ng iba / plagiarism ay hindi pinahihintulutan, at ikaw ay aalisin mula sa lahat ng kampanya.
5. Pwede kang kumuha ng halimbawa tungkol sa Infographic DITO
6. Sa sandaling nai-post na ang infographic, mangyaring i-post o i-tweet ang tungkol sa infographic sa iyong social media account (Facebook, Twitter, linkedin, atbp).
7. Sa pagsali sa kampanyang ito, sumasang-ayon kang bigyan ang lahat ng paglalathala at mga karapatang intelektwal nito nang libre sa EXClusive Platform.
8. I-upload ang iyong orihinal na infographic file sa cloud storage, Google drive, dropbox, atbp.
9. Sa iyong #Proof of Authentication post, mangyaring magdagdag ng karagdagang impormasyon tungkol sa Infographic.

Halimbawa:
Code:
#Proof of Authentication
Bitcointalk username: ..........
Bitcointalk profile URL: ..........
Your telegram username: @xxx
Which Campaign You Joined (?): xxxxxxx, xxxxx, Infographic Designs

Link Your Infographics: ..........

Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITO
Mga stake:
1. Isalin ang ANN Thread: 200 stakes (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089010)
2. Isalin ang Bounty: 100 stakes (https://bitcointalk.org/index.php?topic=)
3. Isalin ang Whitepaper: 500 stakes (https://exclusiveplatform.com/xpl_whitepaper_v1.pdf)

Patakaran:
1. Ang mga kalahok ay dapat magreserba ng pagsasalin ng wika at makakuha ng kumpirmasyon bago simulan ang pagsasalin
2. Bawal ang Google Translate at iba pang mga tagasalin sa online
3. Spanish, French, German, Turkish, Dutch, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Indonesian, Filipino, Urdu, Mandarin, Hindi, Thai, Vietnamese na pagsasalin ang kinakailangan.
4. Ang mga taong nabigo sa deadline na ito ay mawalan ng pagkakataong magsalin at ang trabaho ay ibibigay sa susunod na piniling kalahok.

Paano lumahok:
Punan ang Form na ito: DITOAng TwOne_Team ang namamahala ng bounty campaign na ito at matatapos hanggang sa katapusan ng Token Sale o kapag ang hardcap ay naabot na.
Sumali sa Aming Team2one Management Bounty Manager Telegram Group para sa iba pang bounty campaign


Disclaimer
Ang bounty manager ay tagapagpangasiwa at hindi ang tagapagbigay ng bounty. Hindi sila mananagot sa kaganapan ng paglabag sa kontrata ng nagbigay ng tagapagbigay ng bounty o pagkabigong matupad ang kanilang obligasyon. Ang pangangasiwa ay HINDI awtomatikong pag-endorso ng produkto o serbisyo na inaalok, maliban kung tahasang ipinahayag. Inilalaan namin ang karapatan na baguhin ang kampanya sa anumang sandali, at tanggihan ang mga tao batay sa aming paghatol

20  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-Bounty] 🔥SYNAPSECOIN🔥: : COLLECTIVE FINANCING PLATFORM ! on: January 04, 2019, 01:54:34 PMKasalukuyang Ginaganap ang PrivateSalePre-Registration para sa TokenSale

Salamat sa iyong interes sa Synapsecoin bounty program!Ang pangunahing presyo ng aming TokenSale ay 0.035 USD bawat SYP, at mayroon kaming 11,880,000.00 SYP na magagamit sa programa ng bounty para itaguyod at imerkado ang proyekto, mula sa kabuuang 990 000 000 SYP.

Ito ay  ($415 800) USD na nagkakahalaga ng SYP.

Para maunawaan ng mas mahusay ang proyekto mangyaring basahin ang WHITE PAPER at Announcement Thread


BOUNTY CAMPAIGNS

Social Networks(15%)

Twitter campaign

Pangkalahatang-ideya

Ang kampanyang ito ay gagantimpalaan ka para sa paggagawa ng presensya ng SYNAPSECOIN twitter. Ang mga stake ay babayaran depende sa mga tagasunod.

