Bitcoin Forum
October 07, 2022, 03:41:36 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 23.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 »
1  Alternate cryptocurrencies / Tokens (Altcoins) / [ANN][BLT] Bloom ✤ PHASE 1 - BloomID and the invite system is currently LIVE! on: November 10, 2017, 12:40:33 AM

WEB | BLOG | TWITTER | REDDIT | SLACK | TELEGRAM | FACEBOOK | WHITEPAPERBloom Token Sale
Bloom Community Whitelist Announcement

Whitelist registration period starting November 9th, 2017.

The public Token Sale date is November 30th, 2017 at 9am PST.

Spots on the whitelist are reserved for those that have made a positive contribution to Bloom.

We ARE accepting US based contributors. You do not need to be an accredited investor.

Those accepted on the whitelist will be ensured a spot in the BLT public token sale.
Click here for more information
Token Distribution

Bloom is targeting a $50m hard cap.

There will be 150M total BLT in the supply, broken down as follows:75M (50%) of tokens to be distributed in our token sale.

30M (20%) of tokens to be retained by the Bloom team with 18 month vesting.

30M (20%) of tokens locked in a multi-sig wallet and held by the Bloom company for long term expenditures and network updates.

15M (10%) of tokens to be distributed to the community. This includes key advisors, lenders, partners building on Bloom, bounties, and community incentives.

No new BLT tokens will be created after the crowdsale?—?the total supply will be fixed.


 Two days prior to the fundraiser we will announce the BLT fundraiser address  
About the Bloom ProtocolThe Bloom protocol is a new standard for global credit.

Built on Ethereum and IPFS, Bloom brings credit to the modern age with an end-to-end protocol for identity attestation, risk assessment and credit scoring.

Bloom is not a lender, but a platform.

Bloom offers solutions to cross-border credit scoring and identity fraud while at the same time expanding credit globally to 3 billion new individuals and improving scoring methodology for all 7 billion people.How BLT WorksBloom is a global credit and identity ecosystem.

The token provides an added layer of security to the network by mitigating fraudulent identity creation.
Additionally, the token ensures the network remains free of influence from states, banks, and central actors.
This is achieved by gradually turning over control elements to BLT token holders. Lastly, the token serves as a payment and settlement mechanism for the network.To recap, Bloom’s token, also known as BLT, is useful in the following ways:

Security
While the network is in its infancy without a wide array of attesters, it is more susceptible to attack.
In order to increase the immediate resilience of the network, users will be required to put up a small amount of BLT as collateral for users who they invite.
This collateral serves as protection against a mass-scale network of malicious accounts.

Scoring Proposals
Our token is ultimately the voting mechanism for the BloomScore.
Token-based voting allows us to root out bad actors and keep the system stable and provide influence to those who are contributing most to the network.
This is also the primary mechanism of defining future changes to the BloomScore.

Payment
Our token serves as a network currency for verifying identity and assessing creditworthiness with independent vendors.Roadmap & Timeline
The Bloom Protocol will be developed in 5 major phases.


Bloom Invitation System & Voting

Phase 1 will allow for users to use BLT to invite their friends and colleagues to seed the initial network securely.
Users with BLT will be able to vote on early development-related proposals for the future of the network.


Bloom Identity Matching

Phase 2 will deploy an application allowing users to verify their identity and get matched with their BloomID.
During this phase, users will be able to confirm identity information and connect data for BloomIQ.


Credit Staking

Peer to Peer staking modules will be built first, followed by organizational staking.


Creditworthiness Assessment

Phase 4 will allow users to check their score, as well as open up a developer ecosystem to lenders to check a given user's BloomScore,
providing sufficient privileges are granted from the loan recipient.


Bloom Credit Protocol Launch + BloomCard

Once the risk assessment and scoring protocol is complete, Bloom will launch the BloomCard.
The BloomCard will serve as a brand new way for individuals to display creditworthiness and improve their BloomScore.Team & Advisors


Partnerships


Disclaimer: I'm not a project team member or anyhow related with this project. All responsibility belongs to the project’s team members


Moderators: daniel@hellobloom.io - jesse@hellobloom.io
2  Local / Alternatif Kripto-Paralar / [Sınıflandırma] Hangi Proje hangisine rakip ⚔️ on: October 30, 2017, 01:30:31 AM
Selamlar,

Arkadaşın biri blokzincir projelerini sınıflandırmış. Benim hoşuma gitti, paylaşayım dedim.3  Local / Duyurular (Alternatif Kripto-Paralar) / [ANN] [TGE] [LOAN] Lendoit - ICO ertelendi on: October 07, 2017, 05:43:21 PM
Lendoit - P2P Borçlanma Platformu
Lendoit, Akıllı sözleşme ve blokzincir teknolojisini kullanmak suretiyle tüm dünyadaki borç alan ve veren kişiler arasında güvenilir, hızlı ve kolay bağlantı kuran bir P2P Borçlanma platformudur.

Lendoit, Akıllı Borç Sözleşmesini kullanmak suretiyle Borç alan kişilere daha iyi oranlar ve borç verenlere daha iyi dönüşler sağlayan adil bir borçlanma ekonomisi yaratmaktadır. Platform objektif bir modelle gerçek dünya kredi puanı sağlayıcılarını kullanarak blokzincirine olan güveni arttırmayı ve yine Akıllı Tazminat Fon Sözleşmesiyle toplayıcı(collector) açık arttırmasını kullanarak borç vericilerin fonlarını kaybetmesini engellemeyi amaçlamaktadır.

LOAN token sahipleri tüm dünyadaki borç alıcılara fon borcu verebilecek ve LOAN üzerinden bir borçtan faiz alabilecektir. Lendoit masraflarını sadece LOAN ile kabul edecek ve bunu Akıllı Borç Sözleşmesi aracılığıyla Akıllı Dönüştürme Sözleşmesini kullanarak otomatik olarak dönüştürecektir.
Borçlanma Pazarı - P2P Borçlanma

Borçlanma pazarı borç vericilerin perakende ve ticari borç alıcılara borç verme imkanı sağlayan online bir platformdur. Bankaların aksine, Borçlanma pazarının kendisi mevduat(deposit) almaz veya borç vermez. Böylece bilançoları üzerine herhangi bir risk almazlar. Gelir kaynağı sadece masraflardan ve borç alıcı ve vericilerden alınan komisyonlardan sağlanır.

