Bitcoin Forum
November 21, 2019, 05:27:02 AM *
News: 10th anniversary art contest
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: [赏金] -=LH Crypto=-|FOREX in Crypto for EveryOne| 参加我们的签名活动  (Read 131 times)
nhiatay
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100View Profile
December 09, 2017, 05:50:33 PM
 #1

 
                   
Larson&Holz 是一个外汇和固定收益期权的经纪人。该公司自2004年期就开始运作,它的客户社个人对金融工具的价格波动如货币(包括加密货币),股份,石油,黄金等进行利用.

我们还设计并建成了三个功能在智能合约里,使我们的投资者可以在#LHCoin代币上赚取利润,并将其纳入智能合约。 这些收益函数不取决于#LHCoin代币的市场价格。

我们正在组织“赏金计划”活动,这将把Larson&Holz介绍给一个更大的加密听众. 每个人都可以参与, 和 将得到 #LHCoin_b (#LHCoin_b = #LHCoin) 代币的奖励.

赏金计划将于10月20日开始,12月30日结束。在此期间,所有参与者将能够获得“贡献”的奖金。活动结束后,我们将在3周内将整个奖项分配给所有的参与者.

4%的总量代币发行将会在赏金计划中分配 - 高达4.000.000 LHCoin_b(LHCoin_b = LHCoin = 0.1美元)


网页
与社交媒体


                       签名活动- 20%
800.000 LHCoin_b
( 你获得栈通过穿上bitcointalk的签名)条款:

1) 你需要每周至少登10个有建设性的帖子。
2) 栈是每周计算的。
3) 多个签名是不允许的。
4) 垃圾信息发送者和多帐户将被禁止和取消资格。
5) 在你参加我们的活动期间收到负面的信任或禁令将会导致你被取消参加我们活动的资格。
6) 电子表格中显示你的栈数量。
7) 负信任的账户不被接受。
Cool 如果你的等级是Full Member或更高,你可以摆放我们的头像来获得额外的0, 5个栈。!!! 请注意. 我们不包括以下讨论板:话外题,政治和社会,档案,初学者和帮助

Junior

Raw preview:
Quote

Code:
[center][url=https://lh-crypto.io/]▬▬ LH Crypto ▬▬
✚Forex in crypto for everyone✚[/url][/center]

Member

Raw preview:
Quote

Code:
[center][url=https://lh-crypto.io]▬▬▬▬▬▬ [font=Arial][b]LH Crypto[/b][/font] ▬▬▬▬▬▬[/url]
[url=https://lh-crypto.io][font=Arial][b]FOREX IN CRYPTO FOR EVERYONE[/b][/font][/url]
✚[url=https://lh-crypto.io/static/WhitePaper_en.pdf][b][font=Helvetica]Whitepaper[/font][/b][/url] ✚[font=Helvetica][url=https://t.me/LHCrypto][b]Telegram[/b][/url][/font] ✚[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311379.msg23449259#msg23449259][b][font=Helvetica]Bounty[/font][/b][/url][/center]

FULL Member

Raw preview:
Quote
LH CRYPTO
FOREX IN CRYPTO FOR EVERYONE
WhitepaperTelegramBountyANNURL