Mga Stake


250-749 na mga tagasunod: 10 stakes bawat tweet o retweet
750-1499 na mga tagasunod: 20 stakes bawat tweet o retweet
1500-9999 na mga tagasunod: 40 stakes bawat tweet o retweet
10.000+ na mga tagasunod: 60 stakes bawat tweet o retweet

Patakaran

1. Sundan ang  SYNAPSECOIN sa Twitter
2. Minimum na 3 tweets at 3 retweets bawat linggo Maximum na 2 tweets o retweets bawat araw
3. Ang Twitter audit score (https://www.twitteraudit.com/) ay dapat na katumbas ng hindi bababa sa 85%. Ang mga tunay na tagasunod lamang mula sa huling audit ay bibilangin.
4. Ang mga tagasunod sa Twitter ay hindi maa-update pagkatapos makapagrehistro sa kampanya.
5. Isumite ang iyong ulat Bawat Linggo. Magbibigay kami ng mga stake tuwing Lunes.

Paano lumahok

Magrehistro sa form na ito > https://goo.gl/8o3a2Q

Listahan ng mga Kalahok sa Twitter

https://goo.gl/GEXtWc

Facebook campaign

Pangkalahatang-ideya

Gagantimpalaan ng kampanyang ito ang mga miyembro ng komunidad para sa kanilang pakikilahok sa Facebook.

Mga Stake

100-500 na mga Tagasunod/Kaibigan: 50 stakes bawat pagbahagi at like
500-1500 na mga Tagasunod/Kaibigan: 100 bawat pagbahagi at like
1500-3000 na mga Tagasunod/Kaibigan: 200 bawat pagbahagi at like
3000 + na mga Tagasunod/Kaibigan: 300 bawat pagbahagi at like

Patakaran

1. Sundan at i-like ang SYNAPSECOIN Facebook page
2. Minimum na 4 posts at likes bawat linggo, maximum na 2 bawat araw
3. Ang mga kalahok ay dapat magbahagi ng 4 posts.
4. Ang mga account na may mga pekeng kaibigan at tagasunod ay diskwalipikado. Hindi maa-update ang mga kaibigan pagkatapos na makapagrehistro sa kampanya.
5. Ang mga kalahok na nag-post ng mga negatibong komento o pag-spam ay diskwalipikado.
6. Isumite ang iyong ulat Bawat Linggo. Magbibigay kami ng mga stake tuwing Lunes.

Paano lumahok

Magrehistro sa form na ito > https://goo.gl/1WtxeA

Listahan ng mga Kalahok sa Facebook

https://goo.gl/VFc3Db

Video Campaign (15%)(Youtube, iba pang mga platform ng pagbabahagi ng video)

Pangkalahatang-ideya
Gagantimpalaan ng kampanyang ito ang mga vlogger, mga tagagawa ng video at mga eksperto sa visual na nilalaman na nagpakalat ng salita tungkol sa proyekto ng SYNAPSECOIN.

Mga Stake

Bawat video: 100 stakes
(Bonus)
Mas mahaba sa 5 minuto = +200 stakes
(Marka ng kalidad)
Panget na kalidad: 0% of stakes
Mababang Kalidad: 50% of stakes
Katamtamang kalidad: 100% of stakes
Mataas na kalidad: 150% of stakes

Patakaran

1. Dapat na hindi bababa sa 1:30 min ang mga video.
2. Ang mga video ay hindi dapat maging negatibo o nakakasakit.
3. Ang mga video o komento sa video ay dapat magsama ng link sa websayt ng SYNAPSECOIN: http://www.synapsecoin.net/
4. Ang mga video ay dapat makakuha ng minimum na 100 views.

Paano lumahok

Magrehistro sa form na ito >https://goo.gl/PpZf7n

Listahan ng mga Kalahok

https://goo.gl/dMW8NV


Mga Artikulo /Review (15%)(Reddit, Steemit, Medium, Personal na mga Blog, Mga Facebook Group post,
Quora)


Pangkalahatang-ideya

Gagantimpalaan ka ng kampanyang ito para sa iyong husay sa paggawa ng nilalaman. Pwede mong ibahagi ang iyong artikulo sa maraming plataporma kasama ang iyong sariling blog. Makakatanggap ka ng mas malaking mga stake para sa ilang mga plataporma pati na rin ang bilang ng salita.