Eşler arası borçlanma, borç alıcı ve vericileri online platformlar aracılığıyla eşleştirme işlemidir. Borç alıcılar sıklıkla fonlara hızlıca ve yerel bankaların sunduğundan daha düşük faiz oranından giriş yapabilir ve böylece bankalara alternatif borçlanma sistemi sağlar. Verilen krediler, bireylerden kurumsal borç vericilere kadar birçok farklı borç vericilerden oluşmaktadır.

Bireysel ve profesyonel borç vericiler, platform tarafından tahsis edilen mülkiyetle ilgili kredi puanlarına dayalı faiz aralığında borç para vererek fayda sağlarlar. Borç vericiler bir borcun sadece bir kısmını fonladıkları ve miktarı borç alanlar arasında yaydıkları için, riski çoklu borç alıcılar arasında yayarken potansiyel olarak düzenli ve cazip gelirler elde edebilirler.

Borç alıcılar bankalara alternatifler aradıkça P2P borçlanma hızlı bir büyüme gösterdi.
Morgan Stanley'in yaptığı son araştırmaya göre, Global Borçlanma pazarı 2020 yılına kadar 290 Milyar Dolara ulaşabilir ve 2014-2020 yılları arasında %51 bileşik yıllık büyüme oranı beklemektedir.
Lendoit Ekosistemi

Lendoit bir ekosistem yaratmaktadır ve Akıllı sözleşmesini kullanarak aşağıdaki katılımcılara hizmet edebilecektir:
  • Borç alıcılar, Akıllı Kredi Sözleşmesi'ni kullanarak kredi talebinde bulunabilirler.
  • Borç verenler, Akıllı Borç Sözleşmesini kullanarak ve sözleşmeye fon transfer ederek borç alıcılara borç verebilirler.
  • İtibar Tüketicileri, herhangi bir amaçla Akıllı İtibar Sözleşmesi yoluyla bir Ethereum adresi hakkında bilgi edinebilirler (örneğin, tokenleri transfer etmeden önce adresi kontrol etmeleri, tokenleri için fiziksel varlık takasında bulunmaları vb.)
  • Borç ikincil piyasası - toplayıcılar(collector), Akıllı Borç Sözleşmesini kullanarak bir açık artırmada borcu satın alabilirler.

Lendoit Tokeni - LOAN

Lendoit tokeni (LOAN) bir ERC-20 tokenidir.
LOAN, Akıllı Dönüştürme Sözleşmesini kullanan Ether rezerviyle daima likit olacak, fakat aynı zamanda diğer borsalarda da mevcut olacak. LOAN aşağıdaki durumlar için kullanılacak:

  • Katılım Hakkı - borç verici açık arttırmasına katılmak ve Akıllı Borç Sözleşmesine fon borcu verebilemek için, borç verici LOAN'ları borç vermek istediği miktara eşit değerde tutmalıdır.
  • Lendoit, borçtan alınan tüm masraflar LOAN ile tahsil eder - Lendoit masrafını Akıllı Borç Sözleşmesinden çekeceği zaman, süreç otomatik olarak Akıllı Dönüştürme Sözleşmesi  aracılığıyla gerçekleşir.
  • Borçtan alınan tüm faiz borç vericilere LOAN ile verilecektir -  Borç vericiler Akıllı Borç Sözleşmesinden kazancını çekeceği zaman , süreç otomatik olarak Akıllı Dönüştürme Sözleşmesi  aracılığıyla gerçekleşir.
LOAN 2017 sonu için planlanan token satışında satılacaktır.


LOAN Spesifikasyon & Dağılım
Lendoit - Token Generation Event (TGE) [Token Oluşturma Olayı]

Lendoit TGE, 2017 sonuna doğru yapılacaktır - daha fazla bilgi yakında yayınlanacaktır.


Lendoit EkibiLendoit Partnerleri4  Alternate cryptocurrencies / Tokens (Altcoins) / [ANN][DNT] District0x - 🔵 Namebazaar.io LIVE! on: July 08, 2017, 07:40:06 PM


WEB| BLOG | TWITTER | REDDIT | SLACK | WHITEPAPER | GITHUB

https://contribution.district0x.io/
CONTRIBUTION PERIOD

Start Time: July 18, 2017 at 3:00 p.m. UTC
Duration: Two weeks, or 48 hours after the soft cap is exceeded, or immediately when the security cap is reached.
Soft Cap: $10M USD equivalent in ETH
Security Cap: $50M USD equivalent in ETH


TOKEN DISTRIBUTION

We have taken numerous steps to ensure a level playing field for all and to try to achieve a wide distribution of district0x Network Token holders.

No whitelisted addresses
No 3rd-party allocations
No bonus structure
50 Gwei max gas price
Community Advisor Program
District Proposal Rewards
Tokens reserved for future contribution periods will only be issued in the event that additional funding is needed and key roadmap items have been completed. They will otherwise be burned.
The founding team’s stake vests over the course of 2 years with a 6 month cliff.

ROADMAPMISSION STATEMENT

The district0x Project will facilitate the operation and governance of marketplaces and communities, referred to as “districts”. Districts will operate as decentralized autonomous organizations which will enable the recreation of many of the internet’s most popular applications and services while eliminating rent-seeking and the relinquishment of decisions and personal data to third-parties.

OUR VISION

The development of the Ethereum protocol has opened the door for experimentation in decentralized organizational structures and the distribution of governance rights to a network’s participants. Projects such as Aragon, Boardroom, Colony, and Giveth are actively working to harness the powers of Ethereum, building platforms that enable non-technical users to create and administrate decentralized organizations. These tools allow for new means of group coordination through economic incentives, making it possible to disintermediate marketplaces and communities and to allocate voting rights to their participants. In short, citizens of the internet can now build and control the platforms they frequent every day.

The district0x Network seeks to be home to a vast array of decentralized markets and communities all of which are governed by holders of the DNT token. In accordance with this vision, d0xINFRA has been designed as an open and extendable modular system that allows districts to implement unique features and enhanced functionality via the plug-in of auxiliary modules.

In addition to Ethlance, launched in 2017, we plan to launch two additional districts. The first will be ENS Bazaar, a peer-to-peer marketplace for the exchange of names registered via the Ethereum Name Service. The second will be Meme Factory which will allow users to mint their own provably rare tokenized memes which can be immediately posted to a bulletin board-style marketplace for sale or exchange.As a contributor, why should I consider contributing to district0x?

By contributing to district0x you will receive district0x network tokens (DNT) which when staked, enable token holders to exert voting right on district proposals and exert decision making within particular districts. Examples of the types of decision rights token holders can make: voting on proposals which guide the future of a particular district, setting district fees, sharing in network rewards. The extent and scope of shareholder right will be outlined in each district's bylaws and will vary according to the specific scope and purpose of each district.