Code:
[center][url=https://lh-crypto.io][color=#008FED]█[/color][color=#007DD1]█[/color][color=#0170BC]█[/color][color=#0164A7]█[/color][color=#025792]█[/color][color=#024A7D]█[/color][color=black] [b]LH CRYPTO[/b] [color=#024A7D]█[/color][color=#025792]█[/color][color=#0164A7]█[/color][color=#0170BC]█[/color][color=#007DD1]█[/color][color=#008FED]█[/color][/url]
[color=#008FED]F[/color][color=#008CE9]O[/color][color=#008AE5]R[/color][color=#0087E1]E[/color][color=#0085DD]X[/color] [color=#0080D5]I[/color][color=#007DD1]N[/color] [color=#0078C9]C[/color][color=#0076C5]R[/color][color=#0073C1]Y[/color][color=#0071BD]P[/color][color=#006EB9]T[/color][color=#006CB5]O[/color] [color=#0167AD]F[/color][color=#0165A9]O[/color][color=#0162A5]R[/color] [color=#015D9D]E[/color][color=#015B99]V[/color][color=#015895]E[/color][color=#015691]R[/color][color=#01538D]Y[/color][color=#015189]O[/color][color=#014E85]N[/color][color=#014C81]E[/color]
[font=helvetica][color=#008FED]✭ [/color][url=https://lh-crypto.io/static/WhitePaper_en.pdf][color=#024A7D][size=11pt]Whitepaper[/url][color=#008FED] ✭ [/color][font=helvetica][size=11pt][url=https://t.me/LHCrypto][color=#024A7D]Telegram[/url][color=#008FED] ✭ [/color][font=helvetica][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311379.msg23449259#msg23449259][color=#024A7D]Bounty[/url][color=#008FED] ✭ [/color][font=helvetica][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2306919.msg23405666#msg23405666][color=#024A7D]ANN[/url][color=#008FED] ✭ [/color][font=helvetica][url=https://lh-crypto.io/][color=#024A7D]URL[/url][color=#008FED] ✭[/color][/size][/font]
[/center]

Senior

Raw preview:
Quote
                                   
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ██████""""""       """"""██████U
  ██████                   ██████U
  ██████                   ██████U
  ████████████[     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▄▄▄▄▄▄▄████████████U
  ╙█████████████████████████████▀ 
    ╙█████████████████████████╜   
      `▀███████████████████▀'     
          ╙█████████████▀`         
              ╙▀███▀╜`             
                                   
 
 


.✫ Forex in crypto for everyone ✫.
 
 Code:
[center][table][tr][td]
 [size=2px][color=#0071bb][font=monospace]                                   
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ██████""""""       """"""██████U
  ██████                   ██████U
  ██████                   ██████U
  ████████████[     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▄▄▄▄▄▄▄████████████U
  ╙█████████████████████████████▀ 
    ╙█████████████████████████╜   
      `▀███████████████████▀'     
          ╙█████████████▀`         
              ╙▀███▀╜`             
                                   
[/font][/color][/size][/td][td][center][url=https://lh-crypto.io][size=36px][b][font=Roboto][color=transparent].[/color][color=black]LH[/color][color=#008FED]C[/color][color=#007BCD]r[/color][color=#0168AE]y[/color][color=#02558E]p[/color][color=#03416F]t[/color][color=#042E4F]o[/color][color=transparent].[/color][/center][/td]
[td][b][font=Roboto][size=4px][color=#008FED]█[/color][color=#008BE7]█[/color] 
[color=#008FED]█[/color][color=#008BE7]█[/color] 
[color=#007DD1]█[/color][color=#0079CA]█[/color]
[color=#007DD1]█[/color][color=#0079CA]█[/color]
[color=#0170BC]█[/color][color=#016CB5]█[/color]
[color=#0164A7]█[/color][color=#025FA0]█[/color]
[color=#025792]█[/color][color=#02528B]█[/color]
[color=#024A7D]█[/color][color=#034576]█[/color]
[color=#033D68]█[/color][color=#033961]█[/color][/size][/font][/b][/td]
[td][center][font=helvetica][b][size=30px][color=transparent].[/color][color=#0071BB]✫ F[/color][color=#006EB7]o[/color][color=#006CB3]r[/color][color=#0069AF]e[/color][color=#0067AB]x[/color] [color=#0062A3]i[/color][color=#00609F]n[/color] [color=#005B97]c[/color][color=#005993]r[/color][color=#00568F]y[/color][color=#00548B]p[/color][color=#005187]t[/color][color=#004F83]o[/color] [color=#004A7B]f[/color][color=#004877]o[/color][color=#004573]r[/color] [color=#00416B]e[/color][color=#003E67]v[/color][color=#003C63]e[/color][color=#00395F]r[/color][color=#00375B]y[/color][color=#003557]o[/color][color=#003253]n[/color][color=#00304F]e ✫[/color][color=transparent].[/color][/size][/b][/font]
[/center][/td]