Mga Stake

100+ na mga Salita = 50 stakes
500+ na mga Salita = 100 stakes
750+ na mga Salita = 200 stakes
1000+ na mga Salita = 300 stakes
1500+ na mga Salita = 400 stakes
(Ang mga dobleng artikulo sa mga karagdagang plataporma ay nagbibigay ng dagdag na 10 stake, ang pinakamataas na posibleng bonus ay ipagkakaloob pa rin)
(Bonus)
Artikulo sa Steemit = +200 stakes
Artikulo sa Medium = +100 stakes
Artikulo sa Reddit = +50 stakes
(Marka ng kalidad)
Panget na kalidad: 0% of stakes
Mababang Kalidad: 50% of stakes
Katamtamang kalidad: 100% of stakes
Mataas na kalidad: 150% of stakes

Patakaran

1. Ang artikulo/Blog Post ay dapat tungkol sa may-katuturang paksa sa SYNAPSECOIN.
2. Ang mag lengguwahe maliban sa Ingles ay tinatanggap .
3. Ang blog/post/artikulo ay hindi dapat nakakasakit o negatibo.
4. Ang nilalaman ay dapat na nilikha mo, hindi kinopya o plagiarized.
5. Dapat na mag-link ang nilalaman sa websayt ng SYNAPSECOIN.

Paano lumahok

Magrehistro sa form na ito > https://goo.gl/nMh5sy

Listahan ng mga Kalahok

https://goo.gl/tR1zmH

PAGSASALIN AT MODERASYON (15%)

Pangkalahatang-ideya

Ang kampanyang ito ay gagantimpalaan ang mga miyembro ng komunidad ng SYNAPSECOIN na mahusay sa ibang mga wika at ginagamit ang husay na iyon para mapalago ang proyekto sa mga bagong rehiyon. Makakatanggap ka ng mas malaking stake para sa mga gawain na may mas malawak na pagtatrabaho at oras na pangako.

Mga Lengguwahe

Chinese, Japanese, Indonesian, Korean, Russian, Arabic, Spanish, Portuguese,Hindi

Mga Stake


Pagsasalin ng Websayt- 500 Stakes
Paggawa ng lokal na Telegram/WeChat group + pagsasalin ng pinned na mga anunsyo mula sa mismong grupo: 10 stakes + 2 stakes bawat miyembro sa dulo ng kampanya
ANN at bounty thread: 50 stakes + 5 stakes bawat wastong post (maikling update sa iyong wika)
Opisyal na blog post o artikulo: 25 stakes sa bawat buong pagsasalin ng opisyal na artikulo
Pagsasalin ng Whitepaper: 300 stakes

Patakaran

1. Ang kalidad ng pagsasalin ay dapat na makatwirang magaling.
2. Hindi kami magbabayad para sa patay na thread. dapat kang mag-post ng mga update at panatilihin ang thread na Aktibo.

Paano lumahok

Magrehistro sa form na ito > https://goo.gl/gTS73u

Listahan ng mga Kalahok

https://goo.gl/rMXfZj

Signature Campaign (20%)

Pangkalahatang-ideya


Gusto namin ang BitcoinTalk at ang komunidad dito! Gagantimpalaan ng kampanyang ito ang mga gumagamit na pinapakalat ang pag-ibig sa paligid ng mga forum na ito.

Mga Stake

Jr. Member: 100 stake bawat linggo
Member: 200 stakes bawat linggo
Full Member: 300 stakes bawat linggo
Sr Member: 500 stakes bawat linggo
Hero/Legendary: 700 stakes bawat linggo

Patakaran

1. Ang signature, avatar at personal na teksto ay dapat manatili hanggang ang mga stake ay makalkula pagkatapos ng TokenSale (payagan ang isang linggo para sa kalkulasyong ito).
2. Ang minimum na sampung makahulugang post sa bawat linggo ay dapat gawin. Ang Off-topic, spam at walang kahulugang mga post ay hindi mabibilang.
3. Dapat mayroong minimum na 70 na mga karakter.
4. Ang mga kalahok ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa Jr. Member rank sa forum.
5. Magdagdag ng naaangkop na signature ng iyong antas, avatar, at personal na teksto (sa ibaba).

Paano lumahok

Magrehistro sa form na ito > https://goo.gl/pwEiwS

Listahan ng mga Kalahok

https://goo.gl/QCi444

Personal na Teksto

SYNAPSECOIN.NET

Signature Codes

HERO/LEGENDARY
        ▄▄█████████▄▄
      ▄███▀▀       ▀▀███▄
    ▄██▀ ▄▄▄▄   ▄▄███▄▄▀██▄
   ██▀  ██████▄█████████ ▀██
  ██    ██████ █████████   ██
 ██  ▄▄  ▀▀▀▀   ▀▀███▀▀     ██
▐█▌ ████      ▄▄████████▄   ▐█▌
██   ▀█      ██▀       ▄██   ██
▐█▌ ▄████▄  ██  ▄███▀▀▀▀███ ▐█▌
 ██ ██████ ▐██▄  ▀███▄▄  ▀█▌██
  ██▀████▀  ███▄▄   ▀██   ███
   ██▄       ███▀▀▀▀▀▀   ▄██
    ▀██▄      ▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▀
      ▀███▄▄    ▀▀▀█████▀
         ▀▀█████████▀▀


SynapseCoin
                   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

.COLLECTIVE FINANCING PLATFORM.
▬▬▬▬▬CONNECTING▬▬▬▬▬▬.
.INVESTORS WITH ENTREPRENEURS..