As a potential user, why should I consider using district0x?

Users of the district0x platform will be able to interact with and use the functionality and services which will be offered by each district. Users will also be able to freely create their own districts. For example, on Ethlance, the first district in the district0x network, users are able to post job listings and find jobs.

As a blockchain enthusiast, why should I consider district0x?

district0x enables the formation and governance of decentralized autonomous organizations. Decentralized autonomous organizations are the first step in this process. district0x enables the formation and governance of a districts which can operate as DAO’s.

district0x NETWORK TOKEN (DNT)

The district0x Network Token (DNT) is integral and serves a vital role within the district0x network. DNT is used to provide users an opportunity to freely join and contribute to any district, to align incentives across all of a district’s participants, and to implement coordinated decision-making mechanisms to the district0x Network. One DNT is minted and staked anytime a new district is created. The DNT also operates as voting rights which may be bought on the open market, and then stakes in order to participate in the governance of individual districts.

OUR TEAM
ADVISORS


Disclaimer: This ANN is not for US residents, US residents will not be able to participate in district0x ICO

Disclaimer: I'm not a project team member or anyhow related with this project. All responsibility belongs to the project’s team membersModerator: district0x

5  Local / Alternatif Kripto-Paralar / crowdsale.cofound.it on: June 04, 2017, 12:26:45 AM
https://crowdsale.cofound.it/en/

Wings gibi bir startup,ico düzenleme platformu kuracaklar. Arkasındaki ekip ICONOMI ekibi.

ico 3 gün sonra...

Önemli: Token dağılımı şu şekilde olacak!Satılan tokenler,  toplam tokenlerin %25'i olacak.
6  Local / Alternatif Kripto-Paralar / Bundan sadece 3 ay önce Altcoinler... on: May 24, 2017, 01:38:24 AM
Biranda neler oldu... Hala bir çoğumuz olan biteni anlamamakta, inanmamakta...

Daha dün gibi, Şubat ortasında henüz işe yaramaz chronobank icosu bitmişti, Ödül avcılarıyla harıl harıl ödülleri ne zaman alacağımızı konuşuyorduk. Waves hala ico fiyatında, ben bundan bi cacık olmaz,uğraşılmaz waves ile diyordum. Dash hafiftan artmaya başlamıştı, yakında 10$'a geri çakarlar diyorduk, Bu zamanlarda biraz ripple almıştım 500 Satoshiden, 0.17btc karı görünce satmıştım. Lisk beşpara etmez, scam bu diyordum. fiyat buralarda hep gezinir diyordum. Ve buna benzer birçok söz...

3 ay içinde neler neler oldu, bana göre çoğumuzun ağızı açık kaldı ve hala şaşkın şaşkın bakıyoruz...Türk forumunda, erken benimseyenler olarak, hepimiz bunun kaymağını yiyenlerden olacağız sanırım... İnanılmaz bir hızla herşey değer kazanıyor.

Sonumuz hayırlı olsun Smiley
7  Local / Pazar Alanı / sunce33 nickli arkadaşın hesabı hacklenmiş. btc alışverişi yapmayın on: May 10, 2017, 10:08:09 PM
dün benden önce btc istedi vermedim. bugün asıl sahibi ortaya çıktı.

ortalıktan btc aşırmaya çalışıyor.

dikkatli olun.
8  Local / Pazar Alanı / Satılık 0.4 Btc on: May 09, 2017, 02:53:23 PM
Selam,

https://www.paribu.com/ kurundan 0.4 satılıktır. parçalamadan tekbir kişiye satmak istiyorum. sadece işbank hesabımvar. (havale.)
9  Local / Alternatif Kripto-Paralar / Aragon ICO Bitti 275K Eth .... - Tezos Ertelendi on: May 09, 2017, 12:03:32 AM
[ANT] ARAGONWebsite: https://aragon.one/

ICO ZAMANI: 17 Mayıs - 14 Haziran (28gün sürecek.)

Bir ERC20 tokeni, ICO'ya sadece Ethereum ile katılabilirsiniz. İlk iki hafta,  100 ANT = 1 ether Sonraki iki hafta 66 ANT = 1 ether

ICO'da toplam tokenlerin %70'i satışa çıkıyor, geri kalanın %15'i kendi foundation'una diğer %15 kurucular ve erken yatırımcılara....

?ICO üst sınırı yok.? Kaç ether toplanırsa, orana göre o kadar Token basılacak. ICO süreci sonuna kadar 28gün sürecek.

Sağda solda konuşuluyor, katılım iyi olabilir. Hiçbir bounty yok. Sitelerinde Aragon uygulamasının Alpha sürümü var, neymiş ne değilmiş görüp deneyebilirisiniz. Geliştiricilerin başı İspanyol. Iconomi, Aragonun 5 erken yatırımcısından birisiymiş. Bu projeye katılmışlar. Bunların(iconomi) girdiği projeler genelde zarar ettirmediler(golem,santiment?,byteball(sadece btc adreslerini tanımladılar,para yatırmadılar),wetrust)

Kendinizde bir araştırma yaparsınız.[XTZ] TEZOS
Website: https://tezos.com/

ICO ZAMANI: 22 Mayıs'ta başlıyor. ve Bitcoin blokzincirinde 2000 Blok geçinceye kadar devam edecek (Yaklaşık 14-15gün) ERTELENDİ!

Eth ve Btc ile ico katılabiliyorsunuz. İlk 400 Bitcoin bloğu geçinceye kadar, yatırdığınızın %20 fazlası (Bu ilk 400 blok yaklaşık 2gün 8 saat sürecekmiş.) daha sonra %15,%10... şekilinde bonus oranı düşüyor. ICO üst sınırı yok. Hiçbir bounty yok.