[td][b][font=Roboto][size=4px][color=#008FED]█[/color][color=#008BE7]█[/color] 
[color=#008FED]█[/color][color=#008BE7]█[/color] 
[color=#007DD1]█[/color][color=#0079CA]█[/color]
[color=#007DD1]█[/color][color=#0079CA]█[/color]
[color=#0170BC]█[/color][color=#016CB5]█[/color]
[color=#0164A7]█[/color][color=#025FA0]█[/color]
[color=#025792]█[/color][color=#02528B]█[/color]
[color=#024A7D]█[/color][color=#034576]█[/color]
[color=#033D68]█[/color][color=#033961]█[/color][/size][/font][/b][/td]

[td][left][font=Arial black][url=https://lh-crypto.io/static/WhitePaper_en.pdf][size=7px][color=#0071bb]✚WHITEPAPER[/color][/size][/url]
[url=https://t.me/LHCrypto][size=7px][color=#0071bb]✚TELEGRAM[/color][/size][/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311379.msg23449259#msg23449259][size=7px][color=#0071bb]✚BOUNTY[/color][/size][/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2306919.msg23405666#msg23405666][size=7px][color=#0071bb]✚ANN[/color][/size][/url]
[url=https://lh-crypto.io][size=7px][color=#0071bb]✚URL[/color][/size][/url][/font][/left][/td][/tr][/table]

HERO/LEGENDARY

Raw preview:
Quote
                                   
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ██████""""""       """"""██████U
  ██████                   ██████U
  ██████                   ██████U
  ████████████[     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▄▄▄▄▄▄▄████████████U
  ╙█████████████████████████████▀ 
    ╙█████████████████████████╜   
      `▀███████████████████▀'     
          ╙█████████████▀`         
              ╙▀███▀╜`             
                                   
.✫ Forex in crypto for everyone ✫.
Code:
[center][table][tr][td]
 [size=2px][color=#0071bb][font=monospace]                                   
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ███████████████████████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ██████""""""       """"""██████U
  ██████                   ██████U
  ██████                   ██████U
  ████████████[     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▌     ]████████████U
  ████████████▄▄▄▄▄▄▄████████████U
  ╙█████████████████████████████▀ 
    ╙█████████████████████████╜   
      `▀███████████████████▀'     
          ╙█████████████▀`         
              ╙▀███▀╜`             
                                   
[/font][/color][/size][/td][td][center][url=https://lh-crypto.io][size=36px][b][font=Roboto][color=transparent].[/color][color=black]LH[/color][color=#008FED]C[/color][color=#007BCD]r[/color][color=#0168AE]y[/color][color=#02558E]p[/color][color=#03416F]t[/color][color=#042E4F]o[/color][color=transparent].[/color][/center][/td]

[td][center][font=helvetica][b][size=36px][color=#ffffff][glow=#0071BB,1][color=transparent].[/color]✫ F[glow=#006EB7,1]o[glow=#006CB3,1]r[glow=#0069AF,1]e[glow=#0067AB,1]x [glow=#0062A3,1]i[glow=#00609F,1]n [glow=#005B97,1]c[glow=#005993,1]r[glow=#00568F,1]y[glow=#00548B,1]p[glow=#005187,1]t[glow=#004F83,1]o [glow=#004A7B,1]f[glow=#004877,1]o[glow=#004573,1]r [glow=#00416B,1]e[glow=#003E67,1]v[glow=#003C63,1]e[glow=#00395F,1]r[glow=#00375B,1]y[glow=#003557,1]o[glow=#003253,1]n[glow=#00304F,1]e ✫[color=transparent].[/color][/color][/size][/b][/font]
[/center][/td]

[td][left][font=Arial black][url=https://lh-crypto.io/static/WhitePaper_en.pdf][size=7px][color=#0071bb]✚WHITEPAPER[/color][/size][/url]
[url=https://t.me/LHCrypto][size=7px][color=#0071bb]✚TELEGRAM[/color][/size][/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311379.msg23449259#msg23449259][size=7px][color=#0071bb]✚BOUNTY[/color][/size][/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2306919.msg23405666#msg23405666][size=7px][color=#0071bb]✚ANN[/color][/size][/url]
[url=https://lh-crypto.io][size=7px][color=#0071bb]✚URL[/color][/size][/url][/font][/left][/td][/tr][/table]