        ▄███████████████████▄
        █████████████████████
▄█████  █████████████████████
██████  ████             ████
███     █████████████████████
██████  ████             ████
██████  █████████████████████
███     █████████████████████
███████ ▀███████████████████▀
▀███████▄▄▄▄▄▄▄       ▀████
  ████▌                 ██  
  ▐██▌                      
   █▌

 EXCHANGES  
ETHERDELTA, FORKDELTA AND ITS
OWN EXCHANGE, CRIPTOWASI
TWITTER
MEDIUM
REDDIT
FACEBOOK
LINKEDIN
BITCOINTALK

Code:
[center][table][tr][td][/td][td][url=https://synapsecoin.net/][tt][size=2pt][color=#1A4687]         ▄▄█████████▄▄
      ▄███▀▀       ▀▀███▄
    ▄██▀ ▄▄▄▄   ▄▄███▄▄▀██▄
   ██▀  ██████▄█████████ ▀██
  ██    ██████ █████████   ██
 ██  ▄▄  ▀▀▀▀   ▀▀███▀▀     ██
▐█▌ ████      ▄▄████████▄   ▐█▌
██   ▀█      ██▀       ▄██   ██
▐█▌ ▄████▄  ██  ▄███▀▀▀▀███ ▐█▌
 ██ ██████ ▐██▄  ▀███▄▄  ▀█▌██
  ██▀████▀  ███▄▄   ▀██   ███
   ██▄       ███▀▀▀▀▀▀   ▄██
    ▀██▄      ▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▀
      ▀███▄▄    ▀▀▀█████▀
         ▀▀█████████▀▀

[/td][td][/td][td][url=https://synapsecoin.net/][size=2pt]
[font=Arial][size=18pt][b][color=#1a4687]SynapseCoin
[size=5pt][color=#aaa]                    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#1A4687]│


[/td][td][size=2pt][url=https://synapsecoin.net/]
[font=Arial Black][size=8pt][glow=#1A4687,2][color=transparent].[color=#fff][color=#00A6EB]COLLECTIVE FINANCING[/color] PLATFORM[/color].
[color=#ccc]▬▬▬▬▬[color=transparent]▬[color=#fff]CONNECTING[/color]▬[/color]▬▬▬▬▬▬[/color][size=5pt].[/size]
.[color=#fff]INVESTORS WITH [color=#00A6EB]ENTREPRENEURS[/color][/color].[size=3pt].[/size][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#1A4687]│


[/td][td][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5048737.msg46778639#msg46778639][tt][size=2pt][color=#a3a1a1]

        [color=#1A4687]▄███████████████████▄[/color]
        [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
▄█████  [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
██████  [color=#1A4687]████             ████[/color]
███     [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
██████  [color=#1A4687]████             ████[/color]
██████  [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
███     [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
███████ [color=#1A4687]▀███████████████████▀[/color]
▀███████▄▄▄▄▄▄▄       [color=#1A4687]▀████[/color]
  ████▌                 [color=#1A4687]██[/color]  
  ▐██▌                      
   █▌

[/td][td][/td][td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5048737.msg46778639#msg46778639][color=#aaa][size=5pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size]
[font=century gothic][b][size=9pt][color=#1A4687]BE PART OF OUR
 COMMUNITY[/color]
[size=5pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#ccc]│


[/td][td][/td][td][center][font=Arial Black][Size=12pt][u]  [color=#1A4687]EXCHANGES  [/u]
[font=century gothic][Size=7pt][color=#000][b]ETHERDELTA, FORKDELTA AND ITS
OWN EXCHANGE, CRIPTOWASI[/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#ccc]│