Ekip Fransa merkezli. Ekibin içinde birde türk var: Bozman Çağdaş(http://cagdas.bozman.fr/) Anladığım kadarıyla Tezos yeni bir sistem kuruyor. Bitcoin veya Ethereum forku değiliz, sıfırdan OCaml diliyle 3 yıl uğraşarak bir sistem geliştirdik diyorlar. Uygulamaları github'da mevcutmuş. Akıllı sözleşme özelliği varmış(Michelson dili ile yazılıyormuş),oylama sistemi vs. Kendini geliştirebilen/update edebilen zincir diyorlar. Şurada, (Bozman Çağdaş) Tezos'un oylama sisteminin neler yapabileceğini anlatıyor, tezos kullanıcıları zincir sistemini olduğu gibi değiştirebileceğinden bahsediyor:Bilmiyorum, belki yeni bir ethereum doğacaktır. Belkide unutup coin mezarlığında yerini alacak, ama buna yatırım yapılırsa, belki 2 sene beklemek gerekebilir. Benim biraz yatırım yapasım var. Birde, reuters'te şöyle bir haber gördüm: http://www.reuters.com/article/us-tezos-blockchain-draper-idUSKBN181250 sanırım, Milyarder kalantor tezosa yatırım yapacakmış, siz yinede kendiniz araştırın.

.


10  Local / Duyurular (Alternatif Kripto-Paralar) / [ANN] [BNT] Bancor Protokolü | Akıllı-Tokenler için protokol on: May 03, 2017, 04:52:46 PM

11  Local / Alternatif Kripto-Paralar / Poloniex 2Mayıs'ta 17 adet Alt-coini listesinden çıkarıyor... on: April 19, 2017, 01:04:04 AM
12  Local / Pazar Alanı / Satılık 0.5BTC + %2preev ile on: April 01, 2017, 07:27:56 PM
Merhaba, ilgilenenler PM atabilir. Sadece İşbankası hesabım var, önce havale, sonra BTC gönderebilirim, Teşekkürler...
13  Local / Pazar Alanı / btc 0,17531939 preev kuru +%4 on: March 15, 2017, 01:24:06 AM
ilgilenenler pm atabilir.
14  Local / Alternatif Kripto-Paralar / Meraklısına - [HUC]Huntercoin <swap> [CHI] Chimera on: March 12, 2017, 11:04:25 PM
Eski bir coin olan Huntercoin'in dev'i olan @snailbrain, yeni bir coin duyurusunda bulundu.

Chimera: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1784048.0

Polo'dan ben biraz swap için almıştım, ICO'yu tam olarak nezaman açacaklar bilmiyorum. Ama HUC > CHI swapi hakkında bilgi paylaştılar. İlgilenenler olursa, polodan huc alıp SWAP'a katılabilir.

Exchange'deki huc adresinizden swap yapamayacakmışız. Local cüzdanı kurup, polodaki huc'larınızı cüzdanınıza taşımanız gerekiyor...

Cüzdan şu:


All in One - Huntercore v0.13 + Unity3d 1.22+ Pruned Chain - 500mb Download
For New Users - this should get you up and running with a huntercoin wallet + unity3d client in the time it takes to download + a few minutes of syncing >>
Windows > https://mega.nz/#!pdUznRiJ!oEDFIU6ctJWm9zmIcalEXQP8wkmiB9itY2Ipole-0ow

Swap kuralları şunlarmış:

-private key'i elinizde olan bir huc hesabından yakılmak üzere ico adresine huclarınız atıyorsunuz,karşılığında chi alınacak.

- 1 HUC'a karşılık 1 CHI alınacak. En az 10,000HUC gerekli

4K HUC = 0 CHI
10k HUC = 10k CHI
12K HUC = 10k CHI
20k HUC = 20k CHI
35K HUC = 30k CHI
47.324k HUC = 40k CHI

Ben zamanında biraz almıştım ve swap olayına katılacağım, meraklı olanlar ilgilenebilir... Bireysel olarak kendiniz de araştırma yapın, dolandırıcı olabilirler, eski bir coin olan HUC'un dev'i elindeki değersiz HUC'ları satmak için numaradan bir ICO düzenliyor olabilir. Fiyatını yükseltmek için yapıyor olabilir.
15  Local / Duyurular (Alternatif Kripto-Paralar) / [ANN][LUN] LUNYR on: March 11, 2017, 12:05:10 AM
Lunyr Crowdsale başarıyla minimum seviyeyi aştı. Geç kalmadan Katılın!

Güncelleme: 20 Nisan 2017, Blog yazımızda, Yalnızca Davetiye ile kullanılabilen Alpha Sürümü için Kullanıcı Arayüzümüzün bir önizlemesini görebilirsiniz.

Güncelleme: 11 Nisan 2017, Lunyr platformunun benimsenmesini arttırmak için Airbitz ile bir araya geldi. Daha ayrıntılı bilgi için blog yazımızı okuyun.

Güncelleme: 29 Mart 2017, Uzun blok zamanı nedeniyle, crowdsale yaklaşık 16:30 UTC'de başlayacak.

Güncelleme: 28 Mart 2017, Crowdsale açıklamaları yayınlandı. Blog yazılarımızdaki detayları inceleyiniz.

Güncelleme: 27 Mart 2017, En başından beri Ethereum'da Temel Geliştirici olarak yer alan Alex Leverington'ın danışma kurulumuza katıldığını duyurmak isteriz. Aşağıdaki biyografisini inceleyin.

Güncelleme: 24 Mart 2017, Lunyr kurucuları Silikon Vadisi'ndeki Ethereum Developers Community Meetup'ındaki sunumları. Videoyu izlemek için tıklayınız.

Güncelleme: 23 Mart 2017, Crowdsale (Halk'a Arz) rakamlarını, ETH fiyatındaki son artışı yansıtacak şekilde güncelledik. Aşağıdaki ayrıntıları inceleyiniz.

Güncelleme: 23 Mart 2017, Lunyr crowdsale sözleşmelerinin Mikko Ohtamaa (TokenMarket.net CTO'su) tarafından yapılan tüm denetimlerden yeşil ışık aldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Güncelleme: 20 Mart 2017, Ethereum Vakfı için EVM'de çalışan yeni danışma kurulu üyemiz Dr. Greg Colvin'i duyurmak istiyoruz. Aşağıdaki ayrıntıları inceleyiniz.

LUNYR CROWDSALE(Halk'a Arzı)
Başlangıç, 29 MART 2017, Çarşamba - saat 16:00 UTC
Bitiş, 26 Nisan 2017, Çarşamba - saat 16:00 UTC

White Paper

Lunyr Nedir?
Lunyr (telaffuzu, "lunar"), kullanıcıları, peer-reviewing('hakem denetimi' denebilir: https://tr.wikipedia.org/wiki/Akran_denetimi) ve katkıda bulununan bilgiler için uygulama tokenleri ile ödüllendiren, Ethereum tabanlı merkezsiz bir crowdsource(bir işi çok geniş bir kitleye açık çağrıda bulunarak yaptırmak.) ansiklopedi. Güvenilir ve doğru bilgileri bulmak için internetin başlangıç noktası olmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli vizyonumuz Yapay Zeka, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve diğer yazılımların yeni nesil merkezsiz uygulamalar oluşturmak için kullanabileceği bir bilgi tabanı API'si geliştirmektir.