栈分配:

Junior Member - 0,5栈
Member            - 1栈
Full Member     - 1,5栈
Senior Member - 2栈
Hero Member   - 2,5栈
Legendary        - 3栈FACEBOOK 和 TWITTER 活动 - 20%
800.000 LHCoin_b
( 你可以获得栈通过在我们的Facebook / Twitter页面上张贴/转贴/留言)条款:

1) 喜欢和关注我们的Facebook 页面。
2) 你的帐户必须至少有200个真正的朋友并公开。
3) 每天只会有一个喜欢/转贴被统计。
4) Facebook帐户必须是原创的。 假冒,死,不活动和机械账户将不被接受。
5) 多帐户参加是不允许的。 发现使用多帐户的用户将被取消资格。
6) 条款和条件可以改变,或者可以应用更多。
7) 要想获得额外的栈,你必须对Larson&Holz的其中一个帖子发表评论,这个帖子的时间不超过2周。这评论必须具有建设性,至少要有两句话。
Cool 为避免误解请为Facebook评论做报告。


栈的数量将取决于Facebook的朋友的数量:


Twitter
( 你可以获得栈通过推送/转发Larson&Holz推文)


条款:


1) 关注我们的 Twitter
2) 你的帐户必须至少有200个真正的朋友并公开。
3) 每天只有1条推文/转发推文会被统计。
4) 你必须喜欢你要转发的帖子。
5) Twitter 帐户必须是原创的。 假冒,死,不活动和机械账户将不被接受。Twitter帐户关注者将基于twitteraudit.com的审计 - 至少90%的真实关注者将被接受。
6) 多帐户参加是不允许的。 发现使用多帐户的用户将被取消资格。
7) 条款和条件可以改变,或者可以应用更多。栈的数量将取决于Twitter的关注者的数量:


Medium/Slack/YouTube/LinledIN - 15 %

Medium
(关注 Larson&Holz 官方 Medium 页面, 也可以在Medium帖子上发表评论,留下建设性的评论。)


条款:

每个帖子允许一条评论。
使用多个slack/bitcointalk帐号的欺骗用户将被取消资格。Slack
参加我们的Slack 频道并成为积极的成员 (每周至少留下一条建设性的信息) 。条款:

你必须成为积极的成员(每周至少留下一条建设性的信息)。
使用多个slack/bitcointalk帐号的欺骗用户将被取消资格。

参加Slack获得1栈


Youtube
关注我们的官方 Youtube 频道, 同时喜欢视频,并留下建设性的评论。


条款:

使用多个slack/bitcointalk帐号的欺骗用户将被取消资格。关注我们的官方LinkedIn 页面 , 分享和评论 (至少有两个建设性的句子) 在帖子上。


条款:
每个帖子允许一条评论。
只有你拥有50个以上的订阅者,你才能参加这个活动。

使用多个slack/bitcointalk帐号的欺骗用户将被取消资格。


Telegram Airdrop - 10 %
参加 Larson&Holz 的官方 Telegram 组和成为积极的成员。


请加入我们的空投活动获得 100 #LHCoin_b  代币 (~10$)。
参加 我们的 官方 Telegram 频道来获得 100个#LHCoin_b
只有前4000名用户会及时得到#LHCoin_b [/size]


条款:
1. 请不要在Telegram聊天中提到空投/赏金。 只讨论项目/ ico细节。
2. 留在Telegram组,直到ICO结束。
3. 请成为积极的成员。
4. 垃圾信息者将被禁止。
媒体活动- 15%
600.000 LHCoin_b
(你可以获得栈通过发布文章或拍摄关于Larson&Holz的视频)


条款:

1) 低质量的文章和视频将不被接受。
2) 文章和视频必须是真实的。不允许复制图形、文本和其他内容。(你可以使用官方的图片,logo,图形发布在网站上, 主线程, Facebook 和 Twitter)。
3) 文章必须超过500个字符,否则将不被接受。
4) 视频必须至少2分钟,较短的视频将不被接受。
5) 文章必须有链接到官方网站。
6)Medium, Steemit, Newbium, 其他一般/免费的博客平台是允许的但是每个用户只能在这些平台上发布一篇文章.+ 如果文章/视频被浏览1000次以上,就可以获得高达500%的赏金。
 