[/td][td][/td][td][font=century gothic][Size=8pt][b][url=https://twitter.com/Synapsecoins][color=#1A4687]TWITTER[/url]
[url=https://medium.com/@synapsecoinico][color=#aaa]MEDIUM[/url]
[url=https://www.reddit.com/user/sypcoin][color=#1A4687]REDDIT[/url][/td][td][font=century gothic][b][size=8pt][url=https://www.facebook.com/Synapsecoin/][color=#aaa]FACEBOOK[/url]
[url=https://www.linkedin.com/company/synapsecoinlinkedin/][color=#1A4687]LINKEDIN[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2311516][color=#aaa]BITCOINTALK[/url][/td][/tr][/table][/center]

SR. MEMBER
        ▄▄█████████▄▄
      ▄███▀▀       ▀▀███▄
    ▄██▀ ▄▄▄▄   ▄▄███▄▄▀██▄
   ██▀  ██████▄█████████ ▀██
  ██    ██████ █████████   ██
 ██  ▄▄  ▀▀▀▀   ▀▀███▀▀     ██
▐█▌ ████      ▄▄████████▄   ▐█▌
██   ▀█      ██▀       ▄██   ██
▐█▌ ▄████▄  ██  ▄███▀▀▀▀███ ▐█▌
 ██ ██████ ▐██▄  ▀███▄▄  ▀█▌██
  ██▀████▀  ███▄▄   ▀██   ███
   ██▄       ███▀▀▀▀▀▀   ▄██
    ▀██▄      ▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▀
      ▀███▄▄    ▀▀▀█████▀
         ▀▀█████████▀▀


SynapseCoin
                   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

.COLLECTIVE FINANCING PLATFORM.
▬▬▬▬▬CONNECTING▬▬▬▬▬▬.
.INVESTORS WITH ENTREPRENEURS..


        ▄███████████████████▄
        █████████████████████
▄█████  █████████████████████
██████  ████             ████
███     █████████████████████
██████  ████             ████
██████  █████████████████████
███     █████████████████████
███████ ▀███████████████████▀
▀███████▄▄▄▄▄▄▄       ▀████
  ████▌                 ██  
  ▐██▌                      
   █▌

 EXCHANGES  
ETHERDELTA, FORKDELTA AND ITS
OWN EXCHANGE, CRIPTOWASI
TWITTER
MEDIUM
REDDIT
FACEBOOK
LINKEDIN
BITCOINTALK

Code:
[center][table][tr][td][/td][td][url=https://synapsecoin.net/][tt][size=2pt][color=#1A4687]         ▄▄█████████▄▄
      ▄███▀▀       ▀▀███▄
    ▄██▀ ▄▄▄▄   ▄▄███▄▄▀██▄
   ██▀  ██████▄█████████ ▀██
  ██    ██████ █████████   ██
 ██  ▄▄  ▀▀▀▀   ▀▀███▀▀     ██
▐█▌ ████      ▄▄████████▄   ▐█▌
██   ▀█      ██▀       ▄██   ██
▐█▌ ▄████▄  ██  ▄███▀▀▀▀███ ▐█▌
 ██ ██████ ▐██▄  ▀███▄▄  ▀█▌██
  ██▀████▀  ███▄▄   ▀██   ███
   ██▄       ███▀▀▀▀▀▀   ▄██
    ▀██▄      ▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▀
      ▀███▄▄    ▀▀▀█████▀
         ▀▀█████████▀▀

[/td][td][/td][td][url=https://synapsecoin.net/][size=2pt]
[font=Arial][size=18pt][b][color=#1a4687]SynapseCoin
[size=5pt][color=#aaa]                    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#1A4687]│


[/td][td][size=2pt][url=https://synapsecoin.net/]
[font=Arial Black][size=8pt][color=transparent].[color=#1A4687][color=#00A6EB]COLLECTIVE FINANCING[/color] PLATFORM[/color].
[color=#ccc]▬▬▬▬▬[color=transparent]▬[color=#1A4687]CONNECTING[/color]▬[/color]▬▬▬▬▬▬[/color][size=5pt].[/size]
.[color=#1A4687]INVESTORS WITH [color=#00A6EB]ENTREPRENEURS[/color][/color].[size=3pt].[/size][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#1A4687]│


[/td][td][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5048737.msg46778639#msg46778639][tt][size=2pt][color=#a3a1a1]

        [color=#1A4687]▄███████████████████▄[/color]
        [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
▄█████  [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
██████  [color=#1A4687]████             ████[/color]
███     [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
██████  [color=#1A4687]████             ████[/color]
██████  [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
███     [color=#1A4687]█████████████████████[/color]
███████ [color=#1A4687]▀███████████████████▀[/color]
▀███████▄▄▄▄▄▄▄       [color=#1A4687]▀████[/color]
  ████▌                 [color=#1A4687]██[/color]  
  ▐██▌                      
   █▌