Lunyr tokenleri (LUN) Nedir?
LUN, platforma reklam yerleştirmek için kullanılır. Katkıda bulunma, peer-review, anlaşmazlık ve kalite çözümlemesi için teşvik sisteminin bir parçası olarak işlev görürler.
Haberlerde Lunyr

       

         

   Geliştirici Konuşma Videosu

Ekip

Lunyr ekibi, seri girişimciler, teknik liderler ve başarılı danışmanlardan oluşur. Her bir çekirdek ekip üyesi, en az bir "startup"ta kurucudur. Tüm ekip sadece projeyi inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda devamlı bir işletme yaratabilme ve büyütebilme yeteneğine sahiptir. Liderlik ekibi Ethereum topluluğuna aktif olarak katkıda bulunuyor ve Silikon Vadisinde ikinci en büyük Ethereum buluşmasını organize etti.

    Arnold Pham | Proje Başı, Eş-Kurucu

Arnold, Silikon Vadisi tabanlı bir teknoloji startup'ı olan Leandigest Inc.'i CEO olarak kurdu. C ++'da sekiz yaşında programlamaya başladı ve sonrasında BitTorrent ve Bitcoin aşığı oldu. Bir Ethereum aktivisti olarak, merkezsiz uygulama geliştirmeyi öğrettiği Silikon Vadisi'ndeki ikinci en büyük Ethereum buluşması olan Ethereum Geliştiriciler Topluluğunu organize etti. Los Angeles'daki Kaliforniya Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun oldu.

    Andrew Tran | İş Geliştirme, Eş-Kurucu

Andrew, Leandigest Inc'i COO olarak kurdu. Bundan önce, 10MM $ üzerindeki satışla bir sigorta şirketi kurmuştu. Girişimciliğe başlamadan önce, Andrew, Proje Yöneticisi olarak çalıştı. California Üniversitesi, Los Angeles Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Kaliforniya Üniversitesi Davis Üniversitesi'nden MBA derecesi almıştır.

    Benjamin Bamberger | Blokzincir Mimarı

Ben, usta bir Bitcoin blokzincir geliştiricisidir. Evlo adlı teknoloji odaklı bir pazarı CTO olarak kurdu. Önceki çalışmaları, veri modelleri geliştirmek ve iş uygulamaları için Makine Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme ve Yapay Zekayı araştırmayı içeriyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

    Christopher Smith | Blokzincir Mühendisi

Christopher, kullanıcıların internet bağlantılarını paylaşmalarını sağlayan merkezi olmayan bir platform olan BitMesh'in Eş-Kurucu CTO'suydu. Şeylerin İnternetinde(Internet of Things) ve Derin Öğrenme uygulamalarında algoritmalar geliştirdi. Christopher, yazılım mühendisi olarak yedi yılı aşkın tecrübeye sahiptir. California Üniversitesi, Santa Cruz'da Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış ve Matematik ve Bilgisayar bilimlerinde M.S. ve B.S. ye sahip

    Steve Yu | Ön-panel(Front End) Geliştirme

Steve, grafik tasarımı ve önpanel geliştirmede uzmanlaşmıştır. Ethboards'un UI ve UX'ini, Ethereum'da geliştiricilerin işe alınma ve haberleşmesi için kurulmuş merkezsiz bir iş kurulu konsepti tasarladı. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi Siyasal İktisat ve Uluslararası Ticaret alanında lisans derecesini elde etmiştir.

    Holly Hernandez | Pazarlama

Holly, pazarlama uzmanlığı sağlayacak. Stanford Üniversitesi'nde 2013'ten beri pazarlama stratejileri geliştiriyor. Daha önceki çalışmaları, Kongre tarafından tanınmasını sağladığı yaratıcı yazarlığa, videografiye ve sanattan oluşuyor. Bu yıl Stanford Üniversitesi'nden Psikoloji lisans derecesi ve Yaratıcı Yazarlık bölümünden mezun olacak.

Danışmanlar

    Duc Pham | Güvenlik Danışmanı

Duc, teknoloji inovasyonu alanında 30 yıllık tecrübeye sahip bir seri girişimci. Hem startup'lar hem de halka açık şirketler için multidisipliner mühendislik ekipleri kurdu ve yönetti. Thales Group tarafından 400 milyon dolar kazanan Vormetric'in kurucusu ve CTO'sı idi. Duc, Vormetric güvenlik ve şifreleme teknolojilerini icat etti ve güvenlik ve paralel işlemede bekleyen 10 patent yanında 9 patenti elinde tutuyor.

    Dr. Greg Colvin | Teknik danışman

Dr. Colvin, Ethereum Virtual Machine (EVM) üzerinde Ethereum DEV için çalışıyor. Çalışmaları arasında EVM performansının sınırlarını zorlamak ve EVM mimarisini ve Ethereum özelliklerini geliştirmek yer alıyor. Greg, algoritmaları icat etmek, sistemleri tasarlamak ve uygulamaları ve sunucuları programlamak üzerine onlarca yıllık teknik deneyime sahiptir. Tecrübesi, dünya standartlarında ekip kurma ve liderliğini içerir.

    Alex Leverington | Teknik danışman

Alex başlangıçtan beri çekirdek geliştirici olarak Ethereum'a dahil olmuştur. ETHDEV'de çalışmış ve burada Ethereum'un temel P2P protokol katmanı olan devp2p'yi tasarlamış ve programlamıştır. Alex, Ethereum şifrelemesinde ve güvenliğinde temel olarak çeşitli iletişim protokollerinde önemli katkılarda bulunmuştur. Protokol idare grubunda aktiftir.


    Grant Fondo | Hukuk Müşaviri

Goodwin Procter LLP'nin bir ortağı olan Grant, dijital para birimi, blokzincir teknolojisi ve menkul kıymet davalarında uzmanlaşmıştır. O, deneyimli bir federal savcı ve California'nın Kuzey Bölgesi'ndeki eski bir ABD Savcısı Yardımcısı. Grant, Goodwin Dijital Para Birimi + Blokzincir Teknoloji Uygulaması Eş Başkanı'dır ve Dijital Para ve Asistan Savunma Koalisyonunun yönetim kurulunda kurucu üye olarak yer almaktadır.