翻译活动- 10%
400.000 LHCoin_b


我们需要公告和赏金线程以下的翻译:
Turkish, German, Japanese, Chinese, French, Indonesian, Spanish, Italian, Filipino, Vietnamese:

赏金线程可获1栈
公告线程可获1栈


我们需要为网站和白皮书翻译以下语言(只限Turkish, Chinese, German, Japanese):
网站可获5栈
白皮书可获5栈


条款:

翻译必须是原创的,没有使用自动翻译工具,如Google翻译。
如果检测到自动翻译,翻译员将 立即被取消资格。


REDDIT 活动 - 3%
400.000 LHCoin_b


你可以参加我们的 Reddit 活动:

1) 订阅Larson & Holz的官方reddit
2)在帖子上评论。
3) 写你自己关于Larson&Holz的帖子


条款:
1) 你的帐户必须超过1个月。
2) 你的帐号必须有超过20条评论。
3) 你的帖子/评论必须超过两个有建设性的句子。
4) 负面Karma值的帖子和评论将不被接受。
5) 帐户必须是原创的。 假冒,死,不活动和机械账户将不被接受。
6) 一个用户只可以使用一个帐户。 使用多个帐户是不允许的未来的辩论 - 7%
400.000 LHCoin_b
赏金的10%将分配给未来的辩论。
加入我们的Slack来了解更多信息!

免责声明:Larson&Holz团队保留更改和/或应用新条款给任何活动的权利通过正式公告。

P.S. 在赏金活动中,你可以找到分配给签名/Facebook/Twitter等的代币。
看看你感兴趣的那个。例如,如果你对签名活动感兴趣,例如说,分配给签名活动的赏金代币是20%。 20%的代币将分发给签名活动的参与者。
 
至于栈,如果您是Jr.会员,您每周将获得0.5个栈。 赏金经理将加起你所赚的栈。 例如,您参加了4周的活动,您将从0.5栈X 4周= 2栈中赚取2个栈。

当活动结束时,所有参与者总共获得了1000个栈。计算结果将是:20%的赏金代币/1000栈=X代币。现在你有了2个栈,你将得到X代币X 2栈。

The Bitcoin Forum is turning 10 years old! Join the community in sharing and exploring the notable posts made over the years.
1574314022
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1574314022

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1574314022
Reply with quote  #2

1574314022
Report to moderator
icelee226
Member
**
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 10


View Profile
December 10, 2017, 03:27:22 PM
 #2

参与了赏金活动,看着挺不错的项目,希望一切顺利。
nhiatay
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100View Profile
December 10, 2017, 03:53:04 PM
 #3

这个项目蛮不错的,它与其它ICO项目不一样,它本身已经有了自己的营业模式,有母公司在背后赞助,所以很有潜能  Wink
huarui2557
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 100View Profile
December 11, 2017, 06:57:30 AM
 #4

做金融的啊, 那还是先算了, 上涨空间有,但不是现在。
nhiatay
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100View Profile
December 13, 2017, 09:23:01 AM
 #5

你可以先参加赏金活动,来获得一些代币,然后等它涨价  Grin Grin Grin
nhiatay
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100View Profile
December 27, 2017, 04:02:39 AM
 #6

注册参加赏金活动,获取 LHCoin 代币
nhiatay
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100View Profile
January 05, 2018, 03:34:11 AM
 #7

投资金额已经超过5百万美金。注册参加赏金活动,获取 LHCoin 代币
bobby_guo
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 0


View Profile
January 05, 2018, 07:33:03 AM
 #8

回头再仔细看看
nhiatay
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100View Profile
January 08, 2018, 06:01:11 AM
 #9

回头再仔细看看

 你不会失望的,投资金额已经超过6百万了  Cheesy Cheesy Cheesy
nhiatay
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100View Profile
January 14, 2018, 02:37:40 PM
 #10

投资金额已经超过7百万美金。注册参加赏金活动,获取 LHCoin 代币
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!