[/td][td][/td][td][center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=5048737.msg46778639#msg46778639][color=#aaa][size=5pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size]
[font=century gothic][b][size=9pt][color=#1A4687]BE PART OF OUR
 COMMUNITY[/color]
[size=5pt]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/size][/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#ccc]│


[/td][td][/td][td][center][font=Arial Black][Size=12pt][u]  [color=#1A4687]EXCHANGES  [/u]
[font=century gothic][Size=7pt][color=#000][b]ETHERDELTA, FORKDELTA AND ITS
OWN EXCHANGE, CRIPTOWASI[/td][td][/td][td][size=1pt]
[size=8pt][color=#ccc]│


[/td][td][/td][td][font=century gothic][Size=8pt][b][url=https://twitter.com/Synapsecoins][color=#1A4687]TWITTER[/url]
[url=https://medium.com/@synapsecoinico][color=#aaa]MEDIUM[/url]
[url=https://www.reddit.com/user/sypcoin][color=#1A4687]REDDIT[/url][/td][td][font=century gothic][b][size=8pt][url=https://www.facebook.com/Synapsecoin/][color=#aaa]FACEBOOK[/url]
[url=https://www.linkedin.com/company/synapsecoinlinkedin/][color=#1A4687]LINKEDIN[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2311516][color=#aaa]BITCOINTALK[/url][/td][/tr][/table][/center]

FULL MEMBER

Code:
[center][url=https://synapsecoin.net/][font=Arial][color=#1A4687][b]SynapseCoin       │       [color=#aaa]Be part of our community![/color]       │       [color=#1A4687]SynapseCoin
[font=Arial narrow][color=#aaa]▬▬▬▬    [color=#000]Collective financing platform connecting investors with entrepreneurs [/color]   ▬▬▬▬[/url]
[font=century gothic][b][url=https://twitter.com/Synapsecoins][color=#1A4687]TWITTER[/url]    [url=https://medium.com/@synapsecoinico][color=#aaa]MEDIUM[/url]    [url=https://www.reddit.com/user/sypcoin][color=#1A4687]REDDIT[/url]   [url=https://www.facebook.com/Synapsecoin/][color=#aaa]FACEBOOK[/url]    [url=https://www.linkedin.com/company/synapsecoinlinkedin/][color=#1A4687]LINKEDIN[/url]    [url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2311516][color=#aaa]BITCOINTALK[/url][/center]

MEMBER

Code:
[center][url=https://synapsecoin.net/]SynapseCoin       │       Be part of our community!       │       SynapseCoin
▬▬▬▬    Collective financing platform connecting investors with entrepreneurs    ▬▬▬▬[/url]
[url=https://twitter.com/Synapsecoins]TWITTER[/url]    [url=https://medium.com/@synapsecoinico]MEDIUM[/url]    [url=https://www.reddit.com/user/sypcoin]REDDIT[/url]   [url=https://twitter.com/Synapsecoins]FACEBOOK[/url]    [url=https://www.linkedin.com/company/synapsecoinlinkedin/]LINKEDIN[/url]    [url=https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2311516]BITCOINTALK[/url][/center]

JR. MEMBER
SynapseCoin  │  Be part of our community!  │  SynapseCoin
Collective financing platform connecting investors with entrepreneurs

Code:
[center]SynapseCoin  │  Be part of our community!  │  SynapseCoin
Collective financing platform connecting investors with entrepreneurs[/center]


Nakareserba (20%)

Ikaw ba ay matalino at malikhaing tao? Ginagantimpalaan ng kampanyang ito ang mga miyembro ng komunidad na pwedeng mag-isip ng malikhain at natatanging paraan para imerkado o palaguin ang SYNAPSECOIN Ecosystem. Mangyaring mag-email sa support@synapsecoin.net na may ideya mo. Magbabalik kami sa iyo kung ito ay karapat-dapat.

Mga Karagdagang Patakaran
1. Gamitin ang https://www.synapsecoin.net/ kapag gumagawa ng nilalaman.
2. Ang mga address ng pagbabayad ay HINDI mababago pagkatapos ng pagsusumite.
3. Anumang uri ng Nakakainsulto O Nakasasama na pag-uugali kapag nagtataguyod ng SYNAPSECOIN ay magreresulta sa Quick Entitlement mula sa bounty campaign.
4. Ang mga desisyon ng manager ng kampanya ay wakas na.

Pages: [1] 2 3 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!