Pazar

Lunyr platformunun stratejik bir bileşeni, Lunyr tokenlerini ("LUN") kullanarak platformda reklam yayınlamaya izin veren reklamcılık sistemidir . Lunyr platformu tasarımında, merkezsizleştirmede  ve vizyonunda benzersiz olmasına rağmen Wikipedia ile karşılaştırılabilir.

Wikipedia bugün Alexa sıralamasına göre dünyadaki en çok ziyaret edilen altıncı sırada yer alıyor. Ayda 19 milyar sayfayı gören 470 milyon benzersiz ziyaretçi çekiyor. Wikipedia'nın sayfalarında reklam yayınlamasına izin verdiği takdirde üretebileceği reklam geliri miktarını tahmin etmek LUN için potansiyel talebe ipuçları sağlar:


  • 2006'da , AOL tarafından satın alınan Weblogs, Inc'in kurucu ortağı Jason Calcanis, Wikipedia hakkında 100MM $  potansiyele sahip bir yıllık reklam geliri  tahminini içeren bir makale yayınladı.
  • 2008'de BusinessInsider.com Wikipedia analizini gerçekleştirdi ve 350 milyon dolarlık yıllık reklam geliri potansiyeline ulaştı.
  • 2011'de Vincent Juhel, HEC Paris için Wikipedia ile ilgili bir tez yayınladı ve yıllık 1.6 milyar dolarlık bir reklam geliri potansiyeline ulaştı.Vizyon


Başlangıçta doğruluğu artırmak, içeriği artırmak ve okur kitlelerini büyütmek için sistem üzerine ince ayar yapmaya odaklanacağız. Bilgi tabanı olgunlaştıktan sonra,  dünya olayları ve çok dilli çeviriler üzerine yakın gerçek zamanlı verilerle ilgili katkıları teşvik ederek daha geniş bir kitleyi çekeceğiz. Sonuçta, Lunyr kendi markasını küresel boyutta güvenilir, tam bir merkezsiz bilgi tabanı olarak kurmayı düşünüyor.

Bir adım daha ilerlersek, geliştiricileri çekecek bir API geliştirerek ekosistemi artıracağız. Bu Lunyr API, geliştiricilerin Bilgi Tabanını Yapay Zeka, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve daha pek çok alanda yeni nesil merkezsiz uygulamalar oluşturmak için omurga olarak kullanmalarına izin verecek.


Lunyr API
Lunyr API, mevcut iş modellerini önemli ölçüde değiştirip yeni modeller yaratmaya söz verir. Ethereum blokzinciri şu an gerçek dünya hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir, ancak en kullanışlı uygulamalar gerçek dünya bilgilerini gerektirmektedir. Lunyr API sayesinde merkezsiz uygulamalar, bilgi tabanına girip gerçek dünya olayları ve bilgileri hakkında doğru verileri alabilecek. Bu, Yapay Zeka, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik uygulamaları için doğrudan faydalara yol açar.

Yapay Zeka
Siri veya Amazon Echo'ya benzer Yapay Zeka projeleri Lunyr API ile zenginleştirilmiştir. Kullanıcılar, gerçeklere dayalı sorular sorduğunda, merkezsiz uygulama Lunyr bilgi tabanından elde edebilir ve kullanıcılara güvenilir, doğru cevaplar sunabilir.

Sanal Gerçeklik
Lunyr API, etkileşimli sanal dünyaların samimi ve iç deneyimini geliştirecek. Mars yüzeyinde yürümeyi deneyebilmenizi sağlayan bir sanal gerçeklik başlığı giymeyi hayal edin. Soğuk, kırmızı tozlu zemin boyunca yürürken, önemli yer işaretleri ve dev toz fırtınaları hakkında bilgi görüntülenir. Bu bilgilerin tümü bilgi tabanından elde edilir.

Arttırılmış Gerçeklik

Lunyr API, Artırılmış Gerçeklikte öğrenme tabanlı uygulamaların temelini oluşturabilir. Güneşli bir günde plajda olduğunuzu ve sahilde güzel çiçekler gördüğünüzü düşünün. Ne olduklarını bilmek istiyorsun, öyleyse çiçekleri tanımlayacak, bilgi tabanına dokunacak ve merakını gidermek için ihtiyacın olan tüm bilgileri verecek olan artırılmış gerçeklik gözlüğü tak.


Kilometre TaşlarıCrowdsale ÖzetiLUN DağıtımıFon Kullanımı
Ödül Kampanyası (ödül kampanyası için aşağıya tıklayın)

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1819566.0

13 Mart 2017 - Güncelleme: Kampanya Yöneticimiz: irfan_pak10.

14 Mart 2017 - Güncelleme: roslinpl isimli kullanıcı tarafından yeni bir imza görseli yapılmıştır. Lütfen imzalarınızı güncelleyiniz. Katılımcıların LUN kazanmalarını kolaylaştırmak için gerekli mesaj sayısını ve tweet'leri de düşürdük.

17 Mart 2017 - Güncelleme: Üzerinde çokça düşündükten sonra, LUN basma oranını %3'e düşürmeye karar verdik.

16  Local / Alternatif Kripto-Paralar / ETF? on: March 02, 2017, 05:39:33 PM
Bitcoinle bağlantılı şu ETF kısaltması nedir arkadaşlar? bilen birisi açıklayabilirmi? Çinle alakalı birşeymi... araştırıp bakamadım.
17  Local / Duyurular (Alternatif Kripto-Paralar) / [ANN] [EDG] EDGELESS - Mainnet Versiyon 0.1 ☘️ on: February 22, 2017, 03:33:52 AM
EDGELESS EKİBİBLOGLAR
SSS

Edgeless Casino nasıl olurda %0 "edge" ile karlı bir iş olabiliyor?

Casino karları ve %0 (pratikte %0,83) "house edge" kavramı.

Edgeless Casino'nun kârlı olmasının çeşitli yolları vardır. Edgeless Casino, ŞANS + BECERİ ve Spor bahislerine dayanan oyunları sunar.

Sunulacak ilk iki oyun Blackjack ve Video Poker olacak. Her iki oyun da ŞANS ve BECERİ kombinasyonu ile oynanır. Bu, oyuncular tercih yaparken ya iyi ya da kötü oynarlar demektir. Böyle bir duruma örnek vermek için:

Blackjack:
(Casino)Evin 6 sı var.
Oyuncunun 16 sı.
Oyuncu en az 17 toplamak istiyor ve bir kart daha istiyor. - BERBAT BİR HATA.
Oyuncu büyük bir hata yaptı, çünkü, 12+ karşı 6 HERZAMAN KALIR. (Blackjack temel stratejisine göre)

Ortalama bir oyuncu bu nedenle 'mükemmel oyun' oynamıyor, bu nedenle uzun vadede kumarhane hatalarından kar elde ediyor.

Pokerden bir benzetme alınabilir. Yeni bir oyuncu bir Profesyonel'e karşı oynuyor. Her ikisinin de eşit olasılık koşulları var - %50'ye karşı %50. Bununla birlikte, Pro oyuncu daha iyi seçimler yapar ve yeni oyuncu kötü kararlar verir ve uzun vadede Pro kazanır.

Blackjack'teki oyuncuların hatalarından elde ettikleri geniş kapsamlı ARAŞTIRMA'ya bakın - ortalama olarak %0,83'lük bir payı casinoya veriyorlar. https://wizardofodds.com/image/ask-the-wizard/how-poor-are-bj-players.pdf


İkinci kâr akışı spor bahislerinden gelir. Spor Bahisleri, bahislerini birbirine karşı bağlar ve bahisleri için her iki taraftan vig / juice / rake ücreti alır. Bu alanda, kumarhane tüm para yatırıldığında% 4 kazanacak.Pokerden bir benzetme daha alınabilir. İki oyuncunun birbirine 10$ bahis oynadığını ve rake'in %1 olduğunu düşünün. Yani, oyuncular gerçekte 9.90$ ile bahsi başlatır ve kazanan 19.80$ alır.

Spor bahislerinin para kazanma şekli hakkında daha fazla bilgi: http://www.biasharainsight.com/2016/01/how-do-sport-betting-sites-make-money/

Özetleyecek olursak - ilk kâr akışı şans+beceri oyunlarındandır. İkinci kâr akışı Edgeless casinosuna %0 "edge" oyunlar ile Edgeless Casino'ya oyuncuları çekmek için çok güçlü bir pazarlama kanalına sahip. Kumarbazlar adil bahis koşullarının keyfini çıkarabilir ve iyi bir yüzdesel ziyaretçi ile Casino'ya %4 dönüş getiren Spor Bahisleri yapacaktır.

Sıfır "edge" konseptli casinolar üzerine tartışmalar zaten toplulukta yaşanıyor.

https://www.bitedge.co/blog/0-house-edge-provably-fair-and-trustless-gambling/

https://www.reddit.com/r/BitcoinGambling/comments/36z3wi/which_is_the_lowest_house_edge_fair_bitcoin_casino/Edgeless anons başlığını trolleyen "Frank Lefty Rosenthal" da kim?

Dürüst olmak gerekirse, onun kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok, bu kişiyle herhangi bir bağımız yok. Edgeless anons başlığı açıldığı andan itibaren spam yapmaya başlamış. Herhangi bir mantıksal argümana sahip olmadan ağır trollük yapıyor. Şimdilik casino sektöründe bir pay kaybetmekten korkan bir rakip olduğunu düşünüyoruz.

Davranışlarıyla ilgili olarak yöneticilerle temasa geçildi - ancak, bu forumda trollük 'yasak' değilmiş. Bu nedenle, onu ciddiye almamanızı ve trollük girişimlerini görmezden gelmenizi öneririz.


18  Local / Servisler / Paribu bitcoin borsasi açılmış. Nedir bu? on: February 19, 2017, 06:57:38 PM


Facebookta isimi gördüm, arkadaşlar tartışıyorlarmış.

https://www.paribu.com/

Bu siteyi kullananınız varmı? Güvenilirmidir. 7 Şubat 2017 de açmışlar. 31btc hacim gözüküyor...

Code:
Paribu Teknoloji A.Ş. © 2017
Feragat Sk. Demir Plaza 3/A Kavacık, Beykoz, İstanbul

adreslerinide yazmışlar. İstanbulda olan bir arkadaş gidip kontrol edebilir mi bu kişileri Smiley doğrumudur...


19  Local / Konu Dışı / btcturk hala yaşıyormuş on: February 17, 2017, 03:58:04 AM
aylar sonra btcturk'ten yeni bir duyuru geldi. (ben yeni gördüm)

açılıyormu acaba dediydim,malesef..

umarım yakında olumlu bir haber gelir.

20  Local / Duyurular (Alternatif Kripto-Paralar) / [ANN][GUP] Matchpool on: February 01, 2017, 01:34:14 AM

Matchpool Tanıtımı

Matchpool (Eşleştirme Havuzu) mümkün olduğunca çok sayıdaki katılımcının aşkı bulması için grup dinamiklerini kullanan merkezsiz flört(dating) ve çöpçatanlık protokolüdür. O aynı zamanda herhangi bir ücretli üyelik topluluğu için, hedeflenen ilişki veya piyasanın iki tarafının koşullarını açıkça ortaya koyan daha kapsamlı bir platform olarak kullanılabilir.

Platformumuz kullanıcıların ürettiği bireysel Havuzlardan oluşacaktır. Bu Havuzlar Slack kanalları, Buluşma grupları ve çöpçatan olarak işgören kullanıcılar tarafından yönetilen davetiye grupları olarak görülebilir. Kullanıcı platforma katıldığında kendisi hakkında birkaç tanımlayıcı özelliğini belirtmesi istenecektir.Bu veriler şifrelenecek ve kullanıcı profilini oluşturmak ve kullanıcıya uygun üyeleri sunmak için kullanılacaktır.

Matchlock (Eşleme)
X ve Y arasındaki bir 50:50 oranını kullanan matchlock özelliğimiz ile, platformdaki her Havuz cazibesini korur. Belli sayıdaki X kullanıcıları
Havuza dahil olduğunda, Matchlock aynı sayıda Y kullanıcısı gelinceye kadar daha fazla X kullanıcısının girişini engelleyecektir. Bu Matchlock Kuralları, piyasa polaritesinin gerekli olduğu yerlerde kullanım durumuna göre değiştirilebilir. Aynı zamanda hertürlü topluluğa hizmet vermek maksadıyla Matchlock'un X ve Y taraflarının karşıt olmalarıyla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Matchlock kurallarını, oluşturmak istediği
topluluğun türüne göre uyarlamak Havuzun kurucusunun yetkisi dahilindedir.

Matchpool App(Uygulaması)
Matchpool kullanıcıların değişik alanlardaki uygun havuzlarda arama yapmasını sağlayacak şekilde, farklı ilgilerle eşleştirilmiş ön-arayüz sistemini uygulayacaktır. Kullanıcılar kendilerine birşeyin uyup uymadığını görebilmek için çeşitli öğeler hakkında arama yapabilecek. Arama sürecinde kullanıcılara aynı zamanda, kendi özel demografik bilgilerine ve ilgilerine uyan bölgelerindeki Havuz listesi gösterilecektir.GUP Tokenleri & Matchpool Ödülleri
Matchpool kullanıcıları iki kategoriye ayrılacak - Katılımcılar ve Sunucular(Hosts).
Seçtikleri bir havuza girmek isteyen katılımclar, bu havuzun oluşturulması sırasında Havuz sunucusu tarafından belirlenecek olan gerekli giriş ücretini
ödemek zorunda olacaklar. Bu bir defalık kayıt ücretine ek olarak, Havuza aylık üyelik ücreti ödenecektir. Bütün ödemeler bir ether tabanlı akıllı-sözleşmede tutulacak ve Matchpool'un kendi tokeni Guppies (GUP) kullanılarak işletilecektir. Havuzdayken bütün üyeler Slack'in arayüzünü andıran bir şekilde özel kanallarda aleni olarak etkileşim kurabilecek.
Diğer taraftan kullanıcılar aynı zamanda  Sunucu ve çöpçatanların rolünü oynayabilecek.
Sunucu, müşteri havuzunu açan ve gelirlerinden karpayı alacak olan kişi olacaktır.
Sistemde tanımlandığı şekliyle çöpçatanlar veya yardımcılar, iyi partner olabileceğine inanan iki katılımcı arasında eşleşme önerebilecek. Bu iki katılımcı daha sonra bilgilendirilecek ve eğer kabul ederlerse olay açıkdefterlerine eklenecek ve çöpçatan ödüllendirilecek.
Hem Havuzun sunucusu hemde onun çöpçatanları Havuz aboneliği ve aylık ücretlerden pay almaya yetkilidir ve kendilerine GUP ile ödeme yapılır.

Platforma ilk adımlarını atmalarını sağlamak için Matchpool'un ilk 200,000 kullanıcısı kaydolduktan sonra GUP ile ödüllendirilecektir.  

Dapplet'ler
Dapplet'ler, Matchpool kullanıcılarının ödüllendirdiği başka bir yoldur. Bunlar temelde Matchpool protokolüne eklenti yapmak isteyen geliştiriciler tarafından oluşturulan eklentilerdir.(add-ons) Pratikte Dapplet'ler Slack eklentilerine benzer şekilde çalışır fakat birçok yönden Matchpool'un kullanım kolaylığını arttırır. Örnek olarak "Tinder" işlevselliğini kullanan bir dapplet'i verebiliriz: Kullanıcılar diğer kullanıcılarla swipe yapabilir. eğer onların eklentilerinden biri bir çeşit eşleşme oluşturursa, örneğin: "Kör-Randevu"(Blind Date) oyunu gerçek bir eşleşme oluşturursa, o zaman dapplet geliştiricisi çöpçatanlara benzer bir şekilde ödüllendirilir.
ICO

Matchpool ICO, 25 MART 2017'de başlayacak ve 28 Gün sürecekMatchpool Escrow'ları
Toplanan tüm ICO fonları, doğrudan para çekmek için 3 imzadan 2'sini gerektiren, belirlenmiş bir multiSig cüzdanına gönderilecektir.
Fonlar önceden belirlenmiş kilometre taşları doğrultusunda çekilecektir. Matchpool ekibi ilk imza sahibi olurken, diğer iki imza aşağıdaki escrow ortaklarımıza ait olacak:

Bitcoin Suisse AG, geleneksel finansal sistemin ve bankacılık kuruluşlarının dışındaki alternatif finansmanlar / bankacılık dışı varlıklar konusunda uzmanlaşmış bir hissedar şirket şeklinde faaliyet gösteren kayıtlı özel bir İsviçre tüzel kişiliğidir. Suisse firması ayrıca, merkezi İsviçre merkezli, kalabalık merkezlerde Bitcoin ATM'leri (BTM) kurma projesi yürüten merkezi olmayan teknolojiye dayalı danışmanlık ve çözümler sunmaktadır.


MME, yasal, vergi ve uygunluk için yenilikçi bir danışmanlık firmasıdır. Bir hukuk firması olarak MME Hukuk, iş hukukuyla ilgili tüm konularda şirketleri ve bireyleri desteklemekte ve temsil etmektedir. MME, World IT Lawyers (www.worlditlawyers.com) 'un İsviçre üyesi ve kripto para birimi kanunundaki uzmanlardan oluşan bir ağın üyesi olmaktan gurur duyuyor. Bu uluslararası ağlar, dijital ekonomiye hizmet sunmamızı sağlıyor.

ICO Şartları ve bonusları
Bizler, ilk ve erken destekçilerimizin desteklerinden dolayı ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düşünceyle bizler her zaman diliminde taahhüt edilen her 1 ETH için GUP'nun aşağıdaki oranlarında ödüllendirilmesine karar verdik:


Dağıtılan GUP tokenlerinin sayısı 60M (dolaşımdaki toplam 100M'in %60'ı) ile sınırlı olduğu için, bütün tokenlerin satılacağı varsayıldığında
elde edilmesi beklenen toplam ETH, taahhüt edilen fonların zamanına ve bu aşamaya denk gelen ilgili bonuslara bağlı olarak yaklaşık 462K ile 600K arasında değişecektir. Eğer 60Milyon GUP satılırsa ve satıldığında, akıllı-sözleşme ETH yi kabul ederek son bulacak ve ICO süreci resmi olarak tamamlanacaktır.

Eğer ICO sürecinin sonuna kadar bütün GUP tokenleri satılmaz ise, kalan satılmayan tokenler katılım oranına göre katılımcılar arasında dağıtılacak.
Minimum 30K ETH'ye ulaşılamazsa, bütün taahüt edilen ETH'ler katılımcıların adreslerine iade edilecektir.Gup Basımı & Dağıtımı
Matchpool ICO'da oluşturulan Guppy tokenleri aşağıdaki şekilde tahsis edilecektir:

Matchpool Yol Haritası

Aralık 2016 - WP Blokzincir topluluğunda çıkarılacak
Q1 2017 - MVP özel Alpha çıkarılacak
Mart'ın Sonları 2017 - Matchpool ICO'su
Q3 2017 - Matchpool Beta platformu dünya genelinde piyasaya sürülecekMatchpool Ekibi

Matchpool Danışmanları


Medyada


Matchpool Ortakları


Pages: [1] 2 3 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!